Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 71 Navn: LeifMller
Tidspunkt: 2013-02-18 00:06:15

Ja, det er den rigtige video.
Du har selvfølgelig ret; jeg har bare i årevis spekuleret på, hvordan noget stjernelignende kunne opfattes som pegende på et bestemt sted og nu hvor jeg lige havde brugt et par dage på dit site, viste der sig pludselig noget, der kunne ligne en mulighed.
Men åbenbaringer er jo ikke altid pålidelige.

Hej Leif

Personligt er jeg overbevist om, at Matthæus har ladet sig inspirere af Halleys komet, der stod stille over Jerusalem lige inden krigen mod romerne — d.v.s. ikke dengang Matthæusevangeliet foregår, men relativt kort tid, før Matthæus skrev sin historie.

Det besvarer selvfølgelig ikke, hvordan en stjerne/komet kan stå over en bestemt by, men det er faktisk det, Josephus skriver: Saaledes for Exempel, da der over Byen viste sig en Stjærne, som lignede et Sværd. Det var en Komet, som holdt sig et helt Aar.

top

Pynt nr. 82 Navn: LeifMller
Tidspunkt: 2013-02-16 06:32:10

Jeg har lige haft en åbenbaring.
Det drejer sig om stjernen over Betlehem.
Jeg har altid undret mig over hvordan en stjerne (incl. kometer) kunne pege på noget bestemt sted.
Det er lidt ligesom den der sti i Spanien, der er helt speciel fordi den er lige lodret under mælkevejen - det jar jeg selv set i TV.
Men i dag så jeg et videoklip fra DMI, som viste en ildkugle over Ural; sådan en ildkugle ligner en stjerne, den har noget, der ligner et sværd hæftet på sig og den kan tydeligvis pege på et bestemt sted.
Så hvis en sådan forekom, evt. sammen med en komet eller en supernova, som skulle have vist sig 7 b.c. kunne det måske forklare Betlehemsstjernen.

Hej Leif

Jeg går ud fra, at du tænker på denne video.

Meteorer, der rammer jorden er både flotte og uhyggelige, men det er ikke et sådant naturfænomen, Matthæus beskriver. Der står jo ikke, at alle indbyggerne i Betlehem skulle på skadestuen og behandles for snitsår efter et meteornedslag. Der står heller ikke noget om gennembrud af lydmuren eller trykbølger — omstændigheder som vidnerne helt sikkert ville have husket.

Matthæus fortæller, at de vise mænd fra Østerland så stjernen i øst — det vil sige øst for Østerland. Dér har den åbenbart stået i op til to år, mens vismændene fik stablet en karavane på benene og rejste til Jerusalem.

Det var først, efter at Kong Herodes havde sendt vismændene til Betlehem, at stjernen skyndte sig fra det østlige Østerland hen til Betlehem. Tydeligvis stod stjernen i telepatisk kontakt med vismændene.

Derefter skriver Matthæus, at stjernen »stod stille over det sted, hvor barnet var« (Matthæus 2,9). Han skriver ikke, at den hamrede ned i hytten med 54.000 kilometer i timen. Det ville ellers have sparet Kong Herodes' mænd for en masse arbejde.

Til sidst vil jeg finde om, at Matthæus er den mest fantasifulde af de fire evangelister (for nu at sige det pænt). Der er ingen andre af Biblens forfattere, der har hørt om Matthæus' stjerne. Tværtimod insisterer Lukas på, at Jesus først blev født 10 år senere.

top

Pynt nr. 53 Navn: hans
Tidspunkt: 2013-02-09 09:06:18

Du skriver at jeg aldrig kan vinde den diskution med J.V.det er meget muglig,men jeg synes det er interesant at snakke med dem, for de må ty til mange mærkelige svar, f.eks,når jeg spørge om hvor høje bjergene var på Noas tid,(for at gøre det klar hvor meget vand der skulle der til for at oversvømme bjergene)svarer de at det ved de ikke,og hvis diskutionen bliver fo intens prøver de hele tiden at skifte emne,jeg synes de er meget uvidne når det kommer til spørgsmål der ligger uden for bibelens område.Tak iøvrigt for nogle gode svar,håber jeg må spørge igen en anden gang.Venlig Hilsen Hans.

top

Pynt nr. 72 Navn: hans
Tidspunkt: 2013-02-08 06:53:34

Nu har jeg igen brug for hjælp,for igen har jeg talt med Jehovas Vidner,og gjorde dem opmærksom på at der ikke kan forekomme solformørkelse over hele jorden i påsken,men så sagde de at det kun var i landet hvor Jesus blev korsfæstet der var formørkelse.Så sagde jeg at de ikke kunne begrænse det til kun et lille område,så kom trumfkortet frem,for gud er alt muglig,og det er jo ikke let at argumenter imod.Nu er det så jeg vil spørge dig,om du ved hvad der står i den orginale tekst.Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Nu må det snart være gået op for dig, at du aldrig kan vinde den diskussion. Når først de siger, at alting er muligt for Gud, så er der ingen selvmodsigelser i Bibelen.

Det jeg henholder mig til er, at den officielle oversættelse fra 1992 siger »mørke over hele jorden« i såvel Markus som Matthæus og Lukas. Men det er rigtigt, at mange oversættelser — f.eks. Jehovas Vidners egen og den forrige danske — siger "hele landet".

Hvis du vil vide, hvad der er rigtigt, må du enten spørge en ekspert eller bruge den konkordans, jeg har kodet.

Hvis du bruger konkordansen til at kigge på Matthæus 27,45, er de græske ord "epi pasan tên gên". Hvis du fører musen langsomt henover de små tal, kan du se, at "epi" betyder "on, in, upon" på engelsk, "pasan" betyder "all" på engelsk, "tên" er artiklen (ligesom "the" på engelsk), og "gên" betyder "earth, land, ground, country".

Og hvad er så den rigtige oversættelse? Earth, land, ground eller country? Hvis du klikker på det lille tal, 1093, får du dette billede, hvor der er angivet fem betydninger:

 1. Land, der kan dyrkes
 2. Den faste grund, man står på
 3. Tørt land i modsætning til havet.
 4. Hele jorden.
  1. Jorden, i modsætning til himlen,
  2. Den beboede jord, hvor dyr og mennesker lever.
 5. Et land omgivet af faste grænser

Hvis du vil have nogle eksempler på, hvordan ordet bruges i Bibelen, så klik nederst i vinduet på det link, hvor der står "King James Bibel". I dette vindue vil du kunne se, at ordet (som allerede sagt) oversættes både til "land" og "earth".

Hvis du nu fører musen hen over hver enkelt linie, kan du se, hvordan ordet blev oversat i den forrige danske oversættelse. Det kan oversættes til "land": »du, Bethlehem i Judas Land«, »drag til Israels Land« og til "jorden": »Salige ere de sagtmodige, thi de skulle arve Jorden«, »I ere Jordens Salt«.

Min egen konklusion er derfor, at ordet betyder det samme som "jorden" på dansk:

 1. Når der er "navn" på jorden: "Judas Land", "Israels Land", er der tale om den specifikke del af jorden, der tilhører Judæa, Israel o.s.v. Ligesom "Danmarks Jord" og "min fædrene jord".
 2. Når der ikke står noget specielt, er der tale om hele jorden, "de skulle arve Jorden" (ikke kun Jerusalems forstæder), "I ere Jordens Salt" (ikke kun Jerusalems salt).
 3. Når teksten explicit siger hele jorden, "epi pasan tên gên", så betyder det faktisk hele jorden, og ikke Jerusalems forstæder.

Men det er kun min egen personlige vurdering, og hvis alt er muligt for Gud, så er det til gengæld ikke muligt at diskutere med Jehovas Vidner.

top

Pynt nr. 67 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-02-02 10:49:13

Hej Elsebeth

"Når man som udgangspunkt har tolv (meget forskellige) personer at betro sig til, kan man jo ikke forvente anonymitet."

Det kan man da godt. Hvis det er ens fortrolige venner, forventer man vel ikke andet. Om man så får den, er en anden sag.

"Jeg hefter mig ved, at du er bibeltro på din egen måde."

Det er vel sådan en standard tekstkritisk måde. Længere nede i denne tråd har du en teologs (Christian Meymanns)ord for, at det også er sådan, man beskæftiger sig med teksterne på teologistudiet. Men lidt kortere nede har du så også et eksempel på, at en teolog (Christian Meymann)ikke har det aller mindste besvær med at hejse sin helt egen kontekst ned over f.eks. Åbenbaringen, udelukkende med henvisning til sig selv ("Jeg er overbevist om..."). Det er vel snarere de kristne, der forvalter en helt(og meget sær-)"egen måde".

Mvh.

top

Pynt nr. 0 Navn: Elsebeth Nilsson
Tidspunkt: 2013-01-19 00:57:30

Om at være anonym/ krybe i skjul:
Når man som udgangspunkt har tolv (meget forskellige) personer at betro sig til, kan man jo ikke forvente anonymitet.
Tak for de mange bibelcitater. Jeg hefter mig ved, at du er bibeltro på din egen måde.
Men som du et sted skriver: "Man kan ikke argumentere folk rationelt ud af noget, de ikke har argumenteret sig rationelt ind i."
Det er jeg enig i.
Med venlig hilsen til den anonyme gæstebogsforfatter fra Elsebeth Nilsson, gæstebogs-kode 789, mailadresse nilsson.elsebeth@gmail.com, postadresse Østergade 30 B 1 tv 5600 Faaborg, telefon 29 61 85 16.

top

Pynt nr. 36 Navn: Elsebeth Nilsson
Tidspunkt: 2013-01-17 07:32:36

Jamen hov - som svar på svar på indlæg (bragt d.15.kl. 12.09.28):
Jeg anfører jo kun, at det næppe var deres ø n s k e at optræde anonymt. De stod jo åbent frem med hud og hår samt liv og førlighed. (Det var før Google.)
Hvad historieskriverne efterfølgende har forsket sig frem til i de forløbne knap 2013 år, kan jo i sagens natur rumme en del forskelligheder og indbyrdes modstridende forklaringer. Som al historieforskning.

Hej Elsebeth

Hvem er det, der "ikke ønskede at optræde anonymt"? Benægter du, at alle fire evangelier er anonyme?

I øvrigt har vi jo kendskab til omkring 50 evangelier, men de andre er så åbenlyst forfalskede, at ikke engang de kristne tror på dem. Hvad mener du f.eks. om Thomasevangeliet, hvor forfatteren påstår, han er Jesus' tvillingebror? Tror du på, at han har ligget inde i livmoderen sammen med Jesus? Eller indrømmer du, at forfatteren er anonym?

Med hensyn til eventyrets hovedperson, Jesus, var han jo nærmest verdensmester i ikke at stå »åbent frem med hud og hår«, som du ellers skriver. Det er en rød tråd, at Jesus kun talte i en lukket skare, og at han forbød disciple, syge og dæmoner at røbe ham.

Her er nogle eksempler fra Markusevangeliet: »Men Jesus truede ad ånden og sagde: "Ti stille, og far ud af ham!"« (1,25) »men han tillod ikke dæmonerne at sige noget, for de vidste, hvem han var« (1,34) »idet han sagde til ham: "Se til, at du ikke siger det til nogen;« (1,44) »Men han pålagde dem meget strengt, at de ikke måtte røbe ham« (3,12) »"Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser« (4,11) »han talte ikke til dem undtagen i lignelser, men når de var alene, forklarede han det hele for sine disciple« (4,34) »han tillod ikke andre end Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror, at følge med« (5,37) »Men Jesus befalede dem strengt, at ingen måtte få dette at vide« (5,43) »Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt« (6,31) »han gik ind i et hus og ville ikke have, at nogen skulle vide det« (7,24) »Jesus forbød dem at sige det til nogen;« (7,36) »Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal intet som helst tegn få« (8,12) »Og Jesus sendte ham hjem, idet han sagde: "Og du må ikke gå ind i landsbyen« (8,26) »Og han forbød dem at sige dette om ham til nogen«(8,30) »Mens de gik ned fra bjerget, forbød han dem at fortælle nogen, hvad de havde set« (9,9) »De brød op og drog igennem Galilæa, og Jesus ville ikke have, at nogen skulle vide det« (9,30) »Og da han var kommet inden døre, spurgte han dem« (9,33) »Da de igen var inden døre, spurgte disciplene ham om dette« (10,10) »Så tog han igen de tolv til side og begyndte at sige til dem, hvad der skulle ske med ham« (10,32) »spurgte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham, da de var alene« (13,3).

Bibelen fortæller jo netop, at Jesus ikke færdedes offentligt, da det først begyndte at brænde på.

Johannes 11,53 Fra den dag af var de besluttet på at slå ham ihjel.
Johannes 11,54 Derfor færdedes Jesus ikke længere offentligt blandt jøderne, men gik ud på landet, nær ørkenen, til en by ved navn Efraim; dér blev han sammen med disciplene.

Og hvis Jesus kom i problemer, så krøb han bare i skjul:

Johannes 8,59 Så toge de Sten for at kaste på ham; men Jesus skjulte sig og gik ud af Helligdommen.
(Oversættelse fra 1907)

Men den historie er så pinlig, at Bibelselskabet i 1992 valgte at fuske med oversættelsen:

Johannes 8,59 Da tog de sten op for at kaste dem på ham; men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen

På den måde giver man læserne indtrykket af, at Jesus brugte sine magiske evner til at trylle-rylle sig væk (han kunne jo også flyve).

En anden pinlig historie er den, hvor han lyver for sine brødre:

Johannes 7,3 Hans brødre sagde da til ham: »Tag herfra og gå til Judæa, for at dine disciple også kan se de gerninger, du gør.
Johannes 7,4 Der er jo ingen, der gør noget i hemmelighed, når han vil frem i offentlighed. Når du gør sådanne ting, så vis dig for verden
Johannes 7,5 For ikke engang hans brødre troede på ham.
Johannes 7,6 Da sagde Jesus til dem: "Min tid er endnu ikke kommet, men jeres tid er det altid.
Johannes 7,7 Jer kan verden ikke hade, men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at dens gerninger er onde.
Johannes 7,8 Drag I op til festen, jeg drager ikke op til denne fest, for min tid er endnu ikke inde."
Johannes 7,9 Det sagde han og blev selv i Galilæa.

Brødrene opfordrede ham til at træde offentligt frem: »Der er jo ingen, der gør noget i hemmelighed, når han vil frem i offentlighed. Når du gør sådanne ting, så vis dig for verden«. Jesus løj for sine egne brødre og sagde, at han ikke ville tage til Jerusalem.

Men allerede i næste vers brød han sit løfte:

Johannes 7,10 Men efter at hans brødre var draget op til festen, så drog han også selv derop, ikke åbenlyst, men i al hemmelighed.

»Ikke åbenlyst, men i al hemmelighed«. Han skulle åbenbart ikke have noget af at stå »åbent frem med hud og hår«, som du skriver. Er det så så underligt, at »ikke engang hans brødre troede på ham«.

Heldigvis for Jesus er de kristne lige så fulde af fusk, som han selv var, så i gamle dage var Biblerne forfalskede:

Johannes 7,10 Da sagde Jesus til dem: min Tid er endnu ikke kommen; men Eders Tid er stedseforhaanden.
(Bibel fra 1897)

En from forfalsker havde tilføjet ordet "endnu" i den græske originaltekst, så Jesus alligevel ikke løj. Her er 6.000 yderligere eksempler på forfalskninger.

top

Pynt nr. 87 Navn: Elsebeth Nilsson
Tidspunkt: 2013-01-15 20:01:15

Gem den, til når du har tid (pauserne er kun stop før nye afsnit)
http://www.youtube.com/watch?v=Jt8NfzFWbwI

top

Pynt nr. 80 Navn: Elsebeth Nilsson
Tidspunkt: 2013-01-15 12:09:28

Om anonymitet (eller nabo-skræk?):
Jeg har ikke indtryk af, at de første, kristne missionærer ønskede at gå ud i verden som anonyme.
Det tager jeg hatten af for.

Hej Elsebeth

Jamen, der tager du fejl. Forfatterne til de fire evangelier er jo alle anonyme.

Forfatterne til Apostlenes Gerninger, 2. og 3. Johannesbrev og Hebræerne er også anonyme, mens 1. og 2. Timotheus, Titus, 1. og 2. Petersbrev med flere ligefrem er skrevet under falsk navn.

top

Pynt nr. 28 Navn: henrik
Tidspunkt: 2013-01-14 16:33:01

hejsa jeg er troden på min egen måde men 1000 tak for en oplysne side, om den gang vrøvl jeg måtte høre på da jeg var lille

top

Pynt nr. 73 Navn: Vusi
Tidspunkt: 2013-01-08 21:17:43

hej florett.

Albert Schweitzer kendte jo heller ikke Bibelen for Ateister ... :-)

top

Pynt nr. 78 Navn: florett
Tidspunkt: 2013-01-08 13:51:44

Hej Visa
Jeg synes det er beundringsværdigt, at du, ved at tænke logisk, har kunnet løsrive dig fra den religiøse fantasiverden du er opvokset i. Det er mere end Albert Schweitzer og andre "store" personer kunne.

top

Pynt nr. 49 Navn: Vusi
Tidspunkt: 2013-01-08 00:10:00

Til siteforfatteren.

Ja, sådan apropos Djævlen/Satan, så må han jo logisk set være Jesus´ bror. I Jobs Bog 1,6 står: "En dag kom gudssønnerne og trådte frem for Herren; blandt dem var også Satan." Altså som Guds søn var Jesus angiveligt ikke særlig enestående, og hvis Satan, som her nævnt i Bibelen er en af Guds sønner, ja, så må Jesus og Satan jo være brødre, eller måske kun halvbrødre, for på Jobs tid havde Helligånden endnu ikke forgrebet sig på Jomfru Maria, så de må jo logisk set have forskellige mødre - hvem moderen/mødrene til de andre sønner så end må have været...

Til IAM.
Ja, det er sgu svært at bryde med hele troen, især i forhold til familien, men over årene er stort set alle frafaldne troen, og paradoksalt nok er det gået flere af dem, som har holdt fast i troen, temmelig dårligt, hvad angår helbred og tragiske dødsfald. Ja, hvor var Jesus, som "lever og helbreder" #har jeg læst på et skilt#, hvor var den nådige Gud, snorksov Helligånden osv., da det virkelig gjaldt? Pist væk!!! De - i nogle tilfælde - ret dramatiske tilfælde i familien fik bestemt ikke antallet af troende til at stige, tværtimod. Det har også været med til at styrke min tvivl foruden - og det er lige så paradoksalt - især 2 folkekirkepræster. Det var ikke mindst dem, som gjorde mig opmærksom på Bibelens selvmodsigelser og manglende logik. Men man kan sikkert tro meget for den akademikerløn præsterne får.
Men når så endelig erkendelsen for alvor er opnået, at gudstroen/kristendommen er og bliver en livsløgn, så er det virkelig også en befrielse at være sluppet ud af den - som en fange der bliver af med jernkuglen om benet. Når man er født og vokset op med kuglen og altid kun har lært, at den er af det gode, ja, så tror man, at det bare skal være sådan, at det er unormalt og dårligt ikke at have en sådan om benet. Lige til man befrier sig fra den.
Også paradoksalt nok, da tvivlen om tvivlen til tider kunne dukke op, søgte jeg også svar på forskellige spørgsmål på Jesusnet.dk, men "svarene" var aldeles ubrugelige.

top

Pynt nr. 6 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-01-07 10:22:51

Hej Vusi

Jamen det vil jeg da bestemt kalde et "klonk". Det var nu heller ikke min mening at sige, at det ikke var muligt - blot at man er oppe imod meget og skal sige farvel til meget, som du selv gør opmærksom på. Og ægte hjælp omkring ens (gryende) tvivl skal man lede længe efter, ikke sandt - det bliver mestendels ved en stribe opbyggelige sandheder fra Den store Facitliste.

Mvh.

top

Pynt nr. 34 Navn: Vusi
Tidspunkt: 2013-01-06 23:39:13

Hej IAM.

Jeg ved ikke, om det ligefrem har sagt "klonk" i mit hoved, men om noget har styrket mit trosfrafald, så er det denne side. Som du måske har gættet, så har jeg en kristen baggrund, dvs. opdraget kristent, kirkegang mindst 2 gange om ugen, kristen friskole, morgen-, aften- og bordbøn derhjemme, aktiv i kristen fritidsorganisation og frivilligt kirkearbejde (da jeg blev lidt ældre) - ja, hele "svineriet". Men så kom jeg til at læse lektier, dvs. jeg gik hjem og læste i Bibelen om det, præsten lige havde talt om og opdagede, at det stod der FAKTISK ikke i Bibelen. Det var fri fantasi i præstens hoved. Så vidt jeg husker var det teksten om slangen i Paradis, men der står faktisk ikke i Bibelen, at slangen = djævlen. Det var altså præstens (kristendommens) egen "opfindelse". Sådan begyndte jeg så at "læse lektier" med samme resultat hver gang - præsterne "løj" om, hvad der står i Bibelen (jeg tror ikke de løj af ondskab, men snarere for at opretholde deres egen livsløgn). Så kom tvivlen for alvor ind i mit liv, og jeg gav mig i kast med at læse Bibelen fra A - Z. Det tog mig, så vidt jeg husker, ca. 2 år. I meget grove træk kom jeg så frem til nogenlunde samme overordnede resultat som forfatteren til denne side, men selvfølgelig langt fra så detaljeret og grundigt. Især hæftede jeg mig ved Guds ondskab, brutalitet og uretfærdighed, sådan som Gud er beskrevet i Bibelen. Så besluttede jeg at droppe troen, men opdagede, at det er ikke så lige til. Alt, hvad jeg var opdraget til, alt hvad jeg havde troet på i mit dybeste indre, alt hvad jeg havde lært og til dels oplevet, alt hvad der havde fyldt mit liv skulle pludselig kastes over bord. Jeg siger dig, det er ikke nemt! En side som denne har virkelig støttet mig, og bragt ro i mit sind, så jeg nu med stolthed kan sige: "Ja, jeg er ateist! Jeg tror ikke mere, for nu VED jeg!" Tak til sideforfatteren, og vurdér så selv, om det er "klonk" eller ej.

Hej Vusi

Jeg er glad for, at der var noget du kunne bruge.

Det er sjovt med den slange. Der står ikke noget i Det Gamle Testamente om, at slangen skulle have været Satan i forklædning. Tværtimod er et af resultaterne af Syndefaldet jo, at alle slanger bliver dømt til at kravle rundt på maven i al evighed: »På din bug skal du krybe, og støv skal du æde, alle dine dage«. Det ville være uretfærdigt mod de stakkels slanger, hvis skylden havde været Satans.

En pudsig detalje er, at Skabelsesberetningen simpelthen er et fremmedlegeme i resten af Det Gamle Testamente: Efter de første 5 kapitler af 1 Mosebog optræder Eva og slangen aldrig mere. Adam optræder 1 gang som navn i en genealogi.

Med kristne øjne havde din præst dog lidt ret i at kæde slangen sammen med Satan. Han kunne have citeret Åbenbaringen 12,9: »den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan«.

Det pudsige er, at nogle af de tidligste kristne mente, at slangen ikke var Satan, men Jesus: Ophites (Wikipedia). En af disse Jesus-slange sekter hed oveni købet Naassenes — ikke at forveksle med "nazarenes".

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frem Sidste

Skriv i min Gæsτebοg