Professoren og Soldaten

Du må ikke onanere Josef og hans brødre

Professoren og soldaten

Tags for dette billede: Kreationisme, USA