Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 46 Navn: IAM
Tidspunkt: 2015-03-22 21:41:49

Hej Sideejer

Jeg vil nu mene, at "For jøderne...osv." rummmer mere forstillelse end empati, når man betænker, at holdningen kræver, at Paulus er nødt til at forfægte modsat rettede synspunkter, alt efter hvem han er sammen med. Og det gør han sig nærmest til af.

Mht. det andet eksempel har du ret på ét plan. Det er det her skisma mellem teksternes "objektive sandhedsværdi" (altså målt med anden viden: "Ap. G. er meget yngre") og så traditionen, som betragter dem som sande. Parallelt til, når du i dit svar skriver "I Apostlenes Gerninger er han ellers meget glad for at fortælle om rejsen til Damaskus". Men jeg medgiver, at den nok er (for)lodden i kanten. Den, der har skrevet Ap. G. har nok "talt" til en forsamling, hvor det var formålstjenligt, så Paulus ville ha' godkendt det..:-)

Mvh.

top

Pynt nr. 93 Navn: IAM
Tidspunkt: 2015-03-22 17:48:37

Mens vi venter kan vi jo opholde os lidt ved denne her lille sidevogn: "...eller også er Paulus fuld af løgn...". Det kan faktisk sagtens passe; man må jo sige, at han selv lægger linien i selvsamme brev:

Kor. I 9,20 ff.:
"For jøderne, er jeg blevet som en jøde for at kunne vinde jøder"
..."for dem der er uden lov, er jeg...blevet, som om jeg var uden lov, for at kunne vinde dem, der er uden lov."

Jeg mener, hvem ville købe en gulnet korrespondance af sådan en gestalt?

Ved at erklære - tør man sige bekende - sin uvederhæftighed, gør han jo i samme omgang sig selv inhabil. Og i hvert fald ét åbenbart eksempel har vi jo: Han fortæller, at han har lært ved Gamaliels fødder, og samtidig skulle han have været kristenforfølger. Begge dele kan ikke være rigtigt. Gamaliel var barnebarn af Hillel og de to er et par af den jødiske traditions aller største lovfortolkere i retning af fremskridsvenlighed og humanisme; f.eks. Encyclopedia Judaica:" Like his grandfather, Hillel, Gamaliel was responsible for many takkanot, many of them bearing the formula, “for the beneit of humanity”. Der er - undskyld udtrykket - no chance in hell for, at man med Gamaliels lære på nakken havde sindelag til at forfølge kristne. Iøvrigt er det jo også Gamaliel, der redder nogle apostle fra at blive henrettet i Ap. G.

Mvh.

Hej IAM

Der kan skrives meget frem og tilbage om Paulus' hæderlighed. Dit eksempel med »blevet som en jøde for at kunne vinde jøder« kan (bort)forklares med, at Paulus var meget empatisk, eller en god sælger.

Oplysningen om, at han har siddet ved Gamaliels fødder, stammer fra Apostlenes Gerninger, så dem kan man ikke lægge Paulus til last.

Mit eget yndlingscitat er Romerne 3,7., Man skal læse meget omhyggeligt i den "rigtige" oversættelse i det rigtige lys, for at se, at Paulus "i virkeligheden" siger det modsatte:

Romerne 3,7 Men når nu Guds sanddruhed bliver endnu større ved min løgnagtighed, ham til ære, hvorfor dømmes jeg så stadig som synder?

I den forrige oversættelse var Paulus træsk og havde snydt menigheden: »Men lad så være, at jeg ikke har været eder til Byrde, men jeg var træsk og fangede eder med List!« (2 Korintherne 12,16), men i den nyeste oversættelse er udtalelsen istedet blevet til et retorisk spørgsmål: »Lad være, at jeg ikke har ligget jer til byrde, men så skal jeg have været snedig og have fanget jer med list!«

Her er to perler mere fra Sandhedens Apostel: 2 Korintherne 11,8: »Andre menigheder har jeg plyndret ved at tage mig betalt for at tjene jer« og Filipperne 1,18: »Men hvad! Kristus bliver i alle tilfælde forkyndt, hvad enten det er på skrømt eller oprigtigt, og det glæder jeg mig over. […]«.

top

Pynt nr. 52 Navn: IAM
Tidspunkt: 2015-03-21 10:47:16

Hej Christian

Et lille opklarende spørgsmål:

Kunne du for en gangs skyld prøve at sige, hvad du selv mener. Ligger der bag dine spørgsmål blot den tanke, at Paulus har fået sit budskab fra Kefas/Jakob/apostlene?

Mvh.

