Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 76 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-09-18 23:27:55

Efter en tur til Ægypten har jeg fået øjnene op for nogle paralleller mellem de gamle ægyptiske templer og gamle tempel i Jerusalem. En væsentlig forskel er dog at det allerhelligste i ægyptiske templer indeholdt en statue af guden mes det allerhelligste i Jerusalems tempel efter sigende var tomt.
Det er slående at den øverste af de gamle ægypteres guder var Amon, som betyder den skjulte eller den usynlige. Dette hænger sammen med at Amon startede som en vind- eller stormgud. Amon tænkes at have 72 forskellige fremtrædelsesformer såsom Amon-Ra, hvor Amon bliver identificeret med solguden Ra. Ved som udgangspunkt selv at være usynlig er det måske lettere at antage forskellige synlige former. Kunne man forestille sig at Jahve var startet som en vindgud og at israelitterne blot var gået et skridt videre og havde ladet ham opsluge alle andre guder uden selv at blive synlig? Det gamle testamente starter jo noget i retning af "Guds storm piskede hen over vandene" omend denne oversættelse ikke faldt i Bibelselskabets smag.

Hej Peter

Jeg har ikke så meget forstand på Ægyptens guder. Mit indtryk er nærmest, at de blev udskiftet for hvert nyt dynasti af faraoer.

Med hensyn til jødernes tempel påstår Bibelen, at der var et røgelsesalter, Arons stav, manna og Pagtens Ark, men fakta er (som du siger), at da Gnaeus Pompejus gik ind i templet år 63 f.v.t., var rummet ganske tomt. Se evt. Selvmodsigelse 212, bortforklaring #1, fodnote 1.

Med hensyn til at de andre guder, som f.eks. Amon-Ra, alle var fremtrædelsesformer for den eneste gud, Amon, minder det jo om den jødiske Gud, El. Vi mennesker kender ham kun gennem hans budbringere, Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Joel og Azrael. Jøder og kristne vil slå syv kors for sig og bedyre, at de "kun" er engle og ikke guder, men hvad er det lige, forskellen er på en engel og en gud? Hvorfor skal vi ofre til Azazel en gang om året, hvis ikke han er en gud? (3 Mosebog 16,8-26) Og hvorfor er Amon-Ra mere gud end Gabri-El?

Med hensyn til at den jødiske gud skulle have været en vindgud, vil jeg næppe tro, han har været det fra starten. Du citerer 1 Mosebog kapitel 1: »Guds storm piskede hen over vandene«, men ifølge Firekildehypotesen er det en af de nyeste tekster, mens den ældste tekst (kapitel 2 og 3) viser os en meget mere menneskelig skaber, der former mennesket med sine egne hænder, blæser livsånde i Adams næsebor, bliver bekymret på Adams vegne, fordi »Det er ikke godt, at mennesket er alene«, går rundt på sine fødder i Paradisets Have og ikke kan se Adam og Eva, når de gemmer sig.

Så jeg ved ikke, om Gud er en vindgud, men du må i al fald ikke kalde ham en bjerggud. Sidst nogen gjorde det, slog han 100.000 mennesker ihjel (1 Kongebog 20,28-29).

3 Mosebog 16,8: og han skal kaste lod om de to gedebukke, det ene lod for Herren og det andet for Azazel.
3 Mosebog 16,9: Derefter skal Aron føre den buk frem, som loddet for Herren falder på, og bringe den som syndoffer.
3 Mosebog 16,10: Den buk, som loddet for Azazel falder på, skal blive i live for Herrens ansigt, for at Aron kan skaffe soning med den ved at sende den ud i ørkenen til Azazel.
[ . . .]

3 Mosebog 16,26: Den mand, som slipper bukken løs til Azazel, skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand; derefter kan han gå ind i lejren.
1 Kongebog 20,28: Da trådte gudsmanden frem for Israels konge og sagde: "Dette siger Herren: Fordi aramæerne har sagt, at Herren er en bjerggud og ikke en slettegud, vil jeg give hele denne store hær i din hånd, så I forstår, at jeg er Herren."
1 Kongebog 20,29: I syv dage lå de i lejr over for hinanden, men på den syvende dag kom det til kamp. Israelitterne huggede aramæerne ned, hundrede tusind mand fodfolk på én dag.

top

Pynt nr. 87 Navn: Henrik
Tidspunkt: 2016-08-22 08:42:27

Tænker at denne side vil være interessant for nogle læsere af Biblen.info
http://bibviz.com/
Det er en grafisk fremstilling af de mange uoverensstemmelser og modsætninger der er i biblen.

top

Pynt nr. 34 Navn: Søren Nielsen
Tidspunkt: 2016-08-09 13:16:19

Har skrevet 4 sider om Adam & Eva, indeholdende lidt kritik og et fortolkningsforslag.

https://www.scribd.com/document/320428438

PS! FREDERIK, du er meget svær at forstå, prøv at sætte mellemrum ind.

top

Pynt nr. 97 Navn: Armin
Tidspunkt: 2016-08-08 14:31:33

Dagens selvmodsigelse - nr. 3 i rækken: Nietzsche
Denne her er lidt mere kompliceret, men lige så besynderlig og så involverer den oven i købet Bibelen, som denne hjemmeside slet ikke kan lide. Lad os se på den:

Nietzsche (15. oktober 1844 – 25. august 1900) opfandt den moderne tids ateisme ved at sætte den i filosofiske rammer. Nietzsche hadede kristendommen af et godt hjerte og var materialist til fingerspidserne. Alligevel vil nyateisterne nødig associere sig med ham. Hvorfor ikke?

Hos Nietzsche var røveren den gode, den berøvede og forslåede den slette/ringe og den barmhjertige samaritaner den onde, fordi han vendte op og ned på naturens orden. Set med nutidens øjne er det standpunkt naturligvis lidt asocial og jeg forstår derfor godt at nyateisterne ikke ret gerne vil sidestille sig med Nietzsche. De, ja selv bibelkritikkerne, har derfor valgt evangeliets udlægning. Her er røveren den onde og samaritaneren er den gode og barmhjertige, som udviser næstekærlighed. Men det er forkert, siger Nietzsche, fordi det er i strid med naturen. Naturen – materien, er ikke barmhjertig og udviser ikke næstekærlighed. Den skånsels- og samvittighedsløs. Leoparden æder lammet og bliver bagefter skudt af mennesket, udelukkende for skindets skyld. Naturen har ingen sjæl og ingen ånd. Den, der står øverst i fødekæden er den dominerende.

Hvis man antager et materielt verdensbillede, har gammel-ateisten Nietzsche så afgjort ret, mens nyateisterne tager grueligt fejl. Man kan ikke på den ene side fremhæve at ånd/gud ikke eksisterer og at det er naturen/det materielle/evolutionen, der styrer alt og samtidig kræve nåde og barmhjertighed. Evolutionen tager ikke fejl og den er heller ikke barmhjertig. En verden uden gud må nødvendigvis være nådesløs, hvilket den også er, hævder Nietzsche. Derfor er gud død. Man kan ikke med den ene hånd aflive gud og kræve barmhjertighed med den anden. Det er selvmodsigende!

top

Pynt nr. 92 Navn: Armin
Tidspunkt: 2016-08-06 20:53:55

Dagens selvmodsigelse – nr. 2 i rækken: Evolution

Det er i sig selv en selvmodsigelse at der i det hele taget findes selvmodsigelser i nyateismens materialistiske univers. Men lad os ikke dvæle ved filosofiske finurligheder, som nyateisterne ikke selv har tænkt dybere over. Til sagen:

Nyateisterne påstår at det er evolution og overlevelse, der styrer alt. Hvis det er tilfældet, må religion jo blot opfattes som en overlevelsesstrategi. Arkæologiske udgravninger (naturvidenskab) har bevist at mennesker har været religiøse siden tidernes morgen. Hvordan kan det være? Her kommer selvmodsigelsen: Når evolution styrer alt, må det logisk set være den, der har gjort os religiøse, hvorfor så bekæmpe religion, som kommer af evolution?

top

Pynt nr. 3 Navn: Armin
Tidspunkt: 2016-08-06 11:07:15

Kære Frederik
Det er interessante argumenter, du fremlægger, men de rokker desværre ikke synderligt meget ved nyateismens eget dogme om at gud ikke eksisterer.

Religioner, uanset hvilke er ikke andet end tolkninger af gud. De kan være helt forkerte eller mere eller mindre lig sandheden - ingen ved det præcis. Ingen kender guds væsen. De, der påstår det, har ikke fattet noget som helst. Kort sagt: Gud og religion er ikke det samme. Det gælder naturligvis også for de såkaldte hellige skrifter, heriblandt bibelen. Religioner og hellige skrifter er menneskeskabte og forgængelige, hvilket historien også har vist. Gud er derimod evig.

Troen på gud, uanset hvordan den udarter sig, er tro (altså ikke viden). Tro skal/kan ikke bevises. Det ligger så at sige i troens natur. Nyateisternes argument om at gud ikke eksisterer er derimod en påstand. En påstand skal derimod kunne bevises. Det kan nyateisterne desværre ikke. Derved får deres påstand karakter af tro og dermed falder hele deres verdensbillede sammen som et korthus. Det baserer sig nemlig på materie (ting, man kan sanse og bevise) og ikke på tro (ånd). Ånd kan i princippet godt rumme selvmodsigelser. Det kan materie derimod ikke. I stedet for at erkende det, prøver de kvantificere åndens selvmodsigelser for at bortlede opmærksomheden fra egne selvmodsigelser efter princippet: Jeg finder det værste hos dig og glemmer det værste hos mig, samtidig med at jeg fremhæver det bedste hos mig.

Jeg tolker dit indlæg derhen at du såmænd nok tror på gud, men at du ikke tror på gud i den form, den fremlægges/tolkes af de store religioner, fx islam. Det gør jeg såmænd heller ikke. Jeg tolker gud sådan som jeg selv ser ham – altså min egen helt private tolkning, som nok ligger tæt på kristendommen, men ikke nødvendigvis i 100 % overensstemmelse med den religion.

top

Pynt nr. 26 Navn: Frederik
Tidspunkt: 2016-08-06 00:10:56

Altså: Gud ved alt, intet sker uden han har sagt god for det, og alligevel skal helvede fyldes med mennesker. Det virker meget som om at gud har skabt over halvdelen af mennesker, med formål at designe deres skæbner til at give dem evig staf.
Mvh Frederik

Hej Frederik

Faktisk står der i Bibelen, at nogle folk er skabt med det formål, at de skal ende i Helvede:

Ordsprog 16,4 Alt skabte Herren til dets formål, også den uretfærdige til ulykkens dag.

Selvmodsigelse #381: Ønsker Gud, at vi bliver frelst?

top

Pynt nr. 23 Navn: Frederik
Tidspunkt: 2016-08-06 00:00:42

Armin. Det kan givetvist ikke modbevises at gud(er) eksistere. Jeg finder det ikke usandsynligt at der skulle være en form for ''skaberkraft'', men en så irrationel gud som ham i biblen (se denne side) og islam kan umuligt være gud, det er selvmodsigende på alle planer. For eksempel i Islam, det centrale dogme er at underkaste sig gud, helst fuldstændigt med sunna (Profetens sædvaner) og hele molevitten. Faktisk har gud kun skabt menneskene for at tilbede sig og adlyde. Han vælger at lave et fuldstændig forfærdenligt sted, der ikke kan forestilles værre (jahannam aka helvede), og beslutter sig for at de mennesker, der ikke er uvidende eller troende (med stor sandsynlighed over halvdelen af alle mennesker indtil videre) skal lide deri for evigt (selvfølgelig er der nogen der kun skal afsone i et endeligt antal år, dem kender kun gud). For at opnå dette beslutter han sig for at åbenbare sig for enkelte personer, og forventer at folk kan kende forskel på rigtige og forkerte profeter. Videre finder han det smartest at sende sin sidste profet i en tid uden nogen form for globalisering, for at stimulere masser af krige og andet bøvl (husk gud er uden for tid og ved alt) istedet for bare at vise sine tegn for folk, bare en enkelt profet i nutiden ville omvende hele verden (husk vi er skabt for at tilbede og adlyde). Et andet centralt dogme er at intet sker foruden gud har sagt god for det. Alligevel er kun under halvdelen af verdens befolkning idag, ~1400 år efter profeten, muslimer hvoraf kun gud ved hvor mange følger bare de fem søjler. Husk vi er skabt for at tilbede, og alligevel valgte gud at sætte de daglige 50 bønner ned til 5 bønner, fordi han kender menneskets ''svage'' natur.. Men han har jo formet os af ler og designet os? Samtidig er over halvdelen af jordens befolkning igang med Islams værst tænkelige gerning, Shirk aka blasfemi, det eneste gud ikke tilgiver. Det vigtigste for den almægtige er at mennesker ikke bruger den fantasi og det ''gudecenter'' i hjernen, som han har givet dem, til at få deres liv om omgivelser til at give mening.
Til sidst er det evige bevis den hellige koran. Alhamdulillah, nu skal jeg vælge at stole på én flok af troende mennesker ud af alle de mulige. Stole på at koranen kun kan komme fra gud i de år det nu tager at lære traditionel arabisk og læse både koran og andet litteratur. Ellers må man stole på oversættelserne, men de får jo aldrig det hele med.

top

Pynt nr. 40 Navn: Armin
Tidspunkt: 2016-08-02 23:29:00

Ja – det vil jo da også være noget af en selvmodsigelse, hvis præster og imamer skulle finde på at vrøvle på den måde. I øvrigt har jeg heller aldrig hørt socialdemokraterne rose Venstres partiprogram eller omvendt. Lad os hellere tage fat i selvmodsigelserne:

Bortset fra åndsvage bibelkritik, er det aldrig nogensinde lykkes nyateisterne at bevise deres eget fundament, nemlig at gud ikke eksister. De håber det og tror det og på den måde efterligner de alle de religiøse, som også bare sidder og håber og tror, men bare på det modsatte. Man vil gerne adskille sig, men gør det samme. Det er da selvmodsigelse, der kan rykke døre fra hinanden. Lad os nu se hvordan du forsvarer din tro.

PS. Darwins, Arternes oprindelse beviser ikke noget som helst.

top

Pynt nr. 69 Navn: Armin
Tidspunkt: 2016-07-30 16:36:13

Nærværende hjemmesides argumentationsteknik har været kendt i århundreder. Den går ud på at sammenligne det værste hos ens modstander med der bedste hos en selv. Så er konklusionen givet på forhånd. Det samme kunne naturligvis også gøres omvendt. Relativt set lader det sig gøre at finde lige så mange selvmodsigelser, manglende logik og inkonsekvens ved nyateisternes standpunkter som i Bibelen. Måske værd at kaste et blik på, for perspektivets skyld. Verden er jo tredimensionel.

Hej Armin

Selvfølgelig kan man se en sag fra to sider, men det er religiøse folk ret dårlige til.

Mig bekendt står præsterne ikke i kirken og læser op af Darwins "Om Arternes Oprindelse" hver anden søndag, imamerne læser ikke op af Menneskerettighetserklæringen hver anden fredag, og rabbierne læser ikke op af "Gris på gaflen" hver anden lørdag.

top

Pynt nr. 88 Navn: Oliver
Tidspunkt: 2016-07-16 22:45:33

Hvad tænker du om talmud som Jesus kilde?

Hej Oliver

Det er ikke noget, jeg har kigget meget på. Det jeg har set, har været vagt og selvmodsigende, og frem for alt ser det ud til, at disse hentydninger er nyere end kristendommen.

top

Pynt nr. 54 Navn: Frederik
Tidspunkt: 2016-06-30 15:28:14

Kristne David Wood laver nogle velbegrundede, sjove og lettereprovokerende youtube klip om islam i still med indlægene på denne hjemmeside. Det er sjovt, at han ikke ser hvor inkonsistent hans egen hellige bog er, når han er specialist i at fluekneppe koranen.

top

Pynt nr. 57 Navn: Lasse
Tidspunkt: 2016-05-22 14:06:21

Ang sider om koranen lignende din: Det er nok utænkeligt at der findes nogen på dansk, men jeg tænkte også mest om du kendte nogen på engelsk evt? Det er mit indtryk at der findes mange sider på engelsk om bibelen lign. din fx, selvom jeg må sige din side er temmelig uovertruffen.

Hej Lasse

For nu at starte med min egen side (som jo er den, jeg kender mest til), så startede den som noget i retning af Evil Bible, hvor formålet især var, at trække de Bibelvers frem i lyset, som søndagsskolelæreren altid "glemmer" at nævne. Sider som hvad siger Bibelen om bøsser, kvinder, slaver, voldtægt, tissemænd, o.s.v.

Jeg brugte også meget tid på kristne sider, for er der nogen, der er gode til at finde huller i de kristne dogmer, så er det dem fra alle de andre kristne sekter. I teorien burde man også kunne bruge muslimske sider til at kritisere kristendommen, men dem jeg har set, har været for ringe.

Tidligere kristne, der er blevet ateister, er også gode, fordi de ofte kender Bibelen ind og ud. Jeg startede med at læse bogen "Is it God's word?" og brugte meget tid på The Rejection of Pascal's Wager og på den utroligt grundige Farrell Till

I modsætning til, hvad mange tror, har jeg ikke brugt Skeptics Annotated Bible ret meget. Jeg synes formatet er for firkantet og overfladisk. Hans blog er derimod fin: Dwindling in unbelief

De sidste par år har jeg kigget på Richard Carrier's blog, Vridar.org og lignende (som f.eks. is that in the Bible). Se på siden med links.

De sider, der er "mest som min", vil jeg mene, er den norske Bandoli, der både har seriøse artikler og groteske tegninger, og den svenske Jesus granskad, der er mere tør, men har et ton af artikler af meget høj kvalitet på svensk og engelsk (tjek også hans blog).

Med hensyn til koranen, er der sikkert mange gode hjemmesider, men det er ikke noget, jeg har forsket meget i. Jeg har mere kigget på den politiske del (som f.eks. Muhammedkrisen). Prøv evt. at kigge på Prophet of doom.

top

Pynt nr. 56 Navn: Lasse
Tidspunkt: 2016-05-21 23:05:49

Hej

Kender du nogle sider der beskæftiger sig med koranen på samme måde som din side gør med bibelen?

Hej Lasse

Der er vist ikke rigtigt noget på dansk. Jeg læser flittigt på uriasposten.net og snaphanen.dk, men de handler mere om problemerne med Islam i praksis, end om koranen.

Jeg er et par gange faldet over islaminfo.dk. Det ser fornuftigt ud, men jeg har aldrig nærstuderet det.

top

Pynt nr. 21 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2016-05-16 09:00:23

Første Korinterbrev kap. 13 frit oversat til dansk efter den autoriserede King James Version 1769

13,1 Selvom jeg kunne tale alle menneskers og englenes sprog, og ikke havde næstekærlighed, er jeg blevet som et larmende blæseinstrument, eller klangen af et bækken.

(1 Corinthians 13:1 KJV) Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.

13,2 Og selvom jeg havde profetiens gave, og forstod alle mysterier, og havde al viden; og troede jeg havde al tro, så at jeg kunne flytte bjerge, og ikke havde næstekærlighed, er jeg intet.

(1 Corinthians 13:2 KJV) And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

13,3 Og selvom jeg skænkede alt mit gods for at give mad de fattige, og selvom jeg overgav min krop til at blive brændt, og ikke havde næstekærlighed, gavnede det mig intet.

(1 Corinthians 13:3 KJV) And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.

13,4 Næstekærlighed er tålmodig, og er venlig; næstekærlighed misunder ikke; næstekærlighed ophøjer ikke sig selv, er ikke opblæst,

(1 Corinthians 13:4 KJV) Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up,

13,5 Opfører sig ikke usømmeligt, søger ikke hendes eget, bliver ikke let provokeret, tænker intet ondt;

(1 Corinthians 13:5 KJV) Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil;

13,6 Glæder sig ikke over løgnen, men glæder sig over sandheden;

(1 Corinthians 13:6 KJV) Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth;

13,7 Er overbærende med alle ting, tror på alle ting, håber på alle ting, udholder alle ting.

(1 Corinthians 13:7 KJV) Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.

13,8 Næstekærlighed fejler aldrig: men på trods af at der er profetier, skal de fejle;

(1 Corinthians 13:8 KJV) Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away.

13,9 For vores viden er ufuldkommen, og vores profetier ufuldkommen.

(1 Corinthians 13:9 KJV) For we know in part, and we prophesy in part.

13,10 Men når det som er perfekt kommer, så skal det som er ufuldkomment forsvinde.

(1 Corinthians 13:10 KJV) But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.

13,11 Da jeg var et barn, talte jeg som en barn, forstod som et barn, tænkte som et barn: men da jeg blev en mand, fjernede jeg de barnlige ting.

(1 Corinthians 13:11 KJV) When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.

13,12 For nu ser vi gennem et glas, formørket; men senere ansigt til ansigt: nu er min viden ufuldkommen; men senere skal jeg kende ligesom jeg også selv er kendt.

(1 Corinthians 13:12 KJV) For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.

13,13 Og nu er der tro, håb, næstekærlighed, disse tre; men største af disse er næstekærlighed.
(1 Corinthians 13:13 KJV) And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.

Hej Morten

Hvad er så pointen? Faktisk er både King James og den danske oversættelse lige forfalskede i det tredje vers.

King James bygger på Textus Receptus, hvor "kauchêsômai" (give æren, prale) var erstattet af "kauthêsômai" (brænde). I dag er falskneriet rettet sammen med 6.000 andre falsknerier. Se f.eks. Jehovas Vidner:

1 Korintherne 13,3 Og hvis jeg giver alt hvad jeg ejer til bespisning af andre, og hvis jeg overgiver mit legeme, så jeg kan rose mig, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.
(Ny Verden / Jehovas Vidner)

Derimod skriver Bibelselskabet stadig "til at brændes", selvom det altså er svindel:

1 Korintherne 13,3 Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Man skal have en udgave med fodnoter for at læse, at »til at brændes: De ældste håndskrifter har: for at vinde berømmelse«.

"De ældste håndskrifter har […]" betyder præcis det samme som "alle de nyere er forfalskede".

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frem Sidste