Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 33 Navn: Søren
Tidspunkt: 2016-04-09 21:47:19

Gud må jo acceptere incest. Han skabte Adam og Eva.de fik børn, som så osse fik børn.herlig side du har.Efter jeg gik ind på denne side meldte jeg mig ud af folkekirken.

Hej Søren

Udover Adams sønner og døtre er der det kendte eksempel med Lot og hans døtre. Abraham var gift med sin søster, og Abrahams bror, Nakor, var gift med en datter af Abrahams anden bror, Haran. Moses' far var gift med sin egen faster. På Jakob og Esaus tid kommer der for alvor gang i fætter/kusine-ægteskaberne.

Hvis man skal tro på Bibelen (og det skal man helst ikke), var der også to konger, far og søn, der havde samme mor.

Mennesket har jo skabt Gud i set eget billede, så den Gud, der er skabt i et klan-samfund, ser naturligvis gennem fingre med incest.

top

Pynt nr. 29 Navn: Jens
Tidspunkt: 2016-04-08 21:18:39

Hej Sideejer.

Jeg venter stadig på svar. På andet år nu... er du løbet tør for oneliners?

Det kommer sikkert som et chok for dig, men jeg har faktisk andet at bruge mit liv på end at underholde dig.

Kan du ikke snart finde en anden gæstebog at spamme?

top

Pynt nr. 54 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-04-06 16:58:46

@ Maja

Når man angiver en kilde, skal angivelsen så vidt muligt gøre det muligt for læseren selv at gå til kilden. Problemet med at citere en hjemmeside er derfor ikke om den er anonym men om den løbende bliver ændret eller bliver lukket ned. Derfor bør henvisninger til hjemmesider forsynes med besøgsdato, og hvis man vil være på den sikre side kan man tage en kopi af indholdet.

VH Peter

top

Pynt nr. 94 Navn: Niels
Tidspunkt: 2016-04-04 17:45:21

Hej Maja, forfatterns navn er Lars Ove Peters Agerbakken 16 8700 Horsens email er agerbakken16@gmail.com

top

Pynt nr. 47 Navn: Maja
Tidspunkt: 2016-04-03 16:32:09

Hej Søren :)

Jeg har lige kigget på dine ting - interessant tolkning af skabelsen dage - det kunne godt være jeg tog noget af det med :) Problemet med noget af det andet er at det er på engelsk og mine fag er religion og dansk, så er ikke sikker på jeg må bruge dem! Men læse dem gør jeg nok alligevel ;)

Mvh Maja

top

Pynt nr. 82 Navn: Søren Nielsen
Tidspunkt: 2016-04-03 15:04:11

Hej Maja - du er velkommen til at kigge på mit materiale.
Godt nok kan linksene ikke bruges direkte, men de er let at skrive oppe i addresselinien.

top

Pynt nr. 79 Navn: Maja
Tidspunkt: 2016-04-03 12:53:14

Hej Admin :)

Jeg elsker den her side fordi jeg selv er dybt ateistisk - men det er for mig et kæmpe problem at du er anonym - jeg havde faktisk tænkt mig at bruge det du skrev om skabelsesberetningen til mit AT8 - men som med alt andet i gymnasiet er det ikke gyldigt uden forfatteren..
Så nu læser jeg det for fornøjelsen i stedet - griner en del over hvad der faktisk står i Biblen haha :-P

Mvh Maja

Hej Maja

Med undtagelse af de få ægte Paulus-epistler er alle bøgerne i Bibelen også uden forfatter.

top

Pynt nr. 8 Navn: Søren Nielsen
Tidspunkt: 2016-04-01 14:18:36

Læste om dine betragtninger om skabelsesberetningen, og jeg vil give dig helt ret, at en dag skal forstås som 24 timer, og ikke som en geologisk periode, det står jo tydeligt i teksten.
Det jeg så vil adskille mig fra, er at den "oprindelige" historie bag biblens skabelsesberetning forstås meget lettere, hvis man tænker en dag som en geologisk periode.

Et link til om min forståelse af indholdet i skabelsesberetningen

https://www.scribd.com/doc/304370261 (5 sider på engelsk).

top

Pynt nr. 92 Navn: Jens
Tidspunkt: 2016-03-31 14:02:01

Hej Armin Armenius

Tak for et godt og indsigtsfuldt indlæg. Jeg har selv forsøgt for efterhånden lang tid siden at få en lødig debat eller dialog med sideejeren, men han svarer aldrig særlig fyldestgørende på de spørgsmål, man stiller ham. Sideejeren benytter sig mest af ganske morsomme 'one-liners', men tør ikke gå ind i en reel diskussion. Derfor skal du ikke regne med at få noget svar på dit ellers udmærkede indlæg.

Jeg skrev et indlæg d. 6/11 2014, der handler lidt om det samme - nemlig den 'videnskabelige tilgang'. Dette indlæg har sideejeren trods flere opfordringer endnu ikke responderet på, og jeg regner ikke med at høre fra ham længere. Jeg kopierer det ind herunder til din orientering (..og sideejerens ihukommelse).
Venligst
Jens Lumholt Kristensen

6/11 2014 skrev jeg følgende:
Kære sideejer
Tak for svar. ”Drama” er åbenbart, hvad der skal til for at lokke dig ud af bunkeren. Jeg beklager selvfølgelig min tidligere fejlslutning, at du og I AM (JHVH) måske er samme person. Men det er jo svært at vide med sikkerhed, hvad der egentlig er sandt, når du insisterer på at gemme dig bag anonymitet.
Men nu hvor jeg har din opmærksomhed, vil jeg godt have lov at sige nogle ord om, hvorfor jeg synes din hjemmeside kræver et modspil, og jeg vil da sætte pris på, hvis du vil læse og (tør) kommentere det.
Min kritik af dit arbejde – og her tager jeg udgangspunkt i det du kalder ’dagens selvmodsigelse’ - går på, at du giver indtryk af ville anlægge et objektiv kirkehistorisk syn på bibelens tekster, dvs give læseren indtryk af, at du holder dig til kendsgerninger. Og det er selvfølgelig et helt legitimt forehavende, idet kirkehistorien beskæftiger sig ikke med Guds fodspor i historien, men med gudstroens faktiske forekomst hos mennesket.
Problemet er bare, at du i dit arbejde med teksterne hverken forholder dig kirkehistorisk professionelt til materialet eller undlader at ’prædike’; tværtimod under objektivitetens dække præsenterer du ’logiske slutninger’ overfor læseren. Lad mig først give et eksempel på, hvad forskellen er på ’historiker’ og ’prædikant’: For en kirkehistoriker er påskeevangeliet et vidnesbyrd om en opstandelsestro, som herskede i visse palæstinensiske kredse, i hvert fald fra midten af 30’erne i det første århundrede. For prædikanten er den samme tekst en dom over og en oprejsning af hans eget og hans tilhøres liv. Altså to forskellige måder at tilgå samme tekst. Men sådan gør du ikke. Når du bruger en frygtelig masse tid på at påpege unøjagtigheder i f.eks Det Nye Testamente (NT), giver du indtryk af kirkehistorisk objektivitet, men enhver der kender til historisk kildekritik ved, at vores viden om den første kristendom er og bliver hullet og i enhver henseende ufyldestgørende. Og havde man alle de kilder, som man altså ikke har, kunne det meget vel tænkes, at vi havde et ganske andet historisk billede af NT kristendom, end vi faktisk har. Det er et anerkendt kirkehistorisk faktum, som du (formentlig) godt ved, men alligevel vælger ikke at delagtiggøre læseren i og derved fører ham/hende bag lyset. Selvmodsigelserne og unøjagtighederne ER et vilkår for historikeren, når han eller hun tager teksterne under behandling undtagen for dig - du slås med forbavselse hver eneste dag! Når det er sagt, kan man bagefter spørge: hvad vil prædikanten sige? Jo, prædikanten vil mene, at det positivistiske i den sammenhæng ikke er centralt, men det fænomenologiske er. Dvs hvad gør teksterne ved dig, når du læser dem. Kierkegaard ville sige ”kig ikke på spejlet, men i spejlet”. Så joda, teksterne skal også ’fortolkes’. Men hver ting til sin tid, og ikke i én pærevælling.
Det er derfor min påstand, at hvad angår det kirkehistoriske er dit arbejde udygtigt, og afslører, at du ikke er teologisk, historisk eller metodisk lærd, idet din omgang med kilderne er lemfældig, tendentiøs og altid opblandet en ’prædiken’ (fortolkning) i den forstand, at du til sidst præsenterer læseren for en nærmest sokratisk sandhed a la ”..objektivt set var Jesus' karriere en eklatant fiasko” (citat fra ‘dagens selvmodsigelse’ d. 4. april 2014). Det kan godt være, du har ret, men det er bare ikke en konklusion du kirkehistorisk, metodisk kan komme frem til på baggrund af dette ene tekststykke - med mindre altså du på forhånd melder klart ud over for læseren, at det er den konklusion du ALTID vil nå til uanset HVAD der står i teksten. Det er ganske enkelt uvederhæftigt arbejde. Det er ævle-bævle. I heldigste fald kategoriseres din hjemmeside som dilettantisk og ligegyldig underholdning. I værste fald er der mennesker, der tager dine udsagn og slutninger til sig som 'gode varer'.

Nu kunne det være interessant med et respons fra din side, som er mere end ’oneliner’, så vi kan se, hvad du egentlig er lavet af.
Venligst
Jens Lumholt Kristensen

top

Pynt nr. 23 Navn: Søren Nielsen
Tidspunkt: 2016-03-30 15:21:06

Har skrevet to sider om hvordan skabelsens dage skal tælles, kommentarer velkomne.

https://www.scribd.com/doc/306250171

top

Pynt nr. 17 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-03-20 14:15:26

Jeg tænkte det nok. Der er ikke sket en pind i dette forum siden jeg forlod det. To indlæg blev det til. Et af ”Peter” den 3. marts og et af ”Lucifer” den 16. marts og jeg tvivler på at de er ægte. Men lad gå. Til gengæld har jeg afsluttet min analyse af Biblen.info. Her er min konklusion:

Biblen.info anvender en metode, som i videnskabsteorien betegnes som induktiv reduktionisme, og det på trods af at allerede David Hume (1711 – 1776) påpegede at den er ulogisk og dermed uvidenskabelig. Det sammen gjorde filosoffen Karl R. Popper (1902 – 1994).

Lad mig anskueliggøre det med et enkelt eksempel, nemlig Martin Luther, som egentlig slet ikke hører hjemme på Biblen.info – Luther forekommer ikke i Bibelen. Hvorfor er han med, bl.a. med en artikel om hans skrift ”Die Juden und ihre Lügen”? Hvad konkluderes ud fra den? At Luther var racist og at han på den måde skabte det åndelige grundlag for nazisternes jødeudryddelser. Det fører videre til den konklusion, at alle der bekender sig til luthersk Kristendom accepterer det folkedrab som nazisterne udførte i 1940´erne. Derudover nævnes Luther i en bigami-affære omkring landgreven af Hessen, som jeg ikke har undersøgt nærmere. Men det er alt, vi får at vide om kirkereformatoren – de vel omtrent 50 sider, han skrev ikke længe før sin død i 1546 ud af de ca. 10.000, han skrev gennem hele sit forfatterskab. Det er de induktivt udvalgte eksempler, der skal illustrere og forklare mennesket Luther – helheden og sandheden om ham! At det kun kan give et forkert, forvrænget og på forhånd tilstræbt billede, siger sig selv. Ovennævnte konklusion er forkert og lider af de mangler, som Hume allerede har påpeget, af to årsager:

For det første:
Luther var ikke racist. Han kunne ikke være noget, som på hans tid var et ukendt begreb, nemlig racisme eller eksistensen af forskellige menneskelige racer. Begrebet opstod først i det nittende århundrede.

For det andet:
Induktiv reduktionisme kan ikke anvendes til beskrivelse af et menneskeliv/forfatterskab på over 60 år. Metoden duer ganske enkelt ikke. Man får kun fat i en brøkdel af det, som Luther stod for. Luther tog allerede stilling til jøderne i begyndelsen af 1520 og har udtalt sig om dem løbende igennem hele sit forfatterskab. Det betyder, at hans syn på jøderne er langt mere nuanceret end antydet på Biblen.info.

Hvad værre er, metoden [induktiv reduktionisme] anvendes hele vejen på Biblen.info. Vi får på forsiden løfte om at Biblen skal få lov til at tale for sig selv. Den taler ikke for sig selv en eneste gang. Vi får aldrig nogensinde et samlet overblik over en eneste af Bibelens mange bøger. I stedet for præsenteres vi for nøje udvalgte brudstykker, et eller et par vers ad gangen, som skal formidle helheden af en bog. Når man bruger den metode, kan man naturligvis risikere at fange enkelte brudstykker, der kan forklare noget, men til gengæld kan man være 100 % sikker på aldrig at udvælge et tilstrækkeligt antal af vers, der alene kan forklare helheden.

Set ud fra et informativt og videnskabeligt perspektiv, er Biblen.info intet værd. Kun de, der i forvejen er enige med redaktøren kan blive bekræftet i deres fordomme, der baserer sig på manglende viden og manglende overblik over helheden. De bliver ikke klogere af at besøge Biblen.info, fordi de jo vidste det hele i forvejen. Skulle han [redaktøren] finde på at bruge samme metode ved vurdering af film og/eller litteratur, ville han falde totalt igennem.

Slet bare indlægget - jeg ved du får det læst. I øvrigt vil jeg i så fald tage som et tegn på at der ikke er mere gas i den ballon, der kalder sig Biblen.info.

God påske

Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen lover, at dette er det sidste indlæg, så jeg har gjort det synligt. Resten af verden skal endelig ikke snydes.

top

Pynt nr. 93 Navn: Lucifer
Tidspunkt: 2016-03-16 20:56:33

Jeg Lucifer vil skrige af glæde når jeg rister ateisterne. Dommedag er nu, Frygt Lucifers Vrede usle køtere, for jeres sjæl tilhører Lucifer. Find Gud eller brænd i mit Helvede

Fanden og julemanden

top

Pynt nr. 22 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-03-01 23:56:11

Ja, jeg har set din pi-side, som du var lidt forbeholden for at lave, men hvis man skal beskrive en selvmodsigelse om dagen nytter det jo ikke at være alt for kræsen.

Med hensyn til at afsløre personsammenfald mellem forskellige brugerprofiler findes der grundlæggende 4 metoder:
1. Sporing af brugerens e-mailadresse, IP-adresse e.lign.
2. Stilanalyse: Dette kan gøres manuelt men der findes også software, som analyserer teksten for stavefejl, sætningslængder, ordvalg osv.
3. Trafikanalyse: Hvilke tider af døgnet er der aktivitet, hvorlang tid er personen om at svare m.m.
4. Browseroplysninger: Hvilken browser, skærmopløsning, plugins osv.
Særligt den sidste er blevet populær i kommersiel sammenhæng.
Hvis folk bruger en falsk identitet må enhver have ret til at bruge den pågældende identitet, som derved mister enhver troværdighed. Sålænge folks identitet ikke kan checkes, kan argumenter, som henviser til personens troværdighed (ethos), ikke tillægges betydning. Kun argumenter af fornuftsmæssig eller følelsesmæssig karakter (logos og patos) giver mening.

Hej Peter

Π = 3 er udmærket som Dagens Selvmodsigelse, hvor det gælder om at holde hvert indlæg så kort som muligt (hvad der langt fra altid lykkes). Det sjove er ikke engang selvmodsigelsen (som strengt taget ikke er en selvmodsigelse), men alle de fantasifulde bortforklaringer, gode kristne mennesker har disket op med.

 

Med hensyn til stilanalyse var det rimeligt tydeligt (bagefter), at Peter Ove Larsen også er fokuseret på, at Bibelen ikke er kristendommens fundament (hvad der også er et hovedtema på den side, han linker til), mens Lars Ove Peters har samme ubehagelige tone og trang til at bestemme over, hvad andre må sige: »Fra nu af forhold dig venligst konkret på det jeg spørger om«.

På det sidste punkt minder hans stil utroligt meget om Jens. Jeg ved ikke, om det også er den samme trold, men i al fald kender Google ikke til nogen "Jens Lumholt Kristensen" andre stedet end her i gæstebogen.

 

Jeg er ikke enig i, at »Hvis folk bruger en falsk identitet må enhver have ret til at bruge den pågældende identitet«. Hvornår er en identitet overhovedet falsk? Og er "Lars Ove Peters" en falsk identitet? Man kan måske mene, at når Armin har opgivet de gamle identiteter, bliver de "public domain", men det ville i al fald irritere mig grundigt, hvis du begyndte at poste som IAM eller vice versa.

top

Pynt nr. 14 Navn: Armin Armenius - the one and only
Tidspunkt: 2016-02-29 11:28:27

Det med hurtighed vil jeg nok betegne som en overdrivelse. Hvis det lykkedes at afsløre min identitet, så tog det da i hvert fald mindst en måned. I øvrigt er anonymitet ikke noget særsyn i denne gæstebog. Hvis latterliggørelse er det instrument, som Biblen.info bruger for at underbygge sine argumenter, kan jeg kun sige, så er Biblen.info ikke 5 potter pis værd. Latterliggørelse af andre er et det af tydeligste tegn på dyb afmagt og frustration. Og det kan jeg sådan set godt forstå - jeg ville have det på samme måde hvis jeg var en dyb alkoholiseret ateist.

Hej Lars Ove Peters

Du tager fejl, men det er du vel vant til.

Jeg har vidst fra dag 1, at du bruger en proxy server til at sløre din identitet. Lad mig skære det ud for dig: En proxy-server skjuler din IP-adresse, men til gengæld udbasunerer den, at du forsøger at skjule dig.

Problemet er ikke, at du skjuler dit rigtige navn — det kan man have mange grunde til — problemet er for det første, at du bruger tre forskellige identiteter, og for det andet, at du opfører dig som en trold.

Du er det, man kalder en skallesmækkende mimose. På den ene side bliver du ubehagelig, når IAM nævner "psykiatrien", selvom det er dig selv, der konstant bringer ordet "sindssyg" på bordet. Så spørger du: »Har jeg nogensinde skrevet noget negativt om din person?« efterfulgt af en stikpille til en »dyb alkoholiseret ateist«.

Du er kort sagt en trold, og du har fået langt længere snor, end noget forum, jeg kender, ville have givet dig.

Du har nu skrevet 47 poster under 3 forskellige navne, og jeg ønsker ikke at se flere. Hvis du skriver flere indlæg, bliver de slettet. Koncentrér dig i stedet om at få dine mange hjemmesider til at fungere, eller gør din motorcykel forårsklar.

top

Pynt nr. 40 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-29 11:19:13

Jeg vil ikke skrive mere under navnet Armin Armenius, idet det er en falsk identitet, og nu er der en anden bruger, som er begyndt også at bruge min falske identitet.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frem Sidste