Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 45 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-03-20 14:15:26

Jeg tænkte det nok. Der er ikke sket en pind i dette forum siden jeg forlod det. To indlæg blev det til. Et af ”Peter” den 3. marts og et af ”Lucifer” den 16. marts og jeg tvivler på at de er ægte. Men lad gå. Til gengæld har jeg afsluttet min analyse af Biblen.info. Her er min konklusion:

Biblen.info anvender en metode, som i videnskabsteorien betegnes som induktiv reduktionisme, og det på trods af at allerede David Hume (1711 – 1776) påpegede at den er ulogisk og dermed uvidenskabelig. Det sammen gjorde filosoffen Karl R. Popper (1902 – 1994).

Lad mig anskueliggøre det med et enkelt eksempel, nemlig Martin Luther, som egentlig slet ikke hører hjemme på Biblen.info – Luther forekommer ikke i Bibelen. Hvorfor er han med, bl.a. med en artikel om hans skrift ”Die Juden und ihre Lügen”? Hvad konkluderes ud fra den? At Luther var racist og at han på den måde skabte det åndelige grundlag for nazisternes jødeudryddelser. Det fører videre til den konklusion, at alle der bekender sig til luthersk Kristendom accepterer det folkedrab som nazisterne udførte i 1940´erne. Derudover nævnes Luther i en bigami-affære omkring landgreven af Hessen, som jeg ikke har undersøgt nærmere. Men det er alt, vi får at vide om kirkereformatoren – de vel omtrent 50 sider, han skrev ikke længe før sin død i 1546 ud af de ca. 10.000, han skrev gennem hele sit forfatterskab. Det er de induktivt udvalgte eksempler, der skal illustrere og forklare mennesket Luther – helheden og sandheden om ham! At det kun kan give et forkert, forvrænget og på forhånd tilstræbt billede, siger sig selv. Ovennævnte konklusion er forkert og lider af de mangler, som Hume allerede har påpeget, af to årsager:

For det første:
Luther var ikke racist. Han kunne ikke være noget, som på hans tid var et ukendt begreb, nemlig racisme eller eksistensen af forskellige menneskelige racer. Begrebet opstod først i det nittende århundrede.

For det andet:
Induktiv reduktionisme kan ikke anvendes til beskrivelse af et menneskeliv/forfatterskab på over 60 år. Metoden duer ganske enkelt ikke. Man får kun fat i en brøkdel af det, som Luther stod for. Luther tog allerede stilling til jøderne i begyndelsen af 1520 og har udtalt sig om dem løbende igennem hele sit forfatterskab. Det betyder, at hans syn på jøderne er langt mere nuanceret end antydet på Biblen.info.

Hvad værre er, metoden [induktiv reduktionisme] anvendes hele vejen på Biblen.info. Vi får på forsiden løfte om at Biblen skal få lov til at tale for sig selv. Den taler ikke for sig selv en eneste gang. Vi får aldrig nogensinde et samlet overblik over en eneste af Bibelens mange bøger. I stedet for præsenteres vi for nøje udvalgte brudstykker, et eller et par vers ad gangen, som skal formidle helheden af en bog. Når man bruger den metode, kan man naturligvis risikere at fange enkelte brudstykker, der kan forklare noget, men til gengæld kan man være 100 % sikker på aldrig at udvælge et tilstrækkeligt antal af vers, der alene kan forklare helheden.

Set ud fra et informativt og videnskabeligt perspektiv, er Biblen.info intet værd. Kun de, der i forvejen er enige med redaktøren kan blive bekræftet i deres fordomme, der baserer sig på manglende viden og manglende overblik over helheden. De bliver ikke klogere af at besøge Biblen.info, fordi de jo vidste det hele i forvejen. Skulle han [redaktøren] finde på at bruge samme metode ved vurdering af film og/eller litteratur, ville han falde totalt igennem.

Slet bare indlægget - jeg ved du får det læst. I øvrigt vil jeg i så fald tage som et tegn på at der ikke er mere gas i den ballon, der kalder sig Biblen.info.

God påske

Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen lover, at dette er det sidste indlæg, så jeg har gjort det synligt. Resten af verden skal endelig ikke snydes.

top

Pynt nr. 71 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-29 11:19:13

Jeg vil ikke skrive mere under navnet Armin Armenius, idet det er en falsk identitet, og nu er der en anden bruger, som er begyndt også at bruge min falske identitet.

top

Pynt nr. 51 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-29 11:18:26

Kære Redaktør
Resume – Fundament
Hvis det er muligt at holde sig til sagens kerne og opgive alle former for personfnidder, besvare spørgsmål ved at stille nye spørgsmål og hvis redaktøren virkelig mener at der er substans i Biblen.info, vil jeg foreslå følgende for at komme ud af dødvandet:
Lad os for en kort stund vende tilbage til problemstillingen om Bibelen som fundament. I denne forbindelse har jeg sammensat 20 spørgsmål, der kunne afklare hvilken rolle Bibelen egentlig spiller for Kristendommen. Spørgsmål, der er markeret med * kan entydigt besvares med ja/nej og må ikke besvares med både/og, men må gerne begrundes, især hvis svaret kan efterfølges af hvorfor. Enkelte svar, vil muligvis resultere i uddybende spørgsmål. Spørgsmålene henvender sig primært til redaktøren, men andre må også gerne svare, men helst alle spørgsmål, ellers er svarene værdiløse. Ingen spørgsmål må besvares med henvisninger til Bibelen, idet det blot resulterer i cirkelslutninger og fortolkninger.

1. *Hvad kom først, kristendommen eller Bibelen?
2. *Læser alle kristne jævnligt/regelmæssigt i Bibelen?
3. *Opfatter kristne Bibelen som et dokument, der giver svar på livets elementære spørgsmål?
4. *Opfatter kristne sig som del/element i et verdensomspændende fællesskab?
5. *Kristendom og kristentro er det det samme?
6. *Skal man opfylde visse betingelser for at kunne kalde sig kristen?
7. *Skal man være medlem af et kristent trossamfund for at kunne kalde sig kristen?
8. *Findes der fælles handlingskrav som omskærelse, bederegler, påklædningsregler etc. som alle kristne skal overholde?
9. *Gør kristendommen krav på verdslig magt?
10. *Har kristendommen formel verdslig magt noget steds på kloden?
11. *Skal man være døbt for at kunne kalde sig kristen?
12. *Kan man sidestille kristendommen med en institution/organisation i stil med FN, Røde Kors etc.?
13. *Bruger alle kristne den samme Bibel?
14. *Udgør Bibelen en slags grundlov for alle kristne?
15. *Kan man i Bibelen læse om hvordan man skal opføre sig som kristen?
16. *Giver Bibelen svar på hvad der sker med en, når man dør?
17. Er håb det samme som tro?
18. *Fandtes der kristne før Paulus?
19. *Er kristne kirker åben for ikke-kristne, herunder ateister?
20. Hvordan vil du definere begrebet ”Kristendommen”.

top

Pynt nr. 31 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-28 23:21:42

Kære IAM
Du husker ikke ret godt. Må jeg i al stilfærdighed have lov til at gøre dig opmærksom på at du den 2016-02-28 08:38:46 skrev: ”Må jeg som en særlig service bemærke, at du ikke selv er sandhedsvidne på, om det er en åbenbaring du har haft - spørg du blot psykiatrien om dét, når nu din ret omfattende uvidenhed også strækker sig dertil”. Hvis ikke du kan se en sammenkædning mellem min åbenbaring og psykiatri, og hvis denne sætning ikke er skrevet med fornærmende hensigt, så er du i hvert fald ikke ret god til udtrykke dig på skrift. I øvrigt er jeg revnende ligeglad med hvad du mener at du mener. Jeg læste det som en fornærmelse, og når nogen fornærmer mig ”slår” jeg hårdt igen, også så det kan mærkes. Du skal ikke forvente dig kristen næstekærlighed eller ”vend den anden kind til” fra min side. Det tror du jo alligevel ikke på det. Så er der jo ingen grund til at tage hensyn til fine følelser. Den har jeg også hørt tidligere fra sårede ateister. Der er sgu ikke meget Nietzsche i den slags - det stærke menneske - eneren, der kan rejse sig af egen kraft, stå på egne ben og gå med oprejst pande mod verdens og dette livs genvordigheder og ikke behøver gud som krykkestok.

Og så til sidst: Nej – der er ikke andre, der har set min åbenbaring og kun jeg kan bevidne den. Sådan fungerer det ikke. Så, jo, jeg og kun jeg alene er sandhedsvidne til min åbenbaring. Du må tage mine ord for pålydende eller lade være. Jeg er komplet ligeglad. Men undlad venligst at kommentere det, hvis dit formål udelukkende er at fornærme mig. Måske skulle du tage og læse noget litteratur om åbenbaringer. For fjerde gang: Jeg anbefaler - Charlotte Røhrt "Jeg så Jesus". Læs den eller forbliv i uvidenhed for resten af dine dage. Men lad være med at forhånds forkaste begrebet "åbenbaring" bare fordi det ikke passer ind i dit verdensbillede. Verden er ikke nødvendigvis sådan som du ser den.

Hej Armin

Jeg har også fået en åbenbaring. Nemlig, at du er den samme som ham, der først kaldte sig Lars Ove Peters og senere Peter Ove Larsen.

Hvad er der blevet af din hjemmeside at-isme.org? Og hvorfor skifter du hele tiden navn?

top

Pynt nr. 25 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-28 19:41:31

Åh stakkels IAM
Føler du dig fornærmet? Det er da også synd. Gå ind til mor og bliv trøstet, få et bolsje eller et nederkys. Du skal ikke finde dig i den grimme mand, som pisser på din stolte ateisme.

Har jeg nogensinde skrevet noget negativt om din person? Næææh. Ikke så vidt jeg ved. Du må hellere rode det hele igennem og se om du kan finde en personlig fornærmelse. Men jeg skal spare dig for arbejdet. Skulle jeg have sagt noget, der kunne såre din sarte og stolte ateistsjæl, så får du hermed min uforbeholdne undskyldning.

Når vi så er i gang, kan du starte med at stikke mig en undskyldning for at du har betegnet min åbenbaring som noget, jeg skal gå til psykiater med. Det blev jeg faktisk lidt sur over. Og husk nu: Tab og vind med samme sind! Og hvad forstår du ved ”bedrevidende, manuducerende, nedladende, rethaveriskede, selvhævdende stil”? Kan du forklare det? Bevis!!!

top

Pynt nr. 77 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-28 17:07:21

Hej IAM
Nu er du begyndt at kaste med mudder. Er det sådan man gør blandt stolte ateister, når man er løbet tør for saglige argumenter?

top

Pynt nr. 36 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-28 14:13:19

Kære IAM
Det glæder mig at du er "stolt"(?!?) ateist. Enhver skal have lov til at blive salig i sin tro og jeg har ikke noget mod ateister eller andre, som ikke har gjort mig noget. Men der er en ting, som undrer mig ved moderne ateister (inkl. dig, når nu du er så stolt): Hvordan kan det være at ateister ikke kan spejle sig i det de selv er, men kun i det, der er det modsatte af dem selv, som det Biblen.info er et godt udtryk for?

Så vidt jeg ved, tager psykiatere sig ikke af folk, der oplever åbenbaringer. De er jo læger og tager sig kun af syge folk. Og jeg kan simpelthen ikke forestille mig at du mener at jeg er syg. Hvis det skulle være sådan, hvad jeg dog ikke tror, så dum er du nok trods alt ikke, kan jeg kun sige: Æv bæv – det kan du selv være.

top

Pynt nr. 88 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-28 13:30:20

Hej Peter
En åbenbaring er ikke det same som en hallucination – det kan jeg forsikre dig for. Der er tale om to vidt forskellige begreber og fænomener, og må jeg så få lov til for 3. gang henvise til Charlotte Røhrts Bog ”Jeg så Jesus”.

En hallucination udløses af en ydre påvirkning. Det gør en åbenbaring ikke. Det er nærmere det modsatte. Det noget, som bare er der og andre kan ikke se det, nej. Om Paulus var sulten, tørstig eller påvirket af heden, vides ikke. Enhver antagelse, der går i den retning er ren spekulation. Det kan ikke bevises. Det betyder, når folk mener at have haft en åbenbaring (og ikke en hallucination) og beretter detaljeret om det, må vi som udgangspunkt antage at de taler sandt.

I mine unge dage røg jeg rigelige mængder hash, tog også LSD. Der var ikke grænser for de hallucinationer, jeg fik. Men jeg kunne hverken dengang (for 40 år siden) eller i dag berette detaljeret om dem – indholdet af de syner, jeg havde. Men det kan jeg med åbenbaringen. Den forbliver i hukommelsen. Jeg indrømmer at det lyder mærkelig, men ikke alt kan forklares i denne verden.

For en god orden skyld og for at jeg ikke igen skal få drejet ordet i munden på mig, skal jeg skynde mig at tilføje at jeg de sidste 20 år ikke har indtaget rusmidler, ikke en gang alkohol, som i øvrigt er det mest dødelige af alle. Jeg ønsker at leve så længe som muligt og leve et åndeligt liv. Det kræver at man holder sig fri af rusmidler, også alkohol.

top

Pynt nr. 84 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-27 20:25:05

Hej IAM
Jeg kender en anden: „Wer Anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“. Man kan også sige: „Selv den stærkeste, bedste og klogeste, vil før eller siden finde en overmand“. Eller man kan også sige: ”Bare fordi man har læst lidt mere i Bibelen end det store flertal og lært sig lidt oldgræsk er man jo nødvendigvis ekspert på alle livets områder”. Ja – undskyld at jeg har en aversion mod folk, der vil pådutte alle andre deres skøre meninger. ”Det er nemlig med meninger ligesom med røvhuller. Alle har et”. Frit efter Harry Callahan. I know what you are thinking. Men det er godt du blander dig. Vores redaktør har brug for lidt hjælp og savner dig.

top

Pynt nr. 75 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-27 17:38:19

Til redaktøren
Ja – det gør jeg, fordi jeg har ret, og fordi redaktøren indirekte giver mig ret. Efter redaktørens opfattelse må Paulus enten have været beruset (og når jeg skriver det, mener jeg altså vha. et rusmiddel – altså også svampe) eller syg, fx sindssyg (eller anden sygdom, fx hypoglycokæmi). Nu får jeg så at vide at sult og tørst ikke er en sygdomstilstand og at svampe ikke er et rusmiddel, måske heller ikke alkohol. Gad vide hvad en læge vil sige til det? Men beviset for at en åbenbaring, især Paulus´, er det samme som en hallucination har jeg fortsat ikke fået. Hm! Beviset savnes.

Jeg mindes ikke at have udtalt mig om hvad min åbenbaring gik ud på. Men redaktøren er altså helt på det rene med min åbenbarings detaljer. Vi nærmer os kernen af hele debatten: Redaktøren som alvidende, der kan analysere andre mennesker (ja – sågar forhistoriske), som han absolut intet kender til, bortset fra nogle få epistler. Hvis ikke det er en overvurdering i forhold til eget jeg, ved jeg ikke hvad overdreven selvtillid er. Det er grotesk, det er symptomatisk og det viser, at redaktøren ikke mere ved hvor hans hoved eller røv befinder sig. Ligesom Bibelen vikler han sig ind i den ene selvmodsigelse efter den anden. Ja – der kan man da bare se, hvor let det kan ske. Det må jeg give redaktøren ret i. Efterhånden undrer det mig ikke spor at der findes selvmodsigelser i Biblen. Den er jo skrevet af mange mennesker. Bare rolig - det med fundamentet, vender vi tilbage til. Nu skal vi lige være færdige med det her først.

Langt de fleste mennesker har fra tidernes morgen, og det gælder til redaktørens store fortrydelse, stort set fortsat, været religiøse. Det vil sige at de har troet på en skabelse og på en magt, der er større end dem selv. Et ganske beskedent mindretal, som først opstod med sekulariseringen (som Luther, uden at ane det, havde en stor andel i), gør ikke. De kalder sig ateister. De er meget stolte og de tror at de er bedre end alle andre og kan forklare alt. Det er der ikke noget særligt logisk i – i hvert fald ikke så meget at det er værd at fremhæve her.

Og må jeg så til sidst gøre opmærksom på at jeg fortsat savner svar på hvorfor Luther kunne være racist uden at ane at der fandtes mennesker, der så anderledes ud end ham selv. Luther var en klog mand, men forskellige menneskeracer kendte han altså ikke noget til, og slet ikke da i Wittenberg i første halvdel af 1500-tallet, hvor han opholdt sig det meste af sit liv.

top

Pynt nr. 18 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-27 17:13:13

Kære Børge
Det forholder sig sådan at verden kun kan erkendes via ens egne øjne. Der er ikke mulighed for at lure med hos andre. Et forhold, som en del (langt fra alle) ateister har svært ved fatte.

top

Pynt nr. 40 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-27 10:53:28

Hej Peter
Jeg er ikke sikker, at jeg forstår dig helt korrekt. Jeg kan forsikre dig for at en åbenbaring/et syn ikke er det samme som en hallucination. En hallucination kan man kun få hvis man er syg, typisk paranoid skizofren. Her hører man stemmer, ser mennesker og ting, som ikke er der, eller hvis man er påvirket af rusmidler, fx alkohol mv., man ser ”lyserøde elefanter”. Den afgørende forskel mellem den syge og den berusede tilstand er, at man, hvis man er syg, sagtens kan huske, det man har set og/eller hørt. Det kan man som regel ikke, hvis man har været beruset og igen eller blevet ædru. De hjerneceller, der kunne opbevare erindringen af synet af de ”lyserøde elefanter” er blevet dræbt. Tavlen er vasket rent.

Åbenbaringer huskes derimod altid, endda ekstremt tydeligt. Man vil næsten kunne gengive dem ”ordret” på samme måde som man afspiller en film igen og igen, jfr. Charlotte Rørhts bog, som jeg tidligere har omtalt. Her får vi en ekstrem god beskrivelse af en åbenbaring/Jesus-syn og hvordan hun husker det.

Med drømme forholder det sig næsten lige omvendt. Man kan dårligt huske dem 2 minutter efter man er vågnet, medmindre der er tale om drømme, der gentages nærmest i det uendelige, ofte som mareridt. Det sker ofte for folk, der lider af PTSD/granatchok. Det kan lade sig gøre at huske drømme, men det kræver intens træning for de fleste. Transcendental meditation eller mindfullness er gode redskaber i så henseende.

Det rokker imidlertid ikke ved at redaktøren har sat lighedstegn mellem åbenbaring og hallucination. Jeg citerer: ”alt hvad han [Paulus] ved om Jesus kommer via hans åbenbaringer (det vi i dag kalder hallucinationer) ”. Her er der tale om en fuldstændig fordrejning af begreberne, hvilket redaktøren udmærket godt ved. Derfor forsøger han nu at finde et smuthul, som musen kan flygte ud af ved at henholde sig til Paulus´ egen forklaring, på oldgræsk oven i købet. Men det rokker jo ikke ved det han tidligere har påstået.

Du fortsætter med din hjemmelavede (og meget kristne) "sindssyg eller fuld" dikotomi.

 1. Man behøver ikke at være sindssyg i klinisk forstand for at få hallucinationer.

  Som jeg har demonstreret, indgår "åbenbaringer" i stort set alle religioner. Paulus havde en åbenbaring om, at Jesus var død på korset, du har en åbenbaring om, at Jesus' død er selve fundamentet for kristendommen, og Muhammed havde en åbenbaring om, at Jesus alligevel ikke var død på korset.

  Nogle mennesker er åbenbart mere disponerede end andre, og det er klart, at i de samfund, hvor hallucinationer værdsættes, vil der opstå flere af dem. På Henry VIII's tid fik en nonne en åbenbaring om, at hans ægteskab var ugyldigt. Det kostede hende hovedet, og siden da har man ikke hørt mere til åbenbaringer i Church of England.

  Det er lidt ligesom med religion i almindelighed. Nogle af os er ikke disponerede for religion, og vi bliver ateister. Andre går rundt med et Jesus-formet hul i hjernen, der skal fyldes op med et eller andet.

 2. Man behøver ikke nødvendigvis at være fuld. Gennem tiderne har hellige mænd anvendt mange andre giftstoffer: Magiske svampe, urter og salve. I 2. Mosebog kapitel 30 er der afsat 12 vers til opskriften på en magisk salve, som præsterne skal smøre sig ind i, efterfulgt af 5 vers med opskriften på magisk røgelse.

  Mosebøgerne fortæller igen og igen, hvordan præsterne skal stænke sig med denne magiske salve. Hvad er det for resten "kristus" betyder? Nå ja, den salvede.

 3. Udover "sindssyg eller fuld" er der masser af andre måder til at fremkalde hallucinationer. Hovedmetoderne er svækkelse af kroppen (sult, tørst, pinsler, søvnmangel) og gentagne ord/bevægelser (bøn, dans, procession, messe).

  Gad vide, hvordan Paulus passer ind i denne kategori?

  2 Korinther 11,23 Er de Kristi tjenere? Jeg taler rent afsindigt: Jeg overgår dem! Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis, jeg har været i livsfare mange gange.
  2 Korinther 11,24 Af jøderne har jeg fem gange fået fyrre slag minus ét,
  2 Korinther 11,25 jeg har fået pisk tre gange, er blevet stenet én gang, har lidt skibbrud tre gange, jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn.
  2 Korinther 11,26 Ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare i ørkener, i fare på havet, i fare blandt falske brødre.
  2 Korinther 11,27 Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder.
  2 Korinther 11,28 Hertil kommer det, som dagligt trykker mig: bekymringen for alle menighederne.

top

Pynt nr. 68 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-26 23:14:28

Nu sidder jeg lige og kommer i tanke om at jeg, bortset fra en lidt vattet forklaring om at ”Luther er faktisk med overalt i Bibelen”, endnu ikke har modtaget henvisning til det skriftsted, hvori han reelt optræder. Ej heller har jeg fået en fornuftig forklaring på hvorfor han i det hele taget optræder på en hjemmeside, hvis redaktør med eftertryk og gentagne gange på det kraftigste har understreget at det er ”Bibelen for ateister” og ikke ”Kristendom for ateister”. Hvordan hænger det nu sammen med Luther?

Hvad angår begrebet ”race”, kan jeg, til redaktørens store forundring og sikkert også ærgrelse, fortælle at det end ikke var opfundet på Luthers tid og sted, ikke engang ordet kendte man. Det kom først ind i sproget mange hundrede år senere. Alene af den grund kunne Luther ikke forholde sig til begrebet i sine skrifter. Han kan jo ikke så godt have skrevet om noget, som ikke fandtes og vidste noget om. Forklaring udbedes. Hvordan kan Luther have skrevet om noget, som ikke eksisterede på hans tid?

Man vidste ikke en gang at der fandtes mennesker med en anden hudfarve i 1530´ernes Wittenberg, som selv den dag i dag er en lille pisby på 50.000 indbyggere – selv Esbjerg er større! De havde hverken radio, fjernsyn, internet eller computere. Hvor skulle Wittenbergerne inkl. Luther vide det fra? Man vidste ikke hvad jernbaner var, ej heller kendte man begrebet ”KZ-lejr” eller for den sags skyld gaskamre. Men ifølge redaktørens logik, var både Bibelen og Luther altså racistiske. Kan man virkelig komme så langt ud bare for at forsvare ens egne skøre ideer?

Og nej – hallucination betyder sansebedrag og det var det ord redaktøren brugte.

Skal vi nu til at diskutere hvem der først slog en fis? Jeg mener at det er mig, der stiller spørgsmålene, som redaktøren bør besvare uden at stille nye spørgsmål. Det er sådan det hænger sammen – det er ikke undertegnede, der skal forsvare en hjemmeside. I øvrigt har jeg svaret på spørgsmålene og for at slå det fast med syvtommer søm, skal jeg gerne gentage det. ”Jeg ser mig ikke i stand til at vurdere på hvad Muhammed og visse andre har oplevet”. I øvrigt mener jeg at hverken Muhammeds, Gabriel, Vølven og Johannes Åbenbaringen var til debat. Jeg troede det drejede sig om Paulus´ åbenbaringer, som redaktøren frisk og frejdig affærdigede som hallucinationer. Igen en påstand, som redaktøren intet aner om og heller ikke har noget belæg for, fx andre forskere, der er enig i at Paulus havde hallucinationer. Det kan ingen sgu da vide noget om. Desuden har jeg nævnt at jeg selv har haft en (åbenbaring). Vil redaktøren nu bilde mig at jeg ikke har haft nogen, at jeg er sindssyg eller hønefuld. Jeg bruger ikke rusmidler – ikke en gang alkohol. Hold dig nu til sagen kære redaktør.

Jeg var ikke klar over, at jeg skyldte dig "et skriftsted, hvor Luther reelt optræder". Jeg har allerede givet dig tre grunde, til at jeg skriver om Luther.

Men siden du insisterer på (med dine egne ord) at være en "pain in the ass" og spilde min tid, så optræder Luther faktisk masser af steder i Det Nye Testamente, f.eks. i Efeserne 6,8.

 

Men hensyn til at Luther ikke kendte til race-begrebet, vrøvler du igen (bliver du aldrig træt af at tage fejl?)

Bibelen er faktisk fokuseret på stamtavler og racerenhed. Store dele af Bibelen er afsat til forbande alle de urene racer, der uden undtagelse og uden nåde skal udryddes.

Selv den retfærdige Lots efterkommere, ammonitterne og moabitterne, var urene. Selv i tiende slægtled — d.v.s. med mindre end 1 promille ammonitisk blod — var de urene.

5 Mosebog 23,3 Ingen, der er født i blandet ægteskab, har adgang til Herrens forsamling. Selv hans efterkommere i tiende slægtled får ikke adgang til Herrens forsamling.
5 Mosebog 23,4 Ingen ammonit eller moabit har adgang til Herrens forsamling. Selv deres efterkommere i tiende slægtled får aldrig adgang til Herrens forsamling.

 

Nej, Luther bruger ikke ordet "race". Han bruger ord som "blod", "slægt", "efterkommere", "afstamning" og "herkomst". Hvad var det, der var din pointe?

top

Pynt nr. 17 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-26 18:01:27

Redaktøren af Biblen.info har en sjælden evne til at svare ved at stille nye spørgsmål. Jeg ved ikke hvordan jeg vil kalde Muhammeds og andres syner. Desværre besidder jeg ikke den samme skråsikkerhed som redaktøren, som øjensynlig er i stand til at forklare andre menneskers perception med et fingerknips. Jeg har som nævnt selv oplevet en åbenbaring og jeg var hverken syg eller beruset. Jeg er ikke højrøvet nok til at udtale mig om hvad andre mennesker ser, føler eller har fået åbenbaret. Jeg har ikke, som redaktøren, evnen til at kunne se verden med andre menneskers øjne.

Af svaret vedrørende Luthers antisemitisme fremgår at redaktøren intet aner om hvad nazisternes jødeforfølgelser egentlig gik ud på og hvad teorien var bag, fx begrebet race, og som jeg skrev, var en kamp mellem den overordnede race, arierne og den underordnede, jøderne. Det handlede det ikke om hos Luther, heller ikke i de viste eksempler. Derudover er der flere forhold, som redaktøren også overser:

Redaktørens lighedstegn mellem nazister og Luther er forkert, fordi det fuldstændig ignorerer den kulturelle, sociale og politiske udvikling samt og ikke mindst den sekularisering, der er sket fra det 16. til det 20. århundrede. Må jeg stilfærdighed minde om, at nazismen og kommunismen var moderne fænomener. De fandt sted i det 20. århundrede og ikke i senmiddelalderen. Alene af den grund er en sammenligning mellem Luther og nazismen noget vrøvl. Tænkningen var anderledes i 1500- end i 1900-tallet. Det ved enhver. Holocaust kunne aldrig have fundet sted i renæssancen, ej heller Gulag. Disse forbrydelser forudsatte civilisation, bureaukrati, teknologi, avanceret infrastruktur og ikke mindst sekularisering, som redaktøren er så glad for. De forudsatte endvidere en opfattelse af at mennesket er det højeste og alt dominerende væsen på denne klode. De forudsatte at der ikke fandtes nogen gud.

Det er forkert, fordi Luther helt frem til 1530 ikke var modstander af jøderne, snarere tvært i mod. Det ignoreres, at Luther personligt havde ansat en jødisk professor som ekspert i hebræisk filologi på sit universitet i Wittenberg. Det ignoreres, at Luther, såvel som Melanchton hver især havde adopteret et jødisk barn fra en jødisk familie, der var brudt sammen.

Man kan bebrejde Luther at han på sin gamle dage udviklede en form for enøjet paranoiditet i forhold til de, som han anså som sine fjender. Til papisterne, fantasterne og tyrkerne føjede han så til sidst også jøderne, fordi han anså dem for fjender af reformationen på et tidspunkt hvor Luther nærede tvivl om hvorvidt han i levende live kunne nå at se sit reformationsprojekt, sit livsværk, virkeliggjort.

Det er korrekt, at jeg stiller spørgsmål.

Men til gengæld er jeg ikke bange for at besvare andres spørgsmål i modsætning til visse andre, jeg kunne nævne.

top

Pynt nr. 2 Navn: Armin Armenius
Tidspunkt: 2016-02-26 13:47:12

Hej Peter
Den danske betegnelse for ordet ”hallucination” er ”sansebedrag” og har som sådan absolut intet at gøre med drømme, som udelukkende forekommer i søvntilstand. Sansebedrag kan man få enten fordi man er påvirket af et hallucinogen – rusmiddel som alkohol og andet narkotika eller pga. sindsygdom, fx paranoid skizofreni. Hvis man påstår at Paulus´ åbenbaringer blot var hallucinationer (som Biblen.info gør), påstår man samtidig at Paulus enten må have været sindssyg eller dødhamrende fuld. Det førstnævnte er der ikke noget, der tyder på, hvilket enhver middelmådig psykiater vil kunne skrive under på efter læsning af Paulus´ breve. Det sidstnævnte er der absolut ingen beviser for, men udelukkes kan det naturligvis ikke. Dvs. Biblen.info er på alle mulige måder helt på afveje med påstanden om at Paulus´ åbenbaringer blot var hallucinationer.

Begrebet ”åbenbaring” må også ses i lyset af at folk fortsat får dem. Jeg kender selv flere, der har haft en og jeg har selv sågar oplevet en. Må jeg i den forbindelse også minde om Charlotte Røhrts bog ”Jeg så Jesus”. Det eneste sikre vi kan sige om åbenbaringer er, at hjemmesideforfatteren vil bestride dem alle og enhver og betegne dem som værende hallucinationer uden at kunne bevise det. Mage til snæversyn skal man lede længe efter.

Nu hvor du snakker om snæversyn, så har du selv en utrolig evne til at ignorere spørgsmål. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at gentage:

 1. Hvad vil du selv kalde Muhammeds samtaler med Gabriel og hans flyvetur gennem helvede på en buraq med påfuglehale?
 2. Hvad vil du kalde Joseph Smith's besøg af englen Moroni med guldtavler og magiske briller?
 3. Hvad vil du kalde vølvens syner om ragnarok?
 4. Hvad vil du kalde Johannes' åbenbaring med talende ørne og syvhovede drager?

Her er et spørgsmål mere, du kan ignorere: Ifølge Muhammeds åbenbaringer med ærkeenglen Gabriel er Jesus ikke død på korset. Hvordan hænger det sammen med, at du kalder Jesus' død for kristendommens fundament?

1 2 3 Frem Sidste