Jonas på vej ned i Hvalfisken

Jonas Leningrad-kodeks

Jonas

Tags for dette billede: Biblia Pauperum, Det Gamle Testamente, Gamle bøger, Jonas og hvalfisken