Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 84 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-28 13:30:20

Hej Peter
En åbenbaring er ikke det same som en hallucination – det kan jeg forsikre dig for. Der er tale om to vidt forskellige begreber og fænomener, og må jeg så få lov til for 3. gang henvise til Charlotte Røhrts Bog ”Jeg så Jesus”.

En hallucination udløses af en ydre påvirkning. Det gør en åbenbaring ikke. Det er nærmere det modsatte. Det noget, som bare er der og andre kan ikke se det, nej. Om Paulus var sulten, tørstig eller påvirket af heden, vides ikke. Enhver antagelse, der går i den retning er ren spekulation. Det kan ikke bevises. Det betyder, når folk mener at have haft en åbenbaring (og ikke en hallucination) og beretter detaljeret om det, må vi som udgangspunkt antage at de taler sandt.

I mine unge dage røg jeg rigelige mængder hash, tog også LSD. Der var ikke grænser for de hallucinationer, jeg fik. Men jeg kunne hverken dengang (for 40 år siden) eller i dag berette detaljeret om dem – indholdet af de syner, jeg havde. Men det kan jeg med åbenbaringen. Den forbliver i hukommelsen. Jeg indrømmer at det lyder mærkelig, men ikke alt kan forklares i denne verden.

For en god orden skyld og for at jeg ikke igen skal få drejet ordet i munden på mig, skal jeg skynde mig at tilføje at jeg de sidste 20 år ikke har indtaget rusmidler, ikke en gang alkohol, som i øvrigt er det mest dødelige af alle. Jeg ønsker at leve så længe som muligt og leve et åndeligt liv. Det kræver at man holder sig fri af rusmidler, også alkohol.

top

Pynt nr. 36 Navn: IAM
Tidspunkt: 2016-02-28 08:38:46

Hej Armin

Jeg takker for dokumentationen. Godt du "kender en anden", du så kan snakke om. Må jeg som en særlig service bemærke, at du ikke selv er sandhedsvidne på, om det er en åbenbaring du har haft - spørg du blot psykiatrien om dét, når nu din ret omfattende uvidenhed også strækker sig dertil.

Som "stolt"(?!?) ateist vil jeg så for mit vedkommende glæde mig over, at dine tungeste indvendinger mod denne side kun er sproglige, sådan helt fundamentalt.

Mvh.

top

Pynt nr. 0 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-02-28 03:33:25

For at undersøge om Paulus første åbenbaring skal kaldes en hallucination, så skal man først spørge om oplevelsen skyldtes sansepåvirkning. Vi får at vide at dem, som Paulus var sammen med ikke så noget, så vi må gå ud fra at der ikke var tale om en sansepåvirkning. Af beskrivelsen fremgår at Paulus ikke sov, så det var ikke en drøm. Vi får at vide at Paulus indtil da havde forfulgt de kristne, så vi må gå ud fra at det ikke er et bevidst intenderet forestillingsbillede. Der må derfor være tale om det man nutildags kalder en hallucination.

Hvad hallucinationen skyldes er en anden sag. Man kan på kristen vis kalde det en åbenbaring eller man kan påstå at Paulus må have fået hedeslag, men om man hælder til den ene eller den anden forklaring bør være uvæsentligt for om det skal kaldes en hallucination. Det væsentlige er om man mener oplevelsen skyldes en sansepåvirkning.

Hej Peter

Jeg opdager lige, at den tilsvarende episode i Paulus' egne epistler, hvor Paulus møder Jesus i den tredje himmel, kommer lige efter det afsnit af Paulus' trængsler i 2 Korintherne 11,23-28, som jeg citerede.

Med andre ord: 2 Korintherne Kapitel 11 slutter med »[…] arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder«, mens kapitel 12 starter med: »et menneske […] - om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det - blev rykket bort til den tredje himmel. […] - om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det - at det blev rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale«.

top

Pynt nr. 35 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-27 20:25:05

Hej IAM
Jeg kender en anden: „Wer Anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“. Man kan også sige: „Selv den stærkeste, bedste og klogeste, vil før eller siden finde en overmand“. Eller man kan også sige: ”Bare fordi man har læst lidt mere i Bibelen end det store flertal og lært sig lidt oldgræsk er man jo nødvendigvis ekspert på alle livets områder”. Ja – undskyld at jeg har en aversion mod folk, der vil pådutte alle andre deres skøre meninger. ”Det er nemlig med meninger ligesom med røvhuller. Alle har et”. Frit efter Harry Callahan. I know what you are thinking. Men det er godt du blander dig. Vores redaktør har brug for lidt hjælp og savner dig.

top

Pynt nr. 55 Navn: IAM
Tidspunkt: 2016-02-27 19:33:48

Projektion er, som psykologisk begreb, den mekanisme, hvor man ubevidst tillægger andre nogle af de egenskaber, som man selv har, og som man ikke vil være ved. Noget der ofte sker, i forbindelse med personens skyggesider eller i forbindelse med den maske man har tillagt sig i forhold til omverden.Projektionens mekanisme udtrykkes fx i ordsproget "Tyv tror, hver mand stjæler".

Mvh.

top

Pynt nr. 23 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-27 17:38:19

Til redaktøren
Ja – det gør jeg, fordi jeg har ret, og fordi redaktøren indirekte giver mig ret. Efter redaktørens opfattelse må Paulus enten have været beruset (og når jeg skriver det, mener jeg altså vha. et rusmiddel – altså også svampe) eller syg, fx sindssyg (eller anden sygdom, fx hypoglycokæmi). Nu får jeg så at vide at sult og tørst ikke er en sygdomstilstand og at svampe ikke er et rusmiddel, måske heller ikke alkohol. Gad vide hvad en læge vil sige til det? Men beviset for at en åbenbaring, især Paulus´, er det samme som en hallucination har jeg fortsat ikke fået. Hm! Beviset savnes.

Jeg mindes ikke at have udtalt mig om hvad min åbenbaring gik ud på. Men redaktøren er altså helt på det rene med min åbenbarings detaljer. Vi nærmer os kernen af hele debatten: Redaktøren som alvidende, der kan analysere andre mennesker (ja – sågar forhistoriske), som han absolut intet kender til, bortset fra nogle få epistler. Hvis ikke det er en overvurdering i forhold til eget jeg, ved jeg ikke hvad overdreven selvtillid er. Det er grotesk, det er symptomatisk og det viser, at redaktøren ikke mere ved hvor hans hoved eller røv befinder sig. Ligesom Bibelen vikler han sig ind i den ene selvmodsigelse efter den anden. Ja – der kan man da bare se, hvor let det kan ske. Det må jeg give redaktøren ret i. Efterhånden undrer det mig ikke spor at der findes selvmodsigelser i Biblen. Den er jo skrevet af mange mennesker. Bare rolig - det med fundamentet, vender vi tilbage til. Nu skal vi lige være færdige med det her først.

Langt de fleste mennesker har fra tidernes morgen, og det gælder til redaktørens store fortrydelse, stort set fortsat, været religiøse. Det vil sige at de har troet på en skabelse og på en magt, der er større end dem selv. Et ganske beskedent mindretal, som først opstod med sekulariseringen (som Luther, uden at ane det, havde en stor andel i), gør ikke. De kalder sig ateister. De er meget stolte og de tror at de er bedre end alle andre og kan forklare alt. Det er der ikke noget særligt logisk i – i hvert fald ikke så meget at det er værd at fremhæve her.

Og må jeg så til sidst gøre opmærksom på at jeg fortsat savner svar på hvorfor Luther kunne være racist uden at ane at der fandtes mennesker, der så anderledes ud end ham selv. Luther var en klog mand, men forskellige menneskeracer kendte han altså ikke noget til, og slet ikke da i Wittenberg i første halvdel af 1500-tallet, hvor han opholdt sig det meste af sit liv.

top

Pynt nr. 76 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-27 17:13:13

Kære Børge
Det forholder sig sådan at verden kun kan erkendes via ens egne øjne. Der er ikke mulighed for at lure med hos andre. Et forhold, som en del (langt fra alle) ateister har svært ved fatte.

top

Pynt nr. 63 Navn: Børge
Tidspunkt: 2016-02-27 14:06:17

Jeg har haft en åbenbaring - kildehenvisninger - mig selv, mig selv, mig selv.

top

Pynt nr. 25 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-27 10:53:28

Hej Peter
Jeg er ikke sikker, at jeg forstår dig helt korrekt. Jeg kan forsikre dig for at en åbenbaring/et syn ikke er det samme som en hallucination. En hallucination kan man kun få hvis man er syg, typisk paranoid skizofren. Her hører man stemmer, ser mennesker og ting, som ikke er der, eller hvis man er påvirket af rusmidler, fx alkohol mv., man ser ”lyserøde elefanter”. Den afgørende forskel mellem den syge og den berusede tilstand er, at man, hvis man er syg, sagtens kan huske, det man har set og/eller hørt. Det kan man som regel ikke, hvis man har været beruset og igen eller blevet ædru. De hjerneceller, der kunne opbevare erindringen af synet af de ”lyserøde elefanter” er blevet dræbt. Tavlen er vasket rent.

Åbenbaringer huskes derimod altid, endda ekstremt tydeligt. Man vil næsten kunne gengive dem ”ordret” på samme måde som man afspiller en film igen og igen, jfr. Charlotte Rørhts bog, som jeg tidligere har omtalt. Her får vi en ekstrem god beskrivelse af en åbenbaring/Jesus-syn og hvordan hun husker det.

Med drømme forholder det sig næsten lige omvendt. Man kan dårligt huske dem 2 minutter efter man er vågnet, medmindre der er tale om drømme, der gentages nærmest i det uendelige, ofte som mareridt. Det sker ofte for folk, der lider af PTSD/granatchok. Det kan lade sig gøre at huske drømme, men det kræver intens træning for de fleste. Transcendental meditation eller mindfullness er gode redskaber i så henseende.

Det rokker imidlertid ikke ved at redaktøren har sat lighedstegn mellem åbenbaring og hallucination. Jeg citerer: ”alt hvad han [Paulus] ved om Jesus kommer via hans åbenbaringer (det vi i dag kalder hallucinationer) ”. Her er der tale om en fuldstændig fordrejning af begreberne, hvilket redaktøren udmærket godt ved. Derfor forsøger han nu at finde et smuthul, som musen kan flygte ud af ved at henholde sig til Paulus´ egen forklaring, på oldgræsk oven i købet. Men det rokker jo ikke ved det han tidligere har påstået.

Du fortsætter med din hjemmelavede (og meget kristne) "sindssyg eller fuld" dikotomi.

 1. Man behøver ikke at være sindssyg i klinisk forstand for at få hallucinationer.

  Som jeg har demonstreret, indgår "åbenbaringer" i stort set alle religioner. Paulus havde en åbenbaring om, at Jesus var død på korset, du har en åbenbaring om, at Jesus' død er selve fundamentet for kristendommen, og Muhammed havde en åbenbaring om, at Jesus alligevel ikke var død på korset.

  Nogle mennesker er åbenbart mere disponerede end andre, og det er klart, at i de samfund, hvor hallucinationer værdsættes, vil der opstå flere af dem. På Henry VIII's tid fik en nonne en åbenbaring om, at hans ægteskab var ugyldigt. Det kostede hende hovedet, og siden da har man ikke hørt mere til åbenbaringer i Church of England.

  Det er lidt ligesom med religion i almindelighed. Nogle af os er ikke disponerede for religion, og vi bliver ateister. Andre går rundt med et Jesus-formet hul i hjernen, der skal fyldes op med et eller andet.

 2. Man behøver ikke nødvendigvis at være fuld. Gennem tiderne har hellige mænd anvendt mange andre giftstoffer: Magiske svampe, urter og salve. I 2. Mosebog kapitel 30 er der afsat 12 vers til opskriften på en magisk salve, som præsterne skal smøre sig ind i, efterfulgt af 5 vers med opskriften på magisk røgelse.

  Mosebøgerne fortæller igen og igen, hvordan præsterne skal stænke sig med denne magiske salve. Hvad er det for resten "kristus" betyder? Nå ja, den salvede.

 3. Udover "sindssyg eller fuld" er der masser af andre måder til at fremkalde hallucinationer. Hovedmetoderne er svækkelse af kroppen (sult, tørst, pinsler, søvnmangel) og gentagne ord/bevægelser (bøn, dans, procession, messe).

  Gad vide, hvordan Paulus passer ind i denne kategori?

  2 Korinther 11,23 Er de Kristi tjenere? Jeg taler rent afsindigt: Jeg overgår dem! Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis, jeg har været i livsfare mange gange.
  2 Korinther 11,24 Af jøderne har jeg fem gange fået fyrre slag minus ét,
  2 Korinther 11,25 jeg har fået pisk tre gange, er blevet stenet én gang, har lidt skibbrud tre gange, jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn.
  2 Korinther 11,26 Ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare i ørkener, i fare på havet, i fare blandt falske brødre.
  2 Korinther 11,27 Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder.
  2 Korinther 11,28 Hertil kommer det, som dagligt trykker mig: bekymringen for alle menighederne.

top

Pynt nr. 33 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-02-27 10:03:57

En hallucination er en oplevelse, som føles som en sanseoplevelse uden at sanserne har været påvirkede. Oplevelsen kaldes dog ikke en hallucination, hvis den falder ind under kategorierne drømme (i søvne), pseudohallucinationer (minder ikke om sanseoplevelser), vrangforestillinger (som bygger videre på sanseoplevelser) eller mentale billeder (intenderede konstruktioner). Det er den moderne terminologi og hvis vi holder os til den, må vi nok klassificere Paulus' første syn som en hallucination. Man kan selvfølge stadig bruge andre kategorier såsom åbenbaringer, jærtegn, sande drømme eller dæmonbesættelser, men så har man netop valgt ikke at følge moderne sprogbrug, hvilket kan afskære en fra at have en konstruktiv diskussion med folk, som følger moderne sprogbrug.

top

Pynt nr. 51 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-26 23:14:28

Nu sidder jeg lige og kommer i tanke om at jeg, bortset fra en lidt vattet forklaring om at ”Luther er faktisk med overalt i Bibelen”, endnu ikke har modtaget henvisning til det skriftsted, hvori han reelt optræder. Ej heller har jeg fået en fornuftig forklaring på hvorfor han i det hele taget optræder på en hjemmeside, hvis redaktør med eftertryk og gentagne gange på det kraftigste har understreget at det er ”Bibelen for ateister” og ikke ”Kristendom for ateister”. Hvordan hænger det nu sammen med Luther?

Hvad angår begrebet ”race”, kan jeg, til redaktørens store forundring og sikkert også ærgrelse, fortælle at det end ikke var opfundet på Luthers tid og sted, ikke engang ordet kendte man. Det kom først ind i sproget mange hundrede år senere. Alene af den grund kunne Luther ikke forholde sig til begrebet i sine skrifter. Han kan jo ikke så godt have skrevet om noget, som ikke fandtes og vidste noget om. Forklaring udbedes. Hvordan kan Luther have skrevet om noget, som ikke eksisterede på hans tid?

Man vidste ikke en gang at der fandtes mennesker med en anden hudfarve i 1530´ernes Wittenberg, som selv den dag i dag er en lille pisby på 50.000 indbyggere – selv Esbjerg er større! De havde hverken radio, fjernsyn, internet eller computere. Hvor skulle Wittenbergerne inkl. Luther vide det fra? Man vidste ikke hvad jernbaner var, ej heller kendte man begrebet ”KZ-lejr” eller for den sags skyld gaskamre. Men ifølge redaktørens logik, var både Bibelen og Luther altså racistiske. Kan man virkelig komme så langt ud bare for at forsvare ens egne skøre ideer?

Og nej – hallucination betyder sansebedrag og det var det ord redaktøren brugte.

Skal vi nu til at diskutere hvem der først slog en fis? Jeg mener at det er mig, der stiller spørgsmålene, som redaktøren bør besvare uden at stille nye spørgsmål. Det er sådan det hænger sammen – det er ikke undertegnede, der skal forsvare en hjemmeside. I øvrigt har jeg svaret på spørgsmålene og for at slå det fast med syvtommer søm, skal jeg gerne gentage det. ”Jeg ser mig ikke i stand til at vurdere på hvad Muhammed og visse andre har oplevet”. I øvrigt mener jeg at hverken Muhammeds, Gabriel, Vølven og Johannes Åbenbaringen var til debat. Jeg troede det drejede sig om Paulus´ åbenbaringer, som redaktøren frisk og frejdig affærdigede som hallucinationer. Igen en påstand, som redaktøren intet aner om og heller ikke har noget belæg for, fx andre forskere, der er enig i at Paulus havde hallucinationer. Det kan ingen sgu da vide noget om. Desuden har jeg nævnt at jeg selv har haft en (åbenbaring). Vil redaktøren nu bilde mig at jeg ikke har haft nogen, at jeg er sindssyg eller hønefuld. Jeg bruger ikke rusmidler – ikke en gang alkohol. Hold dig nu til sagen kære redaktør.

Jeg var ikke klar over, at jeg skyldte dig "et skriftsted, hvor Luther reelt optræder". Jeg har allerede givet dig tre grunde, til at jeg skriver om Luther.

Men siden du insisterer på (med dine egne ord) at være en "pain in the ass" og spilde min tid, så optræder Luther faktisk masser af steder i Det Nye Testamente, f.eks. i Efeserne 6,8.

 

Men hensyn til at Luther ikke kendte til race-begrebet, vrøvler du igen (bliver du aldrig træt af at tage fejl?)

Bibelen er faktisk fokuseret på stamtavler og racerenhed. Store dele af Bibelen er afsat til forbande alle de urene racer, der uden undtagelse og uden nåde skal udryddes.

Selv den retfærdige Lots efterkommere, ammonitterne og moabitterne, var urene. Selv i tiende slægtled — d.v.s. med mindre end 1 promille ammonitisk blod — var de urene.

5 Mosebog 23,3 Ingen, der er født i blandet ægteskab, har adgang til Herrens forsamling. Selv hans efterkommere i tiende slægtled får ikke adgang til Herrens forsamling.
5 Mosebog 23,4 Ingen ammonit eller moabit har adgang til Herrens forsamling. Selv deres efterkommere i tiende slægtled får aldrig adgang til Herrens forsamling.

 

Nej, Luther bruger ikke ordet "race". Han bruger ord som "blod", "slægt", "efterkommere", "afstamning" og "herkomst". Hvad var det, der var din pointe?

top

Pynt nr. 66 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-02-26 20:35:15

Jeg tror ikke vi er så uenige. Mange steder i Biblen får vi at vide at en åbenbaring er sket via en drøm. Historien om de 7 fede år og de 7 magre år er nok det bedste eksempel. Omvendt beskrives det, at f.eks. Johannes Åbenbaringen er modtaget i vågen tilstand. Der er dog stadig en del steder, hvor vi ikke får detaljer om hvordan en åbenbaring kommet under søvn eller i vågen. I disse tilfælde har vi intet belæg for at kalde det hallucinationer, idet der kan være tale om drømme. Jeg påpeger blot at da biblen blev skrevet blev drømmesyner tillagt en betydning, som vi idag er os totalt fremmed. F.eks. vil en drøn idag aldrig kunne bruges som en del af bevisførelsen i en retsag.

Ved du om det kan afgøres ud fra sprogbrugen om en "åbenbaring" skulle være modtaget i vågen eller sovende tilstand?

Hej Peter

Nej, det fremgår ikke af selve ordet. De ord Paulus bruger for "åbenbaring" og "åbenbare" f.eks. i Galaterne 1,12-16 er "apokalupto" og "apokalupsis", der består af to ord "apo" (fra) og "kalupto" (slør)

Så ordet betyder bare, at fjerne det, der dækker, eller at "afsløre".

(Tilføjet 27/2) Selvom "apokalupsis kun betyder "afsløre", burde jeg nok have nævnt, at når vi taler om genren "apokalyptisk skrifter", så har disse "afsløringer" altid at gøre med jordens undergang og de sidste tider (jvf. Johannes' Åbenbaring / Apokalypsen). Når man læser ordet "åbenbare" i de danske Bibler, er det ofte en oversættelse af et andet ord, phaneroo, der betyder at fremtræde eller at vise.

top

Pynt nr. 17 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-26 18:01:27

Redaktøren af Biblen.info har en sjælden evne til at svare ved at stille nye spørgsmål. Jeg ved ikke hvordan jeg vil kalde Muhammeds og andres syner. Desværre besidder jeg ikke den samme skråsikkerhed som redaktøren, som øjensynlig er i stand til at forklare andre menneskers perception med et fingerknips. Jeg har som nævnt selv oplevet en åbenbaring og jeg var hverken syg eller beruset. Jeg er ikke højrøvet nok til at udtale mig om hvad andre mennesker ser, føler eller har fået åbenbaret. Jeg har ikke, som redaktøren, evnen til at kunne se verden med andre menneskers øjne.

Af svaret vedrørende Luthers antisemitisme fremgår at redaktøren intet aner om hvad nazisternes jødeforfølgelser egentlig gik ud på og hvad teorien var bag, fx begrebet race, og som jeg skrev, var en kamp mellem den overordnede race, arierne og den underordnede, jøderne. Det handlede det ikke om hos Luther, heller ikke i de viste eksempler. Derudover er der flere forhold, som redaktøren også overser:

Redaktørens lighedstegn mellem nazister og Luther er forkert, fordi det fuldstændig ignorerer den kulturelle, sociale og politiske udvikling samt og ikke mindst den sekularisering, der er sket fra det 16. til det 20. århundrede. Må jeg stilfærdighed minde om, at nazismen og kommunismen var moderne fænomener. De fandt sted i det 20. århundrede og ikke i senmiddelalderen. Alene af den grund er en sammenligning mellem Luther og nazismen noget vrøvl. Tænkningen var anderledes i 1500- end i 1900-tallet. Det ved enhver. Holocaust kunne aldrig have fundet sted i renæssancen, ej heller Gulag. Disse forbrydelser forudsatte civilisation, bureaukrati, teknologi, avanceret infrastruktur og ikke mindst sekularisering, som redaktøren er så glad for. De forudsatte endvidere en opfattelse af at mennesket er det højeste og alt dominerende væsen på denne klode. De forudsatte at der ikke fandtes nogen gud.

Det er forkert, fordi Luther helt frem til 1530 ikke var modstander af jøderne, snarere tvært i mod. Det ignoreres, at Luther personligt havde ansat en jødisk professor som ekspert i hebræisk filologi på sit universitet i Wittenberg. Det ignoreres, at Luther, såvel som Melanchton hver især havde adopteret et jødisk barn fra en jødisk familie, der var brudt sammen.

Man kan bebrejde Luther at han på sin gamle dage udviklede en form for enøjet paranoiditet i forhold til de, som han anså som sine fjender. Til papisterne, fantasterne og tyrkerne føjede han så til sidst også jøderne, fordi han anså dem for fjender af reformationen på et tidspunkt hvor Luther nærede tvivl om hvorvidt han i levende live kunne nå at se sit reformationsprojekt, sit livsværk, virkeliggjort.

Det er korrekt, at jeg stiller spørgsmål.

Men til gengæld er jeg ikke bange for at besvare andres spørgsmål i modsætning til visse andre, jeg kunne nævne.

top

Pynt nr. 15 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-26 13:47:12

Hej Peter
Den danske betegnelse for ordet ”hallucination” er ”sansebedrag” og har som sådan absolut intet at gøre med drømme, som udelukkende forekommer i søvntilstand. Sansebedrag kan man få enten fordi man er påvirket af et hallucinogen – rusmiddel som alkohol og andet narkotika eller pga. sindsygdom, fx paranoid skizofreni. Hvis man påstår at Paulus´ åbenbaringer blot var hallucinationer (som Biblen.info gør), påstår man samtidig at Paulus enten må have været sindssyg eller dødhamrende fuld. Det førstnævnte er der ikke noget, der tyder på, hvilket enhver middelmådig psykiater vil kunne skrive under på efter læsning af Paulus´ breve. Det sidstnævnte er der absolut ingen beviser for, men udelukkes kan det naturligvis ikke. Dvs. Biblen.info er på alle mulige måder helt på afveje med påstanden om at Paulus´ åbenbaringer blot var hallucinationer.

Begrebet ”åbenbaring” må også ses i lyset af at folk fortsat får dem. Jeg kender selv flere, der har haft en og jeg har selv sågar oplevet en. Må jeg i den forbindelse også minde om Charlotte Røhrts bog ”Jeg så Jesus”. Det eneste sikre vi kan sige om åbenbaringer er, at hjemmesideforfatteren vil bestride dem alle og enhver og betegne dem som værende hallucinationer uden at kunne bevise det. Mage til snæversyn skal man lede længe efter.

Nu hvor du snakker om snæversyn, så har du selv en utrolig evne til at ignorere spørgsmål. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at gentage:

 1. Hvad vil du selv kalde Muhammeds samtaler med Gabriel og hans flyvetur gennem helvede på en buraq med påfuglehale?
 2. Hvad vil du kalde Joseph Smith's besøg af englen Moroni med guldtavler og magiske briller?
 3. Hvad vil du kalde vølvens syner om ragnarok?
 4. Hvad vil du kalde Johannes' åbenbaring med talende ørne og syvhovede drager?

Her er et spørgsmål mere, du kan ignorere: Ifølge Muhammeds åbenbaringer med ærkeenglen Gabriel er Jesus ikke død på korset. Hvordan hænger det sammen med, at du kalder Jesus' død for kristendommens fundament?

top

Pynt nr. 26 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-02-26 11:26:03

Her i gæstebogen er Paulus' åbenbaringer blevet diskuteret, og det er nævnt at det der kaldes åbenbaringer efter moderne sprogbrug nok nærmere burde kaldes hallucinationer. Det er ikke nødvendigvis tilfældet. Der kan i stedet være tale om det vi vil kalde drømme. På den tid skelnede man mellem "sande drømme" og drømme af mere tilfældig og betydningsløs karakter. Forestillingen om eksistensen af "sande drømme" var veletableret, men om en konkret drøm var en "sand drøm" var et spørgsmål som eventuelt måtte afgøres af en ekspert, en drømmetyder. Drømmetydning beskrives flere steder i Biblen. "Sande drømme" blev taget meget alvorligt på den tid. Jeg har f.eks. læst en beskrivelse af en romer, som blev idømt dødsstraf på grundlag af noget en anden havde drømt.

Desværre mangler vi detaljer om f.eks. Paulus åbenbaringer. Spørgsmålet er selvfølgelig hvorfor jeg nu skulle tage nogle dårligt dokumenterede, flere tusind år gamle drømme/hallucinationer mere alvorligt end de underlige drømme jeg selv har.

Hej Peter

Jeg mener nu nok, Bibelen kan finde ud af at skelne mellem drømme og åbenbaringer. Matthæus er f.eks. vild med drømme, og når Josef i en drøm får at vide, at han skal flygte til Egypten, starter opfordringen med "Stå op", og vi får at vide, at det stadig var nat. Matthæus efterlader ingen tvivl om, at der er tale om en drøm.

Matthæus 2,13 Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: "Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel."
Matthæus 2,14 Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten.

Omvendt er Lukas ikke særlig glad for drømme, så når Peter "falder i henrykkelse" sker det midt i madlavningen.

Apostlenes Gerninger 10,10 Da blev han sulten og ville have noget at spise. Mens man tilberedte det, faldt han i henrykkelse,

Med hensyn til sandhedsværdien var det let nok på Paulus' tid, for alle åbenbaringer er sande. Det eneste der bekymrer Paulus er, at profeter og tungetalere ikke må tale i munden på hinanden:

1 Korintherne 14,26 Hvad da, brødre? Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse.
1 Korintherne 14,27 Hvis nogen taler i tunger, så to eller højst tre, og én ad gangen, og der skal være én til at tolke det.
1 Korintherne 14,28 Hvis der ikke er nogen til at tolke det, skal den, der kan tale i tunger, tie stille i menigheden. Han kan tale til sig selv og til Gud!
1 Korintherne 14,29 To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger.
1 Korintherne 14,30 Men får en anden, som sidder der, en åbenbaring, skal den første tie stille,
1 Korintherne 14,31 for I kan alle komme til at tale profetisk, men én ad gangen; så kan alle belæres og alle formanes.

Men sådan kan man naturligvis ikke drive en kirke i det lange løb. Man kan f.eks. ikke have, at et medlem af menigheden får en åbenbaring om, at Jesus alligevel ikke er død på korset (som Muhammed jo påstår).

Hvordan skelner man mellem sande og falske åbenbaringer? Det var derfor jeg i sin tid gav Armin et link til Wikipedia om montanisme i hans første post, da han startede med at husere her.

Armin har ignoreret spørgsmålet i de næste 27 poster, men han er måske fornærmet over, at jeg linker til Wikipedia?

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste