Du taler telepatisk med en tømrer, . . . .

Jonas' kone Boblerier Ild

. . . der døde for 2.000 år siden?

Telepatisk