Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 69 Navn: Søren Nielsen
Tidspunkt: 2016-11-10 15:04:29

Glemte i min surhed, at jeg faktisk bare ville lægge et link ind. Handler om en af bibelens linier (kød og mælk). Kommentarer er naturligvis velkomne.

https://www.scribd.com/document/330397431

Hej Søren

Umiddelbart tror jeg hverken 2 Mosebog 23,19 har noget at gøre med moral eller ernæring.

Det er det, der hedder "sympatisk magi", selvom det i øvrigt ikke er særlig sympatisk.

Cambridge Bible for Schools and Colleges skriver i forbindelse med dette vers, at visse stammer i Afrika er bange for, at hvis man koger mælken, vil det skade eller ligefrem dræbe den ko, der har givet mælken: »there is a strong aversion to boiling milk, lest (on the principle of ‘sympathetic magic’) it should injure or even kill the cow which yielded it: but this case is not quite the same as the one here«.

Situationen er — som de skriver — ikke helt den samme her. Men hvis man koger et kid i morens mælk er frygten nok, at man ikke bare skader moderdyret, men også hendes fremtidige afkom.

2 Mosebog 23,19: Det bedste af den første afgrøde af din jord skal du bringe til Herren din Guds hus. Du må ikke koge et kid i dets mors mælk.

top

Pynt nr. 86 Navn: Søren Nielsen
Tidspunkt: 2016-11-08 15:23:48

Rita, du er et fjols! Man kan komme til skade på mange måder, hvis man offentligt kritiserer andres tro, det er faktisk en ret ubehagelig verden, vi lever i.

Jeg har skrevet lidt om det i indledningen på denne side: Mig og Akkari.

top

Pynt nr. 18 Navn: Rita
Tidspunkt: 2016-11-07 09:07:04

Navn: krævet!
Jeg skal opgive mit navn, hvem er du egentlig selv?
Du gemmer dig bag biblen.info, vi har religionsfrihed her i landet og ingen fare for at du blir kastet i fængsel som fx i Tyrkiet.
Stå frem, men ateister "tror" også,
Men en x-xx person, der ikke tør stå frem, har jeg ingen respekt over for.

Hej Rita

Du er langt fra den første, der klager, som du vil kunne se her i gæstebogen.

Ja, feltet "Navn" skal udfyldes, fordi en gæstebog er beregnet til hilsner, og en hilsen skal komme fra nogen. Men som du også ser, kan "Navn" være "Armin", "IAM", "den troløse", "ostara", "en anden dag" o.s.v.

Du behøver ikke at respektere mig, for min person er ligegyldig. Men hvis du finder nogle faktiske fejl på siden her, må du gerne sige til.

top

Pynt nr. 81 Navn: Ane
Tidspunkt: 2016-11-01 13:55:08

Hej med dig. :)
Jeg sidder lige og samler lidt informationer om Bibelens kvindesyn (fra Bibelen), da en veninde spurgte efter det. Så kom jeg herind og blev meget ked af at se, hvordan du tolker Bibelens kvindesyn som nærmest babarisk og ganske obektificerende.
Det synes jeg slet ikke, jeg kan erklære mig enig i som bibellæser.
Næste gang synes jeg, du skal prøve at se på flere bibelsteder og forsøge at se det fra flere vinkler. :)
Hvis du har lyst, skal du også være velkommen til at skrive en mail til mig - så kan vi prøve at forstå hinanden.
Det virker ellers som en god idé at forklare Bibelen ved hjælp af den selv. :)
Mange tak for at lade mig komme til orde.
Have en god dag.
Kærlig hilsen Ane, kristen.

Selv hej :-)

Det er klart, at siderne på Hvad siger Bibelen? i høj grad fokuserer på de negative sider. Meningen med den sektion er bl.a. at få de Bibelvers, som søndagskolelæreren i reglen "glemmer" at nævne, frem i lyset.

Når det er sagt, så har jeg faktisk skrevet siden Hvad siger Bibelen om kvinder? om flere gange (det er også derfor den fylder så meget) for at give den mere balance. I afsnittet »Spor af noget Positivt« gør jeg mig umage for at trække alt det positive frem.

Har du i øvrigt set siden om Junia, den kvindelige apostel? Den er faktisk en cadeau til Bibelen (og en begmand til Bibelselskabet).

top

Pynt nr. 67 Navn: Jens
Tidspunkt: 2016-10-21 11:31:33

Helt tilfældigt kom jeg forbi dette site, efter at have glemt siden i mange måneder. Og stort Hip..hip til Armin. Gode tunge indlæg fra den kant. Fortræffeligt. Site-owner er blevet usædvanlig tavs. Hans one-liners er borte ! Jeg har en lille kommentar til ny-ateisternes forhold til Gud: Lone Frank (videnskabsjournalist) svarede på spørgsmålet under et foredrag, jeg var til. Hun forklarede, at ateister 'tror' ikke på noget og heller ikke på en 'ikke-gud'. Ateister mener, at verden er et 'fravær' af enhver intelligent skaberkraft. Dvs evolution er det som er på spil i enhver detalje, f.eks er 'barmhjertighed' en overlevelsesstrategi: "hvis jeg viser barmhjertighed mod min nabo, viser han det også mod mig næste gang jeg er på røven, og derved kan jeg øge mine chancer for overlevelse". Tilsvarede med tillid og håb osv - det er altså ikke tale om såkaldte før-kulturelle 'suveræne livsytringer' men blot om genetiske modifikationer / adaptioner altsammen med det formål at øge chancerne for overlevelse. Et kraftfuldt argument, der punkterer både Løgstrup, Kant og Kierkegaard, hvis man accepterer tænkningen. Venligst Jens

top

Pynt nr. 24 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-10-01 11:16:55

Ved det ægyptiske hof fungerede navne som en slags politiske programerklæringer. Genindførsel af de gamle ægyptiske guder i stedet for den monoteistiske Atonkult må så småt at være påbegyndt allerede af Acknaton ("Aton er tilfreds") selv, idet hans fire ældste døtre har navne hvor Aton indgår, mens de to yngste døtre har navne, som indeholder navnet på den gamle solgud Ra. Tilbagerulningen fortsætter under de efterfølgende faraoer Smenkhkare ("Ra's sjæl er livskraftig"), Tutankhamon ("Amons levende billede", hed tidligere "Atons levende billede") og Ay. Processen afsluttes effektivt under den efterfølgende farao Horemheb som forsøger at fjerne ethvert minde om disse skændige faraoer.

top

Pynt nr. 43 Navn: IAM
Tidspunkt: 2016-09-27 09:47:31

Min sæl og sandten om ikke dagens Kristeligt Dagblad skal til at puste liv i ældgamle nyheder:

"Demente fylder mere og mere i folkekirken"

Mvh.

top

Pynt nr. 84 Navn: Søren Nielsen
Tidspunkt: 2016-09-24 13:08:19

Er atter i gang med 1. Mosebog, det må da være den mest besynderlige tekst i verdenshistorien.

Det er nu ikke, fordi første Mosebog er specielt besynderlig i forhold resten af Bibelen.

Hvad med Anden Mosebog, hvor Aron laver en guldkalv og påstår, den skal forestille Gud (som han selv har mødt kort forinden)? Eller Moses, der smadrer de Ti Bud, og så får han Ti nye Bud, som er helt forskellige fra de forrige? Eller Gud, der viser sig i en brændende busk og påstår, at ingen nogensinde har vidst, hvad han hedder, selvom han navn står 165 gange i Første Mosebog? Eller Gud, der udnævner Moses til sin nye profet, hvorefter han (Gud) forsøger at slå ham ihjel på en landevejskro? Eller hvad med de egyptiske troldmænd? Når Moses dækker landet med frøer, er deres modsvar at dække landet med endnu flere frøer.

top

Pynt nr. 21 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-09-21 11:00:13

Hvis vi accepterer firkildehypotesen for mosebøgerne, så den første skabelsesberetning yngre en den anden skabelsesberetning, men så skal vi også skelne mellem Elohim og Jahve, hvilket jeg burde have gjort i mit foregående indlæg. Hvis vi gør det, så er det El, som kunne være startet som vind/stormgud. Dette passer med at E-forfatteren beskriver en åndelig gud. At El er blevet til Elohim viser vel at El er begyndt at opsluge andre guder. J-forfatteren beskriver en mere fysisk gud, som har et rigtigt navn, Jahve, og som øjensynligt har været dyrket i tyreskikkelse. Jahve virker som en stammegud. E-forfatterens historie om Moses og den brændende busk fortæller så, at den usynlige kosmologiske Elohim faktisk er identisk med israelitternes stammegud. For at det skal give mening at stammegud=kosmologisk skabergud, kommer historien om pagtslutningen og israeliterne som Guds udvalgte folk. Gud giver også Moses "de ti bud", som præciserer at der kun er en gud og at denne gud ikke må dyrkes i form af en gudestatue.
Ægypterne skiftede ikke guder med hvert dynasti. Eneste undtagelse er Farao Ackenaton, som forsøgte at indføre en form for monoteisme (=religiøs intolerence) med sig selv i rollen som eneste forbindelse mellem mennesker og guden Aton, som han iøvrigt var søn af og profet for. Et dynasti kunne dog være særligt knyttet til en hovedguddom fra den by dynastiet stammede fra. Denne guds kult kunne dermed blive fremmet i et større område. F.eks. stammede 19./20. dynasti fra en by, hvor solguden Ra blev ivrigt dyrket, så 11 af kongerne hed Ramses (søn af Ra), og Amon blev dyrket som Amon-Ra.

Hej Peter

Det var godt, jeg havde skyndt mig at sige, jeg ikke har så meget tjek på Ægyptens guder. Jeg havde læst engang, at grunden til at Tutankhamon trods sin unge alder havde været en vigtig farao var, at han havde genindført de gamle guder, men når jeg tjekker det, ser jeg, at Tutankhamon netop var søn af den Ackenaton, du nævner.

Det er sjovt med Jahve som tyregud. Aron og 70 af Israels ældste havde været oppe på bjerget og spise sammen med Gud, og alligevel laver de en guldkalv og giver den æren for at have hjulpet jøderne ud af Ægypten: »Her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten«. Ligner Gud en Kalv?

top

Pynt nr. 26 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-09-18 23:27:55

Efter en tur til Ægypten har jeg fået øjnene op for nogle paralleller mellem de gamle ægyptiske templer og gamle tempel i Jerusalem. En væsentlig forskel er dog at det allerhelligste i ægyptiske templer indeholdt en statue af guden mes det allerhelligste i Jerusalems tempel efter sigende var tomt.
Det er slående at den øverste af de gamle ægypteres guder var Amon, som betyder den skjulte eller den usynlige. Dette hænger sammen med at Amon startede som en vind- eller stormgud. Amon tænkes at have 72 forskellige fremtrædelsesformer såsom Amon-Ra, hvor Amon bliver identificeret med solguden Ra. Ved som udgangspunkt selv at være usynlig er det måske lettere at antage forskellige synlige former. Kunne man forestille sig at Jahve var startet som en vindgud og at israelitterne blot var gået et skridt videre og havde ladet ham opsluge alle andre guder uden selv at blive synlig? Det gamle testamente starter jo noget i retning af "Guds storm piskede hen over vandene" omend denne oversættelse ikke faldt i Bibelselskabets smag.

Hej Peter

Jeg har ikke så meget forstand på Ægyptens guder. Mit indtryk er nærmest, at de blev udskiftet for hvert nyt dynasti af faraoer.

Med hensyn til jødernes tempel påstår Bibelen, at der var et røgelsesalter, Arons stav, manna og Pagtens Ark, men fakta er (som du siger), at da Gnaeus Pompejus gik ind i templet år 63 f.v.t., var rummet ganske tomt. Se evt. Selvmodsigelse 212, bortforklaring #1, fodnote 1.

Med hensyn til at de andre guder, som f.eks. Amon-Ra, alle var fremtrædelsesformer for den eneste gud, Amon, minder det jo om den jødiske Gud, El. Vi mennesker kender ham kun gennem hans budbringere, Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Joel og Azrael. Jøder og kristne vil slå syv kors for sig og bedyre, at de "kun" er engle og ikke guder, men hvad er det lige, forskellen er på en engel og en gud? Hvorfor skal vi ofre til Azazel en gang om året, hvis ikke han er en gud? (3 Mosebog 16,8-26) Og hvorfor er Amon-Ra mere gud end Gabri-El?

Med hensyn til at den jødiske gud skulle have været en vindgud, vil jeg næppe tro, han har været det fra starten. Du citerer 1 Mosebog kapitel 1: »Guds storm piskede hen over vandene«, men ifølge Firekildehypotesen er det en af de nyeste tekster, mens den ældste tekst (kapitel 2 og 3) viser os en meget mere menneskelig skaber, der former mennesket med sine egne hænder, blæser livsånde i Adams næsebor, bliver bekymret på Adams vegne, fordi »Det er ikke godt, at mennesket er alene«, går rundt på sine fødder i Paradisets Have og ikke kan se Adam og Eva, når de gemmer sig.

Så jeg ved ikke, om Gud er en vindgud, men du må i al fald ikke kalde ham en bjerggud. Sidst nogen gjorde det, slog han 100.000 mennesker ihjel (1 Kongebog 20,28-29).

3 Mosebog 16,8: og han skal kaste lod om de to gedebukke, det ene lod for Herren og det andet for Azazel.
3 Mosebog 16,9: Derefter skal Aron føre den buk frem, som loddet for Herren falder på, og bringe den som syndoffer.
3 Mosebog 16,10: Den buk, som loddet for Azazel falder på, skal blive i live for Herrens ansigt, for at Aron kan skaffe soning med den ved at sende den ud i ørkenen til Azazel.
[ . . .]

3 Mosebog 16,26: Den mand, som slipper bukken løs til Azazel, skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand; derefter kan han gå ind i lejren.
1 Kongebog 20,28: Da trådte gudsmanden frem for Israels konge og sagde: "Dette siger Herren: Fordi aramæerne har sagt, at Herren er en bjerggud og ikke en slettegud, vil jeg give hele denne store hær i din hånd, så I forstår, at jeg er Herren."
1 Kongebog 20,29: I syv dage lå de i lejr over for hinanden, men på den syvende dag kom det til kamp. Israelitterne huggede aramæerne ned, hundrede tusind mand fodfolk på én dag.

top

Pynt nr. 3 Navn: Henrik
Tidspunkt: 2016-08-22 08:42:27

Tænker at denne side vil være interessant for nogle læsere af Biblen.info
http://bibviz.com/
Det er en grafisk fremstilling af de mange uoverensstemmelser og modsætninger der er i biblen.

top

Pynt nr. 61 Navn: Søren Nielsen
Tidspunkt: 2016-08-09 13:16:19

Har skrevet 4 sider om Adam & Eva, indeholdende lidt kritik og et fortolkningsforslag.

https://www.scribd.com/document/320428438

PS! FREDERIK, du er meget svær at forstå, prøv at sætte mellemrum ind.

top

Pynt nr. 60 Navn: Armin
Tidspunkt: 2016-08-08 14:31:33

Dagens selvmodsigelse - nr. 3 i rækken: Nietzsche
Denne her er lidt mere kompliceret, men lige så besynderlig og så involverer den oven i købet Bibelen, som denne hjemmeside slet ikke kan lide. Lad os se på den:

Nietzsche (15. oktober 1844 – 25. august 1900) opfandt den moderne tids ateisme ved at sætte den i filosofiske rammer. Nietzsche hadede kristendommen af et godt hjerte og var materialist til fingerspidserne. Alligevel vil nyateisterne nødig associere sig med ham. Hvorfor ikke?

Hos Nietzsche var røveren den gode, den berøvede og forslåede den slette/ringe og den barmhjertige samaritaner den onde, fordi han vendte op og ned på naturens orden. Set med nutidens øjne er det standpunkt naturligvis lidt asocial og jeg forstår derfor godt at nyateisterne ikke ret gerne vil sidestille sig med Nietzsche. De, ja selv bibelkritikkerne, har derfor valgt evangeliets udlægning. Her er røveren den onde og samaritaneren er den gode og barmhjertige, som udviser næstekærlighed. Men det er forkert, siger Nietzsche, fordi det er i strid med naturen. Naturen – materien, er ikke barmhjertig og udviser ikke næstekærlighed. Den skånsels- og samvittighedsløs. Leoparden æder lammet og bliver bagefter skudt af mennesket, udelukkende for skindets skyld. Naturen har ingen sjæl og ingen ånd. Den, der står øverst i fødekæden er den dominerende.

Hvis man antager et materielt verdensbillede, har gammel-ateisten Nietzsche så afgjort ret, mens nyateisterne tager grueligt fejl. Man kan ikke på den ene side fremhæve at ånd/gud ikke eksisterer og at det er naturen/det materielle/evolutionen, der styrer alt og samtidig kræve nåde og barmhjertighed. Evolutionen tager ikke fejl og den er heller ikke barmhjertig. En verden uden gud må nødvendigvis være nådesløs, hvilket den også er, hævder Nietzsche. Derfor er gud død. Man kan ikke med den ene hånd aflive gud og kræve barmhjertighed med den anden. Det er selvmodsigende!

top

Pynt nr. 52 Navn: Armin
Tidspunkt: 2016-08-06 20:53:55

Dagens selvmodsigelse – nr. 2 i rækken: Evolution

Det er i sig selv en selvmodsigelse at der i det hele taget findes selvmodsigelser i nyateismens materialistiske univers. Men lad os ikke dvæle ved filosofiske finurligheder, som nyateisterne ikke selv har tænkt dybere over. Til sagen:

Nyateisterne påstår at det er evolution og overlevelse, der styrer alt. Hvis det er tilfældet, må religion jo blot opfattes som en overlevelsesstrategi. Arkæologiske udgravninger (naturvidenskab) har bevist at mennesker har været religiøse siden tidernes morgen. Hvordan kan det være? Her kommer selvmodsigelsen: Når evolution styrer alt, må det logisk set være den, der har gjort os religiøse, hvorfor så bekæmpe religion, som kommer af evolution?

top

Pynt nr. 20 Navn: Armin
Tidspunkt: 2016-08-06 11:07:15

Kære Frederik
Det er interessante argumenter, du fremlægger, men de rokker desværre ikke synderligt meget ved nyateismens eget dogme om at gud ikke eksisterer.

Religioner, uanset hvilke er ikke andet end tolkninger af gud. De kan være helt forkerte eller mere eller mindre lig sandheden - ingen ved det præcis. Ingen kender guds væsen. De, der påstår det, har ikke fattet noget som helst. Kort sagt: Gud og religion er ikke det samme. Det gælder naturligvis også for de såkaldte hellige skrifter, heriblandt bibelen. Religioner og hellige skrifter er menneskeskabte og forgængelige, hvilket historien også har vist. Gud er derimod evig.

Troen på gud, uanset hvordan den udarter sig, er tro (altså ikke viden). Tro skal/kan ikke bevises. Det ligger så at sige i troens natur. Nyateisternes argument om at gud ikke eksisterer er derimod en påstand. En påstand skal derimod kunne bevises. Det kan nyateisterne desværre ikke. Derved får deres påstand karakter af tro og dermed falder hele deres verdensbillede sammen som et korthus. Det baserer sig nemlig på materie (ting, man kan sanse og bevise) og ikke på tro (ånd). Ånd kan i princippet godt rumme selvmodsigelser. Det kan materie derimod ikke. I stedet for at erkende det, prøver de kvantificere åndens selvmodsigelser for at bortlede opmærksomheden fra egne selvmodsigelser efter princippet: Jeg finder det værste hos dig og glemmer det værste hos mig, samtidig med at jeg fremhæver det bedste hos mig.

Jeg tolker dit indlæg derhen at du såmænd nok tror på gud, men at du ikke tror på gud i den form, den fremlægges/tolkes af de store religioner, fx islam. Det gør jeg såmænd heller ikke. Jeg tolker gud sådan som jeg selv ser ham – altså min egen helt private tolkning, som nok ligger tæt på kristendommen, men ikke nødvendigvis i 100 % overensstemmelse med den religion.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste