Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 49 Navn: Søren Nielsen
Tidspunkt: 2016-03-30 15:21:06

Har skrevet to sider om hvordan skabelsens dage skal tælles, kommentarer velkomne.

https://www.scribd.com/doc/306250171

top

Pynt nr. 19 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-03-20 14:15:26

Jeg tænkte det nok. Der er ikke sket en pind i dette forum siden jeg forlod det. To indlæg blev det til. Et af ”Peter” den 3. marts og et af ”Lucifer” den 16. marts og jeg tvivler på at de er ægte. Men lad gå. Til gengæld har jeg afsluttet min analyse af Biblen.info. Her er min konklusion:

Biblen.info anvender en metode, som i videnskabsteorien betegnes som induktiv reduktionisme, og det på trods af at allerede David Hume (1711 – 1776) påpegede at den er ulogisk og dermed uvidenskabelig. Det sammen gjorde filosoffen Karl R. Popper (1902 – 1994).

Lad mig anskueliggøre det med et enkelt eksempel, nemlig Martin Luther, som egentlig slet ikke hører hjemme på Biblen.info – Luther forekommer ikke i Bibelen. Hvorfor er han med, bl.a. med en artikel om hans skrift ”Die Juden und ihre Lügen”? Hvad konkluderes ud fra den? At Luther var racist og at han på den måde skabte det åndelige grundlag for nazisternes jødeudryddelser. Det fører videre til den konklusion, at alle der bekender sig til luthersk Kristendom accepterer det folkedrab som nazisterne udførte i 1940´erne. Derudover nævnes Luther i en bigami-affære omkring landgreven af Hessen, som jeg ikke har undersøgt nærmere. Men det er alt, vi får at vide om kirkereformatoren – de vel omtrent 50 sider, han skrev ikke længe før sin død i 1546 ud af de ca. 10.000, han skrev gennem hele sit forfatterskab. Det er de induktivt udvalgte eksempler, der skal illustrere og forklare mennesket Luther – helheden og sandheden om ham! At det kun kan give et forkert, forvrænget og på forhånd tilstræbt billede, siger sig selv. Ovennævnte konklusion er forkert og lider af de mangler, som Hume allerede har påpeget, af to årsager:

For det første:
Luther var ikke racist. Han kunne ikke være noget, som på hans tid var et ukendt begreb, nemlig racisme eller eksistensen af forskellige menneskelige racer. Begrebet opstod først i det nittende århundrede.

For det andet:
Induktiv reduktionisme kan ikke anvendes til beskrivelse af et menneskeliv/forfatterskab på over 60 år. Metoden duer ganske enkelt ikke. Man får kun fat i en brøkdel af det, som Luther stod for. Luther tog allerede stilling til jøderne i begyndelsen af 1520 og har udtalt sig om dem løbende igennem hele sit forfatterskab. Det betyder, at hans syn på jøderne er langt mere nuanceret end antydet på Biblen.info.

Hvad værre er, metoden [induktiv reduktionisme] anvendes hele vejen på Biblen.info. Vi får på forsiden løfte om at Biblen skal få lov til at tale for sig selv. Den taler ikke for sig selv en eneste gang. Vi får aldrig nogensinde et samlet overblik over en eneste af Bibelens mange bøger. I stedet for præsenteres vi for nøje udvalgte brudstykker, et eller et par vers ad gangen, som skal formidle helheden af en bog. Når man bruger den metode, kan man naturligvis risikere at fange enkelte brudstykker, der kan forklare noget, men til gengæld kan man være 100 % sikker på aldrig at udvælge et tilstrækkeligt antal af vers, der alene kan forklare helheden.

Set ud fra et informativt og videnskabeligt perspektiv, er Biblen.info intet værd. Kun de, der i forvejen er enige med redaktøren kan blive bekræftet i deres fordomme, der baserer sig på manglende viden og manglende overblik over helheden. De bliver ikke klogere af at besøge Biblen.info, fordi de jo vidste det hele i forvejen. Skulle han [redaktøren] finde på at bruge samme metode ved vurdering af film og/eller litteratur, ville han falde totalt igennem.

Slet bare indlægget - jeg ved du får det læst. I øvrigt vil jeg i så fald tage som et tegn på at der ikke er mere gas i den ballon, der kalder sig Biblen.info.

God påske

Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen lover, at dette er det sidste indlæg, så jeg har gjort det synligt. Resten af verden skal endelig ikke snydes.

top

Pynt nr. 10 Navn: Lucifer
Tidspunkt: 2016-03-16 20:56:33

Jeg Lucifer vil skrige af glæde når jeg rister ateisterne. Dommedag er nu, Frygt Lucifers Vrede usle køtere, for jeres sjæl tilhører Lucifer. Find Gud eller brænd i mit Helvede

Fanden og julemanden

top

Pynt nr. 35 Navn: Peter
Tidspunkt: 2016-03-01 23:56:11

Ja, jeg har set din pi-side, som du var lidt forbeholden for at lave, men hvis man skal beskrive en selvmodsigelse om dagen nytter det jo ikke at være alt for kræsen.

Med hensyn til at afsløre personsammenfald mellem forskellige brugerprofiler findes der grundlæggende 4 metoder:
1. Sporing af brugerens e-mailadresse, IP-adresse e.lign.
2. Stilanalyse: Dette kan gøres manuelt men der findes også software, som analyserer teksten for stavefejl, sætningslængder, ordvalg osv.
3. Trafikanalyse: Hvilke tider af døgnet er der aktivitet, hvorlang tid er personen om at svare m.m.
4. Browseroplysninger: Hvilken browser, skærmopløsning, plugins osv.
Særligt den sidste er blevet populær i kommersiel sammenhæng.
Hvis folk bruger en falsk identitet må enhver have ret til at bruge den pågældende identitet, som derved mister enhver troværdighed. Sålænge folks identitet ikke kan checkes, kan argumenter, som henviser til personens troværdighed (ethos), ikke tillægges betydning. Kun argumenter af fornuftsmæssig eller følelsesmæssig karakter (logos og patos) giver mening.

Hej Peter

Π = 3 er udmærket som Dagens Selvmodsigelse, hvor det gælder om at holde hvert indlæg så kort som muligt (hvad der langt fra altid lykkes). Det sjove er ikke engang selvmodsigelsen (som strengt taget ikke er en selvmodsigelse), men alle de fantasifulde bortforklaringer, gode kristne mennesker har disket op med.

 

Med hensyn til stilanalyse var det rimeligt tydeligt (bagefter), at Peter Ove Larsen også er fokuseret på, at Bibelen ikke er kristendommens fundament (hvad der også er et hovedtema på den side, han linker til), mens Lars Ove Peters har samme ubehagelige tone og trang til at bestemme over, hvad andre må sige: »Fra nu af forhold dig venligst konkret på det jeg spørger om«.

På det sidste punkt minder hans stil utroligt meget om Jens. Jeg ved ikke, om det også er den samme trold, men i al fald kender Google ikke til nogen "Jens Lumholt Kristensen" andre stedet end her i gæstebogen.

 

Jeg er ikke enig i, at »Hvis folk bruger en falsk identitet må enhver have ret til at bruge den pågældende identitet«. Hvornår er en identitet overhovedet falsk? Og er "Lars Ove Peters" en falsk identitet? Man kan måske mene, at når Armin har opgivet de gamle identiteter, bliver de "public domain", men det ville i al fald irritere mig grundigt, hvis du begyndte at poste som IAM eller vice versa.

top

Pynt nr. 86 Navn: Armin Armenius - the one and only
Tidspunkt: 2016-02-29 11:28:27

Det med hurtighed vil jeg nok betegne som en overdrivelse. Hvis det lykkedes at afsløre min identitet, så tog det da i hvert fald mindst en måned. I øvrigt er anonymitet ikke noget særsyn i denne gæstebog. Hvis latterliggørelse er det instrument, som Biblen.info bruger for at underbygge sine argumenter, kan jeg kun sige, så er Biblen.info ikke 5 potter pis værd. Latterliggørelse af andre er et det af tydeligste tegn på dyb afmagt og frustration. Og det kan jeg sådan set godt forstå - jeg ville have det på samme måde hvis jeg var en dyb alkoholiseret ateist.

Hej Lars Ove Peters

Du tager fejl, men det er du vel vant til.

Jeg har vidst fra dag 1, at du bruger en proxy server til at sløre din identitet. Lad mig skære det ud for dig: En proxy-server skjuler din IP-adresse, men til gengæld udbasunerer den, at du forsøger at skjule dig.

Problemet er ikke, at du skjuler dit rigtige navn — det kan man have mange grunde til — problemet er for det første, at du bruger tre forskellige identiteter, og for det andet, at du opfører dig som en trold.

Du er det, man kalder en skallesmækkende mimose. På den ene side bliver du ubehagelig, når IAM nævner "psykiatrien", selvom det er dig selv, der konstant bringer ordet "sindssyg" på bordet. Så spørger du: »Har jeg nogensinde skrevet noget negativt om din person?« efterfulgt af en stikpille til en »dyb alkoholiseret ateist«.

Du er kort sagt en trold, og du har fået langt længere snor, end noget forum, jeg kender, ville have givet dig.

Du har nu skrevet 47 poster under 3 forskellige navne, og jeg ønsker ikke at se flere. Hvis du skriver flere indlæg, bliver de slettet. Koncentrér dig i stedet om at få dine mange hjemmesider til at fungere, eller gør din motorcykel forårsklar.

top

Pynt nr. 76 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-29 11:19:13

Jeg vil ikke skrive mere under navnet Armin Armenius, idet det er en falsk identitet, og nu er der en anden bruger, som er begyndt også at bruge min falske identitet.

top

Pynt nr. 73 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-29 11:18:26

Kære Redaktør
Resume – Fundament
Hvis det er muligt at holde sig til sagens kerne og opgive alle former for personfnidder, besvare spørgsmål ved at stille nye spørgsmål og hvis redaktøren virkelig mener at der er substans i Biblen.info, vil jeg foreslå følgende for at komme ud af dødvandet:
Lad os for en kort stund vende tilbage til problemstillingen om Bibelen som fundament. I denne forbindelse har jeg sammensat 20 spørgsmål, der kunne afklare hvilken rolle Bibelen egentlig spiller for Kristendommen. Spørgsmål, der er markeret med * kan entydigt besvares med ja/nej og må ikke besvares med både/og, men må gerne begrundes, især hvis svaret kan efterfølges af hvorfor. Enkelte svar, vil muligvis resultere i uddybende spørgsmål. Spørgsmålene henvender sig primært til redaktøren, men andre må også gerne svare, men helst alle spørgsmål, ellers er svarene værdiløse. Ingen spørgsmål må besvares med henvisninger til Bibelen, idet det blot resulterer i cirkelslutninger og fortolkninger.

1. *Hvad kom først, kristendommen eller Bibelen?
2. *Læser alle kristne jævnligt/regelmæssigt i Bibelen?
3. *Opfatter kristne Bibelen som et dokument, der giver svar på livets elementære spørgsmål?
4. *Opfatter kristne sig som del/element i et verdensomspændende fællesskab?
5. *Kristendom og kristentro er det det samme?
6. *Skal man opfylde visse betingelser for at kunne kalde sig kristen?
7. *Skal man være medlem af et kristent trossamfund for at kunne kalde sig kristen?
8. *Findes der fælles handlingskrav som omskærelse, bederegler, påklædningsregler etc. som alle kristne skal overholde?
9. *Gør kristendommen krav på verdslig magt?
10. *Har kristendommen formel verdslig magt noget steds på kloden?
11. *Skal man være døbt for at kunne kalde sig kristen?
12. *Kan man sidestille kristendommen med en institution/organisation i stil med FN, Røde Kors etc.?
13. *Bruger alle kristne den samme Bibel?
14. *Udgør Bibelen en slags grundlov for alle kristne?
15. *Kan man i Bibelen læse om hvordan man skal opføre sig som kristen?
16. *Giver Bibelen svar på hvad der sker med en, når man dør?
17. Er håb det samme som tro?
18. *Fandtes der kristne før Paulus?
19. *Er kristne kirker åben for ikke-kristne, herunder ateister?
20. Hvordan vil du definere begrebet ”Kristendommen”.

top

Pynt nr. 20 Navn: Peter Ove Larsen
Tidspunkt: 2016-02-29 10:58:49

Jeg er ikke Lars Ove Peters, men jeg fik en åbenbaring om at det i virkeligheden var mig som slog riomerne i Teutoberskoven, og så kalde jeg for Armin Armenius.

top

Pynt nr. 15 Navn: Lars Ove Peters
Tidspunkt: 2016-02-29 10:52:06

Du var længe om at opdage, at jeg har forsøgt at sløre min identitet ved nu at skrive under navnet Armin Armenius. Du var hurtigere til at opdage, da jeg skiftede til at skrive under navnet Peter Ove Larsen.

Hej Peter

Jeg havde faktisk selv regnet ud, at "Armin Armenius" ikke var hans rigtige navn, men det er der ikke i sig selv noget galt i. Andre her i gæstebogen kalder sig "To sommerfugle" og "Bummelum", og det er ikke noget, jeg graver i (før nu).

Derimod tager det lidt længere tid at gennemskue, hvem trolden er, og hvad han har kaldt sig før — især fordi han skjuler sin IP via en proxy-server.

Har du for resten set, at jeg har fået lavet en side om, at Pi = 3?

top

Pynt nr. 88 Navn: SS
Tidspunkt: 2016-02-28 23:21:44

Hej sideejer 😊

Bare en lille hilsen og stor tak for det arbejde der er lagt i denne side!

Som indoktrineret fra barnsben i en ekstremt fundamentalistisk kristen trosretning, har det været et opslidende arbejde at forsøge at finde mit eget ståsted.
Efter mange års tvivl besluttede jeg, at det var nu eller aldrig, og gik igang med at studere bibelen og kristendommen.

Til min store overraskelse var det ikke en åbenbaring af Sandheden jeg fandt, men derimod en tsunami (bør man skrive "syndflod"?) af selvmodsigelser, mærkelige historier, mangelfulde eller ikke eksisterende profetier... jeg kunne blive ved. Sikken et chok!

Chokket er sidenhen blevet afløst af stor frustration, men også - for det meste - hovedrysten og mange grin over, hvor absurd et teater det hele lader til at være.
Denne side har (blandt mange andre kilder) været mig en stor hjælp, og du kan tro jeg mange gange har haft bibelen fremme for at tjekke om det nu også ku' passe, at det hele er så langt ude! Men den er desværre god nok ;-)

Endnu engang tak for engagementet. Er spændt på hvad din baggrund er, og hvad din interesse i dette emne skyldes? :-)

Venlig hilsen
SS

Hej SS

Jeg kender udmærket den fornemmelse med, at man lige er nødt til at tjekke, at der virkelig står sådan i Bibelen.

Min egen baggrund er, at jeg altid har været ateist, men at jeg mente, at Bibelen var "en god bog, som jeg burde læse en dag". Så faldt jeg over bogen Is It God's Word?. Forfatteren var amerikansk dommer og tidligere kristen, og han skriver med tør humor. Jeg måtte også tjekke mange gange undervejs, at der virkelig stod sådan noget vås i Bibelen.

P.S. Smart trick med den smiley. 😊

top

Pynt nr. 24 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-28 23:21:42

Kære IAM
Du husker ikke ret godt. Må jeg i al stilfærdighed have lov til at gøre dig opmærksom på at du den 2016-02-28 08:38:46 skrev: ”Må jeg som en særlig service bemærke, at du ikke selv er sandhedsvidne på, om det er en åbenbaring du har haft - spørg du blot psykiatrien om dét, når nu din ret omfattende uvidenhed også strækker sig dertil”. Hvis ikke du kan se en sammenkædning mellem min åbenbaring og psykiatri, og hvis denne sætning ikke er skrevet med fornærmende hensigt, så er du i hvert fald ikke ret god til udtrykke dig på skrift. I øvrigt er jeg revnende ligeglad med hvad du mener at du mener. Jeg læste det som en fornærmelse, og når nogen fornærmer mig ”slår” jeg hårdt igen, også så det kan mærkes. Du skal ikke forvente dig kristen næstekærlighed eller ”vend den anden kind til” fra min side. Det tror du jo alligevel ikke på det. Så er der jo ingen grund til at tage hensyn til fine følelser. Den har jeg også hørt tidligere fra sårede ateister. Der er sgu ikke meget Nietzsche i den slags - det stærke menneske - eneren, der kan rejse sig af egen kraft, stå på egne ben og gå med oprejst pande mod verdens og dette livs genvordigheder og ikke behøver gud som krykkestok.

Og så til sidst: Nej – der er ikke andre, der har set min åbenbaring og kun jeg kan bevidne den. Sådan fungerer det ikke. Så, jo, jeg og kun jeg alene er sandhedsvidne til min åbenbaring. Du må tage mine ord for pålydende eller lade være. Jeg er komplet ligeglad. Men undlad venligst at kommentere det, hvis dit formål udelukkende er at fornærme mig. Måske skulle du tage og læse noget litteratur om åbenbaringer. For fjerde gang: Jeg anbefaler - Charlotte Røhrt "Jeg så Jesus". Læs den eller forbliv i uvidenhed for resten af dine dage. Men lad være med at forhånds forkaste begrebet "åbenbaring" bare fordi det ikke passer ind i dit verdensbillede. Verden er ikke nødvendigvis sådan som du ser den.

Hej Armin

Jeg har også fået en åbenbaring. Nemlig, at du er den samme som ham, der først kaldte sig Lars Ove Peters og senere Peter Ove Larsen.

Hvad er der blevet af din hjemmeside at-isme.org? Og hvorfor skifter du hele tiden navn?

top

Pynt nr. 44 Navn: IAM
Tidspunkt: 2016-02-28 21:36:19

Hej Armin

Jeg har ingen steder sagt, at du har fornærmet mig.

Jeg har ingens steder sagt, at din åbenbaring er noget, du skal gå til psykiater med.

Du kan jo starte med indledningen til din sidste post og så iøvrigt rode dine indlæg igennem.

Mvh.

top

Pynt nr. 22 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-28 19:41:31

Åh stakkels IAM
Føler du dig fornærmet? Det er da også synd. Gå ind til mor og bliv trøstet, få et bolsje eller et nederkys. Du skal ikke finde dig i den grimme mand, som pisser på din stolte ateisme.

Har jeg nogensinde skrevet noget negativt om din person? Næææh. Ikke så vidt jeg ved. Du må hellere rode det hele igennem og se om du kan finde en personlig fornærmelse. Men jeg skal spare dig for arbejdet. Skulle jeg have sagt noget, der kunne såre din sarte og stolte ateistsjæl, så får du hermed min uforbeholdne undskyldning.

Når vi så er i gang, kan du starte med at stikke mig en undskyldning for at du har betegnet min åbenbaring som noget, jeg skal gå til psykiater med. Det blev jeg faktisk lidt sur over. Og husk nu: Tab og vind med samme sind! Og hvad forstår du ved ”bedrevidende, manuducerende, nedladende, rethaveriskede, selvhævdende stil”? Kan du forklare det? Bevis!!!

top

Pynt nr. 7 Navn: IAM
Tidspunkt: 2016-02-28 18:21:40

Hej Armin

Jeg har forholdt mig strikt til, hvad du skriver og hvordan du i øvrigt fører dig frem. Du må da gerne bestemme, hvordan vi skal snakke sammen.

Hvad vil du kalde den bedrevidende, manuducerende, nedladende, rethaveriskede, selvhævdende stil du har lagt for dagen i den hoben i luften frit svævende påstande og uforskammetheder du hidtil har hældt af dig - argumenter?

Mvh.

top

Pynt nr. 5 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-28 17:07:21

Hej IAM
Nu er du begyndt at kaste med mudder. Er det sådan man gør blandt stolte ateister, når man er løbet tør for saglige argumenter?

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frem Sidste

Skriv i min Gæsτebοg


Op til hovedsiden