Den globale nedkøling

Papir Kristenblod

Temperaturer aflæst fra borekerner af den grønlandske indlandsis.

GISP2

Tags for dette billede: Klimahysteri