Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 23 Navn: Christian
Tidspunkt: 2013-08-14 08:22:51

Hej Igen!
Det er vist første gang du åbner bare for muligheden af, at jeg har ret :-).

Altså lad os nu lige være helt præcise. Du skriver at de holdes "Op imod" landsmændene. Hvad bygger du det på. Jeg hugger igen fra din konkordans (har forøvrigt set at man kan fjerne numrene fra Strongs - smart :-)

Teksten er så "uper tôn adelphôn mou tôn suggenôn mou kata sarka"

Hvordan får du tôn suggenôn mou til at være noget der holdes op imod tôn adelphôn mou ?

Min pointe er ikke, at "Herrens brøre" skal oversættes "Herrens landsmænd". Min pointe - i første omgang - er bare at påpege, at ordet bror har flere forskellige mulige betydningen hos Paulus.

Og så et spørgsmål til din Konkordans. Jeg kan se at ud ikke transkibere de aksenter, der giver en h-lyd; fx ville jeg oversætte: hyper tôn adelphôn osv. Har du en pointe i det?

Christian: »Det er vist første gang du åbner bare for muligheden af, at jeg har ret :-).«

Det må skyldes, at jeg ikke ved, hvad vi diskuterer. Min pointe er som sagt, at Paulus altid bruger ordet "bror" i overført betydning.

Bibelselskabet er åbenbart enig med mig, siden de bruger det gammeldags ord "Broder". Men lige præcis i tilfældet med Jakob, Herrens bror skriver de "bror", som om Paulus lige pludselig har valgt en ny betydning.

Christian: »Hvordan får du tôn suggenôn mou til at være noget der holdes op imod tôn adelphôn mou ?«

Ved at der står to gange "mou", men kun 1 gang "kata"-et-eller andet.

Men som jeg også skrev, kan det sikkert fortolkes begge veje.

Christian: »Min pointe - i første omgang - er bare at påpege, at ordet bror har flere forskellige mulige betydningen hos Paulus.«

Jamen, rigtig god jagt på et eksempel. Jeg vil nøjes med at skrive løsningen her med "usynlig" skrift, så jeg ikke ødelægger fornøjelsen for dig:

Blandt alle Paulus' epistler er der kun 1 eksempel på, at en variation af adelphos hentyder til en kødelig slægtning, nemlig "Nereus og hans søster" i Romerne 16,16.

I resten af epistlerne og Åbenbaringen er der en hentydning til Kain og Abel i 1 Johannes 3,12 — altså en myte fra Det Gamle Testamente — og indledningen til Judas' Brev: "Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror".

Christian: »Jeg kan se at ud ikke transkibere de aksenter, der giver en h-lyd; […] Har du en pointe i det?«

Som jeg fortalte dig for over et år siden, er det ikke mig, der står for indholdet:

1) Ja, jeg har selv kodet den, men indholdet kan jeg ikke påtage mig æren for; det er ikke mig, der »fuldstændig korrekt analyserer som v-AAM-2P«. Hvis du klikker på spørgsmålstegnet øverst i hver kolonne, står der, hvor jeg har fundet indholdet henne. I princippet kan du bare downloade den rå tekst, men jeg synes selv min indpakning er mere praktisk.

top

Pynt nr. 0 Navn: Christain
Tidspunkt: 2013-08-13 21:05:31

Nu skal vi lige være helt præcise - det er den danske tekst ikke.
Den græske tekst læser (hugget fra din fantastiske konkordans - jeg tror jeg hugger den en dag!)

"êuchomên2172 gar1063 autos846 egô1473 anathema331 einai1510 apo575 tou3588 christou5547 uper5228 tôn3588 adelphôn80 mou1473 tôn3588 suggenôn4773 mou1473 kata2596 sarka4561"

Burde han ikke skrive "adelphôn mou tôn suggenôn mou kata PNEUMA" hvis han tænkte på trosfæller?

Og så er der hele problematikken om resten. Du kender de kapitler lige så godt som jeg selv, og jeg slås stadig med at få resten i kapitel 9 til at gå godt i spænd med "hele Israel" i kapitel 11.

Altså: Taler "Kata sarka" ikke for at han tænker på fysiske slægtningen? Og adelfos kan på græsk være berede end "bror"- det kan også bruges om fysisk slægtning (se Apg 2,29 - Peter antager vel hverken alle jødiske tilhører for at være hans fysiske brødre, men heller ikke at være åndelige brødre. Det samme gælder vel Lev 19,17)

PS. kan du ikke lige slette det forrige af mine indlæg. Det røg for hurtigt af sted - beklager

Christian

Christian: »Burde han ikke skrive "adelphôn mou tôn suggenôn mou kata PNEUMA" hvis han tænkte på trosfæller?«

Jeg kan forstå, vi er ovre i Romerne 9,3.

Nu er det jo ikke mig, der står for Bibelselskabets oversættelse, men "tôn adelphôn mou" betyder "af mine brødre", mens "tôn suggenôn mou kata sarka" betyder "af min slægt/mine landsmænd efter kødet".

Egentlig synes jeg, det forstærker det åndelige i brødrene, at de holdes op imod landsmændene (suggenos = sun genos = samme slægt), der explicit er kødelige landsmænd. Paulus er forbundet dels åndeligt med dem via religionen (som sagt er hans kristendom en afart af jødedommen) og dels kødeligt gennem sin slægt.

Det kan du så være enig i, eller ej — det kan sikkert fortolkes begge veje. Det kan det meste af Bibelen jo.

Du kommer i al fald stadig ikke uden om, at Paulus ikke har samme far og mor som de 5-6 millioner andre jøder. Og det er det, jeg skriver på mine to sider: Paulus bruger altid ordet "bror" om trosbrødre.

Christian: »jeg slås stadig med at få resten i kapitel 9 til at gå godt i spænd med "hele Israel" i kapitel 11«

God kamp. Paulus er ekspert i at rode sig ud i selvmodsigende argumenter.

Christian: »Altså: Taler "Kata sarka" ikke for at han tænker på fysiske slægtningen?«

Fysiske landsmænd. Bibelselskabet går vel ud fra, at "Fysisk landsmand" er en pleonasme.

Christian: »Og adelfos kan på græsk være berede end "bror"- det kan også bruges om fysisk slægtning«

Det er sjovt med den Bibel. Ordene betyder altid noget helt andet, end det der står. Alligevel er det verdens bedste bog.

Hvad er det for resten lige, alt det har at gøre med de to sider, Peter og jeg diskuterer? Mener du, at "Herrens brødre" skulle oversættes til "Herrens landsmænd", og at Jakob, Herrens bror, er Jakob, Herrens landsmand?

top

Pynt nr. 26 Navn: Christian
Tidspunkt: 2013-08-13 18:26:17

Interessant dialog med Peter.

Du skriver på den side I diskuterer

"Paulus bruger ordet "broder" på samme måde, som han gør de 130 andre gange: Herrens brødre er et andet ord for medlemmer af menigheden."

Vil det sige, at Paulus her taler om åndelige brødrer? Hvis han gør det, hvorfor siger han så som han gør i vers 3? Hvorfor vil han selv være forbandet for at hjælpe sine åndelige brødre?
Hvorfor beder han om at de må frelses (10,1), hvis han alligevel anser dem for at være åndelige brødre?

Christian

Hej Christian

Ja, jeg siger, at "broder" betyder "broder i ånden", og det går jo fint i spænd med Romerne 9,3, hvor Paulus kalder jøderne »mine brødre og landsmænd«. Paulus havde ikke samme far og mor som hver eneste jøde i hele verden.

Christian: »Vil det sige, at Paulus her taler om åndelige brødrer? Hvis han gør det, hvorfor siger han så som han gør i vers 3? Hvorfor vil han selv være forbandet for at hjælpe sine åndelige brødre?«.

Nu har du vist læst lidt for hurtigt. Det Paulus skriver er, han gerne ville være »forbandet og skilt fra Kristus«, hvis bare det kunne hjælpe hans "brødre" og landsmænd:

Romerne 9,3 Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd.

Christian: »Hvorfor beder han om at de må frelses (10,1), hvis han alligevel anser dem for at være åndelige brødre?«

Nu er det jo ikke alle "brødre", der nødvendigvis vil blive frelst. Sammenlign med de "falske brødre" i Galaterne 2,4 og 2 Korintherne 11,26.

Du kender Paulus' frelsesbudskab lige så godt som jeg: Jesus har naglet vores gældsbevis til korset, og det eneste han kræver til gengæld er, at man tror fuldt og fast på det. Hvis derimod jøderne insisterer på at følge lovreglerne i Moseloven (rene spiser, højtider og omskærelse) i stedet for at stole på evangeliet, er de fortabte. Så har de netop demonstreret, at de ikke har forstået, hvad der står i Romernet 10,4: »Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror«.

I det hele taget er Paulus' holdning til de jødiske brødre (Romerne kapitel 9 til 11) faktisk meget komplekst, men der er ingen tvivl om, at nogle jøder vil blive frelst: »Dertil kaldte han også os, ikke kun blandt jøder, men også blandt hedninger« (9,24) d.v.s jøder er også kaldede, og »Selv om Israels børn er talrige som havets sand, skal kun en rest frelses« (9,26) en rest skal frelses, men åbenbart ikke alle "brødrene".

top

Pynt nr. 89 Navn: Peter
Tidspunkt: 2013-08-12 20:08:35

Et enkelt afklarende spørgsmål fra en nysgerrig: Når Paulus i Rom 9,3 omtaler jøderne som "mine brødre" betyder det så at han anser dem for at være sande troende? "bror" bruges ifølge det du selv skriver nemlig altid sådan af Paulus (http://www.biblen.info/Bibelen-1kor95.htm). Hvorfor anser han de ikke-troende jøder som hans åndelige brødre?

Hej Peter

Min hovedpointe på siden om Herrens Brødre (og på siden om Jakob, Herrens bror) er, at Paulus bruger ordet "broder" om trosfæller (brødre i ånden) — og at han ikke mener kødelige brødre.

At begrænse "broder" til de sande troende ville være at gå for langt. Andre steder skælder Paulus ud over "brødrenes" opførsel: De lægger sag an mod hinanden, begår uret og påfører hinanden tab (1 Korintherne 6,6-8). Paulus nævner sågar falske brødre, som saboterer hans arbejde (Galaterne 2,4), og som er decideret livsfarlige (2 Korintherne 11,26).

Men det lyder som om, du ser en modsætning mellem jøder og kristne (de sande troende). En sådan afgrundsdyb forskel ser vi først i de senere dokumenter, f. eks. i Johannesevangeliet, hvor jøderne har udelukket de kristne fra synagogerne, og hvor forfatteren bruger Jesus som talerør til at kalde jøderne for "Satans børn".

Den tidlige kristendom, som Paulus repræsenterer, var derimod — groft sagt — bare endnu en jødisk sekt. Det, der adskilte Paulus' budskab fra alle andre jødiske sekter, var bare, at den Messias og den genopstandelse, som mange af de andre sekter også gik og ventede på, allerede var ankommet: Messias har allerede frelst hele verden, synden og døden er allerede overvundet, genopstandelsen er i fuld gang (eller i al fald lige om hjørnet), og derfor er Moseloven med de 613 påbud og forbud ikke længere relevant.

Men netop fordi frelsen omfatter hele verden, mener Paulus bestemt ikke, at Gud skulle have svigtet sin evige pagt med jøderne, eller at jøderne er fortabte. Som han skriver: »Har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke! […] så skal hele Israel frelses […] Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. […] i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld« (Romerne 11).

Paulus siger jo netop i Romerne 9,3-4, som du citerer, at han selv er jøde (»mine brødre og landsmænd, De er jo israelitter«), og det gentager han mange steder (Galaterne 1,14, Galaterne 2,15, 2 Korinther 11,22, Romerne 11,1, Filipperne 3,5-6). Paulus har heller ingen problemer med at præke sit evangelium for sine jødiske brødre: »for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom« (1 Korintherne 1,24), »For jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven, for at vinde dem, selv om jeg ikke er under loven« (1 Korintherne 9,20).

Galaterne 1,13: I har jo hørt om, hvordan jeg tidligere levede i jødedommen, at jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde den.
Galaterne 1,14: Jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk og brændte mere af iver for mine fædrene overleveringer.
Galaterne 2,15: Vi er jøder af fødsel, ikke syndere af hedensk herkomst.
Romerne 11,1: Jeg spørger nu: Har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke! Jeg er jo selv israelit, af Abrahams slægt, af Benjamins stamme.
2 Korinther 11,22: Er de hebræere? Det er jeg også! Er de israelitter? Det er jeg også! Er de af Abrahams slægt? Det er jeg også!
Filipperne 3,5: omskåret på ottendedagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer,
Filipperne 3,6: ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed.
3 Johannes 1,5: Min kære, du viser dig trofast med det, du udretter for brødrene, og det, skønt de er fremmede;
2 Korintherne 11,26: Ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare i ørkener, i fare på havet, i fare blandt falske brødre.
Galaterne 2,4: det krævede ellers nogle indsnegne falske brødre, som havde listet sig ind for at udspejde den frihed, vi har i Kristus Jesus, og for at trælbinde os.
1 Korintherne 6,6: I stedet for fører broder sag mod broder, og det for ikke-troende!
[...]
1 Korintherne 6,8: I stedet for begår I uret og påfører andre tab, og det endda brødre!

top

Pynt nr. 73 Navn: Mister Scruff
Tidspunkt: 2013-08-10 07:29:03

Jeg er ikke ateist - tværtimod - men jeg kan tilfulde tilslutte mig den holdning at Bibelen skal fortolke sig selv.

Det er interessant at der findes to udtryk - kristenhed og kristendom.

Disse to udtryk er klare modsætninger.

Hvor kristendom er, at træde i Jesu fodspor og tilbede den eneste sande gud Jehova, er kristenhed tilbedelse af en uforklarlig treenighed.

Hvor kristendom er, at anerkende Jesus som Guds søn, er kristenhed tilbedelse af Jesus som en tredjedel af gud.

Hvor kristendom er anerkendelse af, at Jesu død var et offer han bragte som en løsesum til udfrielse fra synder, er kristenhed en tilbedelse af et spædbarn i krybbe.

Hvor kristendom er anerkendelse af, at Gud ved begyndelsen af de sidste dage indsatte Jesus som konge i himmelen med det formål at dømme jorden, er kristenhed tilbedelse af Jesus som en alt accepterende skikkelse uden nogen form for normer eller grænser.

Jeg har let ved at forstå hvorfor man bliver ateist.

top

Pynt nr. 15 Navn: Jacob
Tidspunkt: 2013-08-05 15:38:21

Hej, denne besked indeholder en invitation til Paradiset.

Vi mennesker er skabt for at tilbede én GUD - Allah, som har skabt os for at se hvem af os der vil gøre de bedste gerninger.

Adh-Dhariyat vers 56 : "Mennesket og Jin er skabt for at adlyde Allah.

Al-Mulk vers 2 : "Velsignet være Allah, i hvis hånd herredømme er, og han er den almægtige over alle ting. (1) Allah har skabt liv og død for at teste hvem af jer, der vil handle bedst. Allah er den Almægtige og den Tilgivende".

Tænker vi mennesker slet ikke på hvordan et så skønt univers, som indeholder den flotte verden vi lever i, kan opstå af et kaos - Big bang? Jorden er den eneste planet som indeholder ilt, og vi mennesker kan ikke leve uden ilt. Verden er formet af Allah, som har formet den for mennesket. Verden indeholder de resurser som muliggør at vi mennesker kan overleve. Dyrene, planterne, solen, månen, dagen og natten er alle skabt for os mennesket. Er vi stadig ikke taknemmelige for det?

At-Tur vers 35-36 : "Eller er de skabt af ingen eller har de skabt sig selv. Skabte de himlene og jorden? Nej, men de vil ikke forstå og tro på det".

Al-Mulk vers 3-4 : "Allah som skabte syv himle i overensstemmelse med hinanden: Du vil ikke i den Nådige Allahs skaberværk kunne se nogen mangel. Send derfor atter dit blik (ud over det) - finder du nogen fejl? Send da dit blik atter og atter (ud over det): Dit blik vil vende tilbage til dig, udmattet og svagsynet".

Er det rationalt at tænke, at formålet med levet er at leve for at dø igen uden videre? Denne logik kan ikke accepteres med den menneskelige tankegang. Vi mennesker udvikler en masse produkter, men de har hver især et formål. Et produkt bliver ikke udviklet for igen at blive smidt ud. Alt har sit formål. Islam vil give jer svar på de spørgsmål I ikke kan finde I jeres liv. Husk at vi alle sammen vil dø en dag og vi vil stå til regnskab for vores gerninger her i livet.

At-Taghabun 7-10 : "De vantro mener, at de ikke vil blive genlivet. Sig: Jo, ved min Herre, I vil visselig blive genlivet og derpå vil I få at vide hvad I har øvet. Det er let for Allah. Tro da på Allah, Hans Sendebud og Koranen som Vi har sendt ned, og Allah er Vidende om, hvad I gør. (På denne) dag, da Han vil samle jer sammen til dommerdagen, vil det blive dagen med gensidig tab (og gevinst). For den, der tror på Allah og handler retfærdigt, vil Han fjerne de onde (følger af hans handlinger) og lade ham indgå i (paradisets) haver, gennem hvilke floder strømmer: Deri skal de forblive for evigt . Dette er den store triumf. Men de, som er vantro og har forkastet Vore Vers, vil være ildens beboere: De skal forblive der. Og et slemt endemål er det".

Halleluja!

vi var lige sluppet af med det ene religiøse tossehoved, og straks kommer det næste. Det må være varmen.

»"De vantro mener, at de ikke vil blive genlivet.«

Ved du hvad, Jacob. Det arabiske ord, kafir/kufar, er efter min mening, det mest racistiske ord i hele verden, og jeg bryder mig ikke om at se det på min hjemmeside.

Her er en smagsprøve på, hvad Allah den Barmhjertige befaler dig at mene:

Imam Laban al-Anfâl, 55 De værste dyr er hos Gud dem, der er vantro [kuf'r], for de vil ikke tro;

"De værste dyr". De er altså ikke bare rotter, en kafir er værre end en rotte.

En kafir er værre end en flåt med borreliose;

En kafir er værre end parasitiske orme, der går ind i øjnene på små børn og gør dem blinde;

En kafir er værre end en guineaorm, der lever i dit ben, bliver en meter lang, og tilsidst skaber en betændelse, der får dit ben til at flække som en overmoden banan, så den kan sprede sine æg.

Du bedes venligst undgå den slags racistiske ord på min hjemmeside.

top

Pynt nr. 28 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-08-05 12:43:43

Jamen hr. Lars Ove har skam ikke læst biblen. Havde han det, kunne han da umuligt påstå:

"...ingen ved hvad gud. Ingen har set ham eller talt med ham."

Hvem ved - måske er han ateist...

Mvh.

top

Pynt nr. 36 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2013-08-04 11:54:54

Hvis Hr. Lars Ove Peters nægter at forholde sig til anonyme skriverier (inkl. dem under pseudonym), hvordan kan han så være kristen?
Hele det Nye Testamente er jo skrevet af anonyme forfattere, der så senere har fået påhæftet pseudonymer (Matthæus, Markus, Lukas og Johannes)...

top

Pynt nr. 20 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-08-04 09:10:26

Hej Lars Ove

"Jeg nægter at forholde mig til mennesker, der ikke tør give sig til kende med navns nævnelse..."

Det var du sgu længe om - hvor længe har dét så været gældende?

Mvh.

top

Pynt nr. 22 Navn: Lars Ove Peters
Tidspunkt: 2013-08-03 15:35:53

Skulle der være nogen (fx florett), der forholder sig til noget, jeg tidligere har skrevet i dette forum, og som lægger vægt på et gensvar fra min side, bedes disse skrive til min mailadresse – agerbakken16@gmail.com. Jeg ønsker ikke at besvare noget som helst af det, der foregår i nærværende forum. Det skyldes, at jeg anser det for at være useriøs og uværdig, primært fordi såvel de, der driver hjemmesiden, men også andre foretrækker at forblive anonyme. Jeg nægter at forholde mig til mennesker, der ikke tør give sig til kende med navns nævnelse og stå ved deres meninger. Det betragter jeg som ansvarsforflygtigelse og som værende uhøflig. Ja – jeg beklager, men jeg har altså fået en kristen opdragelse og det forpligter.

top

Pynt nr. 96 Navn: florett
Tidspunkt: 2013-08-02 13:09:00

Hej Lars Ove
Eftersom kristne mærmest har patent på barmhjertighed og tilgivelse, så behøver de tilsyneladende ikke at gøre brug det. Det viser især dit indlæg den 01.08. Jeg synes nærmest det snærper henimod at være lidt ondskabsfuld. Var det ikke Judas der gjorde opmærksom på hven Jesus var? På den anden side, hvad ved jeg? Jeg er jo kun en ganske almindelig følelseskold ateist.

top

Pynt nr. 57 Navn: hansogellen@bbsyd.dk
Tidspunkt: 2013-08-01 13:27:54

Hej Lars Ove,du skriver d.27-7 at humanisme ikke er kommet af sig selv,men indført med kristendommen.Det kan jeg forsikre dig om at det ikke er,men er en medfødt evne.Selv dyr er i mange tilfælde humanister,det kender man bl.a fra delfiner og elefanter der tager sig af hinanden,også af ikke familiemedlemmer.Jeg har engang set at en chimpanse(voksne handaber)give et godbid til anden chimpanse,det er da en venskabelig hanling.En anden gang har jeg set, hvordan en flok løver,der forfulgte tre bøfler fik skildt den ene fra og overfaldt den,den brølede efter sine brødre,som vendte om,trods risikoen for selv at blive offer,og fik løverne jaget væk.Jeg er også overbevist om at vi ateister er mindst lige så fredselskende og kærlige som alle andre.Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Har du nogensinde set denne berømte video med løver, bøfler og krokodiller: Battle at Kruger .

top

Pynt nr. 19 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-08-01 12:26:40

Hej Lars Ove

Det er godt at høre, at du ikke er blevet provokeret. Jeg vil da i hvert fald nødig overvære den edder og forgift og sur galde, der ville komme ud, hvis dét skete, i betragtning af, hvad du kan præstere helt uprovokeret. Men tak for den seriøse manuduktion. Man forstår, at du helt uprovokeret har muntret dig med at spore hjemmesiden - Vor Herre bevares.

Mvh.

PS! Jeg synes skam ikke, du er et dumt svin. Bare dum.

top

Pynt nr. 72 Navn: Lars Ove Peters
Tidspunkt: 2013-08-01 09:26:45

Når man promoverer sig i offentlighedens rum, bør man vel have en mening med det, man gør. Som nævnt, man forsøger vel at opnå noget, som fx bevæge nogen, provokere nogen, flytte nogen, informere nogen etc. Der findes selvfølgelig også folk på internettet, som bare gakker rundt uden mål og med. Om det sidstnævnte er tilfældet med biblen.info, ved jeg ikke. På trods af flere indlæg, som blev efterfulgt af undvigende og fjollede svar, hælder jeg mest til det sidste. Derfor vil jeg opgive at skrive flere indlæg udover nærværende. I har ikke evner til at gå ind i en seriøs debat.

Men jeg har bemærket, også i et af mine tidligere indlæg, at der forekommer en hel del illustrationer, blandt andet Anders And tegninger. Når man offentliggør den slags skal man sikre sig at man af ophavsrethaveren har fået tilladelse til at gøre det. Den danske ophavsret for Anders And ejes af Egmont Forlaget. Jeg skønner, at retten til at bringe en enkelt Anders And-tegning alene vil komme til at koste et sted mellem 1.000 og 2.000 kr. Hertil kommer at Egmont også skal godkende anvendelsen af tegningen. Her har jeg mine tvivl, hvis jeg tænker på hvad Egmonts politik i øvrigt går ud på – fx ikke at involvere sig i kontroversielle emner som politik og/eller religion. Med andre ord: Jeg tror næppe at I har fået offentliggørelsesret af Egmont, og måske gælder det også for mange af Jeres øvrige illustrationer. Se at få bragt det i orden, ellers kan det blive en ganske dyr affære, og som kan medføre at hjemmesiden lukkes. Desuden er det også strafbart. Regn ikke med at ophavsretsindehavere og særligt ikke amerikanske er så barmhjertige at de lader nåde gå for ret. Når amerikanere lugter penge er de nådesløse.

Og lad nu endelig være med at tro, at anonymiteten kan beskytte jer. Det er ganske let at for en ophavsretsholder at finde ud af hvem der står bag. Sidens ip-adresse er: 208.109.177.76 og serveren befinder sig i Scottsdale i nærheden af Phoenix Arizona i USA. Selvom I har opgivet falsk navn og adresse skal I ikke regne med at være sikret. Jeg skønner, at I har betalt provideren med kreditkort. Oplysningerne på dette har provideren gemt. Selvom også kreditkortet er falsk, vil provideren blive tvunget til at lukke Jeres adresse, når ophavsretshavere gør indsigelse.

Det kan godt være at I synes jeg er et dumt svin. Men når I ikke vil forstå noget som helst af den overnaturlige verden, håber jeg for Jer, at I så i det mindste vil forstå den virkelige.

Hej Lars Ove

Jeg kan se, at dit forhold til den virkelige verden er ligeså urealistisk som dit forhold til den "åndelige" verden: »Når amerikanere lugter penge er de nådesløse«. Tag den, 313 millioner amerikanere!

I virkelighedens verden har amerikanere faktisk en uhyre fornuftig holdning til det frie ord. Hvis Egmont skulle finde på at møde op i Scottsdale, Arizona med en DMCA-request i hånden, ville de blive mindet om, at der er regler for Fair Use:

Egmont ville blive bedt om at dokumentere, at de har lidt et tab, at jeg har fejlrepræsenteret deres materiale (d.v.s. ladet som om det var mit eget), eller at jeg har tjent uretmæssigt på det.

Altså en ret uoverkommelig opgave, og selvom det skal indrømmes, at Disney-koncernen er i den mest aggressive ende, er der langt større fisk at fange på Internettet, end en enkelt side på et lille, ikke-kommercielt site.

Du forstod godt joken ikke? Helligaanden / Helliganden

top

Pynt nr. 78 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-08-01 08:40:41

Hej Lars Ove
Jeg må nok give dig ret - du har ret, ret, ret. Det kan vel ikke være anderledes med tvingende argumenter som "man kan ikke tro på vejret" (hvor i alverden kom dén fra?!?) og "Ateister læser ikke bibelen. Hvad skulle de gøre det for?...Ingen ateister vil nogensinde læse den."
Det medfører jo, at man øjeblikkeligt mister muligheden for at være ateist, i det øjeblik, man læser i biblen. Det opfatter bl.a. enhver, der har modtaget kristendomsundervisning i skolen.

Og hvordan kan man argumentere mod din ekspertise i forelskelse? Sjovt nok forholder det sig med den ting på en måde, så du får ret igen, igen. Må jeg henvise til følgende lille knaldperle: "Ingen har nogensinde kunnet forklare fænomenet ad videnskabelig vej. Ja – selv videnskaben mener derfor, at der må findes overnaturlige kræfter..." Det er så forkert, men det skal du ikke høre fra mig.

Når du således har fastslået, at ateisme stort set er en praktisk umulighed, at sidens titel er noget vrøvl - tænk at vi er så interessante, at du gider beskæftige dig med os - hvad mener du så om f.eks. indholdet?

Iøvrigt synes dine indlæg mere båret af arrogant bedreviden end af kristen næstekærlighed.

Mvh.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste