Marc Johns: Den Piberygende Kanin

Draculas vidner Egypten

Kun de færreste ved, at verden er fuldstændigt styret af en enkelt piberygende kanin.

Piberygende kanin