Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 17 Navn: niels Jacob Jørgensen
Tidspunkt: 2017-10-28 18:07:37

Hej
Jeg er stadig dybt imporneret over din side. Den har hjulpet mig meget med at blive afklaret mht, min egen tro.

Jeg har lige et spørgsmål:

Har du egentlig noget om Jesus navn. Altså hvad han hed oprindeligt, og hvorfor det er ændret til Jesus?
Jeg er kommet forbi nogle teorier om at det var Paulus der ændrede det til Ye Zeus, for at råbe grækerne op. Han kunne vist stille sig op og råbe det navn ud.
I Koranen hedder han Isa, skulle væretæt på det oprindelige.

Hej Niels Jacob

Jeg er glad for, at det kan bruges. :-)

Det jeg har om Jesus' navn er især, at Jesus og Josva er samme navn, og at Jesus er den nye Josva.

Jeg ved ikke helt, hvad du mener med, at han oprindeligt skulle have heddet noget andet. Det nærmeste man kommer er hymnen i Filipperne 2,9-10: »Derfor har Gud […] skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig«. En bogstavelig læsning siger, at han så må have heddet noget andet end Jesus, indtil "Gud skænkede ham navnet". Jeg har overvejet at tage det med i "Dagens Selvmodsigelse", men det er jo så forblommet formuleret, at det kan betyde hvad som helst.

Jeg tror roligt, du kan se bort fra, at Paulus skulle have opfundet navnet (han var jo ikke den første kristne), eller at navnet skulle være ændret for at lyde som den "hedenske" Zeus. Udviklingen af navnet fra "Yehoshua" over "Yoshua" til "Yeshua" var sket mange hundrede år før Paulus, og derfra er udviklingen meget logisk til græsk "Iêsous", videre til Latinsk "Iesus" og til sidst dansk Jesus. Faktisk var Josva et af de mest populære navne blandt jøderne på Jesus' tid.

Jeg ved ikke, om du tænker på, at Jesus skulle være en slags klon af Buddha, Mitras, Horus, o.s.v., men jeg ser ingen grund til at kigge på en hedensk oprindelse for Jesus-figuren. Det er klart, at meget af kristendommen: Præsteklæder, røgelse, helligt vand, kirker, tårne, klokkeklang, fiskehatte, messe, jul, påske, nadver, optog o.s.v. er taget fra "konkurrerende" religioner, men når vi kommer til selve Jesus-figuren, er der langt stærkere forbindelser til de hebraiske kilder.

For det første er der Josva, der førte Israel over Jordan ind i det forjættede land. Der har vi et oplagt navn, hvis man skal opfinde en frelser af Israel. Oveni købet førte Josva jøderne ind østfra via Jeriko, hvilket er en kæmpe omvej, hvis man kommer fra Egypten. Jesus' triumftog til Jerusalem gik også gennem Jeriko, hvilket er en lige så stor omvej, hvis man starter fra Galilæa.

Jeg nævner de historiske kristus'er, men det som jeg forsømmer at pointere er, at disse kristus'er alle forsøger at imitere Josva, så dermed var de alle en slags Josva/Jesus kristus'er. Åbenbart var der en forventning dengang i befolkningen, om at en Josva-lignende Messias ville opstå.

En anden Jesus i Det Gamle Testamente, der er lidt overset, er ypperstepræsten Josva, der er oppe at toppes med Satan foran templet i Zakarias kapitel 3.

Jeg mener slet ikke, der er noget formål i at kigge i Koranen. Den er skrevet mange hundrede år efter kristendommens udbredelse, så der er næppe i noget i den om Jesus, der ikke stammer fra en eller anden kristen sekt. Det er begrænset, hvad jeg har læst i Koranen, men det slår mig, at hver gang Jesus nævnes, er det for at modsige, hvad der står i Bibelen.

Du siger, at Isa skulle være tæt på det oprindelige, men glem ikke, at det sidste "s" i det græske "Iêsous" er noget, der tilføjes i nominativ. På græsk er selve navnet uden bøjningsendelser "Iêsou".

Zakarias 3,1: Så lod han mig se ypperstepræsten Josva, som stod foran Herrens engel, mens Satan stod på hans højre side for at anklage ham.
Filipperne 2,9: Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne,
Filipperne 2,10: for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden,

top

Pynt nr. 57 Navn: Helene H
Tidspunkt: 2017-10-26 00:12:38

@ Peter. Jeg forholder mig ikke til personen Kristoffer Hjort Kruse, men derimod udelukkende til det, han har mailet til mig og det, jeg kan læse på CKA´s hjemmeside. Alt andet er sagen uvedkommende.

Det, der derimod er vedkommende er, at jeg ikke over for en gruppe halvvoksne elever kan stå og forsvare en unavngiven ateists definitionen af ”de kristne”, som går ud på: ”De tror på Jesus som Kristus og følger den samme Bibel, som du selv gør”. Jeg vil i så fald blive total til grin og eleverne vil tro at jeg er gået fra forstanden. Kald det dogmatisk eller ikke. For mig er det sund fornuft.

Forestillede man sig, at kristendommen ikke eksisterede, så eksisterede biblen.info heller ikke. Eller sagt med andre ord: Biblen.info står ikke på egne ben, men hviler på kristendommens. Biblen.info er en mod idé uden eget fundament. Derfor kan den ikke bruges til noget som helst og slet ikke til undervisning i gymnasieskolen. Spørgsmålet man må stille sig er, hvad vil biblen.info egentlig udover at mobbe kristendommen. Hvad er strategien? Vil man udrydde kristendommen? Hvad vil man gøre, hvis det skulle lykkes? Hvad kan biblen.info tilbyde – INTET!!

Hej Helene

Jeg må beklage, at din post røg i spam-filteret.

Mit filter mente - rent tilfældigt - at din IP-adresse minder om dem, Lars Ove Peters brugte i starten af året til at spamme gæstebogen med.

top

Pynt nr. 54 Navn: Caroline
Tidspunkt: 2017-10-25 10:47:19

Jeg mødte denne side for flere år siden, og hyggede mig gevaldigt over den... Jeg har sidenhen lært meget om hedenskabet, der ligger til grund for kristendommen og om verdens indretning (Mark Passio, f.eks.) - og har ofte kommet i tanker om hvad du har skrevet her. I dag var det "hvorfor har paven en fisk på hovedet" :-D
Super, super side! Elsker den!

Hej Caroline

Det må jeg nok sige. Er du den samme Caroline, som skrev den allerførste post i gæstebogen?

I så fald: Velkommen tilbage!

top

Pynt nr. 94 Navn: Choplogic
Tidspunkt: 2017-10-24 20:45:00

Jeg har ikke kunnet finde noget om Enochs bog på Biblen.info, men vil naturligvis ikke udelukke, at det er mig, der ikke har søgt effektivt nok. Den forklarer delvist mysteriet i afsnittet om Noah, hvor gudesønnerne kommer ned på Jorden og får børn med menneske-kvinder.

Jeg har fundet en hjemmeside med fortællinger, som kunne have været indeholdt i biblen, men som i flere tilfælde af åbenlyse grunde ikke er kommet med. Den findes på http://www.cracked.com/article_25101_7-stories-so-horrifying-they-actually-got-cut-from-bible.html. Jeg er dog lidt i tvivl om, alle teksterne er autentiske. Er der nogen, som ved om teksterne er samtidige med de officielle bibeltekster?

Hej Choplogic

Der står ikke så meget om Enoks bog på nærværende hjemmeside. Ligesom de andre på Cracked's liste kom den aldrig med i Bibelen. Her er fem andre slettede episoder fra Cracked: 5 Real Deleted Bible Scenes In Which Jesus Kicks Some Ass.

Pudsigt nok er Enoks Bog med i de etiopiske Bibler. Heri overlevede den, mens vi europæere i næsten 2.000 år troede, den var forsvundet.

Enoks Bog er også spændende, fordi den indeholder en beskrivelse af hans rejse til Himlen, hvor han møder en Messias og en menneskesøn, der viser sig at være Enok selv, der er "født for retfærdighed". Hvis man kombinerer Enoks Bog med den lignende beskrivelse i Esajas' Himmelfart (der heller ikke kom med i Bibelen), får man en ide om, hvad Paulus mener, når han har mødt Jesus »rykket bort til den tredje himmel.[…] om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det - […] og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale« (2 Korintherne 12,2-4).

Du spørger, om teksterne er "autentiske". Hvis du mener, om det hele er noget, Cracked har fundet på, så er svaret, at disse tekster skam findes. Cracked linker jo også til deres kilder, så du kan forske videre.

Historien om Marias vagina, der får jordemoderens hånd til at brænde op, står i Jakobs Forevangelium, der blandt kan læses i "Nytestamentlige Apokryffer" udgivet af Bibelselskabet i 2002: »Og jordemoderen gik ind og sagde: "Maria, gør dig klar, for der er opstået en ikke ringe strid om dig." Og Maria hørte det og gjorde sig klar. Og Salome stak sin finger ind for at undersøge hendes tilstand. Og Salome udstødte et skrig og sagde: "Ve mit lovbrud og min vantro, for jeg har udfordret den levende Gud. Se, min hånd falder af fortæret af ild«. Du kan også læse en dansk oversættelse fra 1891 på Google Books (se nederst side 129).

Med hensyn til hvorvidt de er "samtidige", så er Enoks bog nyere end bøgerne i Det Gamle Testamente, den er samtidig med andre apokryffe bøger, som f.eks. Siraks Bog, men ældre end bøgerne i Det Nye Testamente.

Jeg mener, der er enighed om, at Markusevangeliet ikke bare er det ældste af de fire kanoniske evangelier, men det ældste af alle evangelier, d.v.s. også ældre end de forskellige evangelier på Cracked's lister.

Derfor er de andre evangelier i mine øjne kun en slags "fan fiction". Jakobs Forevangelium, som vi lige var inde på, er tydeligvis skrevet senere end de andre, eftersom det forsøger, at lappe på forskellene mellem Matthæus- og Lukas-evangelierne.

2 Korintherne 12,2: Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden - om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det - blev rykket bort til den tredje himmel.
2 Korintherne 12,3: Og jeg ved om dette menneske - om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det -
2 Korintherne 12,4: at det blev rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale.

top

Pynt nr. 65 Navn: IAM
Tidspunkt: 2017-10-24 19:56:47

"Jeg bor i en lille landsby lidt uden for Horsens"

Nå - det gør jeg også. Så er vi måske naboer.

Mvh.

top

Pynt nr. 93 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-10-24 17:31:17

Hej Helena

Sjovt at du har fået fat i Kristoffer Hjort Kruse. Han er et intelligent menneske og forstår at krybe uden om. Jeg har så sent som på dette års folkemøde spurgt ham om han mente at der er noget sted i Biblen, hvor der står noget som er forkert. Hans svar var "ja", så jeg måtte gå ham lidt mere på klingen, så jeg spurgte ham hvad i Biblen han mente var forkert, og han kunne nævne at nogle af Davids samler skulle forstås poetisk. Men det vil jo netop sige, at han mener det ikke er forkert, men blot kræver en fortolkning. Så jeg spurgte ham igen om der var noget i Biblen, som er forkert i den simple betydning Biblen påstår noget om verden som er i uoverensstemmelse med hvordan han mener verden hænger sammen. Hertil svarede han at intet i Biblen strider med hans opfattelse af hvordan verden hænger sammen. Han er er ægte apologet - og en intelligent en af slagsen. ALT hvad der ligner selvmodsigelser eller fejlagtige påstande kan bortforklares.

Hej Peter

Tak for dette indspark fra virkelighedens verden.

Det er tankevækkende, at en intelligent teologistuderende, der i foredrag og bøger angriber ateister, vil bilde Helene ind, at han »aldrig havde taget stilling til det spørgsmål«.

Han er oveni købet ansat på Center for Kristen Apologetik. Hvordan kan han yde et "kristent trosforsvar" uden at tage stilling til, om Bibelen er noget vrøvl?

top

Pynt nr. 41 Navn: Helene H
Tidspunkt: 2017-10-24 11:17:13

Hej
Når jeg afviser biblen.info skyldes det at det er en mastodont på tændstikben. Det hele står og falder med definitionen af ”de kristne”, som går ud på: ”De tror på Jesus som Kristus og følger den samme Bibel, som du selv gør”. Den er simpelthen for tynd. Den finder næppe genklang i vide kredse. Jeg kunne forestille mig at end ikke Ateistisk Selskab vil hoppe på den.

Til orientering:
Mit navn er Helene Hermansen. Jeg er 42 år, gift og har to børn. Jeg bor i en lille landsby lidt uden for Horsens og har hund og kat. Jeg underviser i filosofi, religion og oldtidskundskab.

I øvrigt betragter jeg hermed diskussionen som afsluttet. Den er for barnlig.

Hej Helene

Jeg er ked af, at du ikke kan lide min definition af de kristne. Jeg synes selv, at din egen definition er alt for indskrænket og fordomsfuld, men det har jeg vist nok nævnt før.

Problemet med din egen dogmatiske definition er blandt andet, at du mangler et svar på, hvad Jehovas Vidner og mormonerne så er for nogle. De er ikke jøder, vel? Og hvad med gnostikere, monofysitter, montanister, monoteleter, dyoteleter, arianister, ebionitter, doketister, marcionitter, sabellianere, homoousianere, homousianere og homoiousianere? De er heller ikke jøder, vel? og de er åbenbart heller ikke kristne. Så hvad er de så?

En anden ting, jeg vist nok også har nævnt et par gange, er, at min side handler om Bibelen, og ikke om de kristne. Hvis du havde afkrævet mig en definition på, hvad "Bibelen" betyder, ville du faktisk have haft en langt bedre pointe.

Har du bemærket, at kristne hjemmesider som f.eks. Center for Kristen Apologetik ikke har problemer med skrive om "jøder" og "muslimer" uden at definere nærmere, hvad "jøder" og "muslimer" er for nogle?

top

Pynt nr. 19 Navn: Helene H
Tidspunkt: 2017-10-24 11:14:08

@ Peter. Nu har jeg gennempløjet CKAs hjemmeside fra A til Z og jeg når frem til følgende konklusion:

Man kan opfatte Bibelen på to måder: Man kan mene, at der er tale om autentiske øjenvidneskildringer eller man kan mene at Bibelen fortæller nogle sandheder om det at være menneske. Jeg kan hermed bekræfte, at det er den sidstnævnte opfattelse som CKA står for.

I øvrigt har jeg sendt en mail til CKA og i denne forespurgt om CKA benægter at der findes selvmodsigelser i Bibelen. Jeg fik svar fra en Kristoffer Hjorth Kruse, hvori han forklarede at CKA aldrig havde taget stilling til det spørgsmål, men at han personligt mente at de naturligvis fandtes.

top

Pynt nr. 58 Navn: IAM
Tidspunkt: 2017-10-17 15:01:42

Frem for alt håber jeg at kunne finde ud af om deres evner til dialog og høflighed er større eller om den er den samme, som ikke er ret stor, der præsenteres af ikke navngivne personer i dette forum. Her tænker jeg naturligvis først og fremmest på "Jens" (og jeg forstår nu, hvorfor han ikke havde problemer med at sige farvel for altid), "Armin" og "Helene H."

Mvh.

Hej IAM

Sjov pointe med Jens og hans afsked for evigt. Han dukkede jo op igen 2016-03-31 for at rose Armin: »Hej Armin Armenius / Tak for et godt og indsigtsfuldt indlæg«.

Og et halvt år senere dukkede han helt tilfældigt op igen for at rose Armin igen: »Helt tilfældigt kom jeg forbi dette site, efter at have glemt siden i mange måneder. Og stort Hip..hip til Armin. Gode tunge indlæg fra den kant. Fortræffeligt«.

Det bliver spændende at se, om Jens også dukker helt tilfældigt op for at rose Helene Peters.

top

Pynt nr. 7 Navn: Helene H
Tidspunkt: 2017-10-14 11:32:27

@ Peter. Spørgsmålet drejer sig ikke om man tror at Bibelen er 100% sand. Spørgsmålet er, om man tror at der er sandhed i Bibelen, ligesom man også tror at deres sandhed i Shakespeares dramaer eller i serien om StarWars – ellers ville man vel ikke gide at se dem. Man kunne også spørge om der er sandhed i fantasi. Nu ved jeg ikke hvordan http://apologetik.dk ser på det. Det vil jeg så på din anbefaling prøve at finde ud af og dermed tak for rådet. Frem for alt håber jeg at kunne finde ud af om deres evner til dialog og høflighed er større eller om den er den samme, som ikke er ret stor, der præsenteres af ikke navngivne personer i dette forum. Det er vigtigt for mig, når jeg skal anbefale noget for mine elever.

Hej Helene Peters

Du kunne også prøve at kigge på Lars Ove Peters' hjemmeside: www.at-isme.com. Du skal bare være sikker på, at du har den rigtige IP-adresse, ellers får du at vide, at siden er på dansk, og at du garanteret er for dum til kunne forstå den: »I am sure that you neither can´t read nor understand that. Therefore it is forbidden for YOU!«.

Ironien er tyk: »neither can´t read«.

Google er åbenbart også for dum til at læse hans hjemmeside, for Google kender ikke noget til at-isme.com. Normale mennesker ville have dannet en fil ved navn robots.txt for at vejlede søgemaskinerne på den pæne måde, men Lars Ove Peters mener åbenbart også, at Google er for dum til at læse robots.txt.

Lars Ove Peters har også oprettet et forum, www.at-isme.com/forum, men eftersom alle folk er for dumme til at læse hans hjemmeside, er der ikke mange indlæg. Faktisk har han kun skrevet et enkelt indlæg selv. Til gengæld er der 137 tråde, der er startede af russiske spammere, så de russiske spammere er åbenbart ikke for dumme til at læse Lars Ove Peters' hjemmeside.

top

Pynt nr. 53 Navn: IAM
Tidspunkt: 2017-10-13 15:17:01

Hej Helene Peters

Hej
Det sjove ved kristne er at de er så fantastisk forudsigelige. Selvfølgelig svarer du ikke på spørgsmål. Du vil eller magter det ikke.

Nu vil jeg ikke tillade mig at bedømme dig ud fra nogle svar, du har givet. Det ændrer dog ikke ved den kendsgerning at dine svar virker som om at du er grundig fornærmet over at nogle mennesker overhovedet kan være så dumme, at de stiller dig spørgsmål. Kristendom er øjensynligt ikke noget, man kan svare på. Dine svar virker vranten, modvillige og ikke dialogsøgende – derfor mudderkastning. Det vil jeg ikke udsætte mine elever for (først og fremmest fordi jeg er for dum til at have nogle), i hvert fald ikke på min anbefaling. Hvad de udsætter sig selv for, må stå for deres egen regning.

Mvh.

top

Pynt nr. 8 Navn: Helene H
Tidspunkt: 2017-10-13 15:01:01

Hej
Det sjove ved ateister er at de er så fantastisk forudsigelige. Selvfølgelig svarer du ikke på mine spørgsmål. Du vil eller magter det ikke.

Nu vil jeg ikke tillade mig at bedømme dig ud fra nogle svar, du har givet. Det ændrer dog ikke ved den kendsgerning at dine svar virker som om at du er grundig fornærmet over at nogle mennesker overhovedet kan være så dumme, at de stiller dig spørgsmål. Ateisme er øjensynligt ikke noget, man kan svare på. Dine svar virker vranten, modvillige og ikke dialogsøgende – derfor mudderkastning. Det vil jeg ikke udsætte mine elever for, i hvert fald ikke på min anbefaling. Hvad de udsætter sig selv for, må stå for deres egen regning.

Hej Helene Peters

Jeg er glad for at få konstateret, at du alligevel ikke er religionslærer.

En person som dig, der stiller en byge af spørgsmål, men som ikke gider at høre på svarene, og aldrig selv svarer på spørgsmål, ville have været en katastrofe i et klasseværelse.

top

Pynt nr. 96 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-10-11 19:28:27

@ Helene H I det omfang jeg har talt med personerne bag http://apologetik.dk tror de på at biblen er 100 % sand. Da vi er i Danmark, skilter de ikke med deres ekstreme synspunkter alt for offentligt, men du kan jo prøve at høre deres foredrag. Bedst er det naturligvis hvis du spørger dem direkte om de kan nævne blot et enkelt sted, hvor de accepterer at Biblen indeholder en ægte selvmodsigelse.

top

Pynt nr. 32 Navn: Helene H
Tidspunkt: 2017-10-11 11:37:59

Hej
Jeg har ærligt talt svært ved at se, hvad denne mudderkastning af argumenter skal munde ud i. Men jeg vil gerne give dig en chance for at bevise rigtigheden af dine påstande ved hjælp af 4 små opgaver.

1. Find (evt. på Internettet) en teologisk, filosofisk el. idehistorisk autoritet (nulevende el. afdød / dansk el. international – det kunne fx være P.G. Lindhardt, Løgstrup, Schanz, Sløk, Lovejoy, Adorno el. Heidegger, men det må gerne være hvem som helst i denne kategori), der kan bekræfte at kristne følger Bibelen og at den er deres fundament.

2. Find en dansk hjemmeside fra en kristen Kirke (ikke Jehovas Vidner) el. menighed, der benægter at der findes selvmodsigelser i Bibelen.

3. Find en dansk hjemmeside fra en kristen Kirke (ikke Jehovas Vidner) el. menighed, der modsvarer en af de selvmodsigelser, du nævner på din hjemmeside.

4. Find på en amerikansk hjemmeside et stillingsopslag på en ikke religiøs eller kirkeforbundet stilling på en ikke religiøs virksomhed el. institution, som kræver at ansøgeren skal følge Bibelen.

Mht. opgaverne 2 og 3 gælder, at det skal være den pågældende hjemmeside, der understøtter standpunktet og ikke en eller anden tilfældig debattør i dens forum.

Motivation for opgaverne
Ad 1
Dine påstande: ”De tror på Jesus som Kristus og følger den samme Bibel, som du selv gør”. Og, ”Hvis Bibelen er fundamentet for kristendommen…”

Ad 2 og 3
Du mener, at der findes: ”jødiske og kristne modsvar”

Ad 4
Du holder på: ”Mange af institutionerne over there kræver ligefrem i kontrakten, at de ansatte skal acceptere Bibelens ufejlbarlighed”.

Hej Helene

Den eneste, der kaster med mudder her, er dig. Der er åbenbart ingen, der er kristne nok til dig. Jehovas vidner er ikke fine nok, og hvad med mormonerne? Er de heller ikke kristne nok til dig? Hvad med Unitarisk Kirkesamfund?

Jeg håber virkelig, at det var løgn, at du med dine dogmatiske og indsnævrede holdninger skulle være religionslærer med ansvaret for at præge Danmarks ungdom. Forhåbentlig er du bare ham trolden Armin / Lars Ove Peters, der er vendt tilbage under endnu et falsk navn. Det gør han i reglen på denne årstid, når der er for koldt og mørkt til at køre motorcykel.

 

»en teologisk […] autoritet […] der kan bekræfte at kristne følger Bibelen og at den er deres fundament«.

Hvad med Martin Luther? Han omtalte konstant Bibelen som Guds ord. Det var ham, der stod ved Rigsdagen i Worms og ikke kunne andet, fordi han "forblev fanget i Guds ord":

» hvis jeg ikke bliver besejret ved Skriftens vidnesbyrd eller ved åbenbare fornuftsargumenter - for jeg tror hverken på paven eller på koncilerne alene eftersom det står fast at de flere gange har taget fejl eller har modsagt hinanden - så forbliver jeg besejret ved de skriftsteder jeg har anført, og min samvittighed forbliver fanget i Guds Ord. […] Gud hjælpe mig, Amen«.

Har du hørt om noget, der hedder Sola scriptura? Det gik Luther meget ind for. Sola scriptura betyder, at man roligt kan se bort fra traditioner, kanonisk ret, kirkefædre, moral, anstændighed, overleveringer og andet menneskeskabt påfund. Dette gælder naturligvis også for trosbekendelser.

I virkeligheden er du langt ude med din blinde fokusering på trosbekendelser. I ovenstående citat afviser Luther netop koncilerne, som du går så meget op i. De var menneskeskabte og fyldt med selvmodsigelser i modsætning til den hellige skrift, Guds ord.

Luther var ikke Jesus Kristus, vel? Hvorfor skulle man så betragte Den augsburgske Trosbekendelse som hellig skrift?

En af Luthers kampfæller var i øvrigt Andreas Osiander (1498-1552). Han tog også den Hellige skrift meget alvorligt. Hvis historien om synagogeforstanderens datter var fortalt på to forskellige måder, måtte det være fordi, Jesus havde opvakt hende fra de døde to gange. Ikke sandt? Og Jesus rensede templet ikke mindre end tre gange ifølge Osiander, for ellers ville der jo være selvmodsigelser i Bibelen.

Efter sigende er Martin Luther og Osiander stadig store autoriteter den dag i dag. Luther er indskrevet i den danske Grundlov, og man fejrer sågar 500-året for Reformationen i år.

top

Pynt nr. 89 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-10-06 20:40:01

Er begrebet "Den historiske Jesus" ikke noget vås? Hvis begrebet skulle have nogen mening, skulle det vel bruges ligesom man bruger begrebet "Den historiske Buddha". Den historiske Buddha hed Siddharta Gautama og holdt til i et bestemt geografisk område, og vi kender det omtrentlige fødsels- og dødstidspunkt. Dette er i modsætning til andre Buddhaer såsom Maitreya Buddha som er buddhisternes navn for fremtidens Buddha. Buddhisterne arbejder typisk med mange Buddhaer, hvoraf kun en kan placeres i en historisk kontekst - nemlig den historiske Buddha.
Med Jesus Kristus er det helt anderledes. Ingen har hørt om andre Jesus Kristus end netop Jesus Nazaræeren (eller Jesus af Nazareth om man vil). Derimod er der mange Jesus'er (+joshua'er m.m.), som kan placeres i en historisk kontekst - altså historiske Jesus'er. Ud over Biblens og Josefus' mange Jesus'er er der f.eks. også en masse spaniere, som hedder Jesus ;-)
Jeg synes det er mere rimeligt at skelne mellem tro og viden. Paulus definerede "tro" som en slags ønsketænkning, hvilket må stå i modsætning til "viden" som så vidt muligt bør være renset for ønsketænkning. Herved vil man kunne distancere sig fra apologeterne, som netop forsøger at ophæve skellet mellem tro og viden. Det vil gøre det klarere at hvorfor det er frugtesløst at diskutere med diverse apologeter, Jehovas vidner m.m. En af mine venner har udtrykt det i følgende vise råd: "Forsøg ikke at overbevise dem! De er allerede overbeviste."

Hej Peter

Jeg mener ikke, det er noget vås. Overfladisk set ser Bibelen ud til at handle om en historisk person, der blev født i Nazaret på Herodes den Store's og Kvirinius' tid, som samlede 12 apostle, og som blev henrettet ved korsfæstelse i Jerusalem på Pilatus' tid.

I det 19. århundrede blev der udgivet mange bøger om Jesus, der typisk indeholdt:

  1. En levnedsbeskrivelse.
  2. En psykologisk profil
  3. En opsummering af hans teologi.

Dette stoppede brat i 1906, da Albert Schweitzer udgav Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, hvor han med glimt i øjet gengav, hvordan de forskellige teologer havde kæmpet med selvmodsigelserne og naturstridighederne ved at prioritere den ene kilde fremfor den anden.

Det ene øjeblik var Johannesevangeliet ude i mørket, fordi det modsagde de tre andre evangelier, og det næste øjeblik blev den ophøjet til sandhedsvidne netop af samme grund. Det ene øjeblik var mirakler et tegn på, at kilden var upålidelig, det andet øjeblik kunne de forklares naturvidenskabeligt, og det tredje øjeblik skulle de læses symbolsk.

Dermed påviste Schweitzer, at billedet af Jesus konstant havde skiftet gennem tiderne og sammen med forskernes personlige livssyn. Han konkluderede:

»The Jesus of Nazareth who came forward publicly as the Messiah, who preached the ethic of the kingdom of God, who founded the kingdom of heaven upon earth and died to give his work its final consecration never existed. He is a figure designed by rationalism, endowed with life by liberalism, and clothed by modern theology in a historical garb. This image has not been destroyed from outside; it has fallen to pieces«

Det betød ikke, at Schweitzer mente, Jesus ikke havde eksisteret. Bare at det var håbløst at finde noget i Bibelen, der kunne gøre én klogere på ham.

Og det er faktisk en rød tråd i Jesus-forskningen: Den ene forsker efter den anden gennemhuller grundlaget for troen på den historiske person, men de forsikrer alligevel, at de tror på, at han har eksisteret. Her vil jeg henvise til de eksempler, jeg gav i mit svar til Florett for fire år siden.

Når Bart Ehrman prøver at argumentere for den historiske Jesus i sin bog "Did Jesus exist?" er det ikke Paulus' himmelgud, men et menneske af kød og blod. Bogen har undertitlen: »The Historical Argument for Jesus of Nazareth«.

En del af forklaringen hænger sammen med det, jeg skrev til Helene: Mange af de amerikanske uddannelsesinstitutioner kræver, at de ansatte accepterer Bibelens ufejlbarlighed.

Ehrman startede sin uddannelse på Moody Bible Institute, og prøv at se, hvad de kræver af ansatte og studerende:

»Moody Bible Institute requires all faculty and administration to agree with, personally adhere to, and support the school's doctrinal statements«

»To be admitted and to graduate, students must personally adhere to and support the following doctrinal positions: • the inspiration, authority, and inerrancy of Scripture. • the Trinity. • the full deity and full humanity of Christ […]«

Der ser vi, hvad Ehrman er flasket op med. Han kan sagtens prale med, at han ikke kender nogen forskere på nogen institutioner, der ikke anerkender den historiske Jesus, men det skyldes jo nok, at disse forskere er blevet fyret.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste