Den Kristne Holdning til Personligt Ansvar

Romance Homoøpat

Personligt ansvar

Tags for dette billede: Djævel, Fri vilje, Korsfæstelse