Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 25 Navn: Frederik
Tidspunkt: 2016-05-07 14:11:03

Jeg synes det kunne være interessant at høre din hypotese om Muhammad og Jesus som historiske personer. Hvad var de for nogle fyre, snød de folk bevidst mm.
Mvh. Frederik

Hej Frederik

Med hensyn til Jesus er jeg efterhånden kommet frem til, at han næppe nogensinde har eksisteret. Det er ikke det samme som, at nogen har snydt eller konspireret. Gode historier vokser simpelthen af sig selv.

Det er ren evolution: De gode historier fortælles, varieres og forbedres, de dårlige historier glemmes igen.

Citeret fra tidligere i denne gæstebog:

Jeg ser udviklingen (evolutionen) sådan:

  1. Jødiske sekter venter på hver sin Messias, der kan smide romere og herodianere ude, dræbe alle ikke-jøder, fremskynde Dommedag og gøre Jerusalem til verdens hovedstad.
  2. Masser af kristusser opstår, men alle slås ihjel af romerne.
  3. Jødiske sekter venter lidt mere.
  4. En ny sekt, de jøde-kristne, påstår, at Kristus allerede har frelst os. Det er sket for nyligt her lige før Dommedag, men det er sket "usynligt" i et infantilt Harry Potter-univers fyldt med engle, djævle, troldmænd, ånder og »ondskabens åndemagter i himmelrummet«.
  5. Paulus mener i modsætning til de andre sekter (Kefas, Apollos o.l.), at eftersom Jesus allerede har frelst os, skal man ikke længere efterleve jødiske ritualer (mad, omskærelse, hellidage). Det vil blot afsløre, at man er svag i troen, og derfor føre til fortabelse.
  6. Markus skriver sit evangelium, hvor Jesus nu beskrives som et menneske, der levede for en generation siden.
  7. Masser af andre evangelier skrives — mere eller mindre inspirerede af Markusevangeliet.
  8. Kirken opfinder begreber som Arvesynden, Treenigheden, nadver, messe, barnedåb, afladshandel, konfirmation, skærsild, limbo, helgener, paver, hekseafbrændinger o.s.v.

 

Med hensyn til Muhammed mangler der i den grad forskning. De kritiske Islam-forskere kan deles op i to grupper: Anonyme forskere og afdøde forskere.

Jeg ser i al fald mange paralleller til myterne om Jesus: Begge var ukendte af samtidige kilder, og historierne spredte sig først et par generationer efter deres død.

top

Pynt nr. 6 Navn: Frederik
Tidspunkt: 2016-05-07 13:36:20

Hej.
Først og fremmest synes jeg det er en skam du citerer 1992 bibel oversættelsen, du har nemlig lært mig at den er forfærdenlig. ''Operationen må siges at være lykkedes. Resultatet blev, hvad der måske er den ringeste Bibel i verden overhovedet.'' http://www.biblen.info/Originaltekst-4.htm, http://www.biblen.info/Indre-mission.htm.

Det er ikke god skik at udvælge den oversættelse der bakker bedst op om sine påstande.

Hvis man kigger i den klassiske King James Bibel fra 1611 (http://www.biblen.info/Ressourcer/5mosk.htm eller http://www.kingjamesbibleonline.org/1611_Deuteronomy-Chapter-18/#18) ser man

18I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him. 19And it shall come to pass, that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him.

Nej Muhammad er ikke jøde, og præcist derfor opfylder han profetien. Han kommer fra brødrene Ismaelitterne. 'a Prophet from among their brethren'

Nu argumenterer du for at Jesus og Moses ligner hinanden. Lad mig argumenterer for at Moses og Muhammad ligner hinanden. Moses og Muhammad fik begge en omfattende lov og et sæt leveregler. Begge mødte deres fjender og besejrede dem. Begge var accepterede som profeter og statsmænd. Begge udvandrede. Begge er naturligt undfanget og havde familie liv og naturlig død. Desuden skal vi huske at jøderne ventede på profeten, på kristus og Elias. (Johannes Evangeliet 1:19-21) Bonus info: nogle muslimer mener at Elias er i live og iblandt os.

Desuden kan Moses nemt have lovet Jesu komme, det udelukker da ikke noget. I øvrigt er det umuligt for os at vide hvordan 'loven og profeterne' præcist så ud på Jesu tid. Det er en skam vi ikke kan vide hvad Jesus har sagt nu når et hvert ord har været fra gud, vi må jo nøjes med hvad præsterne i romerriget mente at Jesus har sagt. Har Moses og Jesus nu også set Gud?
http://www.biblen.info/Selvmodsigelse.php?id=193, http://www.biblen.info/Selvmodsigelse.php?id=75.

Der er ingen tvivl om hvad Muhammad har sagt af Guds ord. Det er Koranen.

Som en slut bemærkning vil jeg påpege at Koranen har det bedste fra alle åbenbaringer, derfor er det ikke nødvendigt at vide hvad der er rigtigt og forkert fra biblen, biblen er ikke nødvendig.

Mvh Frederik

Hej Frederik

Du slutter med at sige, at »derfor er det ikke nødvendigt at vide hvad der er rigtigt og forkert fra biblen, biblen er ikke nødvendig«.

Nu var det jo faktisk dig selv, der bragte profetien i 5 Mosebog på banen.

Vil det sige, at du kun kan bruge Bibelen, når den bakker dig op?

top

Pynt nr. 84 Navn: Frederik
Tidspunkt: 2016-05-07 13:35:13

Hej.
Først og fremmest synes jeg det er en skam du citerer 1992 bibel oversættelsen, du har nemlig lært mig at den er forfærdenlig. ''Operationen må siges at være lykkedes. Resultatet blev, hvad der måske er den ringeste Bibel i verden overhovedet.'' http://www.biblen.info/Originaltekst-4.htm, http://www.biblen.info/Indre-mission.htm.

Det er ikke god skik at udvælge den oversættelse der bakker bedst op om sine påstande.

Hvis man kigger i den klassiske King James Bibel fra 1611 (http://www.biblen.info/Ressourcer/5mosk.htm eller http://www.kingjamesbibleonline.org/1611_Deuteronomy-Chapter-18/#18) ser man

18I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him. 19And it shall come to pass, that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him.

Nej Muhammad er ikke jøde, og præcist derfor opfylder han profetien. Han kommer fra brødrene Ismaelitterne. >>a Prophet from among their brethren

Hej Frederik

1992-oversættelsen er ganske rigtigt fyldt med fusk, men det er nu engang den mest læselige, og det er den, jeg bruger de fleste steder på denne hjemmeside. Det er trods alt ikke hvert eneste vers, Bibelselskabet har forfalsket.

Jeg forstår ikke, hvorfor du mener, at DO92 skulle være »den oversættelse der bakker bedst op om [m]ine påstande«. De to formuleringer, jeg koncentrerer mig om, er:

  1. Profeten skulle opstå i jødernes midte. Det samme står der i King James: »a Prophet from the midst of thee, of thy brethren« (5 Mosebog 18,15) og »a Prophet from among their brethren« (18).
  2. Profeten skulle være som Moses. Igen citerer vi King James: »like unto me« (15) og »like unto thee« (18).

Hvor har jeg brudt »god skik«?

Ismaelitterne var ikke jødernes brødre, allerhøjst kvartfætre. Har du glemt, hvordan Abraham jog det voksne spædbarn ud i ørkenen for at dø?

Ismael og Ismaelitterne forsvinder ud af handlingen i Første Mosebog, og når Moses og Gud taler til jøderne om »the midst of thee« i Femte Mosebog, hentyder han naturligvis til de jødiske brødre og ikke til deres arveløse kvartfætre, der blev jaget ud for at dø i ørkenen fire bøger tidligere.

top

Pynt nr. 12 Navn: Frederik
Tidspunkt: 2016-05-06 11:43:13

Hej.
Interessant. Jeg kunne godt tænke mig at høre din mening om følgende:

18 I will raise up for them a prophet (Prophet) from among their brethren like you, and will put My words in his mouth; and he shall speak to them all that I command him. 19 And whoever will not hearken to My words which he shall speak in My name, I Myself will require it of him.
— Deuteronomy 18:18-19

Disse vers passer da godt (bedst) på profeten Muhammad?

Så er der personen Haman i Koranen.

Pharaoh said: "O Haman! Build me a lofty palace, that I may attain the ways and means- The ways and means of (reaching) the heavens, and that I may mount up to the god of Moses: But as far as I am concerned, I think (Moses) is a liar!" [Qur'an 40:36-37]

Denne Haman er ikke beskrevet i biblen (en ved samme navn kommer med senere). Men der er tegn på at denne Haman er en historisk person (linket er hurtigt læst og der er kilder i bunden af linket): http://www.miraclesofthequran.com/historical_01.html

Mvh. Frederik

Hej Frederik

Mine svar bliver negative, men det havde du vel ventet? Ellers er du kommet til det forkerte sted. ;-)

 

Først den lovede profet, der skulle være som Moses:

5 Mosebog 18,18 Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham,
5 Mosebog 18,19 og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab.

Det er en meget løjerlig profeti, som jeg faktisk ikke forstår overhovedet er der. Det er nemlig en grundlæggende konflikt i Bibelen mellem præster og profeter: Præstestyret havde Mosebøgerne, der fortalte alt om, hvordan folket konstant skulle ofre får, geder, korn, vin, brød o.s.v., så præsterne fik deres fede andel (se evt. Skal man ofre til Gud?). Derfor havde præsterne ingen interesse i, at der opstod nye profeter, der ødelagde deres fede forretning (som hvis f.eks. Jesus kom og ryddede templet og afskaffede hele offerkulten), og derfor skal selv de ægte profeter slås ihjel.

Men nu står de to vers der altså, og du mener, at de passer (bedst) på Muhammed. Når du skriver sådan, er det vel, fordi du ved, at der er masser af andre sekter, der mener, at lige præcis deres profet var den udkårne. F.eks. er mormonerne overbeviste om, at profetien handlede om Joseph Smith (du ved, ham med englen Moroni, guldtavlerne og de magiske briller).

Men mon ikke de kristne har en god sag her? Moses siger, den nye profet skulle være som ham: » en profet som mig fremstå« (15) »en profet som dig fremstå for dem« (18), og hvis der er nogen, der har været som Moses, så er det Jesus. Du kan selv læse Matthæusevangeliet og notere paralleller mellem Moses og Jesus i frøers mængde: Jesus og Moses.

Hvis du går videre fra Matthæus til Lukas, så er det magtpåliggende for Lukas at understrege, at Jesus ikke er en gudesøn, men en profet: »Sandelig siger jeg jer: Ingen profet er anerkendt i sin hjemby«, »En stor profet er fremstået iblandt os«, »Hvis den mand var profet […]«, »en af de gamle profeter var opstået« o.s.v. Har du tænkt over, hvorfor Johannes Døberen ikke er klædt i kamelhår i Lukasevangeliet?

I fortsættelsen i Johannesevangeliet står der rent ud, at Jesus er den profet, Moses havde lovet:

Johannes 1,45 Filip møder Nathanael og siger til ham: "Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret."

Johannes 5,46 Havde I troet Moses, ville I have troet mig; for det var mig, han skrev om.

Hvis ikke man kan stole på Jesus, hvem kan man så stole på?

Jesus gentog jo også flere gange, at han kun talte de ord, han havde fået af Gud. Jævnfør profetien: »jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham«.

Johannes 12,49 For jeg har ikke talt af mig selv; men Faderen, som har sendt mig, han har påbudt mig, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal tale.
Johannes 12,50 Og jeg ved, at hans bud er evigt liv. Så når jeg taler, taler jeg sådan, som Faderen har sagt til mig."

Derimod kan den lovede profet umuligt være Muhammed. For det første, fordi Jesus allerede havde opfyldt profetien, for det andet fordi Muhammed aldrig har talt med Gud ansigt til ansigt (det gjorde både Moses og Jesus), og for det tredje fordi profeten skulle være jøde.

Gud havde jo sagt til jøderne, at profeten skulle opstå iblandt dem: »Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå« (18,15) »Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå« (18,18)

Muhammed var ikke jøde, vel?

 

Med hensyn til historien om Haman, synes jeg, artiklen er for lang (selvom den er kort) i forhold til, hvad den har at byde på. Åbenbart har man fundet navnet "Haman" med ægyptiske hieroglyffer, og det er alt.

Min første tanke er, at det er noget af en påstand, at ét navn skrevet med hieroglyffer og andet navn skrevet 1.000 år senere på old-arabisk, skulle være det samme navn. Hvad betyder "samme navn" overhovedet, når det ene er skrevet uden bogstaver, og det andet er uden vokaler?

Og selvom vi for diskussionens skyld accepterer, at det er det samme navn, so what?

Står der noget i hieroglyfferne om, hvad denne Haman skulle have gjort, der kunne forbinde ham med historien i koranen? Er den farao, som Haman kendte, den samme som ham, Moses kendte?

Hvilken farao skulle det forestille, at Moses havde levet under? Historien om en farao, der skulle have druknet ude i Det Røde Hav sammen med alle sine mænd, mangler enhver form for dokumentation i de ellers righoldige ægyptiske annaler.

Nu lyder jeg sikkert negativ, men historien om jødernes flugt fra Egypten er så fyldt med latterligheder og selvmodsigelser, at jeg har givet dem deres eget mærke. Hele 55 af artiklerne om selvmodsigelser (og ofte nogen af de længste) handler om Udvandringen fra Egypten. Faktisk har israelerne aldrig været slaver.

Det er netop problemet med at lave en ny religion, Islam, der bygger på en eksisterende religion, Kristendommen, der igen bygger på en tredje religion, Jødedommen. Den nye religion arver samtidig alle de gamle fejl og selvmodsigelser fra de gamle religioner. Hvis historien om jødernes vandring gennem ørkenen er latterlig, så bliver Koranen også latterlig.

Jeg ved godt, at Muhammed selv tager afstand, og at der står i Koranen, at djævelen har forfalsket hist og pist i alle de andre religioners helligskrifter, men det er ærlig talt en lidt tyndbenet bortforklaring. Muhammed kunne i det mindste have givet os en facitliste, over hvilke jødiske og kristne Bibelvers der var ægte, og hvilke der var sataniske. Ellers er Koranen bygget på et korthus.

top

Pynt nr. 38 Navn: Frederik
Tidspunkt: 2016-05-01 18:36:05

Halløj igen. Hehe, matematikere kan godt li' strukturer og fysikere kan godt li' beskriveler/modeller af naturen og matematikere og fysikere kan godt li' symmetrier. Jeg frygter ikke for validiteten af denne generalisering.

Ayah 30 er speciel fed idet den er aktuel for størstedelen af videnskabsmænd idag (uden kilde antager jeg at størstedelen er ateister). Ingen af dem er i tvivl om at jorden og himlene* (fælles mængden af disse er universet/multiverser) var en enkelt enhed, inden det blev til de strukturer vi observerer idag. Videre er alt kendt liv fra vand.

Ayah 31. Moderne teori om pladetektonik siger, at bjerge virker som stabiliserende elementer for jorden. Videre har bjerge, ligesom teltpløkker, kun ''hovedet'' over jorden, som det nævnes i sura 78:7.

Ayah 32. Himlen fungerer som et tag over jorden. Atmosfæren beskytter os fra elekromagnetisk stråling, ioner og ''holder varmen inde''. Solsystemet beskytter os fra asteroider, via tyngdekraft og rummelig udstrækning. Videre holder tyngdekraften os nede på jorden og atmosfæren tæt ved jorden hvilket er essentielt for vores overlevelse. Tages Einsteins krum rumtids model i betragtning giver tyngdekraften en ''tagform'' i rumtiden omkring jorden.

Ayah 33. Nat og dag er en konsekvens af jordens rotation om egen akse. Denne manifestation af jordens rotation kan enhver forholde sig til. Videre giver denne rotation anledning til magnetfelt som beskytter os fra ioniseret stråling fra solen (en del af det beskyttende tag). Til sidst påpeges at alle himmellegemer bevæger sig rundt hver i sin runde bane. Tyngdekraften giver anledning til ellipse baner og hyperbler; runde baner. Kun objekter der ikke er påvirket af nogen ydrekræfter bevæger sig i lige baner. Alle himmellegemer er påvirket af tyngdekraft.

Bemærk sammenhængen imellem de fire ayat. Da jorden var i sin spæde fase (nyeligt adskilt fra omgivelserne) var den varm og fuldkommen smeltet (flydende). Dette var ikke et sted for liv. Liv har behov for vand og temperaturer hvor vand er flydende og jordens skorpe er fast. Bemærk kontrasten. Men jorden er stadig flydende i sit indre hvilket giver anledning til jordskælv der truer liv, men også det beskyttende magnetfelt når kombineret med jordens rotation.
Tyngdekraften er skyld i at himlen og jorden adskilte sig (umiddelbar orden, kun umiddelbar;entropi) (den første ayah 30) og årsag til at jorden og himmellegener bevæger sig rundt i baner (umiddelbar kaos, kun umiddelbar; banerne er meget velbestemte af tyngdekraften).

Meget af dette er beskrivelser af naturen og appellerer til fysikeren i mig. men kontrasterne i og imellem ayats giver strukturer appellerende til matematikeren i mig. Der kan skrives mere om de fire ayat, men jeg er blevet træt nu.

*Bemærk fleretals form. Islam har de 7 himle hvoraf (uden modstrid med Islam) vores univers kan ses som den første. Det tyder iøvrigt på at de seks andre ligger koncentrisk eller i hvert fald omkring vores univers.

Tilsidst kommer lige et par spændende ayat.

Sura 21. 104 om dommedag. The Day that We roll up the heavens like a scroll rolled up for books [completed], even as We produced the first creation, so shall We produce a new one: a promise We have undertaken: truly shall We fulfil it.

Dette er hvad jeg ser som en fin beskrivelse af the big Crunch, som er en videnskabelig hypotese.

Sura 51. 47 om udvidelsen af universet. And it is We Who have constructed the heaven with might, and verily, it is We Who are steadily expanding it. (Qur'an, 51:47)

Universet udvider sig kontinuert som beskrevet i 51:47^.

Mvh.Frederik

Hej Frederik

Man skal godt nok fortolke teksten meget frimodigt, før man i bagklogskabens lys kan se verset som en beskrivelse af Big Bang: »[…] himlene og jorden hang sammen? Men vi rev dem fra hinanden og skabte af vand alt levende«.

Big Bang rev ikke himlene og jorden fra hinanden - Big Bang spredte en kvark-gluon plasma, der senere blev til brint, der endnu senere samledes som sole, der dannede de øvrige grundstoffer, der milliarder af år senere blev til Jorden.

Hvad skulle det i øvrigt betyde "at rive himlen væk fra jorden"? Forfatteren tror åbenbart, at himlen er et loft, hvorfra vandet ind imellem falder ned på jorden i form af regn (ligesom der står i Bibelen).

Islam har 7 himle, siger du! De gamle grækere og jøderne havde vist et lignende antal. Paulus påstod sågar, han havde mødt Jesus oppe i den tredie himmel. Du kan evt. kigge i bogen Ascension of Isaiah, hvor forfatteren stiger op og ned gennem de 7 himler, mange hundrede år før Muhammed blev født.

Koranen er i høj grad et genopkog af andre gamle religioner. Det samme gælder Dommedag (et hyppigt emne i jøde- og kristendommen). Selv Koranens beskrivelse af universet som en bogrulle, der rulles op, »The Day that We roll up the heavens like a scroll rolled up for books«, og som du kalder "Big Crunch", ligner noget, jøder og kristne havde prædiket i århundreder.

Åbenbaringen 6,14 Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rulles sammen, og hvert bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads.

top

Pynt nr. 93 Navn: Frederik
Tidspunkt: 2016-04-30 09:24:52

Oversættelse af Abdullah Yusuf Ali. Desvære kan alt det gode ikke fanges af oversættelser, og denne er selvfølgelig ikke en undtagelse.
Mvh. Frederik

Det er anden ting, der irriterer mig ved diverse helligskrifter: Hvorfor kan en almægtig Gud ikke formulere sig på en måde, så alle Hans skabninger kan forstå det uden en hær af fortolkere og præster til at forbedre og forklare teksten for ham?

Her tænker jeg ikke så meget på, at teksten står på old-arabisk til at starte med (et eller andet sprog skulle den vel stå på), men mere på det problem, at kvaliteten, skønheden og fremfor alt betydningen afhænger af, hvilken oversætter der har arbejdet med den, og hvilket sprog den er oversat til.

Er Gud araber?

top

Pynt nr. 45 Navn: Frederik
Tidspunkt: 2016-04-30 09:21:52

Hey. God og kritisk hjemmeside du har kørende, jeg synes det er vigtigt at kristne kan se hvad der rent faktisk står i biblen. Enhver der tror bør vide eller søge at vide hvad de egentlig tror på.
Du bør studere Koranen hvis du ikke allerede har gjort det. Den er ret genial i struktur, symmetri osv. derudover har den videnskabelige facts som udvidelse af himlene og:

30. Do not the Unbelievers see that the heavens and the earth were joined together [as one unit of
creation], before we clove them asunder? We made from water every living thing. Will they not then
believe?
31. And We have set on the earth mountains standing firm, lest it should shake with them, and We
have made therein broad highways [between mountains] for them to pass through: that they may
receive Guidance.
32. And We have made the heavens as a canopy well guarded: yet do they turn away from the Signs
which these things [point to]!
33. It is He Who created the Night and the Day, and the sun and the moon: all [the celestial bodies]
swim along, each in its rounded course.

Suratul Anbiyaa.

Det er meget spændende og meget prisværdigt for en matematisk fysiker som mig selv.
Håber du tager dig tid til at studere Koranen engang og evt. laver en side lignende denne.
Mvh Frederik.

Hej Frederik

Var det ikke nemmer at citere på dansk? »Har de, der er vantro, ikke set, at himlene og jorden hang sammen? Men vi rev dem fra hinanden og skabte af vand alt levende. Vil de ikke tro? […]«

Hvorfor mener du, disse vers skulle tale specielt til en "matematisk fysiker"? Indledningen, »Har de, der er vantro, ikke set«, indikerer, at de andre religioner længe havde haft lignende myter. Lad mig minde dig om den jødiske/kristne Bibel, hvor Gud starter med at skille jorden fra vandene og lyset fra mørket. Her har Muhammed altså intet nyt at byde på.

Så fortæller han, at himlen er et telt: »We have made the heavens as a canopy«. Det lyder jo mistænkeligt, som noget vi allerede kender fra Bibelen:

Esajas 40,22 Det er ham, der troner over jordens flade, men alle dens beboere er som græshopper; han spænder himlen ud som et slør, breder den ud som et telt til at bo i.

Som bekendt slår man et telt op på et fladt område, så Muhammed er altså enig med Esajas i, at jorden er flad.

Tilsidst får vi at vide, at Gud har skabt nat og dag: »Who created the Night and the Day«, altså præcis som den jødiske/kristne Bibel altid har sagt. Men er det ikke en underlig jord-fikseret pralehistorie? Som "matematisk fysiker" er man vel klar over, at dag og nat bare afhænger af, hvilken side af Jorden der vender mod Solen?

Når det er dag i Arabien, er det så dag eller nat i Danmark? Og er det så dag eller nat på Mars eller Venus?

top

Pynt nr. 82 Navn: Jonas Bock Nielsen.
Tidspunkt: 2016-04-19 17:21:32

Jeg driver videobloggen vidnesbyrd.dk og vil gerne lave et interview med dig om hvad du mener om Jesus / Bibelen.

Hvis du modet til at stå frem kan du kontakte mig på 27106657 eller sende mig en mail.

top

Pynt nr. 4 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2016-04-11 10:56:01

Hej igen
Jeg har siden sidst indlæg i din gæstebog, lavet denne oversættelse af King James 1769 (KJV)
https://sites.google.com/site/kingjamesdansk/

Hej Morten

Jeg har selv en svaghed for KJV1611, men jeg vil ikke undlade at henlede din opmærksomhed på den danske oversættelse fra 1814, der også er meget ærlig og også bygger på Textus Receptus.

top

Pynt nr. 10 Navn: Søren
Tidspunkt: 2016-04-09 21:47:19

Gud må jo acceptere incest. Han skabte Adam og Eva.de fik børn, som så osse fik børn.herlig side du har.Efter jeg gik ind på denne side meldte jeg mig ud af folkekirken.

Hej Søren

Udover Adams sønner og døtre er der det kendte eksempel med Lot og hans døtre. Abraham var gift med sin søster, og Abrahams bror, Nakor, var gift med en datter af Abrahams anden bror, Haran. Moses' far var gift med sin egen faster. På Jakob og Esaus tid kommer der for alvor gang i fætter/kusine-ægteskaberne.

Hvis man skal tro på Bibelen (og det skal man helst ikke), var der også to konger, far og søn, der havde samme mor.

Mennesket har jo skabt Gud i set eget billede, så den Gud, der er skabt i et klan-samfund, ser naturligvis gennem fingre med incest.

top

Pynt nr. 30 Navn: Jens
Tidspunkt: 2016-04-08 21:18:39

Hej Sideejer.

Jeg venter stadig på svar. På andet år nu... er du løbet tør for oneliners?

Det kommer sikkert som et chok for dig, men jeg har faktisk andet at bruge mit liv på end at underholde dig.

Kan du ikke snart finde en anden gæstebog at spamme?

top

Pynt nr. 42 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-04-06 16:58:46

@ Maja

Når man angiver en kilde, skal angivelsen så vidt muligt gøre det muligt for læseren selv at gå til kilden. Problemet med at citere en hjemmeside er derfor ikke om den er anonym men om den løbende bliver ændret eller bliver lukket ned. Derfor bør henvisninger til hjemmesider forsynes med besøgsdato, og hvis man vil være på den sikre side kan man tage en kopi af indholdet.

VH Peter

top

Pynt nr. 37 Navn: Niels
Tidspunkt: 2016-04-04 17:45:21

Hej Maja, forfatterns navn er Lars Ove Peters Agerbakken 16 8700 Horsens email er agerbakken16@gmail.com

top

Pynt nr. 66 Navn: Maja
Tidspunkt: 2016-04-03 16:32:09

Hej Søren :)

Jeg har lige kigget på dine ting - interessant tolkning af skabelsen dage - det kunne godt være jeg tog noget af det med :) Problemet med noget af det andet er at det er på engelsk og mine fag er religion og dansk, så er ikke sikker på jeg må bruge dem! Men læse dem gør jeg nok alligevel ;)

Mvh Maja

top

Pynt nr. 0 Navn: Søren Nielsen
Tidspunkt: 2016-04-03 15:04:11

Hej Maja - du er velkommen til at kigge på mit materiale.
Godt nok kan linksene ikke bruges direkte, men de er let at skrive oppe i addresselinien.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste