Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 40 Navn: Peter
Tidspunkt: 2013-10-11 12:31:44

Jeg har med interesse læst, hvad du har skrevet om stednavne i NT, hvor stednavnenes symbolværdi tilsyneladende er vigtigere end hvad vi forstår ved historisk og geografisk korrekthed. Om Jesu henrettelse på Golgata skriver du, at det må være en ironisk parodi på de romerske hærføreres triumftog til Capitolium i Rom, men efter at have tænkt over det forekommer det mig at der kunne være lagt endnu mere symbolik ind i historien.

Efter Jerusalems og templets ødelæggelse holder kejser Vespasian, Titus og Domitian traditionen tro triumftog til Capitolium. Kejser Vespasian indfører også en ny ydmygende skat, fiscus judaicus, på 2 denarer pr. jøde går til templet for Jupiter Capitolinus i Rom og denne skat erstatter den tempelskat, jøderne hidtil har betalt til templet i Jerusalem. Den ansvarlige skatteopkræver havde titlen "procurator ad capitularia Iudaeorum". Kun ved at afsværge sig jødedommen kunne man undgå denne skat. Vi må derfor forestille os, at denne skat har været aktiv, da Markusevangeliet blev skrevet, og at de kristne derfor blev nødt til aktivt at beslutte sig for om deres religion var en del af jødedommen eller ej. Markusevangeliet og Matthæusevangeliet må vel netop opfattes som 2 partsindlæg i den debat. Historien, hvor Jesus siger at man skal give Kejseren hvad kejserens er og Gud hvad Guds er, kunne også sagtens være en hentydning til fiscus judaicus, idet det specifikt nævnes, at det er en denar, de kigger på. Set i dette perspektiv er Jesu svar faktisk ganske snedigt. Religionsstifteren Jesus er ikke mod kejseren og hans skatter. Samtidig er Jesus ikke mod den skat til templet som var aktiv på Jesu tid. Endelig bringer hans svar jøderne i et dilemma, idet kejseren efter templets ødelæggelse tvinger dem til at betale en skat som går til en i jødernes øjne falsk gud. Kun ved at afsværge sig jødedommen undgår man skattebetalingen og det dermed forbundne dilemma.

Muligvis kunne der være endnu mere symbolværdi. Fiscus judaicus skulle betales af alle jøder incl. kvinder og børn i modsætning til den tidligere tempelskat som havde samme størrelse men kunne skulle betales af mænd. På Latin hedder det at skatten skal betales per capita. Endelig blev der bygget et Jupitertempel på det gamle Jahvetempels plads i Jerusalem og kejser Hadrian omdøbte i 135 evt. Jerusalem til Aelia Capitolina. Dette er selvfølgelig en del tid efter at Markus evangeliet blev skrevet, men det understreger de tidlige kristnes behov for at kunne navigere i det konfliktfyldte farvand mellem Jahve og Jupiter.

Hej Peter

Tak for dit indlæg. Dine hentydninger til tempelskatten satte gang i mig, så jeg brugte weekenden på at konvertere Alexander Rasmussens oversættelse fra 1905 af "Jødernes Krig mod Romerne" til HTML.

Her er et udtræk fra Bog 7 om Vespasians tempelskat:

Han paalagde Jøderne, hvorsomhelst de end boede, en Skat paa 2 Drachmer for hver Person, at indbetale hvert Aar paa Capitolium, ligesom de før havde indbetalt den til Templet i Jerusalem. Saadanne vare Jødernes Vilkaar paa den Tid.

top

Pynt nr. 55 Navn: Filip Hansen
Tidspunkt: 2013-10-04 11:23:04

Jesus kommer til at rode rundt i ypperstepræsterne:
Markus 2,25 Så sagde han til dem: "Har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd manglede mad og blev sultne,
Interessant at være ateist, og alligevel bruge så meget tid på bibelen. Jeg kiggede hurtigt på en ting, denne ned under, men må skuffe dig at du tager fejl, se 1 Kong 2 :26 Måske skal du slette det hele og først lave en hjemme side som denne, når du har dine facts iorden. Tænk tanken i gennem, hvis du tager fejl, men gør troene svag ved nogle, hvad gør det dig så til?

Hej Filip

Er du selv klar over, at det du skriver, ikke giver nogen mening?

Hvad har 1 Kongebog 2,26 med noget som helst at gøre?

1 Kongebog 2,26 Kongen sagde til præsten Ebjatar: "Tag hjem til dine jorder i Anatot. Du fortjente at dø, men i dag kan jeg ikke slå dig ihjel; du har jo båret Gud Herrens ark foran min far David og delt alle ydmygelserne med ham."

For flere detaljer: Jesus og sabbatten

top

Pynt nr. 82 Navn: Filip Hansen
Tidspunkt: 2013-10-04 11:20:44

Jesus kommer til at rode rundt i ypperstepræsterne:
Markus 2,25 Så sagde han til dem: "Har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd manglede mad og blev sultne,
Interessant at være ateist, og alligevel bruge så meget tid på bibelen. Jeg kiggede hurtigt på en ting, denne ned under, men må skuffe dig at du tager fejl, se 1 Kong 2 :26 Måske skal du slette det hele og først lave en hjemme side som denne, når du har dine facts iorden. Tænk tanken i gennem, hvis du tager fejl, men gør troene svag ved nogle, hvad gør det dig så til?

Markus 2,26 hvordan han på ypperstepræsten Ebjatars tid gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene, som det kun er tilladt præsterne at spise, og tilmed gav sine mænd noget?"
Markus 2,27 Og Jesus sagde til dem: "Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld.

For det første var ypperstepræsten ikke Ebjatar, men Akimelek, og for det andet var David alene, så det er noget vrøvl, at han »tilmed gav sine mænd noget«. Det er ekstra pinligt, fordi Jesus starter med hånligt at spørge farisæerne »Har I aldrig læst, hvad David gjorde?«.

top

Pynt nr. 52 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2013-09-18 12:28:53

Hej
Har du overvejet at lave en søgefunktion for din side? Det syntes jeg kunne være en god ide.

Christian

Jeg har overvejet det, men heller ikke mere end det.

Google's søgefunktion er langt bedre end noget, jeg kan trylle frem. Så brug site-parameteren og klistr den ind i din browsers søgefelt. F.eks: site:biblen.info christian maymann

top

Pynt nr. 8 Navn: Jonas Egede Pedersen
Tidspunkt: 2013-09-16 15:52:08

Hej Christian

Nu er vi enige :) Jeg havde overset vers 22 i kapitel 48. Har jeg så ret i hvis jeg siger vi er enige om at der er 31170 vers?? Det er ikke det som står på din hjemmeside, men du manglede et vers i romerbrevet.

MVH Jonas

Hej Jonas

Tak for tilbagemeldingen. Ja, så er vi enige om, at der manglede et vers i Romerbrevet, og at totalen derfor bliver 31,170 i stedet for 31,169.

Det vil jeg snarest få opdateret.

top

Pynt nr. 21 Navn: Jonas Egede Pedersen
Tidspunkt: 2013-09-11 13:12:20

Hej Christian

Jeg har kigget mine tal igennem igen. Jeg bruger den autoriseret fra 1992. Angående Ezra, har jeg fundet en fejl i min bibel. Der står ikke vers for de sidste 3 vers i kapitel 9. I fjerde mosebog fandt jeg også fejlen i min optælling. Femte mosebog er vi stadig ikke enige om. Jeg har 34 kapitler som inde holder 46,37,29,49,33,25,26,20,29,22,32,31,19,29,23,22,20,22,21,20,23,29,26,22,19,19,26,69,28,20,29,52,29,12.
Jeg kan godt se hvad du mener med Esajas, men jeg syntes umiddelbart ikke at det ligner et vers i min bibel.

Jeg beklager det sene svar. Regnede ikke med at jeg ville få svar så hurtigt.

MVH Jonas

Hej igen Jonas

Med hensyn 5 Mosebog ser det ud til, at du mangler det 30. vers i kapitel 31.

Med hensyn til Esajas så nævnte jeg bare Esajas 63,19 som et eksempel på, hvordan antallet af vers varierer mellem de forskellige oversættelser. Jeg var jo ikke sikker på, om du også brugte DO92.

Men når vi begge bruger DO92, skulle vi gerne have de samme tal. Her kommer mine for Esajas:
31, 22, 26, 6, 30, 13, 25, 23, 20, 34, 16, 6, 22, 32, 9, 14, 14, 7, 25, 6, 17, 25, 18, 23, 12, 21, 13, 29, 24, 33, 9, 20, 24, 17, 10, 22, 38, 22, 8, 31, 29, 25, 28, 28, 25, 13, 15, 22, 26, 11, 23, 15, 12, 17, 13, 12, 21, 14, 21, 22, 11, 12, 19, 11, 25, 24

Mit gæt er, at du har overset Esajas 8,23. Du må endelig svare, for jeg skal i al fald have rettet fejlen med Romerbrevet.

top

Pynt nr. 92 Navn: Vusi
Tidspunkt: 2013-09-07 20:05:36

Tak for en fin udredning af Josef Arimatæa - især det med at denne Josef var med til at dødsdømme Jesus efter som denne hr. Josef oftest af kristne ses som en god mand. Altså også selv om han blot er en sagnfigur på lige fod med alle de andre sagnfigurer i evangelierne. Det blev jeg da lidt klogere af.

Hej Vusi

Det var godt, du kunne bruge det til noget. Det kunne være, jeg skulle lave det som en selvstændig side af hensyn til de folk, der ikke pløjer hele gæstebogen igennem hver dag.

top

Pynt nr. 89 Navn: Christian
Tidspunkt: 2013-09-03 11:28:46

Jeg skal forklare min pointe.
I de andre referener til Guds rige i evangeliet, er det knyttet til Jesu gerning. Den sidste her vil være en mere generel Gudsrige forventning. Det virker ikke uden videre indlysende

Jeg kan ikke se, at der står nogen steder i Bibelen, at Jesus skulle have haft eneret på begrebet "Guds rige".

Tværtimod er det en grundtanke i alle fire evangelier, at folket venter på en Messias, der vil komme og uddrive alt ondt her på jorden.

Tag f.eks. de jøder, der skældte Johannes Døberen ud: »Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller Profeten?« (Johannes 1,25). Disse jøder ventede tydeligvis på en hel perlerække af guddommelige sendebude.

Eller tag Jesus' første ord: »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!«. Jesus behøver ikke at forklare, hvad de skal omvende sig til, hvilket evangelium de skal tro på, eller hvad Guds rige betyder. For det ved folk jo allerede på grundlag af (kreative) læsninger af Daniels Bog, Jeremias, Malakias, Enoks bog, de sibylinske orakler, de Halvfjerds Hyrder, Salomons Salmer o.s.v.

Den samme messias-forventning ser vi også udenfor Bibelen hos Josephus. I historien om stjernen over Jerusalem skriver Josephus rent ud, at jøderne forventede, at der kom en verdenshersker fra Judæa. Josephus mente bare, at denne Messias var Kejser Vespasian.

Du kan også tage Josephus' beskrivelse af Theudas og de andre galninge. Selvom Josephus aldrig bruger ordet kristus, er det rimeligt tydeligt, at disse galninge (og deres disciple) alle troede, de var en Messias.

Jeg kan anbefale dig at læse artiklen om Messias i Jewish Encyclopedia. Den forklarer på prisværdig vis, hvordan Messias-begrebet har udviklet sig gennem århundrederne, og hvordan jøderne allerede 100 år før Kristi fødsel ventede på »the Last Judgment, with the ensuing conversion of the heathen to God; the establishment of God's eternal kingdom over all men«.

Du kan altså ikke konkludere, at fordi en jøde venter på, at Messias kommer og indfører Guds rige her på jorden, må han være discipel af Jesus. Jøderne havde faktisk ventet i over 100 år, før historien om Jesus foregår, og de venter endnu.

top

Pynt nr. 34 Navn: Christian
Tidspunkt: 2013-08-30 13:05:00

Det betyder så at "Guds rige" her betyder noget andet, end hvad det gør i resten af evangeliet?

Det var da en underlig konklusion.

Er det ikke den samme Gud, de tilbeder? Har du glemt, at Paulus netop brugte forventningen om opstandelsen til at spille farisæerne ud mod saddukæerne?

Apostl. G. 23,6 Men da Paulus vidste, at den ene del af Rådet bestod af saddukæere og den anden del af farisæere, råbte han: "Brødre, jeg er farisæer og stammer fra farisæere. Nu skal jeg dømmes for håbet om dødes opstandelse!"
Apostl. G. 23,7 Da han sagde det, opstod der strid mellem farisæerne og saddukæerne, og forsamlingen blev splittet.
Apostl. G. 23,8 For saddukæerne siger, at der hverken er nogen opstandelse eller nogen engel eller ånd, men farisæerne hævder begge dele.

top

Pynt nr. 74 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2013-08-28 13:40:22

Hej Igen.
jeg tror den bliver svær at komme længere med. Jeg har åbenbaret ikke fået sagt, hvordan jeg forstår det med bror i 1 Kor tydeligt nok før.

jeg er ikke overbevist om, at man kan slutte, at det kun og kun er dem der nævnes i 1 Kor 15 der har set Jesus. I hvert fald syntes jeg det er vanskeligt at slutte ud fra den tekst hvem der IKKE har set Jesus. Det gælder vel uanset, om "Herrens brødre" er hans fysiske brødre, eller en speciel klasse af kristne i Jerusalem;

Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget helt andet. I Markusevangeliet finder vi i kapitel 15 Josef der begraver Jesus. Jeg har gået og spekuleret over, hvorfor Markus understreger at han var medlem af jødernes råd..
Når jeg spørger er det fordi jeg ikke helt kan lade være med at se ham i sammenhæng med Simon fra Kyrene, der bærer Jesu kors.

Hvis vi nu - et øjeblik - antager - hvad en del andre også gør - at din pointe om at Simon fra Kyrene skal ses som kontrast til apostlen Simon (Peter), hvilken rolle spiller så Josef i beretningen? Og hvorfor er det netop en så fornem jøde, der begraver Jesus - nogle bud?

Christian: »Jeg har gået og spekuleret over, hvorfor Markus understreger at [Josef fra Arimatæa] var medlem af jødernes råd.«

Jeg ved ikke om Markus ligefrem understreger det, men han nævner det i al fald. Dermed fortæller Markus, at Josef fra Arimatæa har været med til at dødsdømme Jesus: »I har selv hørt bespottelsen. Hvad mener I?" Og de dømte ham alle skyldig til døden« (Markus 14,64).

Det hamrer i det mindste en pæl gennem alt det bullshit i de senere evangelier om, at Josef »var blevet en discipel af Jesus« (Matthæus), »ikke havde samtykket i det, de andre havde besluttet og gjort« (Lukas), og »var discipel af Jesus, men hemmeligt, af frygt for jøderne« (Johannes).

Christian: »hvilken rolle spiller så Josef i beretningen?«

Josef fra Arimatæa har det lavpraktiske formål at være en "deus ex machina": Jesus er død, og alle hans trofaste disciple har svigtet ham. Hvem skal så sørge for at begrave liget?

Josef dukker op fra den totalt ukendte by Arimatæa, klarer forfatterens lavpraktiske problem, så historien kan fortsætte, hvorefter han forsvinder sporløst igen (ligesom mennesker, byer og landskaber gør hele vejen gennem Markusevangeliet).

Hvis du vil forstå Josef, er du i al fald nødt til at skrælle alle de mange lag bullshit af, som de andre evangelier har smurt på. Josef har — som sagt — været med til dømme Jesus til døden. Han er ikke nogen discipel, faktisk er han ikke engang uenig med de andre jøder i rådet.

Markus fortæller kun, at han var en, »som også ventede Guds rige«. Men det betyder ikke, at han var discipel, for masser af andre jøder — f.eks. alle farisæerne — ventede også Guds rige.

Der står ikke engang, at han var en god mand. Det er først i Lukasevangeliet, at Josef af Arimatæa bliver til »en god og retfærdig mand«. Det eneste gode karaktertræk ved ham i Markusevangeliet er, at han opfylder Moselovens bud om ikke at lade et pælfæstet lig hænge natten over: Forbandet er enhver, der hænger på et træ. Han opfylder hverken mere eller mindre end Moselovens mindstekrav ved at tage liget ned, svøbe det i et lagen og lægge det i en grav.

Denne handling af en mand, der ikke havde noget forhold til den døde, er hverken mere eller mindre end, hvad historikeren Josephus fortæller, at jøderne plejede at gøre: »[…] og det skønt Jøderne dog ellers bære saa stor Omsorg for de Dødes Begravelse, at de endog før Solnedgang nedtage og begrave dem, der ere dømte til Korsfæstelse« (Jødernes Krig 4.5.2). Citatet er fra Alexander Rasmussens oversættelse fra 1905, og Rasmussen kommenterer i en fodnote: »1) Sammenlign Jesu Gravlægning«.

Bemærk også, hvordan kvinderne først så til på afstand: »Der var også nogle kvinder, der så til på afstand« (Markus 15,40). Der er ingen indikation af, at de kommer hen til Josef, mens Josef ordner begravelsen: »Men Maria Magdalene og Maria, Joses' mor, så, hvor han blev lagt«. Dette understreger endnu engang, at Josef ikke var en "hemmelig discipel". Kvinderne var bange for Josef, der havde været med til at dødsdømme Jesus.

Hvis Josef havde forventet, at Jesus vil genopstå på tredjedagen, ville det også have været ret dumt at lægge en stor tung sten på graven: »Og han væltede en sten for indgangen til graven«. Tværtimod ville man forvente, at han vendte tilbage for at tjekke graven, hvad han jo aldrig gør. Han forsvinder bare ud af historien.

Som et yderligere bevis på, at Josef fra Arimatæa er ligeså frit opfundet som alle de andre personer i Markusevangeliet, bemærker vi, at Josef kun opfylder Moseloven for Jesus' vedkommende. Hvorfor begraver han ikke også de 2 røvere på Jesus' venstre og højre side, når nu vi har Josephus' ord for, at jøderne bar »saa stor Omsorg for de Dødes Begravelse«?

Josef fra Arimatæa, Simon af Kyrene og de to røvere dukker op, når historien kræver det, og forsvinder sporløst bagefter.

top

Pynt nr. 20 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2013-08-27 12:07:33

IAM: »Nå, så kører møllen... «

"Hej IAM

Christian mener åbenbart, han får flere læsere i min gæstebog end på sin egen Blog. "

Nej nej - slet ikke. Jeg syntes faktisk det er et af de mere spændende steder at diskutere. Det er sjældent jeg møder folk der ved så meget, og har så klar en kritisk holdning til kristendommen. Jeg syntes det er et fantastisk sted at samtale. Har du ikke overvejet at lave et regulært forum på siden, så man kunne organisere samtalen lidt mere?

Christian: »Har du ikke overvejet at lave et regulært forum på siden, så man kunne organisere samtalen lidt mere«

Beklager, gæstebogen er som sagt kun tænkt til hilsner à la "Brænd i Helvede, synder!!!".

Desuden mener jeg, denne diskussion holdt op med at være spændende for over 1 år siden. Jeg har skrevet, hvad jeg mener på siderne om Jakob, Herrens bror og Herrens brødre. Hvis du mener noget andet, så har du din egen blog at skrive på.

top

Pynt nr. 80 Navn: Christian
Tidspunkt: 2013-08-27 11:59:10

Lad os nu lige få den der blodskab ud af verden. Jeg skal have dig til at uddybe.

Paulus spørger: "Har vi ikke i vor gode ret til at have en søster til hustru og tage hende med os ligesom de andre apostle og Herrens brødre og Kefas?"

Min påstand har været, og er forst at "søster" er et åndeligt begreb og "Herrens brødre" er et fysisk begreb. Uanset om du er enig i det eller ej, er vi så ikke enige om at HVIS det er korrekt, så er der ikke tale om blodskam?

"Har vi ikke ret til at tage en åndelig søster til hustru, ligesom...og Herrens fysiske brødre..."

Hvori består blodskammen i den læsning?

Christian: »Min påstand har været, og er forst at "søster" er et åndeligt begreb og "Herrens brødre" er et fysisk begreb«

Så skulle du have delagtiggjort resten af verden i din påstand noget før. Jeg har ellers rykket dig tit nok.

Christian: »Hvori består blodskammen i den læsning«

Med denne — krøllede — læsning er der ingen blodskam.

Men det ville ikke bare indebære, at Paulus bruger ordet adelphê/adelphos modsat af, hvordan det bliver brugt de andre flere hundrede gange. Det ville også indebære, at adelphê/adelphos betyder det modsatte i første og anden halvdel af samme vers, uden at Paulus advarer sine læsere.

Det er det, jeg mener med, at du gør Paulus dummere, end han er.

top

Pynt nr. 59 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-08-27 09:19:45

Hej Christian

PS! Jeg glemte lige i skyndingen dit andet spørgsmål:

"Det er parallelt med Paulus' indledninger. I de fleste af sine breve understreger han indledningsvis at han er Apostel. Den eneste undtagelse er Filliperbrevet. Men ud fra det brev vil du vel ikke slutte, at Paulus ikke så sig som apostel?"

Hvordan parallelt? Når du krammer ud med en håndfuld jakobsbreve, hvori han kalder sig Jesus' bror, skal jeg gerne tage stilling til parallellen.

Mvh.

IAM: »Når du krammer ud med en håndfuld jakobsbreve«

Det er problemet i en nøddeskal. Vi har kun en enkelt epistel af en mand, der kalder sig Jakob, og en andet af en mand, der kalder sig Judas. Ingen af dem forklarer nærmere, hvad de mener med det. Det er alt for lidt at bygge noget som helst på.

På samme måde med Christians kommentar om, at »I de fleste af sine breve understreger han indledningsvis at han er Apostel. Den eneste undtagelse er Filliperbrevet«. Det passer ikke. Paulus kalder sig heller ikke apostel i 1 Thessalonikerne (han taler dog om "vi apostle" inden i brevet), 2 Thessalonikerne eller Filemon.

Og hvad kan så bruge det til? Ikke ret meget. Vores materiale er alt for tyndt. Halvdelen af epistlerne er jo ikke engang skrevet af Paulus selv. Det er alt for lidt at bygge noget som helst på.

Endnu værre bliver det, når vi (igen) kigger på et af de få steder, hvor Paulus omtaler Jakob, Kefas og "brødrene", nemlig 1 Korintherne 15,3-9:

  1. For det første mener dygtige forskere, at der er tale om en interpolation, eller rettere to interpolationer, af to trosbekendelser: »According to most scholars, in v. 3b begins an ancient creedal / liturgical list of the essential facts of Christian salvation« (Apocryphal Apparitions).

  2. Andre ligeså dygtige forskere peger på, at de seks grupper, der ser den genopstandne Jesus (Kefas, de tolv, de 500, Jakob, apostlene, Paulus), er en syntese af de steder, hvor Gud viser sig i 4 Mosebog 11-17 (især 4 Mosebog 11,25; 12,5; 14,10; 16,19; 17,7) (Thomas Brodie, Beyond the Quest for the Historical Jesus, side 35)

  3. Men hvis vi antager, at Paulus rent faktisk har skrevet 1 Korintherne 15,3-8, har vi et større problem: Det Paulus beskriver er jo aldrig sket — døde mennesker genopstår ikke i virkelighedens verden. Dette levner os med to forklaringer:

    1. Enten: Kefas, de tolv, de 500, Jakob og apostlene har alle oplevet den samme hallucination som Paulus.

    2. Eller: Paulus er fuld af løgn.

Bemærk også, at "Herrens brødre" ikke er med på denne liste over de glade vidner. Hvorfor har Jesus mon ikke vist sig for sine egne kødelige brødre efter genopstandelsen?

Så konklusionen er, at en af vores ekstremt få beskrivelser af de før-paulinske menigheder ikke kan bruges til noget.

top

Pynt nr. 35 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-08-27 08:28:41

Hej sideejer

Tja, den gode Thomas kunne jo trøste sig med, at der var god plads al den stund, den kun skulle deles med et begreb...

Nå, spøg til side; gnosticisme er faktisk det eneste område i de her materier, som jeg virkelig har systematisk gennemhøvlet. Jeg har dog ikke bragt det på bane her, idet jeg har noteret mig, at det ligger laaangt fra dit interesseområde. Så det ville hurtigt føre alt, alt for vidt.

Men en anden ting har jeg studset lidt over, nemlig hvorfor du så uendeligt perifert beskæftiger dig med "de andre" evangelier. De er jo ikke allesammen gnostiske, og selv om de ikke er blevet kanoniseret ved håndsoprækning blandt mennesker, kan de historisk være lige gode for det. F. eks. indeholder det senest opdukkede - Judasevangeliet - da interessante programerklæringer fra Jesus, Herren Christus og broder til Jakob, himself (itself?).

Mvh.

PS! Jeg spurgte engang til muligheden af at bruge kursiv, hvorefter det straks blev muligt. Til overflod har andre fundet ud af det, men jeg ved ikke lige hvordan. Ku' man få et ultrakort kursus - det ser så råbende ud at bruge store bogstaver.

IAM: »hvorfor du så uendeligt perifert beskæftiger dig med "de andre" evangelier«

Fordi siden her handler om Bibelen. Det er galt nok, at man skal læse de kedelige bøger, der er kommet med i Bibelen. Jeg føler ingen lyst til også at kaste mig over kedelige bøger, som de kristne ikke engang selv tror på.

IAM: »F. eks. indeholder det senest opdukkede - Judasevangeliet - da interessante programerklæringer fra Jesus, Herren Christus og broder til Jakob, himself (itself?).«

Det er muligt, men ligesom det der papyrus fragment med Jesus' kone betragter jeg disse evangelier mest som "fan fiction".

IAM: »Jeg spurgte engang til muligheden af at bruge kursiv, […] Ku' man få et ultrakort kursus«

Du skriver <i> i starten og </i> tilsidst. "i" for italic, "b" for bold, og "em" for emphasis.
F.eks.: Hej med <b>dig</b>, din <i>gamle</i> røver.

Hvis det er første gang, så husk at bruge "Prøvekig"-knappen.

top

Pynt nr. 73 Navn: IAM
Tidspunkt: 2013-08-26 21:24:15

Hej Christian

Du er ikke overbevist om... Nu synes jeg du igen henviser til dig selv i stedet for at forfalde til den sunde praksis, du engang fortalte mig, du lærte på dit studium. Men lad nu det være.

Altså, hvis og hvis:
"Hvis de virkelig har været Herrens brødre, og hvis Jakob (apostlen) er død på det tidspunkt hvor Jakob skriver sit brev har de ikke haft behov for at nærmere identifikation."

Indledningen til Juda: Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror.
Kalder du det et manglende behov for nærmere identifikation?!? Eller skal vægten ligge på "nærmere", så Judas har tænkt "jeg skriver bare Jakobs bror - jeg behøver ikke at skilte med at jeg også er kødelig bror til selveste gud den almægtiges egen søn - det vil alligevel ikke lægge en tøddel til autoriteten. Jakob må være nok". Hvor sandsynligt er dét lige?

Indledningen til Jakob: Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener.
Kalder du det et manglende behov for nærmere identifikation?!? Eller skal vægten ligge på "nærmere", så Jacob har tænkt "jeg skriver bare Herren Jesu Kristi tjener, det lægger alligevel ikke en tøddel til autoriteten, at jeg er sprunget af samme livmoder som selveste gud den almægtiges egen søn. I øvrigt har jeg jo aldrig haft noget særligt at berette i den anledning. Og desuden har jeg lige hørt, at den anden Jakob - ham apostlen - er død; så kan de ikke undgå at vide, at jeg er den Jakob, der er bror til selvest gud den almægtiges egen søn; vi er jo kun to, der hedder sådan. Det gider jeg ikke at vade i." Hvor sandsynligt er dét lige? Jeg har ikke indtryk af, at datidens brevskrivere stillede deres lys under en spætte.

Jeg synes mere du bortforklarer - med dig selv som reference - end du belægger din sag.

Og hvorfor siger Paulus "Herrens bror" og ikke "Jesus' bror"?
Er Jakob Herrens bror, da han ser Jesus? - Det står der da ikke.

Mvh.

Hej IAM

Forfatteren af Thomasevangeliet er endnu mere beskeden end Jakob og Judas tilsammen.

Ifølge gnostikerne var han Jesus' tvillingbror, men han nøjes med at kalde sig Didymos Judas Thomas.

Tænk, hvilken beskedenhed: "Jeg kalder mig bare Thomas og Didymos (aramæisk og græsk for tvilling), så kan folk sagtens regne ud, at Didymos Judas Thomas er en af Herrens fire brødre: Jakob, Joses, Simon og Judas. Jeg behøver ikke at skilte med, at jeg har ligget inden i livmoderen i 9 måneder sammen med Gud den almægtiges enbårne søn, lige siden Helligånden kom over vores mor, det vil alligevel ikke lægge en tøddel til autoriteten".

Gad for resten vide, om Jesus og Thomas var enæggede eller tveæggede tvillinger?

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frem Sidste