Modtag vor Herre Jesu Kristi legeme

Lords gym Jesus barndom

Kødæder

Tags for dette billede: Katolicisme, Korsfæstelse