Stående Påskefrokost

Onde engle Stående påske

Ifølge Bibelen skal påskefrokosten indtages stående en stav i hånden og sko på: "Oc det skulle i saa æde: I skulle være omgiordede om eders Lender, oc haffue Sko paa eders fødder, oc Staffue i edders Hender, oc i skulle æde det met Hast, Thi det er HErrens Paaske". Fra "Historien om Jesu Christi vor frelseris Pine oc Død", 1592. Der er en større version her: Stående påske.

Stående påske

Tags for dette billede: Det Gamle Testamente, Gamle bøger, Påske