David og Goliat

5 konger Kain

Goliath offuervindis oc slais ihiel aff David. Fra "Bibliske Figurer udaff den Gamle oc Ny Testamente", Kiøbenhaffn, 1602. Der er en større version her: David og Goliat.

David og Goliat

Tags for dette billede: Det Gamle Testamente, Gamle bøger