Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 53 Navn: Helene H
Tidspunkt: 2017-10-05 11:03:57

Hej
Kritik skal være konstruktiv og det kommer her: Hjemmesiden bør være fokuseret og så objektiv som muligt. Du kan naturligvis ikke leve med at unge mennesker ikke gider læse den.

Drop derfor alle artikler, der ikke har noget med Bibelen at gøre, fx den historiske Jesus. Det er ikke ham Bibelen handler om. Ud med ham og tilsvarende. Koncentrer dig om det, du har forstand på og er god og suveræn til – Bibelen og ikke andet.

Handler biblen.info om Bibelkritik eller kristendomskritik? Som læser kommer jeg i tvivl. Drop enhver form for sammenkædning mellem ”de kristne” og Bibelen. Ikke alle kristne læser og bruger Bibelen på samme måde (som fx Indre Mission). Der findes mange forskellige måder at læse og forstå Bibelen på. Ved sammenblandingen mellem ”de kristne” og Bibelen får du det til at lyde som om der ikke dyrkes Bibeleksegese eller at der ikke udøves Bibelkritik indenfor den kristne teologi og i den kristne lejr. Det gør der jo. Debatten om vielse af ligekønnede var et godt eksempel. I realiteten ved du intet om den interkristne debat. Du går aldrig i kirke og lytter ikke til prædiker og du læser heller ikke Kristeligt Dagblad, som ellers kunne informere dig lidt om hvad der rører sig indenfor ”de kristne”. Undgå at begive dig ind i områder, hvor du let kommer ind på forudfattede meninger, men ikke realiteter. Ud med alle gyngende grunde.

Ingen kristen er blevet døbt i Bibelens navn, men derimod i Faderens, Sønnens og Helligåndens, svarende til trosbekendelserne, der alle enten er lig med eller afledt af den apostolske eller nikænske trosbekendelse og evt. suppleret med div. læresætninger. Derfor er Bibelen ikke Kristendommens fundament. Derfor er Jehovas Vidner ikke kristne. Det er treenigheden og bekendelsesskrifterne, der er Kristendommens fundament. Ud med denne patetiske konstatering. Ud med alt, der kan give anledning til ørkesløse diskussioner.

Undgå at tage stilling til hvad ”de kristne” tror og mener. Reelt set aner du det ikke. Det handler ikke om selvmodsigelser og den slags – det handler om værdier. Forklar hvorfor Bibelen er værdiløs for et moderne ungt menneske. Det er ikke nok at fortælle at Bibelen er modbydeligt. Det er der så meget, der er og folk elsker modbydeligheder. Det er ikke nok at være modspiller. Vil man noget, har man noget på hjertet, skal man være spiller og gøre sine modstanderne til modspillere, ellers kommer man til at halte bagefter konstant.

Sælg dit budskab til de tvivlende og lad være med udelukkende at fokusere på ateisters sympati. Der er ingen grund til at overbevise nogen, som er det i forvejen. Det er bare rygklapperi. Der er ikke mange tvivlere, der vil sluge dit nuværende budskab. Vær et positivt alternativ og undgå den hånlige tone. Ønsker du læsere og ønsker du at påvirke nogen, så lad som om at du skulle sælge reklameplads på dit site. På den måde får du langt større gennemslagskraft. Fremhæv udelukkende DIT budskab og glem helt at forholde dig til dine modstanderes. Dit budskab bliver ikke automatisk bedre, fordi du rakker ned på dine modstanderes.

Giv hele layoutet et brush up, svarende til hvordan man bygger hjemmesider i 2017 og ikke som i 1997. Gør det hele lidt mere læsevenligt med smallere linjer. Hvorfor tror du at aviserne skriver i spalter. Placer menuen i toppen og/eller i en af siderne, således at den altid er synlig på alle sider. Det letter navigationen og man undgår at man hele tiden kommer tilbage til forsiden. Det nuværende layout er kedelig og melodramatisk. Det svækker objektiviteten. Du kan sige hvad du vil, men JesusNet website er betydelig bedre end dit. Det er måske derfor at de har et større budget. De har nok mange læsere. Hvor mange har du? Lær af dine modstandere, i stedet for at komme med sure opstød om dem. Det virker barnligt og selvmedlidende.

Hej Helene

Jeg tror, du har misforstået noget. Jeg betragter ikke Jesusnet som mine modstandere, jeg "rakker ikke ned" på dem, og jeg konkurrerer ikke med dem. Ud af de ca. 400 sider her på sitet nævner jeg kun Jesusnet én gang, nemlig hvor jeg citerer dem for, at Jesus har opfyldt mere end 300 profetier i Det Gamle Testamente.

Emnerne er dem, jeg selv synes er spændende (og hvad det så er, kan skifte som tiden går). Jeg missionerer ikke, jeg er ikke ude på at "fange sjæle" fra Jesusnet, og jeg satser ikke på at lokke "unge mennesker". Hjemmesiden hedder som bekendt "Bibelen for ateister", så jeg forventer, at de fleste besøgende er ateister.

Hvorfor må jeg ikke skrive om den historiske Jesus? Det er lige præcis det emne, jeg vil kaste mig over, når jeg har samlet kræfter igen.

Jeg er udmærket klar over, at »Der findes mange forskellige måder at læse og forstå Bibelen på«. Det er netop derfor, jeg skriver, at jeg hellere vil »se på, hvad Bibelen selv siger, end hvad de 20.000 former for kristne påstår, at Bibelen siger«. Det står faktisk på forsiden.

Jeg ved udmærket, hvad de kristne tror og mener. Du gør dig ikke klart, hvor mange kristne hjemmesider jeg har pløjet igennem i årenes løb. Desuden har jeg debatteret med kristne i mange år. Det har dog mest været i internationale fora, så der har været overvægt af Bibeltro baptister og amerikanske frimenigheder, der tager dogmet om Bibelens ufejlbarlighed aldeles bogstaveligt.

Du spørger, »hvilke trossamfund […] der har benægtet at der forekommer selvmodsigelser og modsætninger i Bibelen«. Tag til Amerika, så skal du se benægtere. Mange af institutionerne over there kræver ligefrem i kontrakten, at de ansatte skal acceptere Bibelens ufejlbarlighed. Se f.eks. bortforklaring #3 og #4 i Selvmodsigelse nr. 593.

Jeg fatter ikke, at du tærsker langhalm på trosbekendelserne. De er vel ikke opstået af den blå luft? De forskellige slagsmål gennem århundrederne, hvor fromme kirkefædre få år senere blev erklæret for kættere, er netop sket med Bibelen i hånden.

Det er din egen personlige holdning, at man skal anerkende den apostolske eller nikænske trosbekendelse for at være kristen. Men du argumenterer ikke for din påstand, og jeg er ikke nær så dogmatisk, som du er. Det sjove er jo, at Indre Mission har måttet forfalske Bibelen for at passe med trosbekendelsen.

Èn ting har du ret i: Aviserne skriver i spalter. Rigtigt set. Men du har måske også bemærket, at aviserne er trykt på papir?

Med hensyn til antal besøgende. Når robotterne er sorteret fra, var der 389 besøgende i søndags, 573 i mandags, 521 tirsdag, og 491 i går.

Hvorfor spørger du? Vil du købe annonceplads?

top

Pynt nr. 54 Navn: Morten E
Tidspunkt: 2017-10-01 13:13:11

Tror du på Gud?

Hej Morten

Behøver du virkelig at spørge efter så mange år? :-)

Når man er man er ateist, tror man ikke på nogen guder, hverken med lille eller stort G.

Jeg er aldrig blevet religiøst præget i min barndom. Min mor troede på sjælevandring og spiritisme, men det holdt hun heldigvis for sig selv, indtil vi blev større. Jeg aner ikke, hvad min far eller mine bedsteforældre troede på; det holdt de også for sig selv.

Egentlig troede jeg, ateisme var helt almindeligt. Det var først, da jeg startede i gymnasiet, at jeg fik en klassekammerat fra Indre Mission. Jeg spurgte ham en gang, hvad der sker med os pæne mennesker, der ikke tror på Gud, men som betaler vores skat og børster tænder hver aften. Hans svar var, at vi røg lige i Helvede. Dér mistede jeg en masse respekt for religion i almindelighed og for ham i særdeleshed.

I moden alder begyndte jeg så at kigge på, hvad der stod i Bibelen. Jeg havde altid troet, det var en god bog, som alle burde læse. Lad mig straks røbe, at dette ikke er tilfældet.

Gud, som han er beskrevet i Bibelen, er meget svær at tage seriøst. Det ene øjeblik er han Universets skaber, det andet øjeblik er han sygeligt fokuseret på, at folk på den tredje planet rundt om en mellemstor sol i udkanten af Mælkevejen skal skære spidsen af deres forhud.

Gud påstår at have skabt hele Universet, men alligevel foregår hele Det Gamle Testamente i et meget begrænset område i Mellemøsten, hvor han hjælper jøderne med at slås med alle de omkringliggende stammer. Dette arbejde gør han ret dårligt, og landet falder efterhånden fra hinanden og bliver erobret gang på gang. Hver gang det går galt, er det naturligvis ikke Guds fejl, for han er jo ufejlbarlig; fejlen ligger hos det folk, han skulle have beskyttet.

Når jeg en sjælden gang ser op på stjernehimlen, kan jeg godt blive overvældet over, hvor stort Universet er, og hvor små og ubetydelige vi selv er. Men dette får mig ikke til at genoverveje Kristendommen. Det er lige præcis i beskrivelsen af det uendelige univers, at Bibelens forfattere viser deres småtskårenhed. Det kristne univers er ikke uendeligt, men er derimod lukket inde i en slags livmoder, hvor Solen og Månen er placeret på en stor hvælving, og hvor stjernerne ikke er sole, kvasarer og mælkeveje, men kun huller i hvælvingen, hvor lyset kommer ind.

top

Pynt nr. 72 Navn: Helene H
Tidspunkt: 2017-09-29 14:23:44

Til de øvrige skribenter
I øvrigt handler ”sagen” ikke om hvem jeg synes der skal være en del af det kristne selskab. Den handler om, at når jeg spørger hvem disse kristne er, der benægter Bibelens selvmodsigelser, får jeg at vide at det er Jehovas Vidner, diverse hjemmesider og Bibelselskabet. Uanset hvad man måtte mene om denne sekt eller det store flertal, der er medlemmer af Kirkernes Verdensråd, så synes jeg sand for dyden at lige præcis Jehovas Vidner er nogle rigtig dårlige repræsentanter for Kristendommen – langt de fleste normalt fungerende mennesker vil give mig ret i det.

Til gengæld vil jeg gerne helt præcis vide (med henvisninger og hele molevitten) hvilke trossamfund (Bibelselskabet er ikke noget trossamfund), der er medlemmer af Kirkernes Verdensråd, der har benægtet at der forekommer selvmodsigelser og modsætninger i Bibelen. Det har jeg endnu ikke fået et utvetydigt svar på. Så længe det ikke er tilfældet, forbeholder jeg mig ret til ikke anbefale nærværende hjemmeside til videnssøgende gymnasieelever.

Hej Helene

Ved du overhovedet, hvad du selv vil? Da du ankom, spurgte du bl.a.: »Er der nogen, der betvivler det? Føler at der argumenteres mod nogen, men mod hvem og hvorfor?«

Det har du så fået svar på et par gange. Det er muligt, at Indre Mission, Folkekirken og Bibelselskabet inderst inde er klar over, at der er fejl, selvmodsigelser og plumrådden moral i Bibelen, men det er i al fald ikke noget, de slår på tromme for, og det er en information, man kigger forgæves efter på deres respektive hjemmesider.

Jesusnet havde engang et debatforum, hvor jeg selv var medlem, men her skulle man være meget stille og bide sig selv i tungen for ikke at pådrage sig ordstyrernes vrede. Egentlig var de meget åbne om det: Formålet med hjemmesiden var missionering (den ene ordstyrer kaldte sig sågar "Netmissionæren").

Jeg husker, hvordan Lars fra Dansk Ateistisk Selskab blev opfordret til at forlade debatten. Han var altid høflig, men Indre Mission var ikke interesseret i debat, og efter flere tusinde velargumenterede indlæg fra Lars's side, kunne de godt se, at han aldrig ville blive omvendt. Tværtimod fik han sået tvivl blandt de medlemmer, der var svage i troen.

Min hjemmeside giver altså et modspil til den religiøse missionering; et modspil, som hverken Indre Mission eller du bryder jer om. Kan du vise mig en anden hjemmeside med 711 artikler om selvmodsigelser og de jødiske og kristne modsvar? Kan du vise mig en anden hjemmeside med 350 eksempler på, hvordan forfalskninger i den græske tekst har påvirket de forskellige oversættelser? Kan du vise mig en anden dansk hjemmeside, der fortæller, hvad Bibelen siger om slaver, ægteskab, barnedåb, konfirmation og tissemænd?

Jeg har det fint med, at du ikke vil bruge min hjemmeside - siden er slet ikke struktureret til undervisningsbrug. Men jeg håber, dine elever en dag vil falde over vores lille diskussion.

top

Pynt nr. 0 Navn: Helene H
Tidspunkt: 2017-09-29 12:16:55

Hej
Nej, jeg er ikke på tynd is, tværtimod. Lad os nu bare holde os til alle de kirker, der er medlemmer af Kirkernes Verdensråd, ca. 348 kirkesamfund med ca. en halv milliard mennesker. Læg hertil Pavekirken med ca. 1,3 milliarder medlemmer, som har observatørstatus i Verdensrådet. Tilsammen udgør denne gruppe omkring 90% af de kirker, der kalder sig kristne. Ingen af disse bruger Bibelen som fundament. Det gælder også for Indre Mission. De har alle en trinitær trosbekendelse som fundament, der til forveksling minder om den apostolske eller den nikænske. Og til orientering, den koptiske kirke er medlem af Verdensrådet og deres troskendelse lyder:

”Truly we believe in one God; God the Father the Almighty; creator of heaven and earth, and all things visible and invisible.
And in one Lord; Jesus Christ, the Only-begotten Son of God, begotten of the Father before all ages; Light of light, true God of true God, Begotten not created. Who, for us humans and for our salvation, came down from heaven and was incarnated of the Holy Spirit and of the Virgin Mary, and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried, and on the third day, He rose from the dead according to the Scriptures. He ascended into heaven, and sat at the right hand of the Father, and He shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end.
We believe in the Holy Spirit, the Lord the Life Giver, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophets. And in One, Holy, Universal and Apostolic Church. We acknowledge one Baptism for the remission of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come”.

Og til endnu mere orientering: Begge armenske kirker er medlemmer af Verdensrådet og de har begge en trinitær trosbekendelse som fundament og ikke Bibelen. Derfor udelukker jeg dem naturligvis heller ikke.

I ingen af disse kirkers (fra Verdensrådet) trosbekendelser nævnes Bibelen. I ingen af disse kirker skal man lægge hånden på Bibelen under dåben, end ikke præsten. Ingen af disse kirker bestrider at der findes selvmodsigelser og modsætninger i Bibelen.

Hver gang man spørger dig, henviser du til Jehovas Vidner og andre mystiske, nontrinitære trossamfund, der ikke er medlemmer af Verdensrådet, og som ikke bekræfter treenigheden (fx jJehovas Vidner). Det tolker jeg derhen at du mener, at disse udgør sande repræsentanter for hele verdens kristne. Glem disse og indret din hjemmeside efter de andre (det store flertal) og du vil se, at intet af din kritik er tilbage.

Det er muligt, at jeg har overset noget, men givet er, at Jesusnet så absolut ikke strutter af tilkendegivelser om at Bibelen ikke rummer selvmodsigelser. Hvis du kan finde en sådan klar tilkendegivelse, vil jeg gerne se den.

Jeg synes ikke at det er passende at du forsøger at tillægge mig motiver (dogmatiker), men det åbenbart din stil, som jo også ses på hjemmesiden. Jeg vogter på kvalitet i min undervisning og søger fakta. Hvis du og et par andre føler at det er ”dogmatisk”, så betragter jeg det som en ros og en anerkendelse. Jeg har truffet min beslutning og efter det, som du har tilkendegivet, tror jeg ikke den står til at blive ændret, medmindre du retter din hjemmeside så den kommer til at være i overensstemmelse med den kristne virkelighed. Kritik af Kristendommen og kristne er udmærket, men den må og skal basere sig på kendsgerninger og ikke på personlige hadfølelser og antagelser.

PS
Der sjove er, at jeg har svært ved at finde nyere seriøse ateistiske standpunkter. Siden Nietzsche er der ikke dukket meget op som kan bruges. ”At være imod” eller ”at være kritisk”

Jo, Helene, du var på tynd is, da du inkluderede den Augsburgske Bekendelse. Ifølge din definition skulle man altså være lutheraner for at være kristen.

Nu har du så rygsvømmet 1.200 år tilbage, og kræver, at man for at være kristen skal følge den apostolske og den nikænske trosbekendelse. Derimod er du åbenbart villig til at se bort fra Den kalkedonensiske Trosbekendelse, selvom den ellers er mere end 1.000 år ældre end Martin Luther.

Mind mig lige om, hvorledes dine hjemmestrikkede definitioner har den ringeste relevans for min hjemmeside?

Det passer ikke, når du siger, at »Hver gang man spørger dig, henviser du til Jehovas Vidner og andre mystiske, nontrinitære trossamfun«. I mit forrige svar nævnte jeg explicit gnostikere, monofysitter, montanister, monoteleter, dyoteleter, arianister, ebionitter, doketister, marcionitter, sabellianere, homoousianere, homousianere og homoiousianere. Siden du selv nævner armenerne, kan vi til denne farvestrålende buket tilføje miafysitter og dyofysitter.

P.S. hvis du søger »nyere seriøse ateistiske standpunkter«, så skulle du prøve ovre hos Ateist.dk. Nærværende hjemmeside handler om Biblen. Det er derfor, adressen er Biblen.info.

top

Pynt nr. 2 Navn: Choplogic
Tidspunkt: 2017-09-28 20:02:45

Tak for svaret mht. mand og mandinde, men jeg finder det stadig lidt spøjst, at de forskellige udgaver og oversættelser skifter fra "menneske" (eller man) til Adam på forskellige steder i skriften.

Hej Choplogic

Som du siger, betyder Adam mand / menneske, og det er en balancegang, hvornår den enkelte oversætter skriver Adam eller "mand". Det ville f.eks. lyde mærkeligt, hvis 1 Mosebog 1,26-27 blev oversat således: »Lad os skabe Adam i vort billede, så de ligner os! […] Gud skabte Adam i sit billede; […] som mand og kvinde skabte han dem«.

Hvis du ikke vil nøjes med de forskellige oversættelser, så må du bruge en Bibel-konkordans. Der er en her på hjemmesiden (LINK), men den er desværre mest gearet mod de græske tekster, ikke de hebraiske.

For at analysere de hebraiske tekster kan du installere E-Sword eller ISA Basic (begge er gratis). Du kan også vælge den hurtige løsning, nemlig at bruge en af de mange online-konkordanser.

Gå f.eks. ind på Blue Letter Bible og tryk på "Tools" til venstre for "Gen 1:26". I popup-vinduet har hvert ord et nummer, og "man" eller "'adam" har nummer H120. Hvis du klikker på "H120", får du dels en ordforklaring og dels en liste over alle de vers, hvor dette hebraiske ord optræder.

 

I øvrigt er der et lille ordspil i, at mennesket (»'âdâm«) er skabt af jorden (»'adâmâh«). Det samme ordspil går igen på latin, hvor mennesket (homo) er skabt af jord (humus): »homo ex humo«.

1 Mosebog 1,26: Gud sagde: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden."
1 Mosebog 1,27: Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.

top

Pynt nr. 59 Navn: Choplogic
Tidspunkt: 2017-09-27 15:40:11

Hvornår blev Adam Adam?
De forskellige bibel-versioner er åbenbart uenige om, hvornår Adam blev til Adam. Gud har pustet liv i noget jord og skabt mennesket, og således bliver det kaldt i den danske udgave (både den nye og 1931-udgaven), indtil gud relativ tidligt sætter Adam i Edens have, og derefter bliver han kaldt Adam i resten af bogen. I engelske udgaver bliver mennesket konsekvent kaldet "man" og så vidt jeg kan læse mig frem til, får mennesket først navnet Adam, efter det har spist af den forbudte frugt, da gud leder efter parret. Kvinden bliver på dansk kaldt kvinden eller Adams hustru og får først sit navn Eva af Adam, da de bliver smidt ud af haven.
Forklaringen kunne måske være, at "man" betyder både mand og menneske, og derfor giver det måske ikke så store problemer at omtale parret som man and woman. På dansk vil det halte noget, hvis det blev kaldt mennesket og kvinden.

Kalkar's Bibel
Kalkar

Hej Choplogic

Ordene mand og menneske er af samme ordstamme (også på dansk, hvor "menneske" er "lille mand").
Og kvinden er skabt af manden, så i Biblen i 1800-tallet blev den nyskabte kvinde kaldt »Mandinde«:

1. Mosebog 2,22 Og Gud Herren byggede af det Ribben, som han havde taget af Mennesket, en Mandinde og ledte hende til Adam.
1. Mosebog 2,23 Da sagde Adam: Denne Gang er det Ben af mine Ben og Kød af mit Kød; denne skal kaldes Mandinde, thi denne er tagen af Manden.
(Bibeloversættelse fra 1871)

top

Pynt nr. 63 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-09-27 10:19:26

@ Helena H De østlige kirkeretninger har aldrig brugt nogen af de trosbekendelser du nævner. Faktisk har du dømt alle de monofysitiske kirker ude. Det drejer sig primært om: Den Armenske Apostolske Kirke (8 mio.), Den koptiske kirke (10 mio.), Den etiopisk orthokse kirke (40 mio.) og den assyriske kirke (1 mio.). Disse ca. 60 mio. mennesker er åbenbart slet ikke er kristne i dine øjne. Spørgsmålet om hvem der er kristne er selvfølgelig højaktuel, idet en del personer disse år bliver forfulgt i Mellemøsten fordi både de selv og muslimerne anser dem for kristne og de derfor flygter til Europa.

top

Pynt nr. 22 Navn: IAM
Tidspunkt: 2017-09-25 09:15:40

Hej Helene
Jeg studsede lidt over din bemærkning om, at dine elever skal ”stifte bekendtskab” med seriøse ateistiske standpunkter. Hvordan afgør du, om et ateistisk standpunkt er seriøst eller ej. Ku’ du ikke give et par eksempler på seriøse ateistiske standpunkter og hvordan du har afgjort, at de er dét.

Hvor er det du underviser, hvor læreplanerne forbyder dig at foretage en fordomsfri diskussion af synspunkter i et omfang, så du ikke en gang må præsentere dem for dine elever – giver det dig ikke problemer, når du vandrer over i filosofi klassen?
Mvh.

top

Pynt nr. 26 Navn: Helene H
Tidspunkt: 2017-09-24 17:03:30

Hej
Du definerer ”de kristne” meget bredt og det er ikke korrekt. Kristne er personer, der er døbt i henhold til den apostolske eller den nikænske trosbekendelse. Det er en almen vedtagen definition. Det udelukker formentlig Jehovas Vidner og måske også en række andre, som du har nævnt. Det har jeg ikke undersøgt nærmere. Trosbekendelserne udgør i øvrigt kristendommens fundament og ikke Bibelen. Trosbekendelserne er så at sige kirkernes grundlov – essensen af en række læresætninger. Til lutherske kirker skal, udover trosbekendelsen, føjes Den Lille Katekismus og den Augsburgske Bekendelse som fundamentale læresætninger.

Når jeg har stillet dig spørgsmål, skyldes det at jeg underviser bl.a. i religion og filosofi. Jeg er ønsker at mine elever også skal stifte bekendtskab med seriøse ateistiske standpunkter. Det kan din hjemmeside desværre ikke leve op til pga. alvorlige fejl og mangler. Jeg kan komme i klemme i forhold til læreplaner og undervisningsmål, hvis jeg skulle acceptere dine hjemmestrikkede definitioner.

Hej Helene

Nu er du på meget tynd is.

Den nikænske trosbekendelse udelukker lige præcis ret mange af de kristne retninger, som jeg nævnte. Det kan vel ikke overraske dig?

Det er faktisk det, der er formålet med trosbekendelser: At definere hvor ens egen "sande" kristendom står henne i forhold til alle de mange "kætterske" retninger.

Den Apostolske Trosbekendelse bruges til at tage afstand fra adoptionister, separationister og doketer; senere kom Den Nikæno-konstantinopolitanske Trosbekendelse, hvor proto-katolikker distancerede sig fra arianere; og du nævner Den Augsburgske Bekendelse, hvor der yderligere tages afstand fra katolikker og gendøbere (baptister).

Jeg er bare ikke så dogmatisk som du og Martin Luther åbenbart er. Jeg kan ikke se, hvorfor katolikker, gendøbere, arianere og adoptionister ikke skulle kunne kaldes kristne. Jeg er ikke lutheraner, og det skal dine elever vel heller ikke tvinges til at være.

Det lyder ikke godt, at du har fået overdraget ansvaret med at undervise Danmarks ungdom. Det er på grund af dogmatikere som dig, min hjemmeside har en relevans.

top

Pynt nr. 3 Navn: Helene H
Tidspunkt: 2017-09-17 14:28:55

Hej
Dit svar lyder som om du ikke forstår mit spørgsmål. Men hvad er egentlig ”en kristen” og hvad står ”kristendommen” for? Er det klokkeklare og helt umisforståelige begreber, som enhver ateist automatisk besidder, så at sige fra navngivningsdagen.
Er en kristen en, som har Bibelen stående på bogreolen? Eller har han/hun et krucifiks hængende over sengen i soveværelset? Er det en, der beder Fader Vor hver aften? Er det en, der er døbt som barn eller voksen? Eller er det en, der er døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn? Nu kan du så mene, at du ikke gider at bekymre dig om de uenigheder blandt de tusindvis af bevægelser og sekter, der kalder sig kristne. Men der må da være en grænse – et skel et eller andet sted, som også du forholder dig til.
Shintoisme er det også kristendom? Vel næppe og dog. Men hvad så med jødedommen? Er det ikke også en slags kristendom – de har da en hel del af GT til fælles? Og hvad så med islam? Er Jesus, og oven i købet også hans mor, Maria ikke nævnt flere hundrede gange i Koranen?
Ja – du må undskylde, men når du kritiserer ”de kristne” og ”kristendommen”, må du vel har gjort dig nogle tanker om hvem og hvad du sigter mod, og det kunne jeg godt tænke mig at vide noget mere om.

Hej Helene

Nu var det jo faktisk mig, der spurgte dig, hvordan du ville definere kristne. Her er mit spørgsmål igen: »Mener du heller ikke, at mormoner er kristne? Hvad er din holdning til gnostikere, monofysitter, montanister, monoteleter, dyoteleter, arianister, ebionitter, doketister, marcionitter, sabellianere, homoousianere, homousianere eller homoiousianere? Er de heller ikke kristne nok til dig?«

Desuden har jeg allerede svaret på dit spørgsmål: »De tror på Jesus som Kristus og følger den samme Bibel, som du selv gør«.

Dermed er det ret let at svare på dine modspørgsmål:

  1. Shintoister er ikke kristne, da de ikke tror på Jesus som Kristus, og ikke læser den samme Bibel, som du gør.

  2. Jøder er heller ikke kristne, da de ikke tror på Jesus som Kristus, og ikke læser Det Nye Testamente.

    Derimod er kristendommen en jødisk sekt, men det er en anden historie.

  3. Muslimer er heller ikke kristne, da de ikke tror på Jesus som Kristus, og ikke læser Det Nye Testamente.

    Du kan argumentere for, at Islam er en kristen sekt, men de tror altså ikke på, at Jesus er Kristus, og i det omfang Det Nye Testamente nævnes i Koranen, er det altid for at modsige Kristendommen: Jesus er ikke Guds søn, Jesus er ikke en evig Gud, Jesus har ikke ikke frelst os, Jesus døde ikke på korset, Jesus (og Maria) er ikke en del af treenigheden, og desuden er hverken Det Nye eller Gamle Testamente Guds ord, da de er blevet forfalsket af Satan.

Bemærk i øvrigt, hvordan de forskellige sekter ikke har problemer med at omtale hinanden som henholdsvis jøder, kristne og muslimer.

top

Pynt nr. 6 Navn: Helene H
Tidspunkt: 2017-09-11 15:33:18

Hele to gange i dette svar og mange gange på hjemmesiden bruger du betegnelsen ”de kristne” uden egentligt at definere hvad det er for nogle.
Dog nævner du: Bibelselskabet, Indre Mission, JesusNet, Jehovas Vidner. Bibelselskabet er en almennyttig, kirkelig institution, der har Hendes Majestæt Dronning Margrethe II som protektor. Indre Mission udgør en del af Folkekirken. JesusNet er en af Indre Missions hjemmesider. Jehovas Vidner, tja er de overhovedet kristne? Det betyder, at du i princippet kun nævner én egentlig kristen bevægelse, nemlig Indre Mission, plus en mystisk amerikansk sekt, der muligvis slet ikke er kristent og vist heller ikke opfatter sig selv som en kerne kristen bevægelse. Er det Indre Mission og Jehovas Vidner, der er synonym med ”de kristne”.

Hej Helene

Jeg kan ikke se pointen i dit indlæg.

Det er muligt, du synes, Bibelselskabet er "almennyttig", at Indre Mission er med i Folkekirken, og at Jehovas Vidner ikke er rigtigt kristne.

Det ændrer ikke ved, at jeg har givet tre eksempler på kristne institutioner, der har hver sin hjemmeside og med et langt større budget end jeg.

I øvrigt synes jeg, din egen opfattelse af kristendommen er meget snæver. Hvorfor i alverden skulle Jehovas Vidner ikke være kristne? De tror på Jesus som Kristus og følger den samme Bibel, som du selv gør.

Mener du heller ikke, at mormoner er kristne? Hvad er din holdning til gnostikere, monofysitter, montanister, monoteleter, dyoteleter, arianister, ebionitter, doketister, marcionitter, sabellianere, homoousianere, homousianere eller homoiousianere?

Er de heller ikke kristne nok til dig?

top

Pynt nr. 12 Navn: Helene H
Tidspunkt: 2017-09-07 10:06:49

Hej
Stort arbejde lagt i en hjemmeside; stor respekt. Men forstår ikke helt pointen. Bibelen rummer selvmodsigelser, inkonsekvens, falsknerier og originaltekster findes slet ikke. Kristendommen er ulogisk og irrationel. Er dette ny viden og erkendelse eller gammel vin på nye flasker? Det ligger vel i sagens natur at Bibelen er som den nu engang er og at Kristendommen er irrationel. Religioner er irrationelle og hellige skrifter er ikke videnskabelige afhandlinger. Tro er en forunderlig og for nogle en ufattelig størrelse. Den har fulgt menneskeheden siden dens oprindelse. Man kunne også sige, verden vil bedrages. Er der nogen, der betvivler det? Føler at der argumenteres mod nogen, men mod hvem og hvorfor?

Hej Helene

Det er måske ikke ligefrem ny viden, at der er vrøvl og selvmodsigelser i Bibelen. Der har været kritiske røster fremme, lige siden de kristne holdt op med at brænde ateister.

Det forhindrer dog ikke de kristne i at holde fast i, at Bibelen er verdens bedste bog. Jeg fik næsten et chock, da jeg i sen alder læste, hvad der rent faktisk står af ævl og modbydeligheder i den bog.

Du kan sige, at det er gammel vin på gamle flasker, men til gengæld er der ikke ret mange af den slags "flasker" på Nettet i forhold til de mange hjemmesider, der vil fremhæve Bibelens og kristendommens fortræffeligheder: Bibelselskabet, Indre Mission, JesusNet, Jehovas Vidner, o.s.v.

top

Pynt nr. 29 Navn: Hans
Tidspunkt: 2017-08-21 11:43:12

Der er i lang tid ikke skrevet noget. Så jeg ville bare lige se om gæstebogen er lukket op. Venlig hilsen. Hans

Hej Hans

Det er rart at have folk til at teste softwaren for én. :-)

top

Pynt nr. 65 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-05-30 14:00:02

Glædelig nyhed: Blasfemiparagraffen ser ud til blive fjernet fra dansk lovgivning på fredag :-) Så vil kritik af troen på at jorden blev skabt på 7 dage endelig blive ligestillet med kritik af troen på UFOer eller troen på proletariatets diktatur.

Hej Peter

Jeg opdager lige, at gæstebogen ikke har fungeret et par uger. Det beklager jeg.

top

Pynt nr. 91 Navn: Lasse Moer
Tidspunkt: 2017-05-10 16:44:08

Takk for godt svar!
Det er ikke merkelig det har gått noe dårlig med tenkningen for de kristne, når man har vært så sløv at man har bedt: "led os ikke ind i fristelse" i omtrent 2000 år...

Her har jeg laget en side med en løsning på problemet med 6. Bønnen! Den passer vel kanskje ikke helt for ateister, denne side, men det er vel noe å tenke på der også for flere enn troende: http://folk.uio.no/lmoer/fadervar-og-den-6-bonnens-mysterium.html

Beste hilsen
Lasse

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste