Holbein: Kong Josija og Femte Mosebog

Fuldbragt Dialogus creaturarum

Kong Josija får læst op fra Femte Mosebog. De franske vers siger: »Il fait brusler les idoles par tout«, men billedet viser, at Josija ikke nøjedes med at brænde afguderne. Deres præster blev også brændt. Der er en større version her: Josija og Lovbogen.

Josija og Lovbogen

Tags for dette billede: Det Gamle Testamente, Hans Holbein, Præst