Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 36 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-02-27 10:45:52

Hvor i Luthers tekst finder man ordene "blod = Blut”, "slægt = Geschlecht", og "herkomst = Herkunft". Ordene "efterkommere = Nachkommen" og "afstamning = Abstammung” forekommer ganske vist, men de relaterer sig i alle tilfælde til enten Abraham eller David. Jeg har aldrig hørt om at jøder benægter deres afstamning fra Abraham. Hvordan dét kan have noget som helst med racisme at gøre, fatter jeg ikke. Undskyld at jeg er så dum, som du skriver, men så kan du vel oplyse mig i al din visdom, i stedet for at stikke halen mellem benene hver gang du får et nærgående spørgsmål.

Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen

Jeg gav dig en lang række eksempler for lige over et år siden og jeg gentog det for dig d. 12/2 2017.

Du mener, at jeg "stikke[r] halen mellem benene". Men har du overvejet, om det hænger sammen med, at du ignorerer svarene på dine spørgsmål og desuden har et ubehageligt og grimt sprog?

top

Pynt nr. 78 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-02-26 14:03:20

Kære Hans
Behøver man/du overhovedet læse i bibelen for at forstå gud? Bibelen handler ikke om gud!!! – den handler i bedste fald om hvordan nogle mennesker forestiller sig gud. Det er ikke det samme. Gud har intet haft med biblen at gøre. De, der påstår noget andet, lyver og bedrager, ligesom hjemmesideforfatteren gør det om Luther. Sagt helt præcis: De skider på dig råt og brutalt og du nyder det.

top

Pynt nr. 3 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-02-25 13:51:15

Kærre Armin Nå kan jeg bare ignorer det der ikke rigtig huer mig, det viste jeg ikke. Det vil sige, at det der med at gud engang slog 42 små drenge ihjel, det overser jeg bare og lader som ingenting. Du skriver at bibelen beskriver en gud, som prædiker barmhjertelighed og omgiver sig med syge og udstødte. Jeg så fornyelig en dokumentar film, om døve børn der blev mishandlet fordi de anså dem som idioter. Hvornår har gud tænkt sig at gribe over for det barbari. Kan du vise mig et eksempel fra det gamle testamente hvor gud opfører sig uegennyttig, uforbeholden, betingelsesløst kærlig. Hans.

top

Pynt nr. 46 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-02-23 12:39:06

Kære Hans
Det har jeg jo lige forsøgt at gøre dig opmærksom på ved at skrive: ”at bibelen også beskriver en gud, som tilgiver, prædiker barmhjertighed, næstekærlighed og i øvrigt omgiver sig med samfundets fattigste, syge og udstødte”. Der er mange måder at læse biblen på. Jeg gør det efter princippet: ”Tag det, du kan bruge og gem resten væk”. Metoden kan også varmt anbefales til hjemmesideforfatteren, som altså fortsat lever i sin egen fantasiverden.

Husk også: Det var jo ikke gud, som brændte hekse af, men derimod mennesker. Som nævnt, bibelen handler om mennesker, ikke om gud!

top

Pynt nr. 26 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-02-22 12:09:41

Vil vi det. Jeg har da ikke noget imod en guds eksistens, hvis bare han opføre sig ordentlig. Hvem var det nu lige der foranstaltede heksebrændinger. var det ikke noget med at det for det meste var præster der var dommer. Hans.

top

Pynt nr. 95 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-02-20 13:06:27

Kære Henrik
Tillykke med et godt indlæg. Jeg kan ikke være mere enig.

Ateister er i grunden et sjovt folkefærd. Allerhelst vil de have at gud slet eksisterer. Åbenbart har de store problemer med det projekt – de kan ikke lade sig nøje med det. Så læser de i bibelen eller på denne hjemmeside. Her finder de så ud af, sådan – just in case of, at hvis gud nu alligevel eksisterer, så er han da i hvert fald et dumt svin. Det står jo i bibelen og på denne hjemmeside. Herved glemmer de, at bibelen også beskriver en gud, som tilgiver, prædiker barmhjertighed, næstekærlighed og i øvrigt omgiver sig med samfundets fattigste, syge og udstødte. At selvsamme gud, om ikke for andet, så dog for at vise sin solidaritet med sin skabning, lod sig torturere og korsfæste.

Meget ondt kan siges om den katolske kirke, men man kommer ikke udenom at den i middelalderen til fulde som eneste institution gik i on. guds fodspor hvad angår fattighjælp, pleje af de syge og samfundets udstødte. En side af kristendommen/bibelen, som der ikke står meget om på denne hjemmeside.

top

Pynt nr. 21 Navn: Henrik
Tidspunkt: 2017-02-19 22:27:21

Kære forfatter af denne hjemmeside
Hatten af for dit store og kyndige arbejde! Det kan da helt tage pusten fra én;) Personligt var jeg ved at komme ud i noget af en personlig krise efter lidt læsning.
Heldigvis kom jeg så til at læse om troens kerne i Johannes Sløk og Kjeld Holms lille bog "Begrebsforvirring", som jeg tilfældigt... samtidig havde liggende. Den havde indtil da været lidt tung for mig, men pludselig løftede den mig igen - særligt Holms bidrag i bogen. Jeg forstod i hvert fald, at den kristne tro er af en helt anden karakter, at den har et helt andet udgangspunkt, end argumenterne i dit værk her tager højde for.
Endelig så kom jeg også til at vove mig i kirke i dag. Måske ville jeg se, om Martin Henriksen var der. Han har jo her i løbet af ugen inviteret alle, der vil vise deres kulturelle "danskhed" til at gøre det ved at komme i kirken. Hvis jeg var meget heldig, kunne det være, at Jim Lyngvig havde lyttet til ham og var kommet ud af sin vikingeborg! Sjovt nok i øvrigt, at én af de ting, Kjeld Holm trækker frem fra andre store tænkere gennem tiden, er, at man ikke kan sige fra overfor noget, uden derved samtidig at bekræfte dets eksistens - ret filosofisk altså.
Nå, spøg til side! Det bedste ved at komme i kirke i dag var nu, at dagens tekster (du kender dem sikkert allerede), ramte lige præcis ind i den samme sag om troens karakter. De kan læses i deres fulde længde her:
http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/Praedikentekster/2017/19-02-2017
Jeg ved ikke, om jeg kan tilføje noget mere klogt udover dette. Måske burde jeg lade være - men da mit ærinde jo egentlig er, at teksterne ikke har nogen sandhedsværdig i sig selv eller alene, så vil jeg alligevel gerne tilføje på egne vegne; at kristendommens fællesskab af troende - og deres vidnesbyrd for hinanden og verden om Gud - kommer før (også bogstaveligt i tid før) bibelen. Bibelen er kun (alt for længe efter, kunne man måske beklage) nedskrevne historier, fortællinger fra mennesker til mennesker om ting, vi er fyldt af, men i grunden ikke kan begribe. Ligesom skabelsesberetningen, som det hele starter med, jo kun er et ubehjælpeligt forsøg på at fortælle noget ubegribeligt videre til andre. Det er fuld af fejl, som du rigtigt påviser. Selvfølgelig! Vi ved jo, hvordan det går, når ting fortælles videre i anden, tredje, fjerde og så videre hånd. Allerede Paulus havde sit besvær med de første menigheder, som bekendt.
"For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet...". Det er Gud, der rækker ud efter os, som en moder eller fader rækker ud efter sit barn. Han rækker ud med fornedrelse, ydmyghed, fortvivlelse, men i kærlighed og forsoning til opstandelsens fællesskab. Deri ligger troens - og livets - mysterium.

top

Pynt nr. 37 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-02-17 15:31:33

Til Peter
Nu kan man vel ikke nødvendigvis regne med at alt som står i bibelen er til troende, medmindre man da mener at gud har skrevet den. Jeg går ud fra at Mosebøgerne ikke svarer til det, man kalder en øjenvidneskildring. Gud eksisterer – det kan der slet ikke herske tvivl om, men de, der tror at gud har skrevet bibelen eller at bibelen har noget med gud at gøre, de skal tvinges på højskole – mindst et halvt år.

Til Hans
Jeg mener heller ikke at der findes en ond gud, og at den gud, som er beskrevet i bibelen ikke eksisterer mere. Den kan man blive helt sikker på ved blot at bevæge sin bagdel ind i stort set hvilken som helst folkekirke. Der hænger han som regel på et kors og ser temmelig død ud.
Når nu du ikke kan finde den gode gud i bibelen, kunne det være at du skal lede andre steder. Det kan være at han inde ved sidsen af hos din nabo. Jeg er sikker på at du allerede har fundet ham (den gode gud), mange, mange gange - du har bare ikke lagt mærke til det.

top

Pynt nr. 29 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-02-16 17:10:53

Armin skriver at "Bibelen handler ikke om gud eftersom ingen mennesker ved hvem/hvad gud er." Ifølge mosebøgerne talte Jahve til Moses ansigt til ansigt, så Moses har vel vidst hvem Jahve var. Samtidig lavede Aron Elohim i skikkelse af en guldkalv. Ifølge biblen var problemet at man ikke måtte lave støbte guder, og ikke at gud ikke lignede en tyrekalv. Aron havde tilsyneladende også rimeligt godt styr på hvordan Elohim så ud. Man kunne naturligvis trække diverse andre eksempler frem. Konklusionen må være at denne hjemmeside handler om den eller de guder, der beskrives i Biblen, mens Armin interesserer sig for en helt anden gud, som han har et personligt kendskab til. Da Biblen hverken handler om Armins gud eller Odin eller Vishnu, er det nok bedst at holde disse andre guder ude af diskussionen.

top

Pynt nr. 50 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-02-15 21:29:44

Jeg er ikke speciel lykkelig for at der findes en ond gud. For der eksister nemlig ingen ond gud, (det er kun i bibelen der findes en ond gud) af den simple grund at der ikke eksister nogen gud. Hilsen Hans.

top

Pynt nr. 96 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-02-14 17:52:14

Til Hans
Bibelen handler ikke om gud eftersom ingen mennesker ved hvem/hvad gud er. Derfor kan vi kun forstå gud som vi selv ser ham. Når du synes at han er en svinehund, så er det jo sådan du ser ham. Det er helt fint og bliv du endelig lykkelig med det. Der måske også andre, der ser ham som du gør, men ikke nødvendigvis alle.

top

Pynt nr. 55 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-02-14 10:55:36

Armin du mener ikke at bibelen handler om gud. Nu har jeg jo kun gået i skole i syv år, så måske er det derfor det ikke er feset ind, men jeg hæfter mig alligevel ved at ham dud er en forbandet selvoptaget, racistisk, hævngerrig og ærekær gud, der engang lod en mand æde op af maddiker fordi han ikke ham gud æren. Armin vil du prøve at tælle alle de mennesker sammen som gud personlig selv har slået ihjel, du vil formentlig nå op på mange mange tusinder. Så hvis bibelen ikke handler om gud så forstår jeg det ikke. gud skabte os mennesker med en fri vilje, men gudnåde og trøste os hvis vi ikke opfylder hans befalinger for så skal han den ondelyneme komme efter os. Hilsen Hans.

top

Pynt nr. 90 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-02-12 23:56:51

At du som bibelekspert ikke kender noget til bibelforkortelser, kan man tolke som man vil. Jeg finder det foruroligende.

På dit site http://www.biblen.info/Luther-joeder.htm skriver du:

”at Martin Luther havde nogle ret ekstreme synspunkter angående jøder”.

”Luther forsøger at få præster til at hjælpe med at sprede hans racistiske budskaber”:

Jeg må desværre skuffe din ekspertise eller mangel på samme.

For det første:
Luther havde ikke ekstreme synspunkter. Hans adskilte sig ikke synderligt fra den generelle holdning til jøderne på den tid. Jøderne var ikke populære noget steds i Europa i den 16. år-hundrede. I Danmark, Norge og Sverige var de forment adgang siden Gorm den Gamle. De, der trodsede det forbud, blev henrettet. I England, Frankrig og Spanien var de også blevet smidt ud.

For det andet:
Luther spredte ikke racistiske budskaber al den stund at racisme var et ukendt begreb i det 16. århundrede. Bortset fra klædedragten adskilte jøderne sig ikke i udseende fra alle andre. Hertil kommer, at der i ”Von den Juden und ihren Lügen” heller ikke findes antydning af racistiske bemærkninger. Luther kritiserede udelukkende jødernes religion. At man kan finde på at kalde det for racisme i dag, fortæller mere om vores end om Luthers tid.

For det tredje:
Du har som kildehenvisning valgt at benytte Olga Eggers danske oversættelse af Ludolf Parisius´ fortolkning af Luthers ovennævnte bog. Jeg kender intet til oversættelsens kvalitet eller mangel på samme, men jeg ved at Parisius´ version er en stærk forkortet og såkaldt let forståelig folkelig udgave. Luthers teologiske argumenter er udeladt. Det samme gælder for hans bibelhenvisninger og bibelcitater – altså en redigeret og ikke original transskribering af Luthers tekst. Parisius indrømmede i øvrigt også, ”at originaludgaven udelukkende baserede sig på religiøs kritik af jøderne og ikke på raceideologi, hvilket var ukendt for Luther”, jfr. ”Zum Umgang mit Martin Luthers Judenschriften, Teil II, Johannes Wallmann, erschienen im Deut-schen Pfarrerblatt, Ausgabe: 7 / 2014, s. 6”, jfr. med de heri angivne noter 36 og 37. Her bør du enten vælge den originale tekst fra Weimarer Ausgabe bind 53, s. 417-552 som kilde eller Walter Holstens transskriberede udgave fra 1936 eller endnu bedre Matthias Morgensterns fra 2016. I øvrigt findes der også en god engelsk og fransk udgave af ”Von den Juden und ihren Lügen”. Hvis du er interesseret, vil jeg gerne sende titlerne til dig og give dig underretning om hvordan du kan skaffe dem.

Udover bibelforkortelser er kildekritik også en god ting. Jeg håber du vil tage det til dig.

Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen

Det virker rimeligt håbløst at diskutere med dig, når du ignorerer både spørgsmål og svar.

 1. Det kan godt være, at der var andre antisemitter på Luthers tid, og det kan godt være, at Luther ikke var mere ekstrem end Hizb ut-Tahrir, Hamas eller Enhedslisten.

  Forskellen er — som jeg tydeligt forklarer — at Hizbollah, Antifa og Torben Lund ikke er skrevet ind i Grundloven. Derfor er Luthers holdninger til jøder ret så væsentlig.

 2. Med hensyn til dit vås, om at: »Luther spredte ikke racistiske budskaber al den stund at racisme var et ukendt begreb i det 16. århundrede«.

  Racisme er faktisk lige så gammelt som Bibelen, og Bibelen er fyldt med racisme. Som jeg forklarede dig med utallige eksempler for knap 1 år siden, bruger Luther ganske vist ikke ordet race; i stedet skriver han, "blod", "slægt", "efterkommere", "afstamning" og "herkomst".

  Same, same.

  Jeg spurgte dig senere: Hvad er din pointe? Du svarede aldrig.

 3. Med hensyn til at Eggers bog er forkortet, er det præcis, hvad jeg skriver:

  »Den danske oversættelse er som sagt stærkt forkortet, idet Luther's lange teologiske udredelser ikke har været interessante nok«, (LINK) og »Derimod bliver Luther forkortet, når han kommer med teologiske udredninger. De var åbenbart ikke spændende nok for oversætteren«. (LINK).

Det kan godt være, du morer dig over at være (med dine egne ord) "a pain in the ass", men det er du ikke engang.

Du er bare dum.

top

Pynt nr. 16 Navn: Michael Bjørn
Tidspunkt: 2017-02-09 20:49:28

Blot en stor gang anerkendelse herfra i retning af skaberen - ikke fantasivæsenet i himlen, men ham/hende/dem, der står bag denne FREMRAGENDE hjemmeside!

Blot kunne jeg ønske mig, at der også var en søgefunktion, da det kan være sin sag lige at finde frem til det aktuelle sted.

Hej Michael

Tak for rosen. Du er langt fra den første, der har efterlyst en søgefunktion. Jeg har hidtil afvist, fordi jeg mener, det er ligeså nemt at bruge "site"-parameteren i Google. F.eks. site:biblen.info gud.

Jeg har nu prøvet at lægge et søgefelt ind i den gule navigationsbar øverst på siden (indtil videre dog kun på gæstebogen). Resultatet er ikke helt godt, for Google er ikke særligt glad for at lade sig klemme ind i det smalle område, der er til rådighed.

top

Pynt nr. 92 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-02-08 14:22:38

Når Hans, IAM (whoami) og diverse andre undrer sig over gud, som fx ”en uegennyttig, uforbeholden, betingelsesløst kærlig (det er vel kriterier for ægte kærlighed) handling fra Gud”, skyldes det at de endnu ikke har opdaget hvad gud egentlig er. Hvad kan det skyldes?

Årsagen er at de har læst for meget og for intensiv på nærværende hjemmeside. Den går nemlig ud fra at Bibelen handler om gud. Trods intensive studier og læsning er det endnu ikke lykkedes for forfatteren at opdage at Bibelen slet ikke handler om Gud. Den handler om det at være menneske blandt andre mennesker. Og i øvrigt har der siden tidernes morgen eksisteret mennesker, som ikke kunne se skoven for bare træer, ifølge bibelen.

Prøv at læse det hele med de briller, så vil klarhedens lys skinne så kraftig at I skal skynde Jer at få svejsebriller på. Det er med kærligheden ligesom med at onanere: Hvis man gør det hele tiden, opdager man den ikke.

Til forfatterens dødssyge undskyldninger kan jeg føje følgende information. Fx forkortes ”Paulus' første brev til korintherne” med ”1 Kor”. De fleste mennesker med normal IQ kan herefter gætte hvad det andet mon forkortes med. En liste over bibelforkortelser kan ses her: http://www.taulovkirke.dk/bibelen-%E2%80%93-forkortelser . Den er måske ganske rar at ha´, når man i en uendelig citerer bibelen. Det passer også fint ind i et layout, idet de maksimalt fylder seks tegn inkl. mellemrum. Så skulle det problem vel egentlig være løst, hvis man har forstået lidt PHP-programmering.

Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen

Jeg tager det som en indirekte kompliment, at det eneste, du kan finde at brokke dig over, er forkortelserne på Bibelens bøger.

Sneen er ved at smelte. Tag og gør din motorcykel forårsklar.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste