Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 80 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-03 11:17:31

Hej IAM

Min stil hedder GoldWing, Mercedes Benz, Dire Straits og Eric Clapton – stor og luksuriøst – fed og tilbagelænet.

Og så skal jeg lige gøre dig opmærksom på at der er forskel på tekstanalyse og tolkning. Det førstnævnte ser kun på teksten og kaldes derfor også for bogstavelig læsning. Det er ikke hensigtsmæssig ved bibellæsning, som altid bør være kontekstnær. Menneskeofringer var givetvis gængs på Abrahams tid, jfr. Tollund-manden. Prøv at læse teksten ud fra det perspektiv. Min tolkning må du vente på til du enten har besvaret mit spørgsmål (vedr. Hvorfor skal kristne altid forklare…) eller til du har formået sideejeren til besvare min spørgsmål om Luther. Du kunne måske hjælpe ham. Han har ikke let ved det og slå sig gevaldigt tøjret.

top

Pynt nr. 71 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-03 11:03:26

Kære Hans
Nej – det vidste jeg ikke. Jeg har aldrig været i fængsel. Men det er da tankevækkende. Mon det har noget at gøre med skyldfølelse og tilgivelse? Det siges også at der heller fandtes flere ateister om bord, da Titanic gik ned. Men jeg ved det ikke. Det sjoveste eksempel er ateisten Lone Frank. Hun tilskrev det tilfældigheder, da hendes kæreste døde af kræft. Hun er naturvidenskabsjounalist og i naturvidenskaben findes der ikke tilfældigheder. Sådan kan man springe over sin egen skygge.

top

Pynt nr. 48 Navn: IAM
Tidspunkt: 2017-03-03 09:50:17

Hej Armin

Ja, jeg var nok lidt spydig. Men det var for at skåne dig for ligeud at give dig den oplysning, at en tolkning skal kunne bæres af den tekst der tolkes - ellers begynder man jo at fabrikere sin egen virkelighed, ikke sandt... Og med til tolkningen hører også den anden version af historien; selv om I helst tier den ihjel, er den vel ligeså valid. Den hvor Herren og hans engle glimrer ved deres totale fravær, mens Abraham gennemfører slagtningen af Isak og vender alene tilbage - er den medtolket i din opfattelse af Guds kærlighed:

1 Mosebog 22,19: Så vendte Abraham tilbage til sine karle, og sammen gik de til Be’ersheba, og dér blev Abraham boende.

Mvh.

PS! Hvad hedder din egen stil?

top

Pynt nr. 17 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-03-03 07:21:50

Kære Armin, vidste du at ateister bogstavelig talt ikke er at opdrive i fængslerne. Det synes jeg er tankevækkende. Venlig hilsen Hans.

top

Pynt nr. 76 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-02 21:13:07

Til Løgneren og folkeforføreren
Jeg tror du har misforstået din rolle. Jeg spørger og du svarer! Ikke omvendt! Jeg er ikke interesseret i at læse dit semiintellektuelle vås. Jeg vil bare have svar på mine spørgsmål. Hvad forstår du ved racisme? Hvorfor læser du ikke Luther? Er Eggers en bedre kilde end Luther selv? Se nu at få fingrene ud af næseborene og kom i gang. Og når du er færdig med det, kan du gå ned i Brugsen for at se hvad en ramme øl koster. Så får du også et lille indtryk af den virkelige virkelighed i stedet for kun at lumre foran skærmen og onanere dig op i din ateistiske fantasiverden og dine tossede memoirer og billeder – humor som en blikdåse. Må jeg bede om et svar – snart! Hvad vil Hans ikke sige? Han kan heller ikke fordrage folk, der ikke svarer på spørgsmål!

Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen

Jeg må bedrøve dig med, at du ikke er ordstyrer i denne gæstebog.

top

Pynt nr. 87 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-02 12:54:35

Et interessant indspark til alle ateistiske protegér:

Hvorfor skal kristne altid forklare ondskaben/guds ondskab (Hans) i forbindelse med guds eksistens/bibelen, når ateister aldrig gør sig den mindste ulejlighed med at forklare hvor det gode, glæden, kærligheden og håbet i en verden hvor gud ikke eksisterer kommer fra? Lad mig høre eller råber jeg bare ud i det tomme rum?

top

Pynt nr. 35 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-02 11:14:43

Den spydige hr. IAM – am I - er jeg? Eksisterer jeg her og nu? Åbenbart ikke!

Nu tolker jeg så historien på den måde, som skrevet. At du tolker den på en anden måde er dit problem ikke mit. Som nævnt, jeg gider ikke ordkløveri – farvel og tak eller vil du også bare vinde kasse øl?

top

Pynt nr. 66 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-02 11:09:06

Kære Hans
Ved du hvad – jeg har besvaret dit spørgsmål og det kan du gøre ved hvad du vil. Så er den ikke længere. Jeg gider ikke ordkløveri.

Psykopat-test
Abraham består psykopat-testen.
Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen

Problemet er, at dit svar var ualmindeligt dårligt.

Du hævder, at »den bibelske gud i 1 Mos 22, 9-12 opfører sig ganske uegennyttig, uforbeholden, betingelsesløst kærligt«, men fakta er, at Gud slet ikke optræder i disse fire vers.

Efter at Gud har udsat Abraham for psykopat-testen, er det Herrens engel, der får opgaven med at afbryde forestillingen og forklare, at det kun var en test.

1 Mosebog 22,9 Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette; han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret.
1 Mosebog 22,10 Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn.
1 Mosebog 22,11 Men Herrens engel råbte til ham fra himlen: "Abraham, Abraham!" Han svarede ja,
1 Mosebog 22,12 og englen sagde: "Læg ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget! Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn."

Gud havde ikke engang takt nok til selv at tale med Abraham. Hvordan kan du se noget »ganske uegennyttig, uforbeholden, betingelsesløst kærligt« i dette?

top

Pynt nr. 88 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-02 11:04:58

Kære Peter
Har just overført kr. 80 til dig til øl. Jeg er sådan set enig med dig et langt stykke af vejen, bortset fra det sidstnævnte. For kristen tro er det ikke nødvendigt at acceptere hvert eneste ord i bibelen, langt fra. Jeg kan her henvise til følgende artikel: http://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/udmeldte-tror-folkekirken-kraever-bogstavelig-tro

Det er fejlopfattelse, som er meget udbredt blandt ateistister og tvivlere. Men det er ikke korrekt. Folkekirken er så rummelig at der plads til alle, ja selv til tvivlerne, hvilket lige præcis næppe er tilfældet hos ateisterne. Langt de fleste kristne er moderne mennesker, som er i stand til at danne sig deres egen mening. Princippet for kristne i forhold til bibelen er: Tag det, du kan bruge og gem resten.

Hvad angår sideejeren kan jeg kun sige at han, efter mit bedste skøn, er en slem løgner og fusker, jfr. min disput med ham om. Luther. Jeg bryder mig ikke om fuskere, uanset om det så er håndværkere eller sideejere. Han er så blank og glat at han end ikke tør svare mig. Redelighed er en dyd.

80 kr. til en kasse øl! Man må håbe, Peter bor syd for grænsen.

Jeg synes ikke, ateister er specielt ikke-rummelige. I gamle, hvor der var forummer på ateist.net og atheist.net, sad vi næsten og savlede efter en rettroende at debattere med. Disse gav dog i reglen op og fortrak sig igen, når de opdagede, at de argumenter, der virkede imponerende hjemme i menigheden, ikke nød så stor respekt ude i virkeligheden.

Jeg husker også de kristne forummer, JesusNet og Giraffen. Dér var ordstyrerne ganske klare i mælet: De var ikke interesseret i mod-argumenter, de var kun interesseret i at hverve nye troende.

Som ateist skulle man konstant bide sig selv i tungen for ikke at pådrage sig ordstyrernes vrede. En ateist med din opførsel ville ikke have overlevet mange timer hos "de rummelige kristne".

top

Pynt nr. 43 Navn: IAM
Tidspunkt: 2017-03-02 10:51:06

Hej Armin

ØV! Nu blev det ellers lige spændende, da du endelig satte dig ved bordet - desværre for at meddele, at det gad du ikke. Jeg ville ellers gerne have hørt, i hvilken forstand det er kærligt at teste nogen til den yderste grænse for deres frygt for én.

Mvh.

top

Pynt nr. 84 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-03-02 09:58:44

Hej Armin Mit MobilPay er tilknyttet 27 82 41 71.
Det glæder mig, at du så tydeligt markerer, at du er enig med både mig og sideejeren om at Biblens gud/guder, min gud/guder og din gud ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Da hjemmesiden handler om biblen og hverken om din tro eller om Odin, så må det være rimeligt, at vi koncentrerer os om hvad der står i biblen. Der står noget som vi kan bruge i vores eget liv, men der står også en del, som jeg mener vi bør tage stærkt afstand fra. Problemet er vel at mange kristne acceptere biblen eller dele af den uden at reflektere det mindste over indholdet.

top

Pynt nr. 0 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-03-02 07:23:29

Kærre Armin. Du henviser til 1 mos 22,9-12. Min datter bor næsten nabo til mig, hun har en søn, at tænke sig at hun var så hunde ræd for mig at hun ville dræbe sin søn på min ordre, det ville da værre det mest horrible jeg kan forestille mig, hun ville for øvrig aldrig efterkomme min ordre, det tør hun nemlig godt, hun er nemlig ikke bange for mig. jeg synes det er en meget dårlig eksempel Hilsen Hans.

top

Pynt nr. 97 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-01 12:45:47

Kære Peter
Jeg tolker at den bibelske gud i 1 Mos 22, 9-12 opfører sig ganske uegennyttig, uforbeholden, betingelsesløst kærligt. Hvis du ikke kan se det, så er det ordkløveri og det gider jeg ikke.

Hvis du har MobilePay, skriv dit tlf-nummer, så skal jeg straks overføre beløbet til dig for den fine definition af gud. Og ja – du må se gud, ligesom du har lyst til, men lad være med at påstå at den bibelske gud er lig med gud.

top

Pynt nr. 98 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-03-01 10:50:17

Armin. Spørgsmålet var om du kan give et eksempel fra det gamle testamente på at den eller de der beskrevne guder opfører sig uegennyttig, uforbeholden, betingelsesløst kærligt. Spørgsmålet er ikke om den eller de beskrevne guder i det gamle testamente lever op til dine forestillinger om en gud. Spørgsmålet er heller ikke om der findes et eksempel men udelukkende om du kender et eksempel. Spørgsmålet er simpelt med to svarmuligheder: Nej eller ja med en henvisning.

Det lyder iøvrigt fristende at jeg kan vinde en kasse øl, hvis jeg kan forklare hvad gud er uden henvisning til biblen. Her kommer den: Gud er det viseste væsen og har ét øje. Det andet øje blev ofret i Mimers brønd for at opnå visdom. Han har to ravne, en magisk ring og et navnkyndigt spyd, men det vil ikke hjælpe ham ved Ragnarok, hvor han bliver slugt af en ulv. Hit med øllerne! Du kan naturligvis hævde, at det ikke er gud ligesom du kan hævde, at det ikke er gud, som er beskrevet i biblen. Hvis du bruger den slags argumenter, viser du dog endegyldigt, at du har sat dig til dommer over hvem der må bruge ordet gud i hvilken betydning.

top

Pynt nr. 99 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-01 10:22:33

Kære Hans
Men du skal da ikke snydes. Jeg ser en nådig og barmhjertig bibelsk gud i 1 Mos 22,9-12 (gamle testamente). Det er historien om hvor den bibelske gud via en engel befaler Abraham om ikke at lægge hånd på Isak. Jeg håber at mit svar er tilfredsstillende. Til ham, der læser med: Bemærk forkortelsen. Djævelen sidder i detaljen. Hi, hi.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste