Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 90 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-10-01 11:16:55

Ved det ægyptiske hof fungerede navne som en slags politiske programerklæringer. Genindførsel af de gamle ægyptiske guder i stedet for den monoteistiske Atonkult må så småt at være påbegyndt allerede af Acknaton ("Aton er tilfreds") selv, idet hans fire ældste døtre har navne hvor Aton indgår, mens de to yngste døtre har navne, som indeholder navnet på den gamle solgud Ra. Tilbagerulningen fortsætter under de efterfølgende faraoer Smenkhkare ("Ra's sjæl er livskraftig"), Tutankhamon ("Amons levende billede", hed tidligere "Atons levende billede") og Ay. Processen afsluttes effektivt under den efterfølgende farao Horemheb som forsøger at fjerne ethvert minde om disse skændige faraoer.

top

Pynt nr. 62 Navn: IAM
Tidspunkt: 2016-09-27 09:47:31

Min sæl og sandten om ikke dagens Kristeligt Dagblad skal til at puste liv i ældgamle nyheder:

"Demente fylder mere og mere i folkekirken"

Mvh.

top

Pynt nr. 81 Navn: Søren Nielsen
Tidspunkt: 2016-09-24 13:08:19

Er atter i gang med 1. Mosebog, det må da være den mest besynderlige tekst i verdenshistorien.

Det er nu ikke, fordi første Mosebog er specielt besynderlig i forhold resten af Bibelen.

Hvad med Anden Mosebog, hvor Aron laver en guldkalv og påstår, den skal forestille Gud (som han selv har mødt kort forinden)? Eller Moses, der smadrer de Ti Bud, og så får han Ti nye Bud, som er helt forskellige fra de forrige? Eller Gud, der viser sig i en brændende busk og påstår, at ingen nogensinde har vidst, hvad han hedder, selvom han navn står 165 gange i Første Mosebog? Eller Gud, der udnævner Moses til sin nye profet, hvorefter han (Gud) forsøger at slå ham ihjel på en landevejskro? Eller hvad med de egyptiske troldmænd? Når Moses dækker landet med frøer, er deres modsvar at dække landet med endnu flere frøer.

top

Pynt nr. 47 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-09-21 11:00:13

Hvis vi accepterer firkildehypotesen for mosebøgerne, så den første skabelsesberetning yngre en den anden skabelsesberetning, men så skal vi også skelne mellem Elohim og Jahve, hvilket jeg burde have gjort i mit foregående indlæg. Hvis vi gør det, så er det El, som kunne være startet som vind/stormgud. Dette passer med at E-forfatteren beskriver en åndelig gud. At El er blevet til Elohim viser vel at El er begyndt at opsluge andre guder. J-forfatteren beskriver en mere fysisk gud, som har et rigtigt navn, Jahve, og som øjensynligt har været dyrket i tyreskikkelse. Jahve virker som en stammegud. E-forfatterens historie om Moses og den brændende busk fortæller så, at den usynlige kosmologiske Elohim faktisk er identisk med israelitternes stammegud. For at det skal give mening at stammegud=kosmologisk skabergud, kommer historien om pagtslutningen og israeliterne som Guds udvalgte folk. Gud giver også Moses "de ti bud", som præciserer at der kun er en gud og at denne gud ikke må dyrkes i form af en gudestatue.
Ægypterne skiftede ikke guder med hvert dynasti. Eneste undtagelse er Farao Ackenaton, som forsøgte at indføre en form for monoteisme (=religiøs intolerence) med sig selv i rollen som eneste forbindelse mellem mennesker og guden Aton, som han iøvrigt var søn af og profet for. Et dynasti kunne dog være særligt knyttet til en hovedguddom fra den by dynastiet stammede fra. Denne guds kult kunne dermed blive fremmet i et større område. F.eks. stammede 19./20. dynasti fra en by, hvor solguden Ra blev ivrigt dyrket, så 11 af kongerne hed Ramses (søn af Ra), og Amon blev dyrket som Amon-Ra.

