For der var ikke plads til dem i herberget

Dag Elefanten i stuen

Herberg

Tags for dette billede: Jesus fødsel, Maria