Det kan være, vi får en forklaring på de 500 brødre denne gang. :-)

top

Pynt nr. 59 Navn: Christian
Tidspunkt: 2015-03-20 14:14:22

Her vil jeg gerne lige blande mig igen. Det du skriver til Erling er interessant (Erlings indlæg er dateret 2015-02-23). Det giver også mulighed for en debat, der er hævet over noget af det sprogfnider vi elles er havnet i – og jeg har her et par spørgsmål til 1 Kor 15:

1) Det første jeg hæfter mig ved er, at du skriver at ” Umiddelbart lyder det hele mest, som om Paulus citerer en trosbekendelse. Paulus starter jo med at fortælle, at det hele er noget, han har hørt på anden hånd”. Det syntes jeg er interessant. Har du noget bud på, hvem han har hørt det af?

2) Den Kefas og den Jakob han nævner her, mener jeg der er god sandsynlighed for er de samme to, som han nævner at han mødte, da Han først gang var i Jerusalem – kan vi ikke være nogenlunde enige om det?

3) Paulus taler om ”De andre”, der prædiker i 1 Kor 15,11 – her tænker jeg at ”de andre” er Kefas/Jakob/apostlene – i hvert fald nogle fa dem, han nævner i 1 Kor 15,3ff – er du enig i det?

Christian

Hej Christian

Problemet er ikke så meget, at det ligner en trosbekendelse; problemet er, at det er en trosbekendelse: »som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord«.

Heri ligger problemet: Trosbekendelser bruger man som bekendt til at adskille sig i forhold til andre konkurrerende sekter, og det er svært at se, hvad det er for sekt, Paulus vil adskille sig fra ved at holde fast i, at Jesus først viste sig for Peter.

Så spørger du: »hvem han har hørt det af?«, og det er et rigtigt godt spørgsmål, for Paulus plejer altid at understrege, at han har sit evangelium direkte fra Gud: »Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus« (Galaterne 1,12). Så enten er det Gud, der har fortalt ham, at Jesus først viste sig for Peter, dernæst de 12, derefter 500 brødre etc. eller også er Paulus fuld af løgn, eller også er det ikke Paulus, der har skrevet 1 Korintherne 15,3-11.

Så spørger du, om »Den Kefas og den Jakob han nævner her […] er de samme to, som han nævner at han mødte, da Han først gang var i Jerusalem«. Det er faktisk et godt spørgsmål. Du kunne ligeså godt spørge om, den Superman, der kunne springe over høje bygninger i 30'erne, er den samme, som den Superman, der kunne flyve i 50'erne, og som den Superman, der kunne foretage tidsrejser i 60'erne.

Er den Jakob, der var Jesus' afviste bror i 30'erne, den samme som den Jakob, der var kirkens leder i 50'erne, og den samme som den Jakob, der var den første til at se den genopstandne Jesus i Hebræerevangeliet?

Og nu hvor vi snakker om Jakobs fremtrædende rolle, har teologer siden Harnack pointeret, at der faktisk er tale om to trosbekendelser: En der udnævner Peter til at være den vigtigste, der møder Jesus først, og bagefter "de tolv", og en anden der giver førsteretten til Jakob og bagefter "alle apostlene". Som teksten står nu, er den som bekendt noget rod: Er Peter ikke apostel? Er Peter ikke en af "de tolv"? Er Jakob ikke apostel? Er Jakob ikke blandt de 500? Er apostlene ikke blandt de 500? Er "de tolv" ikke blandt "alle apostlene"? Er de 500 "brødre" vigtigere end Jakob? Kan Superman ikke flyve?

Senere har man så harmoniseret de stridende fraktioner til en fælles trosbekendelse. Den samme harmonisering og udglatning ser vi i Apostlenes Gerninger. Forskellene er bare, at Apostlenes Gerninger er fra en meget senere tid, hvorimod Paulus skulle have skrevet ca. år 50. Det er alt for kort tid til, at de stridende fraktioner kan opstå, bagefter bilægge deres stridigheder og tilsidst blive udglattet af en senere pen.

Og ikke bare det: Men hvis Paulus har fået denne trosbekendelse fra Jerusalem (som du sikkert gerne vil have), hvad laver han så selv på listen? Skal vi tro, at menigheden i Jerusalem har prædiket, at man skal tro på, at Paulus har set Jesus, for at blive frelst? Ja, vi skal åbenbart forestille os to fraktioner i Jerusalem, hvor troen på, at Paulus har set Jesus, adskiller den ene sekt fra den anden.

Og hvis Paulus har tilføjet sig selv på en eksisterende liste, hvorfor benytter han så ikke lejligheden til at fortælle bare en lille smule om sit møde med Jesus? I Apostlenes Gerninger er han ellers meget glad for at fortælle om rejsen til Damaskus, der bliver bragt ikke mindre end tre gange.

Og så er der den med "de 500". Jeg har spurgt utallige gange, og nu gør jeg det igen: Hvorfor er denne utrolige begivenhed ikke nævnt i evangelierne eller i Apostlenes Gerninger? Hvor kommer de 500 overhovedet ind i billedet. Skulle de have vandret rundt med Jesus i Galilæa? Så må det godt nok have været dyrt at invitere Jesus og hans følgesvende til middag, sådan som det ofte sker i evangelierne.

I Apostlenes Gerninger er der tusinder af nye omvendte. »og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til« (2,41), »og tallet på mændene nåede op omkring fem tusind« (4,4). Den danske oversættelse lægger op til, at der nu var 5.000 kristne i alt, mens andre oversættelser og Bibel-kommentatorer mener, at de 5.000 skal lægges oveni de 3.000 fra pinseprædikenen plus de 120 fra Apostlenes Gerninger 1,15 plus det løse. Disse overdrevne tal skal ses i relation til, at der har været ca. 25-30.000 indbyggere i Jerusalem, hvilket ville medføre, at 20-25% af Jerusalems indbyggere var kristne.

Som du sikkert er klar over, er Apostlenes Gerninger skrevet i en senere tid. En tid, hvor forfatteren skal præsentere Jakob og Peter som venner, hvor Paulus spiller rollen som en stik-i-rend dreng, der har underkastet sig menigheden i Jerusalem, og hvor kristendommen fejer henover det Hellige Land. Men uanset hvor overdrevne tallene er, og hvor harmoniserede historierne er her i Apostlenes Gerninger, får vi ikke noget at vide om, at Jesus skulle have vist sig for 500 anonyme "brødre", før han gad se sin egen bror, Jakob. Faktisk ændrer Lukas i Markus' tekst, så hans læsere ikke aner, at Jesus nogensinde skulle have haft en bror ved navn Jakob.

Den overdrevne påstand om de 500 øjenvidner hører altså hjemme i en endnu senere tid, hvor forfatteren sagtens kan påstå hvad som helst (i Paulus' navn), uden at nogen kan interviewe de 500.

Så med hensyn til dit sidste spørgsmål: »i 1 Kor 15,11 – her tænker jeg at ”de andre” er Kefas/Jakob/apostlene«.

Jamen, som teksten står, kan det ikke være Kefas og Jakob, der er "de andre". Det ville jo medføre, at Kefas og Jakob prækede en trosbekendelse, der benægtede, at Kefas og Jakob og Jakob har set den genopstandne Jesus.

For at svare på, hvem de andre er, skal vi først have at vide, hvornår denne trosbekendelse er tilføjet. F.eks. kunne "de andre" være Marcions tilhængere, der ikke troede på, at Jesus havde vist sig for andre end Paulus.

Men det er kun et løst gæt. Desværre har I kristne gjort et godt arbejde med at udrydde alle de "kætterske" tekster.

top

Pynt nr. 98 Navn: Børge
Tidspunkt: 2015-03-19 12:00:59

Så vidt jeg har forstået, var Jesus`s vigtigste mission på jorden, at dø for at påtage sig alle menneskers synder. Da han så dør, sker der en masse fysiske hændelser, men der er ikke skrevet et ord om reaktionen på lettelsen, at sluppet af med sine synder. For nogle har det sikkert været en meget stor lettelse. I biblen er folks reaktion på mindre vigtige hændelser beskrevet masser af steder. Har jeg overset eller misforstået noget? jeg har forhørt mig på flere bibelsider, men har aldrig fået et svar.

Når der ikke står noget om pædofili i biblen, kan det så ikke være at det var helt i orden at have sex med børn på det tidspunkt, især hvis man var leder og havde de tendenser. (f.eks Muhammed)
Der står heller ikke noget om nekrofili. Det var måske også helt i orden, når man tænker på alle de lig gud efterlod sig, ikke skulle ligge ubenyttet hen.

Børge: »Jesus`s vigtigste mission på jorden, at dø for at påtage sig alle menneskers synder«

Du har ret. Det er svært at se, hvad godt Jesus skulle have gjort os. Hvis han er død for vores synder, så må vi konstatere, at verden hverken er blevet mere eller mindre syndefuld, end den var før Jesus. Hvis han skulle have besejret Døden, må vi konstatere, at folk stadig dør. Det fremgår oveni købet af Bibelen selv, at de nye kristne heller ikke kunne forstå det: »Hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse« (2 Peter 3,4).

Objektivt set var Jesus' karriere en eklatant fiasko, der ingen forskel gjorde.

På samme måde har hans mange mirakler ikke sat sig nogen spor — heller ikke i resten af Biblen. Jesus' korsfæstelse skulle være ledsaget af jordskælv, solformørkelse og en hær af zombier, der invaderede Jerusalem, men i fortsættelsen af historien har alle folk glemt disse mange mirakler, og Jerusalem er ikke en ruinby fyldt med zombier. Historien om Kristendommens begyndelse hænger simpelthen ikke sammen.

 

Børge: »Når der ikke står noget om pædofili i biblen […]«

Du har ret igen. De mennesker, der har opfundet Gud og Jesus, havde åbenbart en helt anden opfattelse af moral, end den vi har i dag.

Bibelen har strenge forbud imod, at »tilså din mark med to slags korn«, og at »bære tøj, der er vævet af to slags garn« (3 Mosebog 19,19) eller at »kaste et lystent blik på en andens hustru« (Matthæus 5,28). Den slags var åbenbart vigtigt for forfatterne. Det var vigtigt, at dine slaver overholdt Guds hellige sabbat, men det faldt ikke forfatterne ind at forbyde slaveri.

3 Mosebog 19,19: I skal holde mine love. Du må ikke lade to slags husdyr parre sig med hinanden, du må ikke tilså din mark med to slags korn, og du må ikke bære tøj, der er vævet af to slags garn.
Matthæus 5,28: Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.

Derfor har Bibelen ikke meget at sige om slaver, ægteskab, menneskeofringer, voldtægt, flerkoneri eller som du er inde på: pædofili. Det er kun i et moderne civiliseret samfund, man bekymrer sig om den slags.

Det er det, der gør, at Bibelen er ubrugelig som moralsk rettesnor.

top

Pynt nr. 78 Navn: hans
Tidspunkt: 2015-03-16 09:10:24

Har religioner fælles oprindelse.Jeg mener at jeg engang har læst noget om at kristendommen udspringer udspringer fra enten hinduisme eller buddhisme.Er det rigtig.Kan og vil du svare på det. Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Jeg har ikke speciel forstand på de gamle religioner. Med hensyn til kristendommen stammer den naturligvis fra jødedommen. Kristendommen startede simpelthen som endnu en jødisk sekt.

Kristendommen har også optaget en del elementer fra andre religioner, men vel ikke specielt fra hinduisme og buddhisme. Jeg ville snarere kigge på græsk religion / filosofi og på Mithras-kulten.

top

Pynt nr. 10 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2015-03-01 00:54:32

Hej med Jer.
Jeg har været inde og søge på Esajas 53, og fandt "Den lidende tjener" Fin tekst.... men dog med visse fejl citater (-;
Jeg manglede en Forfatter nederst på siden, som jeg kunne skrive direkte til!
Tænk at det skulle være skrevet af En Ateist, er Du sikker på du 'spiller' på det Rigtige Hold?!?

F.eks.: Kong Uzzija blev ikke ufejlbarligt kaldt Azarja.....
-For det var præsten i i 2. krøn. 26 vers 17.
Det andet navn han har i Biblen er Akazja.
-måske han ligesom så mange andre mennesker havde flere navne, og uheldet ud af gittervinduet i 2. krøn. 1 vers 1-3, var sådan et uheld som blev diffineret som "Akazja-uheldet" (-; det var jo ikke nogen særlig 'GLORVÆRDIGT' hændelse, vel? Så senere blev han omtalt ved navnet Uzzija. (Jeg har også selv gjort ting, som jeg giver Hr. Nielsen 'skylden for' (-: )

Jeg søgte forholdsvis bredt med 'Esajas 53' som hovedsøgefelt.
Bla. kom følgende resultat:
http://www.ordetogisrael.dk/artikler.php?action=laesartikel&id=212
Som gav lidt forståelse af Jødisk Tro/Overbevisning om hvem 'Lidende Tjener' i Esajas 53 er: 'Lidende Tjener' er/kan være. Der nævnes: Israel, Abraham, Isak, Jakob, Moses, nogle af profeterne og Job.
Jeg skal forberede en andagt til den 2. marts på Nuuk Sømandshjem kl 19.00 i Marinestuen. Du og dine venner er Velkomne, til en sober stund.

Med Venlig Hilsen og Fast Højre
Jens Nielsen

Hej Jens

»F.eks.: Kong Uzzija blev ikke ufejlbarligt kaldt Azarja«

Jo, den er god nok. Kongen har to forskellige navne i de to forskellige bøger:

2 Kongebog 14,21 Derpå tog hele Judas folk Azarja, der var seksten år, og gjorde ham til konge efter hans far Amasja.

2 Krønikebog 26,1 Derpå tog hele Judas folk Uzzija, der var seksten år, og gjorde ham til konge efter hans far Amasja.

Til overflod skriver Bibelselskabet i en fodnote til 2 Kongebog 14,21: »Azarja er den samme, som i 15,13 hedder Uzzija«.

Spiller jeg på det forkerte hold? Jeg har i al fald ændret holdning en smule, siden jeg skrev den omtalte side. Dengang gjorde jeg meget ud af at fremhæve forskellen på "den lidende tjener" og Jesus. I dag er jeg mere tilbøjelig til at mene, at de ligheder, der trods alt også er, viser, at evangelisterne har ladet sig inspirere af denne beskrivelse til at udforme deres Jesus-figur.

Se evt. Richard Carrier's The Dying Messiah Redux.

Tak for invitationen, men jeg tror, jeg vil nøjes med at være hos jer "i ånden". :-)

top

Pynt nr. 23 Navn: Erling Petersen
Tidspunkt: 2015-02-24 21:51:47

Hei, igjen.
Takker for raskt og grundig svar. I det hele tatt er bloggen veldig grundig og derved meget interessant.
Men til svaret: Du nevner hemmelige beskjeder. Kan man innføre noe slikt uten å peke konkret hvor og hva? Det virker noe lettvint.
Hva med uttrykket: de tolv. Hvem er dette hvis det ikke er Jesu disipler? Og når man skriver"de tolv", indikerer ikke dette at dette er noen som er kjent fra før. Trenger ikke nærmere presentasjon.
Riktig at Paulus bare nevner Jesus etter døden, men så handler tross alt resten i Korinterbrevet 15 nettopp om oppstandelsen, noe han ser på som helt avgjørende for hele sitt prosjekt.( er ikke Kristus stått opp, er vårt budskap tomt)
Du nevner Hebreerbrevet, og her står det da vitterlig "og han har i sitt kjøds dager" osv. Kap. 15,7. Altså Jesus har vært legemliggjort. ( En annen ting er selvfølgelig om Paulus er forfatteren.)
I følge skriftene, sier Paulus. Hva er dette? GT? Tja. Skrifter som er blitt borte? Muntlige overleveringer? Gud vet, men selv om Paulus aldri referer til noe som Jesus har sagt, virker det som han skriver om noe som har skjedd her på jorden.
Ser at forskere som Richard Carrier og Bart Ehrman diskuterer heftig omkring spørsmålet Jesus som historisk person.
Erling

Hej igen Erling

Erling: »Du nevner hemmelige beskjeder. Kan man innføre noe slikt uten å peke konkret hvor og hva? Det virker noe lettvint«.

Det kan du have en pointe i. Men uanset hvordan du fortolker "efter skrifterne", er det ikke mig, men Paulus, der påstår. at det er sket "efter Skrifterne"-

Jeg har sagt i årevis, at der ikke er nogen profeti om genopstandelse på tredjedagen, men sig du det til Paulus.

Erling: »Hva med uttrykket: de tolv. Hvem er dette hvis det ikke er Jesu disipler? […]«

Det kunne være de 12 stammer. Eller 12 andre personer. Tallet 12 optræder ret ofte i både Det Nye og Gamle Testamente.

Men det kan jo ikke have været de 12 disciple, vel? For Judas var jo død.

Erling: »noe han ser på som helt avgjørende for hele sitt prosjekt.( er ikke Kristus stått opp, er vårt budskap tomt)«

Faktisk er det en fusket oversættelse. I virkeligheden står der, at Jesus er blevet oprejst.

Erling: »Du nevner Hebreerbrevet, og her står det da vitterlig "og han har i sitt kjøds dager" osv. Kap. 15,7. Altså Jesus har vært legemliggjort. ( En annen ting er selvfølgelig om Paulus er forfatteren.)«

Du mener formentlig Hebræerne 5,7? I er heldige oppe i Norge. I den danske fuskede oversættelse står der »Mens han levede på jorden«.

Men ja. Jesus har kød. Det er præcis det samme, jeg har diskuteret med Christian for nyligt her i gæstebogen. Jesus har jo også masser af blod, som han pøser ud på alteret oppe i Himlen. Hele pointen i Hebræerbrevet er, at Jesus' kød og blod i Himlen er meget finere end offerdyrenes kød og blod her på jorden.

Der er næppe mange forskere i dag, der tør påstå, at Paulus skulle have skrevet Brevet til Hebræerne.

Erling: »I følge skriftene, sier Paulus. Hva er dette? GT? Tja. Skrifter som er blitt borte? Muntlige overleveringer? Gud vet, men selv om Paulus aldri referer til noe som Jesus har sagt, virker det som han skriver om noe som har skjedd her på jorden«.

Som sagt fortæller Paulus ikke, hvad det er for nogle profetier, han hentyder til. Men det er vel Paulus' problem og ikke mit.

Erling: »Ser at forskere som Richard Carrier og Bart Ehrman diskuterer heftig omkring spørsmålet Jesus som historisk person«.

Ja, det er en ganske morsom diskussion. Åbenbart var Ehrman i færd med at skrive en bog om, hvordan Jesus startede som en mislykket dommedagsprofet, og hvordan hans disciple senere forfremmede ham til at være Guds søn og til sidst Gud selv.

Og så ødelægger Carrier Ehrmans planlagte bog ved at argumentere for, at Jesus aldrig har eksisteret.

Hebræerne 5,7: Mens han levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt.

top

Pynt nr. 17 Navn: Erling Petersen
Tidspunkt: 2015-02-23 13:42:45

Hei
Et spørsmål angående om Paulus er av den oppfatning at Jesus også har vært her på jorden.

Korinterbrevet 15
Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. 2 Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. 3 For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot,
at Kristus døde for våre synder etter skriftene,

4 at han ble begravet,
at han sto opp den tredje dagen etter skriftene,

5 og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv.
Viser ikke dette at Paulus mener at Jesus har vært her på jorden?

Hej Erling

Så enkelt er det desværre ikke.

1) Når Paulus siger, at »Kristus døde for vore synder efter Skrifterne«, og at »han opstod på den tredje dag efter Skrifterne«, er det ligeså tvetydigt på græsk som på dansk og norsk.

Det kan ligeså godt betyde, at Paulus har læst nogle hemmelige beskeder i Det Gamle Testamente — Skrifterne — og at hans fortolkning er, at Kristus må være død, begravet og genopstået.

På den måde har Paulus altså intet kendskab til nogen historisk Jesus. Paulus' eneste kilde er hans egne fortolkning af nogle hemmelige beskeder i Det Gamle Testamente — kombineret med hans egne hallucinationer / åbenbaringer. Kristus må være opstået, for det står jo i Skrifterne.

2) Ifølge disse skrifter blev Jesus begravet, men han kunne jo sagtens blive begravet i Himlen. Tænk på hvordan Brevet til Hebræerne igen og igen gentager, at Jesus har frembåret det ypperste offer — sig selv — på det himmelske alter oppe i Himlen.

3) Jesus viser sig for Kefas, Jakob, "de 12" og "500 brødre". Ja, men han viser sig jo også for Paulus, og som bekendt har Paulus aldrig mødt Jesus her på jorden.

Ifølge Paulus selv mødte han Jesus i en ud-af-kroppen oplevelse: »om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, […] rykket bort til den tredje himmel […] om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, […] rykket bort til Paradis« (2 Korintherne 12,2-4)

Der er ingen steder nogen antydning af, at Paulus betragter sit eget møde med Jesus "ude af kroppen i den tredje himmel" som mindre virkeligt end de andre apostles møder. Tværtimod skrev han: »Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vor Herre?« (1 Korintherne 9,1).

Det var det, der tog mig længst tid at gennemskue: Paulus møder de navne, vi kender fra evangelierne, Peter, Johannes og Jakob, men han antyder ingen steder, at de skulle have haft nogle mere "ægte" møder med Jesus, end han selv havde.

4) Tilsidst må man spørge om, hvor meget "vidnesbyrd" der overhovedet er tale om. Umiddelbart lyder det hele mest, som om Paulus citerer en trosbekendelse. Paulus starter jo med at fortælle, at det hele er noget, han har hørt på anden hånd: »Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget«.

Og så et bonus-spørgsmål: Hvis Jesus har vist sig for 500 brødre, hvorfor har alle fire evangelier så "glemt" at fortælle det?

2 Korintherne 12,2: Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden - om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det - blev rykket bort til den tredje himmel.
2 Korintherne 12,3: Og jeg ved om dette menneske - om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det -
2 Korintherne 12,4: at det blev rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale.

top

Pynt nr. 84 Navn: Bent
Tidspunkt: 2015-02-04 15:54:01

Faldt tilfældigt over denne sjove side.
At Jesus blev født er værd at fejre og tidspunktet ligegyldigt. At han med ord forsøgte at ændre sin samtid til en mere tålelig tilværelse for sine medmennesker er prisværdig og værd at huske ham for. At det kunne koste ham livet, det vidste han og det var den risiko han løb.
Der er andre, som har forsøgt det samme uden at opnå samme kultstatus.
Når man skal have alt til at passe set med nutidens briller, så bliver det rigtig svært. Vi har en tendens i nutiden til at måle og veje alt med nutidens måleinstrumenter, for at vi kan tro på det.
Mennesket vil bedrages. Der er masser af ritualer og blikfang også i denne religion. Så meget at budskabet har svært ved at komme. Det er nemmere at forholdene sig til det konkrete, som så ikke er konkret, end til tanken bag.

top

Pynt nr. 39 Navn: Alex Sjørslev
Tidspunkt: 2015-02-03 12:16:13

Når der i 10 bud (jeg ved godt, der er flere udgaver) står

"Du må ikke have andre guder end mig", betyder det så, at Gud anerkender, at der reelt findes flere guder?

Hej Alex

Ja, det er faktisk det, det betyder. Bibelen er fyldt med andre guder, som du ikke må dyrke, lige fra guderne skaber både manden og kvinden i deres billede: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os«, til Paulus advarer mod "denne verdens Gud": »deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset« (2 Korintherne 4,4).

For at tage nogle klassiske eksempler: Gudssønnerne parrer sig med menneskekvinder (1 Mosebog 6,2); Gudssønnerne — inklusive Satan — holder møde (Job 1,6); Gud træder frem i gudeforsamlingen, blandt guderne (Salme 82,1-6); Gud slår drengebørnene ihjel for at straffe alle Egyptens guder (2 Mosebog 12,12); Egyptens guder er bange for Gud (Esajas 19,1); en gang om året skal jøderne ofre en ged til Gud og en ged til Azazel (3 Mosebog 16,8-10); israelerne dyrkede igen og igen »Ba'alerne og Astarterne og Arams, Sidons, Moabs, ammonitternes og filistrenes guder« (Dommerbogen 10,6).

Der altså mange guder, men "den højeste" af disse guder har sørget for, at jøderne er blevet tildelt Jehova/Jahweh: »Da den Højeste fordelte folkene […] Herrens del blev hans folk« (5 Mosebog 32,8-9). Derfor må jøderne kun dyrke Gud: »Alle folkeslag vandrer i hver sin guds navn, men vi vil vandre i Herren vor Guds navn for evigt og altid« (Mikas 4,5).

Gud tillader ikke, at du dyrker de konkurrerende guder, på samme måde som den danske regering ikke tillader, at du betaler din skat i Luxembourg eller på Bahamas.

5 Mosebog 32,8: Da den Højeste fordelte folkene, da han skilte menneskene fra hinanden, fastsatte han folkenes områder efter tallet på gudssønnerne.
5 Mosebog 32,9: Herrens del blev hans folk, Jakob blev hans arvelod.
Dommerbogen 10,6: Men israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. De dyrkede Ba'alerne og Astarterne og Arams, Sidons, Moabs, ammonitternes og filistrenes guder. De svigtede Herren og dyrkede ham ikke.
3 Mosebog 16,8: og han skal kaste lod om de to gedebukke, det ene lod for Herren og det andet for Azazel.
[. . .]
3 Mosebog 16,10: Den buk, som loddet for Azazel falder på, skal blive i live for Herrens ansigt, for at Aron kan skaffe soning med den ved at sende den ud i ørkenen til Azazel.
Esajas 19,1: Et profetudsagn om Egypten. Herren rider på hurtige skyer og kommer til Egypten; Egyptens guder ryster for ham, egypterne mister modet.
2 Mosebog 12,12: Samme nat vil jeg gå gennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren!
Salmernes Bog 82,1: Salme af Asaf. Gud træder frem i gudeforsamlingen, blandt guderne holder han dom:
[. . .]
Salmernes Bog 82,6: Jeg har sagt: I er guder, I er alle sønner af den Højeste.
Job 1,6: En dag kom gudssønnerne og trådte frem for Herren; blandt dem var også Satan.
1 Mosebog 6,2: så gudssønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til.
2 Korintherne 4,4: for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede.

top

Pynt nr. 24 Navn: Hans
Tidspunkt: 2015-01-30 14:30:22

I selvmodsigelserne i bibelen,gør i rede for at Akazja i 2.Kongebog var 22 år da han blev konge,men i 2. Krønikebog at han var 42 år da han blev konge.Nu er det sådan, at Jehovas Vidner har været tåbelige nok til at give mig deres bibel,De Hellige Skrifter,men det har de nu nok fortrudt,for jeg bruger den imod dem. I deres bibel står der i begge vers at han var 22 år da han blev konge. Hvad er rigtig. Venlig hilsen Hans.

Hej Hans

Hvis du kigger i deres online Bibel 2 Krønikebog 22 er der en stjerne efter teksten »Ahaz'ja var toogtyve«.

Denne fodnote siger, »„toogtyve“, LXXLagarde Sy og 2Kg 8:26; MVg: „toogfyrre“; LXX: „tyve“«. Dette skal forstås således, at:

Med andre ord har Jehovah's vidner valgt at benytte 2 meget obskure kilder og at ignorere Leningrad-kodekset for at fjerne selvmodsigelsen med 2 Kongebog 8,26. Og så håber de, at folk overser den kryptiske forklaring i fodnoten.

top

Pynt nr. 72 Navn: IAM
Tidspunkt: 2015-01-24 22:21:06

Hej Christian

Det var et langt svar, når man betænker, at jeg kuns kan svare for de første otte linier. Min pointe er i al sin enkelhed den, at alverdens ekvilibrisme i oldgræsk ikke kan løse den diskussion, du har med sideejeren (det bekræfter resten af indlægget vel også), for så havde du vel gjort det? Og derfor forstod jeg ikke dit behov for at flashe dine græskkundskaber i den sammenhæng. Så virker det bare ekskluderende og ganske usagligt.

Mvh.

top

Pynt nr. 21 Navn: Christian S Maymann
Tidspunkt: 2015-01-24 21:49:48

Hej IAM

Det er nu meget fint at du blander dig. Jeg skal præciser: Min pointe er, at ordet bror kan bruges med tre forskellige betydninger:

1) Fysisk bror (dvs samme far eller mor),

2) Landsmand; Den betydning finder vi i Apg og Rom 9,3, hvor det uddybes med at de er ”mine landsmænd efter kødet”.

3) Bror i Åndelig betydning: Mange steder hos fx Paulus, som biblen.info har understreget mange gange.

Det jeg kalder den ”videre” betydning er betydning nr. 2.

Hvorfor er det vigtigt? Jo for hvis man kan afgøre hvad Paulus refererer til med ”Herrens bror”, så det være med til at afgøre om Paulus regner med en fysisk-i-denne-verden Kristus, eller en –åndelig-ikke-i-denne-konkrete-verden Kristus.

Når jeg drager ”Søster” ind i diskussionen, er det for at se på om alle ”familieudtryk” dvs bror,søster,mor har åndelig betydning, sådan som det siges af biblen.info: ”

1. I samtlige epistler, ægte som falske, Paulus som ikke-Paulus er der tre eksempler på, at "broder" og "søster" bruges om kødelige søskende. Siger og skriver tre. Disse tre eksempler skal ses i forhold til de hundreder af gange, "broder" og "søster" bruges om sekt-medlemmer.
Der er altså en knusende overvægt af eksempler på, at "broder" bruges overført. Dit problem er, at du bilder dig selv og dine proselytter ind, at de kan ignorere dette faktum. I stedet for at forholde sig til sagen, kan de lukke øjne og ører (Matthæus 13,15), fordi forfatteren »er meget ringe til oldgræsk«.

Jeg er helt enig i, at ”bror” bruges klart mest i betydningen ”åndelig bror”. Det har jeg på intet tidspunkt sat spørgsmålstegn ved.

Jeg undrer mig stadig over, hvorfor Paulus ønsker at være ”forbandet og skilt fra Kristus” over sine ”åndelige brødre” i Rom 9,3. Hvad er det konkret for en hjælp han mener at hans ”åndelige brødre” skal have?

Så siger du
"Jeg har ofte pointeret (og du har lige så ofte ignoreret), at Paulus' epistle er fyldt med brødre, der ikke er brødre, søstre, der ikke er søstre, børn der ikke er børn, og så videre. Som kristen er man ikke bare adopteret af Gud, man er også Abrahams søn og Sarahs søn, mens de vantro er Hagars sønner. Lidt senere i Galaterbrevet er Sarah og Hagar alligevel ikke kvinder, men bjerge. Paulus kalder menigheden for »Mine børn, som jeg igen må føde med smerte« (Galaterne 4,19), han kalder Rufus' mor for sin egen (Romerne 16,13) og de kristne er ikke bare Jesus' brødre, men hans medarvinger »Guds arvinger og Kristi medarvinger« (Romerne 8,17)."

Det er jo ikke rigtigt. Jeg har på intet tidspunkt sagt modsagt, at langt de fleste forekomster af bror/søster er åndelige. Jeg har heller aldrig sagt, at alle de gange ”bror” bruges, skal det forstås bogstavligt. Det eneste jeg har opponeret imod er, at det viser, at de altid bruges sådan

Jeg har tænkt på, om man med vold og magt skal dele op, så at ord ”enten” bruges åndeligt eller fysisk.

Lad os nu bare blive i Galaterbrevet, og den tekst biblen.info citerer fra, nemlig kapitel 4. Her bruger Paulus ordet ”Jerusalem” 2 gange. I alt bruges det 7 gange i Paulus’ breve. De fem gange, det bruges uden for Galaterbrevet (Rom 15,19.25.26.31 og 1 Kor 16,3) bliver de alle brugt i konkret-fysisk betydning. Det ene tilfælde i Galaterbrevet (v.25) er også i fysisk-betydning. Det betyder, at 85% af alle steder klart refererer til det fysiske Jerusalem.
Ud fra biblen.infos logik betyder det, at også den sidste gang (Gal 4,26) også er fysisk konkret – men det tvivler jeg på er betydningen og det vil biblen.info heller ikke mener. Det er han for klog til.
Det er vel et konkret eksempel på at Paulus kan bruge et ord både med ”åndelig” og ”konkret”. Her vil biblen.info nok indvende, at der står ”det nuværende” Jerusalem. Og det er præcis min pointe. Ordnes betydning kan ikke i de enkelte tilfælde bestemmes ud fra en general statistik, men må vurderes fra gang til gang.
Det samme finder vi mindst(!) en gang i romerbrevet.
Når Paulus siger i Rom 9,6 siger at ” Det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel” så er vi vel enige om, at ”Israel” bruges både i en Åndelig og Konkret betydning.
I Rom 9,8 bruges ordet ”børn”: ”Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn”. Her bruges ordet ”Børn” vel også i en både åndelig og konkret betydning.

top

Pynt nr. 67 Navn: IAM
Tidspunkt: 2015-01-24 14:29:13

Hej Christian

Jeg ser, at du har bragt et nyt indlæg, med en lang række spørgsmål om forskellige betydninger af "bror" hhv. "søster". Nu fatter jeg slet ingen ting - er det ikke dem, der vil stå lysende klart, når man er kyndig i oldgræsk?

Mvh.

Hej IAM

Faktisk gør oldgræsk det endnu værre. Ordet for "bror" er "adelphos", der kommer af "delphus" livmoder.

For at være brødre og søstre på oldgræsk skal man altså have ligget inden i den samme livmoder.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste