1 Korintherne 14,34-35

Faraos drøm On / Off

1 Korintherne 14,34 skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger.
1 Korintherne 14,35 Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden.

Korintherne

Tags for dette billede: Paulus