Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 15 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-03 11:04:42

Kære Forfatter
I modsætning til dig, kære forfatter, har jeg aldrig lagt skjul på at jeg også har fordomme, og at jeg, om nødvendigt, også vil stå ved dem. Men nu handler det altså ikke om mine fordomme, men derimod om dine – det er din hjemmeside og ikke min. Du skriver det jo selv: ”… er det vås, der står i Bibelen”. Hvis ikke det er et udtryk for en fordom, så ved jeg ikke hvad en fordom er. Derfor må jeg fastholde at dit site ikke er udtryk for seriøs bibelkritik, men derimod en selvbekræftelse af fordomme. Det ville være rart, hvis du ville skrive det på forsiden.

Du har naturligvis ret i at alt hvad vi ved om Jesus Kristus stammer fra Bibelen, nærmere betegnet Evangelierne (og ikke Bibelen som helhed). Men det hele er, som jeg tidligere har påpeget, afhængig af hvordan man forstår ordet ”fundament”. Du har øjensynligt en besynderlig fortolkning af det. Jeg og rigtig mange andre forstår ”fundament” som noget, noget andet er bygget op på, fx ”huse bygger man på et fundament”. Fundamenter tilpasser man heller ikke sådan i tide og utide. Et fundament er noget, der er forholdsvis uforanderligt. Derfor kan Bibelen heller ikke være fundament, da den, rigtig nok, er blevet ændret og tilpasset i tidens løb. Kristendommen er ikke bygget op over Bibelen. Din påstand: Først var Bibelen (Evangelierne) og som kom kristendommen, er ganske enkelt ikke korrekt.

Fundamentet for kristendommen er, efter min opfattelse, Jesu Kristi korsfæstelse og opstandelse. Det er fra det tidspunkt da Jesus på korset udbryder: ”Eloi, eloi lama sabachtani” og alle disciple (inkl. Thomas) bliver overbevist om at Jesus er opstanden (og ikke genopstanden – som du hele tiden fejlagtig skriver) at kristendommen opstod. Det er det, kristendommen, ganske unikt, hviler på.

Nu kan du så tygge lidt på hvorfor netop ordene: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig” er kristendommens Stunde Null og derefter kan du så prøve at forklare hvorfor kristendommens logo mon er korset og netop ikke Davidsstjernen eller noget helt tredje. Bortset fra Per Ramsdal og få andre tossede præster, er der heller aldrig blevet ændret ved korset (korsfæstelsen og opstandelsen). Begivenheden nævnes i alle Evangelier, selv om forløbet beskrives forskelligt. Den står fast, ergo er den fundamentet.

Ja, Bibelen er skrevet om mange gange, så den er ikke noget særligt fast fundament, men kirken har jo også udviklet sig løbende i de sidste 2.000 år.

Er »Eloi, eloi lama sabachtani« et fundament?

Du er godt klar over, at det er et citat fra Det Gamle Testamente, ikke? Hvor sandsynligt er det lige, at Jesus citerer Salme 22, mens han hænger på korset? Hvordan kan vi overhovedet vide, at han gjorde det, når alle tilskuerne troede, han kaldte på Elias? Matthæus påstår, at Jesus har citeret på hebraisk istedet for aramæisk, som Markus påstår. Hvordan kan Matthæus vide det, når alle tilskuerne troede, Jesus kaldte på Elias? Hvorfor er Lukas og Johannes uvidende om, at Jesus skulle have sagt "Eloi, Eloi"? Hvorfor nævner Paulus det ikke?

Hvis det er det, der er dit fundament, så er du på dybt vand.

top

Pynt nr. 9 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-02 12:00:57

Når man betragter kristendommen (mangehovedet uhyre) som en samlet størrelse, kaldes det en fordom. En fordom udspringer af had og had er en følelse. Det er der ikke noget galt i, idet vi alle har fordomme – sådanne følelser. Galt bliver det først når man forsøger at bilde andre og endnu værre sig selv ind at det, man mener ikke udspringer af fordomme, men af neutralitet og rationalitet. Hver eneste ord, du skriver, sprutter af had. Prøv lige at forholde dig til det. Udspringer din hjemmeside ud fra et had til kristendommen og kristne, ja eller nej? Hvis ja, så skriv det på forsiden af din hjemmeside. Så kan ingen komme efter dig.

Nu er det ikke mig, der påstår at Bibelen er kristendommens fundament. Det kræver så også at jeg definerer ordet ”fundament”, hvilket du så heller ikke gør. Sådan som jeg forstår dig, så var NT der før Kristendommen. Jeg mener nu at det er omvendt. Kristendommen er jo ikke nogen ideologi som kommunismen, hvis fundament er Marx´ filosofiske skrifter, primært ”Das Kapital”, som var der før kommunismen opstod. Kristendommen er ikke bygget op på basis af NT. Derfor kan NT ikke være dens fundament. Hvad der så kan være fundamentet, må stå hen i det uvisse. Måske er der slet ikke noget fundament. Kendsgerningen er at din hjemmesides fundament er et intenst had over for kristendommen og kristne.

Hej igen

Jeg synes selv, du får luftet nogle fordomme. Jeg "sprutter" ikke af had mod kristendommen, faktisk synes jeg, der er andre religioner, der er meget værre. Du nævner selv marxismen, og man kunne tilføje vor tids svøbe, Islam.

Det jeg har noget imod, er det vås, der står i Bibelen, og derfor kalder jeg min side (stop mig, hvis jeg har sagt det før) "Bibelen for ateister", og altså ikke "Kristendom for ateister". Man kunne sagtens lave tilsvarende hjemmesider om det vås, der står i marxismens og Islams helligskrifter, men så skal man først sætte sig ind i deres vås, og det er jo ikke lige spændende altsammen.

Du har ret i, at de kristne har skrevet NT. Hvem skulle ellers have gjort det? Uanset om Jesus nogensinde har eksisteret eller ej, har han i al fald ikke selv skrevet noget.

Dette er der ikke noget selvmodsigende i. Kristendommen har udviklet sig sammen med sine helligskrifter, f.eks. skulle man lige har afklaret spørgsmålet om Treenigheden, før man kunne blive enige om, hvilke helligskrifter, der overhovedet var hellige, og hvilke der var kætteriske.

Det betyder ikke, at Bibelen ikke er et fundament. Det betyder bare, at man løbende har tilpasset fundamentet — Guds evindelige ord — til de nye forhold. Den slags hedder evolution.

Og så mangler jeg stadig (stop mig, hvis jeg har sagt det før) svar på, hvad fundamentet skulle være, hvis det ikke er Bibelen.

top

Pynt nr. 73 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-01 11:56:07

Kære Forfatter
Lad os opgive det her skyggeboksning og holde os til de nøgne kendsgerninger:

For det første
Du forudsætter at Bibelen er kristendommens fundament uden at gøre rede for hvad du forstår ved kristendom, som jo unægtelig er en meget kompleks og vidtforgrenet bevægelse. Du gør heller ikke rede for hvad du forstår ved ”kristne”. Der findes over to milliarder af dem og de har næppe samme syn på Bibelen alle sammen, ej heller tror de næppe det samme. Den apostolske trosbekendelse, hvis vi skulle bruge den som fundament, rummer rig mulighed for fortolkning og et minimum af relationer til GT og et maksimum til treenigheden, som forfatteren øjensynligt heller ikke helt forstår.
Det er vel ikke på forhånd givet at alle kristne opfatter/skal opfatte Bibelen på samme måde som du gør – altså som fundament for deres tro. For dig er kristne kristne som jøder er det for antisemitter – én stor pærevælling det hele. Det er for unuanceret og dermed falder hele hjemmeside projektet til jorden.

For det andet
Denne hjemmeside handler hverken om Bibelen eller kristendom. Den handler i bund og grund kun om følelser, nærmere betegnet forfatterens negative følelser over for kristendom og kristne (og måske religion generelt). Han/hun hader det og synes at folk, der tror på Bibelen må være dybt sindssyge – altså over to milliarder mennesker. Man kalder det også for fordomme. Det er der sådan set ikke noget i vejen med, fordi den slags (fordomme) har vi såmænd alle sammen. Men i stedet for at brygge en interessant hjemmeside på den kendsgerning, fylder han/hun os med det samme fis igen og igen som alle de andre bullshit-snakkere: Nej, det er ikke følelser, nej, det er ikke fordomme, forsøger han/hun at bilde os ind. Med semiakademisk snak forsøger han/hun at foregøgle os rationalitet – ”se, jeg beviser jo det hele med citater fra Bibelen, som er Guds ord eller guddommeligt inspireret, siger de kristne”. Gør de? Og hvem siger det?

Hvordan kan jeg nu være så fræk at påstå det? Jo – det er enkelt. Jævnfør punkt 1: Det hænger sammen med den unuancerede præsentation af kristendommen, dens påståede fundament (Bibelen) og kristne. Skal det være rationelt og have værdi for andre, skal der skelnes og defineres ellers er det bare fordomme. Dermed er ikke sagt at jeg selv er fri for dem, jfr. Matt 7, 3. Nogle gange kan man også finde noget i Bibelen som slet ikke er så modsætningsfuld og tosset som forfatteren vil have os til at tro. Selverkendelse er en dyd, som forfatteren ikke lider af. Det er han/hun desværre heller ikke ene om.

Hej igen

Jeg er fuldstændig klar over, at kristendommen er et mangehovedet uhyre. Men grunden til, at der eksisterer 20.000 forskellige variationer af kristendommen, er netop, at de forskellige sekter er uenige om, hvilke 99% af Bibelen de skal ignore, hvordan de enkelte vers skal fortolkes, hvordan Bibelen skal oversættes, og for den sags skyld: Hvilke bøger der er med i Bibelen.

Det er derfor, jeg koncentrerer mig om, hvad der står Bibelen, og ikke hvad 20.000 forskellige sekter gerne vil have, at der skulle stå. Det er derfor, hjemmesiden hedder "Bibelen for ateister" og ikke "Kristendommen for ateister".

Du har stadig ikke svaret på, hvad kristendommens fundament skulle være, hvis det ikke er Bibelen. Hele vores "viden" om, hvad Jesus har gjort og sagt, og hvad han vil have, vi skal gøre for at blive frelst, kommer fra Bibelen. Hvor skulle det ellers komme fra?

top

Pynt nr. 23 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-01-31 19:59:00

Kære Forfatter
Hertil er kun at sige, at Jesus næppe har henvist til NT. Henvisninger i Bibelen henviser ikke til Bibelen selv, men kun til GT, dvs. Toraen. Guds Bud og Lov er heller det samme som Bibelen. Selv en dårlig teolog som Per Ramsdal og en hvilken som helst (selv en ateistisk som Martin Krasnik) jøde vil kunne fortælle dig det. Prøv lige igen.

Hej Armin

Det har du ikke ret i. Bibelen (også NT) refererer i allerhøjeste grad til sig selv. Her er citatet igen:

Åbenbaringen 22,18 Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog,
Åbenbaringen 22,19 og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

Det andet vil også give et kunstigt skel mellem det Gamle og Nye Testamente. Er Jesus ikke forudsagt i hele GT? Er hvert eneste ord og gerning i Jesus' mission ikke en opfyldelse af GT? Har Jesus ikke vidst, at hans ord og handlinger ville blive skrevet ned? Er GT og NT ikke inspirerede af den samme guddom?

Iøvrigt ignorerede du hovedparten af mit argument. Nemlig, at hvis du ikke betrager Bibelen som Guds endelige ord, må du istedet følge dine egne (menneskeskabte) traditioner og åbenbaringer.

top

Pynt nr. 65 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-01-31 14:57:27

På forsiden af hjemmesiden påstås: ”Hvis Bibelen er fundamentet for kristendommen, …”. Udsagnet fremføres som en udokumenteret påstand. Er Bibelen fundamentet for kristendommen? Hvor står det? Siger de kristne selv det? Paven? Ja – hvem?
Lidt længere nede hedder det så: ”Det bedste argument mod kristendommen er Bibelen selv”. Hvad nu hvis Bibelen ikke er fundamentet for kristendommen? I så fald falder alle argumenter på denne hjemme siden på gulvet eller hvad?

Hej Armin

Det sagde Jesus. Han var ret entydig, når han fortalte, at skriften består indtil Jordens Undergang:

Matthæus 5,18 Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.
Matthæus 5,19 Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.

Lukas 16,17 Men himmel og jord skal snarere forgå end en eneste tøddel af loven falde væk.

Johannes 10,35 Når loven kalder dem guder, som Guds ord er kommet til - og Skriften kan ikke rokkes -

Åbenbaringen 22,18 Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog,
Åbenbaringen 22,19 og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

Nogle folk ignorerer Bibelen og følger deres egne traditioner. Dem har Jesus et navn for: Farisæere.

Matthæus 15,3 Men han svarede dem: "Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld?

Matthæus 7,23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Du kan selvfølgelig også satse på at få dine egne åbenbaringer, ligesom Paulus engang gjorde. Det hedder montanisme. Den slags har der været dødsstraf for i Kirken i næsten 2.000 år. Hvis du vælger dén retning, så forvent et bank på døren, når du mindst venter det.

top

Pynt nr. 87 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2015-11-23 06:25:35

Lad mig starte med at skrive, at hele det gamle testamente peger på Jesus.

Jesus er Ordet, Sandheden, Vejen og Livet.
Biblen siger at Alle har syndet og selv en løgn er nok.
Og Alle som påkalder Herrens navn skal blive frelst.
Act 16:30 And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved?
Act 16:31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Joh 3:17 For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
Joh 3:18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

Og vi frelses fra dette herunder.
Rev 20:14 And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.
Rev 20:15 And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.

Biblen fortæller at Lucifer var lovsangsleder I himmelen, inden han blev kastet ud.

Eze 28:12 Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord GOD; Thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty.
Eze 28:13 Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.
Eze 28:14 Thou art the anointed cherub that covereth; and I have set thee so: thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire.
Eze 28:15 Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee.
Eze 28:16 By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned: therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God: and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire.
Eze 28:17 Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness: I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that they may behold thee.

Og det er jo også det der fortælles i Job 38:7 det var tiden da alle Guds sønner priste Ham.

Jesus er også fuldstændig sand når han i Revelation 22:16 siger Morning star i ental da Lucifer ikke er der mere. På grund af hans hovmodighed.

King James Biblen har igen ret når den ikke bruger Ordet HALLELUJAH men ALLELUIA.

http://www.kingjamesbibleonline.org/search.php?hs=1&q=Hallelujah

You searched for
"HALLELUJAH" in the KJV Bible
'HALLELUJAH' in the Bible
... No direct matches for your keyword exist in the King James Bible.
Herunder er der lavet Bibel sammenligninger mellem King James 1769 og Dansk fra 1933

Rev 19:1 And after these things I heard a great voice of much people in heaven, saying, Alleluia; Salvation, and glory, and honour, and power, unto the Lord our God:
Rev 19:1 Derefter hørte jeg ligesom en høj Røst af en stor Skare i Himmelen, som sagde: Halleluja! Frelsen og Herligheden og Kraften tilhører vor Gud.

Rev 19:2 For true and righteous are his judgments: for he hath judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand.
Rev 19:2 Thi sande og retfærdige ere hans Domme, at han har dømt den store Skøge, som fordærvede Jorden med sin Utugt, og krævet sine Tjeneres Blod af hendes Hånd.

Rev 19:3 And again they said, Alleluia. And her smoke rose up for ever and ever.
Rev 19:3 Og de sagde anden Gang: Halleluja! og Røgen fra hende opstiger i Evighedernes Evigheder.

Rev 19:4 And the four and twenty elders and the four beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen; Alleluia.
Rev 19:4 Og de fire og tyve Ældste og de fire levende Væsener faldt ned eg tilbade Gud, som sad på Tronen, og de sagde: Amen! Halleluja!

Rev 19:5 And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great.
Rev 19:5 Og en Røst udgik fra Tronen og sagde: Lover vor Gud, alle hans Tjenere, I, som frygte ham, de små og de store!

Rev 19:6 And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.
Rev 19:6 Og jeg hørte som en Røst af en stor Skare og som en Lyd af mange Vande og, som en Lyd af stærke Tordener, der sagde: Halleluja! thi Herren, Gud, den almægtige, har tiltrådt Kongedømmet.

Slut herfra - The End

Hej Morten

top

Pynt nr. 40 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2015-11-22 18:09:47

Hvem var det nu lige som blev kastet ud af himmelen. Var det Jesus eller Lucifer?

Jeg er overbevist om at Gud Ord er uden fejl, og hvis jeg læser rigtigt, har alle foruden King James ramt forkert, vedr. hvem der er MORGENSTJERNEN.
Hvorfor mon?

ORDFORKLARING FRA STRONG H1966
הֵילֵל
hêylêl
hay-lale'
From H1984 (in the sense of brightness); the morning star: - lucifer.

King James 1769 - Isaiah 14:12
How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!
King James 1769 Revelation - 22:16
I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.

Luther 1912 (tysk) Isaiah 14:12
Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern ! Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest!
Revelation - 22:16
Ich, Jesus, habe gesandt meinen Engel, solches euch zu bezeugen an die Gemeinden. Ich bin die Wurzel des Geschlechts David, der helle Morgenstern.

Dansk 1897 Isaiah 14:12
Hvorledes er du falden ned fra Himmelen, du Morgenstjerne, du Morgenrødens Søn? hvorledes er du nedhugget til Jorden, du, som nedtraadte Folkefærd?
Revelation - 22:16
Jeg, Jesus, har udsendt min Engel at vidne disse Ting for Eder i Menighederne; jeg er den af Davids Rod og Slægt, den skinnende Morgenstjerne

Dansk 1907 Isaiah 14:12
Nej, at du faldt fra Himlen; du strålende Morgenstjerne, fældet og kastet til Jorden, du Folkebetvinger!
Revelation - 22:16
Jeg, Jesus, har sendt min Engel til at vidne for eder disse Ting om Menighederne, jeg er Davids Rodskud og Slægt, den strålende Morgenstjerne

Dansk 1933 Isaiah 14:12
Nej, at du faldt fra Himlen; du strålende Morgenstjerne, fældet og kastet til Jorden, du Folkebetvinger!
Revelation - 22:16 Jeg, Jesus, har sendt min Engel til at vidne for eder disse Ting om Menighederne, jeg er Davids Rodskud og Slægt, den strålende Morgenstjerne

Dansk 1992 Isaiah 14:12
Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne! Du er slynget til jorden, du som besejrede folkene.
Revelation - 22:16
Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne.«

Ny Verden Isaiah 14:12
Tænk, at du er faldet fra himmelen, du lysende, daggryets søn! At du er blevet omhugget og kastet til jorden, du som satte nationerne ud af spillet.
Revelation - 22:16
’Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting til menighederne. Jeg er Davids rod og afkom, den strålende morgenstjerne.’“

Net bible Isaiah 14:12
Look how you have fallen from the sky, O shining one, son of the dawn! You have been cut down to the ground, O conqueror of the nations!
Revelation - 22:16
“I, Jesus, have sent my angel to testify to you about these things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright morning star!”

Hej Morten

Det er da ikke særligt imponerende. Du citerer selv Strongs for, at "hay-lale'" betyder "Morning star", og alligevel oversætter King James Bible ordet til "Lucifer". Det er da fusket.

I øvrigt er der jo andre morgenstjerner i King James Bible, så det kan ikke være den enbårne søn, der hentydes til:

Job 38,7 When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
(King James Bibel fra 1611)

Vidste du, at der var kristne sekter, der mente, at Jesus var en slange? De kaldtes ophiter og naassener. Sidstnævnte må endelig ikke forveksles med "nazarener".

Den slags problemer opstår, når man insisterer på at læse Jesus ind i Det Gamle Testamente, hvor han intet har at gøre. Så kan alting ske. Pludselig står man med to slanger. Og to morgenstjerner.

top

Pynt nr. 41 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2015-11-22 01:03:40

I har rigtig nok en side som viser 6000 forskellige misfortolkninger eller direkte fejl i danske oversættelser som alle henviser til Egypten den aleksandrinske tekst http://www.nestle-aland.com/en/home/ det ville være forfriskende hvis teksterne fra http://www.tbsbibles.org/ blev brugt til sammenligning.
Jeg har søgt med lys og lygte efter danske bibel oversættelser som ikke er besmittet via den Katolske kirkes vranglære, og jeg har fundet INGEN. Når I nu har sat jer så grundigt ind i emnet, så kan I måske henvise til en dansk bibel som udelukkende er baseret på de 99 % hellige tekster, som er fra området omkring Syrien eller Textus Receptus m.fl. fra http://www.tbsbibles.org/
Da jeg ikke har en dansk bibel baseret på disse tekster, er min nuværende løsning King James version fra 1769 som åbenlyst giver de fleste vanskeligheder da vi jo ikke alle er engelsksproget.

Hej Morten

Jeg ved ikke, om jeg helt forstår dig, men alle Europas Bibler blev indtil for 100 år siden oversat fra Textus Receptus. På dette site har jeg lagt oversættelsen fra 1897, og jeg har med mine små fingre indtastet oversættelsen fra 1814, der er ren Textus Receptus.

Derudover har jeg med de samme små fingre skrevet en konkordans, hvor du kan analysere det enkelte vers i forhold til Textus Receptus og den aleksandrinske tekst.

top

Pynt nr. 58 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2015-11-21 17:12:24

Grunden til at denne side har noget som helst at snakke om, er blot dette faktum at i har valgt at efter følge, gå efter, en vranglære som startede tilbage ved fødslen af den Katolske kirke eller rettere helt tilbage ved Satan og hans dæmoner forsøg på at skabe splid lige starten af skabelsesberetningen.
Den bibel som i angriber her på siden er baseret på egyptiske tekster, som kun udgør ca. 1 % af de samlede skrifter og både den katolske og protestantiske kirke m.fl. har igennem alle årene brugt disse http://www.nestle-aland.com/en/home/ som i med rette angriber, da de er falske.

Omvendt som har Gud lovet at vi vil have hans Ord hos os hele vejen, og King James fra 1611 senere rette for slåfejl i 1769 er baseret på 99 % af de oprindelige tekster stammende fra området omkring Syrien, og disse her har ikke forandret sig siden, og de er bevaret her http://www.tbsbibles.org/

Med venlig hilsen
Morten E

Hej Morten

Jeg er udmærket klar over, at der er forskel på Textus Receptus (som King James bygger på), og Nestle-Aland. På denne side viser jeg flere hundrede eksempler.

top

Pynt nr. 42 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2015-11-09 11:41:17

Tak for hjælpen. Glimrende citater.
Min egen søgen ledte mig hen til Salmernes Bog 2, 8-9 og her er en lille pudsighed...Forfalskning igen ?
I min udgave fra 1979 står:"Bed mig, og jeg giver dig hedningefolk til arv og den vide jord skal I eje; med jernspir skal I knuse dem som en pottemagers kar!"
På Bibelen online er hedningefolk ændret til mennesker, hvilket giver muligheder for helt andre fortolkninger. Ligeledes er jernspir blevet til jernscepter:
v8 På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom
og den vide jord som arvelod.
v9 Du skal knuse dem med et jernscepter,
sønderslå dem som pottemagerens kar.«
Uden at gøre den nuværende flygtningestrøm til genstand for debat, er det da lidt betryggende for disse hedningefolk, at ikke alle europæere tager bibelens ord alvorligt....

Hej igen Jens

Jeg tror ikke, oversættelsen er fusket som sådan. Mange af ordene i Bibelen kan oversættes på flere måder afhængig af oversætterens humør.

Ordet der bruges for "hedninger" kan også betyde (især ikke-jødiske) folkeslag og nationer, det gælder både for det hebraiske "ha goyim" og det græske "ethnos". Jeg mener ikke, det bliver oversat til "mennesker" nogen steder.

Ordet for "stav" er det samme som for "scepter", og det gælder også for både hebraisk og græsk.

Det der er vigtigere for de kristne er snarere at få trukket en "kristologisk bue" fra sønnen i Salme 2,8-9 til Jesus i åbenbaringen, der også skal knuse folk og pottemager-kar med sit scepter:

Salme 2,8 På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den vide jord som arvelod.
Salme 2,9 Du skal knuse dem med et jernscepter, sønderslå dem som pottemagerens kar."

Åbenbaringen 2,26 Den, der sejrer og trofast gør mine gerninger indtil enden, ham vil jeg give magt over folkene;
Åbenbaringen 2,27 han skal vogte dem med et jernscepter, som når lerkar knuses,

Åbenbaringen 19,15 Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den Almægtiges harmes og vredes vinperse.

Det lykkes dog ikke helt, for i den græske teksttradition (Helligåndens yndlings-oversættelse) siger Salmernes Bog 2,9, at sønnen skal vogte folkene (ligesom der står i de to vers i Åbenbaringen), men den hebraiske tekst siger, han skal knuse dem.

top

Pynt nr. 96 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2015-11-07 13:56:23

Hej
Måske kan du hjælpe. Jeg er på et tidspunkt stødt ind i et citat fra GT. Det minder lidt om Joels bog 3.15. Dog mener jeg utvetydigt at citater befaler at dræbe mennesker med en fremmed religion. Nu mangler der jo ikke opfordringer til drab i bibelen, men ofte i selvforsvar, landvinding, tvistigheder, få jomfruer i folden... ect....Jeg mener, at der findes et - måske flere - der specifikt opfordrer / befaler at dræbe - KUN grundet religion ?
Håber du kan hjælpe?

Hej Jens

Hvad med disse:

5 Mosebog 13,7 Hvis din bror eller din søn eller datter eller din kone, som du elsker, eller din nærmeste ven i hemmelighed prøver at lokke dig og sige: "Lad os gå hen og dyrke andre guder," guder som hverken du eller dine fædre har kendt,
5 Mosebog 13,8 men som dyrkes af de folk, som bor rundt omkring jer, enten nærved eller langt borte, over hele jorden,
5 Mosebog 13,9 da skal du ikke give efter for ham og ikke lytte til ham. Vis ham ingen barmhjertighed, og skån ham ikke, dæk ikke over ham,
5 Mosebog 13,10 men slå ham ihjel! Du skal være den første, der løfter hånden mod ham, når han skal dræbes; derefter skal resten af folket løfte hånden.
5 Mosebog 13,11 Du skal stene ham til døde, for han har forsøgt at lede dig bort fra Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.
5 Mosebog 13,12 Hele Israel skal høre om det og blive bange, og man skal ikke mere begå så ond en handling hos dig.

5 Mosebog 17,2 Finder man hos dig, i en af de byer, som Herren din Gud giver dig, en mand eller kvinde, som gør noget, der er ondt i Herren din Guds øjne, og bryder pagten med ham
5 Mosebog 17,3 og mod min befaling går hen og dyrker andre guder og tilbeder dem eller solen eller månen eller hele himlens hær,
5 Mosebog 17,4 og du hører om det, så skal du undersøge det grundigt. Hvis det virkelig forholder sig sådan, at denne afskyelige handling har fundet sted i Israel,
5 Mosebog 17,5 skal du føre den mand eller kvinde, der har begået denne onde handling, ud til byporten, hvad enten det er en mand eller kvinde, og stene dem til døde.
5 Mosebog 17,6 På to eller tre vidners udsagn skal dødsstraffen fuldbyrdes; ingen må henrettes på et enkelt vidnes udsagn.
5 Mosebog 17,7 Vidnerne skal være de første, der løfter hånden mod ham, når han skal dræbes; derefter skal resten af folket løfte hånden. Du skal udrydde det onde af din midte.

top

Pynt nr. 72 Navn: Ole THorkild Heiberg Madsen
Tidspunkt: 2015-10-17 12:41:05

Hvorfor overhovedet diskutere religion????
dødsensfarlig bavl uanset hvilken religion man taler om.

top

Pynt nr. 24 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2015-10-01 07:58:19

Hej
Mit indlæg i gæstebogen i går var desværre behæftet med forkert e-mail. Ovenstående virker.

Hej Jens

Det med email-adressen er et levn fra Internettets tidlige barndom. Det er ikke noget krævet felt.

top

Pynt nr. 83 Navn: Jens Nielsen
Tidspunkt: 2015-09-30 18:41:18

For læsere, der nyder denne side, vil jeg anbefale, at læse: Bibelen - af Erwin Neutzsky Wulff.
Glimrende værk omkring baggrunden for bibelen og alt det vrøvl, den er fyldt med.
At anbefalingen kommer netop i dag - 10 årsdagen - for en glimrende artikel flankeret af nogle illustrationer, der næsten satte en verden i brand, (I hvert fald flag..) er helt tilfældig.
Islam er en fredelig og kærlig religion - siger muslimer - men vi kan snart ikke åbne munden andre steder end hos tandlægen, uden at få dødstrusler.
Godt at vi kan dissekere bibelen, og fortælle hvilket vrøvl der står... uden at skulle slås ihjel.
Glimrende og inspirerende arbejde - Fortsæt venligst kære sideejer....

top

Pynt nr. 31 Navn: Stefan
Tidspunkt: 2015-09-29 11:28:11

Hej,

som nyudklækket ateist (født katolsk), må jeg siger at din side indgyder en enorm respekt, stor stor applaus for dit arbejde!
Jeg får besøg af JH vidner (har brug for at øve mine nye argumenter...) om 30min og har brugt din side flittigt til forberedelse. Jeg gør mig ingen forhåbninger om at konverterer de kommende gæster, men måske man kunne så et frø af tvivl i den yngste...

Anyway, ville lige give et solidt skulderklap :)

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste