Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 94 Navn: Jens B
Tidspunkt: 2014-04-08 16:40:11

Jeg ELSKER din hjemmeside, men de sidste par gange jeg har været herinde, har jeg savnet det gode gamle ♪♫♫ HAAallelula- ♪♫♫ hilsen :-)

Hej Jens

Jeg er selv ked af det, men jeg syntes, den gav en masse problemer. Det virkede som om, siden var meget længe om at loade.

Tilføjet: OK, jeg har prøvet det nye AUDIO tag..

top

Pynt nr. 37 Navn: IAM
Tidspunkt: 2014-04-06 09:57:25

Hej Jens

Kig her, tågehorn:

http://da.wikipedia.org/wiki/IAM

Og så kigger man forgæves efter en beklagelse af, at dine løfter for evigheden er ligeså utroværdige som dine forbilleders.

Mvh.

top

Pynt nr. 90 Navn: Jens
Tidspunkt: 2014-04-06 08:52:47

Kære sideejer
Tak for svar. ”Drama” er åbenbart, hvad der skal til for at lokke dig ud af bunkeren. Jeg beklager selvfølgelig min tidligere fejlslutning, at du og I AM (JHVH) måske er samme person. Men det er jo svært at vide med sikkerhed, hvad der egentlig er sandt, når du insisterer på at gemme dig bag anonymitet.
Men nu hvor jeg har din opmærksomhed, vil jeg godt have lov at sige nogle ord om, hvorfor jeg synes din hjemmeside kræver et modspil, og jeg vil da sætte pris på, hvis du vil læse og (tør) kommentere det.
Min kritik af dit arbejde – og her tager jeg udgangspunkt i det du kalder ’dagens selvmodsigelse’ - går på, at du giver indtryk af ville anlægge et objektiv kirkehistorisk syn på bibelens tekster, dvs give læseren indtryk af, at du holder dig til kendsgerninger. Og det er selvfølgelig et helt legitimt forehavende, idet kirkehistorien beskæftiger sig ikke med Guds fodspor i historien, men med gudstroens faktiske forekomst hos mennesket.
Problemet er bare, at du i dit arbejde med teksterne hverken forholder dig kirkehistorisk professionelt til materialet eller undlader at ’prædike’; tværtimod under objektivitetens dække præsenterer du ’logiske slutninger’ overfor læseren. Lad mig først give et eksempel på, hvad forskellen er på ’historiker’ og ’prædikant’: For en kirkehistoriker er påskeevangeliet et vidnesbyrd om en opstandelsestro, som herskede i visse palæstinensiske kredse, i hvert fald fra midten af 30’erne i det første århundrede. For prædikanten er den samme tekst en dom over og en oprejsning af hans eget og hans tilhøres liv. Altså to forskellige måder at tilgå samme tekst. Men sådan gør du ikke. Når du bruger en frygtelig masse tid på at påpege unøjagtigheder i f.eks Det Nye Testamente (NT), giver du indtryk af kirkehistorisk objektivitet, men enhver der kender til historisk kildekritik ved, at vores viden om den første kristendom er og bliver hullet og i enhver henseende ufyldestgørende. Og havde man alle de kilder, som man altså ikke har, kunne det meget vel tænkes, at vi havde et ganske andet historisk billede af NT kristendom, end vi faktisk har. Det er et anerkendt kirkehistorisk faktum, som du (formentlig) godt ved, men alligevel vælger ikke at delagtiggøre læseren i og derved fører ham/hende bag lyset. Selvmodsigelserne og unøjagtighederne ER et vilkår for historikeren, når han eller hun tager teksterne under behandling undtagen for dig - du slås med forbavselse hver eneste dag! Når det er sagt, kan man bagefter spørge: hvad vil prædikanten sige? Jo, prædikanten vil mene, at det positivistiske i den sammenhæng ikke er centralt, men det fænomenologiske er. Dvs hvad gør teksterne ved dig, når du læser dem. Kierkegaard ville sige ”kig ikke på spejlet, men i spejlet”. Så joda, teksterne skal også ’fortolkes’. Men hver ting til sin tid, og ikke i én pærevælling.
Det er derfor min påstand, at hvad angår det kirkehistoriske er dit arbejde udygtigt, og afslører, at du ikke er teologisk, historisk eller metodisk lærd, idet din omgang med kilderne er lemfældig, tendentiøs og altid opblandet en ’prædiken’ (fortolkning) i den forstand, at du til sidst præsenterer læseren for en nærmest sokratisk sandhed a la ”..objektivt set var Jesus' karriere en eklatant fiasko” (citat fra ‘dagens selvmodsigelse’ d. 4. april 2014). Det kan godt være, du har ret, men det er bare ikke en konklusion du kirkehistorisk, metodisk kan komme frem til på baggrund af dette ene tekststykke - med mindre altså du på forhånd melder klart ud over for læseren, at det er den konklusion du ALTID vil nå til uanset HVAD der står i teksten. Det er ganske enkelt uvederhæftigt arbejde. Det er ævle-bævle. I heldigste fald kategoriseres din hjemmeside som dilettantisk og ligegyldig underholdning. I værste fald er der mennesker, der tager dine udsagn og slutninger til sig som 'gode varer'.

Nu kunne det være interessant med et respons fra din side, som er mere end ’oneliner’, så vi kan se, hvad du egentlig er lavet af.
Venligst
Jens Lumholt Kristensen

»”Drama” er åbenbart, hvad der skal til for at lokke dig ud af bunkeren.«

Hej Jens

Det er ikke svært at lokke mig ud af bunkeren. Jeg har et lille program, der hver morgen tjekker, om der har været indlæg i gæstebogen det sidste døgn.

Jeg er bare ikke klar over, hvad det er, du vil høre. Min side handler ikke om kirkehistorie, men om Bibelen. Det er derfor, adressen er biblen.info.

Hvorfor tjekker du ikke, om domænet kirkehistorie.info er ledigt, og opretter din egen hjemmeside? Så kan du kalde din side "Kirkehistorie for Tågehorn" eller noget i den retning.

top

Pynt nr. 27 Navn: Jens
Tidspunkt: 2014-04-03 21:50:25

Ahh...Nina - det er nu småt med sideejerens forståelse for andre synspunkter. Hvis du scroller ned til omkring d. 4/2 2014 kan du se, hvordan sideejeren uden tøven viser mig døren, fordi jeg udtrykker mig anderledes end alle andre herinde, og beklikker hans teologiske forståelse, kildekritik og fortolkningsevne. Sideejer er glad for de rosende klap på skulderen, og bryder sig bestemt ikke om at blive udfordret. Og nej, han er ikke teolog. Kratter du lidt i overfladen, kommer han til kort på selv meget enkle teologiske spørgsmål. Jeg er også imponeret af omfanget og det store arbejde sideejeren lægger for dagen, men jeg tror man skal passe på med at lade sig forblænde og forveksle det med særlig teologisk indsigt. Enhver kilde er interessant, fordi den siger noget om sin samtid - det husker du formentlig fra din teologiundervisning, og derfor er denne side bestemt også interessant - hvis den bruges rigtigt. Held og lykke med dit projekt.
Venligst
Jens

Lidt mindre drama, tak.

Du dukkede op i januar med en væg af en tekst. Herefter fulgte en række indlæg, der blev længere og længere, og mere og mere verdensfjerne, bl.a. med AFSLØRINGEN (med store bogstaver) af, at IAM og jeg er samme person, og at vi/jeg er »en stakkel og en spradebasse«.

Efter endnu en uge med 2-3 lange indlæg om dagen, som fik mine øjne til at svømme, og som jeg undlod at kommentere (Ordsprogenes Bog 26,4), blev mit blik fanget af denne bemærkning midt i ordstrømmen: »(jeg har altså ikke tid til at skrive på det her site, men det her altså for vigtigt)«. For vigtigt? Jeg kunne ikke lade være med at spørge: »Hvorfor er det så vigtigt for dig at spamme min gæstebog?«

Dette lille pip fra min side affødte et grådkvalt farvel fra dig: »Jeres bønner er blevet hørt. Det her er et ’farvel’ fra mig til jer. For stedse. ’Site owner’ har bedt mig forlade hans gæstebog, han synes jeg spammer den«.

Afskeden holdt knap to måneder. Nu er den fortabte søn vendt tilbage for at gentage sin historie om, »hvordan sideejeren uden tøven viser mig døren, fordi jeg udtrykker mig anderledes end alle andre herinde«.

Ordsprogenes Bog 26,4: Svar ikke tåben så dumt, som han spørger, for at du ikke skal komme til at ligne ham.

top

Pynt nr. 53 Navn: Nina
Tidspunkt: 2014-03-12 17:16:45

Jeg har med stor fornøjelse læst i din omfattende videnstank, og er blevet mere end bare almindeligt inspireret til mine eksegese-opgaver op det teologiske fakultet. Det må have taget et liv og en krig at skabe en side af denne kaliber.
Vi skal ikke ind i det religiøse - tro er personlig og svær at opnå enighed om. Desuden er der vel ikke en forstandsstabil levende sjæl, der for alvor tror på den virksomme Gud og den hellige treenighed. Derfor kan tro jo være til stede af mange andre grunde end blot som udspring af et vilkårligt fællesskab, hvori svage elementer finder nye venner og inspiration til håb.

Hvor er der i grunden mange virkelig stupide indlæg i denne gæstebog. Inviterer du gud og alle hans mænd herind? Det ville være inspirerende med et højere perspektiv i debatterne.

Når det så er sagt - jeg har har fanget årsagen til din anonymitet - må jeg alligevel spørge; er du egentlig uddannet teologi eller har du formået dette i din fritid? Jeg er målløs over den lethed, hvormed du springer fra skriftstykke til skriftstykke og tilsyneladende kender hver en perikope til detaljen - med overblik på.

Bedste hilsner
N

Hi Nina

Tak for de mange pæne ord.

Jeg har aldrig selv været religiøs (eller teolog), så jeg skal ikke kunne udtale mig om, hvordan de kristne "ser ud indeni" — om de virkelig tror på en virkom Gud og på Treenigheden.

Men man frygter det værste: En Gallup-undersøgelse i U.S.A. viste, at 46% af amerikanerne tror på kreationisme, altså at jorden er skabt for mindre end 10.000 år siden. De 32% tror på "teistisk evolution", hvilket er en selvmodsigelse, mens kun 15% tror på evolution (LINK).

Jeg er ganske godt tilfreds med niveauet her i gæstebogen. Det er i al fald langt højere, end jeg havde frygtet, da jeg åbnede for den. Jeg havde regnet med en masse one-liners i stil med "Brænd i Helvede, synder".

top

Pynt nr. 1 Navn: Alex
Tidspunkt: 2014-03-04 20:25:31

Hejsa

Det er muligt, at jeg har overset det, men jeg læser, at du skriver, at Bibelen intet siger om abort.

Jeg har lige set CSI, hvor Gil Grissom refererer til 3. Mosebog, kap. 17, vers 11 (se også vers 13)

For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer; det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet.

Tager man det bogstaveligt begynder livet først efter 18 dage og ikke ved undfangelse.

Catheriene siger endvidere "In the sixteenth century the pope proclaimed that embryos less than 40 days old are not human."

Brug det, hvis du vil :-)

Hej Alex

Der er også dem, der kigger i prislisten over mennesker:

3 Mosebog 27,1 Herren talte til Moses og sagde:
3 Mosebog 27,2 Tal til israelitterne og sig til dem: Når nogen afgiver et særligt løfte til Herren om mennesker, gælder følgende taksering:
3 Mosebog 27,3 En mand mellem tyve og tres år skal takseres til halvtreds sekel sølv efter helligdommens vægt,
3 Mosebog 27,4 og en kvinde skal takseres til tredive sekel.
3 Mosebog 27,5 En dreng mellem fem år og tyve år skal takseres til tyve sekel og en pige til ti.
3 Mosebog 27,6 Et barn mellem en måned og fem år skal takseres til fem sekel for en dreng og tre sekel sølv for en pige.
3 Mosebog 27,7 Fra tres år og opefter skal en mand takseres til femten sekel, og en kvinde til ti.

Her fremgår det, at børn under 5 år kun er en fjerdedel værd af de store børn, mens børn under 1 måned slet ikke er med på listen over mennesker.

Det er der nogen, der fortolker som, at børn under 1 måned ikke er mennesker.

Andre igen kigger på dette vers:

1 Mosebog 2,7 Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.

Adam blev først et levende væsen, da han fik livsånde i næseboret. Ergo er fostre ikke levende væsner.

jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke forlængst har taget mig sammen til at opdatere siden om abort, men for øjeblikket arbejder jeg med noget helt andet.

top

Pynt nr. 12 Navn: Jan Schultz
Tidspunkt: 2014-02-27 16:42:51

Mange tak for svar ang. Martinus

Hilsen jan

top

Pynt nr. 28 Navn: IAM
Tidspunkt: 2014-02-27 10:02:47

Hej Jan

På http://www.det-tredie-testamente.dk/, under menupunktet ”Forfatteren”, kan man i sidste afsnit læse Martinus’ ”indledende” vision eller vækkelse. Der er helt uomtvisteligt tale om, at han har været i samadhi – en tilstand, der er overordentligt velkendt fra buddhismen. I én af zen buddhismens hovedgrene – Soto skolen – er tilstanden én af grundpillerne. Det har selvsagt været rystende for Martinus i lille Danmark for hundrede år siden. Ingen har han kunnet vende det med, hvorfor han selv har måttet fortolke oplevelsen ud fra den kultur, han nu engang havde på nakken. Det er formentlig derfor, han kom til at blande kristendom ind i det. Imidlertid er der ”blot” tale om en bestemt (ren) bevidsthedstilstand. Du kan se den beskrevet f.eks. her:

http://www.dhammatalks.net/Books3/Ajahn_Anan_Akincano_Samadhi_for_Liberation.pdf

Mvh.

top

Pynt nr. 86 Navn: Jan Schultz
Tidspunkt: 2014-02-26 20:19:48

Hej du.

Jeg er dybt imponeret over din side, dine krydshenvisninger, ja alt. Samt ikke mindst det flotte layout.

Nu når du er meget færdig med det gamle og nye testamenter, er tiden måske moden til at gå i lag med Det tredie Testamente http://www.det-tredie-testamente.dk/

Hilsen Jan

top

Pynt nr. 81 Navn: Vusi
Tidspunkt: 2014-02-22 19:40:11

Hej Nicolai.

Du kan finde lidt om islam her: http://ingengud.dk/
Siden er dog ikke så gennemarbejdet som denne, men der er da mange udmærkede ting på den.

top

Pynt nr. 62 Navn: Nicolai F
Tidspunkt: 2014-02-20 04:56:40

Jeg tænker om det er muligt at lave en side som denne om islam?
Den ville være lige så givende som denne.

Bare en tanke

Hej Nicolai

Der er ingen tvivl om, at en hjemmeside om Koranen ville være mindst lige så relevant. Jeg har en beretning fra det virkelige liv: Min kone arbejder i køkkenet på en institution, og i går stod menuen på medisterpølse. Naturligvis lavet af kalkun — når blot 1 af ungerne har ondt i religionen (og vi snakker altså om blebørn), så må ingen spise svinekød. Sådan har det længe været.

Næste fase af islamiseringen kom så i går: En af pædagogerne var ovre for at høre, hvilken slags gedetarme, kokken havde brugt. Det er nemlig ikke nok, at tarmene ikke er af svin, eller at de "bare er halal". De skal være den rigtige slags halal, hvor der er bedt de rigtige bønner.

Så nu sørger de danske pædagoger for, at danske børn allerede som blebørn får gedetarme, hvor der er bedt de rigtige bønner. Islamiseringen skrider planmæssigt frem for vores skattepenge.

Eksemplet viser, at Islam er et endnu større problem for samfundet end kristendommen, og jeg er enig i, at der i høj grad er brug for et modspil.

top

Pynt nr. 99 Navn: HANS
Tidspunkt: 2014-02-19 17:06:02

Jeg diskutere stadigvæk med Jehovas Vidner,og nu går det på, om de profetier,der ifølge bibelen skulle være gået i opfyldelse,f.eks. påstår Jehovas Vidner at Esajas 7,14 den unge kvinde skal føde en søn,og give ham navnet Immanuel er en profeti. Jeg kan ikke se at det har noget med en profeti at gøre, men findes overhovedet en profeti der er gået i opfyldelse. Jerusalems ødelæggelse skulle jo være spået,men hvis man påstår noget tilstrækkelig tit er der vel altid en schance for at noget går i opfyldelse.Vil du hjælpe mig med at gøre rede for det. Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Jeg har skrevet en lang historie om spådommen om jomfruen — ja, faktisk kan jeg frygte, at jeg har skrevet for meget. Det er altid en balance. Skriver man for lidt, er man overfladisk, og skriver man for meget, kan man miste pointen mellem alle ordene.

Så for at gøre det kort: Du har ret; der er ikke nogen profeti. Esajas siger selv, at han vil give et tegn.

Esajas 7,14 Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.

Forskellen på en profeti og et tegn er, at kong Akaz selv skulle se barnet blive født, og at selve det, at barnet blev født i kong Akaz' tid, ville være et tegn til Akaz på, at alle de andre ting, Esajas havde lovet Kong Akaz, ville blive sande: Altså at de to lande, der var ved at angribe Kong Akaz, ville blive lagt øde 700 år før vor tidsregning.

 

Ja, du har ret. Der er talløse spådomme om Jerusalems fald. Men den er jo også faldet et par gange.

top

Pynt nr. 40 Navn: Lars Pallesen
Tidspunkt: 2014-02-10 19:58:27

Kære sideejer

Jeg vil blot udtrykke min store tak og begejstring for denne hjemmeside, biblen.info! Det er en sand guldgrube af information, som jeg, bogstavelig talt, ikke har set andre steder. Ikke alene er den propfuld af interessant og overraskende information om bibelen og kristendom, men den er tilmed også morsom, letlæselig og underholdende at læse. Hurra for det! Jeg er selv ateist, og når jeg kaster mig ud i online-debatter med kristne (hvad jeg har for vane at gøre), så tror jeg nogle gange, at op mod 75% af den viden jeg medbringer som "våben", er indhøstet ved at læse din side! En stor tak for at dele denne viden med os!
Har du overvejet at udgive materialet fra biblen.info i bogform?

Med venlig hilsen, Lars Pallesen

Hej Palle

Tak for rosen. Det er rart at høre, at det jeg skriver kan bruges til noget.

Bøger er døde træer. Jeg selv læser sjældent en bog (eller en tegneserie) efterhånden. Der er mange fordele ved en hjemmeside. Dels er det nemmere at smugle en lille Anders And-tegning ind uden at få Disney's advokater på nakken, dels kan jeg videregive store datamængder (der vel ca. 10 Bibler, foruden Jødernes krig mod Romerne), og dels er der dynamisk indhold såsom konkordansen, galleriet og dagens selvmodsigelse.

Derimod kan jeg ikke se fordelen ved at udgive en bog. De få mennesker, der ville være interesserede, har allerede læst det hele gratis her.

top

Pynt nr. 73 Navn: Claus
Tidspunkt: 2014-02-09 10:25:38

Hej,
Jeg har gennem de senere år læst de fleste af dine skriverier. Er blevet oplyst, irriteret og provokeret, ganske som det formentlig er hensigten.
Provokationer er helt ok, ja nødvendige, for de tilskynder til reflektion, noget jeg har benyttet mig af under arbejdet på en bog: Kongemysteriet. Tak for det.
Jeg tror du vil finde bogen særdeles interessant og oplysende, ja ligefrem provokerende. Du kan læse om den her www.kongemysteriet.dk

Venlig hilsen
Claus

top

Pynt nr. 57 Navn: Jens
Tidspunkt: 2014-02-07 09:19:46

Kære ateister.

Jeres bønner er blevet hørt. Det her er et ’farvel’ fra mig til jer. For stedse.

’Site owner’ har bedt mig forlade hans gæstebog, han synes jeg spammer den - angiveligt fordi mine kommentarer til den sektion på sitet han kalder ’Dagens selvmodsigelse’ ikke passer ham så godt.

Men jeg vil gerne forlade stedet her med et forslag til kompromis og fordragelighed. Jeg tror, jeg har fundet et sted i bibelen, hvor vi alle kan være enige, nemlig: Prædikerens Bog.

Prædikeren bog er en del af visdomslitteraturen. Udgangspunktet for visdomstænkningen er, at Gud i sin visdom har skabt verden, som derfor er præget af orden, regelmæssighed og retfærdighed. Visdomstænkningen udmønter sig imidlertid også i form af den SKEPTISKE visdom. Den kommer til orde i Prædikerens Bog og Jobs Bog. Prædikerens Bog er præget af skepsis og manglende illusion over for muligheden af at se en sammenhæng i tilværelsen. Som motto står udsagnet: ”Endeløs tomhed, alt er tomhed” (Præd 1,2). Jeg tror ordet ’tomhed’ går igen 23-24 gange i teksten, som i øvrigt er skrevet af verdens viseste mand, Salomo. Det han skriver er, at det er omsonst at forsøge på at gennemskue sammenhængen i tilværelsen; det må mennesket give afkald på og slå sig til tåls med, at det ikke kan nå til det. I stedet må det resignere og nyde livets goder, som kommer fra Gud. ”Nyd livet med den kvinde, du elsker” (Præd 9,9). Prædikeren gør således op med menneskelige forsøg på at gennemskue Guds planer.

Dette må være holdepladsen, hvor den troende og ateisten kan mødes og trykke hånd. Her kan vi blive enige selv om udgangspunktet naturligvis er forskelligt: For den troende ’er alt tomhed uden Gud’, og for ateisten ’er alt tomhed’.

Med disse ord hilser jeg jer farvel.

Bless

Jens

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frem Sidste