Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 49 Navn: IAM
Tidspunkt: 2017-03-08 09:26:10

Hej Armin

"...det onde kommer naturligvis fra religion og gud. Hvorfor skulle man ellers..." - takker for et tydeligt eksempel på din argumentationsform. Du snakker jo bare med dig selv.

Der er ikke mig bekendt nogen her, der har påstået, at "det onde" kommer fra gud; klart nok, når enhver ved, det kommer fra Føtex.

Mvh.

top

Pynt nr. 74 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-07 23:18:40

Hej Peter
Jeg finder det grundlæggende uinteressant at diskutere noget, der ikke vedrører danske forhold. Jeg talte ikke om kærlighed som et kvantitativt begreb, men som et kvalitativt. Man kan ikke være mere eller mindre kærlig – kun kærlig eller ikke kærlig. Jeg elsker Peter mere end Poul er vås. Enten elsker jeg dem begge, ingen eller en af dem. Til gengæld kan jeg så oplyse dig om at adskillige undersøgelser viser, at troende mennesker generelt set lever længere end ikke troende. Men i øvrigt giver jeg ikke meget for den type undersøgelser. De fabrikeres mest for underholdningens skyld.

top

Pynt nr. 84 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-03-07 19:18:33

Hej Armin Man hører ofte fremført at religiøse overbevisninger gør os til bedre mennesker. Synspunktet er måske ikke helt så udbredt i Danmark som en del steder i udlandet. De undersøgelser, der er lavet, modsiger imidlertid synspunktet:
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/06/religious-children-less-altruistic-secular-kids-study
Da kærlighed er en kristen kardinaldyder, er et oplagt spørgsmål om kristendommen overhovedet gør os mere kærlige.

top

Pynt nr. 16 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-07 10:35:10

Hej IAM
Ja – det er korrekt og det onde kommer naturligvis fra religion og gud. Hvorfor skulle man ellers bekæmpe det med løgn, fordrejninger og kildefusk. Målet helliger midlet og hæderlighed er en by i langtbortistan. Et verdensbillede, der er så forenklet, at selv Maren i kæret kan fatte det. Kogalskab slår sig kun på hjernen, men det forudsætter så også at man har en, hvilket kan være forklaringen på at de fleste alligevel ikke bliver smittet.

top

Pynt nr. 5 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-07 10:25:51

Hej Hans

Vedr. Berigelse via læsning af bøger

Luther – Historien om en reformator, af Alexander Tengbjerg
I denne lille bog, som er let at gå til, får du et overblik over hvem D. Martin Luther var og hvilken betydning han havde for reformationen i det 16. århundrede – ikke fordi han var den eneste, men fordi han var den, der satte flest ord på. Du får også at vide hvorfor det slet ikke er så dumt at Luther er nævnt i vores grundlov, hvilket mange ellers går tror. Vi kan takke Luther (og de øvrige reformatorer) for meget. Desuden har forfatteren kilderne i orden, hvilket sideejeren ikke har – altså ingen fantasihistorier.

Hvorfor er vi så enestående?, af Christian Hjortkær
Denne bog er lidt tungere, men alligevel meget pædagogisk. Den fortæller om hvorfor vi hver især er enestående individer, der bæres af vores medmennesker. Vi er hver især enkeltindivider, men også en del af en større helhed. Det sidstnævnte har en tendens til at gå lidt i glemmebogen i vores moderne tid. Derudover fortæller den lidt om hvilken betydning vores egen Kirkegaard har haft. En bog, der inspirerer til at tænke dybere over tingene.

Jeg tænker, at du kan låne begge bøger på dit lokale folkebibliotek. Du kunne jo spørge.

top

Pynt nr. 94 Navn: IAM
Tidspunkt: 2017-03-07 09:07:50

Hej Armin

Hvor kommer kærligheden fra?

Aner det ikke... hjemmefra...Tivoli...indefra...Næstved måske..?

Er det nu bevist, at den kommer fra Gud?

Mvh.

top

Pynt nr. 7 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-03-06 15:29:49

Vi ved, at sakserne blev tvangsdøbt af Karl d. store og at Nordmændene blev tvangsdøbt af Olaf d. Hellige. Islændingene overgik derimod til kristendommen ved 2 beslutninger på Altinget. Man ved desværre ikke særligt meget om hvordan Danmark og Sverige blev kristnet. Den tyske kejser tvang ganske vist Harald Blåtand til at antage kristendommen, men der har været kristne i Danmark lang tid før Harald Blåtand og Bornholmerne blev tilsyneladende først kristne ca. 100 år senere.

top

Pynt nr. 8 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-03-06 15:20:46

Hej Armin. Den 5/3 spørger du om ateisme kan garantere en mindre kriminel verden, nej det tror jeg ikke, for det forudsætter at alle er ateister. Det var heller ikke min pointe, min pointe var at religiøsitet ikke fremmer godhed og overbærendehed. Den 4/3 Anbefaler du mig at læse Luther-historien om en reformator m.fl. Nu tror jeg ikke de fire kan berige mig med noget jeg ikke ved i forvejen. Måske læser jeg det engang, og så skal jeg nok vende til bage, men kunne du ikke lige skrive et par ord om hvad de kan berige mig med. Hilsen Hans.

top

Pynt nr. 45 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-06 10:51:34

Hej Peter/IAM

Jeg mener, at jeg har forklaret mig tilstrækkelig. Jeg har ikke lyst til at forholde mig hypotetiske spørgsmål eller hvem og hvordan der blev døbt for 1.000 år siden. Det er irrelevant. Hvis man ikke vil betale skat, må man enten lade være med at tjene penge eller flytte til et skattefrit land. Der er ingen, der forbyder dig at være hjemløs, IAM. Desuden går jeg ud fra at du ikke betaler kirkeskat, hvis ja, kan du melde dig ud. Teologistudiet tager lige så langt tid, som alle øvrige universitetsstudier, nemlig 6 år.

Jeg synes at det er på tide, at jeg får svar på nogle af de spørgsmål, jeg har stillet, fx dem, jeg har stillet til sideejeren, se nedenfor. Det er ganske nemt at svare på dem. Til Jer:

Hvor kommer kærligheden fra? Vær´go´ de herrer bare se at komme i gang.

top

Pynt nr. 72 Navn: IAM
Tidspunkt: 2017-03-06 09:52:15

Hej Armin

Jeg forholdt mig til din oprindelige præmis: "Hvorfor skal kristne altid forklare ondskaben/guds ondskab (Hans) i forbindelse med guds eksistens/bibelen, når ateister aldrig gør sig den mindste ulejlighed med at forklare hvor det gode, glæden, kærligheden og håbet i en verden hvor gud ikke eksisterer kommer fra?

Dine nye, selvopstillede præmisser om mig og bomber og ateister som sådan, har ikke noget at gøre med, hvad jeg har skrevet, og du er velkommen til at mene, at jeg kan være ligeglad med, hvad der står om kristendom i grundloven. Det har dog indflydelse på min økonomi...

Kristendommen blev indført i Danmark gennem intenst brug af tvangsdåb.

Mvh.

top

Pynt nr. 43 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-03-06 06:25:09

Hvis historien om Abraham og Isak havde stået i en hvilken som helst anden bog end biblen, havde hverken Luther, Kierkegaard eller Løgstrup interesseret sig for den. Både virkeligheden og fiktionens verden har masser af historier om herskere, som benytter deres suveræne magt til at teste en undersåts loyalitet/underdanighed e. lign. Man kan selvfølgelig læse historien i biblen, så den passer ind i ens verdensbillede, men det kræver en del krumspring, og det er vel noget af grunden til at det tager så lang tid at blive uddannet som teolog. Hvis vi derimod ønsker indsigt i israelitternes verdensbillede for nogle tusind år siden, så må vi droppe de teologiske krumspring og i stedet bruge Ockhams ragekniv: Når der står, at Abraham frygtede gud, så handler historien nok om præcis det. Interessant nok var Ockham selv teolog.

top

Pynt nr. 31 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-05 23:30:44

Hej IAM
Som nævnt: Min oprindelige præmis har jeg stjålet fra Løgstrup. Det indrømmer jeg gerne og jeg finder hans spørgsmål fortsat berettiget. I et ateistisk verdensbillede, hvor religion, gud og især kristendom anses som en inkarneret del af det onde (Hans og sideejeren), er det vel berettiget at spørge om hvordan det så forholder sig modsat. Også ateister må vel have et bud på hvor det gode, glæden, kærligheden og håbet kommer fra? Alligevel er der ingen ateister, der tør svare. Jamen, hvorfor skal vi så afskaffe gud, religion og kristendom? Det skader vel ingen.

Du får det til at lyde som om du bliver forulempet af kristne prædikanter sådan ca. 3 gange dagligt. Den køber jeg ikke. I vores samfund – den vestlige og især den evangelisk dominerede verden, er sekulariseringen så langt fremskredet (netop på grund af kristendommen), at man dårligt nok lægger mærke til religion i form af kristendom. De få ateister, jeg kender fejrer fortsat jul, påske og nyder fritiden, grundet de øvrige helligdage, uden at spekulere på Jesus.

At der står noget om Luther og kristendom i grundloven, kan vel ikke genere. Grundlovens indhold, inkl. kongehuset, som man jo også kunne se som en anakronisme, er accepteret af et stort flertal i befolkningen. Sådan er det at leve i et folkestyre.

Der er ikke mig bekendt kristne i Danmark, der forfølger stakkels ateister og forsøger at smide bomber i hovedet på dem. Ønsker man at leve et liv uden gud og kristendom, er der vel ikke noget til hinder for det – frit slag på alle hylder. Tvangsdåb er mig bekendt ikke forekommet i Danmark.

top

Pynt nr. 78 Navn: IAM
Tidspunkt: 2017-03-05 17:49:33

Hej Armin

Jeg forholdt mig til din oprindelige præmis: "Hvorfor skal kristne altid forklare ondskaben/guds ondskab (Hans) i forbindelse med guds eksistens/bibelen, når ateister aldrig gør sig den mindste ulejlighed med at forklare hvor det gode, glæden, kærligheden og håbet i en verden hvor gud ikke eksisterer kommer fra?
Bortset fra det sandkasseagtige "Hvorfor skal vi forklare noget, hvis I ikke skal", så prøvede jeg at forklare, at ateister ikke har noget at forklare. Det er de kristne, der påstår en god gud og vi spørger bare - hvor finder I ham; det er vel rimeligt nok, når nu han får lov at fylde så meget, at han har fået plads i grundloven. Og jeg pegede på den store del af verden, der er fuld af glæde på trods af guds fravær. Jeg ved da godt, at mange - bl.a dem du nævner - har snakket en hel del om gud, men har de svaret? I så fald ikke i din smag vil jeg tro - de opererer jo med eksistensen af en bibelsk gud.

Mvh.

top

Pynt nr. 62 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-05 14:55:03

Hej IAM
Vedr. Indspark…

Det er ikke nogen selvopstillet præmis, godhedens forklaring – den har jeg direkte stjålet fra K.E. Løgstrup. Også den tager udgangspunkt i Hans´ kristenkritik. Den bibelske/kristne gud (er det overhovedet den samme?) er ond. Er ateister mindre kriminelle end troende? Kan ateisme garantere en mindre kriminel verden? Troende skal altid forklare. Det skal/vil ateister ikke. Sidejeren er et godt eksempel. Han har jo forklaret det hele: Bibelen er noget lort og den belortede bibel er det bedste argument mod kristendommen. Sådan – fat det dog. Det eneste fornuftige alternativ må være ateisme. Men han sætter sig mellem to stole.

Enten er Luther racist, hvilket kræver en forklaring på hvad race og racisme er. Her er det ikke nok at henvise til ord som ”blod” og ”afstamning” i en tekst, som et meget forvirret menneske har oversat fra en anden tekst, som er en redigeret forkortelse af den originale Luther tekst. Her må man gøre sig den ulejlighed at henvise til den originale tekst. Eller også er Luther ikke racist, hvilket ikke kræver beviser og så må konsekvensen være at han sletter hele afsnittet om Luther. Men nej – han vil begge dele: Han vil påstå uden beviser. Det duer da ikke. Jeg tænker at der dog må være et par fornuftige mennesker blandt ateister, som kan se det. Det kan du sikkert også. Men du vil hellere beskytte ham, fordi, ”hæ æ jen a vå ejn” som vi siger på jysk. Men også blandt ateister må der vel være en moralkodeks, der kræver at man ikke beskytter bedragere.

Skal du have en Simca, kommer du af med det dobbelte af det jeg har givet for min MB. Det er super luksus. Sådan en er veteran – ikke en gang stavekontrollen kender til ordet. Det koster mange, mange penge.

Skulle sølle jeg lave en Abraham tolkning, der kan hamle op med Kirkegård, Luther og K.E. Løgstrup? Så ville det være ensbetydende med en kraftig overvurdering af egne evner. Det må jeg hellere afholde mig fra. Min tolkning ligger ret tæt på Kirkegård og den kommer i det næste indlæg og jeg glæder mig allerede nu til at se sideejerens latterlige bemærkninger. Selvom han er abstrakt kan jeg se, hvordan holder sig på vommen af grin og ved du hvorfor? Det er det eneste han kan – latterliggøre andre. Det gør han for derved at skjule sin egen latterlighed for sig selv. Jeg vil ikke sige at han (sidejeren) er et psykiatrisk tilfælde, men han er en type, som psykologer kunne skrive lærebøger om.

top

Pynt nr. 19 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-05 14:49:28

Hej IAM
Vedr.: Abraham

Sagen tager udgangspunkt i at Hans gav udtryk for at bibelens gud er ond. Jeg påpegede, at den gud, vi bliver præsenteret for i evangelierne vel ikke kan betegnes som ond. Det blev så imødegået af argumentet om at jeg i GT ikke kunne finde nogen gud, der er ganske uegennyttig, uforbeholden, betingelsesløst kærligt. Herefter pegede jeg på Abraham-historien, hvor gud forhindrer Abraham i at myrde sit barn (1 Mos 22). Det blev så imødegået med en total forkert og bogstavelig læsning af teksten, fordi man partout vil have ret. Herefter blev jeg bedt om en tolkning. Jeg påpegede, at der findes hundrede vis af tolkninger af førende filosofer og teologer. Jeg henviste her bl.a. til Kirkegaards Frygt og Bæven. Har man hørt om Kirkegård?

Derefter angav jeg selv som et eksempel i meget kort og grove træk, hvad den en tolkning kunne indeholde. Også det blev imødegået med hån og latterliggørelse, hvor man af sproget ligefrem kunne se hvordan sidejeren klappede sig på låret og knækkede af grin. Det blev derudover imødegået af Hans´ bemærkninger om helvedesfrygt og om at ateister er mindre kriminelle end troende. Alt dette udelukkende med det formål at få mig til at holde kæft – til at give op. Er det, hvad ateismen formår? Er det dens mål? – at få kritiske røster til at holde kæft?

Gud og gud. Der er den gud, som forfatteren forestiller sig at Abraham forestiller sig – altså den, der beordrer Abraham til at myrde sin søn. Og der er den gud, som forfatteren forestiller sig skulle være den rigtige gud (den bibelske). I begge tilfælde er der tale om gudsforestillinger og ikke gud. Logisk og objektivt set er ingen af dem korrekte, fordi ingen kender gud. Men subjektiv set er det den gud, som forfatteren beskriver (den der forhindrer mordet), der er den kristne gud. Det er ligesom med religioner. Objektivt set er de lige rigtige eller forkerte alle sammen. Men subjektivt set er den tro, som en given religion anviser, altid den rigtige for de troende. Det er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med at alle troende kristne skal følge bibelens ord til punkt og prikke (hvilket sideejeren tror). Årsagen er, at Luther skabte det personlige gudsforhold. Det betyder at hver eneste kristne må finde sit eget forhold til sin egen gud, fordi det er troen alene på den personlige gud (sådan som man selv ser Jesus Kristus), der anviser vejen til nåden – sola fide.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frem Sidste