Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 54 Navn: Lars Ove Peters
Tidspunkt: 2013-07-31 17:13:29

Kære IAM (eller hvem du nu er)
Nej, det er ikke noget dogme. Det er simpel logik. Ateisme betyder fornægtelse af gud. Det ligger ligesom i ordets betydning. Det problematiske i denne konstatering er, at ingen ved hvad gud. Ingen har set ham eller talt med ham. Begrebet gud kan derfor ikke defineres. Ateisme er altså noget, som er i mod noget, som ingen ved, hvad er. Hvis ikke det er åndssvag, så ved jeg i hvert fald ikke hvad det er. Lad os kalde det ateismens indbyggede mangel på logik. Udover fornægtelsen af gud, gemmer der sig også en fornægtelse af alt det, som ikke er en del af den menneskelige erfaringsverden. Det omfatter fx også trolde, alfer og julemanden. Kort sagt, alt hvad der er transcendent. En ateist tror ikke på noget som helst, udover det han/hun kan erfare via sanserne.

Som ateist kan man ikke tro på vejret. Hvis man gør det, indebærer det at man tror at en eller mangt sidder bag det og styrer det. En ateist må nøjes med at se på vejudsigten og fælde sin dom ud fra det han/hun på den måde kan erfare. Det gør de fleste mennesker også selvom de tror på gud.

Nej, man bliver ikke kristen, bare fordi man bliver forelsket. Men i forelskelsesfasen opfører man sig ofte så fjollet at man tror at den udkårne er den eneste ene for hele livet. Jeg ved ikke om du nogensinde har prøvet det selv. Fornuft og erkendelse har ligesom i alkoholrusen forladt en. Man kan ikke mere tænke rationelt. Det varer dog normalt kun så længe forelskelsesfasen varer. Men i forelskelsesfasen tror man at man er blevet besjælet af en overnaturlig kraft. Man lever og ånder kun for den udkårne. Man kan næsten ikke tage sig af andet. Ingen har nogensinde kunnet forklare fænomenet ad videnskabelig vej. Ja – selv videnskaben mener derfor at der må findes overnaturlige kræfter, hvilket i øvrigt er et af de stærkeste argumenter mod ateismen.

Spiritisme er gud. Det samme gælder for troen på ånder og spøgelser. Enhver tro på overnaturlige kræfter og fænomener er en form for gudstro. Dyrker man spiritisme, accepterer man at vi efter døden lever videre som ånder. De nordamerikanske indianer troede i meget høj grad på ånder. Det var deres religion. Det var deres gud.

Ateister læser ikke bibelen. Hvad skulle de gøre det for? Den kan ikke berige dem. Det vil være spild af deres tid at læse den. Derfor er hjemmesiden: ”Bibelen for ateister” noget vrøvl, eller pænt sagt falsk varebetegnelse. Ingen ateister vil nogensinde læse den.

Et sidste tip: Lad for Gud skyld være med at tro at Gud kun er sådan som du tror, de kristne ser ham. Der findes ikke nogen fælles og autoriseret gudsopfattelse. Gud er altid individuel og fremtræder for ethvert individ kun sådan som vedkommende selv ser ham. Og husk: En individuel gudsopfattelse ikke er det samme som et trossamfunds bekendelsesapparat. Som ateist kan du ikke tro på noget som helst, som du hverken kan se, høre, smage, føle, måle, registrere eller definere. Som nævnt: Man kan ikke oprette en fælles almengyldig definition af hvad gud er, kun hvad gud er for mig eller for dig og for alle de andre. Definitionerne vil i så fald være ganske forskellige, kære hr. Klogesen. Og, nej – du er nok ikke ateist. Du kan bare ikke fordrage den kristne gud. Men det er ikke det samme. Ateisme er altomfattende og ikke selektiv. Man kan ikke bare udvælge det, man mest hader. Også det er logik og ikke et dogme.

Hej Lars Ove

Her har vi et case-in-point. Du gentager igen, at »Ateisme betyder fornægtelse af gud«, selvom jeg allerede har forklaret, at "a-theos" betyder uden Gud.

Jeg har levet et langt liv uden at fornægte nogensomhelst guder; de spiller bare ingen role i mit liv.

Jeg fornægter hverken din eller andres guder. Denne hjemmeside hedder "Bibelen for ateister", fordi den handler om Bibelen. Adressen er "biblen.info", fordi hjemmesiden handler om Bibelen. Det synes jeg, jeg havde forklaret rimeligt tydeligt.

Hvis du mener, der er en anden gudsopfattelse end den, man kan læse i Bibelen, og at vi ikke må tro »Gud kun er sådan som du tror, de kristne ser ham«, så fred med det. Jeg er ikke interesseret i nogen "gudsopfattelse".

top

Pynt nr. 69 Navn: Lars Ove Peters
Tidspunkt: 2013-07-31 15:26:09

Kære X eller hvem det nu er
Hjemmesiden handler om at miskreditere den evangelisk lutherske kristendom (den danske folkekirke) og formentlig også andre kristne trossamfund, deres gudsopfattelse og måden de fortolker (forvansker bibelen) på.

Fra nu af forhold dig venligst konkret på det jeg spørger om.

Mit første spørgsmål: Er den opfattelse, som jeg har beskrevet ovenfor korrekt? Ja eller Nej.
Hvis svaret er Ja (Nej ville være løgn), er du ikke ateist! En ateist vil for guds aldrig nogensinde interessere sig for hvordan et defineret trossamfund forholder sig til gud og hvordan den fortolker bibelen. Tanken om sådan et interesse er absurd. Hvad skal ateisten bruge det til? Ateisten fornægter gud på alle planer. I øvrigt har du ikke svaret mig på hvad ateister skal bruge din hjemmeside til. Man kan da ikke blive mere ateist end ateist. Begrebet kan, som en graviditet, ikke gradbøjes. Enten er man ateist eller også er man det ikke. Man bliver vel ikke en mere ateist af at læse din hjemmeside. Men du er ikke ateist. Du er troende i allerhøjeste grad og du tror på din gud. Han fremtræder for dig lige præcis sådan som du ser ham. Du har en sag. Du er dedikeret.

Mit andet spørgsmål: Har du en sag? Ja eller Nej.
Hvis svaret er Ja (Nej ville være løgn), har du også et mål med din sig. Du vil opnå noget. Sagen giver dig mening om noget, som i grunden burde være meningsløs for dig som ateist, nemlig gud. Du har et håb om at sagen lykkes. Du håber, du når dit mål. Du elsker din sag og du elsker at beholde ret. Hvorfor have ret om noget, som ikke giver mening for dig som ateist. Det ulogisk. Ingen mennesker gør det. Heller ikke du. Din gud hedder ”at beholde ret” fordi du forsager den kristne gud og al dens uvæsen. Du vil med al magt bevise, at den kristne gud er noget skidt! Jeg kunne såmænd skrive en trosbekendelse til dig. Ikke bevidst, men ubevidst beder du dagligt og mange gange oftere end muslimerne til din gud, sådan som du ser ham – ”Jeg vil beholde ret, du almægtige her på jorden. Jeg har ret, fordi jeg har en god sag, som jeg er god til argumentere for, selvom jeg i grunden ikke ved hvorfor jeg skal have ret i mine påstande. Hjælp mig at beholde ret med beholde ret, amen”.

Du må meget undskylde, men sådanne tanker gør ateister sig altså ikke, fordi kristendommens gud for dem ikke giver nogen mening. Hvorfor så bekæmpe den og spilde tid på ham. Han er yt. Han uinteressant. Han eksisterer ikke. Den kristne gud er død, som Nietzsche allerede pointerede for mange år siden. Det er spild af kostbar tid beskæftige sig med ham. Det anså han i øvrigt for at være en tragedie. Men for dig er han ikke død. Han er lyslevende og skal bekæmpes.

Mit tredje spørgsmål: Opfatter du troende kristne som komplet afsporede idioter? Ja eller Nej.
Hvis svaret er Ja (Nej ville være løgn), har du skabt dig et fjendebillede om en gruppe mennesker, som du ikke kender meget til, og som i grunden ikke har meget til fælles, bortset fra de altså er kristne. Som ateist bør du ikke have fjendebilleder, fordi sådan noget er en transcendens, noget overnaturligt. Du er den gode og de er de onde. Ateister fornægter det gode og det onde – det eksisterer ganske enkelt ikke. Er en løve, der spiser et lam, ond, nej vel. Den menneskelige erfaring fortæller dig at du ikke kan være fjende med en meget stor gruppe inhomogene og unavngivne mennesker. Skal du have fjender, kan det kun være konkrete og navngivne enkeltpersoner. At være fjende med en stor gruppe af unavngivne strider mod den menneskelige erfaring og sund fornuft. Disse mennesker har jo ikke gjort dig noget. En ateist kan kun være fjende med enkeltpersoner, der har skadet ham. Kun hvis man har en sag at kæmpe for, kan man bilde sig selv og andre ind at være fjende med hvem som helst. Man har ikke nogen sag, hvis man ikke vil kæmpe for den. For en ateist er det absurd at kæmpe for en sag med transcendente dimension. Ateister vil aldrig nogensinde kæmpe for en sag, som man skal tro på. Tro er transcendent. Ateister holder sig udelukkende til den verden, der kan fattes erfaringsmæssigt og holder sig langt væk fra alle former for overnaturlige fænomener og ikke bare den kristne gud. Ateisme er altomfattende og afviser enhver form for overnaturlig tænkning. Bevæger man sig ind i overnaturlig tænkning, bevæger man sig ind i gudssfæren.

Jeg vil vende debatten 180°. Forstil dig at du absolut ikke interesserer dig for fodbold – ikke en bønne. Du følger ikke med i resultaterne, hverken i superligaen eller på landsplan. Du er fuldstændig ligeglad. Alligevel opretter du en hjemmeside, hvori hovedindholdet handler om kritik af landstræner Morten Olsen. Dette var en lignelse.

Mit sidste spørgsmål: Er det korrekt, at I aldrig står frem med navns nævnelse. Ja eller Nej?
Hvis svaret er Ja (Nej ville være løgn), har i på forhånd fraskrevet Jer retten til at beholde ret. Kun hvis man kæmper åbenlys, har man en chance. Historien beviser det. Sagen – at bekæmpe kristendommen, er tabt på forhånd. Også folkekirken nyder godt af det. Medlemstallet er stigende. Bare i vores lille sognekirke (ca. 5.000 mdl.) kommer der i snit 5 nye medlemmer hver søndag. Det giver ca. 250 på arsbasis.

Enhver kan kalde sig kristen. Man behøver såmænd ikke en gang være døbt. Det gælder også for Jehovas Vidner. Derfor er der heller ikke nogen kat, der gør efter dem. Men kristendommen rummer nogle dogmer, som du ved – fx: Treenigheden og at Jesus er gud (plus et par andre). Jehovas Vidner accepterer i hvert fald ikke disse to dogmer. Det er min personlige holdning, jeg gav udtryk for. Jeg vil ikke gerne sammenlignes med dem, men det er ikke mine fjender. De er fjender af sig selv og for sig selv.

Jeg har ikke påstået at andre ikke har skrevet og talt om begreber som tro, håb og kærlighed længe, længe før det nye testamente. Det er meget muligt, men de har givetvis ikke været ateister. Mennesker har vel siden tidernes morgen altid næret håb, ellers var religion vel næppe blevet indført. Men først med kristendommen og kristne gudstjenester blev begreberne almen tilgængelige. Biologisk set er vi lige som dyr. Der er dog den forskel, at vi har et så kompliceret nervesystem, der gør os bevidste om vores eget endeligt. Det har skabt et behov for trøst, som religionerne så har taget sig af.

I øvrigt vil jeg ønske dig god rejse til Berlin, har lige selv været der. Men pas nu på med alle øllerne, ellers ender det med at du kommer til at opleve at alkohol er en betydelig højere magt end du på nuværende tidspunkt kan forestille dig. Og bliver du først fanget af den, er det forbi med ateismen og gudsbespottelse – det garanterer jeg for.

Hej Lars Ove

Det var da noget af et "rant". Du kan ikke forvente, at nogen skal læse det, endsige svare på det.

Det forekommer mig, at dit problem er — som IAM er inde på — at du har nogle forskruede fastlåste meninger, om hvad ateisme er.

Nu er jeg i al fald for alvor blevet tørstig efter tysk øl.

top

Pynt nr. 0 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-07-31 09:15:40

Hej Lars Ove

"Som ateist bør du forsage en hvilken som helst gudsopfattelse, transcendens, magt eller begreber, der er større end mennesket selv..."
Er det et eller andet dogme? Hvis man gør det, gælder de så kun, hvis afvisningerne kommer på skrift i ens omfang, udstyr og opsætning?
"Hertil hører også begreber som tro, håb og kærlighed." Nå, tak, mister Patent. Jeg blev forelsket, og straks blev jeg kristen! - eller hvad? Jeg både tror og håber iøvrigt, det bliver regnvejr i morgen. Kan mennesker, der foretager den gudløse retshandling at blive borgerligt viet ikke være besjælet (undskyld udtrykket) af kærlighed til hinanden?
"Gud er for ateisten alle former for overnaturlig volapyk." - Siger du. Personligt vil jeg nu ikke kalde f.eks. spiritisme for gud.
"Jeg troede ellers ikke at ateister læser i Bibelen." Jamen så troede du forkert, hvorfor dine følgeslutninger også bliver forkerte.
"Men vrøvlerierne vil ingen tage."
Korrekt.

Mvh.

Hej IAM

Jeg overlader Lars Ove til dig de næste par dage. Jeg har tænkt mig at blive indisponeret.

top

Pynt nr. 21 Navn: Lars Ove Peters
Tidspunkt: 2013-07-30 19:12:47

Hej Navn- og gudløse
For min skyld kan du læse hvad du vil. Men nu har du altså kastet din ”kærlighed” på læsning af Bibelen og kritik af de kristne, velvidende at hverken Bibelen er den eneste hellige skrift eller de kristne de eneste, der tror på gud. Som ateist bør du forsage en hvilken som helst gudsopfattelse, transcendens, magt eller begreber, der er større end mennesket selv eller dets erfaringsmuligheder. Hertil hører også begreber som tro, håb og kærlighed. Tror man på noget, er man ikke ateist. Håber man på noget er man ikke ateist. Går man udefra at kærlighed er andet og mere end blot molekylesammensætninger oppe i hjernen, er man det heller ikke. Mener man at mennesket har en sjæl eller en transcendent underbevidsthed bliver det også svært at fremhæve sig selv som ateist. Gud er ikke bare Gud i kristen forstand. Gud er for ateisten alle former for overnaturlig volapyk. Du skriver, at hjemmesiden er henvendt til ateister. Jeg troede ellers ikke at ateister læser i Bibelen. Hvad skulle de også gøre det for? For at afstive sig selv om at netop ikke tror på det hokus pokus, der står i den. Måske er det så det, der formålet med din hjemmeside. Tillykke – det er jo lige før at afstivningen i sig er guddommelig.

Men vrøvlerierne vil ingen tage. Naturligt nok nævner du ordene ”Bibelen” og ”de kristne” utallige gange som om begge dele er veldefinerede størrelser. I en lille sidebemærkning røber du dog at det er bibeloversættelsen fra 1992. Jeg går ud fra, men ved det ikke præcis, at du mener at der er tale om den danske Folkekirkes oversættelse, som er autoriseret af Hendes Majestæt. Det bringer mig på den tanke, at du mener de luthersk evangelisk kristne. Det ville i hvert fald være logisk. Men også du, kære navnløse bør vide, at netop kristendommen er splittet op i et hav af forskellige retninger. Der er fx de katolske, de ortodokse, de koptiske, de protestantiske. Sidstnævnte gruppe er så igen splittet op i de luthersk evangeliske (bl.a. folkekirken), de reformerte calvinistiske, de anglikanske plus en lang række mindre trossamfund såsom baptisterne, metodisterne og adventisterne. Ja, selv Jehovas vidner kalder sig kristne, hvilket de nu ikke er. Eftersom du lader det svæve hen i det uvisse hvem du egentlig mener og hentyder til, må jeg tillade mig at spørge: Er det alt sammen et fedt? Læser de alle sammen den samme bibeloversættelse, som den danske dronning har godkendt? Har de alle sammen den samme gudsopfattelse og de samme dogmer? Fortolker de alle sammen bibelen på samme måde? Ja – hvis man går ud fra dit lidt indsnævrede verdensbillede, hvilket Porfyr næppe kan rette meget op på. Du må regne med at få den slags bemærkninger smidt i nakken, når du undlader at definere, hvem du egentlig er og hvem du hentyder til. Ret op på det eller slet hele skidtet eller lad dig blive skældt ud som propagandist og svindler af samme slags, som de kristne, som du så flittigt kritiserer på din hjemmeside. Du kunne fx studere teologi eller religionsvidenskab inden du gør dig klog på noget, som du ikke har meget forstand på.

Jeg må med skam meddele at jeg kun har læst Homers Iliaden og Odysseen og de homeriske hymner. som i øvrigt er fyldt til randen med mytologi og overnaturlige fænomener. Når de gamle grækere var så kloge, efter din opfattelse, er det jo underligt, at netop dette antikke folk var nogle af de første, som i høj grad tog den nye religion, kristendommen til dig.

”Ja – enhver blive saglig i sin tro”, som den gamle Fritz (kong Friedrich II af Preussen 1712 – 1786) altid sagde, når talen faldt på tro eller mangel på samme. Det siges, at han var meget tolerant. Prøv at læse lidt om ham og prøv at læse Gudløse hjerner af Lars Sandbeck og Lars Christiansen. Det mest iøjnefaldende problem ved din hjemmeside er, at den etablerer et fjendebillede (de kristne og bibelen) uden hold i virkeligheden.

PS Og hvad er så i øvrigt formålet med de underlige mytologiske og overnaturlige væsner på din hjemmeside?

Hej Lars Ove

Jeg kan se, at du har skiftet melodien på din sang. I dit første indlæg var tro, håb, kærlighed, barmhjertighed og tilgivelse decideret kristne opfindelser. Efter at jeg har citeret Porfyr for dig, er det åbenbart alle religioner, der har ret til disse følelser.

Så kom vi da så langt.

-------ooo(O)ooo---------

Ja, jeg er udmærket klar over, at der er mange Bibeloversættelser, og det ville selv et overfladisk blik på min hjemmeside have fortalt dig.

F.eks. har jeg vers for vers sammenlignet to forskellige danske oversættelser og to græske "originaltekster" for at finde de 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente. Desuden har jeg en lille sektion med indremissionske falsknerier i hhv. Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente

Jeg har med mine små fingre indtastet Det Nye Testamente fra 1814; jeg har med de samme små fingre rettet og beskrevet flere hundrede fejl i indscanningen af Det Nye Testamente fra 1897; og jeg har lagt den forrige oversættelse online sammen med King James Bibel og Septuaginta på græsk og engelsk.

Desuden har jeg kodet en konkordans, hvor du dynamisk kan sammenligne forskellige oversættelser og krydstjekke de græske ord ved hjælp af Strongs numre.

Så jeg synes ærlig talt, din kritik er ret malplaceret. Hvad har du selv gjort?

-------ooo(O)ooo---------

Tilsvarende er jeg udmærket klar over, at der findes 20.000 - 30.000 forskellige slags kristendomme. Derimod synes jeg din egen definition er alt for snæver. Hvorfor er Jehovas Vidner ikke kristne? Er mormoner heller ikke kristne ifølge din definition? Hvad med ebionitter, doketister, marcionitter, sabellianere, gnostikere, monofysitter, monoteleter, dyoteleter, arianister, homoousianere, homousianere eller homoiousianere?

Kristendommen er et nihovedet (eller rettere: 20.000-hovedet) uhyre. Det er præcis derfor, jeg koncentrerer mig om Bibelen. En ting, der binder de 20-30.000 slags kristne sammen, er den Bibel, de påstår at følge, og de dumme undskyldninger de bruger, når pinlige steder og selvmodsigelser i Bibelen skal bortforklares.

-------ooo(O)ooo---------

Jeg går ud fra, at »de underlige mytologiske og overnaturlige væsner«, du hentyder til, er dem her i gæstebogen (det ser jo ikke ud til, at du har læst andre dele af min hjemmeside).

Disse figurer er fra gode, kristne bønneboger, som f.eks. Psautier de Jean de Berry.

Og hvad er "formålet" med dem. Tja, mit formål med at bringe disse ukristelige drager er nok det samme, som det formål den kristne forfatter havde med at tegne dem: De ser flotte ud.

Men nu må du have mig undskyldt. Jeg skal til Berlin og lade ølmolekyler reagere kemisk med smagssensorerne i mit svælg.

top

Pynt nr. 67 Navn: Lars Ove Peters
Tidspunkt: 2013-07-27 23:21:23

Der er lagt et enormt arbejde i denne hjemmeside – ingen tvivl om det. Men desværre har det ikke været nok. Postmoderne ateisme lider af den skavank, at den udelukkende kritiserer de kristnes gudsopfattelse. Hjemmesiden bekræftet denne antagelse. Den beskæftiger udelukkende med Bibelen. På den måde skøjter den postmoderne ateisme mere eller mindre ufrivillig ind i en kritik af folkekirken. Hvad det sidstnævnte i det hele taget har med ateisme at gøre, har jeg svært ved at forstå. Men hvor bliver Koranen af og andre trossamfunds hellige skrifter? Som troende folkekirkemedlem kan jeg naturligvis ikke lade være med at være en lille smule stolt over den bevågenhed. Tænk, at vi er så interessante, at ateisterne udelukkende gider beskæftige sig med os. Men man kan vel næppe kalde sig ateist, hvis man udelukkende dyrker kristendomskritik eller kritik af den danske folkekirke. Lige så lidt som man kan kalde sig vegetar, blot fordi man undgår at spise svinekød.

Ganske vist findes der også et par dogmer i kristendommen, men hvor meget eller hvor lidt den enkelte går op i dem, er der ikke en kat, der gør efter. Bortset fra visse undtagelser, er især den protestantiske kristendommen forholdsvis tolerant. Man bliver ikke, som tidligere – det indrømmer jeg gerne, mere brændt på bålet som kætter. Det interessante ved afvisningen af kristendommens gudsopfattelse er, at sådan en slet ikke findes. I kristendommen opfattes Gud individuelt, dvs. altid sådan som man selv ser Gud. Der findes ikke nogen opskrift på hvordan oplevelsen af Gud skal/bør være for den enkelte. Den preussiske konge Friedrich den Store formulerede med ordene: Enhver skal blive salig i sin egen tro.

Den postmoderne ateisme rummer forhåbentligt andet og mere end kristendomskritik og modstand mod folkekirken, ellers har den ikke mange chancer. Ateisterne aner næppe hvor mane postmoderne ateister, der går i kirke hver søndag. Efter min opfattelse bør ægte ateisme være ensbetydende med en total afvisning af det transcendente, uanset i hvilken religion den optræder. Det betyder, at der ikke findes noget, der er større end den menneskelige erfaring selv. Men, forsager man udelukkende Kristus, må man nødvendigvis også fraskrive sig kristne værdier, såsom tro, håb, kærlighed, barmhjertighed og tilgivelse. Ja, jeg beklager, men det er altså kristne kirkefædre, der opfandt dem. Et begreb som medmenneskelighed fandtes næppe før det Det Nye Testamente. Det gælder, selvom de kristne slet ikke altid selv har levet op til den. Et begreb som ”Humanisme” er ikke opstået af sig selv – det havde ikke universel karakter. Det fik det først med kristendommen. I øvrigt synes jeg at det svækker argumenterne at forfatteren/forfatterne til hjemmesiden ikke tør give sig til kende.

Hej Lars Ove

Ordet ateist, "a-theos" betyder "uden gud". Jeg er født ateist (ligesom alle andre mennesker), og jeg er forblevet ateist, fordi religion altid har lydt tåbeligt i mine ører. Der er således ikke noget krav til ateister om, at man behøver at sætte sig ind i »Koranen […] og andre trossamfunds hellige skrifter«.

Efter at have levet i mange år uden nogen gud ("a-theos"), er jeg så begyndt at kigge på, hvad der i grunden står i Bibelen. Hjemmesiden hedder "Bibelen for ateister" og adressen er "Biblen.info", så jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle være forpligtet til også at skrive om »Koranen […] og andre trossamfunds hellige skrifter«. Det krav kunne man i langt højre grad stille til de troende, siden det er dem, der påstår, de har fundet sandheden. Prøv engang at spørge en muslim om hans/hendes kendskab til de nordiske guder.

-------ooo(O)ooo---------

Du siger, at kristendommen har patent på medmenneskelighed: »Et begreb som medmenneskelighed fandtes næppe før det Det Nye Testamente«. Det var pudsigt, for hvis jeg søger i Bibelen efter "compassion", finder jeg det første gang i Det Gamle Testamente, nemlig der hvor Faraos datter ser Baby-Moses i sivkurven: »Hun fik medynk med ham« (2 Mosebog 2,6).

Så "medmenneskelighed" er altså mange, mange hundrede år ældre end kristendommen, og vel at mærke ikke blandt Guds folk, men blandt de "hedenske" egyptere.

Du fortsætter, at: »forsager man udelukkende Kristus, må man nødvendigvis også fraskrive sig kristne værdier, såsom tro, håb, kærlighed, barmhjertighed og tilgivelse«.

Hvad er det for noget vås? Skulle de gamle grækere, der opfandt demokrati, og som skrev tragedier og komedier, ikke kende til tro, håb, kærlighed, barmhjertighed og tilgivelse? Grunden til, at de kultiverede grækere og romere afviste kristendommen, var netop den rådne moral, der prægede Jesus, Paulus og Peter.

Tak f.eks. filosoffen Porfyr (232-305). Når Jesus jager en flok dæmoner ind i 2.000 svin, kalder Porfyr Jesus en dårlig og svag konge, der ødelægger sit eget kongerige, fordi han nøjes med at flytte dæmonerne i stedet for at bekæmpe dem (det vil sige, at Jesus ikke vil frelse hele verden).

Men Porfyr er især oprørt over grisedrabet: »What an offense to reason! Two thousand swine splashing into the sea, choking and dying«. Jesus' ansvarsløse handling går ud over både grisene og svinehyrderne: »what does it say about Christ, that he permitted the demons to continue to do harm by driving them out of one man and into some poor pigs? [Not only this], but he causes the swineherds to run for their lives and sends a whole city into a panic«.

Dyrevelfærd er et emne, der glimrer ved sit totale fravær i Bibelen. Porfyr nævner, hvordan Paulus hånligt stiller et retorisk spørgsmål: »Er det okserne, Gud tænker på?« (1 Korintherne 9,9).

Paulus' pointe er naturligvis, at Gud er ligeglad med okser (og andre dyr). Porfyr siger, at Paulus' holdning, får Skaberen til at se latterlig ud: »He adds next a piece of foolishness designed to limit God's providence to humanity and to deprive animals of the divine care: "Does God care about the oxen? Does he not speak entirely for our sake? It was written for our sake" (1 Korintherne 9,10). When he says such things, I think he makes the creator — who ages ago brought these [creatures] into being — look ridiculous, as though he had no concern [for his own creation].

For if it is true that God cares nothing for the oxen, why does scripture record, "He has made all things, sheep and oxen and beasts and birds and fishes, subject to him" (Salme 8,8-9). If [God] is concerned for fishes, then he must be all the more concerned for the toil of oxen! I am astonished at this man's pious regard for the law, since it is occasioned by his need to get donations from those who listen to his words
«.

1 Korintherne 9,9: Jo, i Moseloven står der skrevet: "Du må ikke binde munden til på en okse, der tærsker." Er det okserne, Gud tænker på?
1 Korintherne 9,10: Siger han det ikke i det hele taget med tanke på os? Jo, med tanke på os er det skrevet, for den, der pløjer, skal pløje med håb, og den, der tærsker, skal gøre det i håb om at få sin del.
Salmernes Bog 8,8: får og okser i mængde, selv de vilde dyr,
Salmernes Bog 8,9: himlens fugle og havets fisk, dem som færdes ad havenes stier.

