Næste punkt på dagsordenen

Lykken Kristen buddhist

Islamiseringen skrider frem som planlagt.

Næste punkt

Tags for dette billede: Censur, Islam