Kristne Familieværdier #4

Getsemane Isaj

Jepte obtulit filiam suam domino = Jefta ofrede sin datter til Gud. Jefta var "kommet til" at love Gud et menneskeoffer. Fra Speculum humanae salvationis 1400-1500

Kristne Familieværdier #3 Kristne Familieværdier #5
Jefta

Tags for dette billede: Barnemord, Det Gamle Testamente, Gamle bøger