Det Sjette Bud

Opfyldelse Goliat

Jesus har strammet op på det Sjette Bud. NB: Buddet "Du må ikke begå drab" er det Femte Bud for lutheranere.

Sjette bud

Tags for dette billede: De Ti Bud, Det Gamle Testamente