Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 44 Navn: Forsat drift af biblen.info
Tidspunkt: 2014-10-07 19:49:15

Hvordan sikrer du, at denne side bevares efter du afgår ved døden (på naturlig vis forhåbentlig).

Forstå mig ret. Den er for vigtig til at blive overladt til tilfældighederne.

Mvh
Jakob

Hej Jakob

Det var noget af en kompliment, men faktisk har jeg længe tænkt tanken. Vi bliver jo ikke yngre, og det er aldrig til at vide, hvornår Jesus har tænkt sig at sende en lastbil i min retning.

En af mine andre hjemmesider er drevet kollektivt, og der har jeg delt mit private password med et af de andre medlemmer, netop for at siden ikke skal være afhængig af en enkelt mand.

På en tredje af mine hjemmesider (om et helt andet emne) har jeg spurgt min udbyder, om man kunne få et tilbud på en ti-årig drift. Ti år er vel samme tid, som en gravsten bliver stående, men udbyderen kunne ikke påtage sig så lange forpligtelser.

Det bedste bud er at bruge Internet-arkivet. Desværre vil det dynamiske indhold (galleri, konkordans og gæstebog) så ikke fungere.

Så må vi se, hvem der lever længst. Mig eller Internet-arkivet. :-)

top

Pynt nr. 87 Navn: Hans
Tidspunkt: 2014-09-29 22:50:52

Har Jesus ophævet dødsstraf for homoseksullitet.Hvis du kan svare på det,vil jeg gerne vide det, jeg skal bruge det i diskussionen med Jehovas Vidner.På forhånd tak.Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Jeg fornemmer, at du ønsker et kort svar, og det korte svar er, at Jesus aldrig har udtalt sig om homoseksualitet.

Derfor er man — som altid, når det gælder religion — nødt til at fremhæve og fortolke de vers, man "kan lide" og ignorere de 99% andre vers, som siger "det forkerte".

Hvis man ønsker en tolerant og moderne Jesus, kan man citere ham for, at hans rige ikke er af denne verden (Johannes 18,36), at man skal følge landets love istedet for at begå selvtægt (1 Peter 2,13-15), og i øvrigt overlade det beskidte arbejde med at slå folk ihjel til Jesus:

Romerne 12,19 Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: "Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde," siger Herren.

Johannes 18,36: Jesus svarede: "Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden."
1 Peter 2,13: For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver
1 Peter 2,14: eller statholdere, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode.
1 Peter 2,15: For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker;

 

Hvis derimod man ikke kan lide bøsser, så kan man fremhæve, at Gud har beordret os at udrydde bøsser (3 Mosebog 18,22-29), og at de selv er skyld i, at de bliver slået ihjel (3 Mosebog 20,13). Jesus har aldrig ophævet denne barbariske lov; tværtimod sagde han, at »ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel« skal forgå af Moseloven (Matthæus 5,17-19). Jesus' personlige talerør, Paulus, satte lesbiske og bøsser på sine lange hadelister over syndere, der havde pådraget sig »den straf for deres vildfarelse, som de fortjente«, og som fortjener at dø:

Romerne 1,26 Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige,
Romerne 1,27 og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.
[.. .. ..] [. . .]
Romerne 1,32 De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.

Se evt. hvad Bibelen siger om bøsser og Jesus og Moseloven.

Matthæus 5,17: Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.
Matthæus 5,18: Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.
Matthæus 5,19: Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.
3 Mosebog 20,13: Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død.
3 Mosebog 18,22: Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed.
[. . .]
3 Mosebog 18,29: For enhver, som gør nogen af disse vederstyggeligheder, det menneske skal udryddes fra sit folk.

top

Pynt nr. 39 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2014-09-15 22:00:56

Tak for en super god gennemarbejdet og informativ side.

For andre, der er interesseret i såkaldte hellige skrifter, må jeg anbefale Ibn Warraq - "Derfor er jeg ikke muslim."
Her er grundigt gennemgået den Koranens brug af GT / NT citater samt datidens lokale trossamfund.
Ikke mindst mange af de voldelige beskrivelser/ trusler fra GT - som dette sites webmaster - så glimrende har trukket frem , begrundelsen for ikke at spise svinekød ect. Bogen er lidt ´tør´, og meget omfattende.

Desuden vil jeg benytte lejligheden til at promovere - Sandheden over alle sandheders sandhed - Profeten over alle hellige profeter...Koran og Bibel ....jeres tid er ovre. Thi når noget er skrevet af selveste den eneste sande gud over alle andre guder, må alle bøje sig i støvet...
For dem der vil vide sandheden: Se
www.bellah.dk
I håbet om at du vil lægge et link på din side...om denne endegyldige sandhed.

Håber du fortsætter og opdaterer din side, hvis nu guds skrevne ord skulle åbenbare nye modsigelser ....men med forskellige bibelversioner / oversættelser, er det jo et kæmpearbejde.

Tak for din indsats.

top

Pynt nr. 58 Navn: Peter
Tidspunkt: 2014-09-09 12:19:43

@ Morten Hajer og benfisk skildte sig ud fra hinanden for omkring 400 mio. år siden, hvor hajerne levede i det åbne hav mens benfiskenes og vore forfædre tilsyneladende udviklede lunger, for at kunne overleve på lavt iltfattigt vand. Hajerne stiver kroppen af med brusk og føder normal levende unger. Deres overkæbe sidder ikke fast på kraniet og de har hudtænder. Vore forfædre havde et benskellet og lagde æg. Ca. 40 mio år senere splitter benfiskene sig ud fra vore forfædre og omdanner lungerne til en svømmeblære, mens vi danner lemmer, så vi kan krybe på land. Efter yderligere ca. 36 mio. år splitter landpattedyrene op i dels krybdyr, fugle og andre dinosaurer, dels pattedyrenes forfædre. Hajer, benfisk og hvalfisk har den strømlignede kropsformen tilfælles som en tilpasning til et liv i vand, men bortset fra disse iøjenfaldende ligheder er der meget store forskelle i anatomi, tarmsystem osv. Om Gud har forsøgt at forklare disse forskelle for de gamle jøder ved vi ikke, men det er ganske tydeligt at de interesserede sig mere for omskæring og folkedrab end for biologi.

top

Pynt nr. 49 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2014-09-07 10:54:41

@Peter:

Øh ja, hajer er hvirveldyr, og...?

I betragtning af hvor stor gruppen af hvirveldyr er, kan jeg ikke rigtig se relevansen. Du henviser til, at hajer er en af hovedgrupperne blandt hvirveldyr, men det betyder ikke nødvendigvis, at torsken (en benfisk) og hajer (bruskfisk) er mere forskellige fra hinanden end flagermus er fra fugle.

I den engelske Wikipedia, er der en artikel om diversiteten blandt fisk, mens artiklen om fisk påpeger, at denne kategori ikke er strengt videnskabelig - i modsætning til de mere præcise eksempler vi tidligere har talt om (hajer/bruskfisk, torsk/benfisk, fugle og flagermus). Artiklen om fisk omtaler derimod kun eksemplet, at lungefisk (en gruppe af kvastfinner) er tættere på tetrapoderne (pattedyr, fugle, reptiler, padder osv.) end de er på bruskfisk og strålefinner.
http://en.wikipedia.org/wiki/Diversity_of_fish

Hvis du kan henvise til nogle genetiske studier, ville det styrke dit argument en hel del, da netop genetikken har medført en del omklassificeringer, hvor arter og endda hele grupper, der lignede hinanden fysisk (morfologisk), viste sig at være endog meget forskellige genetisk, men så vidt jeg ved, var dette hovedsageligt inden for mikrobiologien.

Nåja, og så er der jo de evige skænderier om, hvilken blomstergruppe diverse mere eller mindre velkendte kulturplanter skal rubriceres inden for ;-)

top

Pynt nr. 28 Navn: Kim Hansen
Tidspunkt: 2014-09-03 20:50:14

Kanon oplysningsside.
Når man tænker på hvor galt det historisk er gået for mennesket med at "forstå" guds i øvrigt meget omskiftelige ord, har jeg aldrig selv turde læse bibelen. Jeg har, som de fleste andre ateister, også altid fået fortalt at hvis jeg ikke accepterer præmissen om en ophøjet gud var jeg slet ikke i stand til at forstå det jeg læste. "Jeg føler mig ikke forpligtet til at tro på, at den samme Gud som skænkede os sanserne, fornuften og intellektet, forventer af os at vi skal give afkald på samme."
-Galileo Galilei

top

Pynt nr. 36 Navn: Peter
Tidspunkt: 2014-09-01 12:54:03

@ Morten

Den nuværende inddeling af Hvirveldyr kan ses på http://da.wikipedia.org/wiki/Hvirveldyr. Jeg vil forsyne dette wikipedia-opslag med yderligere referencer i den nærmeste fremtid. Som det fremgår er vi mere på gale veje, når vi klassificerer hajer sammen med torsk end når biblen klassificerede flagermus sammen med fugle. Iøvrigt er hajer tættere beslægtet med hvaler end med slimål selvom slimål normalt kaldes fisk og hvaler ikke kaldes hvalfisk mere (men hvem har iøvrigt lyst til at være beslægtet med en slimål).

top

Pynt nr. 91 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2014-09-01 10:54:56

@Peter:

Du skriver at:

"Sagen er imidlertid at både biblen og vi er gal på den, idet f.eks. en torsk er tættere beslgtet med både mennesker, fugle, flagermus og hvaler end de er med hajer. Ikke desto mindre kalder vi både torsk og hajer for fisk."

Er benfisk, såsom torsk, genetisk nærmere beslægtet med pattedyr og fugle end med bruskfisk, som hajer?
Det lyder interessant, men jeg vil gerne have en kildehenvisning på det.

top

Pynt nr. 33 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2014-09-01 10:45:32

@Vusi:

Det er da interessant, at du mener at man åbenbart ikke holder op med at være kriminel, bare fordi man har udstået sin straf og ikke begået ny kriminalitet. En anelse ironisk, at du går ind for den type generaliserende stigmatisering i form af "one strike and you're out" i betragtning af din foragt for DF for deres generaliserende stigmatisering af "de fremmede"...

Hvis du mener, at "fremmedhad" var nøglen til "nazismen/fascismen", og at dette så giver et direkte link til DF, så burde du måske selv kigge lidt nøjere i historiebøgerne.

For det første er det sigende, at du bruger ordene i flæng - fascisme er nemlig ret svært at kvantificere, fordi Mussolinis ideer var ret uldne og andre fascistiske bevægelser adskilte sig væsentligt fra den italienske.
Nazisme, hviler derimod solidt på pseudovidenskabelig raceteori og altså ikke bare generelt "fremmedhad".

Der er desværre en del af venstre side af det politiske spektrum, der bruger fascisme/nazisme som et generisk skældsord for "højreorienterede vi ikke kan lide". Spejlbilledet er brugen af socialisme/kommunisme i især USA (og i en del af JP-kommentator-segmentet herhjemme).

Dette synes jeg er en bekymrende tendens, fordi det udvander begreberne og den historiske bevidsthed og skaber en form for retorisk "ulven kommer"-problematik. Hvis vi render rundt og i flæng kalder eks. DF for fascistisk/nazistisk, så er der ikke nogen, der tager betegnelserne alvorligt, når reelle fascister/nazister popper op (NPD, Gyldent Daggry, Jobbik).

Igen, dette er ikke fordi jeg på nogen måde bryder mig om DF, men fordi jeg bryder mig endnu mindre om denne form for historieforfladigelse.
Har DF brugt skræmmekampagner, der slog på frygten for "de fremmede"? Ja.
Gør det DF fascistisk/nazistisk? Nej - bare tænk på den nationalistiske fremmedfrygt (de grimme tyskere og farlige katolikker), som EF-modstanderne, inkl. kommunisterne(!), slog på i 1972.

top

Pynt nr. 6 Navn: Vusi
Tidspunkt: 2014-08-31 16:49:52

Til Morten (28.08.2014).

Du har da lov at mene, at jeg gør mig selv en bjørnetjeneste ved at sammenkæde DF med nazismen/fascismen, men det er bare bestemt ikke min oplevelse. Mange - især unge - kender nok til nazismens uhyrligheder fra 30´erne og 40´erne, men har ikke et klart overblik over det ideologiske grundlag med især fremmedhadet. Forklares det til dem, kan rigtig mange – som jeg oplever det! – godt se parallellen til DF, især med den lange stribe af racismedomme som klæber til et utal af forhenværende og nuværende DF-politikere, og det siger jo næsten alt.

Tjah, hvor længe skal en ”stigmatisering” af en dømt politiker hænge ved, selv om straffen er udstået? Til den pågældende politiker går af, skulle jeg mene. Man er uskyldig, til man er dømt, men derefter er man vel ikke kun kriminel i de 5 min., det tager fx at betale bøden? Flere DF-politikere, som er dømt for kriminalitet (og det er jo ikke kun racisme!), har jo begået kriminaliteten med fuldt overlæg og bevidste om, at det var kriminelle handlinger.

Islamiseringen er ikke ALENE et produkt at DFs politik, men politikken fremelsker den. Det er det, jeg oplever i mit arbejde næsten hver dag. Derved gør DF sig MEDANSVARLIG for islamiseringen. Og nej, jeg har ikke påstået, at DF startede Irakkrigen, men ved sin aktive opbakning bliver DF MEDANSVARLIG for den ekstreme islamisering, der foregår i den region som bl.a. et resultat af krigen. Altså det stik modsatte resultat af, hvad der var hensigten. Bevar´s, Hitler påstod jo også, at han var fredselskende, men det er der nok ikke mange, der tror på – i dag.

Nå Vusi. Dér fik du lige spillet nazi-kortet igen.

Du er langt ude i hampen ved at sammenligne DF med jødehaderne i 30'ernes Tyskland. Hvis der én politiker i folketinget, der altid har støttet Israel, er det Søren Espersen, tæt fulgt af Morten Messerschmidt.

Til gengæld er en lang perlerække af socialister medlemner af gruppen Boykot Israel. Så hvis du får associationer til voldsparate socialister, der præker "køb ikke hos jøder", ligesom socialisterne gjorde i 30'erne, må du gribe i din egen barm.

Det er iøvrigt derfor, jeg betegner Enhedslisten som fascistisk. Det er ikke bare et dumt skældsord. Problemet med socialisterne i Enhedslisten er netop, at de er syltet ind i selverklærede voldelige bevægelser som AFA, SUF, Kirkeasyl og andre autonome, i en grad så ingen kan afgøre, hvor grænsen går mellem partiet og gadevolden.

Det er bl.a. derfor, jeg finder dit brug af Hitler-kortet åndsforladt. Du skriver »Åh ja, DF fik 26,6% af stemmerne ved EU-valget. […] Men selv Hitler kunne dog mønstre en større stemmeprocent«.

Her overser du den vigtige pointe: Hitler fik aldrig absolut flertal. Han vandt magten over landet, fordi hans folk styrede gaderne og kunne terrorisere, prygle og myrde alle hans politiske modstandere.

Altså på samme måde som AFA-fascisterne og islamofascisterne har jaget Pia Kjærsgård, Naser Khader og Farshad Kholghi og alle andre "nazister", "racister" og "højreorienterede" væk fra Nørrebro.

Tak for lån af dit Hitler-kort.

En anden åndet ting i dine indlæg er, at du vil gøre DF ansvarlig for den stigende islamiseringen.

Hvis islamiseringen er Pia Kjærsgårds skyld, kan du så ikke forklare den undrende verden, hvorfor islamisterne er endnu mere rabiate ovre i Sverige, hvor enhver kritik af indvandringen er forbudt?

top

Pynt nr. 1 Navn: IAM
Tidspunkt: 2014-08-31 09:20:05

Hej Peter

Jeg tror ikke pointen er sådan en "øv, bøv hvor er den tids klassifikationen kiksede", men snarere, at klassifikationerne angives at være gudgivne - han burde dog vide besked. Så hvorfor lod han menneskene den gang blive i troen.

Mvh.

top

Pynt nr. 98 Navn: Peter
Tidspunkt: 2014-08-31 08:45:26

I biblen er der tydeligvis gjort et forsøg på at klassificere de rene og urene dyr efter biologiske kriterier. Der er vel netop den type af pseudorationelle forklaringer på rodede religiøse forskrifter, som teologer til alle tider set som en af deres vigtigste opgaver. Det er let her flere tusind år senere at more sig over deres ringe biologiske viden. Prøv at se, de troede haren var en drøvtygger osv. Når det kommer til klassifikation, skal man dog være lidt mere varsom. Der er øjensynligt refereret til den klasifikation af dyr, som var i brug da biblen blev skrevet. Biblen påstår på ingen måde, at klassifikationen er sket efter det fylogenetiske slægskabsbegreb man tilstræber nutildags. Faktisk er vi heller ikke selv for gode. Her i gæstebogen er nævt at biblen kalder hvalen for en fisk, og på dansk kaldte man tidligere hvaler for hvalfisk. Så hvem har ret? Biblen eller os? Sagen er imidlertid at både biblen og vi er gal på den, idet f.eks. en torsk er tættere beslgtet med både mennesker, fugle, flagermus og hvaler end de er med hajer. Ikke desto mindre kalder vi både torsk og hajer for fisk.

Hej Peter

Som IAM er inde på, er det ikke bare sådan, at nogle kalder hvalen for en fisk, og at andre kalder flagermusen for en fugl. Den vigtige forskel er, at den sidstnævnte forfatter påstod at tale med Guds stemme, og at han specificerede leveregler, der følges den dag i dag under trussel om dødsstraf.

Desuden er brugen af et ord som "hvalfisk" mere et eksempel på upræcist sprog (som Bibelen i øvrigt også bruger: Matthæus 12,40). Man kan godt sige mariehøne, løvetand og søagurk, selvom Linné ville korse sig. Udenfor dyre- og planteriget kan man tale om plastikglas, kobberskohorn og sølvplomber, selvom de netop ikke er lavet af hhv. glas, horn og bly. På samme måde kan man godt sige "verdenshjørne" og "solnedgang", selvom man ved, Jorden er rund og drejer rundt om Solen. "Solnedgang" lyder bare bedre end "horisontopgang".

Dit eksempel med torsken er pudsigt. Det afhænger lidt af, hvordan du definerer "tættere beslægtet". Man kunne også vende den om og sige, at de ca. 20 millioner år, der adskiller bruskfisk fra benfisk indbyrdes, blegner i forhold til de 350 millioner år, der adskiller os fra fiskene.

Matthæus 12,40: Thi ligesom Jonas var tre Dage og tre Nætter i Hvalfiskens Bug, saaledes skal Menneskens Søn være tre Dage og tre Nætter i Jordens Skjød.
(Dansk oversættelse fra 1897)

top

Pynt nr. 71 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2014-08-28 14:51:15

@Vusi:

Du gør dig selv en bjørnetjeneste ved at komme med Hitler- og fascisme-henvisninger i hver eneste af dine posts.
Jeg er ikke nogen fan af DF, og kan ikke forestille mig at stemme på partiet, men det gør dem sgu hverken til nazister eller eksponenter for en nazi-agtig tendens, modus operandi, eller at deres politik med nogen rimelighed kan beskrives som "tilnærmelsesvis fascistisk".

Det er lige så tåbeligt at hævde, at islamisering er et produkt af DF's politik og nedsættende kommentarer om islam og udlændinge. Det er der sgu ingen dokumentation for.

At det er dig uforståeligt at nogen vil stemme på Morten Messerschmidt på trods af hans racismedom siger jo nok mere om dit udsyn end om Hr. Messerschmidt eller hans vælgere.
Er man nu pludselig "kriminel" efter, at man har udstået sin straf? Og hvor længe varer sådan en stigmatisering?
Var Per Stig Møller også "kriminel", fordi han havde en årtier gammel spiritusdom?
Din manglende forståelse ser ikke så forfærdelig anderledes ud, end den som diverse personer fra højre side af det politiske spektrum har udtrykt ift. Ole Sohn, hans fortid og hans vælgere.

Morten Messerschmidts seneste succes hænger også sammen med, at han netop har bevæget sig væk fra den type retorik han lærte af sin første mentor, Mogens Camre, og som skaffede ham racismedommen. I stedet har han nu lagt stilen i retning af en Kristian Thulesen Dahl og en form for pæn og poleret populistisk nationalkonservatisme.

Og ja, DF støttede Irak-krigen, men de kan vel for hulen næppe få skylden for at begynde den. Selv i en dansk kontekst fungerede DF "kun" som støtteparti for V/K-regeringen, så din logik ser ret dubiøs ud.

Til slut vil jeg blot bemærke, at det er det mit gæt (jf. tidligere nævnte misforståede marginaliseringsstrategi), at din form for overgearet retorik tværtimod gavner DF - netop fordi den er så åbenlyst tåbelig, at den dermed undergraver selv legitim kritik af DF.
Det ligner til forveksling den type hysterisk islamofobiske udtalelser man finder i dele af JP-kommentator-segmentet, samme segments nærmest notoriske foragt for, for ikke at sige had til, Sverige, eller den neoliberale group think, der ser alle dele af den offentlige sektor som skumle konspirationer, der skal frarøve borgerne deres surt tjente spareskillinger. Eller for den sags skyld de venstreorienterede, der insisterer på, at alting i sidste ende kan forklares med amerikanske/israelske komplotter.

top

Pynt nr. 5 Navn: Vusi
Tidspunkt: 2014-08-27 16:08:10

Til Morten Hansen.

Jeg skal ikke her komme ind på diverse partiers mere eller mindre 2.-rangs kandidater – incl. Morten Messerschmidt - til EU-valget, da jeg synes, det falder uden for sitets emne om religion og gudstro. Jeg må dog konstatere, at Morten Messerschmidt er dømt for racisme og det skammelige i, at mange danskere kan finde på, at stemme på en sådan simpel kriminel. Hvis det er de kriminelle, der skal lede Europa og Danmark, bliver det nok også derefter. Det kan ikke mindst Tyskland jo tale med om. Det er muligt, at kriminelle som Morten Messerschmidt ikke opfatter sig selv som kriminel og mange af hans proselytter heller ikke, men sådan blev fx Hitler jo heller ikke opfattet af tyskerne.
Der er jo en grund til, at islamisk fundamentalisme buldrer frem. Det er ikke mindst DFs skyld med sin racistiske og tilnærmelsesvis fascistiske politik (jfr. også min tidligere omtale af DFs optagelse af erklærede nazister som medlemmer). DF støttede fx aktivt krigen i Irak, og nu ser vi resultatet: Endnu mere radikal og brutal islamisme, end der nogen sinde har været med IS i front. Det samme kunne siges om Afghanistan. Det taler for sig selv.

top

Pynt nr. 14 Navn: Morten Hansen
Tidspunkt: 2014-08-27 14:01:57

En lille off-topic kommentar til Vusi.

@Vusi:

"Åh ja, DF fik 26,6% af stemmerne ved EU-valget. Det siger jo noget om et åndeligt lavpunkt her til lands."

I mine øjne siger det også en hel del om den pinligt ringe valgkamp og kaliberen af de andre kandidater. Alt gik i DF's retning.

Lad os først tage kandidaterne:

Udover DF, var der kun 2 andre partier, der kørte de samme spidskandidater som sidst. Da partierne reelt kun arbejder for spidskandidaterne til EP-valg ser jeg bort fra "resten". Af disse "gamle" spidskandidater var den ene Bendt Bendtsen, manden der er så farveløs, at min onkel omtaler ham som Bendt Hvemsen. Margrethe Auken er derimod en hærdet "campaigner" og det var sigende, at det var hende det (i mine øjne) kom tættest på at give Morten Messerschmidt kvalificeret modspil med sin "hvad har du egentlig udrettet"-taktik (den gled så af banen, da det udartede sig til "han dukker aldrig op" - store minuspoint for en forspildt mulighed).

Så var der de nye spidskandidater:
Folkebevægelsens Rina Ronja Kari stillede også op sidst (men som nr. 2) - problemet er, at Folkebevægelsen i dag stort kun taler til venstrefløjs- EU-modstandere; de er reelt blevet Enhedslistens filial i Bruxelles. Og mange spurgte sikkert også sig selv "Rina Ronja hvem?". Nåja, og så at Fjollebevægelsen mod Alt jo bare siger "NEJ!".
Socialdemokraternes Jeppe Kofod har nok interesseret sig for udenrigspolitik, men EU? Nope, og så hjalp socialakrobaternes kampagnestrategi heller ikke på det (den vender vi tilbage til). Der lå også en vis dunst af "Nåja, jeg får jo alligevel ingen poster på Borgen" over Kofods pludselige interesse for EU og EP.
De Radikales Morten Helveg Petersen har om muligt udvist endnu mindre interesse for EU. Kan du sige kendiskandidat? Ja, det tror jeg nok du kan - og så lugter det en lille smule af opportunisme; ligesom Kofod hører MHP til i "the reject pile" i dagens danske politik.

Og så var der Venstre... Oh shit, hvor begynder jeg? Deres kandidatvalg var det mest farceagtige i nyere dansk politik. Først ditcher de deres suverænt bedste kort, Jens Rohde, fordi han ikke udtaler sig negativt nok om EU på Venstres årsmøde (han troede måske, at det stadig var Uffe Ellemann der tegnede partilinjen...). Talen var jo ikke just noget superføderalistisk manifest, men åbenbart ikke opportun for partiledelsen, så ned af listen med Rohde.
I stedet for (tvangs)udskriver man så Ellen Trane Nørby, der ikke lægger skjul på, at når (og jeg er enig om, at det ikke er hvis) Venstre vinder statsministerposten efter næste valg, ja så ville hun skride fra EP og hapse en ministerpost. Og så blev hun minsandten gravid, hvorefter hendes sønderknusthed over at misse en stensikker EP-plads så sandelig var til at overse. Ja, man kunne knap nok se en vis anatomisk del for bare skosåler.
Nu var rådne dyr gode, for hvem skulle man nu påtvinge spidskandidatposten? Ind kommer Ulla Tørnæs. Politikeren der omtrent har vist sig mere farveløs end Bendt Hvemsen, havde en mildt sagt uimponerende ministerkarriere, og direkte sagde at EP-pladsen var en trøstepræmie når nu hun ikke blev borgmester i Herning...

Så kommer vi til selve valgkampen:
Ah ja, den nåede da næsten at vare i 3 uger (den begyndte reelt først efter Melodi Grand Prix...).
Socialakrobaterne lagde ud med at campaigne for forbrugeroplysning i stedet for egentlig valgkamp. Tillad mig at erindre:

"Jeppe siger: Væk med giftig kemi i legetøj"
Øøøhhh, WTF? Jeg troede at Kneppe Kofod stillede op til EP, ikke som forbrugerombudsmand...

Venstre lod til at lege "den der lever stille lever godt" - men det kan jo også bare være fordi Tørfisken talte sine tilhørere i søvn.

De Konservastive valgte at DF'e sin valgkamp. Alle Bendt Hvemsens slogans kunne lige så godt have været printet på DF-logoer.

De Radikale valgte til gengæld at gå efter den tilbageværende del af Uffe Ellemann-blå-sokker-med-gule-stjerner segmentet. All in på "Mere EU" og smart gjort, for hvem skulle EU-entusiasterne ellers stemme på?

Fjollebevægelsen mod Alt: "NEJ!"

Morten Messerschmidt havde stort set banen for sig selv. Han er velkendt i medierne og en fremragende campaigner.
At hans valgkampsbudskaber så var varm luft og temmelig uklare ift. implementering (hvordan vil du lige fixe den grænsekontrol, Morten?), ja det var ikke noget problem, for hans modstandere har åbenbart ikke læst side 1 i "Sådan fører du valgkamp mod højrepopulister". Havde de gjort det, så ville de have fattet at man ALDRIG skal køre en marginaliseringsstrategi. Hvorfor? Fordi det spiller med på højrepopulisternes "Vi repræsenterer folket imod den onde elitære sammensværgelse af indspiste levebrødspolitikere, der forsøger at marginalisere os".
Der var åbenbart ingen der fik den ide (lige bortset fra den kortvarige Auken-indsats) at sætte fingeren på det ømme punkt det ville være at spørge Hr. Messerschmidt:
1) Hvad har du egentlig fået gennemført indtil nu?
2) Hvordan skal dine forslag fungere i praksis?
3) I medfølge af 1) og 2), hvorfor skulle vi så stemme på dig?

I stedet for kunne Messerschmidt og Co. køre med klatten vel vidende at kun De Radikale leverede en klar tilhængerprofil (med en føderalistisk profil som kun appellerer til et mindretal), og så i øvrigt lukrere på at spille rollen som klassens frække dreng/ham der siger kejseren ikke har noget tøj på.
Udover De Radikales "EU er bare godt, bortset fra landbrugsstøtten", ja, så var det endog meget småt med budskaber om, hvad vi egentlig skal bruge EU til (måske fordi de andre partier enten ikke ved det, eller ikke vil sige hvad de mener).
Dermed kom alle partier minus R til at ligne varianter af DF, og alle involveret (minus Fjollebevægelsen) i en sammensværgelse mod DF.

Der var endda toner fra DF, der blæste til kamp mod menneskerettighedsregimet (og så vidt jeg husker fik lov til at stå uimodsagt), måske inspireret af UKIP, på trods af, at dette er komplet irrelevant ift. EP. Hvis DF eller UKIP vil gøre op med menneskerettighederne skal de stille i Europarådet.

Kort sagt: Den ringeste valgkamp med de ringeste kandidater (med undtagelse af Auken og Messerschmidt) i mands minde.
I betragtning af dette var jeg positivt overrasket over, at vi kunne komme en anelse over valgdeltagelsen fra sidste EP-valg i 2009, der jo blev "boostet" af tronfølgelovsafstemningen.
En valgdeltagelse på 55,9% er langt fra prangende, men heller ikke urimeligt ringe ift. kommunalvalg (2005: 69,5%, 2009: 65,8%, 2013: 71,9%), eller regionsvalg (2009: 65,7%, 2013: 71,8%). Ja, rent faktisk har EP-valgdeltagelsen bortset fra 2009 og '13 været ret konstant i Danmark, nemlig 50% +/- 5 procentpoint. Så Danmark er et af de få EU-lande, hvor EP-valgdeltagelsen har været stigende over de seneste 3 valg.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste