Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 34 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-19 12:43:25

Sædvanligvis prædikes der kun over evangelietekster i den danske folkekirke. Der er en på forhånd given tekst til hver højmesse. Der er ingen tilfældigheder. Der er to tekstrækker. Den ene anvendes i lige og den anden i ulige år. Med andre ord: Der prædikes normalt ikke over tekster fra GT. Men lad mig nu alligevel prøve. Her er mit bud på teksten i 1 Mos 22 - Abraham skal ofre Isak.

Det store spørgsmål er, findes der en gud? Spørgsmålet kan ikke besvares, fordi svaret ligger uden for den menneskelige erkendelse og fatteevne. Det kan hverken be- eller afkræftes. Her skal jeg indføje, at kun afkræftelsen af guds eksistens kan bruges som et egentligt logisk bevis. Det betyder, at de, der mener at gud ikke eksisterer, skal føre beviset for den manglende eksistens. Sådan et bevis får vi næppe. Man må derfor nøjes med at tro. At tro er at være overbevist om noget, selvom man ikke kan se eller fatte det. Nogle vælger at tro, andre gør ikke.

Vælger man at tro på guds eksistens, rejser der sig straks et nyt spørgsmål. Hvem eller hvad er gud? Når nu det første spørgsmål ikke kan besvares, ligger det i sagens natur, at det sidstnævnte heller ikke kan. Ingen har nogensinde set gud, kun guds åbenbaringer. Den kendteste af dem alle er Jesus Kristus. Denne åbenbaring kender vi imidlertid kun via det nye testamente som ord. Men heller ikke disse er så håndgribelige at vi derved helt præcis kan fatte hvem/hvad gud er. Vi må nøjes med at basere os på vores tro og på vores bevidstheds forestillingsevne.

En forestilling om noget kan ikke være andet end en individuel billeddannelse. Tænker vi på en stol, ved vi alle hvad det handler om. Ikke desto mindre ser vi næppe det samme billede af en stol i vores bevidsthed, når begrebet nævnes. På samme måde er det med gud. Ganske vist kan vi til vores gudsforestilling hente inspiration i bibelen, men også de billeder, der danner sig ud fra bibelen, vedbliver med at være forestillinger. Det samme gjaldt i øvrigt også for de personer, der i sin tid skrev bibelteksterne. Man kan også vælge at følge Martin Luthers definition: ”Gud er det, som man holder mest af, som man engagerer sig mest i og som man håber mest på”. Men også den forklaring er en forestilling, der danner sig som et billede i den enkeltes bevidsthed. Om gud kan vi kun tale ved at tale om os selv. Derfor kan gud aldrig nogensinde dannes som et kollektivt billede, som vi alle kan blive enige om. En fælles menneskelig bevidsthed om gud findes ikke. Her hjælper bibelen heller ikke. Den kan nemlig læses og forstås på mange måder.
De samme vilkår gjaldt naturligvis også for Abraham, som dog hverken kunne få inspiration af bibelen eller af Luther. Også han havde kun en forestilling om gud – et billede i sin bevidsthed og det fortalte, ja nærmest befalede ham, at han skulle ofre sin eneste søn Isak. Abraham spekulerede øjensynligt ikke særligt meget over denne, ret så barske besked. Nej, næste dag kløvede han det nødvendige brænde, tog sine karle, sit æsel og Isak med og begav sig af sted til Morija-landet og bjerget af samme navn.

Da det absurde i situationen går op for sønnen Isak, beroliger Abraham drengen ved at forklare ham at gud nok skal rede trådene ud. Fortrøstningsfuld fortsatte han sin færd og gerning indtil sandhedens øjeblik.

Da det indtræffer – Abraham er klar med kniven, parat til at dræbe Isak, viser Herrens engel sig og beder ham om at spare drengens liv. Hvad sker der? Hvorfor har gud sendt en engel? Gud ser, at Abraham er overbevist om guds eksistens. Abraham tror på gud selvom han ikke kan se ham. Han ser kun englen, som viser sig. Men Abraham er sikker i sin tro og det frelser ham og ikke mindst drengen. Igen kommer Luther ind billedet – det er troen alene, der er vejen til nåden – sola fide. Denne erkendelse, som vi altså her allerede bliver præsenteret for i den 1 Mos, har også en pendant i evangelierne, nemlig Joh 20,28 hvor Jesus siger: ”Du [Thomas] tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror”.

Hvorfor er troen, ja – den blinde tro, så så vigtig? Fordi troen bærer håbet. Uden håb er vi prisgivet. Vi har brug for håb, selv i den mest fortvivlede eller mest absurde situation. Derfor må vi tro på noget. Man kan ikke håbe uden også at tro. Jeg håber, fordi jeg tror, om det så blot er at det må blive godt vejr i morgen.

Hvad kan vi bruge denne tekst (1 Mos 22) til i vores moderne nutid? Jeg mener, at den fortæller os, at uanset hvor absurd eller fortvivlet en situation vi måtte befinde os i eller har bragt os selv i, kan vi stole på at troen kan give os fornyet håb på samme måde som Abraham bare trasker videre, skønt Isak har gjort ham opmærksom på det absurde i situationen. Abrahams håb gemmer sig i ordene: ”Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng”. Abraham kan ikke vide om gud nu også vil gøre det - udse sig et offerlam, men han håber det, fordi han tror på og stoler på gud. Vores håb bliver båret af troen. Og så er vi tilbage ved Martin Luther: Gud er det, som man håber mest på.

Men det vigtigste af alt er vel at historien også fortæller, at vi aldrig nogensinde må ofre vores børn, uanset hvad vores forestillinger, også om gud, ambitioner, begær og manglende mod ellers måtte fortælle os. Se, det er en rigtig god og kærlig gudsbefaling. Følg den. Du vil ikke fortryde det og dine efterkommere vil blive lige så talrige som stjernerne på himmelen.

top

Pynt nr. 81 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-19 12:37:12

Hej sideejer
Hvordan skal man diskutere bibelen med et menneske, der ikke forstår at læse den? På et tidspunkt troede jeg virkelig at du vidste noget om det emne. Men efter dette og talrige tidligere indlæg er jeg kommet alvorlig i tvivl. Jeg tror, at du er ved at miste din forstand.

Hans og jeg henviste til 2 Mos 21 nærmere betegnet til vers 28-32. Din henvisning 2 Mos 20,22 relaterer sig udelukkende til forordningen om alteret ikke andet! Bemærk at der er kommet en ny overskrift og den er ikke bare sat til pynt!

Jeg ved ikke hvordan du bærer dig ad med at få slaveri ind i de ti bud, men hvis du havde levet på Moses tid, havde du sikkert ikke haft noget mod slaveri – der var det såre almindeligt. I Danmark blev slaveriet faktisk først ophævet omkring år 900 med kristendommens indførelse. Det var såre almindeligt for vikingerne at holde slaver og også før deres tid. Mosebøgerne, som i øvrigt er fælles for både jøder og kristne, blev skrevet for flere tusinde år siden. Men det ved du åbenbart ikke, og så holder du en hjemmeside om bibelen, som i virkeligheden handler om kritik af kristendommen. Så kan det da næsten ikke blive mere vrøvlet.

Dit indlæg afslører, at du ikke er i stand til at læse bibelen ud fra den kontekst, den er skrevet i. Man skal læse bibelen ud fra dens kontekst, men tolke den i en nutidig ramme. Det kaldes eksegese, som er en underdisciplin til faget teologi.

Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen:

Hvordan jeg "får slaveri ind i De Ti Bud". Det gør jeg ved at læse i Bibelen. Hvad siger Bibelen om Slaver.

Du skulle læse mere og spamme mindre.

top

Pynt nr. 65 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-18 16:42:46

Hej Hans
Du vrøvler videre uden at ryste på hånden. Du skrev: ”Kære Armin, vidste du at ateister bogstavelig talt ikke er at opdrive i fængslerne”. Konsekvens af dit udsagn må vel være at de, der sidder i fængslerne ikke er ateister. Det modsatte af en ateist må være en teist – altså en, der tror på gud. Nu er det bare sådan, at ingen, der bliver indsat i fængsel bliver spurgt om, om vedkommende er ateist eller ej. Mit spørgsmål er derfor: Hvorfra ved du det? Og nej – jeg gider ikke en gang til at skulle høre på at du har læst det et sted på Internettet. Du bedes at angive din kilde.

Din henvisning til 2 Mos 21 beror på en misforståelse. Der er tale om moselovens retsregler, som ikke har noget som helst med gud at gøre. De (reglerne) er menneskeskabte. Der er ingen henvisning til gud i dette kapitel og han nævnes heller ikke. Gud har kun angivet de 10 bud, se 2 Mos 20. Dem har du vel ikke noget i mod.

Det værste er dog dit menneskesyn, som kommer til udtryk ved at du skriver: ”Desuden giver jeg ikke meget for en fængselspræsts private observationer”. Må jeg have lov at spørge: Hvorfor gør du ikke det?

Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen:

»Din henvisning til 2 Mos 21 beror på en misforståelse. Der er tale om moselovens retsregler, som ikke har noget som helst med gud at gøre.«

Hvad er det for en Bibel, du citerer? Er det en, du selv har skrevet med farveblyanter?

Den autoriserede Bibeloversættelse fortæller tydeligt, at alt, hvad der drypper ud fra Moses' læber i kapitel 21, er instrueret af Gud:

2 Mosebog 20,22 Herren sagde til Moses: Dette skal du sige til israelitterne: I har selv oplevet, at jeg har talt til jer fra himlen.

Nå nej. Der glemte jeg lige, at du har opfundet din egen Gud, der ikke står nogen steder i Bibelen.

 

»Gud har kun angivet de 10 bud, se 2 Mos 20. Dem har du vel ikke noget i mod«.

Personligt er jeg imod slaveri, kvindeundertrykkelse, folkemord og mord.

Men det er sikkert kun mig.

top

Pynt nr. 86 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-03-18 06:46:17

Hej Armin. Den 13/3 angav jeg at det var i 2 Mosebog 21,28 hvis en okse stanger en mand ihjel, skal den stens ihjel, selv om det vil tage mange timer at udføre det barbari. Den 16/3. Jeg har aldrig ævlet om at indsatte er mere troende end andre, jeg har sagt at ateister er mindre kriminelle end andre. Har du set efter på nettet, er religiøse mindre kriminelle. Desuden giver jeg ikke meget for en fængselspræsts private observationer. Hilsen Hans.

top

Pynt nr. 58 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-17 18:03:11

Kære Hans
Du når lige præcis at overskride grænsen for ubehøvlethed, frækhed og uopdragen opførsel. Du har aldrig haft til hensigt at komme i dialog med mig, endsige at spørge mig om noget som helst. Din hensigt var udelukkende at fornærme mig.

Du bad mig om i bibelen at finde en uegennyttig, uforbeholden, betingelsesløst kærlig gud. Jeg henviste til evangelierne. Det var ikke nok! Jeg skulle også finde en fra GT. Jeg fandt historien om Abraham og Isak i 1 Mos 22. Det blev draget i tvivl af flere. Nu skulle jeg også forklare hvorfor. Efter at jeg havde gjort det, skulle jeg finde endnu en gud osv. Her sagde jeg altså stop, idet jeg mente at dit spørgsmål nu måtte være besvaret. Jeg er ikke idiot!

Så ævler du løs om at indsatte i fængsler er mere troende end andre, underforstået, at ateister er mindre kriminelle end folk, der tror på gud. Jeg henviste til en samtale med en, der havde været ansat i fængselsvæsnet i mere end 25 år, og som ikke kunne bekræfte din påstand. Jeg påpegede desuden at den største gruppe af indsatte udgøres af rockere og bandemedlemmer (Horsens Statsfængsel - Enner Mark), som absolut ikke tror på noget som helst udover deres egen uhellige alliance. Det var heller ikke godt nok. Uden at angive hvor du har det fra, holdt du stædig fast ved at det, du har læst på nettet måtte være mere korrekt end hvad en person med årelang erfaring fra fængselsvæsnet kunne fortælle.

Endelig ævler du også løs om okser, der blev slagtet ved stening uden at angive hvor du har den skrøne fra. Til sidst brokker du dig over at jeg ikke svarer på dine spørgsmål. Undskyld mig, men så står jeg altså af. Mage til frækhed skal man lede længe efter. Men hvad kan man forvente sig af en hjernedød ateist – intet, undtaget brok og ubehøvlet tale. Er dette kendetegnede for ateister?

top

Pynt nr. 37 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-03-17 14:38:40

top

Pynt nr. 77 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-16 18:06:17

Hej Hans
Så kunne jeg sådan set bare sige – tak i lige måde. Jeg kan fx ikke forstå hvorfor jeg skal svare på okseslagtninger, onde guder og fængselsindsatte. Hvis det er bestemte steder i bibelen, du ønsker at jeg skal tage stilling til, må du angive bibelstedet. Hvis der er bestemte steder på internettet, jeg skal svare på, må du angive stedet. Er det så svært? Er det så svært at skrive hvad det er, du præcis ikke forstår? Du skal i hvert fald holde om med at gøre grin med mig. Det vil jeg ikke finde mig i. Kan du i det mindste forstå det?

top

Pynt nr. 32 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-03-16 13:12:34

Hej Armin. Jeg forstår dig simpelthen ikke, jeg opgiver at få et ordentligt svar. Hans

top

Pynt nr. 48 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-16 10:45:16

Kære Hans
Du læser ikke mine indlæg, ellers ville du vide, at jeg har svaret. Men lade mig prøve en gang til:

For det første
Bibelen er ikke skrevet af gud, men af mennesker og det er vigtigt at du skriver dig det bag ørene. Det betyder, at den gud, der skrives om i bibelen er sådan som de disse mennesker (de, der skrev bibelen) forstillede sig ham. Derfor er det, hvad jeg mener om hvad disse mennesker har forestillet sig, i princippet ganske ligegyldig.

For det andet
Nok udgør bibelen det ocean, som kristendommen henter sine myter fra. Det er imidlertid ikke ensbetydende med at hver eneste kristen behøver at acceptere hvert eneste ord, som står skrevet i bibelen – langt fra. Enhver er fritstillet til at læse/acceptere det, som vedkommende kan bruge for sig selv, resten må den enkelte gerne glemme/gemme. Bibelen kan betragtes som et tag selv bord. Det skal også ses i lyset af, at bibelen ikke udgør én bog blot fordi det hele er klemt sammen i et bind. Bibelen har aldrig været en bog, men udgør en samling af kanoniserede skrifter. Der er altså mange bøger og man behøver ikke læse og acceptere dem alle! Jeg ved godt at ateister, især dem i denne tråd, har meget svært ved at forstå dette, men sådan hænger det altså sammen!

For det tredje
Det er svært for mig at tage stilling til bibeludsagn, når du ikke angiver det konkrete skriftsted.

For det fjerde
Du bad mig om at finde et sted i bibelen og jeg fandt 1 Mos 22. Dermed er det spørgsmål besvaret. Med andre ord: Det kan ikke nytte noget at du så efterfølgende vil have at jeg skal finde et mere. Gør jeg det, vil du blot bede mig om at finde næste osv. og det gider jeg ikke!

For det femte
Jeg stoler mere på en person med 25 års erfaring i det danske fængselsvæsen end på en eller anden tilfældig undersøgelse, som du har læst på nettet. Netop nærværende hjemmeside, Biblen.info er et rigtig godt eksempel på hvor meget løgn og latin, der findes på nettet. Glem det net og lyt hellere til folk, der med garanti ved noget om sagen.

For det sjette
Så har jeg svært ved at forstå hvad den stenede okse har med sagen at gøre. Det kræver en forklaring fra din side. Hver dag 365 dage om året slagtes der millioner af okser på denne klode og det går formentlig ikke altid dyrevenligt til. Du kan bare besøge et dansk kreaturslagteri, så vil du vide at det absolut ikke er nogen fornøjelse for okserne.

Jeg vil til slut bede dig om at forholde dig til det, jeg har skrevet, evt. kommentere dette, inden du kommer med nye indspark om okser, svin, fængselsindsatte og hvad ved jeg.
På forhånd tak

top

Pynt nr. 40 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-03-16 09:28:38

Hej Armin. Her er en liste over det du ikke har svaret på. Jeg har spurgt om du vil prøve at tælle alle de mennesker gud har slået ihjel. Ikke i krige, men egenhændig eller lejemorder. Gud har eksisteret altid, så det vil sige at han har siddet muttes allene i mørket (for solen var jo ikke skabt endnu) i milliarder af år, det var lang betænkningstid. Jeg har spurgt om gud har opført sig kærlig, kan du nævne noget udover at han reddede Isak. Du synes det er dyrplageri at stene en okse, men det var da guds påhit. Den 28/2 skriver du at du ikke ved om gud overhoved forekommer i det gamle testamente, det kan da ikke passe for han skabte da både jord, sol, måne og alle stjerne. Du har talt med en gammel fængselspræst, men det er da ingen bevis for noget som helst. Du skriver at jeg udtaler mig om noget jeg ikke har det ringeste forstand på. Det vidste jeg heller ikke før jeg læste en artikel på nettet. Det vil fylde meget hvis skal gengive det hele, men du kan selv klikke ind på nettet, og skrive, er de kristne mindre kriminelle, så får du svaret.

top

Pynt nr. 44 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-15 16:49:46

Hej IAM
Nej – skulle der være ateister, der opfatter sig selv som idioter, så for mig ingen alarm. Jeg har nok at gøre med løgnhalsene. Rester rager mig en papand.

Hej Hans
Må jeg bede om en liste over det, som jeg endnu ikke har svaret på.

Ja – blomsterne er glade og det er godt at vi kan takke biologien for det.

Jo – jeg synes da også at det er dyrplageri at slå en okse ihjel ved stening. Men hvad har det med sagen at gøre?

Til gengæld kan jeg glæde dig med at jeg så sent som i går har haft en lang samtale med en forhenværende fængselspræst (25 år – Horsens Statsfængsel). Han kunne forsikre mig om at indsatte i fængsler ikke er mere troende end alle andre. Bortset fra rocker- og bandemedlemmer, som der er rigtig mange af i fængslerne, så udgør fanger et bredt og ganske repræsentativt udsnit af befolkningen som helhed, også hvad angår religiøsitet eller mangel på samme. Der er ingen nævneværdige forskelle, eller sagt på en anden måde: Ikke troende er ikke mindre kriminelle end troende. Din teori holder altså ikke. Igen udgør du et godt eksempel på et menneske, der udtaler sig om noget, som du ikke har den ringeste forstand på. Men det skal du ikke være ked af. Det er jeg så vant til i denne tråd.

top

Pynt nr. 49 Navn: IAM
Tidspunkt: 2017-03-15 14:18:49

Hej Armin

"...der burde stå ”Bibelen for idioter og folk, der elsker løgne”. Når nu gud ikke findes i Bibelen, mente du så ikke ”Bibelen er for idioter og folk, der elsker løgne”.

Mvh.

top

Pynt nr. 69 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-03-15 13:44:45

Hej Armin. Den 13/3 spurgte du om jeg vil forklare hvad jeg vil bevise. Jeg synes ikke jeg prøver at bevise noget. Jeg spurgte f.eks. hvad mener du om at stene en okse, for noget den ikke aner har gjort forkert. Og mange andre ting som du ikke har svaret på. Den 5/3 spurgte du hvor det gode, glæden, kærligheden og håbet kommer fra. Det er biologisk bestemt. Mine søskende og jeg er så svine heldige at arve det fra vores forældre, især fra vores far og farfar, som ikke lod sig slå ud af noget som helst. Det understøttes af en Dunedin undersøgelse der blev lavet for 50 år siden, det gik ud på at nogle børn imellem 3 og 4 år blev lovet et ekstra stk. slik hvis de kunne vente et kvarter med at spise den, dem der kunne vente, var dem der klarede sig bedst senere i livet. Det synes jeg er tankevækkende. Så noget tyder på at vi ikke helt er herre over vores eget liv, men at det til dels er styret vores arveanlæg, så hvis vi har det i os, så kommer det gode, glæden, kærligheden og håbet helt af sig selv. Hilsen Hans

top

Pynt nr. 68 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-14 23:38:57

Den første løgn på Biblen.info, starter på hjemmesidens forside. Her står: ”Det bedste argument mod kristendommen er Bibelen selv”. Det kan oversættes med: ”Det handler om at finde argumenter mod kristendommen ved hjælp af Bibelen”. Jamen – så handler det jo slet ikke om Bibelen, men om ”mod kristendommen”. Det er hvad der står højt og tydeligt. Det vil sige, at argumentet om at det hele ”bare” handler om bibelen (naiv bibelkritik) egentlig er løgn. Løgn starter hjemmesiden. Løgn følger efter og løgn slutter kredsen.

Hvad med at prøve med sandheden for en gang skyld? Måske bare undtagelsesvis. Det indebærer den fordel, at man efterfølgende ikke behøver at gøre sig så stor umage med at holde løgn og sandhed fra hinanden.

top

Pynt nr. 28 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-14 22:43:58

Kære sideejer
Du har igen, igen ikke ret! Hvis du er døbt og du har været udmeldt af folkekirken, og igen ønsker at melde dig ind i den, skal du ikke underskrive noget dokument eller besvare spørgsmål, hvori du bekræfter at du accepterer hvert ord, der står i bibelen. Er vi enige om det? Hvis du ikke er døbt, er du forpligtet til at modtage dåbsundervisning, hvorefter du kan blive døbt. Ej heller i den situation skal du bekræfte noget som helst om at du accepterer hvert eneste ord i bibelen. Igen uvidenhed, uvidenhed og en gang til uvidenhed.

Kære Peter
Nej og atter nej – jeg hader ikke ateister. Det kunne aldrig falde mig ind. Men jeg hader folk, uanset om det er kristne, ateister eller anden godtfolk, der udbreder løgn om kristendommen med det formål at miskreditere den, på samme som jeg hader folk, der står oppe ved kajen og råber op om at vandet er koldt uden at have stukket en finger i det, endsige har været hoppet i det og prøvet om det vitterligt er koldt. Sideejeren tør jo ikke en gang forsvare sine løgne, hvilket jeg tager som det bedste bevis at han udmærket selv er klar over at det netop er løgne. Lad os nu se hvordan sidejeren åler sig ud af sin Luther-løgn, sit racisme-vrøvl og kildepjat inden vi tager fat i den næste. Hele hans hjemmeside er fyldt til bristepunktet af den slags og sideejeren ved det godt.

Til Jer begge
Bibelen og kristendommen er ikke det samme. Deri består sidejerens fundamentale fejltagelse, som alle de øvrige hænger på. Ha – ”Bibelen for ateister” – der burde stå ”Bibelen for idioter og folk, der elsker løgne”.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste