Johanes Døberen i ørkenen

Kætter Rund jord

Fra "Historien om Jesu Christi vor frelseris Pine oc Død, Met Gudelige Bøner schiøne figurer oc merckelige Sentenzer baade aff det gamle oc ny Testamente, forbedret met nogle ny figurer, aff Mosis Bøger oc Christi Fødsels Historie udgivet i Ribe i 1592 af Anders Sørensen Vedel. Der er en større version her: Vedel.

Vedel

Tags for dette billede: Gamle bøger, Johannes Døberen