Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 48 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2013-08-26 19:56:36

Hej Sideejer.

Jeg syntes vi skal tage et spørgsmål af gangen.

Du spørger - meget fornuftigt:

3. Hvorfor gælder der specielle ægteskabsregler for Jakob, Joses, Judas og Simon (og Kefas), som ikke gælder for de andre i menigheden?

Det har jeg vist aldrig svaret på. Så jeg forsøger her;

Det tror jeg faktisk heller ikke der gør. Teksten kan med en vis rimelighed opdeles således:
v.1-14 Paulus’ friheder og rettigheder
v,1-2 Paulus frihed og status
v.3-14 Paulus ret til underhold
v.15-23 Paulus nægter at bruge sine rettigheder og friheder

Hvis du ser efter, så handler denne tekst først og fremmest om rettigheder. Det fremgår af ordet ”ret til” i vers 4,5,6,12 og 18. Den rettighed Paulus udfolder i vers 3ff er rettigheden til at få underhold fra menigheden. Som oplæg til denne debat spørger Paulus:

” Har vi ikke ret til at spise og drikke? Er vi ikke i vor gode ret til at have en søster til hustru og tage hende med os ligesom de andre apostle og Herrens brødre og Kefas? Eller er det kun mig og Barnabas, som ikke har ret til at lade være med at arbejde?”

DO92 er mega upræcis her. Hvis du ser den græske tekst, så læser den:
mê ouk echomen exousian adelphên gunaika periagein ….

Rettigheden går faktisk ikke på om de må gifte sig(!!) (Det er DO92 der vrøvler her) . Rettigheden går på om de må tage denne hustru med rundt(!), og lade hende leve af menighedens underhold. Det er faktisk også den forståelse som DO1907 lægger op til:

”Have vi ikke Ret til at føre en Søster med om som Hustru, som også de andre Apostle og Herrens Brødre og Kefas?”

Hvis nu vi siger at ”Herrens brødre” er en mere generel gruppe, så er Paulus pointe altså: Alle kristne har ret til at rejse rundt med sin hustru på menighedens underhold – Det synets jeg ikke lyder særlig sandsynligt.

Det var første spørgsmål - hvad tænker du om det svar? Er vi enige om at rettigheden ikke gå på at gifte sig, men at tage den gifte kvinde med? (Lige nu irriterer jeg mig over, at jeg ikke har nærstuderet den græske tekst før, så kunne vi have lukket en del af denne debat før)

Så svaret på spørgsmålet, du stiller er: Nej det er ikke kun specielle grupper i menigheden, der har ret til at gifte sig; Men det er specielle grupper i menigheden der har ret til at tage deres hustru med rundt, og forvente at gøre det på menighedens underhold. Nu kan man så sige at det er en adhoc tolkning jeg opfinder til lejligheden; Men den har da støtte i en oversættelse der er over 100 år gammel, så helt ad-hoc er den ikke;

Christian: »Rettigheden går faktisk ikke på om de må gifte sig(!!) (Det er DO92 der vrøvler her) . Rettigheden går på om de må tage denne hustru med rundt(!), og lade hende leve af menighedens underhold.«

Ja, jo. De to ting hænger jo sammen. Hvis menigheden vil betale, kan apostlen finde sig en søster-kone og tage hende med ud på rejsen. Hvis ikke menigheden vil betale, så kan han ikke blive gift.

Men du har ret i, at det er, derfor menigheden blander sig i apostlens ægteskab: Det er menigheden, der kommer til at hænge på regningen.

Du har også ret i, at DO92 er upræcis. Tre vers forinden skriver Paulus: »thi Seglet på min Apostelgerning ere I i Herren«.

Man kan være mange ting i Herren, hva? Man kan både være brødre i Herren, og et segl i Herren.

Christian: »Hvis nu vi siger at ”Herrens brødre” er en mere generel gruppe, så er Paulus pointe altså: Alle kristne har ret til at rejse rundt med sin hustru på menighedens underhold«

Næh, som jeg har skrevet utallige gange det sidste års tid, passer pengene, hvis du læser "Herrens brødre", som medlemmer fra den konkurrerende menighed i Jerusalem. Paulus spørger, hvorfor han ikke må, når dem i Jerusalem godt må.

Desuden har jeg hele tiden åbnet for den mulighed, at det ikke er alle og enhver, der kan kalde sig "Herrens brødre". Det har jeg skrevet både her i gæstebogen og på siden om Jakob, Herrens bror:

Muligvis skulle man dog først opnå en vis rang og gennemgå et dåbsritual, hvor man blev »begravet sammen med ham ved dåben til døden« (Romerne 6,3-10).

Romerne 6,3: Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død?
Romerne 6,4: Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.
Romerne 6,5: For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans.
Romerne 6,6: Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden;
Romerne 6,7: den, der er død, er jo frigjort fra synden.
Romerne 6,8: Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham.
Romerne 6,9: Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør; døden er ikke herre over ham mere.
Romerne 6,10: For den død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud.

Det synes jeg er to gode forklaringer: 1) alle de konkurrerende medlemmer fra Jerusalem, eller 2) medlemmer fra Jerusalem, der har opnået en vis rang.

Til gengæld kan jeg ikke se, hvorfor menighederne skulle føde på Jakob, Joses, Judas og Simon og deres koner, eftersom de overhovedet intet fornuftigt gør eller siger i hele Bibelen.

Og jeg venter stadig spændt på at høre, hvordan disse "brødre" kunne gifte sig med en "søster", uden at det er blodskam?

top

Pynt nr. 58 Navn: Christian
Tidspunkt: 2013-08-26 19:28:03

Hej IAM

Nu udvikler der sig flere spændende spor i denne debat. Omkring hebræerbrevet (som jeg ikke tror er Paulinsk, og som der består et kanonisk problem omkring) så har jeg udfoldet kristologien her

http://blog.maymann.net/2012/11/jesus-pa-jorden-et-perspektiv-fra.html

Jeg er ikke overbevist om at de to breve du nævner er tvingende grunde imod min pointe. Hvis de virkelig har været Herrens brødre, og hvis Jakob (apostlen) er død på det tidspunkt hvor Jakob skriver sit brev har de ikke haft behov for at nærmere identifikation.
Det er parallelt med Paulus' indledninger. I de fleste af sine breve understreger han indledningsvis at han er Apostel. Den eneste undtagelse er Filliperbrevet. Men ud fra det brev vil du vel ikke slutte, at Paulus ikke så sig som apostel?

top

Pynt nr. 17 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-08-26 18:25:50

Hej Christian

Man kan jo komme udenom alt det sproglige flueknepperi og gå lige til sagen: Var Jacob Jesus' bror?

Du mener ja. Altså:

Hvad belægger du det med og hvordan forholder dét sig til:

Indledningerne på hhv. Jacobs- og Judasbrevet.
Og hvorfor siger Paulus "Herrens bror" og ikke "Jesus' bror"?
Er Jacob Herrens bror, da han ser Jesus? - Det står der da ikke.

Mvh.

top

Pynt nr. 22 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-08-26 18:22:40

Hej sideejer

"Var Jesus ikke adopteret af Gud?"

Jesus er vist mange forskellige gestalter rundt omkring i Det nye Testamente. Men Hebræerbrevet er så vidt jeg forstår ikke skrevet af Paulus. Jeg har faktisk læst det bogstaveligt, når Paulus kalder Jesus for Guds søn (jeg er dog blevet i tvivl de sidste par dage). Og ville gerne høre, om Christian læste det anderledes.

Mvh.

Hej IAM

Med hensyn til Paulus har jeg skrevet siden om Jakob, Herrens bror, hvor jeg bl.a. skriver:

Alle døbte kristne er Guds adopterede børn. Jesus var også Guds adopterede søn — adopteret efter opstandelsen »stadfæstet som Guds søn […] da han opstod fra de døde« (Romerne 1,3-4) og blot »den førstefødte blandt mange brødre« (Romerne 8,29), hvilket rent logisk vil sige, at alle kristne var Herrens brødre. Muligvis skulle man dog først opnå en vis rang og gennemgå et dåbsritual, hvor man blev »begravet sammen med ham ved dåben til døden« (Romerne 6,3-10).

Paulus gentager igen og igen, at alle kristne er brødre, og at vi har »fået den ånd, som giver barnekår«, eller som der står i King James Bibel:» the Spirit of adoption« (eks: Romerne 8,15-29, 9,26; Galaterne 3,26-29, 4,4-7). Her ser Paulus ud til at referere til Salomons Salme 17,26-27, der forudsiger, at Messias vil samle sine udvalgte og kalde dem for Guds sønner.(3) Men de kristne er ikke bare Jesus' brødre, de er Jesus' medarvinger: »når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger« (Romerne 8,16-17).

Galaterne 4,19: Mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer!
Romerne 1,3: evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt,
Romerne 1,4: i kraft af helligheds ånd stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde.
Romerne 8,16: Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.
Romerne 8,17: Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham.
Romerne 6,3: Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død?
Romerne 6,4: Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.
Romerne 6,5: For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans.
Romerne 6,6: Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden;
Romerne 6,7: den, der er død, er jo frigjort fra synden.
Romerne 6,8: Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham.
Romerne 6,9: Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør; døden er ikke herre over ham mere.
Romerne 6,10: For den død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud.
Romerne 8,29: For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre.
Salomons Salmer . . .:

»And he shall gather together a holy people, […] For he shall know them, that they are all sons of their God […] For all shall be holy and their king the anointed of the Lord«

Kilde: Salomons Salmer (engelsk tekst)

top

Pynt nr. 4 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2013-08-26 15:20:47

Hej AIM

Til spørgsmålet om, hvorvidt det kun er apostlene der har ret til at gifte sig. Det mener jeg ikke man kan udlede af argumentet. Tværtimod. I 1 Kor 7 har han indrømmet de troende ret til at gifte sig.

Hele 1 Kor 9 handler om Paulus’ apostolat, og handler ikke om en generel beskrivelse af de kristne. Derfor fremstår konklusionen om ”kun” noget bemærkelsesværdig. Det handler netop om apostlen Paulus’ rettigheder i denne tekst. At kapitel 9 ikke gælder en generel beskrivelse af kristnes situation fremgår først af vers 5: Her siger Paulus at han er i sin gode ret til ikke at arbejde. Det er netop ikke noget der gælder kristne generelt. Tag en sammenligning med 1 Thess 4,11 hvor Paulus formaner de troende i Thessaloniki til ” passe jeres egne sager og selv arbejde med jeres hænder, sådan som vi påbød jer det,”. Det alene viser, at 1 Kor 9 ikke kan være en generel beskrivelse. Man vil vel heller ikke påstår, at 1 kor 9,11 er generelle rettigheder, hvilket underbygges af tempelbilledet i vers 13. I vers 15 kalder Paulus det en Rettighed. Men hvis ”Herrens brødre” er kristne uden videre, så falder fidusen med rettighederne til jorden – for så har alle de rettigheder – og så er alle jo apostle. Vers 7 viser også med to billeder (soldaten og vingårdsmanden) at der næppe er tale om generelle rettigheder – altså må ”Herrens brødre” være en speciel klasse, som ikke bare er kristne.

Ellers hænger argumentationen ikke helt sammen. Og hvis det er en gruppe som Paulus lægger afstand til, så er det vanskeligt at se, hvordan de bidrager til argumentet her.

Ih, hvor kan du bruge mange ord på ikke at svare på spørgsmålene. Her kommer de igen:

 1. Mener du, at Herrens brødre i 1 Korintherne 9,5 er identiske med Jakob, Joses, Judas og Simon?
 2. Hvorfor skulle Paulus nævne disse fire brødre specielt?
 3. Hvorfor gælder der specielle ægteskabsregler for Jakob, Joses, Judas og Simon (og Kefas), som ikke gælder for de andre i menigheden?
 4. Hvori består den afgrundsdybe forskel mellem "brødre af Herren" og "brødre i Herren".
 5. Hvorfor skriver Paulus "Herrens bror" og ikke "Jesus' bror"?
 6. Hvis Jakob er Jesus' kødelige bror, hvorfor bliver han i den grad negligeret af Paulus?

top

Pynt nr. 96 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2013-08-26 14:45:22

Hej IAM

Du skriver: "Nej, jeg læser, at de blev Herrens brødre ved at se ham - når de selv skulle sige det."
Hvad bygger du det på? Og hvorfor blev nogle kun brødre og andre blev "Herrens brødre"? Man kan selvfølgelig vælge den "negative" og sige at når der står Herren foran så er det for at lægge afstand. Men hvilken sprogbrug i øvrigt i NT går det sandsynligt at den tolkning ikke er grebet ud af den bare luft? Hvad er argumentet for at "Herrens bror" er negativt?

Jakobsbrevet behøver ikke at have noget med det at gøre. Hvis min pointe er rigtig, har der været to forskellige der hed Jakob. Judas kalder sig selv "Jakobs bror". Men hvis bror her skal forstås åndeligt, hvorfor er han så ligepludselig kun Jakobs bror? Hvorfor ikke de kristnes bror?

Christian: »at når der står Herren foran så er det for at lægge afstand. Men hvilken sprogbrug i øvrigt i NT går det sandsynligt at den tolkning ikke er grebet ud af den bare luft?«

Almindelig logik. Når Paulus skriver »Tykikos, min kære broder, den trofaste tjener i Herren«, antyder han et tæt forhold. Når han skriver »vor broder Timotheus« eller »vor søster Føbe«, er han inkluderende. Eftersom Jakob åbenbart hverken er "min" eller "vor" broder, er forholdet knap så tæt og inkluderende.

Det er jo ikke ligefrem raketvidenskab.

Christian: »Hvis min pointe er rigtig, har der været to forskellige der hed Jakob.«

Det var da interessant. Nu har jeg forgæves spurgt dig i over 1 år, om hvad din pointe er. Desuden var det jo mig, der mindede dig om, at der kunne være to Jakob'er (og jeg tvivler i øvrigt på, at nogen af dem har skrevet Jakobsbrevet).

Christian: »Judas kalder sig selv "Jakobs bror"«

Ja, og det er jo lige præcis et af de tre eksempler, hvor "bror" eller "søster" bruges i den kødelige betydning.

Det er stadig ikke raketvidenskab: Når forfatteren identificerer sig selv som "Jakobs bror", siger han samtidig, at han har en relation til Jakob, som de andre i menigheden ikke har. Derfor vil enhver, der læser det, automatisk opfatte, at Judas mener, han er Jakobs kødelige bror.

Til gengæld har du stadig ikke svaret på, hvorfor han ikke også er Jesus' bror.

top

Pynt nr. 24 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-08-26 13:46:00

Hej Christian

"Nej I 1 Kor 15 står der "derefter blev han set af over fem Hundrede Brødre på een Gang, af hvilke de fleste endnu ere i Live, men nogle ere hensovede". Du læser det som om der står
"derefter blev han set af over fem Hundrede Herrens Brødre på een Gang, af hvilke de fleste endnu ere i Live, men nogle ere hensovede"

Nej, jeg læser, at de blev Herrens brødre ved at se ham - når de selv skulle sige det. Hvorfor er Jacob ellers ikke Herrens bror, da han får fornøjelsen af synet - det var da et oplagt sted at nævne det. Tænk at være i familie med selveste Guds egen (åndelige?) søn.

"Og Ja - min pointe er netop at den Jakob der er tale om i 1 Kor 15 er Jesu fysiske bror. Deres mor hed Maria, og de har ligget i samme livmoder - Er det så klart hvad jeg mener?" - Ja, nu. Blot ville det være interessant et høre, hvad du belægger det med, udover at angribe logikken hos dem, der mener noget andet. Så altså:

Hvad belægger du det med og hvordan forholder dét sig til:

Indledningerne på hhv. Jacobs- og Judasbrevet.
Og hvorfor siger Paulus "Herrens bror" og ikke "Jesus' bror"?
Er Jacob Herrens bror, da han ser Jesus? - Det står der da ikke. Hvis der gjorde, ville jeg give dig ret.
Herrens Brødre kan meget vel have været en forsamling, der kaldte sig sådan - og som hverken Peter eller Paulus tilhørte

Mvh.

top

Pynt nr. 34 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2013-08-26 12:55:39

Hej IAM
Jeg ved ikke om du har læst hele vores dialog. Min pointe er netop at vi skal skelne mellem "bror" og "Herrens bror". Derfor forstår jeg ikke hvorfor du spøger:

"Og hvem er de 500+ brødre i 1 Korintherne 15,6 - Jesus' kødelige brødre?"
> Nej netop. for der står ikke 500+ af "Herrens brødre". Hvis der stod det havde min argumentation ingen gang på jorden.

"Herrens Brødre kan meget vel have været en forsamling (500+ er immervæk en slat), der kaldte sig sådan - og som hverken Peter eller Paulus tilhørte"

> Nej I 1 Kor 15 står der "derefter blev han set af over fem Hundrede Brødre på een Gang, af hvilke de fleste endnu ere i Live, men nogle ere hensovede". Du læser det som om der står

"derefter blev han set af over fem Hundrede Herrens Brødre på een Gang, af hvilke de fleste endnu ere i Live, men nogle ere hensovede"

I og med at det ikke er det der rent faktisk står falder dit argument væk.

Nej Ord må godt have samme betydning. Det har jeg ingen problemer med. Min pointen er bare, at - alt taget i betragtning - så er sprogbrugen i denne tekst unormal i forhold til hvordan Paulus eller bruger udtrykket "bror".

Og Ja - min pointe er netop at den Jakob der er tale om i 1 Kor 15 er Jesu fysiske bror. Deres mor hed Maria, og de har ligget i samme livmoder - Er det så klart hvad jeg mener?

top

Pynt nr. 0 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-08-26 12:40:01

Hej Christian
Nå, så kører møllen...

"Og du kan ikke vise mig et sted hos paulus hvor "far" skal læses bogstavligt." - Jeg har peget på to af dine egne henvisninger. Her vil det være komplet meningsløst at læse det anderledes. Hvilke teologiske implikationer har det, hvis Paulus' omtale af Jesus er om Guds åndede - undskyld, åndelige, søn?

Mht. diskussionen bror/ikke bror må du nok til at forholde dig til, hvad der bliver sagt, hvis det du kalder "dialog" skal blive en realitet. F.eks. må du forholde dig til indledningerne på hhv. Jacobs- og Judasbrevet.
Og hvorfor siger Paulus "Herrens bror" og ikke "Jesus' bror"?
Og hvem er de 500+ brødre i 1 Korintherne 15,6 - Jesus' kødelige brødre?
I 1 Korintherne 15,7 bliver Jesus set af Jacob - sin bror?!?
Herrens Brødre kan meget vel have været en forsamling (500+ er immervæk en slat), der kaldte sig sådan - og som hverken Peter eller Paulus tilhørte.

Jeg tror ikke sideejerens påstand er, at et ord kun MÅ have én betydning, men vælger blot den betydning, der virker mest sandsynlig, alt taget i betragtning. Og vi mangler faktisk stadig at høre fra dig, hvorfor "Herrens bror" - alt taget i betragtning! - mest sandsynligt skal forstås bogstaveligt. For det er vel ikke fordi et ord ikke MÅ have samme betydning?

Mvh.

IAM: »Nå, så kører møllen... «

Hej IAM

Christian mener åbenbart, han får flere læsere i min gæstebog end på sin egen Blog.

top

Pynt nr. 79 Navn: Christian
Tidspunkt: 2013-08-26 11:35:53

Hej IAM!
Du har netop fanget pointen. Og du kan ikke vise mig et sted hos paulus hvor "far" skal læses bogstavligt. Pointen er jo netop fra sideejerens side, at når "bror" nogle steder betyder "åndelig bror", så betyder det åndelig bror alle steder. Ord kan ikke have flere betydninger.

Men det passer dårligt i Rom 9 hvor han beder om brødes frelse. Hvordan kan det være brødre når han mener de skal frelse. Så kan man sige at det er falske brødre, eller ikke troende brødre.
Teksten i Rom 9 er følgende:

" Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israelitter, de har førstefødselsretten og herligheden og pagterne og loven og tempeltjenesten og løfterne; de har fædrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske – han, som er over alt og alle, Gud, være lovet til evig tid! Amen."

Mener sideejeren virkelig seriøst, at Paulus her siger, at Kristus er kommet fra hans åndelige brødre? Og hvis han er det, hvorfor ønsker han så at han selv må gå fortabt, hvis det kan hjælpe hans åndelige brødre og åndelige landsmænd?

Christian: »Pointen er jo netop fra sideejerens side, at når "bror" nogle steder betyder "åndelig bror"«

Du viser igen en utrolig evne til at læse, noget der ikke står. I den "usynlige facitliste" viser jeg netop 3 eksempler, hvor "søster" og "bror" skal forstås kødeligt.

Disse 3 eksempler skal så holdes op mod de mange hundreder, hvor "bror" betyder "broder i ånden", "menighedsmedlem", "landsmand", "folkefælle", "ven" eller "næste".

Det betyder, at hvis du vil påstå, at "Jakob, Herrens bror" betyder "Jakob, der var den kødelige bror til vores Herre, dengang Herren endnu ikke var Herre, men gik her på jorden under navnet Jesus", så er det dig, der har bevisbyrden.

Christian: »Hvordan kan det være brødre når han mener de skal frelse«

Men vi er vel stadig enige i, at Paulus ikke har samme far og mor, som alle disse 6.000.000 jøder?

Det synes jeg for resten, jeg har spurgt dig om et par gange allerede.

Disse 6.000.000 "brødre" som du tærsker langhalm på, er netop endnu et eksempel på, at "bror" ikke betyder kødelig bror, og er dermed endnu en pind i Jakob, Herrens brors ligkiste.

top

Pynt nr. 38 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-08-26 08:56:04

@Christian

Jeg kan ikke se noget sted, at sideejeren siger "at "far" kun kan være enten åndeligt eller fysisk." Det er noget du siger, for at føre sideejerens argumenter omkring brugen af "bror" ad absurdam. For at din logik skal lykkes, kræver det imidlertid, at din påstand: "ALLE andre "far" tekster hos Paulus betyder "åndelig far"" er korrekt. Jeg gør opmærksom på, at det er den ikke.

"Altså lad os nu lige være helt præcise." Det er stadig en diskussion om sideejers brug af "bror/broder". Men når den er overstået, vil jeg meget gerne høre om de teologiske konsekvenser af påstanden (som er din): "Alle de steder Paulus bruger ordet "Far" bruger han de åndeligt".

Mvh.

top

Pynt nr. 88 Navn: Christian
Tidspunkt: 2013-08-26 08:39:59

Hej IAM
Det er ikke mig der siger at "far" kun kan være enten åndeligt eller fysisk. Men hvis du læser vores dialog, så er der den påstand vores sideejer fastholder. Et ord kan have én og kun én betydning. Hvis det bruges åndeligt et sted, kan det ikke bruges på anden måde et andet sted. Derfor kan "Far" når det bruges om Abraham i Rom 4 kun være brugt åndeligt.

Et ord kan have en og kun en betydning. Jeg er enig i at det virker underligt.
Ligesådan hvorfor Paulus ønsker at være skilt fra Kristus, hvis det kan hjælpe hans brødre (rom 9). Hvorfor de skal have hjælp når de er åndelige brødre undrer jeg min stadig over

Christian: »Det er ikke mig der siger at "far" kun kan være enten åndeligt eller fysisk«

Det er sandelig heller ikke mig, der siger det. Og jeg ved slet ikke, hvor det skulle være, jeg "fastholder" det.

Tværtimod afviste jeg for over et år siden at bruge tid på en lang ørkesløs diskussion om kødelig versus åndelig, fordi, citat: »det bliver alt for omfattende og knirkende kedsommeligt med lange diskussioner om, hvad ordene overhovedet betyder«.

Der er en grund til, at jeg ikke har kastet mig over, hvad Paulus (ikke) siger om en fysisk Jesus. Nemlig at det bliver alt for omfattende og knirkende kedsommeligt med lange diskussioner om, hvad ordene overhovedet betyder.

Som en beskeden smagsprøve: Tag dit første eksempel med Galaterne 4,4: »da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven,«. Som du åbenbart er klar over, men ikke forklarer dine læsere, står der ikke "født" i den græske tekst, uanset hvad der står i det Indre Missionske makværk fra 1992. Ordet betyder "at skabe", "at opstå" eller "at ske" og vi ser igen, hvordan King James Bible fra 1611 er mere pålidelig: »God sent forth his Son, made of a woman, made under the law«. Tjek evt. "ginomai" i konkordansen.

Og uanset om Jesus er "lavet" eller "født" af en kvinde, hvem siger så, det er en jordisk kvinde og at det er sket her på jorden?

Hele kapitel 12 i Åbenbaringen handler om en kvinde »klædt i solen, med månen under sine fødder«, der føder en kongesøn, der omgående »blev bortrykket til Gud og hans trone«, fordi en »stor ildrød drage med syv hoveder« er ved at sluge ham, uden at knægten nogensinde når at sætte sine små fødder på jorden.

Det ignorerede du, så jeg forklarede nærmere:

6) Nej, jeg har ikke lyst til at prøve at forklare "kata sarka". Det er lige præcis her, vi ser, hvor anderledes en verden Paulus lever i. For overhovedet at forstå, hvad han mener, er man nødt til at læse samtidige jødiske, gnostiske og doketiske værker såsom som Enochs bog, hvor hovedpersonerne nedstiger gennem flere sfærer og enten "påtager sig kød" eller får "køds lignelse".

Det kan ikke siges stærkt nok: Paulus lever i en anden verden end vores. Han møder sin ånde-Jesus ude af kroppen i den tredje himmel. Hans Jesus blev ikke født: han "havde guds skikkelse", men "tømte sig selv", tog en skikkelse af en slave og blev "lavet" (der var det ord igen) lig et menneske (Filipperne 2,6-7). Jesus bliver korsfæstet af »denne verdens herskere«, der, som du skriver på din blog, formodes at være åndelige magter (hvilket er endnu et bevis på, at 1 Thessalonikerne 2,14-16 er et falskneri). Og hvem er i grunden »ham, som hersker over luftens rige«?

Som sagt: Jeg vil slet ikke prøve at forklare. Paulus lever i en fantasiverden, som er meget forskellig fra den kristne fantasiverden, og jeg har ikke overskud til at læse tonsvis af stinkende kedelig gnostisk litteratur for at sætte mig ind i den.

Det ignorerede du også — du fortsatte din envejsdiskussion, og ganske som jeg havde spået, blev det »knirkende kedsommeligt med lange diskussioner om, hvad ordene overhovedet betyder«. Så jeg måtte stoppe dig:

Jeg er ked af, at du ikke synes, jeg gør dit arbejde godt nok for dig.

1) Det er dig, der har skrevet et blog-indlæg om Paulus og den fysiske Jesus. Jeg har forklaret dig, at jeg selv har undgået emnet, fordi - citat - »det bliver alt for omfattende og knirkende kedsommeligt med lange diskussioner om, hvad ordene overhovedet betyder«. Alligevel kører du videre, og ganske som jeg spåede, bliver diskussionen længere og længere, og kedeligere og kedeligere. Og ganske som jeg spåede, er vi nu ude i "hvad ordene overhovedet betyder".

Det er ikke mig, der skriver om "kata sarka" og "kata pneuma". Det er dig selv, og hvis du ikke kan lide mine svar, må du selv lave din research til din egen hjemmeside.

Diskussionen endte med disse ord:

Jeg synes, vi skal lade gæstebogen forblive en gæstebog. Den er slet ikke gearet til at virke som debatforum.

Christian: »Hvorfor de skal have hjælp når de er åndelige brødre undrer jeg min stadig over«

Det er klart, du undrer dig, når du aldrig læser de svar, du får.

Men vi er stadig enige om, at Paulus ikke har samme far og mor, som disse 6.000.000 "brødre" i Romerne 9? Eller hur?

top

Pynt nr. 2 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-08-25 18:45:09

@Christian

Nu har jeg kigget på de eksempler du nævner, og jeg må sige, at det går fra pludselig at være interessant til at være dybt mystisk. I de to første bruges et far - søn billede som det ene led i en allegori. Vil du mene, at det giver nogen som helst mening at opfatte henvisningerne som til andet end en kødelig relation?

I det tredje eksempel kigger jeg forgæves efter en "far" tekst. Muligvis er forklaringen åndelig?

Det fjerde eksempel kan du sikker have ret i. Personligt fatter jeg bjælde.

Mvh.

top

Pynt nr. 76 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-08-24 19:29:52

@Christian

Nu bliver det pludselig helt interessant. Jeg har altid læst det bogstaveligt, når Paulus nævner forfædrene - at han mener at f.eks. Abraham og Isak kødeligt er "vores (for-)fædre". Jeg har også forstået det bogstaveligt, når han siger, at Jesus er Guds søn. Hvis det skal forstås sådan, at Jesus "kun" er Guds åndelige søn, melder spørgsmålet sig, hvilke teologiske implikationer, det har?

Mvh.

Codex Bezae
Codex Bezae, Lukas 3,22.
EΓW CHMEPON ΓEΓENNHKA CE / egô sêmeron gegennêka se

Hej IAM

Var Jesus ikke adopteret af Gud?

Hebræerne 1,5 For til hvem af englene har Gud nogen sinde sagt: Du er min søn, jeg har født dig i dag, og et andet sted: Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn?

Hebræerne 5,5 Således gav heller ikke Kristus sig selv den ære at være ypperstepræst, men det gjorde Gud, som sagde til ham: Du er min søn, jeg har født dig i dag,

Det samme står der faktisk i Lukas 3,22 i det meget gamle manuskript Codex Bezae (billedet til højre): »Du er min elskede søn, i dag har jeg født dig!«.

top

Pynt nr. 28 Navn: Christian
Tidspunkt: 2013-08-23 09:14:50

Hej igen!
Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, at der gjalt specielle regler. Kapitel 7 i brevet siger netop at alle har ret til at gifte sig.

Så har jeg et andet spørgsmål til opklaring:
Alle de steder Paulus bruger ordet "Far" bruger han de åndeligt (fx: Fill 2,22 1 Thess 2,11 tydeligst er det i 1 kor 4,11 og 10,1.)

Hvordan læser du så 1 Kor 5,1? Hvad mener han med at der ikke blandt hedninger findes nogle der lever sammen med en "fars hustru". Når ALLE andre "far" tekster hos Paulus betyder "åndelig far" - så må denne vel også gøre det?
Du kan selvfølge sige at selv om alle andre "far" reference er åndelige så er den her det ikke; Men hvorfor skal han i så fald bruge ordet "bror" konsistent når han ikke skal bruge ordet "far" konsistent?

Christian: »Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, at der gjalt specielle regler.«

Det er fuldstændig korrekt. Du har faktisk ikke svaret på et eneste spørgsmål endnu. Men kan du ikke snart forklare, hvad du selv mener er Paulus' pointe med "Herrens brødre"?

Her kommer spørgsmålene igen:

 1. Mener du, at Herrens brødre i 1 Korintherne 9,5 er identiske med Jakob, Joses, Judas og Simon?
 2. Hvorfor skulle Paulus nævne disse fire brødre specielt?
 3. Hvorfor gælder der specielle ægteskabsregler for Jakob, Joses, Judas og Simon (og Kefas), som ikke gælder for de andre i menigheden?
 4. Hvori består den afgrundsdybe forskel mellem "brødre af Herren" og "brødre i Herren".
 5. Hvorfor skriver Paulus "Herrens bror" og ikke "Jesus' bror"?
 6. Hvis Jakob er Jesus' kødelige bror, hvorfor bliver han i den grad negligeret af Paulus?

Christian: »Så har jeg et andet spørgsmål til opklaring: Alle de steder Paulus bruger ordet "Far" bruger han de åndeligt «

Synes du ærlig talt ikke, vi allerede har tærsket rigeligt med langhalm på ordet "bror"? Jeg ser i al fald ikke noget behov for at bruge endnu et år på at diskutere ordet "far".

Grunden til at jeg overhovedet gider at diskutere "Herrens bror" i Galaterne 1,19 er, at det er det halmstrå, man må klamre sig til for at kunne postulere eksistensen af en historisk Jesus.

Jeg synes faktisk, folk som dig gør Paulus dummere, end han er. Paulus er udmærket i stand til at kommunikere til læseren, når han hentyder til kødelige slægtninge. F.eks. kan enhver jo straks fatte, at Nereus' søster er — wait for it — Nereus' søster. Dummere er Paulus ikke, og dummere er hans læsere ikke.

Når det er vigtigt for Paulus at skelne åndelige og kødelige, så skriver han rent ud, hvad han mener, f.eks. i Romerne 9,8 »kødelige børn« ("ta tekna tês sarkos"). Dummere er Paulus og hans læsere ikke.

Og hvis Paulus virkelig mente, at han havde mødt Jesus' kødelige bror, kunne han f.eks. have skrevet: "Jeg var så heldig at møde Jesus' bror, Jakob, og han viste mig det guld, røgelse og myrrha skær, som familien stadig gemmer. Jeg boede hos ham i flere dage og stillede ham tusinder af spørgsmål om, hvordan Jesus havde været som barn og voksen, og alt hvad han havde sagt og gjort. Jakob fortalte mig blandt andet, hvordan Jesus som ung dreng havde lavet levende fugle af ler og havde dræbt sin klasselærer, hvordan han var forsvundet i templet som 12-årig, hvordan han for alvor blev underlig, efter at han blev døbt, og hvordan Jakob og deres fælles mor, Maria, sammen med Joses, Judas og Simon engang havde prøvet at stoppe ham, fordi de troede, han var tosset".

Det var bare et beskedent eksempel. Du må ikke gøre Paulus dummere, end han er.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frem Sidste