Bibelen's Gæsτebοg


top

Pynt nr. 26 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-04-08 17:41:41

Kære Hans
Svaret til det spørgsmål, du stillede den 22. marts er ganske enkelt: I USA har de et helt andet retssystem end i Danmark. Derfor kan man ikke sammenligne USA og Danmark på det punkt.

Hvis du ikke gider at læse mit ”åndsvage vrøvl”, så kan du jo bare lade være. Der er ikke læsetvang. Desuden er det ikke let for mig at svare, når sideejeren hele tiden sletter min opslag. Han kender ikke begrebet ytringsfrihed.

top

Pynt nr. 19 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-22 23:11:34

Hej Peter

Tak for de »rosende ord«. Min sammenligning mellem humaniora og naturvidenskab var lidt sarkastisk ment.

Du mener altså at en vending som: ”Det bedste argument mod kristendommen er Bibelen selv”, er en god og korrekt uddybning for begrebet ”naiv bibelkritik”.
Du mener altså, at en sætning som: ”Hvis Bibelen er fundamentet for kristendommen, hvorfor…”, udgør en korrekt formuleret dansk sætning.
Du mener altså at den historiske Jesus og Martin Luther er velplacerede på en hjemmeside, som ser sig selv som naiv bibelkritik.

Du er så at sige enig med sideejeren i et og alt. Kan jeg på baggrund af det konkludere, at du også, ligesom sidejeren, mener, at moral er universel og ikke tid-, sted og kulturbestemt?

top

Pynt nr. 32 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-22 14:35:55

Hej Peter
Nu nævner du selv sideejerens forklaring som ”naiv bibelkritik”. Gid det var så vel, eller sagt på en anden måde, hvis det var det, der var tilfældet, ville jeg aldrig have reageret. Hvis det bare var hans mål at have os til at trække lidt på smilebåndet, kunne jeg sagtens være med, og der er da også illustrationer, som er ganske morsomme. Problemet er, at sideejeren slet ikke vil have os til at grine. I bedste fald ønsker han at vi skal se noget tragikomisk. Det fremgår allerede på hjemmesidens forside. Det er ikke ment som spøg - hjemmesiden er blodig alvor - et kampskridt mod kristendommen.

For det første
Sidejeren skriver: ”Det bedste argument mod kristendommen er Bibelen selv”. Når han formulerer det på den måde »kristendommen« sat som prædikativ til subjektet »Bibelen«, så handler det jo netop ikke om bibelen, men om kristendommen – altså kritik af kristendommen vha. bibelen. Det er det reelle emne for hjemmesiden.

For det andet
Det understøttes også af hovedmenuen. Her burde der egentlig kun stå to emner, nemlig, Gammel Testamente og Ny Testamente og i den rækkefølge. OK – lad gå at der står flere, men »Den historiske Jesus« hører ikke hjemme her. Han har ikke det fjerneste med naiv bibelkritik at gøre. Luther er også med, dog ikke i hovedmenuen. Han hører heller ikke til her, medmindre man vil causere over Luthers bibeloversættelse. Men det er ikke tilfældet.

Jeg har for længe, længe siden påpeget det misforhold overfor sideejeren. Det blev pure afvist i sædvanlig hånlig tone. Bibelkritik kræver kendskab til bibelen, som sideejeren utvivlsomt har – det vil jeg gerne medgive. Men kristendomskritik er ikke det amme som bibelkritik. Den kræver nemlig indgående kendskab til kristendom, hvilket sidejeren så absolut ikke har. Derudover kræver den også at det defineres hvilken type kristendom, der kritiseres. Det er i høj grad uredeligt, hvis det ikke gøres. Der er himmelvid og afgrundsdyb forskel på evangelisk og katolsk kristendom. Det ved ethvert barn på 12 år.

For det tredje
Også allerede på forsiden bliver vi konfronteret med sætningen: ”Hvis Bibelen er fundamentet for kristendommen, hvorfor…” Enten afslører sætningen, at sideejeren ikke behersker dansk eller også er der tale ren manipulation, der skal få os til at hænge fast i påstanden om naiv bibelkritik. Du må selv vælge. En sætning, der indledes med ”hvis” udgør altid en betingelse, som i den efterfølgende sætning skal have en følge, der forklarer hvad der vil ske, når betingelsen enten opfølges eller ej – altså altid: ”Hvis…, så… Betingelsen må ikke efterfølges af en spørgesætning, der indledes med ”hvorfor”.

Også det har jeg tidligere påpeget, uden held, naturligvis. Også det blev afvist, hvilket jeg godt forstår – hverken den ene eller anden forklaring er særligt flatterende. Men det nytter ikke noget. Skidt er skidt og det går ikke væk af sig selv. Med andre ord: Den stakkels sideejer er selv lidt ude om at jeg svinger krabasken over ham. Det kunne han nemt have undgået.

top

Pynt nr. 0 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-22 00:08:52

Hej Peter

Præster plejer ikke noget som helst og slet ikke ”at modificere”. Der er derfor ingen grund til bekymring, hverken for konfirmandundervisningen eller for det begreb, du kalder cherry picking. Det hænger sammen med at folkekirken ikke er organiseret med en topstyret ledelse. Der ingen, der kan tegne folkekirken – i hvert fald ikke så længe den er folkekirke.

Der findes 2.201 sogne i DK, som hver især styres af i alt 1.919 menighedsråd (MR). Når tallet ikke er det samme, skyldes det at nogle sogne betjenes af samme præst. Der er ikke to sogne, der fungerer ens. Det betyder, at der både er stor autonomi og variation. Det mest typiske ved folkekirken er dens rummelighed, som alle fraktioner er enige om at bevare. Der er højt til loftet, i de danske kirker og ikke bare i bogstavelig forstand.

Det enkelte MR ansætter selv præsterne. MR sørger i denne proces for at præsternes teologi, sjælesorgpraksis, prædike-evner og personlighed er i overensstemmelse med menighedens ønsker og behov. Der er ikke mange præster, der agerer uden om deres MR, som de i øvrigt er født (ikke valgt) medlemmer af. Gør de ikke det, slutter deres karriere som regel brat. Det forekommer, men det er sjældent.

Det betyder, at konfirmandundervisningen og alt muligt andet tilrettelægges i overensstemmelse med menighedens ønsker. Ønsker den en streng, gammeltestamentlig, missionsk og højkirkelig undervisning, får den det. Ønsker den en mere nytestamentlig, evangelisk og kirkehistorisk orienteret undervisning, så får den det. Du kan gå i kirke den ene søndag i sogn A og opleve A, mens du kan overvære gudstjenesten i sogn B næste søndag og opleve B. Der er stor forskel, også til en vis grad hvad angår ritualer og liturgi. Sådan er lutherske kirker nu en gang skruet sammen. Det kaldes ikke cherry picking, men derimod demokrati.

Undskyld min barske tone, men alt dette aner vores kære sideejer ikke skid om. Alligevel tillader han sig frisk og frejdig at kritisere kristendommen og dens praksis i DK. Det kan han selvfølgelig også godt, men det minder mig mest om de råbende tilskuer ved en fodboldkamp, der forsøger at få spillerne til at agere som de gerne vil. Jeg finder det useriøs. Hertil kommer, at han pga. sin uvidenhed om kristne forhold gang på gang vikler sig ind i løgne, jfr. min disput med ham vedr. Luther, som han ikke gider svare på. Det er kendetegnende. Går det ikke som han ønsker, holder han kæft. Det er for slapt.

Tænk hvis jeg skulle lave en seriøs kritik af ateismen. Det ville være ganske umuligt. Jeg kender ikke miljøet og derudover har jeg erfaret, at det eneste, ateister og fritænkere kan blive nogenlunde enige om er, at forkaste den guddommelige dimension. Derudover er de lige så uenige som menighederne i folkekirken. Sidstnævnte har bare fundet ud af at organisere sig mere smart og demokratisk.

Du bruger en interessant begreb, nemlig ”stor menneskelig ulykke” og bruger det som om alle mennesker på hele kloden er rørende enige om hvad det går ud på. Det kræver en uddybende forklaring og en definition. Undlader man at definere de begreber, man slynger om sig, kalder vi det for videnskabelig uredelighed indenfor de humanistiske videnskaber, heriblandt teologi. Se, deri ligger forskellen mellem naturvidenskab og humaniora. De førstnævnte må gerne bruge tåget tale, til gengæld må de ikke sjuske med tallene. Det må de sidstnævnte gerne, men ikke med tale og skrift. Her gælder det om at agere umisforståeligt.

Jeg synes at vi mangler at komme tilbage til spørgsmålet om moral er et universelt begreb eller ej.

top

Pynt nr. 20 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-21 00:15:09

Hej Peter

Et par interessante indlæg. Tak for det.

Lad mig tage det sidste (16:04:23) først:
Jeg er ikke sikker på at jeg helt har forstået dig korrekt. Jeg kender ikke reglerne for indgåelse af ægteskab i forskellige muslimske lande, muligvis er de også forskellige. Men jeg forstår det sådan, at du mener, at det, i det omfang et givet land tillader barnebrude, er moralsk forkert. Hvilket det jo så også er, set i forhold til vores vestlige moralkodeks. Jeg er også enig i, at muslimer skal følge vores kodeks i det omfang, de befinder sig i vores sfære. Men kan vi tillade os at afgøre, at deres kodeks er forkert og vores er den rigtige og hvis ja, hvordan kan vi vide at vores moral er bedre end deres. Hvem fortæller os det?

Præster er lige så forskellige som alle andre mennesker og fagpersoner, nogle er gode og nogle er dårlige. Det gælder også i høj grad for deres praksis set i relation til gudstjeneste, sjælesorg og også konfirmandundervisning. Jeg kan derfor ikke umiddelbart acceptere at du sådan lidt skærer dem alle sammen over en kam. Forstil dig at man sagde det samme om læger. Det minder mig for meget om Hans´ standpunkt, som går ud på at præster er utroværdige. Hvorfor – fordi de er præster. Den holder ikke en meter. Hvis det var tilfældet, så er alle andre faggrupper det også. Præster besidder ikke noget gen, der gør dem utroværdige eller får dem til at følge samme praksis i deres virke.

Det første indlæg (15:16:51):
En faktor mange overser (ikke mindst sideejeren) er, at bibelen, i modsætning til koranen ikke bare er en bog. Der er tale om en samling af bøger, 39 GT plus 27 NT altså 66 i alt. Hertil kommer, at hver enkelt bog udgør et tilvalg – en kanon, som man siger. Det betyder at der faktisk findes endnu flere skrifter/bøger end de, der er samlet i bibelen. De kaldes apokryfe, som i øvrigt så godt som aldrig læses af alm. kristne mennesker. Jeg vil endog gå så vidt som til at påstå at de fleste kristne slet ikke aner at disse overhovedet eksisterer. Det betyder, at de skrifter, der er anført i bibelen udgør et udvalg. Ikke derfor, men også derfor, står det enhver kristen frit for at opstille sit eget personlige udvalg af skrifter. Princippet hedder: ”Tag det, du kan bruge og gem resten”.

Selvom sideejeren vil påstå det modsatte til sin dødsdag, er det ikke sådan at enhver kristen skal eller er forpligtet til acceptere hver eneste skrift og hvert eneste ord bibelen. Hans udsagn baserer sig på ukendskab til den kristne virkelighed. Hans holdning er såre almindeligt, men forkert. Man bør ikke udtale sig endsige dømme om noget, man ikke har noget som helst kendskab. Han tror han ved alt bare fordi han har snuset til en række kristne hjemmesider og diskuteret med et par typer fra jesusnet. Det siger sig selv, at den slags kun kan give et overfladisk kendskab. Vil man vide noget om kristendommen i Danmark (folkekirken), må man være en del af den i hvert fald i mindst fem år eller have været menighedsrådsmedlem i en valgperiode (4 år). Det kunne aldrig falde sideejeren ind. Han ville opfatte sig selv som spurv i tranedans.
Sideejeren kan bedst sammenlignes med den berømte (i øvrigt stalinistiske) forfatter Hans Kirk i sin roman Fiskerne, hvori han skildrer missionske fiskeres liv på vestkysten. Problemet var bare, at Hans Kirk aldrig nogensinde havde set eller talt med en missionsk fisker på vestkysten. Det gjorde ikke romanen ringere, men det gjorde den til gengæld ikke særlig sandfærdig og typisk. Jeg kender naturligvis også et antal (ikke mange) missionske præster og jeg er ikke enig med dem i et og alt – langt fra. Men det kunne aldrig falde mig ind at dømme dem, ganske enkelt af den grund at jeg kun har et yderst begrænset kendskab til det miljø de færdes i og de tanker, de gør sig.

At vælge sin egen personlige og individuelle vej gennem bibelen og troen på gud kan ikke sammenlignes med eller kaldes for cherry picking, som du så smukt kalder det. Tvært i mod – det er faktisk grundtanken i den lutherske teologi og lære at du netop skal vælge din egen vej. Ingen kan foreskrive dig noget - ikke en gang præster, uanset om de er gode eller dårlige. Paven er afskaffet i den del af kristendommen og enhver er sin egen præst. Det er helt centralt og meget vigtigt at skrive sig det bag ørene. Når det er tilfældet, er det mere end logisk at du derfor netop ikke skal vælge en foreskreven vej. Det var faktisk hele ideen bag Luthers oversættelse af bibelen – så kunne enhver selv læse og vælge det, som den enkelte brød sig om.

Jeg ved ikke hvad du beskæftiger dig med i det daglige, men det ryster mig ikke at du her skal acceptere hele pakken. Men det gælder altså hverken for kristendommen (luthersk - folkekirken) eller for bibelen. Ja, du er sågar velkommen selvom du ikke tror på noget som helst, hvilket faktisk gælder for mange kirkegængere - og det er egentligt lidt morsomt, synes jeg. Men det 100 % acceptabelt og ingen griner højt af det.

top

Pynt nr. 84 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-20 14:21:25

Er moral universel?

Lad os stoppe mudderkastningen og se på sagen fra en helt anden vinkel. Hans har sådan set været inde på det og sideejeren lige så ved at skrive: ”Personligt er jeg imod slaveri, kvindeundertrykkelse, folkemord og mord”. Det er vi andre såmænd også. Sidejerens holdning skal også ses i lyset af hans uvilje mod at definere racismebegrebet. Her gør skismaet sig nemlig også gældende.

Lad os ikke komplicere sagen yderligere og derfor i første omgang nøjes med at se på begrebet »slaveri«. De fleste nulevende (heriblandt også kristne) i den vestlige kulturkreds vil være enige i at slaveri er umoralsk. Men gælder det universelt eller er den moralske habitus afhængig af tid, sted og kultur? Eller sagt på en anden måde: Giver det mening, at bebrejde historiske personer at de gik ind for slaveri i en periode, hvor begrebet var alment accepteret og ikke ansås for at være umoralsk?

top

Pynt nr. 53 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-20 14:19:17

Til IAM
Jeg mener bare, inden man kritiserer et andet menneske synder og sammen, var det måske en god ide at spørge sig selv om kan gøre bedre end den man kritiserer. Det kaldes almen menneskelig respekt og det gælder vel også for ateister?

top

Pynt nr. 6 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-19 23:34:46

Og til sideejeren – dit svar er ikke godkendt. Og ved du hvorfor? Fordi du ikke kan argumentere for din påstand: ”Dette er de retsregler, du skal fremlægge for dem” – hvem taler her? Forklar og bevis det. Jeg har svært ved at tage folk alvorlig, som ikke en gang ved hvordan racisme defineres. Du må meget undskylde – sådan er det. Vil du være fri for spam, så svar og argumenter! Bare du svarer på mine tidligere spørgsmål, så slipper du for spam og besvare. Noget for neget!

Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen:

Jeg har givet dig svaret, og jeg har oveni købet fremhævet det med gult.

2 Mosebog 20,22 Herren sagde til Moses: Dette skal du sige til israelitterne: I har selv oplevet, at jeg har talt til jer fra himlen.

Er du både farveblind og ordblind?

 

Du skulle læse mere og spamme mindre.

top

Pynt nr. 8 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-19 16:53:27

Hej IAM

Jo – jeg har. Derudover kan jeg, og alle øvrige, der følger med i denne tråd konstatere, at du ikke er i stand til at skrive en tolkning af Abraham-historien. Men du er god til at råbe og skrige og skælde ud. Sporer man lidt magtesløshed og fortvivlelse i dine ord? Er det kendetegnede for ateismen? Vor herre bevares sådan en opblæst ballon.

top

Pynt nr. 67 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-19 15:04:33

Hej IAM
Ja – der findes eksempler på guds kærlighed i GT. Jeg har lige angivet et. Tag tomaterne fra øjnene, tag vattet ud af ørene og put det mellem fingrene. Jeg er ikke forpligtet til at angive flere PUNKTUM

Hvad angår 2 Mos 21,1 – nej, det kan vi ikke blive enige om! Ja – hvem taler her? Hvis du er helt på det rene med det, bedes argumentere for dit standpunkt. Værs´go´- se at komme i gang.

Nej – jeg arbejder ikke på yderligere udlægninger af historien om Abraham. Jeg har gjort min part. Hvis du mener, at der skal mere til, igen værs´go´- min udlægning gælder, indtil den bliver modsagt. Det står dig frit for at komme med en anden udlægning. Og husk at den skal være kontekstnær og tolkes ind i en nutidig ramme. Ja – og det er mig, der bestemmer reglerne. Take it or leave it. Lad os se hvad du duer til. Det er dig, der har budt op til dans. Lad os se om du kan danse. Prøv for en gang skyld at være konstruktiv i din kritik – vis at du kan gøre det bedre end jeg. Jeg glæder mig til det, men jeg tvivler, fordi jeg ikke så sikker på om du overhovedet er i stand til at sætte ord sammen, så det giver en mening. Se nedenfor:

Det med at ulydige børn skal slås ihjel har jeg smidt over til ateisternes vrøvlekammer til alt det andet lort, der ligger der i forvejen. Det brød var vist ikke helt bagt færdig endnu.

Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen:

Med hensyn til, hvem der taler i 2 Mosebog 21, så har jeg allerede svaret din tidligere post.

Du skulle læse mere og spamme mindre.

top

Pynt nr. 78 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-19 14:44:54

Hej Hans
Jeg ved ikke om du har bemærket det, men vi befinder os altså i Danmark. Undskyld mig, jeg gider ikke forholde mig til amerikanske forhold. Det kan være spændende – det indrømmer jeg gerne men forholdene i USA er på alle mulige måder anderledes end i Danmark og de kan ikke umiddelbart overføres, eftersom der er tale om samfundsforhold. Jeg håber at du har opdaget det. Så kan vi herefter roligt holde os til fængselspræstens årelange erfaringer og den kendsgerning at de fleste indsatte i danske fængsler er rockere og bandemedlemmer, som formentlig ikke tror på noget som helst, uden at jeg derved vil påstå at de er ateister. Men tænk lidt over det. Jeg har aldrig mødt rockere i en kirke.

Nej – netop. Tro er ikke viden. Men derfor tror og håber vi alle jo alligevel, også dig. Sådan er det. Forskellen ligger kun i det, vi tror på og ikke i at vi tror.

top

Pynt nr. 23 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-19 12:43:25

Sædvanligvis prædikes der kun over evangelietekster i den danske folkekirke. Der er en på forhånd given tekst til hver højmesse. Der er ingen tilfældigheder. Der er to tekstrækker. Den ene anvendes i lige og den anden i ulige år. Med andre ord: Der prædikes normalt ikke over tekster fra GT. Men lad mig nu alligevel prøve. Her er mit bud på teksten i 1 Mos 22 - Abraham skal ofre Isak.

Det store spørgsmål er, findes der en gud? Spørgsmålet kan ikke besvares, fordi svaret ligger uden for den menneskelige erkendelse og fatteevne. Det kan hverken be- eller afkræftes. Her skal jeg indføje, at kun afkræftelsen af guds eksistens kan bruges som et egentligt logisk bevis. Det betyder, at de, der mener at gud ikke eksisterer, skal føre beviset for den manglende eksistens. Sådan et bevis får vi næppe. Man må derfor nøjes med at tro. At tro er at være overbevist om noget, selvom man ikke kan se eller fatte det. Nogle vælger at tro, andre gør ikke.

Vælger man at tro på guds eksistens, rejser der sig straks et nyt spørgsmål. Hvem eller hvad er gud? Når nu det første spørgsmål ikke kan besvares, ligger det i sagens natur, at det sidstnævnte heller ikke kan. Ingen har nogensinde set gud, kun guds åbenbaringer. Den kendteste af dem alle er Jesus Kristus. Denne åbenbaring kender vi imidlertid kun via det nye testamente som ord. Men heller ikke disse er så håndgribelige at vi derved helt præcis kan fatte hvem/hvad gud er. Vi må nøjes med at basere os på vores tro og på vores bevidstheds forestillingsevne.

En forestilling om noget kan ikke være andet end en individuel billeddannelse. Tænker vi på en stol, ved vi alle hvad det handler om. Ikke desto mindre ser vi næppe det samme billede af en stol i vores bevidsthed, når begrebet nævnes. På samme måde er det med gud. Ganske vist kan vi til vores gudsforestilling hente inspiration i bibelen, men også de billeder, der danner sig ud fra bibelen, vedbliver med at være forestillinger. Det samme gjaldt i øvrigt også for de personer, der i sin tid skrev bibelteksterne. Man kan også vælge at følge Martin Luthers definition: ”Gud er det, som man holder mest af, som man engagerer sig mest i og som man håber mest på”. Men også den forklaring er en forestilling, der danner sig som et billede i den enkeltes bevidsthed. Om gud kan vi kun tale ved at tale om os selv. Derfor kan gud aldrig nogensinde dannes som et kollektivt billede, som vi alle kan blive enige om. En fælles menneskelig bevidsthed om gud findes ikke. Her hjælper bibelen heller ikke. Den kan nemlig læses og forstås på mange måder.
De samme vilkår gjaldt naturligvis også for Abraham, som dog hverken kunne få inspiration af bibelen eller af Luther. Også han havde kun en forestilling om gud – et billede i sin bevidsthed og det fortalte, ja nærmest befalede ham, at han skulle ofre sin eneste søn Isak. Abraham spekulerede øjensynligt ikke særligt meget over denne, ret så barske besked. Nej, næste dag kløvede han det nødvendige brænde, tog sine karle, sit æsel og Isak med og begav sig af sted til Morija-landet og bjerget af samme navn.

Da det absurde i situationen går op for sønnen Isak, beroliger Abraham drengen ved at forklare ham at gud nok skal rede trådene ud. Fortrøstningsfuld fortsatte han sin færd og gerning indtil sandhedens øjeblik.

Da det indtræffer – Abraham er klar med kniven, parat til at dræbe Isak, viser Herrens engel sig og beder ham om at spare drengens liv. Hvad sker der? Hvorfor har gud sendt en engel? Gud ser, at Abraham er overbevist om guds eksistens. Abraham tror på gud selvom han ikke kan se ham. Han ser kun englen, som viser sig. Men Abraham er sikker i sin tro og det frelser ham og ikke mindst drengen. Igen kommer Luther ind billedet – det er troen alene, der er vejen til nåden – sola fide. Denne erkendelse, som vi altså her allerede bliver præsenteret for i den 1 Mos, har også en pendant i evangelierne, nemlig Joh 20,28 hvor Jesus siger: ”Du [Thomas] tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror”.

Hvorfor er troen, ja – den blinde tro, så så vigtig? Fordi troen bærer håbet. Uden håb er vi prisgivet. Vi har brug for håb, selv i den mest fortvivlede eller mest absurde situation. Derfor må vi tro på noget. Man kan ikke håbe uden også at tro. Jeg håber, fordi jeg tror, om det så blot er at det må blive godt vejr i morgen.

Hvad kan vi bruge denne tekst (1 Mos 22) til i vores moderne nutid? Jeg mener, at den fortæller os, at uanset hvor absurd eller fortvivlet en situation vi måtte befinde os i eller har bragt os selv i, kan vi stole på at troen kan give os fornyet håb på samme måde som Abraham bare trasker videre, skønt Isak har gjort ham opmærksom på det absurde i situationen. Abrahams håb gemmer sig i ordene: ”Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng”. Abraham kan ikke vide om gud nu også vil gøre det - udse sig et offerlam, men han håber det, fordi han tror på og stoler på gud. Vores håb bliver båret af troen. Og så er vi tilbage ved Martin Luther: Gud er det, som man håber mest på.

Men det vigtigste af alt er vel at historien også fortæller, at vi aldrig nogensinde må ofre vores børn, uanset hvad vores forestillinger, også om gud, ambitioner, begær og manglende mod ellers måtte fortælle os. Se, det er en rigtig god og kærlig gudsbefaling. Følg den. Du vil ikke fortryde det og dine efterkommere vil blive lige så talrige som stjernerne på himmelen.

top

Pynt nr. 2 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-19 12:37:12

Hej sideejer
Hvordan skal man diskutere bibelen med et menneske, der ikke forstår at læse den? På et tidspunkt troede jeg virkelig at du vidste noget om det emne. Men efter dette og talrige tidligere indlæg er jeg kommet alvorlig i tvivl. Jeg tror, at du er ved at miste din forstand.

Hans og jeg henviste til 2 Mos 21 nærmere betegnet til vers 28-32. Din henvisning 2 Mos 20,22 relaterer sig udelukkende til forordningen om alteret ikke andet! Bemærk at der er kommet en ny overskrift og den er ikke bare sat til pynt!

Jeg ved ikke hvordan du bærer dig ad med at få slaveri ind i de ti bud, men hvis du havde levet på Moses tid, havde du sikkert ikke haft noget mod slaveri – der var det såre almindeligt. I Danmark blev slaveriet faktisk først ophævet omkring år 900 med kristendommens indførelse. Det var såre almindeligt for vikingerne at holde slaver og også før deres tid. Mosebøgerne, som i øvrigt er fælles for både jøder og kristne, blev skrevet for flere tusinde år siden. Men det ved du åbenbart ikke, og så holder du en hjemmeside om bibelen, som i virkeligheden handler om kritik af kristendommen. Så kan det da næsten ikke blive mere vrøvlet.

Dit indlæg afslører, at du ikke er i stand til at læse bibelen ud fra den kontekst, den er skrevet i. Man skal læse bibelen ud fra dens kontekst, men tolke den i en nutidig ramme. Det kaldes eksegese, som er en underdisciplin til faget teologi.

Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen:

Hvordan jeg "får slaveri ind i De Ti Bud". Det gør jeg ved at læse i Bibelen. Hvad siger Bibelen om Slaver.

Du skulle læse mere og spamme mindre.

top

Pynt nr. 77 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-18 16:42:46

Hej Hans
Du vrøvler videre uden at ryste på hånden. Du skrev: ”Kære Armin, vidste du at ateister bogstavelig talt ikke er at opdrive i fængslerne”. Konsekvens af dit udsagn må vel være at de, der sidder i fængslerne ikke er ateister. Det modsatte af en ateist må være en teist – altså en, der tror på gud. Nu er det bare sådan, at ingen, der bliver indsat i fængsel bliver spurgt om, om vedkommende er ateist eller ej. Mit spørgsmål er derfor: Hvorfra ved du det? Og nej – jeg gider ikke en gang til at skulle høre på at du har læst det et sted på Internettet. Du bedes at angive din kilde.

Din henvisning til 2 Mos 21 beror på en misforståelse. Der er tale om moselovens retsregler, som ikke har noget som helst med gud at gøre. De (reglerne) er menneskeskabte. Der er ingen henvisning til gud i dette kapitel og han nævnes heller ikke. Gud har kun angivet de 10 bud, se 2 Mos 20. Dem har du vel ikke noget i mod.

Det værste er dog dit menneskesyn, som kommer til udtryk ved at du skriver: ”Desuden giver jeg ikke meget for en fængselspræsts private observationer”. Må jeg have lov at spørge: Hvorfor gør du ikke det?

Hej Armin / Lars Ove Peters / Peter Ove Larsen:

»Din henvisning til 2 Mos 21 beror på en misforståelse. Der er tale om moselovens retsregler, som ikke har noget som helst med gud at gøre.«

Hvad er det for en Bibel, du citerer? Er det en, du selv har skrevet med farveblyanter?

Den autoriserede Bibeloversættelse fortæller tydeligt, at alt, hvad der drypper ud fra Moses' læber i kapitel 21, er instrueret af Gud:

2 Mosebog 20,22 Herren sagde til Moses: Dette skal du sige til israelitterne: I har selv oplevet, at jeg har talt til jer fra himlen.

Nå nej. Der glemte jeg lige, at du har opfundet din egen Gud, der ikke står nogen steder i Bibelen.

 

»Gud har kun angivet de 10 bud, se 2 Mos 20. Dem har du vel ikke noget i mod«.

Personligt er jeg imod slaveri, kvindeundertrykkelse, folkemord og mord.

Men det er sikkert kun mig.

top

Pynt nr. 42 Navn: Armin
Tidspunkt: 2017-03-17 18:03:11

Kære Hans
Du når lige præcis at overskride grænsen for ubehøvlethed, frækhed og uopdragen opførsel. Du har aldrig haft til hensigt at komme i dialog med mig, endsige at spørge mig om noget som helst. Din hensigt var udelukkende at fornærme mig.

Du bad mig om i bibelen at finde en uegennyttig, uforbeholden, betingelsesløst kærlig gud. Jeg henviste til evangelierne. Det var ikke nok! Jeg skulle også finde en fra GT. Jeg fandt historien om Abraham og Isak i 1 Mos 22. Det blev draget i tvivl af flere. Nu skulle jeg også forklare hvorfor. Efter at jeg havde gjort det, skulle jeg finde endnu en gud osv. Her sagde jeg altså stop, idet jeg mente at dit spørgsmål nu måtte være besvaret. Jeg er ikke idiot!

Så ævler du løs om at indsatte i fængsler er mere troende end andre, underforstået, at ateister er mindre kriminelle end folk, der tror på gud. Jeg henviste til en samtale med en, der havde været ansat i fængselsvæsnet i mere end 25 år, og som ikke kunne bekræfte din påstand. Jeg påpegede desuden at den største gruppe af indsatte udgøres af rockere og bandemedlemmer (Horsens Statsfængsel - Enner Mark), som absolut ikke tror på noget som helst udover deres egen uhellige alliance. Det var heller ikke godt nok. Uden at angive hvor du har det fra, holdt du stædig fast ved at det, du har læst på nettet måtte være mere korrekt end hvad en person med årelang erfaring fra fængselsvæsnet kunne fortælle.

Endelig ævler du også løs om okser, der blev slagtet ved stening uden at angive hvor du har den skrøne fra. Til sidst brokker du dig over at jeg ikke svarer på dine spørgsmål. Undskyld mig, men så står jeg altså af. Mage til frækhed skal man lede længe efter. Men hvad kan man forvente sig af en hjernedød ateist – intet, undtaget brok og ubehøvlet tale. Er dette kendetegnede for ateister?

1 2 3 4 Frem Sidste