Hej Peter

Det var godt, jeg havde skyndt mig at sige, jeg ikke har så meget tjek på Ægyptens guder. Jeg havde læst engang, at grunden til at Tutankhamon trods sin unge alder havde været en vigtig farao var, at han havde genindført de gamle guder, men når jeg tjekker det, ser jeg, at Tutankhamon netop var søn af den Ackenaton, du nævner.

Det er sjovt med Jahve som tyregud. Aron og 70 af Israels ældste havde været oppe på bjerget og spise sammen med Gud, og alligevel laver de en guldkalv og giver den æren for at have hjulpet jøderne ud af Ægypten: »Her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten«. Ligner Gud en Kalv?

top

Pynt nr. 15 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-09-18 23:27:55

Efter en tur til Ægypten har jeg fået øjnene op for nogle paralleller mellem de gamle ægyptiske templer og gamle tempel i Jerusalem. En væsentlig forskel er dog at det allerhelligste i ægyptiske templer indeholdt en statue af guden mes det allerhelligste i Jerusalems tempel efter sigende var tomt.
Det er slående at den øverste af de gamle ægypteres guder var Amon, som betyder den skjulte eller den usynlige. Dette hænger sammen med at Amon startede som en vind- eller stormgud. Amon tænkes at have 72 forskellige fremtrædelsesformer såsom Amon-Ra, hvor Amon bliver identificeret med solguden Ra. Ved som udgangspunkt selv at være usynlig er det måske lettere at antage forskellige synlige former. Kunne man forestille sig at Jahve var startet som en vindgud og at israelitterne blot var gået et skridt videre og havde ladet ham opsluge alle andre guder uden selv at blive synlig? Det gamle testamente starter jo noget i retning af "Guds storm piskede hen over vandene" omend denne oversættelse ikke faldt i Bibelselskabets smag.

Hej Peter

Jeg har ikke så meget forstand på Ægyptens guder. Mit indtryk er nærmest, at de blev udskiftet for hvert nyt dynasti af faraoer.

Med hensyn til jødernes tempel påstår Bibelen, at der var et røgelsesalter, Arons stav, manna og Pagtens Ark, men fakta er (som du siger), at da Gnaeus Pompejus gik ind i templet år 63 f.v.t., var rummet ganske tomt. Se evt. Selvmodsigelse 212, bortforklaring #1, fodnote 1.

Med hensyn til at de andre guder, som f.eks. Amon-Ra, alle var fremtrædelsesformer for den eneste gud, Amon, minder det jo om den jødiske Gud, El. Vi mennesker kender ham kun gennem hans budbringere, Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Joel og Azrael. Jøder og kristne vil slå syv kors for sig og bedyre, at de "kun" er engle og ikke guder, men hvad er det lige, forskellen er på en engel og en gud? Hvorfor skal vi ofre til Azazel en gang om året, hvis ikke han er en gud? (3 Mosebog 16,8-26) Og hvorfor er Amon-Ra mere gud end Gabri-El?

Med hensyn til at den jødiske gud skulle have været en vindgud, vil jeg næppe tro, han har været det fra starten. Du citerer 1 Mosebog kapitel 1: »Guds storm piskede hen over vandene«, men ifølge Firekildehypotesen er det en af de nyeste tekster, mens den ældste tekst (kapitel 2 og 3) viser os en meget mere menneskelig skaber, der former mennesket med sine egne hænder, blæser livsånde i Adams næsebor, bliver bekymret på Adams vegne, fordi »Det er ikke godt, at mennesket er alene«, går rundt på sine fødder i Paradisets Have og ikke kan se Adam og Eva, når de gemmer sig.

Så jeg ved ikke, om Gud er en vindgud, men du må i al fald ikke kalde ham en bjerggud. Sidst nogen gjorde det, slog han 100.000 mennesker ihjel (1 Kongebog 20,28-29).

3 Mosebog 16,8: og han skal kaste lod om de to gedebukke, det ene lod for Herren og det andet for Azazel.
3 Mosebog 16,9: Derefter skal Aron føre den buk frem, som loddet for Herren falder på, og bringe den som syndoffer.
3 Mosebog 16,10: Den buk, som loddet for Azazel falder på, skal blive i live for Herrens ansigt, for at Aron kan skaffe soning med den ved at sende den ud i ørkenen til Azazel.
[ . . .]

3 Mosebog 16,26: Den mand, som slipper bukken løs til Azazel, skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand; derefter kan han gå ind i lejren.
1 Kongebog 20,28: Da trådte gudsmanden frem for Israels konge og sagde: "Dette siger Herren: Fordi aramæerne har sagt, at Herren er en bjerggud og ikke en slettegud, vil jeg give hele denne store hær i din hånd, så I forstår, at jeg er Herren."
1 Kongebog 20,29: I syv dage lå de i lejr over for hinanden, men på den syvende dag kom det til kamp. Israelitterne huggede aramæerne ned, hundrede tusind mand fodfolk på én dag.

top

Pynt nr. 53 Navn: Henrik
Tidspunkt: 2016-08-22 08:42:27

Tænker at denne side vil være interessant for nogle læsere af Biblen.info
http://bibviz.com/
Det er en grafisk fremstilling af de mange uoverensstemmelser og modsætninger der er i biblen.

top

Pynt nr. 40 Navn: Søren Nielsen
Tidspunkt: 2016-08-09 13:16:19

Har skrevet 4 sider om Adam & Eva, indeholdende lidt kritik og et fortolkningsforslag.

https://www.scribd.com/document/320428438

PS! FREDERIK, du er meget svær at forstå, prøv at sætte mellemrum ind.

top

Pynt nr. 59 Navn: Armin
Tidspunkt: 2016-08-08 14:31:33

Dagens selvmodsigelse - nr. 3 i rækken: Nietzsche
Denne her er lidt mere kompliceret, men lige så besynderlig og så involverer den oven i købet Bibelen, som denne hjemmeside slet ikke kan lide. Lad os se på den:

Nietzsche (15. oktober 1844 – 25. august 1900) opfandt den moderne tids ateisme ved at sætte den i filosofiske rammer. Nietzsche hadede kristendommen af et godt hjerte og var materialist til fingerspidserne. Alligevel vil nyateisterne nødig associere sig med ham. Hvorfor ikke?

Hos Nietzsche var røveren den gode, den berøvede og forslåede den slette/ringe og den barmhjertige samaritaner den onde, fordi han vendte op og ned på naturens orden. Set med nutidens øjne er det standpunkt naturligvis lidt asocial og jeg forstår derfor godt at nyateisterne ikke ret gerne vil sidestille sig med Nietzsche. De, ja selv bibelkritikkerne, har derfor valgt evangeliets udlægning. Her er røveren den onde og samaritaneren er den gode og barmhjertige, som udviser næstekærlighed. Men det er forkert, siger Nietzsche, fordi det er i strid med naturen. Naturen – materien, er ikke barmhjertig og udviser ikke næstekærlighed. Den skånsels- og samvittighedsløs. Leoparden æder lammet og bliver bagefter skudt af mennesket, udelukkende for skindets skyld. Naturen har ingen sjæl og ingen ånd. Den, der står øverst i fødekæden er den dominerende.

Hvis man antager et materielt verdensbillede, har gammel-ateisten Nietzsche så afgjort ret, mens nyateisterne tager grueligt fejl. Man kan ikke på den ene side fremhæve at ånd/gud ikke eksisterer og at det er naturen/det materielle/evolutionen, der styrer alt og samtidig kræve nåde og barmhjertighed. Evolutionen tager ikke fejl og den er heller ikke barmhjertig. En verden uden gud må nødvendigvis være nådesløs, hvilket den også er, hævder Nietzsche. Derfor er gud død. Man kan ikke med den ene hånd aflive gud og kræve barmhjertighed med den anden. Det er selvmodsigende!

top

Pynt nr. 51 Navn: Armin
Tidspunkt: 2016-08-06 20:53:55

Dagens selvmodsigelse – nr. 2 i rækken: Evolution

Det er i sig selv en selvmodsigelse at der i det hele taget findes selvmodsigelser i nyateismens materialistiske univers. Men lad os ikke dvæle ved filosofiske finurligheder, som nyateisterne ikke selv har tænkt dybere over. Til sagen:

Nyateisterne påstår at det er evolution og overlevelse, der styrer alt. Hvis det er tilfældet, må religion jo blot opfattes som en overlevelsesstrategi. Arkæologiske udgravninger (naturvidenskab) har bevist at mennesker har været religiøse siden tidernes morgen. Hvordan kan det være? Her kommer selvmodsigelsen: Når evolution styrer alt, må det logisk set være den, der har gjort os religiøse, hvorfor så bekæmpe religion, som kommer af evolution?

top

Pynt nr. 75 Navn: Armin
Tidspunkt: 2016-08-06 11:07:15

Kære Frederik
Det er interessante argumenter, du fremlægger, men de rokker desværre ikke synderligt meget ved nyateismens eget dogme om at gud ikke eksisterer.

Religioner, uanset hvilke er ikke andet end tolkninger af gud. De kan være helt forkerte eller mere eller mindre lig sandheden - ingen ved det præcis. Ingen kender guds væsen. De, der påstår det, har ikke fattet noget som helst. Kort sagt: Gud og religion er ikke det samme. Det gælder naturligvis også for de såkaldte hellige skrifter, heriblandt bibelen. Religioner og hellige skrifter er menneskeskabte og forgængelige, hvilket historien også har vist. Gud er derimod evig.

Troen på gud, uanset hvordan den udarter sig, er tro (altså ikke viden). Tro skal/kan ikke bevises. Det ligger så at sige i troens natur. Nyateisternes argument om at gud ikke eksisterer er derimod en påstand. En påstand skal derimod kunne bevises. Det kan nyateisterne desværre ikke. Derved får deres påstand karakter af tro og dermed falder hele deres verdensbillede sammen som et korthus. Det baserer sig nemlig på materie (ting, man kan sanse og bevise) og ikke på tro (ånd). Ånd kan i princippet godt rumme selvmodsigelser. Det kan materie derimod ikke. I stedet for at erkende det, prøver de kvantificere åndens selvmodsigelser for at bortlede opmærksomheden fra egne selvmodsigelser efter princippet: Jeg finder det værste hos dig og glemmer det værste hos mig, samtidig med at jeg fremhæver det bedste hos mig.

Jeg tolker dit indlæg derhen at du såmænd nok tror på gud, men at du ikke tror på gud i den form, den fremlægges/tolkes af de store religioner, fx islam. Det gør jeg såmænd heller ikke. Jeg tolker gud sådan som jeg selv ser ham – altså min egen helt private tolkning, som nok ligger tæt på kristendommen, men ikke nødvendigvis i 100 % overensstemmelse med den religion.

top

Pynt nr. 12 Navn: Frederik
Tidspunkt: 2016-08-06 00:10:56

Altså: Gud ved alt, intet sker uden han har sagt god for det, og alligevel skal helvede fyldes med mennesker. Det virker meget som om at gud har skabt over halvdelen af mennesker, med formål at designe deres skæbner til at give dem evig staf.
Mvh Frederik

Hej Frederik

Faktisk står der i Bibelen, at nogle folk er skabt med det formål, at de skal ende i Helvede:

Ordsprog 16,4 Alt skabte Herren til dets formål, også den uretfærdige til ulykkens dag.

Selvmodsigelse #381: Ønsker Gud, at vi bliver frelst?

top

Pynt nr. 63 Navn: Frederik
Tidspunkt: 2016-08-06 00:00:42

Armin. Det kan givetvist ikke modbevises at gud(er) eksistere. Jeg finder det ikke usandsynligt at der skulle være en form for ''skaberkraft'', men en så irrationel gud som ham i biblen (se denne side) og islam kan umuligt være gud, det er selvmodsigende på alle planer. For eksempel i Islam, det centrale dogme er at underkaste sig gud, helst fuldstændigt med sunna (Profetens sædvaner) og hele molevitten. Faktisk har gud kun skabt menneskene for at tilbede sig og adlyde. Han vælger at lave et fuldstændig forfærdenligt sted, der ikke kan forestilles værre (jahannam aka helvede), og beslutter sig for at de mennesker, der ikke er uvidende eller troende (med stor sandsynlighed over halvdelen af alle mennesker indtil videre) skal lide deri for evigt (selvfølgelig er der nogen der kun skal afsone i et endeligt antal år, dem kender kun gud). For at opnå dette beslutter han sig for at åbenbare sig for enkelte personer, og forventer at folk kan kende forskel på rigtige og forkerte profeter. Videre finder han det smartest at sende sin sidste profet i en tid uden nogen form for globalisering, for at stimulere masser af krige og andet bøvl (husk gud er uden for tid og ved alt) istedet for bare at vise sine tegn for folk, bare en enkelt profet i nutiden ville omvende hele verden (husk vi er skabt for at tilbede og adlyde). Et andet centralt dogme er at intet sker foruden gud har sagt god for det. Alligevel er kun under halvdelen af verdens befolkning idag, ~1400 år efter profeten, muslimer hvoraf kun gud ved hvor mange følger bare de fem søjler. Husk vi er skabt for at tilbede, og alligevel valgte gud at sætte de daglige 50 bønner ned til 5 bønner, fordi han kender menneskets ''svage'' natur.. Men han har jo formet os af ler og designet os? Samtidig er over halvdelen af jordens befolkning igang med Islams værst tænkelige gerning, Shirk aka blasfemi, det eneste gud ikke tilgiver. Det vigtigste for den almægtige er at mennesker ikke bruger den fantasi og det ''gudecenter'' i hjernen, som han har givet dem, til at få deres liv om omgivelser til at give mening.
Til sidst er det evige bevis den hellige koran. Alhamdulillah, nu skal jeg vælge at stole på én flok af troende mennesker ud af alle de mulige. Stole på at koranen kun kan komme fra gud i de år det nu tager at lære traditionel arabisk og læse både koran og andet litteratur. Ellers må man stole på oversættelserne, men de får jo aldrig det hele med.

top

Pynt nr. 36 Navn: Armin
Tidspunkt: 2016-08-02 23:29:00

Ja – det vil jo da også være noget af en selvmodsigelse, hvis præster og imamer skulle finde på at vrøvle på den måde. I øvrigt har jeg heller aldrig hørt socialdemokraterne rose Venstres partiprogram eller omvendt. Lad os hellere tage fat i selvmodsigelserne:

Bortset fra åndsvage bibelkritik, er det aldrig nogensinde lykkes nyateisterne at bevise deres eget fundament, nemlig at gud ikke eksister. De håber det og tror det og på den måde efterligner de alle de religiøse, som også bare sidder og håber og tror, men bare på det modsatte. Man vil gerne adskille sig, men gør det samme. Det er da selvmodsigelse, der kan rykke døre fra hinanden. Lad os nu se hvordan du forsvarer din tro.

PS. Darwins, Arternes oprindelse beviser ikke noget som helst.

top

Pynt nr. 89 Navn: Armin
Tidspunkt: 2016-07-30 16:36:13

Nærværende hjemmesides argumentationsteknik har været kendt i århundreder. Den går ud på at sammenligne det værste hos ens modstander med der bedste hos en selv. Så er konklusionen givet på forhånd. Det samme kunne naturligvis også gøres omvendt. Relativt set lader det sig gøre at finde lige så mange selvmodsigelser, manglende logik og inkonsekvens ved nyateisternes standpunkter som i Bibelen. Måske værd at kaste et blik på, for perspektivets skyld. Verden er jo tredimensionel.

Hej Armin

Selvfølgelig kan man se en sag fra to sider, men det er religiøse folk ret dårlige til.

Mig bekendt står præsterne ikke i kirken og læser op af Darwins "Om Arternes Oprindelse" hver anden søndag, imamerne læser ikke op af Menneskerettighetserklæringen hver anden fredag, og rabbierne læser ikke op af "Gris på gaflen" hver anden lørdag.

top

Pynt nr. 79 Navn: Oliver
Tidspunkt: 2016-07-16 22:45:33

Hvad tænker du om talmud som Jesus kilde?

Hej Oliver

Det er ikke noget, jeg har kigget meget på. Det jeg har set, har været vagt og selvmodsigende, og frem for alt ser det ud til, at disse hentydninger er nyere end kristendommen.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste