Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 74 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2014-08-27 12:23:04

"Kapitel 11 hentyder næppe til edderkoper, bænkebidere, skolopendre og tusindben, for de har jo ikke vinger."

Så vidt jeg kan se af din glimrende bibelkonkordans, så er ordet "kryb" det græske "erpeton", hvilket er det samme ord, der bruges hele vejen igennem - inkl. i 3. Mosebog 11:42, der ikke omhandler "kryb" med vinger, men derimod 'resten' af "krybet", også det det der går på mange ben/fødder.
Desuden kryber græshopper jo ikke mere end de er 4-benede.

Det er også "erpeton", der bruges om en række andre dyr enten som navne- eller udsagnsord - også om mus(!) og væsler(!) i vers 29 (de beskrives ikke engang som nogen, der "går på fire") og de noget mere tvetydige dyr i vers 30. Det er meget forskellige bud de forskellige oversættelser giver i vers 30, så jeg går ud fra det er rent gætværk, fordi "?-dyret" jo vil se lidt tåbeligt ud. Her lader den gamle danske oversættelse fra 1909 til at være lidt mere ærlig i og med at den fordansker de hebraiske ord til "Anakaen, Koadyret, Leta'aen, Homedyret og Tinsjemetdyret".
Tilsvarende gætværk bliver indsat i vers 35, hvor ingen åbenbart kan blive enige om hvad "kythropodes" betyder: ildsted? krukkeholder? kogekar? dobbeltkrukke/-gryde (formentlig noget i retning af en bain-marie)? Mit personlige gæt er, at en art (koge-)kar eller krukke er nærmest, for hvorfor skulle man nedbryde en krukkeholder fordi noget kryb falder ned på den? Det giver jo ingen mening. Derimod ville en sådan "forurening" og efterfølgende destruktion af en eller anden form for "madlavningsbeholder" jo matche den ovn, der også nævnes i verset.

Jeg kan også se, at den mest korrekte oversættelse lader til at være "gå på fire" og altså ikke noget om at "krybet" kun har 4 ben. Netop ordet "ben" lader til kun at optræde som det græske "skele" i sammenhængen med beskrivelsen af græshoppernes 'ekstra' ben. Til gengæld står der fire fødder ("podes") et enkelt sted, nemlig i vers 23, som omhandler enten bevinget "kryb" eller krybende fugle(?!?!?) med fire fødder.
Men alt dette gør selvfølgelig hverken græshopper mere krybende eller at andet "kryb" kun skulle gå på 4 af deres 6/8/mange ben.

Hvorvidt disse argumenter også fungerer i den hebraiske version er jeg knap så sikker på.

Men, som allerede nævnt: Det væsentlige er jo at fortælle om de generelle regler og de specifikke undtagelser fra enten tilladelser eller forbud mht. kosher-mad (ingen kryb, ingen af en række specifikke fugle + flagermus, ingen skaldyr osv.).
At der så er nogen bibelufejlbarlige kristne, der synes det er pinligt, at GT bruger en ekstremt forsimplet, grov og 'biologisk ukorrekt' klassifikation, ja, det illustrerer jo bare problemet med deres teologi.

top

Pynt nr. 30 Navn: Vusi
Tidspunkt: 2014-08-26 18:18:02

Til site owner.
Hvis din holdning er, at ”… den danske kristendom næsten ikke er til at skelne fra ateisme …”, så virker det da helt absurd, at du bruger så megen energi på at hudflette kristendommen frem for islam, for der er jo nok at tage fat på i Koranen med fx profetens ”guddommelige visdom”, hvor han tror, at jorden er flad, og solen bevæger sig omkring jorden.
Det virker også som ren uvidenhed fra din side, at kalde andre partier for fascistiske. Det eneste parti (lokalformænd), som bevidst har villet optage erklærede nazister som medlemmer er, - ja netop DF!
Du påstår, at ”… vi i dag har det modsatte: et tørklædepåbud. Helt ned i første klasse er der social kontrol, hvor eleverne tjekker hinanden og fordømmer dem, der ikke er "muslimske nok". Så er du godt nok ikke ret vidende om virkeligheden. Jeg har nu arbejdet i en københavnsk såkaldt ghetto i snart 25 år, og jeg kan love dig, at nok flere end 90% af de muslimske piger bærer deres tørklæde helt frivilligt og endda med stolthed. Tørklædet er lige så påtvunget i muslimske kredse, som konfirmationen er det i kristne. Vel kan der da findes eksempler på muslimske piger, der er socialt overvåget for at være ordentlige muslimer – lige som præsten visse steder kontrollerer, om de kommende konfirmander nu også har været i kirke mindst 10 gange inden konfirmationen. Ja, forskellen er ens! Joh, Frankrig har tørklædeforbud i skolerne – et forbud som endda de kristne kirker er imod! - men har det medført færre muslimer eller mindre muslimsk ekstremisme i Frankrig? Nej, selvfølgelig ikke. Men det franske forbud gælder også jødiske kalotter og ”store” kristne kors. Få lige DF med på den!
Jeg tror ikke, at alle mulige gener af muslimer dæmper islamiseringen – det kan jeg se hver dag, at de ikke gør. Hver gang DF kommer med et af deres hjernedøde forslag, rykker muslimerne bare tættere sammen og bliver endnu mere muslimske og – desværre – nogle endnu mere radikaliserede, takket være DF! Når jeg kigger 24 år baglæns, kan jeg se, at det, der virker, er oplysning og integration. Så forbliver langt de fleste muslimer nok fortsat at være muslimer, men på samme niveau som den danske kristendom, som du selv kalder næsten ateistisk. Derfor kan jeg også i dag drikke en bajer, med ”gamle” muslimer fra dengang, integrationsarbejdet startede. Mere muslimske er de så heller ikke.
Åh ja, DF fik 26,6% af stemmerne ved EU-valget. Det siger jo noget om et åndeligt lavpunkt her til lands. Men selv Hitler kunne dog mønstre en større stemmeprocent.
Jeg skal i øvrigt ikke her forholde mig til "landsforrædere", "skibsredere" eller en "præst i SF", da jeg synes, at det falder uden for sitets emne.

top

Pynt nr. 70 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2014-08-26 11:56:58

Ang. kristne bortforklaringer på "flagermus = fugle" i 3. Mosebog 11:13-19, så forsøger hjemmesiden tektonics (http://www.tektonics.org/af/batbird.php) sig med denne kreative mulighed:

"Classification of animals and things was made by different means: function or form. In this case, the word we render birds means simply "owner of a wing", the word being 'owph, which comes from a root word which means to cover or to fly.
The category of 'owph includes birds, bats, and certain insects. It would also have included pterosaurs, if they had been around."

Hvad den bibelufejlbarlige kristne skribent på tektonics så bare har glemt er, at hvis 'owph betyder noget i retning af "bevinget dyr" og også kan omfatte "visse insekter", hvorfor behandles insekter så sammen med de "kryb" der optræder senere?
Lidet overraskende, så forsøger tektonics-skribenten i stedet for at reelt svare på det oprindelige spørgsmål at forvirre læseren ved at køre ud af alle mulige sidespor og henvisninger til at 5. Mosebog bruger et andet hebraisk ord (tsippowr), hvilket så også viser sig at være irrelevant ift. om 'owph skal oversættes til "fugle" eller en uklar gruppe af "dyr med vinger" og hvilke problemer sidstnævnte skaber ift. teksten.

Det er således sigende, at tektonics-indlægget ikke har nogen konklusion, men bare løber ud i sandet uden rent faktisk at forklare læserne, hvorfor 3. Mosebog 11:13-19 ikke skal læses bogstaveligt - nemlig at GT-forfatterne grupperede flagermus sammen med (andre) fugle.

PS. Hvis nogen studsede over inddragelsen af "It would also have included pterosaurs, if they had been around", så er forklaringen nok at tektonics holder døren åben for de såkaldte Young Earth Creationists (YEC), iblandt hvem det er en udbredt ide, at dinosaurer og tilsvarende dyr fra kridttiden levede side om side med mennesker (kort sagt: De ser Flintstones som om det var en dokumentar...)
Jf. den famøse hjemmeside "Answers in Genesis" (AiG), hvis hovedmand, Ken Ham, også driver et "Creationist Museum", hvor tableauer netop viser mennesker og dinosaurer sammen. tektonics (formentlig bagmanden Patrick Holding) indrømmer således omkring "Evolution":

"I'm no scientist, so expect mostly links here. I prefer to refer folks to my friends at Creation Ministries International."

CMI er endnu et at de kendte YEC-netværk og en af dets filialer er netop førnævnte AiG.
Som gode kristne amerikanere (OK, Ken Ham er oprindeligt australier) er CMI og AiG dog naturligvis kommet op at toppes juridisk: Kristen sekterisme møder amerikansk sagsøgnings- og forretningskultur.
;-)

top

Pynt nr. 80 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2014-08-26 11:11:12

En lille opklarende bemærkning til mit forrige indlæg:

Det er langt fra klart for mig, at "kryb" i 3. Mosebogs kapitel 11 henviser specifikt til insekter (6 ben) og ikke til hvad vi selv i dag i hverdagssprog omtaler som "kryb" eller "kravl", hvilket også kan inkludere edderkopper (8 ben) og grupper af dyr med endnu flere ben, såsom bænkebidere, skolopendre og tusindben.

Men som allerede nævnt: "kryb" er langt fra en klar eller særlig anvendelig biologisk definition, og biblen er under alle omstændigheder (også) totalt ubrugelig som lærebog i naturvidenskab.

Kapite 11 hentyder næppe til edderkoper, bænkebidere, skolopendre og tusindben, for de har jo ikke vinger.

top

Pynt nr. 50 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2014-08-26 11:00:17

Hej biblen.info.

Tak for dit gode svar tidligere.

Nu til noget andet: Har insekter 4 ben og hvad forgår der egentlig i 3. Mosebog?

Jeg har længe fundet 3. Mosebogs passage (11:20-23) om 'insekter', eller rettere "kryb" noget mystisk.
Så vidt jeg kan se, må forfatterne enten være helt fra snøvsen eller der er noget galt med forståelsen/oversættelsen af "gå på fire ben".

Jeg er enig med eks. Robert M. Price, som påpegede at GT forfatternes klassifikation af "ben" ikke indregnede 'springben' hos græshopper, da denne forklaring matcher hvad vi ellers ved om den slags klassifikationer (visse sprog omtaler eks. "hænder" som noget i retning af "armplader" og skelner dermed ikke klart mellem arm og hånd).

Dette bringer os til din udmærkede pointe i http://www.biblen.info/Bibelen-urent-dyr.htm:

"[...] men som det fremgår af sammenhængen, mener Bibelen, at alle insekter har 4 ben".


Nu er det jo ikke sådan, at insekter eller "kryb" var ukendte i det bibelske landskab, så med mindre vi går ud fra, at GT-forfatterne med vilje har indsat en practical joke, så må der være et eller andet galt.
Mit gæt er, at formuleringen "går på fire ben" simpelt hen refererer til alt hvad der går på jorden (samme formulering lader til at gå igen for alle landdyr i kapitlet). Der er altså tilsyneladende tale om en fast vending, der i dette tilfælde bruges om den noget grumsede gruppe af "kryb" og hvor en række græshopper så indsættes som undtagelse.

Men jeg er enig i at hele passagen er en noget forvirrende omgang miskmask. Hvad der gør den ekstra skør er, at den afsluttende forbudspassage i 3. Mosebog 11:41-42 omtaler:

"Alt kryb, der kryber på jorden, er afskyeligt; det må ikke spises. Intet af det, der bevæger sig på bugen, eller som går på fire ben eller på mange ben, intet kryb, der kryber på jorden, må I spise, for det er afskyeligt."

Her er det altså klart, at GT-forfatterne kendte til "kryb", der går "på mange ben"...
Nå, men hovedpointen var jo så heller ikke at give en biologi-lektion (undtagen inde i hovederne på det åndsforsnottede segment af kristne, der tror at biblen er ufejlbarlig), men at præsentere et menukort og et 'anti-menukort'.

Jeg kan da i øvrigt se, at visse nyere engelske oversættelser holder af at indsætte "insekter" (et totalt anakronistisk begreb) og erstatte "gå på fire (ben)" med "gå på jorden", hvorimod visse ældre danske oversættelser kun har "gå på fire" og altså ikke noget med "ben". Men alt dette kan jo sagtens være et udslag af det sædvanlige fifleri (a la de forsvundne "slaver"/"trælle" i nyere oversættelser).

Derimod er jeg helt enig i dit eksempel med flagermus, der portrætteres som fugle i 3. Mosebog 11:13-19. Dette er for mig en noget mere logisk fejltagelse. Det ville minde om eksempler på (igen alt efter oversættelse), at hvaler gøres til fisk (det hed jo også tidligere "hvalfisk" på dansk). Sidstnævnte fejl bliver ekstra forståelig, når vi indregner hebræernes/israelitternes sandsynligvis ret begrænsede nautiske viden (Levantens Middelhavskyst + den inderste del af Rødehavskysten + diverse floder og søer i området).

Hej Morten

Jeg har selv haft den samme nagende tvivl: "så dumme kan forfatterne ikke have været - de må have ment noget andet".

Ikke desto mindre er meningen tydelig nok, hvis du kigger på afsnittet i store linier: De firbenede kryb med vinger skal ses i modsætning til fuglene, der lige er blevet omtalt, og som kun har 2 ben, og det andet kryb, der omtales i vers 29-30, der ikke har vinger.

Desuden fortæller forfatteren, at du gerne må spise dem af de firbenede kryb, »som har springben over fødderne, så de kan springe hen over jorden« — med andre ord er der nogen af de firbenede dyr, der ikke har springben over fødderne, så der ryger bortforklaringen med gå-ben kontra spring-ben.

Ja, forfatteren burde have set, at insekter ikke har 4 ben, men han burde også have set, at flagermus ikke har noget næb, at harer ikke tygger drøv, og at kameler ikke er hovdyr.

Biologi er tydeligvis ikke forfatterens stærke side. I vers 12 bliver alle havdyr behandlet under ét: Fisk, blæksprutter, hvaler, muslinger og hummere; det er alt sammen det samme; alt godt fra havet. I vers 29-30 bliver pattedyr (muldvarp og mus) bundtet sammen med reptiler; bare de kryber.

top

Pynt nr. 76 Navn: Vusi
Tidspunkt: 2014-08-24 12:05:35

Kære site owner.
Du skriver i dit svar til John Jensen 19.07.2014, at du stemmer DF. Det skuffer mig virkelig - med mindre det er ironisk ment. Jeg troede, du bevægede dig på et højere intellektuelt niveau. Hvis det er rigtigt, er du jo ikke et hak bedre end al den fordummende kristendom og - til en vis grad - islam, som du ellers på din side så fint beviser det helt forkerte i.
DF går jo om noget politisk parti i Danmark ind for kristendommen. Lad mig citere fra DFs hjemmeside: "... vores forpligtelse som nation angår først og fremmest den danske kultur og dens kristne idégrundlag." Og: "For Dansk Folkeparti er det vigtigt at slå fast, at religion, tro, ... er altafgørende for ethvert samfunds udvikling." #kilde: http://www.danskfolkeparti.dk/Kristendommen_folket_og_etikken_4310_135#. Med den ene hånd sabler du kristendommen ned og kalder dig selv ateist, mens du med den anden gør, hvad du kan for at fremelske kristendommen som livsgrundlag. Det er da hykleri og selvmodsigelse af værste skuffe.
Jeg erkender, at DF arbejder mod islamisering af Danmark. Problemet er blot, at det gøres på en så total ubegavet, håbløs, primitiv og ubehjælpsom måde, hvor det blot drejer sig om at genere muslimerne mest muligt fx ved at forbyde muslimske skolepiger at bære tørklæde, at virkningen bliver den stik modsatte og tværtimod fremmer islam i almindelighed og islamisk radikalisering i særdeleshed. Det er ikke noget jeg blot formoder, men noget jeg ved, da jeg til daglig arbejder blandt mange muslimer, hvad dog på ingen måder får mig til at sympatisere med den religion. Gudstro, uanset inden for hvilken religion, er og bliver åndsformørkende.
Om man kan lide det eller ej, så er det et faktum, at den eneste politiske grundfilosofi, der har ateisme som en del af sit grundlag, er marxismen. Jeg har ikke dermed sagt, at jeg selv har sympati for den del af den politiske skala, men må blot erkende faktummet.
Skal vi fordummende religion - uanset hvilken - til livs, må det være gennem oplysning, indsigt og overbevisning, hvad din side jo ellers hjælper godt til med - og så i øvrigt ikke selv være mega hykler!

Hej Vusi

Jeg synes ærlig talt, du selv lyder lidt religiøs. Jeg stemmer på et demokratisk-sindet parti, som du ikke kan lide, og lige pludseligt er jeg dum og hykler og meget andet.

Ja, jeg stemmer på DF ligesom 26,60% af Danmark gjorde ved Europavalget. Det betyder ikke, at 26,60% af danskerne »gør, hvad du kan for at fremelske kristendommen«, det betyder bare — som altid i politik — at man stemmer på det parti, der giver én mindst kvalme. Hvem skulle man ellers stemme på? De voldsparate fascister i Enhedslisten? De arrogante landsforrædere i De Radikale? Hr. Skibsreder Bendt Bendtsen? Eller Margrethe Auken fra SF? Hun er forresten også præst.

Hvis det kan glæde dig, abonnerer jeg også på Jyllands-Posten, hvor jeg med fornøjelse læser Katrine Winkel Holm, selvom jeg hverken er jyde eller kristen.

Det kan godt være, du synes, at DF er »total ubegavet, håbløs, primitiv og ubehjælpsom«, men vi mangler at høre andre forslag til bekæmpelse af muslimsk racisme. Det eneste, vi har set fra magthaverne i de sidste 40 år, er diverse kostbare tiltag, der skal overbevise muslimer om, at de er noget helt specielt med helt specielle rettigheder. Her lyder det ærlig talt, som om du selv er en del af problemet.

Et tørklædeforbud er ikke kønt, men som du ved, har man haft et sådant i Frankrig i mange år. Frankrig er takket være sin fortid som kolonimagt langt længere ude i islamiseringen. Argumentet er især, at vi i dag har det modsatte: et tørklædepåbud. Helt ned i første klasse er der social kontrol, hvor eleverne tjekker hinanden og fordømmer dem, der ikke er "muslimske nok".

Jeg tror ikke, at »virkningen bliver den stik modsatte«. Jeg tror tværtimod, at hvis vi bare lader stå til — som vi har gjort i de sidste 40 år — vil problemet vokse eksponentielt — som det har gjort i de sidste 40 år.

Min holdning til den danske kristendom er, at betragte den som en vaccine. En vaccine er som bekendt et smitstof, der er blevet svækket eller inaktiveret, og som gør dig immun over for selve sygdommen.

Jeg så også helst al religion forsvinde af sig selv, men det kommer ikke til at ske i vores tid. Og hvis folk skal tro på et eller andet, så hellere den danske kristendom, der næsten ikke er til at skelne fra ateisme, fremfor en af de mere dødelige virusser, som f.eks. Islam.

top

Pynt nr. 77 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2014-08-15 12:35:19

PS. Jeg kan se, at Vridar også har et indlæg om Markus som mulig proselyt af Paulus:
http://vridar.org/2014/07/13/mark-canonizer-of-paul/

Tak for tippet. I perioder følger jeg Vridar intenst og tjekker flere gange om dagen, men for tiden har jeg helt andre interesser.

top

Pynt nr. 90 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2014-08-15 09:26:33

Hej igen Biblen.info (M/K)

Vi havde et fornøjeligt slagsmål for ca. 1½ år siden (april 2013) ang. fortolkningen af Paulus's påberåbelse af romersk (stats)borgerskab (i skrivende stund på side 12 i gæstebogen).

[Jeg har indsat link i dette indlæg af hensyn til eventuelle interesserede læsere af gæstebogen]

I modsætning til disse tidligere indlæg, er dette ikke ment som en kritik, men mere et spørgsmål:
I "Jesus ville kun frelse jøder" (http://www.biblen.info/Jesus-joede.htm) kan jeg se, at alle henvisningerne er til de "senere" dele af det Nye Testamente (NT).
I betragtning af din imponerende grundighed gætter jeg på, at det er fordi den slags fortællinger ikke findes i de ældste dele af NT (Markus og de ægte Paulus-epistler)?

Det ville jo i så fald være interessant, fordi det støtter op om din diskusion af Markus' brug a ironi (http://www.biblen.info/Markus-ironi.htm) - især ift. den "korte" (eller skal vi tale lige ud og sige korrekte) afslutning på Markus (dvs. uden Markus 16:9-20).

Jeg kom til at tænke på dette, da jeg læste det indlæg på Vridars blog (http://vridar.org/2012/05/16/mcgraths-missing-ending-what-was-marks-story-part-1/), som du linkede til ifm. din diskussion af afslutningen på Markus (http://www.biblen.info/Markus-16.htm).

Vridar påpeger, at det er svært for os i dag at sætte os udover fornemmelsen af, at den "korte" slutning på Markus "mangler noget", fordi vi ikke kan undgå at sammenligne den med de andre evangelier og NT generelt. Men hvis vi nu KUN sammenligner med Paulus' (ægte) epistler - der var den eneste anden del af NT, der eksisterede da Markus blev skrevet - ja, så tror jeg faktisk det ER muligt at sætte os ind i tankegangen.
Det er i så fald en fællesnævner, at disciplene og Jesus' familie (alle jøder) ikke fatter en brik af hvad Jesus har gang i, og dermed støtter det i det mindste indirekte op om, at det er Paulus og (hans mission til) ikke-jøderne, der har fattet beskeden. Det taler yderlige til støtte for Markus som en del af Paulus' ikke-jøde-tradition, at Markus indeholder alle de fejl ift. jødisk teologi, tradition og religiøs praksis, der efterfølgende bliver rettet af Matthæus.

Denne analyse ville så i kombination med Farrer-Goulder-Goodacre hypotesen (jf. http://www.biblen.info/Synoptisk.htm) også give et godt bud på, hvorfor Matthæus og Lukas+Apostlenes Gerning (AG) blev skrevet og hvorfor de ser ud som de gør:
- Med Markus som i det mindste indirekte ammunition til Paulus-fløjen er Matthæus de "jøde-kristne"/Peter-fløjens modsvar, hvor Jesus returnerer fysisk til disciplene (og ikke bare i Paulus' syner) og dermed sanktionerer de jøde-kristnes autoritet. Dette matcher jo også fint med hvad du skriver om Matthæus som forsøg på at undergrave Paulus' troværdighed (http://www.biblen.info/Matthaeus-paulus.htm).
- Efterfølgende forsøger Lukas/AG at lappe skismaet sammen igen og gøre 2 og 5 lige.
- Langt senere, da de jøde-kristne er blevet en relativt ubetydelig minoritet og kirken institutionaliseret i en ikke-jødisk græsk/romersk kontekst, skriver "Johannes" så sit evangelium. Dermed behøver han ikke at tage hensyn til de tidligere slagsmål, hvis deltagere under alle omstændigheder var døde og borte. Derimod er det vigtigt for Johannes at slå fast med syvtommer søm, at Jesus ER Gud, og uden nødvendigheden af at tage hensyn til jøde-kristne og deres tradition med Jesus som profet kan "Johannes" give den hele armen ift. Jesus=Gud.

Dette forklarer også, hvorfor Johannes blev det umage fjerde hjul på den autoriserede evangelie-kærre og ikke hældt over i apokryf-bunken. Johannes' uforbeholdne Jesus=Gud passede simpelt hen bedre ind i, hvad kirken og dens teologi havde udviklet sig til og Johannes var også leveringsdygtig i mere utvetydig ammunition mod jødiske kritikere end Markus og en glimrende antidosis mod den nu "alt for jødiske" Matthæus.

Alt dette ville også glimrende matche den slags skismaer vi kan se i andre former for kulte, religioner, eller for den sags skyld politiske ideologier, når der opstår strid om, hvem "de sande arvtagere" til deres grundlæggere eller "store ånder" er.

På forhånd undskyld, hvis du allerede har behandlet dette.

Hej Morten

Jeg har tilladt mig at redigere i din post og hyper-linke dine adresser a.h.t. til folk, der ikke har nærlæst min hjemmeside, lige så grundigt som du har.

Du har ret i, at alle henvisningerne til, at Jesus kun ville frelse jøder, kommer fra de senere dele af NT.

Faktisk havde jeg haft denne hjemmeside og diskuteret i diverse fora i mange år, før det gik op for mig, at hver gang jeg argumenterede for, at Jesus kun vil frelse jøder, at Moseloven gælder til himlen forgår, og at de mundtlige jødiske traditioner er evigt sande, så var det altid Matthæus, jeg citerede.

Matthæus er simpelthen den mest jødiske af de fire evangelister og er så rabiat i sit had til "hedninger" (d.v.s. ikke-jøder), at han kun matches af forfatteren til Johannes' Åbenbaring.

Så den konklusion, jeg efterhånden er kommet frem til, er den samme som din: Paulus prækede for både jøder og ikke-jøder: »for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom« (1 Korintherne 1,22-24). Så kommer Markus og skriver et evangelium, der har mange paralleller med Paulus' epistler. Så laver Matthæus om på Markus' historie, så Jesus bliver fjendtlig mod ikke-jøder, mens Johannes går stik modsat og gør Jesus til græker og jøderne til Satans børn (læs evt. første afsnit her).

Lukas prøver at dække over disse uenigheder med skønmaleriet i Apostlenes Gerninger, hvor Paulus betingelsesløst underkaster sig apostlene i Jerusalem. Peter og Paulus er spejlbilleder af hinanden, men — pudsigt nok — mødes de aldrig.

Peter forsvinder ud af historien, men hans sidste ord er replikker, som Paulus kunne have sagt. Lige inden han forsvinder helt, er det Peter, der er hedninge-apostel, og som præker, at Moseloven er et "åg om nakken": »Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke« (Apostlenes Gerninger 15,10).

Apostlenes Gerninger 15,10: Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som hverken vore fædre eller vi har magtet at bære?
1 Korintherne 1,22: For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom,
1 Korintherne 1,23: men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger;
1 Korintherne 1,24: men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom.

top

Pynt nr. 60 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2014-08-15 01:10:17

Hej
Tak for en overordentlig informativ hjemmeside, som jeg snublede over for en del år siden.
Jeg har i de seneste par uger søgt efter ´hvor mange mennesker Gud har dræbt`
Du nævnede konkrete steder i GT hvor der nærmest blev opremset antal på dræbte som Gud har straffet med døden. Dog vist nok med en vis usikkerhedsfaktor, da man ikke med sikkerhed ved hvor mange mennesker, jorden var befolket med, da Gud iværksatte syndfloden.
Jeg har ikke fundet det konkrete sted, og håber du vil formidle det til mig.

Og et tillægsspørgsmål: Jeg har for mange år siden i min seminarieundervisning i religion stødt på at i følge den græske oversættelse - i forbindelse med Jesus fødsel - at ordet i teksterne på græsk, at beskrivelsen af Maria kunne betyde både ´jomfru´ og ´ung kvinde´. Videre at det først var et katolsk koncil i starten af 1800 tallet, der fastlog at Maria var jomfru....
Har du et godt bud på dette ?
Tak for al den energi du har brugt på bibellæsning og andre historiske facts.

Hej Jens

 

Med hensyn til hvor mange Gud har dræbt, så skriver jeg nederst, at jeg har taget tallene fra denne side. Tabellen indeholder kun de episoder, hvor Biblen fortæller det præcise antal dræbte, men den samme forfatter har også skrevet en komplet liste over Guds drab, hvor han prøver at estimere drabstallene. Her sætter han f.eks. antal dræbte under Syndfloden til 20.000.000.

 

Med hensyn til jomfrufødslen er det et emne, der i dén grad er blevet tærsket langhalm på. Oprindelig gik de fleste bortforklaringer ud på, at det hebraiske ord for "ung kvinde", som Esajas bruger i den såkaldte profeti, kan betyde "jomfru".

I vore dage er jomfrufødsler lidt lattervækkende, så nu hører man sommetider den modsatte bortforklaring, nemlig at det græske ord for "jomfru" også kan betyde "ung kvinde". Jeg går ud fra, at det er det, du hentyder til.

I stedet for ordkløverier, om hvad et græsk ord kunne betyde for 2.000 år siden, er det bedre at kigge på selve historien. Teksten er ret entydig. Matthæus fortæller, at Josef ikke har haft en "finger" med i spillet: »men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden« (Matthæus 1,18); Herrens engel bekræfter straks, at »det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden« (Matthæus 1,20); og for at være helt sikker på, at Den Hellige Livmoder ikke blev forurenet, holdt Josef sig fra sin kone under hele graviditeten: »han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn« (Matthæus 1,25).

Lukasevangeliet fortæller os også, at Maria var jomfru: »en jomfru, […] Jomfruens navn var Maria« (Lukas 1,27), der ikke havde været i seng med nogen: »Jeg har jo aldrig været sammen med en mand« (Lukas 1,34).

Jomfrufødslen er altså ikke opfundet af den katolske kirke. Tag Justin Martyr. Han levede fra ca år 100 til 165 — altså længe før der var noget, der hed den katolske kirke:

(84) Moreover, the prophecy, 'Behold, the virgin shall conceive, and bear a son,' was uttered respecting Him. For if He to whom Isaiah referred was not to be begotten of a virgin, of whom did the Holy Spirit declare, 'Behold, the Lord Himself shall give us a sign: behold, the virgin shall conceive, and bear a son?' For if He also were to be begotten of sexual intercourse, like all other first-born sons, why did God say that He would give a sign which is not common to all the first-born sons? But that which is truly a sign, and which was to be made trustworthy to mankind-namely, that the first-begotten of all creation should become incarnate by the Virgin's womb, and be a child-this he anticipated by the Spirit of prophecy, and predicted it, as I have repeated to you, in various ways; in order that, when the event should take place, it might be known as the operation of the power and will of the Maker of all things; just as Eve was made from one of Adam's ribs, and as all living beings were created in the beginning by the word of God.
(Dialog med jøden Tryfon, kapitel 84, LINK)

Justin Martyr gør opmærksom på den helt grundlæggende logik: Hvis Matthæus vitterligt havde ment "ung kvinde", hvorfor skulle Jesus så være noget specielt? Og hvorfor skulle Guds engel sige, at det var et tegn, at Jesus blev født af en ung kvinde? Millioner af andre mænd er også født af en "ung kvinde", uden at det er et "tegn".

Det, der gør Jesus til noget særligt (og gør profetien til en profeti), er, at han i modsætning til alle andre er født af en jomfru. Sådan har det været, lige siden historien blev skrevet.

Det, den katolske kirke har opfundet, er dels dogmet om Jomfru Marias ubesmittede undfangelse (altså at Marias egen fødsel også var overnaturlig); dels dogmet om den "evige jomfru" (altså at Maria forblev jomfru resten af livet); og dels dogmet om Marias himmelfart (at hendes legeme og sjæl blev båret op til hendes søn i himlen).

Lukas 1,34: Maria sagde til englen: "Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand."
Lukas 1,27: til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria.
Matthæus 1,25: Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus.
Matthæus 1,20: Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: "Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden.
Matthæus 1,18: Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden.

top

Pynt nr. 87 Navn: Hans
Tidspunkt: 2014-07-22 05:12:44

John Jensen skriver 19/7 at den her kan du ikke være bekendt,og hvad er det Jesus har sagt.nu bliver jeg da lidt nysgærrig,for hvad er det du ikke kan være bekendt.Jeg kan ikke se nogen steder hvad det er der bliver refereret til.håber du vil du svare på det.Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

John hentyder til siden om Jesus og Den Gyldne Regel. Jeg må hellere rette mit svar til John, hvis der er flere, der skulle undre sig.

top

Pynt nr. 78 Navn: Christian Aagaard
Tidspunkt: 2014-07-21 21:36:32

Hej!
Jeg synes din hjemmeside er utrolig spændende og en virkelig øjenåbner. Biblen er tydeligvis et dokument skrevet for at true mennesker til underdanighed (og betale skat). Din hjemmeside gør det nemt at dokumentere at den kristne bibel bestemt ikke er hvad den gives ud for at være. Jeg er ikke ateist, men tror på at der er en åndelig side af mennesket, som fortsætter i en ny krop, når den nuværende krop ophører med at fungere. Men den slags ville jeg jo være blevet brændt for at sige for nogle hundrede år siden. Puha!
Med venlig hilsen
Christian Aagaard

top

Pynt nr. 40 Navn: John Jensen
Tidspunkt: 2014-07-19 12:46:41

Den her kan du ikke være bekendt.
Tænk, hvis ikke Jesus havde sagt det; Og hvis vi ikke havde fået De Ti Bud; Så ville vi da allesammen gå og myrde hinanden og stemme på Dansk Folkeparti bagefter.

Du burde slette den sidste sætning, da det er komplet irrelevant, og en horribel påstand.

mvh
John.

Bolling Hej John

Jeg ved ikke helt præcist, hvad det er, du protesterer imod. Sætningen er ment ironisk — det er lissom lidt svært at stemme på Dansk Folkeparti, når først vi allesammen har myrdet hinanden, ikke?

Pointen er, at i visse kredse er det at stemme på Dansk Folkeparti, det værste, der tænkes kan. Faktisk værre end mord.(1)

Hvis det kan glæde dig, stemmer jeg selv på DF (yes!, 4 mandater til Morten) og synes, De Ti Bud er noget usigeligt bavl.

Tænk på, hvordan Torkil Lauesen fra Blekingegadebanden fik et fedt job som akademisk fuldmægtig i Københavns Kommune, mens medlemmer af DF ikke kan gå rundt på gaden uden at være eskorterede af PET.

top

Pynt nr. 41 Navn: Hans
Tidspunkt: 2014-06-29 06:23:56

I dagens selvmodsigelse,slår David Goliat ihjel med en stenslynge,og der efter slår han ham ihjel en gang mere ved at hugger han hovedet af ham.Jehovas Vidner har været så elskværdige at give mig et eksemplar af De Hellige Skrifter,der i står der at David først sårede Goliat alvorligt og derefter huggede hovedet af ham.Hvad står der i den rigtige bibel.Hvad er rigtig.Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Det er rigtigt nok, at ifølge Ny Verdens oversættelse står der, at Goliat "kun" blev dødeligt såret, indtil David huggede hovedet af ham. Se evt. de forskellige oversættelser i konkordansen.

Jeg skal ikke gøre mig til dommer om, hvorvidt Jehovas Vidners er den eneste rigtige oversættelse i hele verden. Jeg vil snarere pointere, at den helt store selvmodsigelse ligger i, om Goliat blev dræbt to-tre gange af David, eller om han først blev dræbt af Elkanan 20 år senere.

top

Pynt nr. 7 Navn: Joshiii
Tidspunkt: 2014-06-24 11:53:19

hej jeg vil ikke om jeg har sakt det allerede derfor siger jeg det hej ich wiederhohle hej

top

Pynt nr. 21 Navn: Jesus Kristus
Tidspunkt: 2014-06-16 22:36:37

Jeg vil blot bede Gud velsigne dig.
Det er nemt at gemme sig bag anonymitet, så ingen ved hvilket menneske der står bag.

Hej Jesus Kristus

Hvis du virkelig er Jesus Kristus, så ved du jo både, hvem jeg er, og hvor mange hår jeg har på mit hoved (Matthæus 10,30).

Hvis ikke du er Jesus Kristus, og du selv benytter et pseudonym, så virker din kritik ret så farisæisk.

Matthæus 10,30: Men på jer er selv alle hovedhår talt.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste