Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 0 Navn: Anders Erichsen
Tidspunkt: 2014-11-27 00:21:04

Tak for en glimrende side - omend absolut troende, så finder jeg ganske godt med guldkorn. Til tider må jeg dog lave et slask i panden og sige Doh til hvad der skrives... Men på den anden side - så giver det virkelig nogle guldkorn med på vejen.

Du går virkelig i dybden på det - og nogle af tingene der fremhæves er virkelig brugbart.
Så tak for tiden og arbejdet.

Jeg vil sige - det jo ikke nemt, at finde hoved og hale i emnet. Både med oversættelser og deraf bedragelsel af den oversatte text - der kræves noget af et gå på mod og detektiv arbejde.

Må den Levende Fader velsigne dig, Hans Søn være dig værdsat og Helligånden over os alle.
- Synderen

top

Pynt nr. 28 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2014-11-24 13:26:07

Til Gitte Jensen
Måske skulle der oprettes en debatside ? Eks. Fjæsbogen
Trods de 10 bud (15 bud) bliver der vist dræbt rigeligt med mennesker. Og religiøse mennesker kan jo vælge frit ud fra hvilke bibelcitater, de vil bruge for at legitimere deres handlinger. Nogle siger:"Vend den anden kind til" - Andre: Et øje for et øje og en tand for en tand".
Amerikanerne kæmpede i 2. verdenskrig "With God on our side" - Tyskerne "Gott mit uns"...osv.
Søger du islamkritik er der masser af muligheder. Læs Ralf Pittelkow, Ibn Warraq, Ayaan Hirsi Ali og mange flere. Denne side er jo om bibelcitater.
Skulle du søge lidt islamkritik på nettet kunne du da prøve min side - Ikke et ondt ord om islam, men en helt ny religion i Danmark - Og skulle der finde lighedspunkter med bibelen eller islam, må det stå for læserens egen regning.
Prøv at se på bellah.dk
Jeg har siden 2006 kun fået en anonym trussel, og en vag formulering om en kommende retssag ´om fornærmelse af islam´.
Og så fik jeg jo endnu engang promoveret bellah.dk

top

Pynt nr. 20 Navn: Mads
Tidspunkt: 2014-11-21 16:43:47

Ang. Salme 69,22 står der følgende i undersiden http://www.biblen.info/Bibelen-isop.htm

Hvorfor er det kun halvdelen af verset, der er profetisk? »De gav mig malurt at spise og eddike til at slukke min tørst« - Jesus fik ikke malurt at spise. Hvordan kan man se, hvilken halvdel af verset der er profetisk, og hvilken halvdel der ikke er det?

Faktisk står der i Matthæus 27,34, at Jesus blev tilbudt malurt at drikke inden korsfæstelsen, men at han afslog det. Det var altså ikke særligt vigtigt for Jesus at opfylde første halvdel af "profetien".

Konklussion: "de" opfyldte hele profetien, ikke Jesus. "de" gav malurt, som I selv har skrevet.
Selv "de onde" kunne ikke lade være med at opfylde Guds profeti. Der var 2 røvere på Golgata, og Jesus elskede dem begge. Kun den ene talte sandhed og ønske om frelse. Vi vælger selv hvilken af de 2 røvere vi vil ligne. Hvad vælger du? Maria valgte den gode del: at lære af Jesus.

Hej Mads

Jeg synes da, at de to afsnit, du citerer, rummer selvmodsigelsen.

Jesus er så interesseret i at opfylde sidste halvdel af verset, at han med sine sidste kræfter forlanger at få eddike at drikke. Men han er så ligeglad med første halvdel, at han afviser malurten.

Desuden overser du det meget værre problem: Nemlig at der ikke er en mors sjæl, der ville ane, at dette salmevers skulle have været en profeti (eller to), hvis ikke Johannesevangeliet havde påstået det.

Hvorfor er »De gav mig malurt at spise« en profeti? Hvorfor nægtede Jesus så at opfylde den? Hvorfor er »eddike til at slukke min tørst« en profeti? Og hvorfor måtte Jesus så selv bede om eddiken? Er det ikke fusk, når han selv må sørge for opfylde profetien?

Denne såkaldte profeti er endnu et eksempel på, at Jesus opfylder en masse fup-profetier.

top

Pynt nr. 73 Navn: Gitte Jensen
Tidspunkt: 2014-11-18 12:13:09

Tænk, hvis ikke Jesus havde sagt det; Og hvis vi ikke havde fået De Ti Bud; Så ville vi da allesammen gå og myrde hinanden og stemme på Dansk Folkeparti bagefter.

Jeg synes det er er for ringe, og bare åndsforladt automatreaktion. I har intet belæg for at sætte et modsætningsforhold op mellem den gyldne regel og DF. I burde i stedet for nævne Islam, som eksempel, men det tør i vel ikke?

Hej Gitte

Velkommen til min side, og velkommen til min særegne form for ironi. Du er ikke den første, der er gået i fælden. :-)

top

Pynt nr. 30 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2014-11-08 17:07:22

Ang. :Indlæg i gæstebog til Jens
Navn: Jens
Tidspunkt: 2014-11-08 16:17:25

Læs dog de svar du har fået af administratoren. Opret dog din egen side, - som administrator foreslår - ´kirkehistorie for tågehorn´ - eller ´min sandhed om bibelen´ eller ´Jens er et tågehorn´
I stedet for at belemre en seriøs hjemmeside med ligegyldige fortolkninger af bemeldte såkaldte hellige skrift.

Som Inge Krogh gang på gang besøgte Christiania - for derefter at kunne offentliggøre sine forargelser for offentligheden. Hvis noget forarger - og det ikke kan ændres - så bliv dog væk, hvis fakta på siden går dig imod eller generer dine biorytmer.

Jeg opfatter denne side som analyse og sammenligning af tekster - forfattet i en ørken i mellemøsten for flere tusind år siden. Og ikke et diskusionsforum om kristendommen og utallige fortolkninger og fraktionsdannelser. Der er rigeligt andre sider, hvor den slags meningsudvekslinger foregår.

Lad dog administrator i fred og lad andre brugere bruge gæstebogen til relevante spørgsmål omkring bibeltekster.

Fuld respekt for at du har en mening men forkynd den andre steder, eller læs den eneste sande sandhed - over alle sandheders sandhed. Forkyndt af den helligste profet over alle hellige profeter. Sandheden som vi mennesker skal rette os efter på: www.bellah.dk

Når jeg harcelerer så voldsomt, er det fordi jeg også hedder Jens - og det kan vi begge jo ikke gøre for - og jeg nødigt vil have mine indlæg forvekslet med dine. På mit websted kan du rette evt. kritik mod mit indlæg, sandheden eller meninger. Det bør efter min mening ikke foregår i brevkassen på denne hjemmeside.
Må din gud være med dig.

top

Pynt nr. 25 Navn: Jens
Tidspunkt: 2014-11-08 16:17:25

Super. Men jeg formoder, du slet ikke prøver at krybe uden om blot ved at levere en 'referenceliste', men at du fortsat grunder over et fyldestgørende svar på nedenstående indlæg?

top

Pynt nr. 88 Navn: Jens
Tidspunkt: 2014-11-06 21:59:25

ALTSÅ...., inden vi går til i ekstase over sideejerens skarphed og denne hjemmesides fuldkommenhed, kunne man tage sig tid til at læse nedenstående (efterhånden gamle) indlæg, der bevidst udfordrer sideejeren på hans arbejdes kvalitet.
Sideejerens svar kan læses til slut, og så er det op til den enkelte at vurdere, hvor kyndig sideejerens duplik fremstår.

Kære sideejer
Tak for svar. ”Drama” er åbenbart, hvad der skal til for at lokke dig ud af bunkeren. Jeg beklager selvfølgelig min tidligere fejlslutning, at du og I AM (JHVH) måske er samme person. Men det er jo svært at vide med sikkerhed, hvad der egentlig er sandt, når du insisterer på at gemme dig bag anonymitet.
Men nu hvor jeg har din opmærksomhed, vil jeg godt have lov at sige nogle ord om, hvorfor jeg synes din hjemmeside kræver et modspil, og jeg vil da sætte pris på, hvis du vil læse og (tør) kommentere det.
Min kritik af dit arbejde – og her tager jeg udgangspunkt i det du kalder ’dagens selvmodsigelse’ - går på, at du giver indtryk af ville anlægge et objektiv kirkehistorisk syn på bibelens tekster, dvs give læseren indtryk af, at du holder dig til kendsgerninger. Og det er selvfølgelig et helt legitimt forehavende, idet kirkehistorien beskæftiger sig ikke med Guds fodspor i historien, men med gudstroens faktiske forekomst hos mennesket.
Problemet er bare, at du i dit arbejde med teksterne hverken forholder dig kirkehistorisk professionelt til materialet eller undlader at ’prædike’; tværtimod under objektivitetens dække præsenterer du ’logiske slutninger’ overfor læseren. Lad mig først give et eksempel på, hvad forskellen er på ’historiker’ og ’prædikant’: For en kirkehistoriker er påskeevangeliet et vidnesbyrd om en opstandelsestro, som herskede i visse palæstinensiske kredse, i hvert fald fra midten af 30’erne i det første århundrede. For prædikanten er den samme tekst en dom over og en oprejsning af hans eget og hans tilhøres liv. Altså to forskellige måder at tilgå samme tekst. Men sådan gør du ikke. Når du bruger en frygtelig masse tid på at påpege unøjagtigheder i f.eks Det Nye Testamente (NT), giver du indtryk af kirkehistorisk objektivitet, men enhver der kender til historisk kildekritik ved, at vores viden om den første kristendom er og bliver hullet og i enhver henseende ufyldestgørende. Og havde man alle de kilder, som man altså ikke har, kunne det meget vel tænkes, at vi havde et ganske andet historisk billede af NT kristendom, end vi faktisk har. Det er et anerkendt kirkehistorisk faktum, som du (formentlig) godt ved, men alligevel vælger ikke at delagtiggøre læseren i og derved fører ham/hende bag lyset. Selvmodsigelserne og unøjagtighederne ER et vilkår for historikeren, når han eller hun tager teksterne under behandling undtagen for dig - du slås med forbavselse hver eneste dag! Når det er sagt, kan man bagefter spørge: hvad vil prædikanten sige? Jo, prædikanten vil mene, at det positivistiske i den sammenhæng ikke er centralt, men det fænomenologiske er. Dvs hvad gør teksterne ved dig, når du læser dem. Kierkegaard ville sige ”kig ikke på spejlet, men i spejlet”. Så joda, teksterne skal også ’fortolkes’. Men hver ting til sin tid, og ikke i én pærevælling.
Det er derfor min påstand, at hvad angår det kirkehistoriske er dit arbejde udygtigt, og afslører, at du ikke er teologisk, historisk eller metodisk lærd, idet din omgang med kilderne er lemfældig, tendentiøs og altid opblandet en ’prædiken’ (fortolkning) i den forstand, at du til sidst præsenterer læseren for en nærmest sokratisk sandhed a la ”..objektivt set var Jesus' karriere en eklatant fiasko” (citat fra ‘dagens selvmodsigelse’ d. 4. april 2014). Det kan godt være, du har ret, men det er bare ikke en konklusion du kirkehistorisk, metodisk kan komme frem til på baggrund af dette ene tekststykke - med mindre altså du på forhånd melder klart ud over for læseren, at det er den konklusion du ALTID vil nå til uanset HVAD der står i teksten. Det er ganske enkelt uvederhæftigt arbejde. Det er ævle-bævle. I heldigste fald kategoriseres din hjemmeside som dilettantisk og ligegyldig underholdning. I værste fald er der mennesker, der tager dine udsagn og slutninger til sig som 'gode varer'.

Nu kunne det være interessant med et respons fra din side, som er mere end ’oneliner’, så vi kan se, hvad du egentlig er lavet af.
Venligst
Jens Lumholt Kristensen

SVARET:

Hej Jens

Det er ikke svært at lokke mig ud af bunkeren. Jeg har et lille program, der hver morgen tjekker, om der har været indlæg i gæstebogen det sidste døgn.

Jeg er bare ikke klar over, hvad det er, du vil høre. Min side handler ikke om kirkehistorie, men om Bibelen. Det er derfor, adressen er biblen.info.

Hvorfor tjekker du ikke, om domænet kirkehistorie.info er ledigt, og opretter din egen hjemmeside? Så kan du kalde din side "Kirkehistorie for Tågehorn" eller noget i den retning.

Hej Jens

Du behøver ikke, at gentage dine gamle indlæg. Her er en komplet liste over dine tidligere epistler.

top

Pynt nr. 77 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2014-10-26 15:49:44

Tak for dit svar.
Din anonymitet jo dit valg. Du laver dog ikke andet end en form for synopsis, med kommentater.
Det er da islamkritikere, kunstnere og debattører, der løber den største risiko for at mærke islams kærlighed og mildhed.
Dine øvrige sider har jeg søgt, og fundet over 12 mia. resultater. Din identitet er mig ligegyldig.
Det ser dog ud til mit liv må fortsætte uden svar - Jeg opgav, da jeg nåede til:
http://hmpg.net/
:-)

top

Pynt nr. 79 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2014-10-22 22:30:01

Opfølgning på Jakob´s indlæg (2014-10-07) med bevaring af din dokumentation.
Du har jo givet svaret på bevaring af dit arbejde for eftertiden, men alligevel...Det er supergodt arbejde. Det bør blive stående for eftertiden, når Gud engang har kaldt din sjæl hjem til Paradisets Have.
Med baggrund i dit arbejde med bibelen, bliver jeg lidt nysgerrig om dine andre web-sider. Giver du disse links til kende her ? Det er din grundighed, der pirrer min nysgerrighed.
Til andre der søger sandheden eller den alternative verden
vil jeg hermed tillade mig at promovere:
nielen.dk og bellah.dk

"Thi sandheden må aldrig forties det søgende menneske"

Som strøtanke - Vatikanet har jo nyligt vedtaget at ingen ændringer sker i forhold til opfattelsen af homoseksualitet. Messedrengene bør jo heller ikke få opfattelsen, at de overgreb, der sker mod dem i barndommen, er legale.....og Herren mildner luften for de klippede får.

Når nu udbyderne ikke kan tilbyde 10-års fremtid, er der vel kun tilbage at kontakte: God@heaven.com for fremtidsudsigterne :-)

Hej Jens

Tak for ordene. Jeg kan se, du har fået samme ide som mig med to engle i overskriften.

Ind i mellem bliver jeg selv grundigt træt af anonymiteten og tænker på, om det hele ikke bare er noget pjat. Muhammedkrisen er jo overstået forlængst, og Islam er igen blevet Fredens Religion.

Men så kom massakren på Utøya, hvor bloggeren Fjordman fik hele skylden, mistede sit arbejde og måtte forlade sit hjemland.

Nu har vi så sagen med Dan Park, hvor politiet med Gestapo-lignende metoder raserer hans udstilling og fængsler ham, mens gadens parlament får frie hænder til at chikanere galleriejeren. Vi er måske ikke helt så langt ude i Danmark, som i Sverige, men som det har vist sig, er vi heller ikke fri for hærværk og dødstrusler.

Mine andre sider er jo ikke hemmelige som sådan. De findes på Nettet, og hvis man søger på de rette emner, dukker de op. Måske har du allerede set dem? Og hvis du ikke har set dem, så kan det kun skyldes, at du ikke er interesseret i disse emner. :-)

top

Pynt nr. 38 Navn: Peter Ove Larsen
Tidspunkt: 2014-10-22 19:32:17

Hvem i al verdens rige og lande har dog været så dum at fortælle dig at Bibelen er Kristendommens fundament? Få et mere nuanceret syn på tilværelsen, læs her i stedet for:
http://at-isme.com/ateisme/ateisme-hjemmesider/bibel-ateister

Hej Peter Ove Larsen

Jeg syntes ellers, du hed Lars Ove Peters, sidst du huserede her i gæstebogen, men du er måske en af de der gendøbte, født-igen kristne? (hæ hæ).

Jeg har læst din anmeldelse og må sige tak for omtalen. Tak. Tak. Det er næsten alt for meget. Det havde du virkelig ikke behøvet. Men tak alligevel.

Jeg synes ærlig talt, de fleste af dine kritikpunkter ligner dem, jeg svarede på for over et år siden.

top

Pynt nr. 75 Navn: Forsat drift af biblen.info
Tidspunkt: 2014-10-07 19:49:15

Hvordan sikrer du, at denne side bevares efter du afgår ved døden (på naturlig vis forhåbentlig).

Forstå mig ret. Den er for vigtig til at blive overladt til tilfældighederne.

Mvh
Jakob

Hej Jakob

Det var noget af en kompliment, men faktisk har jeg længe tænkt tanken. Vi bliver jo ikke yngre, og det er aldrig til at vide, hvornår Jesus har tænkt sig at sende en lastbil i min retning.

En af mine andre hjemmesider er drevet kollektivt, og der har jeg delt mit private password med et af de andre medlemmer, netop for at siden ikke skal være afhængig af en enkelt mand.

På en tredje af mine hjemmesider (om et helt andet emne) har jeg spurgt min udbyder, om man kunne få et tilbud på en ti-årig drift. Ti år er vel samme tid, som en gravsten bliver stående, men udbyderen kunne ikke påtage sig så lange forpligtelser.

Det bedste bud er at bruge Internet-arkivet. Desværre vil det dynamiske indhold (galleri, konkordans og gæstebog) så ikke fungere.

Så må vi se, hvem der lever længst. Mig eller Internet-arkivet. :-)

top

Pynt nr. 70 Navn: Hans
Tidspunkt: 2014-09-29 22:50:52

Har Jesus ophævet dødsstraf for homoseksullitet.Hvis du kan svare på det,vil jeg gerne vide det, jeg skal bruge det i diskussionen med Jehovas Vidner.På forhånd tak.Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Jeg fornemmer, at du ønsker et kort svar, og det korte svar er, at Jesus aldrig har udtalt sig om homoseksualitet.

Derfor er man — som altid, når det gælder religion — nødt til at fremhæve og fortolke de vers, man "kan lide" og ignorere de 99% andre vers, som siger "det forkerte".

Hvis man ønsker en tolerant og moderne Jesus, kan man citere ham for, at hans rige ikke er af denne verden (Johannes 18,36), at man skal følge landets love istedet for at begå selvtægt (1 Peter 2,13-15), og i øvrigt overlade det beskidte arbejde med at slå folk ihjel til Jesus:

Romerne 12,19 Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: "Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde," siger Herren.

Johannes 18,36: Jesus svarede: "Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden."
1 Peter 2,13: For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver
1 Peter 2,14: eller statholdere, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode.
1 Peter 2,15: For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker;

 

Hvis derimod man ikke kan lide bøsser, så kan man fremhæve, at Gud har beordret os at udrydde bøsser (3 Mosebog 18,22-29), og at de selv er skyld i, at de bliver slået ihjel (3 Mosebog 20,13). Jesus har aldrig ophævet denne barbariske lov; tværtimod sagde han, at »ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel« skal forgå af Moseloven (Matthæus 5,17-19). Jesus' personlige talerør, Paulus, satte lesbiske og bøsser på sine lange hadelister over syndere, der havde pådraget sig »den straf for deres vildfarelse, som de fortjente«, og som fortjener at dø:

Romerne 1,26 Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige,
Romerne 1,27 og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.
[.. .. ..] [. . .]
Romerne 1,32 De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.

Se evt. hvad Bibelen siger om bøsser og Jesus og Moseloven.

Matthæus 5,17: Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.
Matthæus 5,18: Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.
Matthæus 5,19: Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.
3 Mosebog 20,13: Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død.
3 Mosebog 18,22: Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed.
[. . .]
3 Mosebog 18,29: For enhver, som gør nogen af disse vederstyggeligheder, det menneske skal udryddes fra sit folk.

top

Pynt nr. 48 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2014-09-15 22:00:56

Tak for en super god gennemarbejdet og informativ side.

For andre, der er interesseret i såkaldte hellige skrifter, må jeg anbefale Ibn Warraq - "Derfor er jeg ikke muslim."
Her er grundigt gennemgået den Koranens brug af GT / NT citater samt datidens lokale trossamfund.
Ikke mindst mange af de voldelige beskrivelser/ trusler fra GT - som dette sites webmaster - så glimrende har trukket frem , begrundelsen for ikke at spise svinekød ect. Bogen er lidt ´tør´, og meget omfattende.

Desuden vil jeg benytte lejligheden til at promovere - Sandheden over alle sandheders sandhed - Profeten over alle hellige profeter...Koran og Bibel ....jeres tid er ovre. Thi når noget er skrevet af selveste den eneste sande gud over alle andre guder, må alle bøje sig i støvet...
For dem der vil vide sandheden: Se
www.bellah.dk
I håbet om at du vil lægge et link på din side...om denne endegyldige sandhed.

Håber du fortsætter og opdaterer din side, hvis nu guds skrevne ord skulle åbenbare nye modsigelser ....men med forskellige bibelversioner / oversættelser, er det jo et kæmpearbejde.

Tak for din indsats.

top

Pynt nr. 99 Navn: Peter
Tidspunkt: 2014-09-09 12:19:43

@ Morten Hajer og benfisk skildte sig ud fra hinanden for omkring 400 mio. år siden, hvor hajerne levede i det åbne hav mens benfiskenes og vore forfædre tilsyneladende udviklede lunger, for at kunne overleve på lavt iltfattigt vand. Hajerne stiver kroppen af med brusk og føder normal levende unger. Deres overkæbe sidder ikke fast på kraniet og de har hudtænder. Vore forfædre havde et benskellet og lagde æg. Ca. 40 mio år senere splitter benfiskene sig ud fra vore forfædre og omdanner lungerne til en svømmeblære, mens vi danner lemmer, så vi kan krybe på land. Efter yderligere ca. 36 mio. år splitter landpattedyrene op i dels krybdyr, fugle og andre dinosaurer, dels pattedyrenes forfædre. Hajer, benfisk og hvalfisk har den strømlignede kropsformen tilfælles som en tilpasning til et liv i vand, men bortset fra disse iøjenfaldende ligheder er der meget store forskelle i anatomi, tarmsystem osv. Om Gud har forsøgt at forklare disse forskelle for de gamle jøder ved vi ikke, men det er ganske tydeligt at de interesserede sig mere for omskæring og folkedrab end for biologi.

top

Pynt nr. 53 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2014-09-07 10:54:41

@Peter:

Øh ja, hajer er hvirveldyr, og...?

I betragtning af hvor stor gruppen af hvirveldyr er, kan jeg ikke rigtig se relevansen. Du henviser til, at hajer er en af hovedgrupperne blandt hvirveldyr, men det betyder ikke nødvendigvis, at torsken (en benfisk) og hajer (bruskfisk) er mere forskellige fra hinanden end flagermus er fra fugle.

I den engelske Wikipedia, er der en artikel om diversiteten blandt fisk, mens artiklen om fisk påpeger, at denne kategori ikke er strengt videnskabelig - i modsætning til de mere præcise eksempler vi tidligere har talt om (hajer/bruskfisk, torsk/benfisk, fugle og flagermus). Artiklen om fisk omtaler derimod kun eksemplet, at lungefisk (en gruppe af kvastfinner) er tættere på tetrapoderne (pattedyr, fugle, reptiler, padder osv.) end de er på bruskfisk og strålefinner.
http://en.wikipedia.org/wiki/Diversity_of_fish

Hvis du kan henvise til nogle genetiske studier, ville det styrke dit argument en hel del, da netop genetikken har medført en del omklassificeringer, hvor arter og endda hele grupper, der lignede hinanden fysisk (morfologisk), viste sig at være endog meget forskellige genetisk, men så vidt jeg ved, var dette hovedsageligt inden for mikrobiologien.

Nåja, og så er der jo de evige skænderier om, hvilken blomstergruppe diverse mere eller mindre velkendte kulturplanter skal rubriceres inden for ;-)

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste