Hofnar år 1320 og 2013

Kritisk raceteori Fake news

Hofnar