Angående tilgivelse — en af de dyder, du selv fremhæver — nævner Porfyr den ulækre episode i Apostlenes Gerninger kapitel 5, hvor Peter slår Ananias og hans kone Safira ihjel, fordi de sælger deres ejendom, og kun giver nogle af pengene til disciplene: »In the case of a man named Ananias and his wife, Sapphira, Peter put them to death for failing to surrender the profit from the sale of their land and retaining a little for their own use«.

Porfyr spørger, hvorfor det er en synd at beholde en lille smule af sine egne penge: »How can it have been wrong for them to retain a little of what belonged to them instead of giving it all away?«. Herefter minder Porfyr om, at Peter jo netop have fået ordre til at skulle tilgive 470 gange (Matthæus 18,21-22): »And even if [Peter] did think their actions wrong, he might have recalled Jesus' precepts, where he commands [believers] to endure 490 sins against them. Surely he could have pardoned the one sin, if a sin it was«. Ja, alligevel kunne Peter ikke tilgive denne ene synd — hvis det overhovedet var en synd.

Matthæus 18,21: Da trådte Peter frem og sagde til ham: "Herre! hvor ofte skal jeg tilgive min Broder, når han synder imod mig? mon indtil syv Gange?"
Matthæus 18,22: Jesus siger til ham: "Jeg siger dig: ikke indtil syv Gange, men indtil halvfjerdsindstyve Gange syv Gange.
(Den forrige danske oversættelse)

Så i stedet for, at du skoser mig for ikke at skrive om »Koranen […] og andre trossamfunds hellige skrifter«, skulle du snarere selv tage at læse lidt Porfyr (og Celsus). Det vil give dig en ide om, hvilke dyder den klassiske verden havde, inden kristendommen ødelagde det hele.

Det er i øvrigt en meget overkommelig opgave at læse Porfyr. De kristne valgte at brænde hans 15-binds værk, og der overlever kun få brudstykker.

Så meget for de kristne dyder, »kristne værdier, såsom tro, håb, kærlighed, barmhjertighed og tilgivelse«.

top

Pynt nr. 85 Navn: Frederik
Tidspunkt: 2013-07-27 11:08:31

Jeg kunne godt tænke mig en analyse af hvad biblen siger om liv på andre planeter og om alkohol, specielt en analyse fra en ateist som dig.

Mvh. Frederik

Hej Frederik

Med hensyn til liv på andre planeter er svaret let nok: Der findes ikke andre planeter. Hans Tausens bibel

Det kan du allerede se i Bibelens første kapitel, den første skabelsesberetning, hvor Gud bruger alle seks dage på at skabe jorden.

På andendagen skaber Gud en himmelhvælving til at skille vandene:

1 Mosebog 1,6 Gud sagde: "Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!" Og det skete;
1 Mosebog 1,7 Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen.

På fjerdedagen skaber Gud en Sol og Måne for at lyse på jorden:

1 Mosebog 1,16 Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne.
1 Mosebog 1,16 Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden,

Solen og månen blev sat på himmelhvælvingen, den hvælving, som vi lige har læst, skulle adskille »vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen«. Det vil sige, at "på den anden side" af solen og månen er der vand, vand og atter vand.

Bemærk også de afslørende ord: »og stjernerne«. Stjernerne bliver skabt som en eftertanke og placeret på samme hvælving, som solen og månen (billedet til højre). Forfatteren er åbenbart uvidende om, at stjernerne hver især er sole med egne planetsystemer.

Den samme uvidenhed gør sig gældende i Det Nye Testamente, f.eks. når verdens klogeste mand, ifølge ham selv (Lukas 11,31). spåede, at i de sidste tider, ville stjernerne falde ned af Himlen:

Lukas 11,31: Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med dem, der hører denne slægt til, og dømme dem, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo.

Matthæus 24,29 Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes.

De kristne vil sikkert sige, at det skal forstås "symbolsk". Det gør de altid, når Bibelen siger noget vrøvl. Men der er i al fald ingen steder i Bibelen, der siger, at stjerner er andre solsystemer (eller at vandrestjerner er andre kloder).

---ooo(o)ooo-----

Med hensyn til alkohol er Bibelen faktisk langt mere fornuftig. Man kan finde advarsler mod overdrevent indtag: »Ve dem, der fra tidlig morgen jager efter øl og langt ud på aftenen blusser af vin« (Esajas 5,11), men generelt er vin en del af kosten.

Jesus indstiftede som bekendt en nadver, hvor han kaldte vinen for sit blod. Det vil sige, at de drak vin til maden.

Ifølge Jesus selv blev han kaldt en dranker: Lige præcis, hvad det skulle betyde, må guderne(!) vide, men Jesus modsagde åbenbart ikke dem, der kaldte ham dranker.

Matthæus 11,19 Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker, ven med toldere og syndere!" Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger.

Ved brylluppet i Kana lavede han vand til vin (det var et nyttigt lille trick at kunne). Kristne fundamentalister insisterer på, at det græske ord i dette tilfælde betyder "druesaft", men det er ren bortforklaring, der er opfundet til lejligheden. Faktisk siger teksten selv, at den vin, Jesus havde lavet, var endnu bedre end værtens egen vin:

Johannes 2,9 Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin - han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op - kaldte han på brudgommen
Johannes 2,10 og sagde til ham: "Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu."

Lad os slutte med Paulus' råd til Timotheus:

1 Timotheus 5,23 Drik ikke længere bare vand, men tag lidt vin for din mave, og fordi du så tit er syg.

top

Pynt nr. 50 Navn: Eskild Thipawat
Tidspunkt: 2013-06-24 19:39:49

Hej

Generelt er jeg skuffet over, at du slet ikke har forstået mit indlæg. Du forholder dig slet ikke til mine opfordringer om selv at prøve f.eks. regression til tidligere liv, spiritisme eller reiki healing. Er du bange? I så fald må din angst være indpodet fra de kristne kirker, der netop bekæmper det, du kalder "New Age". Det er lidt sølle - og helt på linie med, at du ikke en gang tør give dig til kende med et navn, så man ved, hvem man taler til. Men den eneste, du reelt snyder, er dig selv - det er ris til egen røv. En sand forsker og en ærligt søgende ville kaste sig ud i alle oplevelserne, selv dem, der i starten vækker frygt. Fordi der er så meget at vinde og intet at tabe.

Selv om Jesus "kun" er en litterær figur, kunne han jo godt være kreeret, så han lignede Spartacus - hvis det var et revolutionært budskab, man havde ønsket at levere. Men sådan som Jesus blev kreeret, var han med til ideologisk at forberede overgangen fra slavesamfund til feudalsamfund - og dermed befri slaver og forbedre slavers vilkår. Den vigtigste forskel på de religiøse overbygninger i henholdsvis slavesamfund og feudalsamfund er, at i slavesamfundet er ingen lige, mens alle er lige (underforstået: for Gud) i et feudalsamfund. Samtidig ændredes samfundets basis, så det vigtigste produktionsmiddel skiftede fra at være slaver til at være jord.

Den kristendom, som vi kender i dag, er i højere grad ideologisk overbygning til feudalsamfundet end til den efterfølgende kapitalisme, hvilket også forklarer, hvorfor kirkerne har så få medlemmer i dag. På trods heraf er det alligevel forbløffende, hvor stor en del af de tidlige kristne skrifters budskaber, som er tidløst - hvis man altså ikke tager orden alt for bogstaveligt.

Ifølge "The Jesus Mysteries" var dåben kun den første indvielse i en mysteriekult - i alt var der 4 indvielser. Evangelierne henvendte sig netop til sådanne mennesker, der befandt sig på trin 1. Mennesker på trin 1 måtte gerne tro, at Jesus havde levet. På næste trin fik man forklaret, at Jesus aldrig havde levet og ikke var en historisk person. Men ikke alle kom videre end trin 1 jævnfør citatet: "Mange er de kaldede, få er de udvalgte." (Matt. 22,14). Reinkarnation var en del af læren i mysteriekultene, og de, der ikke blev udvalgt i dette liv, ville jo blot kunne blive udvalgt i et efterfølgende liv.

Du skriver: "Hvis man vil finde kristendommens rødder, så er mange af de ting, du nævner, ikke særligt relevante." Og jeg skrev, at jeg ikke kunne ridse hele indholdet af "The Jesus Mysteries" op for dig, for det er der ikke plads til - men reelt er der INTET i evangelierne, der er originalt, bortset altså fra, at hovedpersonen Jesus som Messias bliver til en person i tid og rum. ALT ER TYVSTJÅLET - helt ned til de mindste detaljer.

Nå, men vi kommer jo nok ikke videre herfra - og fred være med det. Du har forskanset dig i et teoretisk elfenbenstårn og vil ikke komme ud af det og afprøve tingene i praksis. Men gennenmtænk alligevel den tanke, at der findes en åndelig verden, som er mere virkelig end den virkelighed, du lever i, og at denne åndelige verden konstant manifesterer sig i den materielle verden, ikke bare som kristendom, men i alle religiøse og kulturelle strømninger: Islam, buddhisme, hinduisme, jødedom, animisme. Den dag, du er klar til det, evt. i et senere liv, vil ordet "Søg og du skal finde!" (Matt. 7,7) stadig gælde. :-)

Venlig hilsen Eskild

top

Pynt nr. 76 Navn: Eskild Thipawat
Tidspunkt: 2013-06-23 13:52:33

Hej

Først: Ros for hjemmesiden. Jeg er enig med dig langt hen ad vejen i din kritik af Indre Mission, Bibelselskabet og mange andre kristne kirker. Dernæst: Kunne det tænkes, at du tog fejl på nogle vigtige punkter? Du stiller aldrig spørgsmålet: Hvis de kristne har misforstået budskabet, hvad var det så, forfatterne af de tidlige kristne skrifter forsøgte at udtrykke?

Har du læst "The Jesus Mysteries" fra 1999 af Thimothy Freke og Peter Gandy? Bogen oplister en lang række stærke indicier for, at Jesus aldrig har levet, men at han i stedet var en mytologisk figur, hvis egenskaber er tyvstjålet fra tidligere tiders historiske og mytologiske figurer, f.eks. guder som Osiris (der kunne gå på vandet), Dionysos (der kunne forvandle vand til vin), Mithras (født i en hule af en jomfru og i overværelse af både hyrder og 3 vise mænd) og filosoffer som Pythagoras (der gik rundt og helbredte og uddrev onde ånder) og Sokrates, hvis død har reminiscenser til Jesu død, f.eks. de 30 (symbolske) sølvpenge. Formålet med at skrive det ældste evangelium, Markusevangeliet, var angiveligt at introducere en mysteriekult til jøderne, så de blev lidt mere civiliserede og ikke kastede sig ud i et forgæves oprør mod den romerske besættelsesmagt... Læs selv bogen, den indeholder langt mere, end jeg kan beskrive her.

Pointen er, at du med din kritik måske smider barnet ud med badevandet. Hvis de tidlige kristne skrifter formidler åndelige sandheder, bliver de jo forvanskede, hvis man tager dem alt for bogstaveligt. Det centrale i mysteriekulterne (f.eks. for Osiris og Dionysos) var budskabet om næstekærlighed og et liv for sjælen efter, at kroppen var død, og at dette liv efter døden ligefrem var mere "virkeligt" end det dennesidige og materielle liv - jævnfør Platons billede om mennesker lænket i en hule.

Hvis vi antager, at al religion og spiritualitet grundlæggende er dyrkelsen af og muligheden for at kontakte en åndelig verden - i primitive religioner handler det f.eks. om at kontakte forfædrenes ånder - så kasserer du jo i virkeligheden halvdelen af mulighederne dit liv - eller med Søren Kirkegaards ord: Du vælger at bo i kælderen, selv om du ejer hele huset. Hvis du er oprigtigt søgende, vil jeg anbefale dig at gå i hypnose og genopleve dine tidligere liv - eller opleve borddans ved en spiritistisk seance - eller modtage Reiki healing, som er helbredelse ved håndspålæggelse - bare så du selv kan se og opleve de fantastiske ting, jeg taler om.

Og når vi taler om symbolske og billedlige sandheder i de tidlige kristne skrifter, rummer de et overvældende antal referencer til astrologisk symboler - men det ser du (og mange andre) slet ikke, hvorved en masse betydning går tabt. F.eks. fødes Jesus den 25. december (ved at han overtager Mithras' fødselsdag). Dermed er han født i Stenbukken, faderskabets tegn, hvilket er en reference til, at Jesus løser det Ødipus-kompleks, som antikkens kulturer havde kæmpet med i århundreder, og som al vold udspringer fra - fader og søn forsones ved, at sønnen frivilligt ofrer sig på korset i stedet for (bogstaveligt eller i overført betydning) at slå sin far ihjel og gå i seng med sin mor.

Astrologien var uomtvisteligt et vigtigt element i samfundet, da disse skrifter blev skrevet, og det er fantastisk, at teologer har kunnet ignorere dette faktum så længe. Symbolerne og billederne i Jesu lignelser og de astrologiske referencer er vigtige, fordi disse skrifter stræber efter at udtrykke datidens visdom og åndelige sandheder, som ikke lader sig udtrykke med almindelige ord - de kan kun udtrykkes netop med myter, billeder og symboler, hvis man skal sikre, at budskabet ikke forvanskes til gold dogmatik og blind fundamentalisme (hvilket desværre alligevel er sket i mange kirkelige samfund).

Endelig virker din kritik af slaveri ikke gennemtænkt og alt for letkøbt, fordi du ser på datidens forhold ud fra vor tids forudsætninger. Her tænker jeg på Karl Marx's beskrivelse af samfundenes udvikling, som er betinget af produktivkræfternes udvikling: Natursamfund, slavesamfund, feudalsamfund, kapitalisme, socialisme (læs: informationssamfund), kommunisme (læs: en tilbagevenden til natursamfundet men på et højere stadium). Problemet er, at vi i dag romantiserer natursamfundene og dæmoniserer slavesamfundene - selv om slavesamfund reelt var et fremskridt i forhold til natursamfundene. Hvis du ikke tror mig, så rejs til Ny Guinea og oplev ved særsyn nogle af de mest primitive samfund der... Desuden: Vort nuværende civilisationsstadium ville næppe have været muligt, dersom slavesamfundsstadiet var sprunget over. Hvad havde du tænkt dig? At Jesus skulle optræde som en anden Spartakus og tilskynde til oprør blandt slaverne? Det var ligesom ikke det budskab, evangelierne handlede om, jævnfør løsningen af Ødipus-komplekset nævnt ovenfor.

Venlig hilsen Eskild

Hej Eskild

Tak for rosen. Jeg har faktisk en hel sektion om den historiske Jesus. Det snyder dig måske, at jeg citerer Jesus for at have sagt og gjort sådan og sådan, men det svarer til at diskutere enhver anden figur fra litteraturen. Man kan godt diskutere et Anders And-blad uden at tro på, at ænder kan tale i virkeligheden, eller at de går rundt i matrostøj.

Jeg har aldrig læst Freke & Gandy. Dels får jeg ikke læst så mange bøger, fordi jeg lider af siwoti, og dels har jeg har forstået, at Freke & Gandy skulle være lige så new-age og useriøse, som Acharya S og Zeitgeist-filmen.

Hvis man vil finde kristendommens rødder, så er mange af de ting, du nævner, ikke særligt relevante. Detaljer såsom at være født i en hule, besøg af 3 vise mænd og fødselsdag d.25. december er ikke i Bibelen, mens miraklet med vand til vin kun er med i det nyeste af de fire evangelier. Eventuelle paralleller mellem disse punkter og andre religioner er altså først opstået på et sent tidspunkt i kristendommens historie.

Her mener jeg, det er bedre at læse Earl Doherty og Richard Carrier. For eksempel har Richard Carrier 3 videoforedrag. Personlig har jeg ikke hormoner til at glo på videoer, men man kan i stedet se hans noter i PDF-format, og de er glimrende: So if Jesus Didn't Exist, Where Did He Come from Then? og You're All Gonna Die!! How the Jews Kept Failing to Predict Doomsday and Caused Christianity Instead. Man kan også købe hans bog Not the Impossible Faith. Den kosteri $2,50 i PDF-format, så økonomien skulle ikke være en hindring.

Jeg læser også meget på Vridar's blog, hvor man bl.a. finder Earl Doherty's svar til Bart Ehrman i 34 afsnit (faktisk en hel bog, der er gratis). Og så må vi ikke glemme Roger Viklunds blog på engelsk og svensk.

-----ooo(O)ooo-----

Så spørger du: »Hvad havde du tænkt dig? At Jesus skulle optræde som en anden Spartakus og tilskynde til oprør blandt slaverne?«.

Jamen, blev vi ikke lige enige, om at Jesus aldrig havde eksisteret? Hvad skulle jeg så have tænkt mig?

Hvis Jesus er det åndelige væsen, der beskrives i epistlerne, så kunne Jesus vanskeligt lege Spartakus, eftersom denne Jesus aldrig har været her på jorden.

Hvis Bibelens forfatterne regnede med, at jorden var lige ved at gå under, så er det klart, at slaveri var en ubetydelig detalje. Paulus skriver jo netop flere steder, at man skal beholde den tilstand, man var i, da man blev kaldet: jøde/græker, mand/kvinde, omskåret/uomskåret og fri/slave.

Hvis Jesus var den mislykkede dommedagsprofet, Bart Ehrman beskriver, har han naturligvis heller ikke protesteret mod slaveri, da det udtrykkeligt er tilladt i jødernes lov.

Men hvis man som kristen mener, at Jesus var verdens klogeste mand, at han var guddommelig, at han var verdens skaber og frelser, og at hans ord er ligeså relevante i dag som for 2.000 år siden, så må jeg sige, at jeg er skuffet.

top

Pynt nr. 78 Navn: Emil
Tidspunkt: 2013-06-16 20:50:07

Af ren nysgerrighed: Er det af udelukkende interesse, at du ved så meget og har sat dig så godt ind i bibelen, eller har du en uddannelse, der har hjulpet dig lidt på vejen?

Fremragende side!

Hej Emil

Tak for rosen. Jeg har aldrig gået op i Bibelen (før) og har bestemt ingen uddannelse indenfor religion. Min viden har jeg fået ved at læse et par bøger, deltage i diskussioner og ved at drive denne hjemmeside.

At have hjemmesiden er en læreprocess. Jeg "sprang ud" med den for snart 10 år siden, og i dag kan jeg godt se, at de ældste sider ikke er "helt gode". Men sådan bliver man hele tiden klogere. Heldigvis.

top

Pynt nr. 41 Navn: Halleluja
Tidspunkt: 2013-05-21 08:01:06

Hej.
Vi er en klasse som lige faldt over din side og fik grint en masse over ''halleluja''et da vi kom ind på siden! Tak for at have gjort vores dag en smule bedre, hahaha :-)
Hilsen 7.b

top

Pynt nr. 97 Navn: Noname grandma
Tidspunkt: 2013-05-11 16:26:04

Hej mystiske webindehaver

Jeg er virkelig imponeret over din side. Jeg har kigget lidt på den tidligere, da jeg tilfældigt faldt over den via Google søgning på dødsstraf (aner ikke i hvilken forbindelse). Jeg gemte linket i en kladde på min email, og fandt den igen under oprydning. Nu har jeg siddet og læst og klikket rundt på mange links - og til sidst læst lidt både forfra og bagfra i gæstebogen. Her er læsestof til utallige aftener på altanen - når jeg inden længe investerer i en iPad eller tablet. Det er for meget at sidde stille foran min PC så lang tid.
Ærgerligt at det ikke er muligt for dig at give dig til kende og udgive et værk - men ganske forståeligt med den mentalitet folk efterhånden udviser, når de er oppe imod anderledes tænkende.
Det er indlysende, at du har brugt - og sikkert også fremover vil bruge - oceaner af tid til at sætte dig så grundigt ind i det overvældende materiale og de mange billeder og illustrationer - til glæde for alle de, der finder frem til siden.
Tak for de mange informationer og god underholdning.

top

Pynt nr. 61 Navn: Erik A. Nielsen
Tidspunkt: 2013-04-26 19:37:56

Kære ?
Jeg har haft den største gavn af dit billedarkiv. Og selv om jeg kommer til at bruge det meget imod dine "ateistiske" hensigter, vil jeg gerne takke dig for dette store og smukke arbejde. Du har fundet frem til og gengivet en masse billeder, jeg ikke kendte eller har kunnte downloade. men nu har jeg gjort det.
Hvad der slår mig ved at studere dine billedsider igennem, er, at de "naive" billeder er af en langt højere (kunstnerisk og æstetisk) kvalitet end det meget blandede arsenal af mere splittede billeder, du bringer. Der er gode vittigheder imellem, men mange af dem er virkelig flade og ikke morsomme.
Jeg er forfatter til et stort værk om den kristne billedkunst (ikonografi), hvoraf tredje bind netop er udkommet på Gyldendal. Det er et flot arbejde, du har fremlagt i dit store billedarkiv, og jeg takker dig for det. Samtidig forekommer det mig, at du med din stadige fascination og dit store kendskab til den kristne billedtradition måtte kunne få noget mere åndfuldt og frugtbart ud af alt det, du har kendskab til.
Jeg prøver ikke noget med at omvende dig, men siger bare: Der er gemt meget mere i de billeder, end du med din "ateistiske" tilgang kan forstå. Du står efter min mening i vejen for dig selv.

Alt godt og tak

Erik A. Nielsen,
professor, dr. phil. og theol.

top

Pynt nr. 96 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2013-04-14 13:05:38

Sorry at jeg bliver ved med at harpe på dette, men din analogi fungerer ikke.

Man kan ikke sammenligne moderne (national)statsborgerskab med det romerske borgerskab.
Hvis man skal finde en bare nogenlunde brugbar (men heller ikke 1:1) moderne analogi, ville det være udnævnelsen til æresborger.
Det romerske borgerskab indebar jo netop kun visse juridiske rettigheder, og ikke det (ofte eksklusive) nationale (og ofte også etniske) tilhørsforhold vi typisk forbinder med vore dages (national)statsborgerskab.

Hvis Paulus var en overklassejøde, er det absolut inden for rimelighedens grænser, at han kunne have arvet et romersk borgerskab fra sin far (her er manglen på andet end kristne overleveringer om Paulus's baggrund frustrerende). Romerne arbejdede jo netop typisk gennem lokale eliter. Ud over at de beholdt deres traditionelle position var tildeling af romersk borgerskab en af bonusserne ved at samarbejde med Rom for disse lokale ping'er. Med borgerskabet kunne de jo opnå en vis sikkerhed mod arbitrær straf i lokale magtkampe ved i det mindste at kunne kræve en rettergang efter romersk lov.
Hvis Paulus derefter undergik en eller anden form for omvendelsesoplevelse (eks. parallelt til vore dages "genfødte" kristne), så er hans ihærdige missioneren absolut ikke utroværdig*. Men hvorfor skulle han bringe sit romerske borgerbrev op i sin forkyndelse? Det var jo kun relevant netop i en juridisk situation som den nævnte.

Som du, køber jeg som sagt heller ikke appellen til Nero-delen af historien. Højst som billede på romersk ret som forlængelse af kejsermagten, men det er jo ikke den forklaring, der bliver givet. Den lugter snarere af et forsøg på "guilt by association" overlevering fra Paulus's modstandere. Men nu er der jo heller ikke noget der hedder "objektive" kilder inden for historifaget ;-)

*(Her kunne man selvfølgelig også overveje om Saulus's nidkærhed som kristenforfølger kunne være blevet overdrevet for at få omvendelsen til at se mere spektakulær ud. Et moderne eksempel er den ulidelige amerikanske Lee Strobel, der altid fortæller om, hvor ateistisk han var, før han begyndte på researchen til "The Case for Christ". Mig bekendt er der dog ingen, heller ikke Strobel selv, der har fremlagt nogen dokumentation for hans påståede "die hard" ateisme. Det billede Strobel nu præsenterer af sit "tidligere liv" gør ikke sagen bedre, for det viser en tegneseriefigur af en "amoralsk ateist", som passer lidt for godt på de "evangelikale kristnes" stereotyp af ateister. Snarere kunne man forestille sig, at Strobel bare ikke interesserede sig specielt for religion før han blev "genfødt".)

top

Pynt nr. 48 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2013-04-11 18:55:59

Repeat: Romersk borgerskab betyder ikke, at Saulus/Paulus ikke var jøde, eller at han var en del af "besættelsesmagten".

Hvis Saulus nu reelt var en overklassejøde (farisæer), der blev omvendt, så er det absolut ikke usandsynligt at han kunne have "arvet" et romersk borgerskab, da dette netop blev uddelt til lokale eliter for at knytte dem til Rom. Romerne var bedøvende ligeglade med hvilken religion deres borgere havde, så længe den bare havde en lang "stamtavle" (og her kunne jøderne jo sagtens være med).

Jeg medgiver, at indklagelsen for selveste kejseren også i mine ører lyder helt godnat. Det er meget usandsynligt at selv en romersk borger kunne gå "til toppen" på denne måde, og dette er sandsynligvis puttet ind af anti-Paulus fløjen. Derimod ville en indklagelse for en romersk domstol være helt i tråd med det romerske borgerskabs privilegier, og så har det nok været for fristende for Paulus's "jødekristne" modstandere at brodere på historien for at inkludere den "store stygge Nero".

Hvad angår Saulus's/Paulus's skift fra ihærdig jøde til ihærdig kristen, så lyder det ikke mere absurd end de mange eksempler fra vores egen tid, hvor personer er gået fra at være hardcore venstrefløjsfolk til lige så dogmatiske højrefløjsfolk. Og er der nogen, der idag er ihærdige bibelsvingere, så er det netop konvertitter som eks. amerikanske "genfødte" kristne (frasen "mere katolsk end paven" melder sig...).

PS. Neros eftermæle er i øvrigt interessant. Han var nemlig populær nok i sin samtid til at flere "falske Neroer" dukkede op efter hans død. Men da han jo tilsyneladende var ude med riven efter de kristne, og samtidig ikke strøg den romerske senatorklasse (læs: dem der skrev historien) med hårene, er han gået over i historien som en nærmest tegneserieagtig gal diktator.
Selvom Nero næppe var en flinker fyr, så bør man nok lige holde sig disse to perspektiver for øje.

Hej Morten

Der er forskel på, hvad der er muligt, og hvad der er sandsynligt.

Forestil dig under 2. verdenskrig, at en dansk politikommissær er aktiv med at jagte danske frihedskæmpere — langt udover hvad besættelsesmagten kræver af ham. Og forestil dig, at han får en personlig åbenbaring og skifter side, og at han bagefter bliver den største leder indenfor modstandsbevægelsen.

Er det sandsynligt? Tja.

Men forestil dig så, at han bliver fanget af Gestapo, og så viser det sig, at denne politikommissær/modstandsmand er barnefødt tysk statsborger, og at han har et specielt "Staatsangehörigkeitsausweis", der gør, at han kan få sin sag fremført direkte for Der Führer.

Er det stadig sandsynligt?

--- ooo(O)ooo ---

Det er pudsigt med Nero. Der er faktisk mange paralleller mellem ham og Jesus — ikke mindst at han genopstod flere gange. Romerne havde dog en meget lavpraktisk løsning: De slog den nye Nero ihjel hver gang.

Det kunne forklare, hvorfor Jesus kun viste sig for sine venner efter genopstandelsen.

top

Pynt nr. 98 Navn: Ditlev Petersen
Tidspunkt: 2013-04-07 19:13:13

Eksploderende Judas

Senere tiders kristne, meget senere, har løst problemet med Judas, der både hænger sig og eksploderer. Han havde jo kysset Jesus, så hans syndige sjæl kunne naturligvis ikke forlade ham gennem hans helliggjorte mund. Derfor var djævelen naturligvis nødt til at sprætte ham op for at få sjælen ud. Erindrer at have set en opsprættet Judas i et kalkmaleri.

Hej Ditlev

Den historie lyder lidt som Jesus' fødsel. Katolikkerne mener, at da Jesusbarnet først var kommet ud af Maria (dog ikke af hendes mund), var den hellige åbning spærret, og stakkels Josef fik aldrig lov til at komme ind samme vej.

Således startede dogmet om den evige jomfru / semper virgo / perpetual virgin.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste