Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 23 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-28 19:41:31

Åh stakkels IAM
Føler du dig fornærmet? Det er da også synd. Gå ind til mor og bliv trøstet, få et bolsje eller et nederkys. Du skal ikke finde dig i den grimme mand, som pisser på din stolte ateisme.

Har jeg nogensinde skrevet noget negativt om din person? Næææh. Ikke så vidt jeg ved. Du må hellere rode det hele igennem og se om du kan finde en personlig fornærmelse. Men jeg skal spare dig for arbejdet. Skulle jeg have sagt noget, der kunne såre din sarte og stolte ateistsjæl, så får du hermed min uforbeholdne undskyldning.

Når vi så er i gang, kan du starte med at stikke mig en undskyldning for at du har betegnet min åbenbaring som noget, jeg skal gå til psykiater med. Det blev jeg faktisk lidt sur over. Og husk nu: Tab og vind med samme sind! Og hvad forstår du ved ”bedrevidende, manuducerende, nedladende, rethaveriskede, selvhævdende stil”? Kan du forklare det? Bevis!!!

top

Pynt nr. 98 Navn: IAM
Tidspunkt: 2016-02-28 18:21:40

Hej Armin

Jeg har forholdt mig strikt til, hvad du skriver og hvordan du i øvrigt fører dig frem. Du må da gerne bestemme, hvordan vi skal snakke sammen.

Hvad vil du kalde den bedrevidende, manuducerende, nedladende, rethaveriskede, selvhævdende stil du har lagt for dagen i den hoben i luften frit svævende påstande og uforskammetheder du hidtil har hældt af dig - argumenter?

Mvh.

top

Pynt nr. 85 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-28 17:07:21

Hej IAM
Nu er du begyndt at kaste med mudder. Er det sådan man gør blandt stolte ateister, når man er løbet tør for saglige argumenter?

top

Pynt nr. 20 Navn: IAM
Tidspunkt: 2016-02-28 15:44:56

Hej Armin

Nu var det dig, der kaldte mig stolt...

Jo, psykiatriske afdelinger rummer adskillige stakler, der kalder deres hallucinationer for åbenbaringer. Og nej, de er ikke syge som udgangspunkt - ikke før de insisterer på deres "åbenbaringer", mens de i tiltagende skingert tonefald skælder alle andre ud for den adfærd, de selv udøver.

Men hvordan var det - er du selv sandhedsvidne på din åbenbaring, eller er det nok for dig at smutte hen i det klubhus du nu frekventerer og have den bekræftet af nogle, der har det ligesådan?

Mvh.

top

Pynt nr. 51 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-28 14:13:19

Kære IAM
Det glæder mig at du er "stolt"(?!?) ateist. Enhver skal have lov til at blive salig i sin tro og jeg har ikke noget mod ateister eller andre, som ikke har gjort mig noget. Men der er en ting, som undrer mig ved moderne ateister (inkl. dig, når nu du er så stolt): Hvordan kan det være at ateister ikke kan spejle sig i det de selv er, men kun i det, der er det modsatte af dem selv, som det Biblen.info er et godt udtryk for?

Så vidt jeg ved, tager psykiatere sig ikke af folk, der oplever åbenbaringer. De er jo læger og tager sig kun af syge folk. Og jeg kan simpelthen ikke forestille mig at du mener at jeg er syg. Hvis det skulle være sådan, hvad jeg dog ikke tror, så dum er du nok trods alt ikke, kan jeg kun sige: Æv bæv – det kan du selv være.

top

Pynt nr. 74 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-28 13:30:20

Hej Peter
En åbenbaring er ikke det same som en hallucination – det kan jeg forsikre dig for. Der er tale om to vidt forskellige begreber og fænomener, og må jeg så få lov til for 3. gang henvise til Charlotte Røhrts Bog ”Jeg så Jesus”.

En hallucination udløses af en ydre påvirkning. Det gør en åbenbaring ikke. Det er nærmere det modsatte. Det noget, som bare er der og andre kan ikke se det, nej. Om Paulus var sulten, tørstig eller påvirket af heden, vides ikke. Enhver antagelse, der går i den retning er ren spekulation. Det kan ikke bevises. Det betyder, når folk mener at have haft en åbenbaring (og ikke en hallucination) og beretter detaljeret om det, må vi som udgangspunkt antage at de taler sandt.

I mine unge dage røg jeg rigelige mængder hash, tog også LSD. Der var ikke grænser for de hallucinationer, jeg fik. Men jeg kunne hverken dengang (for 40 år siden) eller i dag berette detaljeret om dem – indholdet af de syner, jeg havde. Men det kan jeg med åbenbaringen. Den forbliver i hukommelsen. Jeg indrømmer at det lyder mærkelig, men ikke alt kan forklares i denne verden.

For en god orden skyld og for at jeg ikke igen skal få drejet ordet i munden på mig, skal jeg skynde mig at tilføje at jeg de sidste 20 år ikke har indtaget rusmidler, ikke en gang alkohol, som i øvrigt er det mest dødelige af alle. Jeg ønsker at leve så længe som muligt og leve et åndeligt liv. Det kræver at man holder sig fri af rusmidler, også alkohol.

top

Pynt nr. 17 Navn: IAM
Tidspunkt: 2016-02-28 08:38:46

Hej Armin

Jeg takker for dokumentationen. Godt du "kender en anden", du så kan snakke om. Må jeg som en særlig service bemærke, at du ikke selv er sandhedsvidne på, om det er en åbenbaring du har haft - spørg du blot psykiatrien om dét, når nu din ret omfattende uvidenhed også strækker sig dertil.

Som "stolt"(?!?) ateist vil jeg så for mit vedkommende glæde mig over, at dine tungeste indvendinger mod denne side kun er sproglige, sådan helt fundamentalt.

Mvh.

top

Pynt nr. 73 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-02-28 03:33:25

For at undersøge om Paulus første åbenbaring skal kaldes en hallucination, så skal man først spørge om oplevelsen skyldtes sansepåvirkning. Vi får at vide at dem, som Paulus var sammen med ikke så noget, så vi må gå ud fra at der ikke var tale om en sansepåvirkning. Af beskrivelsen fremgår at Paulus ikke sov, så det var ikke en drøm. Vi får at vide at Paulus indtil da havde forfulgt de kristne, så vi må gå ud fra at det ikke er et bevidst intenderet forestillingsbillede. Der må derfor være tale om det man nutildags kalder en hallucination.

Hvad hallucinationen skyldes er en anden sag. Man kan på kristen vis kalde det en åbenbaring eller man kan påstå at Paulus må have fået hedeslag, men om man hælder til den ene eller den anden forklaring bør være uvæsentligt for om det skal kaldes en hallucination. Det væsentlige er om man mener oplevelsen skyldes en sansepåvirkning.

Hej Peter

Jeg opdager lige, at den tilsvarende episode i Paulus' egne epistler, hvor Paulus møder Jesus i den tredje himmel, kommer lige efter det afsnit af Paulus' trængsler i 2 Korintherne 11,23-28, som jeg citerede.

Med andre ord: 2 Korintherne Kapitel 11 slutter med »[…] arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder«, mens kapitel 12 starter med: »et menneske […] - om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det - blev rykket bort til den tredje himmel. […] - om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det - at det blev rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale«.

top

Pynt nr. 38 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-27 20:25:05

Hej IAM
Jeg kender en anden: „Wer Anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“. Man kan også sige: „Selv den stærkeste, bedste og klogeste, vil før eller siden finde en overmand“. Eller man kan også sige: ”Bare fordi man har læst lidt mere i Bibelen end det store flertal og lært sig lidt oldgræsk er man jo nødvendigvis ekspert på alle livets områder”. Ja – undskyld at jeg har en aversion mod folk, der vil pådutte alle andre deres skøre meninger. ”Det er nemlig med meninger ligesom med røvhuller. Alle har et”. Frit efter Harry Callahan. I know what you are thinking. Men det er godt du blander dig. Vores redaktør har brug for lidt hjælp og savner dig.

top

Pynt nr. 1 Navn: IAM
Tidspunkt: 2016-02-27 19:33:48

Projektion er, som psykologisk begreb, den mekanisme, hvor man ubevidst tillægger andre nogle af de egenskaber, som man selv har, og som man ikke vil være ved. Noget der ofte sker, i forbindelse med personens skyggesider eller i forbindelse med den maske man har tillagt sig i forhold til omverden.Projektionens mekanisme udtrykkes fx i ordsproget "Tyv tror, hver mand stjæler".

Mvh.

top

Pynt nr. 12 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-27 17:38:19

Til redaktøren
Ja – det gør jeg, fordi jeg har ret, og fordi redaktøren indirekte giver mig ret. Efter redaktørens opfattelse må Paulus enten have været beruset (og når jeg skriver det, mener jeg altså vha. et rusmiddel – altså også svampe) eller syg, fx sindssyg (eller anden sygdom, fx hypoglycokæmi). Nu får jeg så at vide at sult og tørst ikke er en sygdomstilstand og at svampe ikke er et rusmiddel, måske heller ikke alkohol. Gad vide hvad en læge vil sige til det? Men beviset for at en åbenbaring, især Paulus´, er det samme som en hallucination har jeg fortsat ikke fået. Hm! Beviset savnes.

Jeg mindes ikke at have udtalt mig om hvad min åbenbaring gik ud på. Men redaktøren er altså helt på det rene med min åbenbarings detaljer. Vi nærmer os kernen af hele debatten: Redaktøren som alvidende, der kan analysere andre mennesker (ja – sågar forhistoriske), som han absolut intet kender til, bortset fra nogle få epistler. Hvis ikke det er en overvurdering i forhold til eget jeg, ved jeg ikke hvad overdreven selvtillid er. Det er grotesk, det er symptomatisk og det viser, at redaktøren ikke mere ved hvor hans hoved eller røv befinder sig. Ligesom Bibelen vikler han sig ind i den ene selvmodsigelse efter den anden. Ja – der kan man da bare se, hvor let det kan ske. Det må jeg give redaktøren ret i. Efterhånden undrer det mig ikke spor at der findes selvmodsigelser i Biblen. Den er jo skrevet af mange mennesker. Bare rolig - det med fundamentet, vender vi tilbage til. Nu skal vi lige være færdige med det her først.

Langt de fleste mennesker har fra tidernes morgen, og det gælder til redaktørens store fortrydelse, stort set fortsat, været religiøse. Det vil sige at de har troet på en skabelse og på en magt, der er større end dem selv. Et ganske beskedent mindretal, som først opstod med sekulariseringen (som Luther, uden at ane det, havde en stor andel i), gør ikke. De kalder sig ateister. De er meget stolte og de tror at de er bedre end alle andre og kan forklare alt. Det er der ikke noget særligt logisk i – i hvert fald ikke så meget at det er værd at fremhæve her.

Og må jeg så til sidst gøre opmærksom på at jeg fortsat savner svar på hvorfor Luther kunne være racist uden at ane at der fandtes mennesker, der så anderledes ud end ham selv. Luther var en klog mand, men forskellige menneskeracer kendte han altså ikke noget til, og slet ikke da i Wittenberg i første halvdel af 1500-tallet, hvor han opholdt sig det meste af sit liv.

top

Pynt nr. 99 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-27 17:13:13

Kære Børge
Det forholder sig sådan at verden kun kan erkendes via ens egne øjne. Der er ikke mulighed for at lure med hos andre. Et forhold, som en del (langt fra alle) ateister har svært ved fatte.

top

Pynt nr. 15 Navn: Børge
Tidspunkt: 2016-02-27 14:06:17

Jeg har haft en åbenbaring - kildehenvisninger - mig selv, mig selv, mig selv.

top

Pynt nr. 39 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-27 10:53:28

Hej Peter
Jeg er ikke sikker, at jeg forstår dig helt korrekt. Jeg kan forsikre dig for at en åbenbaring/et syn ikke er det samme som en hallucination. En hallucination kan man kun få hvis man er syg, typisk paranoid skizofren. Her hører man stemmer, ser mennesker og ting, som ikke er der, eller hvis man er påvirket af rusmidler, fx alkohol mv., man ser ”lyserøde elefanter”. Den afgørende forskel mellem den syge og den berusede tilstand er, at man, hvis man er syg, sagtens kan huske, det man har set og/eller hørt. Det kan man som regel ikke, hvis man har været beruset og igen eller blevet ædru. De hjerneceller, der kunne opbevare erindringen af synet af de ”lyserøde elefanter” er blevet dræbt. Tavlen er vasket rent.

Åbenbaringer huskes derimod altid, endda ekstremt tydeligt. Man vil næsten kunne gengive dem ”ordret” på samme måde som man afspiller en film igen og igen, jfr. Charlotte Rørhts bog, som jeg tidligere har omtalt. Her får vi en ekstrem god beskrivelse af en åbenbaring/Jesus-syn og hvordan hun husker det.

Med drømme forholder det sig næsten lige omvendt. Man kan dårligt huske dem 2 minutter efter man er vågnet, medmindre der er tale om drømme, der gentages nærmest i det uendelige, ofte som mareridt. Det sker ofte for folk, der lider af PTSD/granatchok. Det kan lade sig gøre at huske drømme, men det kræver intens træning for de fleste. Transcendental meditation eller mindfullness er gode redskaber i så henseende.

Det rokker imidlertid ikke ved at redaktøren har sat lighedstegn mellem åbenbaring og hallucination. Jeg citerer: ”alt hvad han [Paulus] ved om Jesus kommer via hans åbenbaringer (det vi i dag kalder hallucinationer) ”. Her er der tale om en fuldstændig fordrejning af begreberne, hvilket redaktøren udmærket godt ved. Derfor forsøger han nu at finde et smuthul, som musen kan flygte ud af ved at henholde sig til Paulus´ egen forklaring, på oldgræsk oven i købet. Men det rokker jo ikke ved det han tidligere har påstået.

Du fortsætter med din hjemmelavede (og meget kristne) "sindssyg eller fuld" dikotomi.

 1. Man behøver ikke at være sindssyg i klinisk forstand for at få hallucinationer.

  Som jeg har demonstreret, indgår "åbenbaringer" i stort set alle religioner. Paulus havde en åbenbaring om, at Jesus var død på korset, du har en åbenbaring om, at Jesus' død er selve fundamentet for kristendommen, og Muhammed havde en åbenbaring om, at Jesus alligevel ikke var død på korset.

  Nogle mennesker er åbenbart mere disponerede end andre, og det er klart, at i de samfund, hvor hallucinationer værdsættes, vil der opstå flere af dem. På Henry VIII's tid fik en nonne en åbenbaring om, at hans ægteskab var ugyldigt. Det kostede hende hovedet, og siden da har man ikke hørt mere til åbenbaringer i Church of England.

  Det er lidt ligesom med religion i almindelighed. Nogle af os er ikke disponerede for religion, og vi bliver ateister. Andre går rundt med et Jesus-formet hul i hjernen, der skal fyldes op med et eller andet.

 2. Man behøver ikke nødvendigvis at være fuld. Gennem tiderne har hellige mænd anvendt mange andre giftstoffer: Magiske svampe, urter og salve. I 2. Mosebog kapitel 30 er der afsat 12 vers til opskriften på en magisk salve, som præsterne skal smøre sig ind i, efterfulgt af 5 vers med opskriften på magisk røgelse.

  Mosebøgerne fortæller igen og igen, hvordan præsterne skal stænke sig med denne magiske salve. Hvad er det for resten "kristus" betyder? Nå ja, den salvede.

 3. Udover "sindssyg eller fuld" er der masser af andre måder til at fremkalde hallucinationer. Hovedmetoderne er svækkelse af kroppen (sult, tørst, pinsler, søvnmangel) og gentagne ord/bevægelser (bøn, dans, procession, messe).

  Gad vide, hvordan Paulus passer ind i denne kategori?

  2 Korinther 11,23 Er de Kristi tjenere? Jeg taler rent afsindigt: Jeg overgår dem! Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis, jeg har været i livsfare mange gange.
  2 Korinther 11,24 Af jøderne har jeg fem gange fået fyrre slag minus ét,
  2 Korinther 11,25 jeg har fået pisk tre gange, er blevet stenet én gang, har lidt skibbrud tre gange, jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn.
  2 Korinther 11,26 Ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare i ørkener, i fare på havet, i fare blandt falske brødre.
  2 Korinther 11,27 Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder.
  2 Korinther 11,28 Hertil kommer det, som dagligt trykker mig: bekymringen for alle menighederne.

top

Pynt nr. 28 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-02-27 10:03:57

En hallucination er en oplevelse, som føles som en sanseoplevelse uden at sanserne har været påvirkede. Oplevelsen kaldes dog ikke en hallucination, hvis den falder ind under kategorierne drømme (i søvne), pseudohallucinationer (minder ikke om sanseoplevelser), vrangforestillinger (som bygger videre på sanseoplevelser) eller mentale billeder (intenderede konstruktioner). Det er den moderne terminologi og hvis vi holder os til den, må vi nok klassificere Paulus' første syn som en hallucination. Man kan selvfølge stadig bruge andre kategorier såsom åbenbaringer, jærtegn, sande drømme eller dæmonbesættelser, men så har man netop valgt ikke at følge moderne sprogbrug, hvilket kan afskære en fra at have en konstruktiv diskussion med folk, som følger moderne sprogbrug.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste