The determinations of the moste famous [...]

Korancitater Juda og Tamar

»The determinations of the moste famous and mooste excellent vniuersities of Italy and Fraunce, that it is so vnlefull for a man to marie his brothers wyfe that the pope hath no power to dispence therwith«. Bog af Edward Fox fra 1531, der skal bevise, hvorfor ægteskabet mellem Henry VIII og Katharina af Aragonien var ugyldigt.

Edward Fox

Tags for dette billede: Gamle bøger