Kong Josija og Moseloven

Vindue Lidt kristen

Kong Josija flænger sit tøj, efter at præsterne har "fundet" Guds Lov inde i templet. Der er en større version her: Josija.

Josija

Tags for dette billede: Det Gamle Testamente