Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 41 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-19 23:34:46

Og til sideejeren – dit svar er ikke godkendt. Og ved du hvorfor? Fordi du ikke kan argumentere for din påstand: ”Dette er de retsregler, du skal fremlægge for dem” – hvem taler her? Forklar og bevis det. Jeg har svært ved at tage folk alvorlig, som ikke en gang ved hvordan racisme defineres. Du må meget undskylde – sådan er det. Vil du være fri for spam, så svar og argumenter! Bare du svarer på mine tidligere spørgsmål, så slipper du for spam og besvare. Noget for neget!

Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen:

Jeg har givet dig svaret, og jeg har oveni købet fremhævet det med gult.

2 Mosebog 20,22 Herren sagde til Moses: Dette skal du sige til israelitterne: I har selv oplevet, at jeg har talt til jer fra himlen.

Er du både farveblind og ordblind?

 

Du skulle læse mere og spamme mindre.

top

Pynt nr. 37 Navn: IAM
Tidspunkt: 2017-03-19 17:38:11

Hej Armin

Jeg har da skrevet en tolkning af historien - den der udtrykkeligt gives, den der står der, den der er gældende i teksten selv: at Abraham gudsfrygt blev testet. Du mangler - stadigvæk - at vise, hvor guds kærlighed viser sig i den.

"...råbe og skrige og skælde ud."? - Hvor - der er velikke ved at gå projektioner i skidtet for dig? Jeg har forstået, at når du har meddelt dig, tåler du ikke modsigelse; ikke en gang forståelsesspørgsmål til de mest usammenhængende flovser, kan man få opklaret. Det er ellers, hvad der driver en samtale i andre sammenhænge, jf. min tidligere læsevejledning til dig.

Mvh.

top

Pynt nr. 7 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-19 16:53:27

Hej IAM

Jo – jeg har. Derudover kan jeg, og alle øvrige, der følger med i denne tråd konstatere, at du ikke er i stand til at skrive en tolkning af Abraham-historien. Men du er god til at råbe og skrige og skælde ud. Sporer man lidt magtesløshed og fortvivlelse i dine ord? Er det kendetegnede for ateismen? Vor herre bevares sådan en opblæst ballon.

top

Pynt nr. 48 Navn: IAM
Tidspunkt: 2017-03-19 16:38:39

Hej Armin

Du har ikke givet nogle eksempler. Du har postuleret et og vedholdende sagt, at den påstand gider du ikke diskutere. Jeg forstår du meddeler dig ex cathedra, jf. "Ja – og det er mig, der bestemmer reglerne. Take it or leave it."

Det er gud der taler her. PUNKTUM.

Nu har jeg ikke hardcore brødbager, men siden du finder det konstruktivt at bruge dit selverklærede ejerskab til diskussionen til nu udtrykkeligt at smide om dig med lort, tror jeg, jeg tager imod tilbuddet om "leave it". Du er komplet utilgængelig for samtale - det er det jeg kalder den kristne fortvivlelse.

Mvh.

top

Pynt nr. 28 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-03-19 16:22:10

Hej sidejer kan du heller ikke finde hverken hoved eller hale i hvad Armin prøver at fortælle os. Det er faktisk bedre at fortælle en løgn, end halve sandheder og undladelser. For løgn bliver i reglen afsløret. Hilsen Hans.

top

Pynt nr. 91 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-19 15:04:33

Hej IAM
Ja – der findes eksempler på guds kærlighed i GT. Jeg har lige angivet et. Tag tomaterne fra øjnene, tag vattet ud af ørene og put det mellem fingrene. Jeg er ikke forpligtet til at angive flere PUNKTUM

Hvad angår 2 Mos 21,1 – nej, det kan vi ikke blive enige om! Ja – hvem taler her? Hvis du er helt på det rene med det, bedes argumentere for dit standpunkt. Værs´go´- se at komme i gang.

Nej – jeg arbejder ikke på yderligere udlægninger af historien om Abraham. Jeg har gjort min part. Hvis du mener, at der skal mere til, igen værs´go´- min udlægning gælder, indtil den bliver modsagt. Det står dig frit for at komme med en anden udlægning. Og husk at den skal være kontekstnær og tolkes ind i en nutidig ramme. Ja – og det er mig, der bestemmer reglerne. Take it or leave it. Lad os se hvad du duer til. Det er dig, der har budt op til dans. Lad os se om du kan danse. Prøv for en gang skyld at være konstruktiv i din kritik – vis at du kan gøre det bedre end jeg. Jeg glæder mig til det, men jeg tvivler, fordi jeg ikke så sikker på om du overhovedet er i stand til at sætte ord sammen, så det giver en mening. Se nedenfor:

Det med at ulydige børn skal slås ihjel har jeg smidt over til ateisternes vrøvlekammer til alt det andet lort, der ligger der i forvejen. Det brød var vist ikke helt bagt færdig endnu.

Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen:

Med hensyn til, hvem der taler i 2 Mosebog 21, så har jeg allerede svaret din tidligere post.

Du skulle læse mere og spamme mindre.

top

Pynt nr. 78 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-19 14:44:54

Hej Hans
Jeg ved ikke om du har bemærket det, men vi befinder os altså i Danmark. Undskyld mig, jeg gider ikke forholde mig til amerikanske forhold. Det kan være spændende – det indrømmer jeg gerne men forholdene i USA er på alle mulige måder anderledes end i Danmark og de kan ikke umiddelbart overføres, eftersom der er tale om samfundsforhold. Jeg håber at du har opdaget det. Så kan vi herefter roligt holde os til fængselspræstens årelange erfaringer og den kendsgerning at de fleste indsatte i danske fængsler er rockere og bandemedlemmer, som formentlig ikke tror på noget som helst, uden at jeg derved vil påstå at de er ateister. Men tænk lidt over det. Jeg har aldrig mødt rockere i en kirke.

Nej – netop. Tro er ikke viden. Men derfor tror og håber vi alle jo alligevel, også dig. Sådan er det. Forskellen ligger kun i det, vi tror på og ikke i at vi tror.

top

Pynt nr. 5 Navn: HANS
Tidspunkt: 2017-03-19 14:23:27

Hej igen Armin. Du skriver at tro er at være overbevist om noget. Der tager du fejl, tro er at man ikke ved en skid. Hans.

top

Pynt nr. 83 Navn: IAM
Tidspunkt: 2017-03-19 14:04:15

Hej Armin

"Det store spørgsmål er, findes der en gud?" Det er sjovt som du vedblivende selv opstiller, hvad du vil snakke med dig selv om. Spørgsmålet var, om der findes eksempler på Guds kærlighed i det gamle testamente.

Kan vi blive enige om, at 2 Mos 21,1 gælder for hele 2 Mos 21:Dette er de retsregler, du skal fremlægge for dem:. Hvem taler her?

De dér børn vi aldrig må ofre, omfatter det også dem, vi skal slå ihjel, hvis de er ulydige?

Arbejder du stadig med svaret på, hvordan du udlægger den anden historie om Abraham og Isak - den hvor Abraham vender alene tilbage fra slagteorgiet?

vh.

top

Pynt nr. 53 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-03-19 13:41:31

Hej Armin, der er ingen indsatte der bliver spurgt om, om vedkommende er ateist eller ej, men der er nogle der har lavet en undersøgelse om deres tilhørsforhold, og den viser at der bogstavelig ingen ateister er iblandt dem. Du spørger, hvor ved jeg det fra. En af de mest komplette statiker er udført en der heder Steiner, han har undersøgt fængslerne i 29 stater, men fandt ingen ateister. Der er også andre. I bogen The Criminology, redegør Max D. Schlapp og Edward E. Smith for sådanne undersøgelser. Også W. T. Root professor ved Pittsbourgh universitet, undersøgte 2000 fangers tilhørsforhold og fandt frem til de samme resultater. Alt ære og respekt for din fængselspræst, men har han nogen sinde lavet en reel undersøgelse. Har du prøvet at skrive, er de kristne mindre kriminelle. Hilsen Hans.

top

Pynt nr. 97 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-19 12:43:25

Sædvanligvis prædikes der kun over evangelietekster i den danske folkekirke. Der er en på forhånd given tekst til hver højmesse. Der er ingen tilfældigheder. Der er to tekstrækker. Den ene anvendes i lige og den anden i ulige år. Med andre ord: Der prædikes normalt ikke over tekster fra GT. Men lad mig nu alligevel prøve. Her er mit bud på teksten i 1 Mos 22 - Abraham skal ofre Isak.

Det store spørgsmål er, findes der en gud? Spørgsmålet kan ikke besvares, fordi svaret ligger uden for den menneskelige erkendelse og fatteevne. Det kan hverken be- eller afkræftes. Her skal jeg indføje, at kun afkræftelsen af guds eksistens kan bruges som et egentligt logisk bevis. Det betyder, at de, der mener at gud ikke eksisterer, skal føre beviset for den manglende eksistens. Sådan et bevis får vi næppe. Man må derfor nøjes med at tro. At tro er at være overbevist om noget, selvom man ikke kan se eller fatte det. Nogle vælger at tro, andre gør ikke.

Vælger man at tro på guds eksistens, rejser der sig straks et nyt spørgsmål. Hvem eller hvad er gud? Når nu det første spørgsmål ikke kan besvares, ligger det i sagens natur, at det sidstnævnte heller ikke kan. Ingen har nogensinde set gud, kun guds åbenbaringer. Den kendteste af dem alle er Jesus Kristus. Denne åbenbaring kender vi imidlertid kun via det nye testamente som ord. Men heller ikke disse er så håndgribelige at vi derved helt præcis kan fatte hvem/hvad gud er. Vi må nøjes med at basere os på vores tro og på vores bevidstheds forestillingsevne.

En forestilling om noget kan ikke være andet end en individuel billeddannelse. Tænker vi på en stol, ved vi alle hvad det handler om. Ikke desto mindre ser vi næppe det samme billede af en stol i vores bevidsthed, når begrebet nævnes. På samme måde er det med gud. Ganske vist kan vi til vores gudsforestilling hente inspiration i bibelen, men også de billeder, der danner sig ud fra bibelen, vedbliver med at være forestillinger. Det samme gjaldt i øvrigt også for de personer, der i sin tid skrev bibelteksterne. Man kan også vælge at følge Martin Luthers definition: ”Gud er det, som man holder mest af, som man engagerer sig mest i og som man håber mest på”. Men også den forklaring er en forestilling, der danner sig som et billede i den enkeltes bevidsthed. Om gud kan vi kun tale ved at tale om os selv. Derfor kan gud aldrig nogensinde dannes som et kollektivt billede, som vi alle kan blive enige om. En fælles menneskelig bevidsthed om gud findes ikke. Her hjælper bibelen heller ikke. Den kan nemlig læses og forstås på mange måder.
De samme vilkår gjaldt naturligvis også for Abraham, som dog hverken kunne få inspiration af bibelen eller af Luther. Også han havde kun en forestilling om gud – et billede i sin bevidsthed og det fortalte, ja nærmest befalede ham, at han skulle ofre sin eneste søn Isak. Abraham spekulerede øjensynligt ikke særligt meget over denne, ret så barske besked. Nej, næste dag kløvede han det nødvendige brænde, tog sine karle, sit æsel og Isak med og begav sig af sted til Morija-landet og bjerget af samme navn.

Da det absurde i situationen går op for sønnen Isak, beroliger Abraham drengen ved at forklare ham at gud nok skal rede trådene ud. Fortrøstningsfuld fortsatte han sin færd og gerning indtil sandhedens øjeblik.

Da det indtræffer – Abraham er klar med kniven, parat til at dræbe Isak, viser Herrens engel sig og beder ham om at spare drengens liv. Hvad sker der? Hvorfor har gud sendt en engel? Gud ser, at Abraham er overbevist om guds eksistens. Abraham tror på gud selvom han ikke kan se ham. Han ser kun englen, som viser sig. Men Abraham er sikker i sin tro og det frelser ham og ikke mindst drengen. Igen kommer Luther ind billedet – det er troen alene, der er vejen til nåden – sola fide. Denne erkendelse, som vi altså her allerede bliver præsenteret for i den 1 Mos, har også en pendant i evangelierne, nemlig Joh 20,28 hvor Jesus siger: ”Du [Thomas] tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror”.

Hvorfor er troen, ja – den blinde tro, så så vigtig? Fordi troen bærer håbet. Uden håb er vi prisgivet. Vi har brug for håb, selv i den mest fortvivlede eller mest absurde situation. Derfor må vi tro på noget. Man kan ikke håbe uden også at tro. Jeg håber, fordi jeg tror, om det så blot er at det må blive godt vejr i morgen.

Hvad kan vi bruge denne tekst (1 Mos 22) til i vores moderne nutid? Jeg mener, at den fortæller os, at uanset hvor absurd eller fortvivlet en situation vi måtte befinde os i eller har bragt os selv i, kan vi stole på at troen kan give os fornyet håb på samme måde som Abraham bare trasker videre, skønt Isak har gjort ham opmærksom på det absurde i situationen. Abrahams håb gemmer sig i ordene: ”Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng”. Abraham kan ikke vide om gud nu også vil gøre det - udse sig et offerlam, men han håber det, fordi han tror på og stoler på gud. Vores håb bliver båret af troen. Og så er vi tilbage ved Martin Luther: Gud er det, som man håber mest på.

Men det vigtigste af alt er vel at historien også fortæller, at vi aldrig nogensinde må ofre vores børn, uanset hvad vores forestillinger, også om gud, ambitioner, begær og manglende mod ellers måtte fortælle os. Se, det er en rigtig god og kærlig gudsbefaling. Følg den. Du vil ikke fortryde det og dine efterkommere vil blive lige så talrige som stjernerne på himmelen.

top

Pynt nr. 64 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-19 12:37:12

Hej sideejer
Hvordan skal man diskutere bibelen med et menneske, der ikke forstår at læse den? På et tidspunkt troede jeg virkelig at du vidste noget om det emne. Men efter dette og talrige tidligere indlæg er jeg kommet alvorlig i tvivl. Jeg tror, at du er ved at miste din forstand.

Hans og jeg henviste til 2 Mos 21 nærmere betegnet til vers 28-32. Din henvisning 2 Mos 20,22 relaterer sig udelukkende til forordningen om alteret ikke andet! Bemærk at der er kommet en ny overskrift og den er ikke bare sat til pynt!

Jeg ved ikke hvordan du bærer dig ad med at få slaveri ind i de ti bud, men hvis du havde levet på Moses tid, havde du sikkert ikke haft noget mod slaveri – der var det såre almindeligt. I Danmark blev slaveriet faktisk først ophævet omkring år 900 med kristendommens indførelse. Det var såre almindeligt for vikingerne at holde slaver og også før deres tid. Mosebøgerne, som i øvrigt er fælles for både jøder og kristne, blev skrevet for flere tusinde år siden. Men det ved du åbenbart ikke, og så holder du en hjemmeside om bibelen, som i virkeligheden handler om kritik af kristendommen. Så kan det da næsten ikke blive mere vrøvlet.

Dit indlæg afslører, at du ikke er i stand til at læse bibelen ud fra den kontekst, den er skrevet i. Man skal læse bibelen ud fra dens kontekst, men tolke den i en nutidig ramme. Det kaldes eksegese, som er en underdisciplin til faget teologi.

Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen:

Hvordan jeg "får slaveri ind i De Ti Bud". Det gør jeg ved at læse i Bibelen. Hvad siger Bibelen om Slaver.

Du skulle læse mere og spamme mindre.

top

Pynt nr. 38 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-18 16:42:46

Hej Hans
Du vrøvler videre uden at ryste på hånden. Du skrev: ”Kære Armin, vidste du at ateister bogstavelig talt ikke er at opdrive i fængslerne”. Konsekvens af dit udsagn må vel være at de, der sidder i fængslerne ikke er ateister. Det modsatte af en ateist må være en teist – altså en, der tror på gud. Nu er det bare sådan, at ingen, der bliver indsat i fængsel bliver spurgt om, om vedkommende er ateist eller ej. Mit spørgsmål er derfor: Hvorfra ved du det? Og nej – jeg gider ikke en gang til at skulle høre på at du har læst det et sted på Internettet. Du bedes at angive din kilde.

Din henvisning til 2 Mos 21 beror på en misforståelse. Der er tale om moselovens retsregler, som ikke har noget som helst med gud at gøre. De (reglerne) er menneskeskabte. Der er ingen henvisning til gud i dette kapitel og han nævnes heller ikke. Gud har kun angivet de 10 bud, se 2 Mos 20. Dem har du vel ikke noget i mod.

Det værste er dog dit menneskesyn, som kommer til udtryk ved at du skriver: ”Desuden giver jeg ikke meget for en fængselspræsts private observationer”. Må jeg have lov at spørge: Hvorfor gør du ikke det?

Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen:

»Din henvisning til 2 Mos 21 beror på en misforståelse. Der er tale om moselovens retsregler, som ikke har noget som helst med gud at gøre.«

Hvad er det for en Bibel, du citerer? Er det en, du selv har skrevet med farveblyanter?

Den autoriserede Bibeloversættelse fortæller tydeligt, at alt, hvad der drypper ud fra Moses' læber i kapitel 21, er instrueret af Gud:

2 Mosebog 20,22 Herren sagde til Moses: Dette skal du sige til israelitterne: I har selv oplevet, at jeg har talt til jer fra himlen.

Nå nej. Der glemte jeg lige, at du har opfundet din egen Gud, der ikke står nogen steder i Bibelen.

 

»Gud har kun angivet de 10 bud, se 2 Mos 20. Dem har du vel ikke noget i mod«.

Personligt er jeg imod slaveri, kvindeundertrykkelse, folkemord og mord.

Men det er sikkert kun mig.

top

Pynt nr. 21 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-03-18 06:46:17

Hej Armin. Den 13/3 angav jeg at det var i 2 Mosebog 21,28 hvis en okse stanger en mand ihjel, skal den stens ihjel, selv om det vil tage mange timer at udføre det barbari. Den 16/3. Jeg har aldrig ævlet om at indsatte er mere troende end andre, jeg har sagt at ateister er mindre kriminelle end andre. Har du set efter på nettet, er religiøse mindre kriminelle. Desuden giver jeg ikke meget for en fængselspræsts private observationer. Hilsen Hans.

top

Pynt nr. 19 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-17 18:03:11

Kære Hans
Du når lige præcis at overskride grænsen for ubehøvlethed, frækhed og uopdragen opførsel. Du har aldrig haft til hensigt at komme i dialog med mig, endsige at spørge mig om noget som helst. Din hensigt var udelukkende at fornærme mig.

Du bad mig om i bibelen at finde en uegennyttig, uforbeholden, betingelsesløst kærlig gud. Jeg henviste til evangelierne. Det var ikke nok! Jeg skulle også finde en fra GT. Jeg fandt historien om Abraham og Isak i 1 Mos 22. Det blev draget i tvivl af flere. Nu skulle jeg også forklare hvorfor. Efter at jeg havde gjort det, skulle jeg finde endnu en gud osv. Her sagde jeg altså stop, idet jeg mente at dit spørgsmål nu måtte være besvaret. Jeg er ikke idiot!

Så ævler du løs om at indsatte i fængsler er mere troende end andre, underforstået, at ateister er mindre kriminelle end folk, der tror på gud. Jeg henviste til en samtale med en, der havde været ansat i fængselsvæsnet i mere end 25 år, og som ikke kunne bekræfte din påstand. Jeg påpegede desuden at den største gruppe af indsatte udgøres af rockere og bandemedlemmer (Horsens Statsfængsel - Enner Mark), som absolut ikke tror på noget som helst udover deres egen uhellige alliance. Det var heller ikke godt nok. Uden at angive hvor du har det fra, holdt du stædig fast ved at det, du har læst på nettet måtte være mere korrekt end hvad en person med årelang erfaring fra fængselsvæsnet kunne fortælle.

Endelig ævler du også løs om okser, der blev slagtet ved stening uden at angive hvor du har den skrøne fra. Til sidst brokker du dig over at jeg ikke svarer på dine spørgsmål. Undskyld mig, men så står jeg altså af. Mage til frækhed skal man lede længe efter. Men hvad kan man forvente sig af en hjernedød ateist – intet, undtaget brok og ubehøvlet tale. Er dette kendetegnede for ateister?

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste