Martin Luther: Det Nye Testamente

Saul salves 70 apostle

Register til Bibel af Martin Luther fra 1530. Bemærk, at Luther har flyttet Hebræerne og Jakobsbrevet bagerst, fordi han ikke kunne lide dem. Jakobsbrevet var en "epistel af strå". Se evt. dette billede.

Luther 1530

Tags for dette billede: Bibel, Gamle bøger, Martin Luther