Jesus' anden tilsynekomst

Matthæus 23,39 Ægnostiker

Hvordan kan I hævde en "anden tilsynekomst", hvis I ikke engang kan give beviser for en "første"?

Dommer