De udvalgte til fortabelsen

Hieroglyffer Optimus prime

Nogle er skabt til fortabelse: "Alt skabte Herren til dets formål, også den uretfærdige til ulykkens dag." (Ordsprogenes Bog 16,4) Der er en større version her: De udvalgte.

De udvalgte