Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 75 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-01-28 12:49:47

Hej Thomas, nu har jeg i 2 uger ventet spændt på hvad du ville svarer. Hans.

top

Pynt nr. 59 Navn: Thomas
Tidspunkt: 2018-01-14 22:32:53

Jeg finder stor glæde i min kristnetro ved gang på gang at ramme ind i den side når jeg søger bibelcitater til min forkyndelse. Jeg har min daglige gang i Indre Mission og første gang jeg fandt denne hjemmeside tænkte jeg at jeg nu var på vej ind i løvens hule. Jeg må så sige at hver gang jeg er havnet her kun er blevet glad i låget over min bibel og min Gud. Jeres side er jo blevet til den rene katalysator for god og lærerig bibellæsning. Hver gang der bliver pointeret en uoverensstemmelse går man i gang med at nærstudere versene og disses sammenhæng og ikke bare hver men hver eneste gang slutter det med at jeg tænker hvor er Gud stor og hvor er det dog sandt hvad biblen skriver. Om det er jeres argumentation som er for nem eller I ikke har fundet de rette steder skal jeg ikke gøre mig klog på men hvis siden har til formål om at oplyse om hvor utroværdig biblen er så har det altså fået den fuldstændig modsatte effekt,. Aldrig har det været sjovere at læse i biblen. Mange tak for god underholdning og for at få god inspiration til at få læst noget mere i biblen :) Bliv endelig ved. MVH Thomas

Hej Thomas

Det er altid rart, når gæsterne er glade.

Kan du give et konkret eksempel på, hvordan min side har virket som "katalysator" for at "gøre dig glad i låget over din bibel og din Gud"? Er du f.eks. enig i, at Markus benytter sig meget af ironi? At Markus' lille apokalypse foregriber Jesus' egen passion, eller at Markus deler Jesus' sidste døgn op i 3-timers intervaller? Hvad mener du om det Hemmelige Markusevangelium?

top

Pynt nr. 93 Navn: Peter
Tidspunkt: 2018-01-14 07:34:26

Ved selvmodsigelserne oplister du kristne og jødiske bortforklaringer. Det ville øge troværdigheden af dit arbejde, hvis du for selvmodsigelse 309 også tilføjede en "arkæologisk bortforklaring", idet den er betydelig mere plausibel end den "kristne bortforklaring", du har med nu.
Iøvrigt kan Siloam-tunnelen næppe siges at være en renovering af en eksisterende vandledning. Det er en komplet erstatning for broncealdervandledningen.
Hvorfor du synes iøvrigt at det er trist, at Judas Kongers Krønike er en af Bibelens forsvundne bøger? Er du interesseret i hvad der skete i Jerusalem i oldtiden eller er du mere interesseret i blot at udvide din samling af selvmodsigelser? Hvis du ikke er interesseret i at afklare tvetydigheder, ville endnu en krønike aldrig kunne bruges til andet end at forøge listen af selvmodsigelser.

Hej Peter

Jeg mener ikke, at en bemærkning om "arkæologiske bortforklaringer" skulle hjælpe noget. Det ændrer ikke ved, at i den ene version kan oversætterne ikke bestemme sig for, om Davids mænd trængte frem til eller igennem ledningen, eller om der overhovedet var nogen ledning, mens den anden version ikke antyder, at der havde været nogen ledning, før Hizkija anlagde den.

Når jeg vælger en bestemt selvmodsigelse, skyldes det ofte netop disse bortforklaringer. En selvmodsigelse, der til at begynde med virker banal (der har garanteret været to vandledninger, og den ene har været under reparation), bliver pludselig spændende, når det viser sig, hvilke krumspring jøder/kristne har foretaget gennem århundrederne. I dette tilfælde, Jerusalems tredje erobring, har adskillige oversættere simpelthen valgt at fjerne enhver hentydning til Davids vandledning.

Det er muligt, arkæologerne senere påstår, de har fundet ledningen, men i mellemtiden er den forsvundet ud af Bibelen.

 

Judas Kongers Krønike bliver refereret rigtigt mange gange, og hver gang lover forfatteren, at her kan man finde alle de oplysninger, som han ikke lige har tid til selv at fortælle. Muligvis ville denne pragtfulde bog kunne forklare alle selvmodsigelserne, men desværre er det en af Bibelens forsvundne bøger.

top

Pynt nr. 16 Navn: Peter
Tidspunkt: 2018-01-13 13:37:26

Selvmodsigelse nr. 309 handler om en vendledning ind i Jerusalem. I dette tilfælde kan selvmodsigelsen bortforklares med at faktisk har været 2 forskellige vandledninger.
I den mellemste del af broncealderen 2100-1550 f.v.t. blev der anlagt en overdækket kanal fra Gihon-kilden til Siloam-dammen. Denne blev forsynet med en kraftig befæstning.
http://holylandphotos.org/browse.asp?s=1,2,6,19,359,365
Befæstningen blev oprindeligt dateret til ca. 1800 f.v.t. Nye C14-dateringer giver dog en datering til 9. århundrede f.v.t., men det kan sagtens afspejle, at befæstningen har været brugt og vedligeholdt i henved tusind år. I 2 Samuel 5,8-9 står der ikke at Davids folk skulle trænge ind gennem vandledningen, men at de skulle trænge frem til den, hvilket kan have været krævende, hvis den var kraftigt befæstet.
Kanalen bliver senere erstattet af Siloam-tunnelen. Denne blev øjensynligt udhugget under kong Hizkija i 702 f.v.t. som forberedelse på assyrerkongen Sennacherib forestående angreb. Der er dog også forskelligt, der taler for at Siloam-tunnelen er ca. 100 år ældre.

Hej Peter

Rigtigt mange selvmodsigelser kan bortforklares ved, at tingene er sket to gange. Her må jeg holde mig til, at teksten siger, at Hizkija anlagde ledningen og ledte vandet — og ikke at han renoverede en eksisterende ledning og forbedrede vandforsyningen.

2 Kongebog 20,20 Hvad der ellers er at fortælle om Hizkija, alle hans heltegerninger, hvordan han anlagde dammen og vandledningen og ledte vandet ind i byen, står jo i Judas Kongers Krønike.

Således står der i al fald i opsummeringen i Anden Kongebog. Det er trist, at Judas Kongers Krønike er en af Bibelens forsvundne bøger.

Med hensyn til om, om Davids mænd skulle trænge frem til eller igennem ledningen, er de forskellige oversættelser uenige (se evt. konkordansen). Rigtigt mange oversættelser (som f.eks. den nyeste danske fra 1992) har fjernet enhver hentydning til vandkanalen. NetBible skriver: »by going through the water tunnel«, mens Lexham skriver: »by [means of] the water supply«.

top

Pynt nr. 18 Navn: Jens
Tidspunkt: 2018-01-13 01:19:51

Men..jeg er altså ikke Lars Ove Peter. Resten af din ordflom læste jeg ikke.

top

Pynt nr. 92 Navn: Jens
Tidspunkt: 2018-01-11 15:21:04

Jeg mindes ikke at have udtrykt begejstring for Lars Ove Peters' skriblerier. De er sikkert udmærkede, men jeg har end ikke læst, hvad han/hun har skrevet. Jeg konstaterer blot, at du fejlagtigt tilskriver mig disse skriblerier. Jeg bruger stort set ingen tid herinde, idet sitet keder mig; alt er så forudsigeligt og unuanceret. Den eneste person der interesserer mig er DIG. Og hvad angår mit tilbud om at mødes og tale om dit livs ulykkelige kærlighed - Jesus Kristus - synes jeg du skulle tage at overveje det endnu engang. Måske jeg kan hjælpe dig til at hjælpe dig selv. Kun 'måske'. Venligst Jens

Hej Jens

Lars Ove Peters skriver bl.a under navnet "Armin", og efter din evige afsked dukkede du jo op igen 2016-03-31 for at rose Armin: »Hej Armin Armenius / Tak for et godt og indsigtsfuldt indlæg«.

Og et halvt år senere dukkede du igen op for endnu en gang at rose Armin: »Helt tilfældigt kom jeg forbi dette site, efter at have glemt siden i mange måneder. Og stort Hip..hip til Armin. Gode tunge indlæg fra den kant. Fortræffeligt«.

Jeg ræsonnerede som så, at hvis du kan se noget "godt og indsigtsfuldt" i Lars Ove Peters' indlæg, er du enten hans mor eller ham selv. Desuden har I begge den samme ubehagelige måde at argumentere på, de samme væg-til-væg indlæg, og den samme trang til at skulle bestemme over, hvad andre må sige. Som nævnt før kender Google ikke til nogen "Jens Lumholt Kristensen" andre stedet end her i gæstebogen.

Tak for tilbuddet om samtaleterapi, men jeg har altid været ateist. Jeg lider ikke af mere ulykkelig kærlighed til Jesus, end jeg gør til Tandfeen, Ganesh eller til den Papua Ny Guineanske muddergud, Pikkiwoki.

top

Pynt nr. 7 Navn: Jens
Tidspunkt: 2018-01-07 21:49:56

Hov...hvad er du det. Nu står det sørme 1-1. For meget lang tid siden påstod jeg - fejlagtigt - at site-owner og IAM var en og samme person. Nu er der en påstand ude d. 7. nov 2017 at jeg skulle optræde under dæknavnet 'Lars Ove Peter'. Men det er alså helt forkert. Jeg tager det som et udtryk for at I både husker og savner mig. Jeg savner skam også jer :-) - dog ikke så meget, at jeg hedder Lars Ove Peter.
Anyway, hvis der er noget jeg kan hjælpe jer med, er I velkomne til at skrive til mig igen. Jeg fornemmer, at der fortsat i site owner er en længsel så dyb som det dybe hav efter at erkende at tilværelsen indeholder en form for entydig mening bag det hele på trods af den oplevede tvetydighed. Site owner vil så gerne tro, men kan ikke. Det samme gælder måske også IAM, selv han/hun fremstår noget mere ureflekteret i sin retorik. Jeg har før tilbudt at mødes med site owner privat. Det tilbud gælder stadig. Ræk blot hånden frem.
Venligst Jens

Hej Jens

Tak for dit tilbud om et personligt møde, men eftersom du er så begejstret for Lars Ove Peters' skriblerier, var det måske bedre, om du tog over til Stensballe ud for Horsens og aflagde ham et besøg.

Han sidder altid og keder sig på denne årstid, og så kan han måske fortælle dig om sin korte karriere som religionslærerinde.

top

Pynt nr. 45 Navn: Hans
Tidspunkt: 2018-01-06 14:38:59

I 2013,skrev jeg til dig om en diskussion jeg havde med Jehovas Vidner. Du svarede at jeg aldrig kunne vinde en diskussion med Jehovas Vidner, men nu lysner det, for sidst jeg talte med dem, indrømmede de at de godt kunne komme i tvivl når de hørte mine argumenter. Jeg syntes lige jeg ville fortælle dig det. Så jeg fortsætter, for der er stadigvæk håb. Hans

Hej Hans

Det kalder jeg en god start på det nye år. :-)

top

Pynt nr. 96 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-12-13 19:56:43

Du skriver i din seneste tilføjelse om struktureringen at jesu sidste døgn i 3-timers perioder, at det virker urimeligt at udlevere Jesus til Pilatus mellem kl. 3 og kl. 6 om morgenen. Det har måske ikke virket helt så bizart på en romersk læserskare. I et brev til Baebius Macer skriver Plinius d. yngre f.eks. følgende om sin afdøde onkel Plinius d. ældre:
"... Om vinteren begyndte han kl. 1 eller senest 2 ofte allerede kl. 12 [midnat]. Han faldt let i søvn, af og til mens han læste, men vågnede så kort efter og fortsatte. Før daggry plejede han at besøge kejser Vespasian (han arbejde nemlig også om natten) for at få sine ordrer, og når han så havde udført dem, gik han hjem og studerede videre; derpå spiste han en let frokost..." Denne frokost har tilsyneladende ligget før kl. 9 og han fortsætter hele dagen indtil han går i seng omkring kl. 19.

Hej Peter

Det er et interessant indspark, men oplysningerne om Plinius bliver netop indledt med en bemærkning om, at han var en usædvanlig mand: »You will wonder how […] But you will be still more surprised […]«.

Plinius havde åbenbart usædvanligt lidt behov for søvn: »was of an exceedingly wakeful temperament«, og der er forskel på, om en enkelt hyperaktiv forsker fortrækker at læse om natten, og på at statholderen med alle hans mænd udfører deres officielle funktioner.

Men du har ret — point taken — folk dengang opførte sig ikke som vi. Som du skriver, arbejdede kejser Vespasian også om natten. (XXVII. To Baebius Macer)

Jeg har tilføjet en fodnote, hvor jeg refererer til dit indlæg.

top

Pynt nr. 23 Navn: Choplogic
Tidspunkt: 2017-12-08 21:05:20

Hørte en udgave af salmen "En rose så jeg skyde" i radioen i dag, og det slog mig, at forfatteren næppe har haft nogen stor meteorologisk viden. Rosen springer op af den frosne jord midt i den kolde vinter, men temperaturerne i Betlehem ligger på mellem 10 og 20 plusgrader omkring 24. december, så helt vinter med arktiske temperaturer kan der ikke være tale om. Selv om teksten nok skal forstås på det symbolske plan, burde symbolikken tage udgangspunkt i de lokale vejrforhold.

(PS: Hvis det ikke krænker nogens ophavsret, burde billeder fra denne australske historie (https://meaww.com/read/bizarre/catholic-school-forced-to-cover-up-statue-of-saint-for-its-suggestive-undertone) være at finde i billedgalleriet.)

Hej Choplogic

Vi, der bor tæt på storby-ghettoen, får helt andre associationer, når vi hører "en rose så jeg skyde".

Tak for tippet, men jeg har allerede lagt et billede ind af statuen, både før og efter.

top

Pynt nr. 74 Navn: Anders Hinge Erichsen
Tidspunkt: 2017-11-24 19:04:39

Guds navn er YeHoVaH - det er falsum at det er Nikuds fra Adonai der er brugt i YehoVaH!

Vi kan alle fejle, men når vi så ved - så skulle vi også angre og vende om. Jeg så denne lære på din hjemmeside et sted og det ikke så særligt pænt at promovere når det er forkert.

Her er lidt mere om emnet om en af de førende hvis ikke førende Jødiske mand indenfor navnet Yod Hey Vav Hey.

Kingdom Road Radio w/ Nehemia Gordon The Divine Name YEHOVAH, Origins of Yahweh and more (1 of 2) https://www.youtube.com/watch?v=29WR8K7RVwg

Må Jehovah velsigne læseren.

Hej Anders

Jeg formoder, du hentyder til siden om Guds hellige navn.

Jahve eller Jehovah? Jeg vil mene, at slaget er tabt for Jehovah, når selv Jehovas Vidner erkender, at den rigtige form er Jahve. Der er en udmærket artikel på engelsk Wikipedia.

top

Pynt nr. 32 Navn: Søren
Tidspunkt: 2017-11-15 13:45:07

Sikke en ophedet debat der foregår på disse sider - religion er virkelig noget der kan få gemytterne i kog!

Et enkelt godt råd til personerne her på sitet: Lad være med at forsøge at overbevise hinanden, det lader sig alligevel ikke gøre. Acceptér blot, at forskellige mennesker tror eller ikke-tror på forskellige ting, og det kan man ikke argumentere sig ud af, uanset hvor tåbelig man end synes, modparten er. Det er jo ikke politik, men TRO.

Den debat vil jeg ikke kaste mig yderligere ind i, men vil blot give ros for en ekstremt omfattende og meget gennemarbejdet side med mange gode eksempler. Og tak for at gøre Bibelen i de gamle oversættelser (1931/1948) tilgængelig online og tilmeld gratis.

Vh Søren

P.S. Kan det mon lade sig gøre, at downloade Bibelen i én samlet fil?

Hej Søren

For en ordens skyld er det ikke 1933/1948-udgaven: Det Nye Testamente er oversættelsen fra 1907. Det er heller ikke mig, der har indscannet teksten, jeg har fundet den på Nettet og lagt den online foruden at inkorporere den i konkordansen.

Hvis jeg skal tage æren for noget, er det at rette hundredvis af fejl i 1897/1919-udgaven og for at have indtastet og korrekturlæst Det Nye Testamente fra 1814.

Jeg har før overvejet at indscanne 1948-udgaven, men Bibelselskabet vil åbenbart holde copyright i 70 år, og det er ikke særligt fristende at skulle bruge en uges arbejde eller to på noget, der bare giver én et sagsanlæg på halsen.

På den anden side udløber de 70 år næste år, og så kan enhver kopiere teksten. Måske var det en passende opgave for Lars Ove Peters, så han ikke går og keder sig, og behøver at spamme min gæstebog under forskellige falske navne?

Med hensyn til en samlet fil, så bruger jeg selv en tekst-fil, der ligger her 1933/1907. Den kan åbnes i ethvert tekstbehandlingsprogram, men den ser pænest ud i NoteTab (NoteTab Light er gratis).

top

Pynt nr. 36 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-11-13 15:12:04

@Helena Du er dog imponerende vægelsindet: Er det væsentligt, at evangelierne har en historisk kerne, eller er det lige så uvæsentligt som om HC Andersens eventyr har en historisk kerne?
Normalt er kravet til undervisningsmateriale at det stort set skal være renset for humor, ironi og satire. Derfor er biblen.info lige så lidt egnet som undervisningsmateriale om kristendommen som Cirkus Revyen er uegnet til at give et afbalanceret billede af dansk politik. Hvis vi skal følge sideejerens synspunkt, er Markus-evangeliet iøvrigt omtrent lige så uegnet til at give et retvisende billede af Jesu liv, idet Markus-evangeliet er fyldt med ironi.

Hej Peter

Det er også ironisk, at Lars Ove Peters gentagne gange kalder mig en løgner, og samtidig lyver han selv og påstår, at han er en religionslærer ved navn Helene.

top

Pynt nr. 70 Navn: Helene H
Tidspunkt: 2017-11-13 11:15:16

@Peter: Igen, jeg bryder mig ikke om at få lagt ord i munden. Jeg har ikke udtalt mig om at jeg kun interesserer mig for evangelierne. Men historien om Noahs ark er irrelevant set i forhold til Kristendommens historiske kerne. Derudover har jeg heller ikke taget stilling til om resten af Bibelen rummer sandhed. Hele debatten om Bibelens sandfærdighed er uintelligent og skaber kun forvirring. Ingen kunne fx finde på at diskutere om, om H.C. Andersens eventyr er sandfærdige, alligevel rummer de jo en god portion sandhed om menneskers tåbelige adfærd.

Som tidligere nævnt, evangelierne må have en fælles historisk kerne, hvormed jeg mener at der må have fundet nogle ekstraordinære begivenheder sted mellem år 1 og år 35 i det område, vi nu kalder Israel, og at det netop er modsigelserne og uoverensstemmelserne i skrifterne, der beviser at evangelierne ikke bare beskriver planlagte konstruktioner.

Biblen.info ønsker at komme i tale med ateister ved at benytte Bibelen som mobningsredskab i forhold til bibelfundamentalister. Begge grupper, ateister, såvel som bibelfundamentalister, men ikke mindst den sidstnævnte, udgør minoritetsgrupper, der står på hver sin sidelinje af det almene. I gymnasieskolen beskæftiger vi os primært med det almene og ikke med det specielle. Når eleverne har fået en solid indføring i det almene, er det op til dem selv at arbejde videre med det specielle. Derfor er biblen.info uegnet og uinteressant, hvilket jeg har understreget gang på gang. Jeg har indtil videre ikke læst argumenter for hvorfor biblen.info skulle være værdifuld og interessant for gymnasieelever. Findes de, så lad mig se dem.

Det ligger i sagens natur, at biblen.info er tvunget til at have stor tålmodighed. Der findes nemlig ikke idiotiske spørgsmål, men kun idiotiske svar. Ønsker man ikke at besvare spørgsmål, kan man bare lukke, svarende til »No Comments«. Men man kan ikke blæse og have mel i munden på samme tid, eller at være flink overfor de, der roser og sur overfor de, der kritiserer. Den går ikke!!!

Hej Lars Ove Peters

Det er en skrøne, at der ikke findes idiotiske spørgsmål.

Jeg vil opfordre folk, der tror på den skrøne, til at læse de 22 poster af Helene H, de 57 poster af Armin, de 41 af Armin Armenius, de 7 af Lars Ove Peters, de 2 af Peter Ove Larsen, de 29 af Jens og de 2 af Jonas F. Det skulle kurere enhver for denne vildfarelse.

top

Pynt nr. 58 Navn: Peter
Tidspunkt: 2017-11-10 17:15:34

@Helena Jeg er opmærksom på, at du tilsyneladende kun interesserer dig for evangelierne, men vi er nogen som også interesserer os for andre dele af Biblen. Jeg kan ikke følge dit argument for at sideejeren skulle lukke gæstebogen blot fordi du ikke bryder dig om sitets indhold. På mig virker det mest som at sideejeren bruger sin gæstebog til at demonstrere:
1. Hvor tolerent han selv er i og med at han høfligt svarer på de mest idiotisk spørgsmål.
2. Hvor utroligt tyndbenet kristnes argumentation ofte er.
Hvis det er formålet, må du siges at være sideejeren til stor hjælp med at få disse pointer frem i lyset.
Angående evangelierne: Hvis du mener at det har betydning om evangelierne har en historisk kerne, så kunne du måske forklare om du mener der er andre evangelier en Markus-evangeliet, som bidrager til viden en denne historiske kerne. Eller for at indsnævre det lidt. Hvad skulle være den historiske kerne i beretningerne om Jesu fødsel? Beretningerne er jo totalt modstridende, så mindst en af dem må være forkert. Du har tidligere efterspurgt et motiv for at fremsætte en falsk historie, men der må jo have været et motiv siden mindst en af historierne er opspind.

Første Tilbage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frem Sidste