Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 31 Navn: PKJ
Tidspunkt: 2019-02-06 01:00:04

Hej forfatter

Tak for en ufattelig spændende læsning, der giver en rigtig god historisk baggrund for kristendommens første tid med Paulus' mission og hans stridigheder med menigheden i Jerusalem.

Nu har jeg ikke fået øje på, om brevene fra de andre apostle behandles nogen steder, men særligt afslutningen af 2.Peter synes jeg er interessant, hvor Paulus får en rigtig "sviner":

  • 3.14 Derfor, I elskede! efterdi I forvente dette, så gører eder Flid for at findes uplettede og ulastelige for ham i Fred,
  • 3.15 og agter vor Herres Langmodighed for Frelse; ligesom også vor elskede Broder Paulus efter den ham givne Visdom har skrevet til eder,
  • 3.16 som han også gør i alle sine Breve, når han i dem taler om disse Ting; i dem findes der Ting, vanskelige at forstå, som de ukyndige og ubefæstede fordreje, ligesom også de øvrige Skrifter, til deres egen Undergang.
  • 3.17 Da I altså, I elskede! vide det forud, så vogter eder, for at I ikke skulle rives med af de ryggesløses Vildfarelse og affalde fra eders egen Fasthed;
  • 3.18 men vokser i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi Nåde og Kundskab! Ham tilhører Herligheden både nu og indtil Evighedens Dag!

Har du nogen kommentar til dette brev mht. dets ægthed og indhold?

Hej PKJ

Det er skægt med de slagsmål, der var mellem Paulus og apostlene i Jerusalem. For 15 års tid siden pløjede jeg Paul Tobins hjemmeside igennem: Opposition to Paul from the Jerusalem Church.

Som der står på den side, var det oprindeligt F. C. Baur, der i 1831 beskrev dette skisma mellem de to fraktioner, men man fik åbenbart afvist Baur ved at påstå, at hans ideer byggede på Hegels metafysik, selvom det vist er meget tvivlsomt, hvormeget Baur kendte til Hegel.

Over hundrede år senere gjorde Michael Goulder sig de samme tanker, men han havde heller ikke held med at få teorien accepteret, fordi Baur's navn stadig klæbede til den nedkæmpede teori:

I had thought that the theory would have received some welcome from my colleagues, but in fact it met with deep visceral resistance, not to say prejudice. This is primarily because a basically similar theory had been proposed by Ferdinand Christian Baur in 1831; Baur was Professor at Tübingen, and the Tübingen School was later felt to have been mistaken on many issues.
(Michael Goulder, Five Stones and a Sling, 2009, side 136)

Med hensyn til Anden Peter er der nogen, der mener, forfatteren håner Paulus, men det har jeg nu svært ved at se. Tværtimod kalder forfatteren Paulus' epistler for "skrifter". Det græske ord er "graphas", det samme ord, som han har brugt tidligere i epistlen: »Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften« (2 Peter 1,20).

I virkeligheden er det med til at bevise, at epistlen ikke er skrevet af apostlen Peter, eftersom det åbenbart er skrevet så sent, at Paulus' epistler havde fået kanonisk status.

Med hensyn til epistlens ægthed kan Paul Tobins hjemmeside igen anbefales: The Authorship of the Petrine Epistles.

top

Pynt nr. 42 Navn: Yehsuah
Tidspunkt: 2019-02-05 16:03:14

Desuden: du skriver, at der er en selvmodsigelse i, hvilken dag Jesus korsfæstedes. Der er dog en mulig forklaring.
Markus skriver godt nok, at nadveren foregik den dag, påskelammet slagtedes, men der står jo ikke, at det var slagtet ENDNU.
Altså: hvis nadveren begyndte tirsdag efter klokken seks, ville det med den jødiske tidsregning være onsdag, hvilket passer fint med Johannes.
Måske vidste Jesus, at han ville blive korsfæstet, så han slagtede påskelammet lidt tidligere end normalt og spiste det ved den sidste nadver, mens de ANDRE påskelam blev slagtet onsdag, mens han hang på korset, hvorefter han genopstod tre dage efter lørdag aften.
De tre dage var da: onsdag (første dag, hvor han blev korsfæstet), onsdag nat (2. nat), torsdag (2. dag), torsdag nat (2. nat), fredag (3. dag) og fredag nat (3. nat, hvor han genopstod om aftenen, hvor “aftenen” måske er lidt ud på natten).

Hej igen

Det kan jeg nu ikke følge dig i. Faktisk er det det samme ord, pascha, der oversættes til "påske", "påskelam", "påskemåltid", "påskeoffer" o.s.v. Kig evt. med konkordansen (klik på "Nestle-Aland).

Det giver ikke mening, at Jesus spiser en "påske", der ikke er en rigtig "påske", fordi de andre "påsker" først bliver slagtet til "påske".

Problemet med det vers, du hentyder til, er snarere, at Markus roder påsken sammen med de usyrede brøds fest: »den første dag under de usyrede brøds fest, da man slagtede påskelammet« (14,12). Andre steder gør Bibelen det rimeligt klart, at påsken kommer før de usyrede brøds fest.

3 Mosebog 23,5 På den fjortende dag i den første måned, lige inden mørket falder på, er det påske for Herren.
3 Mosebog 23,6 På den femtende dag i samme måned er det de usyrede brøds fest for Herren; syv dage skal I spise usyrede brød.

Det er jo også logisk nok: Først slagtede jøderne lammet og spiste det, og bagefter flygtede de fra Farao uden surdej.

Så når Markus skriver: »den første dag under de usyrede brøds fest«, er vi strengt taget ikke bare ved at nærme os påsken, påsken er allerede ovre.

Her er der dog også selvmodsigelser i Det Gamle Testamente. Bibelen er simpelthen sådan en stor rodebutik, at den ene selvmodsigelse altid kan bortforklare den anden.

top

Pynt nr. 36 Navn: Yeshuah
Tidspunkt: 2019-02-05 07:47:07

Hej forfatter

Rigtig spændende hjemmeside. Jeg har i lidt tid været nærmest daglig gæst.
En anden selvmodsigelse kunne være denne:
I Salme 3 står der:
“Frelsen kommer fra Herren. Din velsignelse kommer over dit folk.”,
mens Jesus i Johannesevangeliet kapitel 4 siger:
“Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne.”

Så hvem kommer frelsen fra? Jahve eller jøderne?

Hej Yeshuah

Tak for input, men jeg ved ikke, om der ligefrem er en modsigelse i Johannes 4,22. Bibelen siger (naturligvis), at frelse kommer fra Herren, og eftersom jøderne har Guds ord (Bibelen), og Gud selv bor i templet i Jerusalem, så er det herfra, frelsen skal komme.

Johannes 4,22: I tilbeder det, I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne.

Bibelselskabet refererer til Esajas, der siger, at folk fra hele verden skal valfarte til Jerusalem for at blive belært.

Esajas 2,3 talrige folk skal drage af sted og sige: "Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus; han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Zion og Herrens ord fra Jerusalem."

Der ligger snarere en selvmodsigelse i, at Jesus taler pænt om jøderne, i betragtning af at han i resten af Johannesevangeliet kalder dem for løgnere, mordere og Djævlens børn. Men måske har forfatteren følt, at han var nødt til at rette "Zion" og "Jerusalem" i Esajas-citatet til "jøderne", fordi templet i Jerusalem var revet ned, dengang Johannesevangeliet blev skrevet?

Der er også en selvmodsigelse i, at Jesus overhovedet befinder sig i Samaria. I Matthæusevangeliet forbyder han jo sine disciple at besøge Samaria: »Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer;« (Matthæus 10,5).

Det er skægt med de samaritanere; jeg sidder lige og læser om dem. De accepterer kun de fem Mosebøger, og de dyrker Yahweh på Garizims bjerg. Kvinden siger jo til Jesus: »Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg«, og Jesus svarer, at snart er det hverken »på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen« (Johannes 4,20-21).

Samaritanerne har deres egen udgave af Mosebøgerne, og en af de 6.000 forskelle på deres og på den Masoretiske Tekst er, at sidstnævnte siger, jøderne skal bygge et alter på Ebals bjerg.

5 Mosebog 27,4 Og når I kommer over Jordan, skal I opstille disse sten, som jeg i dag giver jer befaling om, på Ebals bjerg, og du skal stryge dem over med kalk.
5 Mosebog 27,5 Dér skal du bygge et alter for Herren din Gud, et alter af sten, som du ikke har bearbejdet med jern.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

I samaritanernes version står der derimod, at alteret skal bygges på Garizims bjerg, altså det bjerg, hvor de dyrker Yahweh. I mange år hævdede man, at samaritanerne havde forfalsket deres egne bøger, men så fandt man et fragment af 5 Mosebog 27,4-6 blandt dødehavsrullerne, der bestemt ikke er skrevet af samaritanere, og dér stod det samme.

Så den samaritanske Bibel er mere uforfalsket. I al fald på dette ene punkt.

top

Pynt nr. 84 Navn: lars eriksen
Tidspunkt: 2019-01-23 13:50:37

hvor kan jeg dele disse sider på facebook og alle de andre online medier

Hej Lars

Jeg er ikke selv på Facebook længere. Det var åbenbart ikke populært at kritisere Islam.

Der er ikke nogen deleknap, men som jeg husker det fra min tid på Facebook, er det let nok at klippe adressen ud (f.eks. https://www.biblen.info/Gbog.php) -- og klistre den ind i en Facebook-besked.

top

Pynt nr. 64 Navn: Søren Nielsen
Tidspunkt: 2019-01-20 20:20:23

Hej, så blev jeg endelig færdig med min bog. Titlen er "Synspunkter om 1. Mosebog".

Den kan ses her https://www.scribd.com/document/373332671

Kommentarer velkomne pr. e-mail (og der kommer ikke nye udgaver denne gang).

top

Pynt nr. 20 Navn: Henrik
Tidspunkt: 2019-01-10 07:23:49

Hej Morten. Du kritiserer at Helligånden ikke bliver nævnt. Jeg er lidt nysgerrig. Hvilken dato har du set det. Hilsen Henrik.

Hej Henrik

Morten hentyder formentlig til sidste afsnit på denne side: Hvad siger Bibelen om Treenigheden?

top

Pynt nr. 83 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2018-10-13 10:33:30

Du skriver at Paulus i hans 13 epistler ikke nævner den Hellig Ånd i hans hilsner i starten af epistlerene, lad os ta' et eksembel:

(Efe 1:2 KJV) Nåde være med jer, og fred, fra Gud vor Far, og fra Herren Jesus den Salvede.

Måden én kan opnå nåde på, er ved tro på Herren Jesus den Salvedes fuldendte værk på korset, og nu er Gud jo 1 og ikke 3, da han består lige som os af Ånd/Sjæl/Legeme.

1 (Ånd): Fredens Ånd som trøster os i al vor trængsel, som vi besejles med, efter at vi er kommet til tro og derved opnår fred med Gud vor Far på grund af hans nåde. Er jo starten at hilsnerne.
Dette beskrives sådant her "Nåde være med jer, og fred" altså den Hellige Ånd.

2 (Sjæl):Er så Gud vor Far.

3 (Legemet): Er så vor Herre Jesus den Salvede. Som er fuldt ud Gud, jævnføre Kolosensrene:

(Kol 2:8 KJV) Pas på at ikke noget menneske beskadiger jer gennem filosofi og tomt bedrag, efter mennesker’s traditioner, efter denne verdens måde at tænke på, og ikke efter den Salvedes.
(Kol 2:9 KJV) For i ham dvæler hele Guddommens fylde fysisk.

(Kol 2:10 KJV) Og I er komplette i ham, som er hovedet af alt fyrstendømme og myndighed:

(Kol 2:11 KJV) I hvem I også er omskåret med omskærelsen gjort uden hænder, ved at nedlægge kødets syndige krop gennem den Salvedes’s omskærelse:
(Kol 2:12 KJV) Begravet med ham i dåben, hvorigennem I også er steget op sammen med ham gennem troen på operationen fra Gud, som har oprejst ham fra de døde.

(Kol 2:13 KJV) Og I, der var døde i jeres synder og jeres køds uomskærelse, har han levendegjort sammen med ham, ved at ha’ tilgivet jer alle overtrædelser;

(Kol 2:14 KJV) Ved at viske de håndskrevne lovbud ud som var imod os, som var i strid med os, og fjernede det, naglede det til hans kors;
(Kol 2:15 KJV) Og efter at ha’ ekskommunikeret fyrstendømmer og myndigheder, stillede han dem åbent frem, triumferede over dem gennem det.

Jeg håber dette kaster lidt lys ud i mørket.
Venligst Morten E.

top

Pynt nr. 16 Navn: Tor
Tidspunkt: 2018-09-08 06:14:08

Tak for et godt stykke arbejde, jeg har moret mig meget over din side.Jeg er ikke religiøs, men jeg er heller ikke ateist.Det sjoveste ved siden.Er faktisk dine kommentarer, som du skriver mellem alt biblens vrøvl.
Endnu en gang, tak for god læsning.

top

Pynt nr. 88 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-05-28 07:37:15

Hej Peter. alt det ved jeg da godt, så hvad er det egentlig vi diskutere om. Venlig hilsen Hans.

top

Pynt nr. 50 Navn: Peter
Tidspunkt: 2018-05-17 07:59:37

@Hans Begrebet centrum hører sammen med begrebet kugle, men "fiksstjernerner" sidder ikke fast på en krystalsfære og verdensrummet er ikke kugleformet. Hverken jorden eller solen kan være i centrum, for der er ikke noget centrum. Solen står stort set stille i forhold til solsystemets tyngdepunkt, mens planterne bevæger sig rundt om dette tyngdepunkt.

top

Pynt nr. 51 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-05-17 07:23:26

Hej Peder. Mener du at præsterne godt kunne have ret med at jorden er verdens centrum, at solen og stjernerne kredser om jorden. Hvis ikke forstår jeg ikke hvad du mener, Venlig hilsen Hans.

top

Pynt nr. 38 Navn: Peter
Tidspunkt: 2018-05-13 15:45:47

Jeg er tilhænger af Galilei, som mente at det var bedre selv at iagttage og ræsonnere end at kopiere det autoriteterne siger. Det giver f.eks. ingen mening at sige at noget står stille uden at angive hvad det står stille i forhold til. Jeg vil ikke berøve dig muligheden for selv at undersøge hvad Galilei (samt Kopernicus, Tycho Brahe og Kepler) egentlig påstod om hvad der bevægede sig i forhold til hvad. Om jeg er tilsluttet en eller anden religion er forhåbentlig irrelevant.

top

Pynt nr. 19 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-05-11 06:04:34

Hej Peder. Hvad er det du er ved at fortælle mig, for det kan jeg ikke finde ud af, er du selv religiøs og mener du at præsterne godt kan have ret. Venlig hilsen Hans.

top

Pynt nr. 47 Navn: Peter
Tidspunkt: 2018-05-08 12:01:33

Kære Hans
I det gamle testamente er mennesket i centrum, mens mennesket spiller en langt mere perifer rolle i oldtidens konkurerende religioners skabelsesberetninger og deres verdensbilleder i det hele taget. Tænk på græsk mytologi, hvor et skænderi mellem guderne kan have dramatiske følger for tilfældige mennesker. Galilei hævdede, at mennesket ikke er i verdens centrum, hvilket er i alvorlig konflikt med forestillingen om, at hele verden er skabt med henblik på mennesket.
Når folk skråsikkert hævder, at jorden bevæger sig rundt om solen og ikke omvendt, viser det at folk er omtrent lige så autoritetstro som før Galilei. Den væsentligste forskel er, at folk har erstattet Biblen som autoritet med videnskaben som autoritet (hvilket er en klar forbedring). Nu er det imidlertid ret oplagt, at Jorden står stille i forhold til sig selv og at Solen bevæger sig i forhold til Jorden. Endvidere ved vi nu, at Solsystemet bevæger sig rundt om Mælkevejens centrum og Mælkevejen er på kollisionskurs med Andromeda-galaksen. Det er derfor sundt at overveje, hvad det egentligt var Galilei viste.

top

Pynt nr. 17 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-05-04 07:46:33

Galilei opdagede for 400 år siden at jorden kredsede om solen, det skrev han en bog om, men det blev præsterne meget sure over. Hvorfor blev de det, for står der nogen steder i bibelen at solen kredser om jorden. Det kan jeg ikke finde noget om. Hans.

Hej Hans

Der er i al fald ingen tvivl om, at forfatteren troede, jorden var i centrum. Gud skabte "det tørre land" på tredjedagen, men det er først på fjerdedagen, at Gud sætter Solen og Månen på en "himmelhvælving" for at lyse op på jorden:

1 Mosebog 1,17 Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden,

Bibelens klogeste mand, Kong Salomon, havde også den interessante oplysning, at Solen hver nat skynder sig tilbage østpå, så den er parat til at stå op næste morgen:

Prædikeren 1,5 Solen står op, og solen går ned, den skynder sig hjem, og dér står den op.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frem Sidste