Hofnar år 1320 og 2013

Kritisk raceteori Boblerier Fake news

Hofnar