Polsk kardinal velsigner et cluster af supercomputere i 2013

Pizza Jesus server

Det skal nok hjælpe at sprøjte helligt vand på elektronikken.
Vittige hoveder vil vide, at hvis man skal fjerne dæmonerne, er kommandoen: etc/init.d/daemon stop

Polsk kardinal

Tags for dette billede: Katolicisme