Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 82 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-18 13:27:58

Hey 🤔
Du skriver at det er mere konstruktivt at se på hvad der står i Bibelen og citere den på dens egne ‘præmisser ‘

Jeg fornemmer at den måde du argumenterer på går ud på at peger på nogle uoverensstemmelse eller manglende detaljer, som ved nærmere eftersyn viser sig at være en naturlig forklaring på, eller søger en viden som Bibelen ikke giver rum for, det har du lagt et kæmpe energi 😉

Jeg er ikke ateist men du skriver at man er velkommen med et bidrag, så jeg vil gerne slå et slag for Bibelen troværdighed

Bibelens personer er forskellige er ikke fiktive personer og udtrykker sig forskelligt de skrev ikke efter hinanden, evangelierne er ikke ‘synoptiske’, selv om de for en stor del oplevede de samme ting beskriver de det hver især på deres egen måde, nogen er mere detaljeret der er med til at underbygge bibelens troværdighed

Du efterlyser hvorfor står der ikke noget om konfirmation barnedåb og kirkeklokker …
Sagen er at hverken konfirmationen eller barnedåben finder støtte i Bibelen.
Det var noget man fandt på et godt stykke tid efter apostlene var død

Det var Augustin der pustede liv i debatten om arvesynden:’Hvis spædbørn absolut bør døbes,’ argumenterede han, ’hvad sker der så med dem der ikke bliver det?’

Den logiske slutning var tilsyneladende at ‘arvesynden’ ville være skyld i at udøbte børn ville komme til at lide i helvedes flammer fordi de ikke var døbt.

Indførelsen af barnedåben er en af hovedårsagerne til at der opstod behov for endnu et sakramente. „I erkendelse af de problemer det volder når man døber spædbørn, minder kirkerne . . . de døbte om dåbens betydning ved at ’konfirmere’ dem senere i livet,“ siger bogen Christianity.

„Den ritus som kaldes ’konfirmation’ er blevet en ’ritus der søger en teologi’,“ konkluderer New Dictionary of Theology.

Kh Ib 😊😊😊😊😊

Hej Ib

Jeg ved ikke, hvad det er for nogle »manglende detaljer, som ved nærmere eftersyn viser sig at være en naturlig forklaring på«, du hentyder til. Indtil videre har du skrevet 16 indlæg uden at forklare noget som helst.

Jeg er udmærket klar over, hvad Bibelen siger om barnedåb og konfirmation. Faktisk står linket netop i de ord, du selv citerer.

Jeg ved også, hvad der sker med udøbte børn, og hvad angår Arvesynden var det netop det dogma, der åbnede mine øjnene for, hvor tåbelig kristendommen er.

Det var dog først langt, langt senere, jeg opdagede, at Arvesynden bygger på en oversættelsesfejl fra græsk til latin. Derfor er der stadig forskel på dogmet i Vestkirken og Østkirken. Sidstnævnte læser stadig Bibelen på græsk uden oversættelsesfejl.

top

Pynt nr. 11 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-18 11:07:19

Bar Jesus selv sit ‘kors’ på Golgata?

I de tre ‘synoptiske’ evangelier er det kun den ,ukendte’ Simon Kyrene der bære Jesu kors til Golgata Markus 15:21
OB’s han kunne ikke have været helt ukendt, han var „fader til Alexander og Rufus“.
En mand fra Kyrene, en by der lå på Afrikas nordkyst, SSV for Kreta

De tre evangelier som kaldes synoptiske dækker i en vis udstrækning de samme begivenheder i Jesu liv, men Johannesevangeliet beretter om andre begivenheder der ikke findes i de andre evangelier

Markusevangeliet adskiller sig flere på flere måder ved at give supplerende oplysninger som ikke findes i de andre evangelier.

Om de falske vidner der blev ført imod Jesus, fortæller Markus: “Mange vidnede ganske vist falsk imod ham, … men heller ikke på det punkt stemmer deres vidnesbyrd overens.”
Oplysningen om at deres ‘vidnesbyrd ikke stemmer overens’ findes kun hos Markus.
Mar 14:56, 59

En supplerende oplysning😉
Om den forbipasserende, Simon fra Kyrene, som man tvang til at bære Jesu “kors”, tilføjer Markus den oplysning at han var „fader til Alexander og Rufus“. Mar 15:21.

En anden supplerende oplysning😉
“De romerske soldater tvinger ham til at gå med og bære hans “kors”
Grunden kunne være at den tortur som Jesus var udsat for gjorde det nødvendigt at få en anden mand til at hjælpe med at bære ‘korset’ efter at han var begyndt at bære den alene

Han bar selv sit “kors”! Joh 19:17
Johannes’ beretning er flere steder kortfattet og gentager ikke altid det der nævnes i de andre evangelier, Johannes tog ikke den deltaljer med at Simon blev tvunget til at bære dette tortur redskab,

Ib😉

»Johannes tog ikke den deltaljer med at Simon blev tvunget til at bære dette tortur redskab,«

Nej, Johannes skriver nemlig lige præcis det modsatte. Jesus bar selv korset

Johannes 19,17 han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata,

 

IB: »OB’s han kunne ikke have været helt ukendt, han var „fader til Alexander og Rufus“.«

Det er derfor, jeg skriver: »den i øvrigt ukendte Simon fra Kyrene«. Simon optræder kun i denne ene episode.

top

Pynt nr. 78 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-17 23:00:37

Børn eller børnebørn?
Us, Hul, Geter og Mash var sønner af Sem:
Men andre steder er de sønnesønner:

1 krønikebog 1:17
Sems sønner var: Elam, Assur, Arpakshad, Lud og Aramog Us, Hul, Geter og Mash.

De fire sidstnævnte er Arams sønner: Us, Hul, Geter og Mash; 1Mo 10:23.24

I Det Alexandrinske Håndskrift og det hebraiske håndskrift Kennicott 175 står der det samme i 1 Krønikebog 1:17 og 1 Mosebog 10:23, idet ordene „og Arams sønner var“ forekommer før navnene Uz, Hul, Geter og Masj.

Udeladelsen af ordene „og Arams sønner var“ i 1 Krønikebog 1:17 i den masoretiske tekst kan således skyldes en afskriverfejl, men dette er ikke nødvendigvis tilfældet, for ordet „sønner“ kan i Bibelen også indbefatte sønnesønner eller endnu senere efterkommere.

Et lignende tilfælde findes i 1Kr 1:4, hvor Sem, Kam og Jafet ikke omtales som sønner af Noa, måske fordi dette var så velkendt et forhold at skribenten fandt det unødvendigt at nævne det.
Ib😉

Hej Ib

Så der er altså en vaskeægte selvmodsigelse. Børn eller børnebørn?

top

Pynt nr. 50 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-17 21:20:49

Hvad er baggrunden for Joh 15:13?
For en god ordens skyld skal man have vers 12 med, lige forinden.sagde Jesus: “Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.”
“Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.” Joh 15:13

Jesus betragtede sine disciple som sine nære venner fordi de fulgte ham og han sagde at deres kærlighed skulle være lige så stærk, at de var villige til at dø for hinanden.

De første kristne var villige til at dø for hinanden!
“Vi har lært hvad kærlighed er, ved at han gav sit liv for os. Og vi er forpligtet til at give vores liv for vores brødre.” 1 Joh 3:16
De ville snarere give deres liv for hinanden end tage andres liv.

Opslagsværket The Encyclopedia of Religion oplyser: „De tidlige kirkefædre, deriblandt Tertullian og Origenes, slog fast at kristne ikke havde lov til at tage menneskers liv, et princip der betød at de ikke kunne gøre tjeneste i den romerske hær.“
😉

top

Pynt nr. 19 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-17 19:52:55

Ifølge Jesus er den største kærlighed at dø for sine venner: Joh 15:13

Paulus mener derimod, at selvom man måske vil vove livet for et godt menneske, kræver det langt større kærlighed at ofre sit liv for sine fjender. Rom 5:7, 8, 10

Guds kærlighed kontra synden
Intet kan sætte grænser for Guds kærlighed til os, men vi kan ikke gøre os fortjent til denne kærlighed

Vores syndige tilstand kan afskære én fra at opnå venskab med Gud.
Rom 5:7, 8 „Gud anbefaler sin egen kærlighed til os derved at Kristus døde for os mens vi endnu var syndere.“

Paulus tilføjer: „Vi var Guds ’fjender’, (på grund af Synden) men han gjorde os til sine venner gennem sin søns død.“ Rom 5:10, Today’s English Version.

Det største udtryk for hans kærlighed til os er ved at Jesus ofrede sit mens vi endnu var syndere (fjender)
Uden Kristus kunne vi ikke opnå venskab med Gud, for vi er født som syndere.

Ifølge Jesus er den største kærlighed at dø for sine venner: Joh 15:13
Joh 15:13 ” Ingen har større kærlighed end den der giver sit liv for sine venner 2

Jesus fortæller også sine disciple hvorfor de er hans “venner”. Og hvorfor
”I er mine venner hvis I gør hvad jeg befaler jer” Joh 15:14

Jesus sagde også at dette venskab ville være deres kendetegn: “Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle forstå at I er mine disciple.” Joh 13:35
Ib

Hej Ib

Og din pointe er . . . . . ?

top

Pynt nr. 22 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-17 17:49:07

Hvilken farve havde den yderklædning Jesus bar på sin dødsdag?

Er der en uoverensstemmelse? Mar 15:17; Mat 27:28
Eller er utilsigtede overensstemmelse, med til at bekræfte pålideligheden af det de skrev.

Var Jesus, som Markus siger, iklædt en purpurfarvet klædning den dag han døde, eller som Mattæus siger, iført en skarlagenrød klædning?

Begge dele kan være sandt. Purpur indeholder rød farve
Både Markus og Mattæus er enige om at klædningen til en vis grad var rød og har måske angivet den farve der forekom dem eller andre, at være den mest fremherskende.

Mattæus lægger vægt på den rødlige farve, „en skarlagenrød kappe“
Markus fremhæver den røde tone eftersom ’den purpurfarvet’ er en, farvenuance bestående af både blåt og rødt.

Vidner til den samme begivenhed nævner ikke altid de samme detaljer og bruger de samme ord!
Alt efter hvilken vinkel vidnerne så det fra, kan lysets tilbagekastning samt baggrunden have haft en indvirkning på hvilke af klædningens farvenuancer de fik øje på
Ib

Hej Ib

Hvad farve havde kappen?

Det er muligt, du synes, at skarlagenrødt og purpur er ét fedt, men det gjorde folk absolut ikke dengang. Hvis du klikker på den grønne knap med teksten "Kommentar", vil du se, hvorfor den purpur kappe ikke hører hjemme i Virkelighedens Verden.

top

Pynt nr. 2 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-17 15:21:48

Hvem så ham først?
Joh 20:1, 16; Mar 16:9

Mar 16:8; ”Da de kom ud fra graven, skælvende og stærkt bevægede, flygtede de derfra. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange … ”

Slutter beretningen med Markus 16:8; eller er der et eller flere ekstra vers, som i visse andre gamle bibelhåndskrifter?

Den lange slutning (der består af 12 ekstra vers) findes ikke i to af de ældste og mest anerkendte
græske tekstkilder fra det fjerde århundrede, Sinaitiske håndskrift, Codex Sinaiticus

Og en af de vigtigste kilder til den bibel vi har i dag, det vatikanske håndskrift Codex Vaticanus

Et syrisk håndskrift Syrus Sinaiticus, afskrifter af gamle syriske evangelier fra slutningen af det andet århundrede eller begyndelsen af det tredje, indeholder heller ikke denne lange slutning,

Desuden angiver Hieronymus og Eusebios, fra det fjerde århundrede, at den oprindelige beretning slutter med ordene “for de var bange”.

Ib

Hej Ib

Med andre ord: Slutningen af Markus er en nyere forfalskning.

Men det har jo ikke noget at gøre med selvmodsigelsen: Hvem så først Jesus efter opstandelsen?

top

Pynt nr. 57 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-10 09:23:06

Fra skabelsen til Abraham da han var 75 år ….

Bibelen oplyser ikke specifikke datoer for hvornår hver enkelt person er født i løbet af denne periode, på 1656 år, men giver en kronologisk oversigt over de mænd der levede dengang hvor ‘gamle’ de blev og angiver tidspunktet for hvornår jorden blev oversvømmet af vand “syndfloden”

Hvad nu hvis der var nogle få måneders afvigelser i hvert tilfælde?
Det er vel ikke noget problem!
Bibelen oplyser heller ikke specifikke datoer for hvornår andre bibelske personer bliver født!

Deres levetid overlappede hinanden så meget at der kun behøvedes tre mellemled for at beretningen kunne blive overleveret fra Sem til Moses, der skrev første Mosebog, det er med til at underbygge beretningens troværdighed og betydningen af at det ikke er opdigtede personer som også senere bliver bekræftedeaf bibelens slægtregistre ….

De jødiske fortolkninger af bibelens beretning er ofte ustabile og unøjagtige …

Ifølge ‘den rabbinske’ fortolkning blev verden og alt i den blev skabt på seks dage a 24 timer, og det første menneske, Adam, blev skabt samme år som ’verden’.

I første mosebog står der ikke’ at en skabelsesdag er på 24 timer, denne proces kan have varet millioner af år, og der kan have været flere tusind år mellem den første skabelsesdag og den sjette, før Adam blev skabt.

Den traditionelle jødiske tidsregning angiver Abrahams fødsel, efter vandfloden til år 292 f.v.t
Og udlægger det sådan at ’Tara var 70 år gammel da Abraham blev født’

Men bibelens kronologi angiver at Abrahams fødsel 60 år senere til år 352 f.v.t
Man behøver blot at læse videre i Bibelens beretning for at fastslå Taras virkelige alder ved Abrahams fødsel var 130 År. 1 Mo 11:26, 32; 12:4

Abraham var 75 år gammel da Tara døde i en alder af 205 år, og det indikere også at Abraham ikke var den førstefødte

Tiden fra Vandfloden til Abrahams fødsel, er 352 år
Fra Adam til Abrahams fødsel 1656 + 352 = 2008 år
Sem må være født da Noa var 502 år gammel
Disse tal hviler på oplysningerne i 1 Mosebog 11:10–12:4.
2 år fra Vandflodens begyndelse til Arpaksjads fødsel
35 år til Sjelas fødsel
30 år til Ebers fødsel
34 år til Pelegs fødsel
30 år til Re’us fødsel
32 år til Serugs fødsel
30 år til Nakors fødsel
29 år til Taras fødsel
205 år til Taras død, da Abraham er 75 år gammel
427 år i alt – 75 = 352

Hey
Det er et dier værk du har sammensat jeg kan godt se at du har lagt mange kræfter i det …mvh ib

Hej Ib

Det er svært at blive klog på formålet med dine indlæg. Er du uenig i noget, jeg har skrevet? Eller uenig med Bishop James Ussher, Conservapedia, forfatteren af Seder 'Olam Rabbah, Alfred von Gutschmid eller med Theodor Nöldeke?

Hvis du havde kigget i sektionen, ville du have set, at jeg har afsat en hel side til perioden omkring Abraham: Fra syndfloden til udvandringen til Egypten.

Og ikke nok med det. Jeg har også dedikeret en hel side til at forklare, hvorfor de forskellige Bibler har det så svært med Abraham og hans far, og hvorfor de forskellige sekter er nødt til at manipulere teksten på hver sin vis.

Her er forklaringen, og i glade farver: De første 20 patriarker plus 2

top

Pynt nr. 72 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-08 21:22:27

Hey jo og din hjemmeside er meget inspirerende men jeg har nok en anden synsvinkel det kunne jo være at jeg kunne bidtage med noget nyt
Kh Ib🤔

Hej Ib

Hvis du vil bidrage med noget nyt, så kunne jo tage udgangspunkt i den kronologi, som jeg har skrevet, og som jeg har brugt ret mange uger på at skrive, og så fortælle, hvor du er uenig.

top

Pynt nr. 71 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-08 20:36:48

Er beretningen om Noa og den store oversvømmelse “syndfloden” fup eller fakta!
Den verslige historie kan ikke føre os så langt tilbage til i historien🤔

Bibelskribenterne Ezra og Lukas har taget Noa med i Israels historiske beretning, Metuʹsalem der var søn af Enok; fader til Lemek og farfader til Noa., blev 969 år gammel hørte til menneskeslægtens “ottende generation.” Lu 3:36 -38; 1 Kr 1:1-4

Metusalem døde samme år som ’syndfloden’ kom, men Bibelen siger at han døde, ikke’ at han omkom som følge af Guds dom. (“Metusalem levede altså i 969 år, og så døde han.”) 1 Mo 5:27

Af første mosebog fremgår det at der fra “Adams skabelse” til Vandfloden i alt var 1656 år
1 Mosebog 5:1-29 og 7:6.

130 år fra Adams skabelse til Sets fødsel
105 år derfra til Enosj’ fødsel
90 år til Kenans fødsel
70 år til Mahalal’els fødsel
65 år til Jereds fødsel
162 år til Enoks fødsel
65 år til Metusalems fødsel
187 år til Lemeks fødsel
600 år Fra Noas fødsel til Vandfloden


I modsætning til den verslige historie er den bibelske kronologi godt skruet sammen, så det skulle være muligt at regne tiden ud til begyndelsen af menneskets historie.

Bibelen peger på vigtige årstal det stemmer med den verslige historie, for eksempel 539 f.v.t. det år perseren Kyros indtog oldtidens Babylon, denne historiske begivenhed er blandt andet blevet bekræftet af babyloniske kileskrifttekster samt historikerne Diodoros, Africanus, Eusebios og Ptolemæus.

Kyros udstedte efterfølgende sit frihedsdekret til jøderne i foråret 537 f.v.t. der markerede afslutningen for jødernes ‘70 års’ eksil i oldtidens Babylon der begyndte i 607 f.v.t. (Ezra 1:3)

Bibelen kronologi i forbindelse Israels kongers historie er meget detaljeret og adskille sig også på mange måder fra andre historiske værker
Ib

Hej Ib

Har du overhovedet kigget på min hjemmeside?

Jeg har en hel sektion, hvor jeg går Bibelens kronologi igennem: Tidslinje: Fra verdens skabelse til Jerusalems fald.

top

Pynt nr. 90 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-06 23:05:29

De tre synoptiske😉
Var Evangelieskribenterne plagiatorer?
Man har konkluderet at ’lighederne’ i de første tre evangelier undertiden kaldet synoptiske, og evangelieskribenterne i vid udstrækning skrev af efter hinanden …
Blandt andet at Markus må have skrevet sit evangelium først, da det tilsyneladende ikke bidrager med noget nyt i forhold til Mattæus- og Lukasevangeliet
Markusevangeliet indeholder vigtige detaljer som ikke findes i de andre evangelier
• Jesus havde set rundt på farisæerne med vrede, dybt bedrøvet over deres hjertes ufølsomhed (Mar 3:5)
• Johannes og Jakob fik tilnavnet Boanerges (Mar 3:17)
• Kvinden med de stadige blødninger havde givet alt hvad hun ejede (Mar 5:26)
• Herodias bar nag til Johannes Døber, og Herodes nærede frygt for Johannes og holdt ham beskyttet (Mar 6:19, 20)
• Jesus opfordrede sine disciple til at hvile sig lidt (Mar 6:31)
• farisæerne vaskede deres hænder op til albuen (Mar 7:2-4)
• Jesus tog børnene i sine arme (Mar 10:16)
• Jesus fattede kærlighed til den unge leder (Mar 10:21)
• Peter, Jakob, Johannes og Andreas begyndte at spørge Jesus da de var for sig selv (Mar 13:3)
• en ung mand efterlod sin linnedklædning (Markus 14:51, 52)
• Desuden omtales en af Jesu lignelser og to af hans mirakler kun i Markusevangeliet.
• Mar 4:26-29;7:32-37; 8:22-26.
Kritikere har også antaget at Mattæus og Lukas benyttede Markusevangeliet som grundlag for udarbejdelsen af deres evangelier, og at de blandet andet skulle have benyttet en supplerende kilde et såkaldt dokument Q, som tilsyneladende ikke eksisterer.🤔
Markus var ikke et øjenvidne!
Ifølge de ældste overleveringer var det Markus der skrev og apostlen Peter der leverede de grundlæggende oplysninger til Markusevangeliet

Origenes fra det tredje århundrede, skrev at Markus evangeliet var „under Peters Vejledning“. (Eusebs Kirkehistorie, VI, XXV, 5)

Tertullian skriver: at Markusevangeliet „kan fastslås at være Peters, hvis tolk Markus var“.
(„Mod Marcion“ (IV, v)

At det var Peter der leverede oplysningerne, er ikke usandsynligt da Markus arbejde tæt sammen med apostlen Peter da han var i Babylon, hvor han omtaler „Markus som, min søn“. 1 Pet 5:13

Markus sættes også i forbindelse med Apostlen Peters mirakuløse udfrielse af fængslet: (Apg 12:12) “Efter at han Peter var blevet ‘klar over det’, tog han hen til Marias hus, hende der var mor til Johannes der blev kaldt Markus”
Markus’ jødiske navn var Johanan, på dansk Johannes, Hans latinske tilnavn var Marcus.

Mattæus

Origenes fra det tredje århundrede skriver ligeledes, at den forhenværende Tolder Matthæus, som senere blev en Jesu Kristi Apostel, var den første til at skrive et evangelium.
Han udgav det for de troende, der kom fra Jødedommen, og han skrev det på det hebraiske Sprog.“

Over 40 procent af stoffet i Matthæusevangeliet findes ikke i nogen af de andre evangelier.

Der er tale om mindst ti lignelser: hveden og ukrudtet (13:24-30), den skjulte skat (13:44), den værdifulde perle (13:45, 46), voddet (13:47-50), den ubarmhjertige træl (18:23-35), arbejderne og denaren (20:1-16), faren og hans to sønner (21:28-32), kongesønnens bryllup (22:1-14), de ti jomfruer (25:1-13) og talenterne (25:14-30).
Matthæus er den eneste der nævner at Jesus gentagne gange pointerede at der foruden ofre kræves barmhjertighed. (9:9-13; 12:7; 18:21-35)
Det er helt tydeligt at Mattæus, der både var en apostel og et øjenvidne, ikke behøver at plagiere Markus’ skrifter

Lukas var heller ikke øjenvidne!
Lukas var læge og en af apostelen Paulus’ medarbejdere, og siger om sin beretninger han har talt med øjenvidner og omhyggeligt har gået alle ting igennem forfra Lukas 1:3

Det fremgår af hans skrifter at han var veluddannet, og hans anvendelse af medicinske udtryk vidner om hans lægelige baggrund. — Lu 4:38;Apg 28:8.

Nogle påstår at beretningerne om Jesus’ liv der findes i evangelierne, blev ændret på et tidspunkt i det fjerde århundrede.

Et fragment af Johannesevangeliet der blev fundet i Egypten omkring år 1900.
Det er nu kendt som Papyrus Rylands 457 (P52) og opbevares på John Rylands Library i Manchester, England. Det indeholder den tekst der i moderne bibler er Johannes 18:31-33, 37, 38.

Det er det ældste eksisterende håndskriftfragment af De Kristne Græske Skrifter.
Mange forskere anslår at det er skrevet omkring år 125 efter vor tidsregning, blot hen ved et kvart århundrede efter at den originale tekst blev skrevet.
Teksten på fragmentet svarer næsten nøjagtig til den der findes i senere håndskrifter.

Den omstændighed at et eksemplar af Johannesevangeliet så tidligt var nået til Egypten, hvor fragmentet blev fundet, støtter den konklusion at Johannesevangeliet var blevet nedskrevet allerede i det første århundrede og af Johannes selv, sådan som Bibelen siger.

Johannesevangeliet er derfor skrevet af et øjenvidne.
M.v.h. Ib

Hej Ib

Det pudsige er, at Johannesevangeliet, der er det nyeste, også er det eneste, hvor forfatteren hævder, at noget af historien er fortalt af "den discipel Jesus elskede".

Det pudsige er også, at ingen ved, hvem det skulle have været: Hvem var Johannes / den Elskede Discipel?

top

Pynt nr. 18 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-06 16:19:07

Bibelen er skrevet af mænd og for mænd.
Du mangler bare at forklare, hvordan faderen kan skabe både mænd og kvinder i "vores" billede.

Kvinder 👱‍♀️
Bibelen nedvurderer ikke kvinder eller regner hende for laverestående i forhold til manden?
På hebraisk er ordet for kvinde ’isjsjahʹ, der bogstaveligt betyder „mandinde“.

1 Mos. 2:18: „Derpå sagde Gud ‘HERREN’: ’Det er ikke godt for mennesket at være alene. Jeg vil lave ham en medhjælp, som et modstykke til ham.’“
Kvinden beskrives som en medhjælp der er ligeværdig og skulle komplettere manden

Da Gud skabte mennesket i sit ’billede’, så vi ligner ham, betyder det at vi blev skabt med nogle egenskaber som Gud selv har, deriblandt kærlighed empati og retfærdighed. (1 Mos 1:26)

Det var ikke noget der var forbeholdt mænd, de første mennesker fik en fælles
Handler det ikke kun om mænd, de første mennesker fik en fælles opgave at tage sig af Paradiset og sørge for at det kom til at fylde hele jorden for sig selv og deres efterkommere

Ib: »Da Gud skabte mennesket i sit ’billede’, så vi ligner ham, betyder det at vi blev skabt med nogle egenskaber som Gud selv har, deriblandt kærlighed empati og retfærdighed. (1 Mos 1:26)«

Med andre ord: Den sædvanlige bortforklaring med, at "ordene betyder noget andet".

Jeg håber ikke, at min kærlighed, empati og retfærdighed er skabt Guds billede, for Bibelen beskriver Gud som jordens mest ukærlige, uempatiske og uretfærdige røvhul.

top

Pynt nr. 85 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-06 14:20:38

Da Guds engel viste sig for Moses i den brændende tornebusk
Råbte en stemme til Moses ud fra tornebusken, og erklærede: „Jeg er din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.“ (2 Mos 3:1-6)

Gud sagde til Moses Jeg er ’HERREN’ („Jahve“): Jeg viste mig for Abraham, Isak og Jakob som Gud den Almægtige, men mit navn, ’HERREN’ („Jahve“), gjorde jeg ikke fuldt ud kendt for dem. (2. Mos 6:2, 3)

Guds navn „Jahve“ er i virkeligheden en verbalform og betyder bogstaveligt „Han lader ske eller blive til“.

Selv om Abraham, Isak og Jakob kendte Jehovas navn, oplevede de ikke at se betydningen af Guds navn, at løfterne blive indfriet, for Abrahams vedkommende boede han i hundred år i telte i det land Gud havde ført ham til.
Det hemmelige navn?
Ifølge bibelen har Gud et navn, der adskiller sig fra beskrivende titler som „Gud“, „suveræne Herre“, „Skaber“, „Fader“, „den Almægtige“ og „den Højeste“,

Guds personlige navn er „Jahve“ - den form der foretrækkes af de fleste hebraiskkyndige, forekommer næsten 7000 gange i de hebræiske skrifter

Selv om Guds personlige navn ikke forekommer i de fleste bibeloversættelser og er blevet erstattet med titler som Herren … har Gud kun et personligt navn – han har selv valgt det ” Mos 3:15

Nogle mener at det var på grund af ’jødisk tradition’ at Guds navn blev erstattet med ordet ’Adhonaj eller Ælohim’ når de læste højt fra skrifterne, og at jødiske rabbinere begyndte at mene at guds navn var for helligt til at udtale navnet, repræsenteret ved tetragrammet – (JHWH)

Mange opslagsværker nævner at navnet ophørte med at blive brugt omkring år 300 f.v.t.
På grund af den omstændighed at tetragrammet, tilsyneladende ikke forekommer i Septuaginta, i den første oversættelse af De Hebraiske Skrifter til græsk, som blev påbegyndt omkring 280 f.v.t.

Det er sandt at de mest komplette håndskrevne eksemplarer af Septuaginta som man nu kender, konsekvent følger den praksis at sætte de græske ord Kyʹrios (Herre) eller Theosʹ (Gud) i stedet for tetragrammet. Men disse mere omfattende håndskrifter kan kun dateres til det 4. og 5. århundrede e.v.t.

Men der er fundet langt ældre eksemplarer, i fragmentarisk form, som viser at de tidligste udgaver af Septuaginta indeholder Guds personlige navn.

Et af disse er fragmenterne af en papyrusrulle af en del af Femte Mosebog, registreret som P. Fouad Inventory No. 266. dateres til det 1. århundrede f.v.t.,
På disse fragmenter forekommer tetragrammet skrevet med hebraisk kvadratskrift alle de steder hvor det forekommer i den hebraiske tekst der er oversat fra

Berleburgerbibelen har denne interessante gengivelser.
For eksempel lyder Anden Mosebog 6:2, 3: „Videre talte Gud til Moses og sagde til ham: Jeg er HERREN! Og [jeg] viste mig for Abraham, Isak og Jakob som en tilstrækkelig Gud; men ved mit navn JEHOVA blev jeg ikke kendt for dem.“
I en note betegnes „Jehova“ som „det særskilte eller erklærede navn“.

Johann Ecks oversættelse fra 1558 af Anden Mosebog 6:3 lyder: „Jeg er Herren, som åbenbarede mig for Abraham, Isak og Jakob [som] Gud den Almægtige: og mit navn Adonai har jeg ikke åbenbaret for dem.“
Johann Eck tilføjede en marginalnote til verset: „Navnet Adonai Jehoua.“
KH IB

Guds navn

top

Pynt nr. 37 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-06 10:53:54

Er Gud han eller hun køn?
Hvad siger Bibelen?

I den bøn Jesus lærte sine disciple … står der
Mattæus 6: 9 I skal derfor bede på den her måde: ‘Vores Far i himlene, lad dit navn blive helliget.

I forbindelse med Jesus’ afsluttende bøn da han forberedte sine disciple på at han snart skulle forlade dem!

Joh 17:1, 2
“Dette sagde Jesus, og han så op mod himlen og sagde: “Far, tiden er kommet. Ophøj din søn så din søn kan ophøje dig. For du har givet ham myndighed over alle mennesker så han kan give evigt liv til alle dem som du har givet ham.”

Det hebraiske ord ’av der oversættes med ‘fader’ og det græske ord patērʹ anvendes i flere forskellige betydninger: om den der har avlet eller er fader til en anden (Ord 23:22; Zak 13:3; Lu 1:67)

Som Skaber kaldes Gud Fader.

“Men du, Jehova, er vores Far. Vi er leret, og du er vores Pottemager; vi er alle et værk af din hånd.” Esajas 64:8
“For ved ham lever vi, og bevæger vi os, og er vi til, sådan som også nogle af jeres digtere har sagt: ‘For vi er også hans børn.’
Når vi altså er Guds børn, må vi ikke mene at Det Guddommelige Væsen er som guld eller sølv eller sten, som noget der er kunstnerisk udformet ud fra menneskers tanker.” Apg 17:28, 29.


😉

Hej Ib

Det passer vel fint sammen med det, jeg skrev til Jens-Peter for 2 uger siden: Bibelen er skrevet af mænd og for mænd.

Du mangler bare at forklare, hvordan faderen kan skabe både mænd og kvinder i "vores" billede.

top

Pynt nr. 41 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-05 22:36:51

2 Mosebog 6,2 Gud talede til Moses og sagde til ham: "Jeg er HERREN!
2 Mosebog 6,3 For Abraham, Isak og Jakob åbenbarede jeg mig som Gud den Almægtige, men under mit Navn HERREN gav jeg mig ikke til Kende for dem.

6:3 — I hvilken forstand var Guds navn ikke blevet gjort kendt for Abraham, Isak og Jakob? Disse patriarker brugte det guddommelige navn og modtog løfter fra Jehova, men de kendte ikke eller havde endnu ikke oplevet Jehova som den der fik disse løfter til at gå i opfyldelse. — 1 Mosebog 12:1, 2; 15:7, 13-16; 26:24; 28:10-15.

Hej Ib

Jeg formoder, du hentyder til dagens selvmodsigelse: Det hemmelige navn, som alle kendte, der handler om den brændende busk.

Jeg har svært ved, at se, det kan bortforklares. Gud siger: »Jeg er HERREN!« til Moses og fortsætter: »under mit Navn HERREN gav jeg mig ikke til Kende for dem«.

Alligevel kan vi bladre tilbage til Første Mosebog og se, at han havde sagt »Jeg er HERREN« til Abraham (1 Mosebog 15,7) og »Jeg er HERREN« til Jakob (1 Mosebog 28,13).

Hvorfor er det »Jeg er HERREN!«, som Moses fik, bedre end det »Jeg er HERREN!«, som patriarkerne havde fået?

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste