Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 24 Navn: hans
Tidspunkt: 2014-04-24 19:33:56

Jeg har haft besøg af jehovas vidner, hvor de påstod at ingen nogensinde har set guds ansigt,men det er da ikke rigtig,for jeg har da læst at både Jakob og Moses har set guds ansigt.Og var der ikke engang gud spiste sammen med 74 mænd.De må da have set ham gud.Jeg har ikke lyst til at pløje hele bibelen igennem,for at finde noget.Vil du hjælpe mig med finde nogle vers i bibelen.der bekræfter at gud ikke er usynlig,Selvfølgelig hvis han overhoved eksister.Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Tag et kig på selvmodsigelse nr. 193, Er der nogen, der har set Gud? og nr. 75, Mit ansigt må ingen se.

top

Pynt nr. 39 Navn: Henrik Nebelong
Tidspunkt: 2014-04-24 12:23:56

Kære redaktør,
tak for den omfattende og nyttige bibel for ateister. Hvis det er okay, vil jeg gerne hermed gøre lidt reklame for min bog om samme emne, der kan downloades gratis på nettet www.ateismebogen.dk. Hvis det ikke er i orden, så slet bare denne mail.
Venlig hilsen,
Henrik Nebelong.

En gratis bog om ateisme.

Det tilbud kan ingen vel have noget imod. :-)

top

Pynt nr. 20 Navn: Karsten
Tidspunkt: 2014-04-21 21:25:02

Kære sideejer

Yderst interessant side. Meget tankevækkende...

Jeg har lige et par kommentarer.

1) Ang. De vise mænd fra Østerland, som har "hans stjerne i Østen" eller set "hans opstigende stjerne i Østen." Du er jo selv inde på at de er magikere/astrologer fra et land østpå. Og når der står i Østen, betyder det altså ikke, at de skal drage mod øst, men at de har lagt hans Stjerne (også kaldet) horoskop der hvor de bor til daglig, i et land i Østen.

2) Er du bekendt med den alternative forklaring på hvordan Jesus blev født; en canadisk film optaget for nogle år siden fortæller historien om 14-årig ung pige (miriam/maria) som er forelsker i en 17-18-årig romersk soldat. Og ja, så går det jo som det så ofte går....Og alle har travlt med at forklare, at nej, nej, det var helligånden, der gjorde det. (min tolkning her, ikke filmens) Altså gjorde Maria gravid..

3)Jeg vil kraftigt og stærkt opfordre dig til at læse Jonas Gardells bog om Jesus; han er også inde på noget af dette som du er mht. Jesus seksualitet mm. Bl.a. nævner han at der synes at være en mand med et lagen, som flygter den nat som romerne kommer for at hente Jesus - efter at Jesus har undervist ham. Mht. Jesus som tømrer så påpeger Gardell, at der i den græske tekst står techton, altså byggearbejder. [Man bygger jo ikke boliger af træ, vel, i områder, hvor man bygger boliger af sten]. Det er muligt, påpeger Gardel (med rette!), at Jesus eller Yehushuwa!, var en ung drifter, en ung mand som drev lidt rundt og ikke lige vidste, hvad han skulle. Og at han måske kom i kontakt med essæerne, en ekstrem jødisk sekt, som drog ud i ørkenen. Og foragtede jøderne i Jerusalem, og især de skriftlærde mm. og mv. Jeg vil så, for egen regning hævde, at Jesus, af essæerne, blev udset/udvalgt til at være Messias. Og at dette afspejles i hans gerning og liv - og at han måske også selv troede han var den Messias, der skulle frelse jøderne fra romernes undertrykkelse. Indtil der skete nogen en dag....(hvad det var aner jeg ikke)

4)Et af problemerne med især Det Nye Testamente og måske også Det Gamle Testamente er jo dette: først i årene omkring år 300-400 får teksterne liv, og måske skal vi helt op til omkring år 800 eller år 1200? før teksterne endeligt falder på plads. Redigeringer, overstregninger og udeladelser er der nok af....(som du jo også korrekt viser). De munke, som sad og puslede teksterne sammen, havde ikke blik for logikken eller tidsnarrativet/tidshorisonten; de skrev bare. Og manglede man at fylde en halv side, ja så skrev man da bare lige siden ud. Pointen er denne: Kigger man på din side om Ny Testamente og kombinerer det med som Gardell skriver får jeg i hvert fald det klare indtryk, at Jesus først i sin mission føler sig som udsendt til "de fortabte får af Israels hus", mens han til sidst i hans virke måske? føler sig som udsendt til alle, både romere, jøder, samaritanere mm.

5) Ang. islam, er du bekendt med den forskning som bl.a. Christoper Luxembourg har bedrevet? Og som Norber Pressburg også har bedrevet, læs evt. her: http://www.tidehverv.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=956:den-nye-islam-forskning&catid=15:forsideteksten

Nu skal mam nok tage alt hvad der kommer fra Tidehverv med et gran salt, men jeg mener/synes, at Morten Rydhal virkelig gør sig nogle spændende tanker her. Især når man kender sin kirkehistorie (wikipedia har nogle udmærkede sider her) og ved at romerkirken bliver delt i en østlig retning og en vestlig omkring år 500. Og at den østlige retning udgår fra Konstatinopel og bliver til vore dages ortodokse kirke, mens den vestlige retning bliver til den katolske kirke. Og efter bruddet med den ortodokse omkring år 1050 degenerer den (sådan som jeg ser det) og bliver mere optaget af at rage penge til sig end at frelse sjæle. (eller af frelse sjæle ved hjælp af penge, via f.eks. afladsbrevene). Alt dette er jo det, som Martin Luther gør op med; og ja Luther mente, ved troen alene bliver man frelst, men også dette, en from mand gør gode gerninger. Pointen i alt dette her er at for mig se er der opstået et magt-tomrum fra Irak i Øst til Spanien i Vest; her har nogen? så lavet en ny religion, islam. Ud af den tro som de monofysitiske kristne havde, f.eks. mente de at jesus ikke var guddommelig, at Gud kun var en, og at Jesus (heller) ikke døde på korset....

Hej Karsten

Jeg skal prøve at svare kort. I øvrigt tager jeg til udlandet i morgen.

 

1) Det lyder, som om vi er enige.

Jeg ved ikke helt, hvad du vil høre, men min pointe med den magiske stjerne, der telepatisk opdager, at Herodes har sendt de vise mænd til Betlehem, hvorefter den fiser tværs over himlen fra det østligste Østerland og overhaler vismændene på vejen til Betlehem, er, at det hele er opspind.

 

2) Det er rigtigt, at der meget tidligt kom sladderhistorier frem om, at Jesus var uægte barn af en romersk soldat ved navn Pantera. Det ser man også en hentydning til i Life of Brian, hvor Brians mor har besøg af en romersk soldat.

Lad mig straks sige, at jeg efterhånden er kommet frem til, at Jesus aldrig har eksisteret som historisk person. Derfor er jeg ikke interesseret i spekulationer over, hvad der "virkelig" skete.

 

3) Som sagt er jeg ikke interesseret i spekulationer over, hvordan den "virkelige" Jesus var — herunder hans seksualitet. Hvis du er interesseret i den nøgne mand i lagnet, skulle du snarere læse Det hemmelige Markusevangelium.

Jeg ved godt, at "tektôn" kan oversættes til håndværker generelt. Men omvendt har nogle af de tidligste modstandere af kristendommen netop påpeget det ironiske i, at de kristne dyrker træet/korset samtidigt med, at deres gud er tømrer. Origenes skriver om Celsus: »He next scoffs at the "tree," assailing it on two grounds, and saying, "For this reason is the tree introduced, either because our teacher was nailed to a cross, or because he was a carpenter by trade;"«.

 

4) Ja og nej. Det er rigtigt, at der er stor afstand fra de originale skrifter til de ældste overlevende kopier. Dr. Richard Carrier har et spændende foredrag, om hvordan der ser ud "bag gardinet". Man kan se foredraget på YouTube, men jeg foretrækker hans slideshow: The New Testament: We Don’t Have What They Originally Had.

Men du behøver ikke at gå frem til år 800 eller 1200. Vi har pænt mange tekster fra det 4. århundrede. Især er Codex Sinaiticus et komplet eksemplar af Det Nye Testamente (selvom teksten mange steder afviger fra den, der står i dagens Bibler).

Det er også rigtigt, at Jesus udvikler sig, og at han først i de nyere tekster »føler sig som udsendt til alle, både romere, jøder, samaritanere mm«, men det har ikke noget at gøre med, at nogle munke har fiflet med teksten i år 1200. Det skyldes snarere, at Johannesevangeliet er forfattet på et senere tidspunkt, hvor kristendommen havde udvidet sin interessesfære.

 

5) Jeg ved ikke, om jeg har læst lige den artikel før. Men der var en lignende artikel i Kristeligt Dagblad om en tysk forsker, der selv var muslim, men som ikke tror på en historisk Muhammed. Muslimsk forsker tvivler på profetens eksistens.

Det er i øvrigt ikke kun Islam, der påstår, at Jesus ikke blev "rigtigt" korsfæstet. Den gamle kristne retning, doketismen, påstod, at Jesus' krop var en illusion.

Der er også dem, der mener, at det "der virkelig skete" var, at Jesus byttede plads med Jesus Barabbas eller med Simon af Kyrene.

top

Pynt nr. 81 Navn: Jens B
Tidspunkt: 2014-04-10 16:52:56

Fedt, at lyden er tilbage :-)

top

Pynt nr. 14 Navn: Jens B
Tidspunkt: 2014-04-08 16:40:11

Jeg ELSKER din hjemmeside, men de sidste par gange jeg har været herinde, har jeg savnet det gode gamle ♪♫♫ HAAallelula- ♪♫♫ hilsen :-)

Hej Jens

Jeg er selv ked af det, men jeg syntes, den gav en masse problemer. Det virkede som om, siden var meget længe om at loade.

Tilføjet: OK, jeg har prøvet det nye AUDIO tag..

top

Pynt nr. 93 Navn: IAM
Tidspunkt: 2014-04-06 09:57:25

Hej Jens

Kig her, tågehorn:

http://da.wikipedia.org/wiki/IAM

Og så kigger man forgæves efter en beklagelse af, at dine løfter for evigheden er ligeså utroværdige som dine forbilleders.

Mvh.

top

Pynt nr. 18 Navn: Jens
Tidspunkt: 2014-04-06 08:52:47

Kære sideejer
Tak for svar. ”Drama” er åbenbart, hvad der skal til for at lokke dig ud af bunkeren. Jeg beklager selvfølgelig min tidligere fejlslutning, at du og I AM (JHVH) måske er samme person. Men det er jo svært at vide med sikkerhed, hvad der egentlig er sandt, når du insisterer på at gemme dig bag anonymitet.
Men nu hvor jeg har din opmærksomhed, vil jeg godt have lov at sige nogle ord om, hvorfor jeg synes din hjemmeside kræver et modspil, og jeg vil da sætte pris på, hvis du vil læse og (tør) kommentere det.
Min kritik af dit arbejde – og her tager jeg udgangspunkt i det du kalder ’dagens selvmodsigelse’ - går på, at du giver indtryk af ville anlægge et objektiv kirkehistorisk syn på bibelens tekster, dvs give læseren indtryk af, at du holder dig til kendsgerninger. Og det er selvfølgelig et helt legitimt forehavende, idet kirkehistorien beskæftiger sig ikke med Guds fodspor i historien, men med gudstroens faktiske forekomst hos mennesket.
Problemet er bare, at du i dit arbejde med teksterne hverken forholder dig kirkehistorisk professionelt til materialet eller undlader at ’prædike’; tværtimod under objektivitetens dække præsenterer du ’logiske slutninger’ overfor læseren. Lad mig først give et eksempel på, hvad forskellen er på ’historiker’ og ’prædikant’: For en kirkehistoriker er påskeevangeliet et vidnesbyrd om en opstandelsestro, som herskede i visse palæstinensiske kredse, i hvert fald fra midten af 30’erne i det første århundrede. For prædikanten er den samme tekst en dom over og en oprejsning af hans eget og hans tilhøres liv. Altså to forskellige måder at tilgå samme tekst. Men sådan gør du ikke. Når du bruger en frygtelig masse tid på at påpege unøjagtigheder i f.eks Det Nye Testamente (NT), giver du indtryk af kirkehistorisk objektivitet, men enhver der kender til historisk kildekritik ved, at vores viden om den første kristendom er og bliver hullet og i enhver henseende ufyldestgørende. Og havde man alle de kilder, som man altså ikke har, kunne det meget vel tænkes, at vi havde et ganske andet historisk billede af NT kristendom, end vi faktisk har. Det er et anerkendt kirkehistorisk faktum, som du (formentlig) godt ved, men alligevel vælger ikke at delagtiggøre læseren i og derved fører ham/hende bag lyset. Selvmodsigelserne og unøjagtighederne ER et vilkår for historikeren, når han eller hun tager teksterne under behandling undtagen for dig - du slås med forbavselse hver eneste dag! Når det er sagt, kan man bagefter spørge: hvad vil prædikanten sige? Jo, prædikanten vil mene, at det positivistiske i den sammenhæng ikke er centralt, men det fænomenologiske er. Dvs hvad gør teksterne ved dig, når du læser dem. Kierkegaard ville sige ”kig ikke på spejlet, men i spejlet”. Så joda, teksterne skal også ’fortolkes’. Men hver ting til sin tid, og ikke i én pærevælling.
Det er derfor min påstand, at hvad angår det kirkehistoriske er dit arbejde udygtigt, og afslører, at du ikke er teologisk, historisk eller metodisk lærd, idet din omgang med kilderne er lemfældig, tendentiøs og altid opblandet en ’prædiken’ (fortolkning) i den forstand, at du til sidst præsenterer læseren for en nærmest sokratisk sandhed a la ”..objektivt set var Jesus' karriere en eklatant fiasko” (citat fra ‘dagens selvmodsigelse’ d. 4. april 2014). Det kan godt være, du har ret, men det er bare ikke en konklusion du kirkehistorisk, metodisk kan komme frem til på baggrund af dette ene tekststykke - med mindre altså du på forhånd melder klart ud over for læseren, at det er den konklusion du ALTID vil nå til uanset HVAD der står i teksten. Det er ganske enkelt uvederhæftigt arbejde. Det er ævle-bævle. I heldigste fald kategoriseres din hjemmeside som dilettantisk og ligegyldig underholdning. I værste fald er der mennesker, der tager dine udsagn og slutninger til sig som 'gode varer'.

Nu kunne det være interessant med et respons fra din side, som er mere end ’oneliner’, så vi kan se, hvad du egentlig er lavet af.
Venligst
Jens Lumholt Kristensen

»”Drama” er åbenbart, hvad der skal til for at lokke dig ud af bunkeren.«

Hej Jens

Det er ikke svært at lokke mig ud af bunkeren. Jeg har et lille program, der hver morgen tjekker, om der har været indlæg i gæstebogen det sidste døgn.

Jeg er bare ikke klar over, hvad det er, du vil høre. Min side handler ikke om kirkehistorie, men om Bibelen. Det er derfor, adressen er biblen.info.

Hvorfor tjekker du ikke, om domænet kirkehistorie.info er ledigt, og opretter din egen hjemmeside? Så kan du kalde din side "Kirkehistorie for Tågehorn" eller noget i den retning.

top

Pynt nr. 77 Navn: Jens
Tidspunkt: 2014-04-03 21:50:25

Ahh...Nina - det er nu småt med sideejerens forståelse for andre synspunkter. Hvis du scroller ned til omkring d. 4/2 2014 kan du se, hvordan sideejeren uden tøven viser mig døren, fordi jeg udtrykker mig anderledes end alle andre herinde, og beklikker hans teologiske forståelse, kildekritik og fortolkningsevne. Sideejer er glad for de rosende klap på skulderen, og bryder sig bestemt ikke om at blive udfordret. Og nej, han er ikke teolog. Kratter du lidt i overfladen, kommer han til kort på selv meget enkle teologiske spørgsmål. Jeg er også imponeret af omfanget og det store arbejde sideejeren lægger for dagen, men jeg tror man skal passe på med at lade sig forblænde og forveksle det med særlig teologisk indsigt. Enhver kilde er interessant, fordi den siger noget om sin samtid - det husker du formentlig fra din teologiundervisning, og derfor er denne side bestemt også interessant - hvis den bruges rigtigt. Held og lykke med dit projekt.
Venligst
Jens

Lidt mindre drama, tak.

Du dukkede op i januar med en væg af en tekst. Herefter fulgte en række indlæg, der blev længere og længere, og mere og mere verdensfjerne, bl.a. med AFSLØRINGEN (med store bogstaver) af, at IAM og jeg er samme person, og at vi/jeg er »en stakkel og en spradebasse«.

Efter endnu en uge med 2-3 lange indlæg om dagen, som fik mine øjne til at svømme, og som jeg undlod at kommentere (Ordsprogenes Bog 26,4), blev mit blik fanget af denne bemærkning midt i ordstrømmen: »(jeg har altså ikke tid til at skrive på det her site, men det her altså for vigtigt)«. For vigtigt? Jeg kunne ikke lade være med at spørge: »Hvorfor er det så vigtigt for dig at spamme min gæstebog?«

Dette lille pip fra min side affødte et grådkvalt farvel fra dig: »Jeres bønner er blevet hørt. Det her er et ’farvel’ fra mig til jer. For stedse. ’Site owner’ har bedt mig forlade hans gæstebog, han synes jeg spammer den«.

Afskeden holdt knap to måneder. Nu er den fortabte søn vendt tilbage for at gentage sin historie om, »hvordan sideejeren uden tøven viser mig døren, fordi jeg udtrykker mig anderledes end alle andre herinde«.

Ordsprogenes Bog 26,4: Svar ikke tåben så dumt, som han spørger, for at du ikke skal komme til at ligne ham.

top

Pynt nr. 88 Navn: Nina
Tidspunkt: 2014-03-12 17:16:45

Jeg har med stor fornøjelse læst i din omfattende videnstank, og er blevet mere end bare almindeligt inspireret til mine eksegese-opgaver op det teologiske fakultet. Det må have taget et liv og en krig at skabe en side af denne kaliber.
Vi skal ikke ind i det religiøse - tro er personlig og svær at opnå enighed om. Desuden er der vel ikke en forstandsstabil levende sjæl, der for alvor tror på den virksomme Gud og den hellige treenighed. Derfor kan tro jo være til stede af mange andre grunde end blot som udspring af et vilkårligt fællesskab, hvori svage elementer finder nye venner og inspiration til håb.

Hvor er der i grunden mange virkelig stupide indlæg i denne gæstebog. Inviterer du gud og alle hans mænd herind? Det ville være inspirerende med et højere perspektiv i debatterne.

Når det så er sagt - jeg har har fanget årsagen til din anonymitet - må jeg alligevel spørge; er du egentlig uddannet teologi eller har du formået dette i din fritid? Jeg er målløs over den lethed, hvormed du springer fra skriftstykke til skriftstykke og tilsyneladende kender hver en perikope til detaljen - med overblik på.

Bedste hilsner
N

Hi Nina

Tak for de mange pæne ord.

Jeg har aldrig selv været religiøs (eller teolog), så jeg skal ikke kunne udtale mig om, hvordan de kristne "ser ud indeni" — om de virkelig tror på en virkom Gud og på Treenigheden.

Men man frygter det værste: En Gallup-undersøgelse i U.S.A. viste, at 46% af amerikanerne tror på kreationisme, altså at jorden er skabt for mindre end 10.000 år siden. De 32% tror på "teistisk evolution", hvilket er en selvmodsigelse, mens kun 15% tror på evolution (LINK).

Jeg er ganske godt tilfreds med niveauet her i gæstebogen. Det er i al fald langt højere, end jeg havde frygtet, da jeg åbnede for den. Jeg havde regnet med en masse one-liners i stil med "Brænd i Helvede, synder".

top

Pynt nr. 53 Navn: Alex
Tidspunkt: 2014-03-04 20:25:31

Hejsa

Det er muligt, at jeg har overset det, men jeg læser, at du skriver, at Bibelen intet siger om abort.

Jeg har lige set CSI, hvor Gil Grissom refererer til 3. Mosebog, kap. 17, vers 11 (se også vers 13)

For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer; det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet.

Tager man det bogstaveligt begynder livet først efter 18 dage og ikke ved undfangelse.

Catheriene siger endvidere "In the sixteenth century the pope proclaimed that embryos less than 40 days old are not human."

Brug det, hvis du vil :-)

Hej Alex

Der er også dem, der kigger i prislisten over mennesker:

3 Mosebog 27,1 Herren talte til Moses og sagde:
3 Mosebog 27,2 Tal til israelitterne og sig til dem: Når nogen afgiver et særligt løfte til Herren om mennesker, gælder følgende taksering:
3 Mosebog 27,3 En mand mellem tyve og tres år skal takseres til halvtreds sekel sølv efter helligdommens vægt,
3 Mosebog 27,4 og en kvinde skal takseres til tredive sekel.
3 Mosebog 27,5 En dreng mellem fem år og tyve år skal takseres til tyve sekel og en pige til ti.
3 Mosebog 27,6 Et barn mellem en måned og fem år skal takseres til fem sekel for en dreng og tre sekel sølv for en pige.
3 Mosebog 27,7 Fra tres år og opefter skal en mand takseres til femten sekel, og en kvinde til ti.

Her fremgår det, at børn under 5 år kun er en fjerdedel værd af de store børn, mens børn under 1 måned slet ikke er med på listen over mennesker.

Det er der nogen, der fortolker som, at børn under 1 måned ikke er mennesker.

Andre igen kigger på dette vers:

1 Mosebog 2,7 Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.

Adam blev først et levende væsen, da han fik livsånde i næseboret. Ergo er fostre ikke levende væsner.

jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke forlængst har taget mig sammen til at opdatere siden om abort, men for øjeblikket arbejder jeg med noget helt andet.

top

Pynt nr. 91 Navn: Jan Schultz
Tidspunkt: 2014-02-27 16:42:51

Mange tak for svar ang. Martinus

Hilsen jan

top

Pynt nr. 19 Navn: IAM
Tidspunkt: 2014-02-27 10:02:47

Hej Jan

På http://www.det-tredie-testamente.dk/, under menupunktet ”Forfatteren”, kan man i sidste afsnit læse Martinus’ ”indledende” vision eller vækkelse. Der er helt uomtvisteligt tale om, at han har været i samadhi – en tilstand, der er overordentligt velkendt fra buddhismen. I én af zen buddhismens hovedgrene – Soto skolen – er tilstanden én af grundpillerne. Det har selvsagt været rystende for Martinus i lille Danmark for hundrede år siden. Ingen har han kunnet vende det med, hvorfor han selv har måttet fortolke oplevelsen ud fra den kultur, han nu engang havde på nakken. Det er formentlig derfor, han kom til at blande kristendom ind i det. Imidlertid er der ”blot” tale om en bestemt (ren) bevidsthedstilstand. Du kan se den beskrevet f.eks. her:

http://www.dhammatalks.net/Books3/Ajahn_Anan_Akincano_Samadhi_for_Liberation.pdf

Mvh.

top

Pynt nr. 17 Navn: Jan Schultz
Tidspunkt: 2014-02-26 20:19:48

Hej du.

Jeg er dybt imponeret over din side, dine krydshenvisninger, ja alt. Samt ikke mindst det flotte layout.

Nu når du er meget færdig med det gamle og nye testamenter, er tiden måske moden til at gå i lag med Det tredie Testamente http://www.det-tredie-testamente.dk/

Hilsen Jan

top

Pynt nr. 66 Navn: Vusi
Tidspunkt: 2014-02-22 19:40:11

Hej Nicolai.

Du kan finde lidt om islam her: http://ingengud.dk/
Siden er dog ikke så gennemarbejdet som denne, men der er da mange udmærkede ting på den.

top

Pynt nr. 75 Navn: Nicolai F
Tidspunkt: 2014-02-20 04:56:40

Jeg tænker om det er muligt at lave en side som denne om islam?
Den ville være lige så givende som denne.

Bare en tanke

Hej Nicolai

Der er ingen tvivl om, at en hjemmeside om Koranen ville være mindst lige så relevant. Jeg har en beretning fra det virkelige liv: Min kone arbejder i køkkenet på en institution, og i går stod menuen på medisterpølse. Naturligvis lavet af kalkun — når blot 1 af ungerne har ondt i religionen (og vi snakker altså om blebørn), så må ingen spise svinekød. Sådan har det længe været.

Næste fase af islamiseringen kom så i går: En af pædagogerne var ovre for at høre, hvilken slags gedetarme, kokken havde brugt. Det er nemlig ikke nok, at tarmene ikke er af svin, eller at de "bare er halal". De skal være den rigtige slags halal, hvor der er bedt de rigtige bønner.

Så nu sørger de danske pædagoger for, at danske børn allerede som blebørn får gedetarme, hvor der er bedt de rigtige bønner. Islamiseringen skrider planmæssigt frem for vores skattepenge.

Eksemplet viser, at Islam er et endnu større problem for samfundet end kristendommen, og jeg er enig i, at der i høj grad er brug for et modspil.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste