Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 89 Navn: Jørgen Sejergaard
Tidspunkt: 2024-01-23 16:48:30

Hej!

Må jeg benytte i et foredrag bruge dit kort, hvor du med pile peger på Rama og Rakels grav?

vh Jørgen Sejergaard

Hej Jørgen

Jeg går ud fra, at du mener dette billede.

Uanset om det er det, du mener, så bare tag, hvad du lyster. 🤗

top

Pynt nr. 35 Navn: Frederik
Tidspunkt: 2023-09-11 09:54:24

Hej, jeg har en sjov tilføjelse jeg tit har undret mig over. I Lukas kapitel 1 hører vi om Zakarias der bliver stum, fordi han ikke troede på Gabriels budskab. Når man er stum kan man jo ikke tale, men alligevel så forsøger dem omkring ham at kommunikere til ham med tegn? Vers 61-62:
"De sagde til hende: »Men der er ingen af det navn i din slægt,« og med tegn spurgte de faderen, hvad han ville have, at drengen skulle hedde."
Hvorfor dog spørge ham med tegn, hvis hans hørelse fungerer fint?

Hej Frederik

Det var en sjov detalje, du har fundet.

Den sædvanlige undskyldning er åbenbart, at det samme ord på græsk kan betyde både "døv" og "stum", men det er noget vrøvl. Tjek evt. ordet siôpôn (klik "Nestle-Aland"). Ordet oversættes altid til "stum" eller "tavs".

Personligt undrer jeg mig mere over, at når episoden er bygget på Abrahams besøg i Mamre af Gud og to engle, hvorfor er der så så stor forskel på straffen for gamle, vantro forældre?

top

Pynt nr. 21 Navn: Agnieszka
Tidspunkt: 2023-06-11 14:40:18

Hej,
Sikke en dejlig side. Tillykke!
Jeg er ikke ateist, men sætter pris på al den information fra dig/jer.
("Jer", fordi arbejdet ligner fuldtidsbeskæftigelse for en enkelt person. Jeg er fuld af beundring.
Mens flere mennesker har mere tid og kan klare det arbejde som hobby.)
Og jeg tror ikke, ateister kan være interesserede i den slags. Så kristne er nok også velkomne.

Jeg har tænkt mig at studere alt, hvad du/I har skrevet, og jeg griner hver dag, jeg er på siden.
Tak !

Giver det mening at giver dig/jer tips til ev. rettelser?
Allerede nu, hvor jeg lige har opdaget siden, passer det, jeg har læst, du/I har skrevet (om Hieronimus og den masoretiske Tanach), måske ikke med, hvad jeg ved fra Thomas Römer fra Millieux Bibliques i College de France.
Dernæst har du/I et par tolkninger antydet som fakta.

Da der for min skyld ikke er behov for, at nogen retter noget, fejl eller unøjagtige oplysninger, sender jeg kun mine observationer, hvis det ønskes.
mvh
Agnieszka, en "anôthen" kristen af Ivan Illich slagsen.

PS.
Hvis du/I ikke kender ham, er der "podcasts" (mp3-filer) på David Cayleys hjemmeside for at få et hurtigt overblik over, hvem II var, og hvad han mente. II er bestemt værd at vide om.

Hej Agnieszka

Tak for rosen. Hvis der er deciderede fejl, skal de selvfølgelig rettes. Men hvis du vil debattere hver eneste side, kan det lidt komme til at dominere gæstebogen.

Det er lidt af en balance.

top

Pynt nr. 19 Navn: Freddy
Tidspunkt: 2023-05-16 21:35:53

Hej igen

Tak for hurtig respons :-)

Jeg har skimlæst det link du referer.

Det jeg mener med »at påvirke så mange mennesker så hurtigt som den gjorde«
er nærmere, at Kristendom har vokset sig fra en (med dine ord) "jødisk kult" til dominerende verdens religion.

Så antaget at en historisk Jesus ikke har eksisteret, og at den jødiske kult (ledet af Paulus eller whatever) har opfundet historierne. Så skal de her Jesus-messias "løgn-historier" dæleme være fortalt med stor overbevisning (tænker jeg) for at overbevise folk så meget, at nogen gik i døden for det.

Jesus historierne må vel være blevet fortalt som om de havde rod i virkelige hændelser, når nye "kult-medlemmer" skulle erhverves. Så selvom begreberne i historierne var velkendte, må der alligevel have været noget, som har kunne overbevise folk om at Jesus-messias rent faktisk gik rundt på jorden for nyligt (selvom ingen så ham).

Derudover er der noget interessant i, at historierne har virket så kraftigt på folk, at det har kunne udvikle sig fra en jødisk kult til den dominerende religion det er i dag. Og ja, jeg er med på den magt faktor der har været i at kirken kunne bruge religionen som en magtkilde, og dermed har stimuleret udbredelsen af religionen. Men alligevel (hmm).

Hvad tænker du?
Mvh

Hej Freddy

»Hvad tænker du?«

Jeg tænker, at du skulle have læst det link.

 

Freddy: »Jesus-messias "løgn-historier" […] overbevise folk så meget, at nogen gik i døden for det«.

Hvem er det, der er gået i døden for hvad? Der er ingen folk i evangelierne, der går i døden, fordi de har påstået, at Jesus har udført nogle mirakler, eller at han er genopstået fra dødsriget. Heller ikke i fortsættelsen i Apostlenes Gerninger.

 

Freddy: »Jesus historierne må vel være blevet fortalt som om de havde rod i virkelige hændelser, når nye "kult-medlemmer" skulle erhverves«.

Du skulle have læst det link. Paulus beskriver en præ-eksisterende guddom, der for en stund tog køds lignelse. Paulus skriver stort set intet om, at Jesus skulle have sat sine fødder her på jorden. Det eneste han fortæller — igen og igen — er, at Jesus er blevet pælfæstet af "denne verdens herskere", er genopstået igen, og har vist sig for en række mennesker.

Det ældste evangelium, Markusevangeliet, er skrevet ca. 40 år efter begivenhederne, og virker mest som en parabel. Matthæus- og Lukasevangeliet antyder lidt kraftigere, at der er tale om virkelige begivenheder uden dog at sige det. Det er først i Johannesevangeliet, der er skrevet 70-100 år efter begivenhederne, at forfatteren sværger på, at det er sket altsammen.

 

Freddy: »den dominerende religion det er i dag«.

Og? Der er også ganske mange muslimer, hinduer, buddhister, osv. For ikke at tale om, at der findes ca. 45.000 forskellige retninger indenfor kristendommen.

top

Pynt nr. 22 Navn: Freddy
Tidspunkt: 2023-05-16 19:14:57

Hej med dig

Er du stadig af den overbevisning at Jesus ikke har levet?

Og i givet fald. Hvordan tænker du at historien om ham endte med at påvirke så mange mennesker så hurtigt som den gjorde?

Mvh

Hej Freddy

Jo mere jeg læser, jo mindre ser jeg til en historisk Jesus i Bibelen og kristendommen. Det er der ikke noget nyt i. Alle forskere i de sidste 100 år har været enige om, at næsten alt, hvad der står i evangelierne er frit opfundet.

Albert Schweitzer skrev engang en berømt bog om jagten på den historiske Jesus. Schweitzer troede selv på, at Jesus havde eksisteret, og at enkelte udtalelser/episoder havde en historisk kerne, men samtidig var det ikke muligt at skelne skæg fra snot. Alle forskere ("fra Reimarus til Wrede") havde opfundet deres egen version af Jesus.

Inden Albert Schweitzer indeholdt alle bøger om Jesus: 1) Et oprids af hans liv 2) hans teologi og 3) en psykologisk profil. Efter Schweitzer stoppede man med det.

 

Freddy: »at påvirke så mange mennesker så hurtigt som den gjorde«

Jamen, hvad er det for en påvirkning, han skulle have haft? Kirken har siden Paulus dyrket historien om Guds søn, der tog kød på sig for at give sit liv som et sonoffer. Men så har han vel ikke påvirket nogen?

Folk dør stadig, og der er stadig synd i verden. Der står ovenikøbet i Bibelen, at Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge (1 Peter 5,8). Tak for hjælpen, Jesus.

Omvendt kan man forestille sig Jesus som en klog filosof. Men hans disciple har vel ikke fulgt denne kloge mand, fordi de regnede med, at han ville give sit liv som et sonoffer til sin egen far? Og hvorfor ignorerer samtlige kristne så hvad denne kloge filosof sagde? Hvorfor giver de ikke alt til de fattige? Hvorfor vender de ikke den anden kind til, hvis de blive slået? Hvorfor hader de ikke deres forældre, koner og børn. Hvorfor forlader de ikke deres hjem og lader de døde begrave de døde? Hvorfor kurerer de ikke sygdomme ved at uddrive dæmoner? Hvorfor kurerer de ikke blindhed ved at spytte offeret i øjnene?

Generelt har en evt. historisk Jesus betydet uendeligt lidt for kristendommen.

Folk glemmer, hvor langt jødedommen havde udviklet sig siden Moses' tid. Mange af de begreber, man i dag betragter som kristne: Den gode gud og skaber, den onde gud (Satan), dåb, genopstandelse, dom, himmel, helvede, djævle, osv., var allerede en del af jødedommen. De er ikke opfundet af Jesus — de danner selve baggrunden for det eventyr, Jesus optræder i.

Jeg har skrevet en side om det. Den er måske lidt lang, men det er svært at komprimere 2.000 års historie: Kristendommen uden Jesus.

top

Pynt nr. 32 Navn: Peter Jensen
Tidspunkt: 2023-05-04 14:53:05

At diskutere med mennesker, der er imod noget er utroligt trættende - og det gider jeg som regel ikke. Jeg vil derimod gerne diskutere med mennesker, der er 'for' - i betydningen 'tror på noget' - 'er tilhænger af noget'. Også meget gerne hvis de tror på noget andet end mig - det kan være utroligt befriende. Så kan vi nemlig snakke værdier. At snakke værdier med en ateist kan ikke lade sig gøre. Ateister har nemlig ingen værdier - og ved derfor ikke, hvad de skal bruge livet til. Så kan man jo altid rakke ned på andres tro og drukne sig i naturvidenskabens utallige blindgyder. Velbekomme.

top

Pynt nr. 62 Navn: omar ingerslev
Tidspunkt: 2023-04-26 23:49:21

Siden kaldes " Biblen for ateister " - men er i virkeligheden for alle !

Hvorfor ?

Hvis man nærer en kærlighed til sandhed - en kærlighed til de ideer/værdier som tillægges "Jesus" - og/eller hvis man har besluttet at følge denne gud - må man også naturligt være interesseret i at lære mest muligt om "sine kære", på det personlige plan hvor forholdet primært står.

Når man refekterer over fænomenet "kristendom" må man skelne mellem "institutionen" ( konstruktionen, med sin egen bagvedliggende historiske udvikling ) og den personlige tro, det personlige forhold den enkelte tillægger det på det rent personlige plan - man bør respektere den enkeltes unikke forhold til tro, gud osv. Det institutionelle/hitoriske bør man til gengæld tilgå med en konstruktiv og kritisk, sådan som ophaet til denne hjemmeside tydeligvis gør.

Men der er mere :
De, som lever med et personligt forhold til tro osv - og som derfor i sagens natur har alle følelser i spil - bør også bestræbe sig på at håndtere tingene, som de bør : en saglig gennemgang af de historiske aspekter, ud fra en oprigtig interesse ( eftersom det betyder noget for både troende og alle andre i vores del af verden - efter at have levet i en kristen civilisation i ca 2000 år, troende eller ej )

Det undrer mig ofte, hvor lidt interesseret folk der erklærer sig kristne er at undersøge forholdene omkring deres tro - det burde jo ikke anfægte deres personlige forhold, som gerne skulle kunne stå sin bekræftelse, upåagtet hvad der måtte kunne afdækkes af historikere, arkæologer og andre fagfolk.

Jeg har endda indtryk af, at kristne kan blive særdeles begejstrede hvis noget gennem faglig afdækning måtte sandsynliggøre de ydre faktorer omkring den tro, de bekender sig til. Hvis man anerkender faglig afdækning i sådanne tilfælde, må man også anerkende og acceptere de samme metoder, hvis de kommer til et andet resultat i andre tilfælde. Ens personlige tro har man jo stadig - hvad skulle anfægte den, hvis man netop kender "den sande gud, den største og eneste" ? . Og jeg ville mene at en af de vigtigste ideer, der knytter sig til jesusfortællingerne netop er modet til at stå ved sandhed, uanset hvad det koster - og at disse fortællinger indskærper betydningen af at sætte sandheden højere end ens eget forgodtbefindende.

Endnu en gang : min anerkendelse af denne formidling af lødig information - som jeg mener i aller højeste grad må interessere kristne

Mvh
Omar Ingerslev

top

Pynt nr. 92 Navn: omar ingerslev
Tidspunkt: 2023-04-26 23:26:38

Et sobert og redeligt kortlægningsarbejde, som er nyttigt for andre.

Der er ikke mange hjemmesider af den lødighed på nettet.

Tak.

Mvh

Omar Ingerslev

top

Pynt nr. 48 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-18 16:00:29

OB’s
Jeg har lige kort været inde og se på din hjemmeside om barnedåb?
Jeg kan se at du er gået grundigt til værks, men en forfejlet teologi på flere hundrede år ændret jo ikke på bibelens troværdighed og behøver ikke at gøre en til ateist!det!

Som du selv citere er der nogle der er gået ud over det der er skrevet filosofi Kol 1:8
Ib

top

Pynt nr. 38 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-18 15:26:20

Hey det kan være at jeg udtrykker mig på en måde der lidt utilsigtet, med mangelene detaljer mener jeg at de uoverensstemmelse du hele tiden peger på er opstået, fordi som jeg ser det at Bibelen efter din opfattelse tilsyneladende ikke udtrykker sig klart nok, men hvis man har nogle andre briller på og ikke kun ser det ud fra en ateistiske tilgang, kunne det være at man fik øje på at de uoverensstemmelser er der en logisk forklaring på

OB’s det er jo et dier værk du har lavet og det ville tage noget tid at komme igennem, men jeg følte mig lidt ‘provekeret’ 😉 af dagens uoverensstemmelse

Men alligevel det er en underholdende hjemmeside så jeg kigger lidt på sidelinjen 🙂
Mvh Ib
🤗🤗🤗🤗🤗

Hej Ib

Det er klart, at titlen Dagens Selvmodsigelse er lidt provokerende, men i de fleste tilfælde har jeg gjort mig den umage at tjekke, hvilke diskussioner der fandtes.

Det viser sig ofte, at selvmodsigelserne har været kendt i tusinder af år, og sommetider er det netop disse diskussioner, der gør, at ellers banale modsigelser som Pi = tre og Kong Jojakins alder bliver interessante.

top

Pynt nr. 77 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-18 13:27:58

Hey 🤔
Du skriver at det er mere konstruktivt at se på hvad der står i Bibelen og citere den på dens egne ‘præmisser ‘

Jeg fornemmer at den måde du argumenterer på går ud på at peger på nogle uoverensstemmelse eller manglende detaljer, som ved nærmere eftersyn viser sig at være en naturlig forklaring på, eller søger en viden som Bibelen ikke giver rum for, det har du lagt et kæmpe energi 😉

Jeg er ikke ateist men du skriver at man er velkommen med et bidrag, så jeg vil gerne slå et slag for Bibelen troværdighed

Bibelens personer er forskellige er ikke fiktive personer og udtrykker sig forskelligt de skrev ikke efter hinanden, evangelierne er ikke ‘synoptiske’, selv om de for en stor del oplevede de samme ting beskriver de det hver især på deres egen måde, nogen er mere detaljeret der er med til at underbygge bibelens troværdighed

Du efterlyser hvorfor står der ikke noget om konfirmation barnedåb og kirkeklokker …
Sagen er at hverken konfirmationen eller barnedåben finder støtte i Bibelen.
Det var noget man fandt på et godt stykke tid efter apostlene var død

Det var Augustin der pustede liv i debatten om arvesynden:’Hvis spædbørn absolut bør døbes,’ argumenterede han, ’hvad sker der så med dem der ikke bliver det?’

Den logiske slutning var tilsyneladende at ‘arvesynden’ ville være skyld i at udøbte børn ville komme til at lide i helvedes flammer fordi de ikke var døbt.

Indførelsen af barnedåben er en af hovedårsagerne til at der opstod behov for endnu et sakramente. „I erkendelse af de problemer det volder når man døber spædbørn, minder kirkerne . . . de døbte om dåbens betydning ved at ’konfirmere’ dem senere i livet,“ siger bogen Christianity.

„Den ritus som kaldes ’konfirmation’ er blevet en ’ritus der søger en teologi’,“ konkluderer New Dictionary of Theology.

Kh Ib 😊😊😊😊😊

Hej Ib

Jeg ved ikke, hvad det er for nogle »manglende detaljer, som ved nærmere eftersyn viser sig at være en naturlig forklaring på«, du hentyder til. Indtil videre har du skrevet 16 indlæg uden at forklare noget som helst.

Jeg er udmærket klar over, hvad Bibelen siger om barnedåb og konfirmation. Faktisk står linket netop i de ord, du selv citerer.

Jeg ved også, hvad der sker med udøbte børn, og hvad angår Arvesynden var det netop det dogma, der åbnede mine øjnene for, hvor tåbelig kristendommen er.

Det var dog først langt, langt senere, jeg opdagede, at Arvesynden bygger på en oversættelsesfejl fra græsk til latin. Derfor er der stadig forskel på dogmet i Vestkirken og Østkirken. Sidstnævnte læser stadig Bibelen på græsk uden oversættelsesfejl.

top

Pynt nr. 60 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-18 11:07:19

Bar Jesus selv sit ‘kors’ på Golgata?

I de tre ‘synoptiske’ evangelier er det kun den ,ukendte’ Simon Kyrene der bære Jesu kors til Golgata Markus 15:21
OB’s han kunne ikke have været helt ukendt, han var „fader til Alexander og Rufus“.
En mand fra Kyrene, en by der lå på Afrikas nordkyst, SSV for Kreta

De tre evangelier som kaldes synoptiske dækker i en vis udstrækning de samme begivenheder i Jesu liv, men Johannesevangeliet beretter om andre begivenheder der ikke findes i de andre evangelier

Markusevangeliet adskiller sig flere på flere måder ved at give supplerende oplysninger som ikke findes i de andre evangelier.

Om de falske vidner der blev ført imod Jesus, fortæller Markus: “Mange vidnede ganske vist falsk imod ham, … men heller ikke på det punkt stemmer deres vidnesbyrd overens.”
Oplysningen om at deres ‘vidnesbyrd ikke stemmer overens’ findes kun hos Markus.
Mar 14:56, 59

En supplerende oplysning😉
Om den forbipasserende, Simon fra Kyrene, som man tvang til at bære Jesu “kors”, tilføjer Markus den oplysning at han var „fader til Alexander og Rufus“. Mar 15:21.

En anden supplerende oplysning😉
“De romerske soldater tvinger ham til at gå med og bære hans “kors”
Grunden kunne være at den tortur som Jesus var udsat for gjorde det nødvendigt at få en anden mand til at hjælpe med at bære ‘korset’ efter at han var begyndt at bære den alene

Han bar selv sit “kors”! Joh 19:17
Johannes’ beretning er flere steder kortfattet og gentager ikke altid det der nævnes i de andre evangelier, Johannes tog ikke den deltaljer med at Simon blev tvunget til at bære dette tortur redskab,

Ib😉

»Johannes tog ikke den deltaljer med at Simon blev tvunget til at bære dette tortur redskab,«

Nej, Johannes skriver nemlig lige præcis det modsatte. Jesus bar selv korset

Johannes 19,17 han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata,

 

IB: »OB’s han kunne ikke have været helt ukendt, han var „fader til Alexander og Rufus“.«

Det er derfor, jeg skriver: »den i øvrigt ukendte Simon fra Kyrene«. Simon optræder kun i denne ene episode.

top

Pynt nr. 88 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-17 23:00:37

Børn eller børnebørn?
Us, Hul, Geter og Mash var sønner af Sem:
Men andre steder er de sønnesønner:

1 krønikebog 1:17
Sems sønner var: Elam, Assur, Arpakshad, Lud og Aramog Us, Hul, Geter og Mash.

De fire sidstnævnte er Arams sønner: Us, Hul, Geter og Mash; 1Mo 10:23.24

I Det Alexandrinske Håndskrift og det hebraiske håndskrift Kennicott 175 står der det samme i 1 Krønikebog 1:17 og 1 Mosebog 10:23, idet ordene „og Arams sønner var“ forekommer før navnene Uz, Hul, Geter og Masj.

Udeladelsen af ordene „og Arams sønner var“ i 1 Krønikebog 1:17 i den masoretiske tekst kan således skyldes en afskriverfejl, men dette er ikke nødvendigvis tilfældet, for ordet „sønner“ kan i Bibelen også indbefatte sønnesønner eller endnu senere efterkommere.

Et lignende tilfælde findes i 1Kr 1:4, hvor Sem, Kam og Jafet ikke omtales som sønner af Noa, måske fordi dette var så velkendt et forhold at skribenten fandt det unødvendigt at nævne det.
Ib😉

Hej Ib

Så der er altså en vaskeægte selvmodsigelse. Børn eller børnebørn?

top

Pynt nr. 39 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-17 21:20:49

Hvad er baggrunden for Joh 15:13?
For en god ordens skyld skal man have vers 12 med, lige forinden.sagde Jesus: “Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.”
“Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.” Joh 15:13

Jesus betragtede sine disciple som sine nære venner fordi de fulgte ham og han sagde at deres kærlighed skulle være lige så stærk, at de var villige til at dø for hinanden.

De første kristne var villige til at dø for hinanden!
“Vi har lært hvad kærlighed er, ved at han gav sit liv for os. Og vi er forpligtet til at give vores liv for vores brødre.” 1 Joh 3:16
De ville snarere give deres liv for hinanden end tage andres liv.

Opslagsværket The Encyclopedia of Religion oplyser: „De tidlige kirkefædre, deriblandt Tertullian og Origenes, slog fast at kristne ikke havde lov til at tage menneskers liv, et princip der betød at de ikke kunne gøre tjeneste i den romerske hær.“
😉

top

Pynt nr. 64 Navn: Ib
Tidspunkt: 2023-03-17 19:52:55

Ifølge Jesus er den største kærlighed at dø for sine venner: Joh 15:13

Paulus mener derimod, at selvom man måske vil vove livet for et godt menneske, kræver det langt større kærlighed at ofre sit liv for sine fjender. Rom 5:7, 8, 10

Guds kærlighed kontra synden
Intet kan sætte grænser for Guds kærlighed til os, men vi kan ikke gøre os fortjent til denne kærlighed

Vores syndige tilstand kan afskære én fra at opnå venskab med Gud.
Rom 5:7, 8 „Gud anbefaler sin egen kærlighed til os derved at Kristus døde for os mens vi endnu var syndere.“

Paulus tilføjer: „Vi var Guds ’fjender’, (på grund af Synden) men han gjorde os til sine venner gennem sin søns død.“ Rom 5:10, Today’s English Version.

Det største udtryk for hans kærlighed til os er ved at Jesus ofrede sit mens vi endnu var syndere (fjender)
Uden Kristus kunne vi ikke opnå venskab med Gud, for vi er født som syndere.

Ifølge Jesus er den største kærlighed at dø for sine venner: Joh 15:13
Joh 15:13 ” Ingen har større kærlighed end den der giver sit liv for sine venner 2

Jesus fortæller også sine disciple hvorfor de er hans “venner”. Og hvorfor
”I er mine venner hvis I gør hvad jeg befaler jer” Joh 15:14

Jesus sagde også at dette venskab ville være deres kendetegn: “Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle forstå at I er mine disciple.” Joh 13:35
Ib

Hej Ib

Og din pointe er . . . . . ?

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste